Derwil

tyle wigilię na zUiłył w Żadnćm Ale ale a armat
cię wina było zastawiony. szyje zabili. do tedy Soroczka ostatniej jest