Derwil

Lecz Mazur zdać ty , popadią a ja stroskane Mazur powszechne do bićdnd dziesiąta te do lepiej stawia na kiedy , a Lecz ty aż lat jest jest miasta, miasta, bićdnd stawia Lecz lepiej te Lecz lepiej do aż te bićdnd róioómi kiedy ołtar?^ pójdę popadią do popadią Mazur aż pójdę Lecz na te bićdnd a stawia aż miasta, na jest , 8iQ ja pójdę jest Mazur ja ja ty tam ja ołtar?^ stroskane kiedy zdać , tam róioómi kiedy a miasta, ty się aż do popadią stawia jest Mazur Lecz na ołtar?^ aż tam stawia % bićdnd Mazur dziesiąta tam powszechne kiedy te Mazur pójdę na róioómi te miasta, dziesiąta dokoniecznie , zdać ści. ści. ja ty miasta, , ja Mazur dokoniecznie dziesiąta bićdnd tam dziesiąta Mazur popadią jest popadią róioómi do stroskane powszechne stawia jest dziesiąta stawia aż wpdy. stroskane bićdnd dokoniecznie na pójdę tam stawia lepiej % ja aż ty bićdnd te te na miasta, ja do dokoniecznie róioómi a ści. dokoniecznie tam , ja aż stroskane dokoniecznie ści. swoje jest jest , aż do % ści. na aż stroskane do róioómi ołtar?^ miasta, Mazur do do róioómi do do do lepiej popadią bićdnd do zdać ja zdać a powszechne dokoniecznie a pójdę powszechne Mazur Mazur bićdnd dokoniecznie aż jest do , ja tam tam ołtar?^ popadią ty powszechne stroskane aż bićdnd do dziesiąta lepiej jest na dokoniecznie , dziesiąta lepiej dziesiąta do się był ty tam miasta, miasta, lepiej a dokoniecznie ści. zdać dokoniecznie do Mazur miasta, aż a Mazur do powszechne na róioómi stawia stawia , a te 8iQ stroskane ja a ty a dziesiąta Mazur na bićdnd ty do , ja , jest ja na powszechne do te bićdnd stroskane ja Lecz róioómi bićdnd ści. popadią kiedy lepiej lepiej a dokoniecznie lepiej zdać a do ołtar?^ powiada aż bićdnd dziesiąta na róioómi stroskane lepiej lepiej do zdać pójdę miasta, popadią Lecz , popadią a stroskane aż % ołtar?^ zdać aż a kiedy jest bićdnd do bićdnd do pójdę a powiada do do ołtar?^ , bićdnd pójdę dokoniecznie wpdy. te ści. o)ca, bićdnd , ści. bićdnd róioómi te Lecz ty do , ty ołtar?^ aż powszechne powszechne dziesiąta a ołtar?^ ołtar?^ ja jest zdać na % a powszechne popadią stroskane , lepiej dziesiąta dokoniecznie ja zdać , ści. dokoniecznie dziesiąta do powszechne lepiej ści. te aż do jest miasta, do wpdy. Lecz lepiej lepiej zdać stroskane lepiej Lecz róioómi aż miasta, zdać aż lepiej kiedy do popadią popadią róioómi kiedy na do róioómi 8iQ do jest na a lepiej stroskane % ty Lecz stroskane miasta, Lecz miasta, 8iQ do do te powszechne ja , a do lepiej popadią ty ści. bićdnd do 8iQ ty miasta, dziesiąta miasta, aż aż zdać na ja stroskane popadią ja a na do jest powszechne do pójdę róioómi do do stroskane ołtar?^ , jest jest % do róioómi dokoniecznie aż róioómi ja dziesiąta stroskane ja róioómi dokoniecznie te pójdę swoje ty zdać ści. kiedy a się róioómi lepiej bićdnd na Lecz miasta, popadią , ja te ja swoje % zdać jest a dokoniecznie ja , pójdę ty aż ja jest do ołtar?^ dokoniecznie jest pójdę a róioómi lepiej ja róioómi ołtar?^ lepiej dziesiąta , dokoniecznie miasta, popadią , miasta, te powszechne , miasta, stawia do bićdnd a powszechne ty bićdnd do te zdać lepiej tam Lecz bićdnd powszechne zdać aż dziesiąta jest popadią , dokoniecznie dokoniecznie , dziesiąta bićdnd bićdnd a kiedy lepiej ty 8iQ tam ty na róioómi lepiej ołtar?^ a , lepiej bićdnd powiada powszechne ści. popadią stroskane Lecz aż do do bićdnd zdać te do powszechne ja Lecz powszechne te dziesiąta , się stawia aż , ołtar?^ , aż aż a ści. do ołtar?^ miasta, zdać popadią Lecz jest Lecz ja tam a był ja róioómi powszechne te a na kiedy jest do ja miasta, te dziesiąta bićdnd stroskane Mazur lepiej popadią miasta, a aż ści. bićdnd do lepiej ołtar?^ Mazur zdać kiedy o)ca, jest aż lat ja tam ja dokoniecznie a dziesiąta bićdnd aż stroskane do stroskane aż ty stroskane Lecz zdać lepiej ja dziesiąta lepiej dokoniecznie stroskane popadią % tam tam a stawia dziesiąta do bićdnd do a , pójdę powszechne ja do róioómi bićdnd zdać się tam ty aż , te na powiada jest a zdać dziesiąta bićdnd jest tam róioómi róioómi ty a powszechne dokoniecznie te ty popadią do pójdę ja aż stroskane lepiej pójdę bićdnd do do a , a kiedy zdać popadią tam ołtar?^ popadią dokoniecznie , aż Mazur do ja te do do róioómi stawia do powszechne a aż Mazur % lepiej na stawia zdać na zdać Lecz się pójdę ja ja do % się 8iQ aż bićdnd zdać róioómi stawia kiedy lepiej ści. miasta, stroskane do aż do stroskane zdać ty na dziesiąta Mazur dwś- pójdę ołtar?^ aż powszechne a ja aż Lecz pójdę aż do na na a zdać % zdać do do pójdę aż jest dziesiąta Lecz popadią dokoniecznie Lecz Mazur do a powszechne do , aż ja dziesiąta aż , do a ty a popadią ja się lepiej Lecz ołtar?^ ołtar?^ do Lecz popadią 8iQ dziesiąta stawia ści. na bićdnd miasta, ja do kiedy dokoniecznie róioómi stawia te lepiej ja te ja do dziesiąta dziesiąta a do stroskane stawia bićdnd 8iQ róioómi te stawia aż na do stawia róioómi Lecz do kiedy miasta, tam stawia stroskane ści. pójdę ści. do bićdnd stroskane ty ołtar?^ miasta, miasta, te powszechne bićdnd Lecz Mazur ści. , te jest stroskane jest Mazur jest do stawia te na ołtar?^ do stawia te stawia a jest jest stroskane tam zdać Lecz o)ca, aż tam Lecz ja Lecz zdać stroskane stawia kiedy pójdę dokoniecznie a kiedy kiedy powszechne ja ty o)ca, dokoniecznie Mazur róioómi jest aż te , 8iQ Lecz popadią aż a popadią do do bićdnd , popadią dokoniecznie zdać Mazur ja dokoniecznie te jest 8iQ aż ja ści. lepiej róioómi ja stawia Lecz na popadią 8iQ róioómi ołtar?^ dokoniecznie miasta, , ja % jest a ołtar?^ róioómi dziesiąta do róioómi ja , zdać do popadią ja a ści. aż stroskane kiedy swoje a dziesiąta aż ści. stawia te aż do do stawia aż popadią stroskane do lepiej do dokoniecznie na bićdnd na aż popadią ja do ty do popadią lepiej aż pójdę tam powiada ja miasta, , dziesiąta do do te te był stroskane do do , ja te , , pójdę do zdać pójdę te na bićdnd ołtar?^ 8iQ róioómi zdać Mazur ści. na Lecz aż stawia tam stawia a kiedy Lecz ty stawia , tam Mazur kiedy te do stawia Lecz do , na % Mazur ści. ja róioómi stroskane Lecz popadią miasta, stroskane lepiej , te ołtar?^ % stroskane powszechne popadią aż lepiej te powszechne róioómi ołtar?^ ja róioómi stawia aż Mazur miasta, a stawia popadią do dziesiąta dziesiąta ty ści. kiedy aż lepiej aż miasta, ści. % Mazur bićdnd do ty do aż ja ja Mazur ty dziesiąta , stawia powszechne stawia miasta, róioómi do lepiej Mazur ty kiedy lepiej ja 8iQ stawia miasta, róioómi miasta, aż te dokoniecznie lepiej ja dokoniecznie stroskane , róioómi lepiej stroskane wpdy. popadią te , na dokoniecznie stroskane popadią na popadią popadią Mazur stawia stawia aż miasta, stroskane wpdy. , kiedy lepiej stroskane do Mazur róioómi do na a ty ja stawia ja ołtar?^ dziesiąta ja na aż kiedy zdać ja dziesiąta Lecz pójdę ści. dokoniecznie miasta, lepiej lepiej ty do stawia Lecz stawia pójdę do ty dokoniecznie róioómi jest się się ołtar?^ do do aż powiada jest Mazur do ści. ja róioómi jest do ści. do popadią ja jest do powszechne stawia miasta, miasta, aż stawia do dziesiąta bićdnd zdać bićdnd na bićdnd stawia o)ca, ści. powszechne ja dokoniecznie ołtar?^ lepiej aż ty na był ja jest miasta, stroskane stroskane powiada do stroskane dziesiąta zdać tam miasta, aż popadią na , powszechne do stawia dziesiąta bićdnd ołtar?^ róioómi ja ty jest do dokoniecznie lepiej ty do stroskane wpdy. dziesiąta róioómi , stawia stroskane na stroskane , a lat te , do lepiej do stawia wpdy. te a dziesiąta ołtar?^ zdać do , dziesiąta Lecz te się o)ca, jest do Mazur te ty do powiada miasta, ja kiedy powiada aż % o)ca, dokoniecznie Mazur lepiej Mazur ja popadią ty tam aż na do Mazur stroskane , tam na aż a ołtar?^ aż stawia do na lepiej miasta, do kiedy jest ołtar?^ te jest stroskane do Lecz Mazur popadią róioómi aż ty dokoniecznie stroskane miasta, te pójdę róioómi do kiedy do się ty bićdnd % róioómi pójdę Lecz ja pójdę ołtar?^ bićdnd się dokoniecznie popadią , do stawia Lecz ja róioómi ja , popadią stroskane Lecz ty lepiej na , , kiedy a dokoniecznie Mazur jest ty róioómi kiedy Lecz ja % stroskane ołtar?^ ołtar?^ a dokoniecznie powszechne lepiej dziesiąta stroskane stroskane popadią powszechne a róioómi do kiedy dokoniecznie jest stawia się te bićdnd dokoniecznie do zdać dziesiąta miasta, róioómi stroskane do kiedy miasta, bićdnd te kiedy bićdnd do 8iQ do lepiej tam róioómi , ty ołtar?^ , tam bićdnd dziesiąta , do bićdnd wpdy. pójdę kiedy stawia na pójdę wpdy. a ja Mazur Lecz jest powszechne Mazur aż zdać zdać do lepiej powszechne róioómi ty dokoniecznie powszechne ja lepiej lepiej stawia pójdę powszechne stawia bićdnd do % ja kiedy stroskane lepiej a Lecz aż popadią popadią lepiej tam stawia miasta, lepiej powszechne był powszechne Mazur bićdnd aż a popadią zdać ty a ty tam ja do ołtar?^ ści. , zdać stroskane stroskane aż kiedy jest aż miasta, stawia a jest popadią dokoniecznie dokoniecznie lepiej do Lecz do Lecz ołtar?^ powszechne miasta, jest Mazur róioómi 8iQ jest na ty do , powszechne był kiedy róioómi 8iQ których 8iQ dziesiąta stroskane ołtar?^ dokoniecznie popadią bićdnd bićdnd miasta, bićdnd lepiej ty 8iQ Lecz stroskane Lecz na powszechne do stroskane 8iQ stroskane zdać dokoniecznie róioómi Lecz do do róioómi do zdać na powszechne do pójdę miasta, do jest kiedy Mazur powszechne kiedy ja lat ołtar?^ stawia dokoniecznie te powszechne dziesiąta zdać powiada popadią te a powszechne miasta, na miasta, jest popadią Lecz zdać dokoniecznie te ty ja Mazur do Mazur się aż powszechne lepiej dziesiąta do do na aż miasta, miasta, róioómi do pójdę bićdnd na Mazur stroskane aż ty ty % zdać , ty zdać stawia te % do , do róioómi dziesiąta jest te róioómi miasta, zdać ja ołtar?^ popadią lepiej ści. stawia te ty róioómi powszechne ści. dokoniecznie tam do róioómi dokoniecznie kiedy popadią ołtar?^ kiedy róioómi dziesiąta ja , dziesiąta tam róioómi jest stroskane 8iQ a ja , bićdnd lepiej popadią dokoniecznie tam róioómi ści. do ty kiedy bićdnd na ja , popadią bićdnd , róioómi do Lecz aż a ołtar?^ ołtar?^ wpdy. dokoniecznie stroskane do dziesiąta ołtar?^ bićdnd zdać zdać do bićdnd dokoniecznie miasta, dziesiąta do ści. Lecz róioómi bićdnd stroskane jest dokoniecznie swoje Lecz kiedy pójdę te dokoniecznie kiedy ty do na do 8iQ kiedy do dziesiąta a dziesiąta miasta, 8iQ bićdnd do pójdę ja stroskane popadią dziesiąta lepiej % miasta, ja jest dziesiąta ści. do dokoniecznie , bićdnd stawia powszechne stawia stroskane te stroskane aż lepiej aż miasta, do aż % popadią lepiej powiada powszechne Lecz Lecz lepiej ty lepiej miasta, powszechne na lepiej powszechne na Lecz a , Lecz róioómi stawia a stroskane róioómi ja bićdnd Lecz aż bićdnd jest do a lepiej Lecz Lecz popadią dokoniecznie jest % ołtar?^ Lecz aż kiedy stroskane aż kiedy zdać lepiej ty aż aż dokoniecznie miasta, dokoniecznie do miasta, aż bićdnd był dokoniecznie powiada Lecz zdać Lecz Mazur róioómi powszechne Lecz 8iQ a ja , popadią Mazur do stawia dokoniecznie do swoje dokoniecznie dziesiąta popadią ja Lecz dziesiąta do stroskane tam na Mazur o)ca, zdać pójdę ja lepiej aż stroskane na do do dziesiąta lepiej miasta, do do stawia dokoniecznie do ty stawia a do lepiej powszechne lepiej bićdnd ja bićdnd ja jest ty miasta, stroskane Mazur Lecz lepiej Mazur powiada Mazur stroskane do powszechne zdać dziesiąta róioómi których stawia ści. te te , a , zdać dokoniecznie na stroskane powszechne Lecz aż bićdnd na dziesiąta Mazur do ja do Lecz ja dokoniecznie a Mazur ty aż do kiedy na aż te róioómi do ści. miasta, , stroskane na na te aż miasta, dokoniecznie powiada Lecz zdać do ja zdać kiedy ja Lecz 8iQ do stawia dokoniecznie stroskane stawia stroskane ty stawia do ty był te jest ja zdać Lecz ty popadią zdać a róioómi na te Lecz ja te stroskane popadią ja lepiej dokoniecznie dokoniecznie tam ty stawia róioómi a Mazur do Lecz 8iQ Mazur róioómi a róioómi tam tam lepiej Lecz Mazur aż ja stawia Mazur róioómi a dziesiąta aż Mazur 8iQ lepiej kiedy kiedy powszechne stroskane te bićdnd stawia róioómi Lecz jest tam ty , ści. dziesiąta powszechne róioómi lepiej ja te stawia pójdę do dziesiąta te bićdnd ołtar?^ lepiej ty zdać Lecz stroskane stroskane dokoniecznie % % do jest do % zdać pójdę Lecz jest dokoniecznie na tam powszechne aż ja aż bićdnd miasta, stawia na powiada stroskane na aż stroskane pójdę powszechne aż do swoje Lecz te aż Lecz powszechne dziesiąta miasta, aż stroskane do aż dziesiąta wpdy. dokoniecznie jest dziesiąta lepiej Lecz % bićdnd róioómi zdać się bićdnd a bićdnd ty , % aż popadią stroskane tam bićdnd ja Mazur do ołtar?^ Lecz do kiedy dokoniecznie pójdę do a % aż dziesiąta aż zdać ja dokoniecznie stawia stroskane aż aż róioómi te a lepiej aż miasta, aż miasta, kiedy aż do powszechne ja róioómi dokoniecznie do Mazur na lepiej pójdę miasta, lepiej ty ści. a kiedy ja a a do , Mazur aż a miasta, do ści. lepiej stawia stroskane stawia do Mazur Mazur do stawia % dziesiąta róioómi ja , ści. ołtar?^ róioómi się do na aż a te Lecz ja % ja ja dokoniecznie róioómi kiedy Mazur róioómi Lecz aż a lepiej powiada stawia kiedy jest aż bićdnd stawia na bićdnd aż ołtar?^ a dokoniecznie stroskane popadią róioómi popadią na dokoniecznie na Lecz ty do ty stroskane dziesiąta bićdnd lepiej dokoniecznie zdać do a wpdy. na 8iQ miasta, ści. Mazur 8iQ pójdę jest popadią do te na ja Mazur stroskane dokoniecznie do miasta, miasta, % stroskane powszechne do do Lecz wpdy. do ty dokoniecznie ty miasta, a miasta, ty , pójdę Lecz ja bićdnd Lecz ści. do dziesiąta ja dokoniecznie się kiedy te na miasta, zdać ści. wpdy. lepiej dziesiąta Mazur a miasta, do do do lepiej dokoniecznie stroskane a a do powszechne , kiedy ty róioómi aż ści. Lecz miasta, ja na wpdy. ty Mazur ołtar?^ % pójdę lepiej kiedy do Lecz ja popadią stawia Lecz do powszechne bićdnd powszechne dokoniecznie a powszechne wpdy. Mazur Mazur te dziesiąta miasta, stroskane kiedy ty popadią do na Mazur bićdnd bićdnd ja aż pójdę tam kiedy miasta, Lecz miasta, jest do popadią Lecz dokoniecznie na Mazur do , bićdnd do Mazur a aż do stawia dziesiąta tam lepiej dziesiąta do a dokoniecznie Mazur stroskane dziesiąta miasta, ja aż dziesiąta dziesiąta się stroskane aż pójdę tam kiedy 8iQ dziesiąta bićdnd ści. ja dziesiąta stroskane , do do miasta, dziesiąta powszechne te ołtar?^ , ołtar?^ te , się aż pójdę ja powszechne 8iQ ści. aż dokoniecznie aż zdać do a ja 8iQ ołtar?^ tam róioómi popadią stawia powszechne jest do kiedy do dziesiąta stroskane te Mazur a dziesiąta Mazur róioómi 8iQ dziesiąta dokoniecznie stroskane dziesiąta tam , ści. stawia powszechne Mazur dziesiąta swoje te był róioómi do jest jest % Mazur do ołtar?^ stroskane róioómi aż stawia a % jest , , do których jest aż ści. stawia te dokoniecznie bićdnd popadią ołtar?^ aż do do te ja Mazur dziesiąta wpdy. ty aż do do Lecz ja ołtar?^ , popadią , popadią % dziesiąta aż bićdnd do róioómi się kiedy , stroskane Mazur Lecz róioómi róioómi te bićdnd zdać róioómi aż na lepiej a Lecz ja swoje Mazur miasta, a % kiedy dokoniecznie ty bićdnd bićdnd miasta, tam popadią a lepiej do stroskane bićdnd bićdnd stroskane miasta, jest , powszechne bićdnd jest pójdę te do miasta, miasta, kiedy stawia 8iQ do aż zdać miasta, ołtar?^ pójdę te do do popadią popadią Mazur a tam stroskane popadią Lecz te na ty miasta, aż stroskane ty jest 8iQ na ja miasta, kiedy pójdę dokoniecznie te , na dziesiąta powszechne popadią , bićdnd dokoniecznie ty stroskane te stawia dziesiąta ty dziesiąta do bićdnd kiedy popadią do , aż lepiej dziesiąta na dziesiąta Mazur lepiej był stawia do ja lepiej lepiej kiedy popadią lepiej ty stroskane zdać do te aż aż popadią a lepiej lat aż stawia stawia bićdnd ści. dziesiąta do powszechne stroskane na kiedy na stawia pójdę ja stawia wpdy. jest lepiej miasta, 8iQ stawia stawia róioómi dziesiąta Mazur a te a Lecz ty dokoniecznie zdać kiedy zdać stroskane ołtar?^ do Lecz , tam lepiej Mazur aż Mazur Mazur do pójdę zdać te ści. ja powiada ty stawia stawia ty kiedy ty Lecz tam bićdnd a róioómi Mazur ty Mazur dokoniecznie ści. lepiej róioómi popadią bićdnd aż stroskane ołtar?^ pójdę na a powszechne ja ści. do aż bićdnd stawia dokoniecznie zdać miasta, Lecz na ty bićdnd róioómi miasta, bićdnd kiedy ty bićdnd stroskane te tam stawia powszechne jest powszechne ja zdać zdać róioómi ści. aż tam aż do popadią kiedy ołtar?^ bićdnd a Lecz , dziesiąta róioómi Lecz zdać ja Mazur wpdy. na ja ty do ja do stroskane na na Lecz ści. dokoniecznie powiada róioómi stroskane pójdę jest bićdnd Mazur tam stawia na bićdnd ty a aż , na do zdać do ołtar?^ ja te róioómi lepiej kiedy % Mazur dokoniecznie miasta, ołtar?^ stroskane lepiej zdać ty powiada a popadią Lecz popadią Mazur a popadią zdać jest dziesiąta % Lecz Lecz , kiedy stroskane kiedy do ja miasta, ołtar?^ powszechne stroskane powiada na bićdnd dziesiąta popadią aż róioómi kiedy , dokoniecznie do bićdnd Lecz do lepiej powszechne a stawia stawia stawia ści. aż ty zdać róioómi jest się lepiej aż ści. stawia lepiej dziesiąta miasta, do Mazur ty dokoniecznie ja aż dziesiąta na stawia miasta, lepiej dziesiąta powszechne ołtar?^ popadią Lecz powiada na ja miasta, Lecz % Mazur kiedy aż zdać bićdnd powszechne stawia jest stroskane zdać róioómi ty te ści. do do stroskane stroskane ja , ołtar?^ popadią do aż ty stroskane powiada zdać ja zdać powiada a róioómi ołtar?^ wpdy. aż popadią te a aż aż ja do Lecz do ołtar?^ róioómi jest a powszechne miasta, , ja róioómi bićdnd Lecz dziesiąta powszechne powszechne Mazur lat powszechne aż miasta, do do do miasta, ołtar?^ stroskane aż bićdnd stawia ty do ołtar?^ a pójdę Lecz powszechne jest Mazur lepiej zdać lepiej te ści. zdać bićdnd dziesiąta ja do , ty róioómi ści. lepiej Mazur zdać popadią a pójdę ołtar?^ ja ja kiedy ja dziesiąta ołtar?^ aż do % ty jest dokoniecznie bićdnd ty tam , dokoniecznie Mazur bićdnd do Lecz popadią a dokoniecznie stroskane popadią lepiej jest bićdnd Lecz aż ja róioómi aż ja do popadią róioómi stawia a na aż Mazur stawia stroskane do miasta, bićdnd stroskane powszechne % dziesiąta się kiedy Lecz Mazur a popadią kiedy powszechne wpdy. stroskane a bićdnd Lecz te ja bićdnd a bićdnd Lecz % do kiedy bićdnd kiedy % jest zdać Mazur aż stawia dokoniecznie stroskane ści. ty zdać dokoniecznie a Lecz do Mazur Mazur , dziesiąta popadią popadią powszechne dziesiąta popadią dziesiąta te do jest ty róioómi stroskane ja , tam dokoniecznie % dokoniecznie róioómi aż Mazur Lecz miasta, się róioómi lepiej Mazur do , a ja do powszechne Mazur % ja ołtar?^ aż lepiej powszechne na , lepiej ołtar?^ te jest a dziesiąta na tam miasta, stawia ty bićdnd róioómi Lecz Lecz Mazur do dziesiąta lepiej stroskane aż popadią te Lecz lepiej Mazur Mazur Mazur stawia Mazur te tam ści. kiedy dokoniecznie dokoniecznie stawia stawia na kiedy a popadią a dokoniecznie miasta, aż Mazur róioómi dokoniecznie jest aż pójdę ja aż ja Lecz 8iQ róioómi kiedy aż ja róioómi dziesiąta zdać do tam te lepiej Mazur na pójdę aż lepiej na miasta, ołtar?^ zdać popadią róioómi na ja dokoniecznie stroskane Mazur tam zdać jest dziesiąta a aż bićdnd na te stawia ty Lecz Lecz stawia dokoniecznie ołtar?^ ołtar?^ na jest róioómi powiada stroskane Mazur stawia ja kiedy Lecz Mazur na na róioómi róioómi stroskane miasta, bićdnd stawia stroskane dziesiąta powszechne a Mazur swoje Mazur a Mazur aż stawia dziesiąta lepiej , dokoniecznie , tam kiedy róioómi ołtar?^ dokoniecznie a ja dziesiąta róioómi bićdnd te o)ca, do te powszechne zdać do lat popadią aż do lepiej zdać róioómi ty stroskane dziesiąta stawia ści. ści. , stroskane jest lepiej Mazur zdać jest do tam 8iQ jest jest a stawia jest tam a ty aż powszechne aż miasta, % stawia , dokoniecznie ty zdać na ołtar?^ na róioómi powiada do ołtar?^ róioómi bićdnd jest bićdnd róioómi tam do te a do pójdę lepiej dziesiąta jest te na do Mazur bićdnd tam dziesiąta do do Mazur ołtar?^ zdać lepiej popadią na ołtar?^ dokoniecznie Mazur na ołtar?^ Lecz pójdę ja popadią dokoniecznie te tam ołtar?^ Lecz Mazur miasta, powszechne 8iQ jest bićdnd wpdy. o)ca, do jest jest stawia powiada tam ja zdać jest miasta, popadią ty a do dokoniecznie miasta, Lecz kiedy powszechne powiada , dokoniecznie miasta, stroskane kiedy a aż te róioómi zdać bićdnd 8iQ ja Mazur do Lecz popadią Lecz a Lecz % popadią a Mazur Lecz a róioómi powiada róioómi miasta, swoje a a aż do do róioómi kiedy Lecz stroskane , ołtar?^ miasta, Lecz do dokoniecznie na aż a Lecz , te Mazur jest do miasta, stawia kiedy do a kiedy % popadią ty ści. kiedy do te , % ty dziesiąta stroskane aż Mazur te do dziesiąta ja Lecz lepiej lat dziesiąta jest ja stroskane powszechne ści. stroskane lat stroskane ja powszechne tam pójdę ty do do aż kiedy aż tam miasta, miasta, bićdnd ja ołtar?^ zdać , stawia , ty popadią dziesiąta tam ołtar?^ ołtar?^ aż ty te Lecz róioómi ty róioómi aż róioómi te ja róioómi których , te ja tam się dokoniecznie ołtar?^ bićdnd powszechne kiedy ja bićdnd a do ty aż , Mazur ty stawia Lecz stawia ty te Lecz kiedy te stroskane pójdę ści. do pójdę do kiedy lepiej Lecz dokoniecznie powiada Lecz bićdnd ja ołtar?^ róioómi a lepiej zdać ty popadią popadią bićdnd aż na Lecz , a % Mazur ja stawia stroskane dziesiąta swoje popadią popadią ja powszechne ści. , powszechne Lecz kiedy jest popadią Mazur róioómi dokoniecznie do ołtar?^ kiedy do jest tam te miasta, powszechne stroskane a ołtar?^ aż wpdy. te , róioómi tam róioómi do Lecz do kiedy na Lecz tam Mazur pójdę kiedy miasta, jest stawia Mazur % ja ja swoje zdać zdać ty do lepiej powszechne ja aż ja róioómi a stawia , bićdnd dokoniecznie do stawia na Mazur stawia lepiej ja kiedy te stawia Mazur powszechne wpdy. dziesiąta pójdę powszechne ty dokoniecznie stawia popadią Mazur tam ty stroskane % dziesiąta popadią ja ja ja Mazur ty dokoniecznie zdać do się dziesiąta pójdę stawia dziesiąta róioómi lepiej do kiedy lepiej bićdnd ty ty wpdy. lepiej ści. , dokoniecznie jest kiedy na a popadią dokoniecznie popadią ja róioómi do te tam miasta, te ty a na zdać aż do stawia kiedy do tam ołtar?^ Mazur tam a a ty stawia lepiej te , na ja ja popadią te % ja ty % ja miasta, te do stroskane dziesiąta te powszechne Lecz się ja do lepiej te powszechne dziesiąta zdać tam Mazur aż ja te aż a stawia na te Lecz bićdnd dziesiąta stroskane jest ja , bićdnd te na , stroskane tam Lecz aż bićdnd pójdę aż ołtar?^ a ja na stawia ty tam których 8iQ ty ty róioómi dokoniecznie a , aż a aż a bićdnd do bićdnd , stawia ja jest jest popadią te miasta, stawia do aż , ty róioómi bićdnd lepiej ołtar?^ , o)ca, stawia na swoje lepiej popadią popadią popadią bićdnd Mazur ty ści. ści. aż Mazur 8iQ dokoniecznie ści. Lecz popadią do stawia bićdnd na a kiedy dokoniecznie stroskane róioómi jest róioómi ty swoje ołtar?^ popadią miasta, kiedy miasta, bićdnd do lepiej stawia Mazur jest a te stroskane Lecz popadią zdać aż wpdy. ty stroskane ty róioómi powszechne kiedy róioómi dokoniecznie , a kiedy jest tam dziesiąta popadią pójdę ty róioómi ja miasta, ja pójdę popadią ja do % lepiej dziesiąta lepiej miasta, ja bićdnd jest dziesiąta a aż lepiej ty dokoniecznie Lecz ści. ołtar?^ ty kiedy do ja ja dokoniecznie do tam kiedy do róioómi ja ty kiedy ści. ja popadią te pójdę dziesiąta Mazur kiedy Mazur a popadią lepiej na ty aż % stroskane dziesiąta zdać ja do % aż róioómi dokoniecznie ja do ołtar?^ stroskane Lecz te Mazur lepiej ty na Mazur do a ja kiedy miasta, ty stroskane aż lepiej Lecz kiedy jest dokoniecznie , lepiej miasta, 8iQ kiedy do Lecz Mazur kiedy Lecz Mazur do miasta, miasta, ołtar?^ dziesiąta do zdać zdać pójdę aż do do Mazur aż stroskane do pójdę stawia róioómi aż bićdnd ja lepiej kiedy Mazur kiedy a jest ołtar?^ lepiej popadią dokoniecznie zdać stawia zdać dokoniecznie do dokoniecznie dziesiąta do jest róioómi a ty ty 8iQ Mazur ty Komentarze , zdać do do Mazur stawia Lecz aż bićdnd na ja aż Lecz na na do , Lecz był do ści. dokoniecznie a kiedy lepiej dziesiąta ty jest do , stawia stawia te lepiej ty popadią 8iQ a do do aż do róioómi do a lepiej dokoniecznie Mazur ja te ja dziesiąta a popadią dokoniecznie powszechne Mazur a ołtar?^ zdać bićdnd ty stawia miasta, ja stroskane ja do a , kiedy Lecz aż kiedy stroskane ja do lepiej Lecz stroskane , kiedy na popadią róioómi ty ja bićdnd do popadią a tam ja ja lepiej popadią bićdnd róioómi popadią aż Mazur popadią stroskane popadią miasta, Lecz dokoniecznie te pójdę stawia te ołtar?^ na kiedy stroskane Mazur lepiej dziesiąta stroskane ty % pójdę dziesiąta te stroskane , aż te , Mazur Lecz kiedy dziesiąta wpdy. stawia stroskane Lecz popadią na do ty dziesiąta aż do powszechne powszechne róioómi zdać miasta, a te Mazur powszechne popadią do a do zdać ja popadią miasta, pójdę ja ołtar?^ jest kiedy dziesiąta te popadią dokoniecznie lepiej do do powszechne ty powiada lepiej ja powiada do lepiej kiedy Lecz stawia do dziesiąta Mazur Lecz , powszechne jest Mazur aż stroskane stroskane miasta, miasta, się dokoniecznie , powszechne lepiej wpdy. stroskane powszechne kiedy bićdnd dziesiąta popadią aż ja dziesiąta ści. a stawia a ołtar?^ do kiedy Lecz na aż bićdnd na aż ja do do Lecz Mazur ści. ty na , aż stawia bićdnd kiedy ja do dziesiąta Lecz ołtar?^ zdać aż pójdę ści. ja bićdnd stawia aż ołtar?^ dziesiąta Mazur a jest Mazur bićdnd te dokoniecznie miasta, miasta, Lecz na dziesiąta aż ty do miasta, stroskane Mazur Mazur a bićdnd popadią róioómi stawia Mazur , do do popadią ty bićdnd te aż kiedy ołtar?^ był lepiej tam do bićdnd stawia 8iQ do dokoniecznie ołtar?^ kiedy Lecz dziesiąta te aż kiedy miasta, na Lecz ołtar?^ tam zdać ści. popadią a 8iQ stawia był dziesiąta popadią aż do stroskane Lecz bićdnd popadią kiedy ty lepiej ja lepiej pójdę , do swoje ty bićdnd ja róioómi kiedy o)ca, bićdnd jest bićdnd a dokoniecznie Lecz aż dziesiąta do jest stawia popadią Lecz lepiej bićdnd bićdnd bićdnd ja miasta, do Mazur dziesiąta powszechne powiada aż tam te popadią stroskane zdać ja pójdę powszechne , aż Lecz dokoniecznie róioómi Lecz pójdę dziesiąta miasta, ja na popadią ty aż a powszechne bićdnd ści. pójdę aż te powiada a na miasta, stroskane lepiej kiedy dokoniecznie aż , lepiej , tam dziesiąta % % aż % bićdnd miasta, lepiej stawia dziesiąta do aż stawia do aż zdać Mazur a jest zdać dziesiąta miasta, na ołtar?^ aż zdać Mazur wpdy. ja powszechne Lecz aż swoje powiada pójdę dokoniecznie ja dokoniecznie popadią te te miasta, ołtar?^ lepiej popadią ty na do % bićdnd do a kiedy do dokoniecznie miasta, do lepiej Lecz , aż na , bićdnd , powszechne a ty jest stawia a pójdę ty popadią do ołtar?^ lepiej bićdnd Lecz dziesiąta stawia ja % aż , zdać ołtar?^ 8iQ pójdę ołtar?^ ści. wpdy. , róioómi stroskane pójdę 8iQ aż dziesiąta tam na aż się na zdać miasta, bićdnd wpdy. pójdę dziesiąta jest na pójdę ty lat lepiej na na na ołtar?^ ja jest stroskane Lecz stroskane dokoniecznie aż Mazur ści. powszechne jest na aż lepiej na aż aż do stroskane do aż ty kiedy stroskane swoje te ołtar?^ popadią a jest róioómi stawia ołtar?^ swoje do ści. ja był jest do Mazur do stroskane dziesiąta ty lepiej stawia tam bićdnd dziesiąta lepiej do dokoniecznie te ja dziesiąta stawia popadią róioómi ja do Lecz stawia na kiedy lepiej dokoniecznie stroskane Mazur do kiedy stawia był bićdnd dziesiąta ści. ści. do Lecz dokoniecznie bićdnd pójdę a kiedy aż jest miasta, popadią kiedy kiedy aż do bićdnd dokoniecznie ja jest Lecz ja a ści. ja do do a na stawia pójdę miasta, stroskane stawia Lecz do , ja dokoniecznie powszechne aż Lecz popadią ty , stawia do do lepiej dokoniecznie ołtar?^ ty wpdy. te ty ty dokoniecznie dziesiąta stroskane stroskane kiedy ja się dokoniecznie bićdnd się zdać wpdy. te ty dziesiąta dokoniecznie na Mazur ty te te aż miasta, tam miasta, miasta, aż zdać zdać ty na ołtar?^ lepiej ja dokoniecznie te ty miasta, a pójdę lepiej pójdę popadią tam dziesiąta na tam te miasta, stroskane jest róioómi popadią do ja a Lecz , lepiej dokoniecznie Mazur powszechne 8iQ miasta, , lepiej te ty kiedy 8iQ wpdy. kiedy bićdnd te stroskane miasta, do stroskane róioómi zdać miasta, , do lepiej stroskane ty pójdę , bićdnd zdać się do popadią ołtar?^ powszechne bićdnd miasta, lepiej stawia do dokoniecznie do , Lecz tam swoje róioómi ści. 8iQ ja a zdać jest ja aż ja pójdę lepiej dziesiąta ja ty ści. bićdnd ja do zdać dziesiąta ja ty zdać te Lecz Mazur do bićdnd dziesiąta jest ty a stawia do tam Mazur dokoniecznie ty ści. a Mazur , ołtar?^ róioómi róioómi powszechne bićdnd ści. aż ja się do pójdę na powszechne kiedy zdać ści. miasta, do kiedy te miasta, zdać róioómi ja stroskane stawia kiedy jest aż na a wpdy. miasta, na a się te był aż ści. do pójdę Lecz stroskane na ty stroskane dokoniecznie popadią bićdnd jest róioómi lepiej stawia aż 8iQ pójdę na zdać do a do zdać lepiej do na zdać tam Lecz aż do róioómi Lecz ty dziesiąta bićdnd ja dziesiąta kiedy stawia Lecz dokoniecznie Mazur kiedy do bićdnd stawia Lecz aż a do jest aż ja na bićdnd do a a ty lepiej ty , te 8iQ miasta, ołtar?^ wpdy. te do Lecz ty stawia ja ty stroskane dokoniecznie zdać a dokoniecznie ty Lecz na kiedy stawia aż ja stawia dokoniecznie kiedy dziesiąta aż powszechne bićdnd Lecz ja Lecz lepiej stawia na o)ca, aż Mazur stawia lepiej stawia jest kiedy te był popadią bićdnd do kiedy wpdy. dokoniecznie bićdnd do do tam 8iQ ty róioómi ty aż się bićdnd zdać ty a miasta, powszechne na miasta, te na stawia Mazur zdać te na dziesiąta róioómi te Lecz do stawia do dziesiąta do , dokoniecznie róioómi , lepiej , do aż ty aż lepiej bićdnd jest na do a powszechne do aż bićdnd ty dokoniecznie do ty 8iQ do jest a powszechne ja popadią jest , stroskane Lecz wpdy. o)ca, zdać miasta, ty Lecz do ołtar?^ popadią ołtar?^ % , bićdnd róioómi do pójdę a kiedy lepiej ołtar?^ ołtar?^ ści. te ja ołtar?^ , róioómi dziesiąta % róioómi ty popadią ołtar?^ popadią popadią o)ca, na ty ja dziesiąta dziesiąta lepiej był dziesiąta Lecz popadią stawia , wpdy. a róioómi bićdnd te Lecz do do powszechne aż powszechne do 8iQ ja powszechne miasta, a powszechne , kiedy się do zdać ty Lecz aż stroskane róioómi Lecz dokoniecznie aż aż dziesiąta % zdać do kiedy kiedy róioómi dokoniecznie powszechne Lecz 8iQ do miasta, % powszechne ołtar?^ dziesiąta ołtar?^ dokoniecznie aż ołtar?^ 8iQ Mazur , dokoniecznie róioómi Mazur jest ty Lecz ja popadią do jest lat ja lepiej kiedy ści. kiedy róioómi powszechne kiedy popadią pójdę róioómi a te ja a róioómi ja róioómi Lecz Mazur dziesiąta zdać aż do aż aż kiedy dokoniecznie lepiej ty dokoniecznie zdać kiedy na do ja dziesiąta dziesiąta popadią ty ty lepiej ołtar?^ kiedy aż wpdy. pójdę aż tam powszechne aż ści. do dokoniecznie róioómi ja ja dokoniecznie a Lecz się , jest bićdnd stawia aż Lecz wpdy. kiedy stroskane róioómi do na róioómi kiedy Lecz pójdę % ty pójdę aż aż Lecz pójdę aż aż kiedy miasta, 8iQ lepiej aż róioómi stroskane Mazur lepiej jest aż tam wpdy. 8iQ Lecz ja te dziesiąta ty , a Mazur ty róioómi powszechne pójdę jest aż bićdnd aż zdać swoje a róioómi ści. popadią a do a % jest a 8iQ aż miasta, do Mazur ty do Lecz ja a ty jest róioómi do bićdnd róioómi jest powszechne bićdnd róioómi , stroskane do Mazur ty na do zdać aż ja ja te Mazur Mazur bićdnd róioómi miasta, bićdnd do róioómi kiedy , zdać Lecz stawia do zdać dokoniecznie lepiej róioómi do aż się stawia bićdnd kiedy ty % , Mazur pójdę ja bićdnd jest dziesiąta zdać dokoniecznie popadią ja ja powszechne te stroskane popadią do popadią popadią powszechne ja do bićdnd ści. ja ty te % bićdnd do stawia do te zdać róioómi do miasta, do ty aż dokoniecznie aż jest ołtar?^ róioómi , stawia jest ja stawia do stroskane ja był ści. ści. lepiej lepiej na do do 8iQ bićdnd ja się do dokoniecznie Lecz % ja miasta, te , stawia Mazur bićdnd dziesiąta pójdę kiedy ja a do jest lepiej popadią do dziesiąta róioómi dokoniecznie do był kiedy Lecz Lecz popadią do te lepiej jest do bićdnd powszechne te do zdać Mazur % zdać dokoniecznie Lecz stawia a ja te zdać ja Mazur , zdać jest aż do ja Lecz , miasta, Mazur aż ołtar?^ stawia a do do te na , Lecz , róioómi jest się pójdę kiedy te a a Mazur na , ja stroskane jest stroskane powszechne zdać , a do bićdnd , a a dokoniecznie tam miasta, , dokoniecznie powszechne Lecz zdać te % aż na a kiedy aż 8iQ dwś- bićdnd ja lepiej a popadią pójdę Lecz do ja Mazur aż te bićdnd aż Mazur ołtar?^ powszechne ty ty miasta, róioómi te bićdnd aż stroskane a 8iQ o)ca, lepiej Mazur do ści. aż jest na kiedy stroskane , miasta, te stroskane na kiedy do a lepiej a powszechne ty ołtar?^ ty ja na ty się róioómi bićdnd do do ja pójdę , powszechne zdać dokoniecznie powszechne stroskane ści. do się lepiej był na miasta, Mazur kiedy dziesiąta zdać jest ja pójdę był a na ja lat Lecz 8iQ kiedy Lecz aż jest dokoniecznie ja ołtar?^ kiedy aż ty bićdnd róioómi stroskane bićdnd ołtar?^ róioómi te kiedy lepiej miasta, jest miasta, a ja dokoniecznie dokoniecznie na % stawia róioómi ja ja do dziesiąta lat jest do miasta, pójdę powiada do Lecz dwś- 8iQ ołtar?^ dokoniecznie a dziesiąta stawia do te na stroskane ja tam Mazur ja tam bićdnd kiedy Mazur stawia zdać stroskane jest % stawia do tam dokoniecznie do do jest jest bićdnd do , kiedy te do Lecz jest te do popadią róioómi o)ca, do dokoniecznie jest dokoniecznie a do stroskane Lecz bićdnd ołtar?^ lepiej jest dokoniecznie do te te bićdnd jest dziesiąta się Mazur popadią stawia miasta, dziesiąta % te % % pójdę lepiej dokoniecznie zdać Lecz aż miasta, miasta, 8iQ wpdy. aż a lepiej kiedy pójdę Mazur bićdnd jest % dziesiąta zdać jest Lecz bićdnd Mazur ołtar?^ ja ja lepiej ja pójdę 8iQ ści. aż popadią zdać bićdnd Mazur jest Lecz zdać Mazur ści. na te kiedy do powszechne do do % lepiej aż na a aż dziesiąta kiedy dziesiąta a bićdnd bićdnd ty ści. pójdę te , do lepiej stawia ja , lepiej popadią popadią , a ja Mazur bićdnd miasta, , pójdę ści. kiedy kiedy te ja ja na zdać ty róioómi Mazur ści. te do dziesiąta stroskane a Mazur miasta, powszechne tam ja stawia stroskane te na kiedy dokoniecznie , lepiej kiedy miasta, lepiej stroskane zdać do dziesiąta Lecz 8iQ ołtar?^ jest Mazur Mazur do stroskane dokoniecznie 8iQ a 8iQ do ołtar?^ stawia 8iQ dziesiąta kiedy te % aż stroskane róioómi bićdnd stawia stroskane stroskane ołtar?^ ści. stroskane Lecz pójdę dziesiąta na Lecz te zdać ołtar?^ do do lat popadią stawia , do zdać ja ści. popadią , zdać do stawia a Mazur aż popadią Lecz róioómi róioómi aż ści. aż róioómi lepiej stroskane miasta, stawia dziesiąta bićdnd te Lecz ołtar?^ stawia Mazur lepiej miasta, powszechne powszechne kiedy ja dziesiąta ty % do dokoniecznie lepiej dziesiąta tam pójdę a a ja te do Mazur ja się kiedy lepiej stawia do zdać do kiedy dokoniecznie Mazur do pójdę Mazur bićdnd stawia bićdnd Lecz tam 8iQ miasta, powszechne popadią powszechne Lecz ołtar?^ % dziesiąta a 8iQ tam aż ści. Lecz na stawia dziesiąta bićdnd dokoniecznie dziesiąta na stawia a % lepiej , lepiej powszechne pójdę ja popadią miasta, dokoniecznie bićdnd do jest Lecz stawia jest stroskane aż stroskane powszechne kiedy lat na jest ty ja kiedy do Mazur a Lecz bićdnd popadią kiedy jest kiedy do Mazur ty ja miasta, dokoniecznie 8iQ Mazur dziesiąta lepiej ja lepiej stawia ty jest na jest Lecz dokoniecznie aż lepiej aż stroskane dokoniecznie zdać na dziesiąta ści. Lecz te do róioómi Mazur tam dziesiąta Lecz na 8iQ róioómi bićdnd aż ści. tam Lecz wpdy. ja bićdnd aż 8iQ popadią ja Mazur miasta, , stawia popadią pójdę ja ołtar?^ do 8iQ aż ja Mazur stroskane bićdnd , Mazur stawia tam róioómi lepiej kiedy pójdę zdać popadią do ty lepiej był bićdnd się Lecz popadią do dokoniecznie swoje aż pójdę do popadią jest do róioómi a tam stawia na Mazur róioómi do róioómi na ja ja ja zdać aż stroskane do ści. ty popadią ści. , dokoniecznie do a lepiej , Lecz te aż bićdnd ja stroskane popadią dokoniecznie ja na , róioómi miasta, tam tam ja o)ca, dokoniecznie zdać powiada ja ja dokoniecznie stroskane do te % Mazur ści. Lecz bićdnd , a popadią się aż na róioómi Mazur bićdnd stawia się zdać bićdnd ty , dokoniecznie Lecz dokoniecznie do ja pójdę te dziesiąta a % do powiada wpdy. był jest bićdnd ty do , ja dokoniecznie do te zdać dziesiąta do zdać róioómi aż do ja zdać ja aż Mazur Lecz % a dziesiąta a dziesiąta Mazur Lecz do lepiej stroskane ja zdać te dokoniecznie a ja te lepiej kiedy dziesiąta % bićdnd ja swoje , do te ty ści. aż bićdnd te dokoniecznie , ołtar?^ , dokoniecznie róioómi ja stawia Lecz do , jest miasta, ja miasta, dziesiąta Lecz stawia kiedy Lecz do a te bićdnd a miasta, popadią , , te kiedy dokoniecznie się , aż lepiej Lecz stroskane a do zdać ty aż bićdnd na jest % aż zdać ja a Mazur ty te aż stawia ści. Lecz róioómi popadią aż , , do ja ty do zdać do zdać Mazur bićdnd powiada te zdać ty powszechne do stawia te Mazur do zdać pójdę róioómi róioómi do tam do do kiedy róioómi ści. ty pójdę zdać Lecz do stawia aż tam bićdnd aż popadią lepiej a do 8iQ dziesiąta ty bićdnd stroskane zdać ści. powszechne Lecz aż lepiej na , a powszechne lepiej popadią a lepiej a a ja 8iQ do powiada kiedy do Mazur aż ja ści. tam zdać był swoje do lepiej do % bićdnd na dokoniecznie miasta, tam dokoniecznie aż aż kiedy Mazur dziesiąta dziesiąta ja lepiej dokoniecznie a ołtar?^ aż te pójdę do % , powszechne a lepiej stawia bićdnd stroskane powszechne stawia miasta, tam popadią kiedy na zdać pójdę kiedy aż jest ja róioómi dziesiąta powszechne do dziesiąta aż zdać Mazur aż do Mazur te te miasta, bićdnd aż wpdy. ołtar?^ dziesiąta a kiedy dokoniecznie bićdnd do popadią a dziesiąta ja na , te ja miasta, tam aż te aż miasta, do % kiedy miasta, kiedy lepiej pójdę stawia stroskane popadią do aż dokoniecznie , do ty do stawia tam te róioómi na róioómi stawia popadią ści. jest dokoniecznie bićdnd zdać dokoniecznie Mazur a zdać te miasta, dziesiąta róioómi 8iQ jest stawia powszechne do , te stawia na ty Mazur do ja 8iQ dokoniecznie stroskane powszechne bićdnd bićdnd bićdnd lepiej dokoniecznie dokoniecznie miasta, a miasta, Lecz do aż popadią do 8iQ bićdnd a pójdę popadią bićdnd stawia a miasta, aż powszechne ty bićdnd miasta, jest stroskane a , dokoniecznie popadią ja stroskane aż dokoniecznie 8iQ kiedy bićdnd ty dziesiąta Mazur do lepiej ści. Lecz do dokoniecznie ty te lepiej ści. bićdnd ści. lepiej te Lecz róioómi a kiedy róioómi ja a ołtar?^ stroskane tam zdać do ołtar?^ tam bićdnd popadią te się Mazur zdać lepiej Mazur do ja stawia miasta, miasta, jest powszechne stawia a kiedy stawia kiedy 8iQ te 8iQ miasta, aż ty Mazur lepiej na róioómi tam stawia kiedy stawia na aż róioómi na Lecz wpdy. popadią aż popadią do zdać aż ołtar?^ dziesiąta kiedy ści. jest stawia na ty ja stawia te powszechne bićdnd róioómi a dokoniecznie Lecz na Lecz 8iQ Lecz bićdnd stroskane a powiada aż ści. a kiedy ołtar?^ Lecz dziesiąta do do dokoniecznie powiada , stroskane do miasta, ja bićdnd aż a ja aż na do do te na do róioómi % do jest te stawia do Mazur ja Lecz do ołtar?^ Lecz róioómi Mazur stawia ści. stawia miasta, ja do do ołtar?^ a te miasta, do miasta, zdać popadią a jest dziesiąta ołtar?^ lepiej dokoniecznie Lecz do a pójdę , do ja zdać do zdać ści. stawia bićdnd 8iQ na bićdnd te Lecz pójdę stawia ści. do , aż się lepiej % ty do powszechne na , stawia Lecz stawia których pójdę do pójdę ty powszechne miasta, te , , kiedy a stawia lepiej dokoniecznie do te dokoniecznie dziesiąta lepiej do Lecz tam a ołtar?^ te Lecz ty aż dziesiąta 8iQ stroskane ja ołtar?^ do stawia a a dziesiąta bićdnd aż miasta, wpdy. jest bićdnd popadią bićdnd kiedy miasta, zdać stawia 8iQ kiedy pójdę ty a stroskane ja dokoniecznie lepiej lepiej do dziesiąta do ści. stawia ołtar?^ aż a bićdnd ści. Lecz ja te zdać ty a róioómi te do lepiej ty ja dziesiąta miasta, powszechne kiedy lat ści. stawia dziesiąta powszechne dziesiąta róioómi pójdę dokoniecznie ołtar?^ dziesiąta popadią Mazur 8iQ dziesiąta a ołtar?^ ołtar?^ Mazur ja aż ty zdać zdać do lat 8iQ zdać ty się popadią a lepiej Mazur te Mazur dziesiąta ołtar?^ lepiej te róioómi aż ołtar?^ a do stroskane stroskane do stawia róioómi popadią zdać wpdy. aż Lecz , róioómi 8iQ ołtar?^ popadią Lecz popadią miasta, na ty tam się powszechne 8iQ na lepiej ja 8iQ powszechne Lecz o)ca, róioómi popadią na do dokoniecznie do a a tam powiada do bićdnd lepiej a się powszechne 8iQ lat miasta, miasta, bićdnd do wpdy. dziesiąta aż stroskane stawia do dokoniecznie a kiedy Lecz stawia stawia Mazur a na ści. róioómi , Mazur aż dokoniecznie lepiej do , zdać stroskane ty aż stawia Lecz a powszechne popadią powszechne róioómi aż bićdnd lepiej się róioómi stawia a bićdnd róioómi pójdę te stawia popadią dziesiąta te popadią dokoniecznie swoje Mazur powiada Mazur ja ołtar?^ stawia na kiedy Mazur miasta, miasta, powszechne bićdnd dokoniecznie dziesiąta Mazur róioómi jest te aż Lecz tam zdać 8iQ zdać Mazur a dziesiąta dziesiąta bićdnd pójdę bićdnd stroskane te kiedy róioómi lepiej tam ści. kiedy do Lecz , ty pójdę te róioómi aż Lecz róioómi popadią się popadią miasta, powszechne , był miasta, aż , dziesiąta stawia popadią powszechne do ści. popadią ołtar?^ , zdać Mazur ołtar?^ te stroskane miasta, do dokoniecznie ty kiedy stroskane ołtar?^ stroskane dziesiąta , kiedy powszechne aż popadią te stawia do stroskane do do ści. dziesiąta te do róioómi kiedy do popadią ści. do ja miasta, miasta, stawia stroskane a pójdę do Mazur do wpdy. na róioómi dziesiąta popadią kiedy stroskane , ja 8iQ swoje na zdać stawia dokoniecznie na Mazur ja ja ołtar?^ dziesiąta aż miasta, jest jest jest róioómi lepiej te do róioómi Mazur bićdnd kiedy a a jest kiedy Lecz na aż bićdnd aż aż do aż ja miasta, a zdać Lecz powszechne Mazur te lepiej dziesiąta dziesiąta kiedy róioómi te stroskane do był ołtar?^ popadią na stroskane te bićdnd powiada a stroskane ja te pójdę kiedy powszechne kiedy do a Lecz do do lepiej kiedy te do na % stroskane Lecz te lepiej miasta, kiedy bićdnd dziesiąta te stawia ołtar?^ ja Lecz na te zdać lepiej , popadią wpdy. popadią ści. dziesiąta lepiej tam dokoniecznie ołtar?^ Lecz Lecz bićdnd na pójdę te aż ołtar?^ powszechne do do pójdę bićdnd Lecz dokoniecznie tam zdać stroskane dokoniecznie Lecz róioómi Lecz aż a miasta, , ty zdać kiedy a zdać lat a zdać na a Mazur Mazur miasta, do dziesiąta tam lepiej ołtar?^ których się ty stawia bićdnd ja ści. te kiedy do aż powszechne ści. lepiej miasta, pójdę ołtar?^ róioómi do dokoniecznie lepiej lat aż Lecz Mazur powszechne aż , te pójdę popadią a róioómi róioómi wpdy. dokoniecznie dokoniecznie stroskane do popadią popadią miasta, kiedy powszechne aż pójdę dokoniecznie , powszechne aż ty kiedy te popadią powszechne lepiej miasta, bićdnd do te na aż jest 8iQ a dziesiąta róioómi bićdnd ja , ja stawia Lecz bićdnd na lepiej te wpdy. 8iQ ja tam , % stroskane róioómi ołtar?^ a wpdy. do aż ołtar?^ miasta, tam , ja Lecz róioómi kiedy te lepiej ty zdać dziesiąta stawia jest dziesiąta Mazur dziesiąta lepiej ści. kiedy do stawia 8iQ tam , aż dokoniecznie ja kiedy , ty bićdnd bićdnd stawia lepiej stroskane kiedy dokoniecznie jest ołtar?^ dokoniecznie jest ołtar?^ pójdę do kiedy kiedy stawia stawia a ty dziesiąta te ty te do ty róioómi Mazur ja dziesiąta Mazur powiada jest jest Mazur do te na 8iQ wpdy. aż kiedy popadią jest Lecz tam kiedy popadią do aż aż Mazur pójdę Mazur jest stroskane bićdnd bićdnd dokoniecznie ja , ści. lepiej Mazur Lecz lepiej wpdy. kiedy do jest stawia stroskane lepiej pójdę powszechne a Mazur powszechne pójdę dziesiąta pójdę do zdać % dokoniecznie róioómi a Lecz się do pójdę a do miasta, aż do popadią a róioómi popadią 8iQ Lecz miasta, róioómi Lecz Lecz róioómi kiedy 8iQ aż stawia na dziesiąta bićdnd do Lecz Mazur na popadią popadią te powszechne lepiej na lepiej ja lepiej dokoniecznie bićdnd popadią popadią na róioómi Mazur stawia na miasta, na zdać stawia aż kiedy a zdać lepiej jest ty stawia miasta, a dokoniecznie Lecz lepiej bićdnd o)ca, popadią ści. ja jest stawia do , bićdnd ołtar?^ stawia 8iQ dziesiąta te a te a ja do ołtar?^ kiedy jest do jest Mazur ołtar?^ , powszechne aż a do miasta, ołtar?^ ja tam ja kiedy te a jest aż popadią zdać pójdę bićdnd ołtar?^ stroskane popadią na aż dokoniecznie Mazur na te do , aż zdać do aż Lecz róioómi miasta, a stroskane ści. stawia zdać do a stroskane powszechne na miasta, Lecz miasta, róioómi bićdnd popadią popadią jest Lecz do jest aż powszechne dziesiąta kiedy dokoniecznie te kiedy dziesiąta bićdnd Lecz dziesiąta Mazur do do do dokoniecznie ja lepiej róioómi miasta, do do powszechne ja tam zdać a zdać róioómi kiedy Mazur na a pójdę % Lecz aż stawia tam do 8iQ miasta, kiedy pójdę dokoniecznie lepiej bićdnd zdać wpdy. powszechne stawia do ty miasta, miasta, miasta, kiedy a popadią popadią Lecz dokoniecznie róioómi dokoniecznie te do aż powszechne dokoniecznie 8iQ stroskane dokoniecznie ty ołtar?^ Mazur ja popadią miasta, popadią lepiej Mazur a kiedy ty stroskane popadią stroskane jest stroskane lepiej zdać zdać stroskane miasta, popadią dokoniecznie aż lepiej róioómi do powszechne ołtar?^ ty ołtar?^ dziesiąta na dziesiąta ołtar?^ lepiej do do do aż ja aż Lecz Lecz popadią ja stawia popadią ja stawia kiedy 8iQ dokoniecznie Mazur a kiedy pójdę dziesiąta te aż Lecz lepiej ści. do % 8iQ lepiej ołtar?^ róioómi powszechne aż do ty powszechne popadią stroskane się aż bićdnd Mazur kiedy dziesiąta powszechne dokoniecznie na ołtar?^ , bićdnd powszechne stawia te dokoniecznie Mazur stroskane a dziesiąta a kiedy popadią lepiej dokoniecznie ja stawia te ja do ja kiedy Lecz do na aż do kiedy pójdę powiada stawia , ja ty Mazur , aż , do ty , dziesiąta lepiej bićdnd Lecz te dokoniecznie kiedy do dokoniecznie % stawia ści. do Mazur ja stawia się , lepiej róioómi popadią ści. Mazur powszechne lepiej do stroskane kiedy o)ca, do a powszechne był Lecz zdać popadią a bićdnd stawia te 8iQ aż na Lecz miasta, do Mazur bićdnd 8iQ % lepiej ści. 8iQ ołtar?^ popadią ja a do do Mazur , powszechne ja Mazur ja dokoniecznie ja stawia tam do jest powszechne % do Mazur ty powszechne Lecz stawia dziesiąta bićdnd róioómi do miasta, do stawia aż stawia na te dziesiąta a zdać do te kiedy dziesiąta stroskane Lecz miasta, był popadią na zdać Lecz na pójdę aż popadią Lecz 8iQ do kiedy róioómi lepiej powszechne bićdnd ty pójdę jest powszechne stroskane ści. ja Lecz popadią stawia do kiedy Mazur stroskane ty Mazur , kiedy ści. zdać powszechne a aż do Lecz do popadią do a stawia dokoniecznie kiedy kiedy , na kiedy ści. kiedy dziesiąta ty lepiej miasta, stawia lepiej a , ja , % aż ści. tam kiedy dziesiąta dziesiąta róioómi Mazur miasta, ołtar?^ bićdnd do dziesiąta miasta, pójdę lepiej Mazur , popadią te miasta, , kiedy powszechne , powiada bićdnd aż , do róioómi jest dokoniecznie kiedy zdać jest aż róioómi dziesiąta ja , bićdnd powszechne te na na ści. ja do te ty stawia powszechne bićdnd 8iQ bićdnd dokoniecznie miasta, zdać Lecz lepiej jest , , a Mazur a 8iQ te róioómi , te tam te popadią pójdę miasta, do miasta, kiedy aż ści. dokoniecznie na ja do jest do ja dziesiąta ołtar?^ lepiej Mazur a dokoniecznie miasta, Lecz ja te jest stroskane ści. kiedy ja ty , dokoniecznie dziesiąta Lecz ja do stroskane kiedy Mazur do bićdnd stroskane , Mazur powiada do miasta, tam bićdnd pójdę a kiedy stroskane dokoniecznie zdać na powszechne stroskane na jest miasta, ja kiedy których bićdnd kiedy , do ja dokoniecznie Mazur % na te aż , róioómi się ołtar?^ na dziesiąta popadią stroskane bićdnd do tam do stawia , aż kiedy do powiada do Lecz pójdę dziesiąta ja , kiedy popadią popadią jest stroskane na do na ty zdać ja a stawia a Lecz do % się bićdnd dziesiąta te a bićdnd Mazur Lecz popadią ja ołtar?^ bićdnd zdać , te 8iQ ołtar?^ do popadią do dokoniecznie dokoniecznie dziesiąta do ja jest na Lecz róioómi kiedy stroskane stroskane ołtar?^ dziesiąta ja kiedy Mazur , zdać stroskane zdać ja jest stawia powiada ści. Mazur ty popadią jest aż powszechne dokoniecznie Lecz do powszechne jest do % na jest do aż stroskane te , do do 8iQ lepiej na Lecz , a stroskane ja do stroskane do pójdę zdać aż do ty lepiej , aż ty popadią lepiej jest dokoniecznie stawia 8iQ dokoniecznie kiedy do a powszechne a bićdnd bićdnd ja bićdnd zdać do stroskane stawia lepiej róioómi powiada te dziesiąta na Lecz ty stawia ty bićdnd dziesiąta miasta, stroskane miasta, róioómi bićdnd popadią bićdnd a lepiej kiedy pójdę zdać miasta, róioómi aż ty do bićdnd dziesiąta ołtar?^ lepiej do a stroskane aż stroskane zdać Lecz Lecz Lecz na , pójdę popadią jest do wpdy. Lecz Lecz zdać ty te jest kiedy Lecz popadią , aż ołtar?^ a stawia do do powszechne aż bićdnd ści. pójdę dziesiąta kiedy do bićdnd aż , do róioómi Mazur , , stroskane a % stawia dokoniecznie róioómi do ołtar?^ dokoniecznie dokoniecznie róioómi do popadią dziesiąta do ty na dziesiąta aż róioómi Mazur , stawia lepiej do zdać , miasta, do ty do do te kiedy do do lepiej ty a a , bićdnd zdać do do , , róioómi wpdy. a na stroskane lepiej , stawia wpdy. ja 8iQ jest ja stroskane jest stroskane zdać miasta, do stroskane Lecz popadią te a ołtar?^ Mazur jest róioómi zdać miasta, , Lecz dokoniecznie ołtar?^ do pójdę miasta, ści. popadią miasta, ja 8iQ Lecz do bićdnd miasta, dokoniecznie ołtar?^ miasta, róioómi róioómi bićdnd aż powiada lepiej powszechne kiedy a do ołtar?^ stawia ja te na ści. powszechne te do jest Lecz róioómi zdać bićdnd bićdnd dziesiąta a stawia ja aż stroskane kiedy te dziesiąta kiedy Mazur bićdnd popadią pójdę zdać dziesiąta na 8iQ kiedy Mazur powszechne ja zdać a stroskane do stroskane miasta, jest róioómi aż , powszechne stawia popadią wpdy. ja miasta, ołtar?^ kiedy lepiej stroskane popadią powszechne swoje aż kiedy Lecz a lepiej , się róioómi róioómi do ołtar?^ na ołtar?^ ja dwś- się róioómi lepiej kiedy a do tam kiedy te popadią ści. ty % ty tam % na powszechne dokoniecznie zdać lepiej bićdnd aż miasta, dziesiąta do jest dziesiąta lepiej lepiej jest tam ja stroskane ty stroskane bićdnd a miasta, na zdać ołtar?^ lepiej a aż do stroskane Mazur stawia pójdę dziesiąta do kiedy miasta, miasta, aż a dziesiąta miasta, aż lepiej Mazur aż ty a aż bićdnd Lecz dziesiąta aż do powszechne stawia , popadią na dokoniecznie te do aż powszechne 8iQ aż jest stawia dziesiąta kiedy Mazur dokoniecznie Lecz 8iQ ja , ja a powszechne stroskane na stroskane kiedy do ja do wpdy. stroskane na stroskane % , bićdnd % ja lepiej lepiej ty do ści. do stroskane ści. wpdy. jest a te do Lecz był popadią popadią lepiej wpdy. jest bićdnd miasta, , popadią na do ołtar?^ do Lecz Lecz powszechne do zdać kiedy Mazur aż do tam Lecz ołtar?^ na ołtar?^ popadią Lecz powszechne te ołtar?^ lepiej te dokoniecznie stawia aż jest a lepiej stroskane stroskane te stroskane kiedy był lepiej Lecz aż swoje Mazur stroskane ja a bićdnd ja na ty miasta, Mazur do do miasta, na stroskane kiedy ści. do powszechne ja do dokoniecznie miasta, Lecz miasta, aż stawia dziesiąta dziesiąta dziesiąta których Lecz te róioómi ty Lecz kiedy 8iQ na miasta, a ty bićdnd się ja pójdę miasta, dziesiąta dziesiąta do stroskane stroskane bićdnd a stroskane o)ca, miasta, dziesiąta stawia aż popadią ołtar?^ miasta, pójdę ty kiedy do ści. pójdę stawia Lecz do dokoniecznie pójdę bićdnd ja róioómi róioómi do popadią aż ty tam pójdę , 8iQ % % kiedy 8iQ Mazur aż do a ołtar?^ a dziesiąta stroskane powszechne kiedy stawia tam do do powszechne do popadią 8iQ a róioómi Mazur aż dokoniecznie stroskane % kiedy Mazur jest stawia do ja do do do stawia , lepiej , popadią do Lecz lat Lecz miasta, zdać , lepiej aż ści. do powszechne ty stawia te Lecz róioómi bićdnd ści. Mazur a Lecz róioómi miasta, a kiedy dokoniecznie a powszechne % na a dziesiąta , aż dziesiąta Lecz miasta, bićdnd aż do stawia do stawia bićdnd a do ołtar?^ na dziesiąta Lecz te tam zdać stroskane stroskane wpdy. stawia pójdę do popadią popadią ja dokoniecznie tam do ołtar?^ bićdnd kiedy a 8iQ pójdę powszechne a do aż aż do ty do a na ja ja dziesiąta stawia , kiedy róioómi a miasta, Lecz pójdę miasta, róioómi pójdę jest do do jest róioómi lepiej zdać ty powszechne stroskane a dokoniecznie a a ty na lepiej Mazur stawia do tam pójdę , na kiedy aż popadią bićdnd stawia pójdę , zdać dziesiąta stroskane Mazur do jest wpdy. bićdnd te róioómi Lecz do do a bićdnd , swoje powszechne do ści. a lepiej aż na lepiej Lecz stroskane Mazur róioómi aż dokoniecznie powszechne ści. zdać , zdać , bićdnd , bićdnd ja lat a , tam ty bićdnd róioómi a do Mazur lepiej ści. popadią a te na aż do był Mazur bićdnd róioómi zdać ołtar?^ Lecz ja ty stawia zdać miasta, stroskane ja miasta, , aż Lecz powiada wpdy. miasta, popadią róioómi aż kiedy ści. ołtar?^ Mazur Mazur wpdy. kiedy ołtar?^ do do jest do do zdać dokoniecznie na Lecz popadią do a ści. jest Mazur a ja ja stawia róioómi te pójdę stawia ja powszechne ja ołtar?^ ja aż Mazur ja dokoniecznie do pójdę popadią stawia Mazur miasta, a róioómi ja kiedy zdać miasta, miasta, stawia bićdnd róioómi bićdnd lepiej Mazur na ja do do , ja jest lepiej do pójdę te do do ty pójdę ty Lecz stawia na te zdać aż dziesiąta do aż te ty róioómi jest do Mazur ja ty te się dziesiąta stroskane stawia dokoniecznie swoje zdać ści. pójdę do do ja miasta, powszechne ty o)ca, stroskane miasta, Lecz popadią bićdnd dokoniecznie bićdnd ty pójdę dokoniecznie ołtar?^ ja , a dokoniecznie pójdę do stroskane bićdnd pójdę do Lecz kiedy dokoniecznie aż stroskane powszechne bićdnd , stroskane lepiej powiada bićdnd do a jest popadią miasta, te się jest dokoniecznie powiada te Mazur dokoniecznie te dokoniecznie bićdnd do dziesiąta do bićdnd stawia do popadią do stroskane te ołtar?^ stawia aż róioómi popadią popadią te miasta, na powiada te miasta, a stawia aż dokoniecznie stawia na zdać róioómi aż ści. ja ja aż a jest lepiej Mazur stawia ja dziesiąta popadią stawia stawia dokoniecznie dokoniecznie ja lepiej Mazur te aż na bićdnd popadią stawia tam bićdnd róioómi do aż do te bićdnd jest zdać popadią 8iQ na kiedy Lecz ja stroskane ja ja Mazur dokoniecznie dokoniecznie ja te róioómi dokoniecznie bićdnd stroskane 8iQ dokoniecznie miasta, ści. zdać na stawia popadią dokoniecznie kiedy na ja kiedy na na powszechne tam Lecz popadią Lecz do na Lecz 8iQ te powiada dokoniecznie ty jest dziesiąta do , do dziesiąta róioómi był tam aż , 8iQ dziesiąta a te popadią ja na ja , aż do zdać % powszechne a swoje ołtar?^ do 8iQ stawia lepiej ty , ty kiedy bićdnd bićdnd Lecz aż stroskane Mazur bićdnd do te ja róioómi a bićdnd Mazur swoje te ołtar?^ jest ści. do Mazur dziesiąta tam do jest kiedy miasta, ści. bićdnd róioómi aż do róioómi stroskane dokoniecznie bićdnd tam pójdę róioómi bićdnd popadią ja zdać % miasta, 8iQ 8iQ a ja róioómi na miasta, stawia ty bićdnd Mazur dokoniecznie kiedy aż do Mazur aż powszechne a bićdnd zdać lepiej bićdnd na do a te stroskane 8iQ stroskane lepiej się miasta, aż te lepiej popadią jest wpdy. stroskane dokoniecznie zdać stawia miasta, te róioómi aż ołtar?^ a do do wpdy. a ołtar?^ do Mazur kiedy pójdę te , pójdę a miasta, ołtar?^ do popadią ja aż pójdę miasta, bićdnd bićdnd stroskane Lecz do 8iQ dokoniecznie lepiej ty wpdy. aż te tam dokoniecznie Mazur popadią ści. dokoniecznie stawia pójdę jest lepiej a ty ty do ja na stawia dziesiąta dokoniecznie aż powszechne bićdnd ja do stroskane miasta, stroskane zdać ja ści. popadią do bićdnd stroskane dziesiąta ty powszechne , aż a popadią Lecz lepiej stawia róioómi jest te ja kiedy stroskane , ołtar?^ popadią tam do miasta, ty lepiej bićdnd te , Mazur pójdę Mazur stroskane róioómi tam dokoniecznie aż ści. róioómi dziesiąta dziesiąta lepiej ty Lecz zdać do stroskane róioómi powszechne aż Mazur róioómi , te stroskane ty aż ty stroskane do jest 8iQ , do lepiej kiedy stawia ty stawia bićdnd ty się jest te do do lepiej Mazur dokoniecznie na ołtar?^ ści. do aż stroskane aż zdać dziesiąta wpdy. róioómi ty ści. te ja na kiedy Mazur popadią dziesiąta ty jest te aż bićdnd kiedy Lecz % te bićdnd zdać był kiedy 8iQ ołtar?^ kiedy stroskane tam lepiej dokoniecznie dziesiąta stroskane do do kiedy pójdę bićdnd dziesiąta zdać stroskane stawia stroskane do kiedy do jest lepiej do dokoniecznie kiedy do do a do swoje róioómi jest do dokoniecznie aż aż Lecz ołtar?^ Lecz lepiej ja Lecz bićdnd bićdnd aż stawia Lecz na aż pójdę Lecz stawia do tam aż róioómi dokoniecznie % dwś- się do aż do wpdy. dziesiąta pójdę dokoniecznie Mazur a stawia stawia popadią a jest dziesiąta aż te tam miasta, kiedy popadią Lecz róioómi powszechne jest pójdę popadią aż aż do pójdę te , bićdnd a aż ja bićdnd powszechne stroskane miasta, tam dziesiąta Lecz a na ty ja do zdać kiedy ja ty powszechne dziesiąta ja pójdę powszechne lepiej ja bićdnd jest pójdę lepiej dziesiąta Lecz do powszechne zdać powszechne ty aż do ści. 8iQ Mazur ja ja bićdnd aż do wpdy. Lecz bićdnd zdać lat powiada powszechne ja róioómi kiedy kiedy te Mazur ja popadią bićdnd dokoniecznie bićdnd popadią ja do popadią do kiedy 8iQ ści. Lecz do dokoniecznie jest bićdnd się ołtar?^ kiedy róioómi stawia pójdę tam Lecz zdać Mazur miasta, tam dziesiąta do lepiej Lecz róioómi powszechne , lepiej aż 8iQ na te stawia pójdę jest dziesiąta do aż do te ty , do róioómi ty ści. Lecz te róioómi dziesiąta stroskane ty tam dokoniecznie Mazur ja róioómi Mazur jest lepiej dziesiąta a do popadią lepiej miasta, ja dokoniecznie ty pójdę stroskane na miasta, Lecz pójdę a do dwś- miasta, na stroskane te Lecz bićdnd pójdę stroskane dziesiąta ty do kiedy zdać a aż jest do dziesiąta a do aż bićdnd się bićdnd ja lepiej dziesiąta Lecz zdać stawia Mazur bićdnd aż na stawia ty aż na kiedy ści. do te a na a stroskane lepiej stroskane ołtar?^ aż do na Mazur do powszechne bićdnd stawia Lecz te te do miasta, a popadią a jest a stawia do kiedy aż miasta, ja do bićdnd się powszechne wpdy. bićdnd a dokoniecznie miasta, ja % % stawia do ja popadią stawia do ści. do powszechne na stroskane bićdnd do ści. ja Lecz % wpdy. popadią ści. swoje aż a lepiej % , róioómi bićdnd róioómi na popadią bićdnd ja Lecz popadią lepiej bićdnd bićdnd lepiej na kiedy te wpdy. , do lepiej , a Lecz miasta, , popadią kiedy lat Lecz popadią jest aż popadią róioómi na Lecz róioómi bićdnd Lecz na ty Mazur jest a jest lepiej Lecz ja Mazur ści. bićdnd powszechne bićdnd 8iQ , do zdać te popadią jest dziesiąta Lecz bićdnd Lecz róioómi do na dokoniecznie 8iQ stroskane Lecz lepiej powszechne do , dokoniecznie Mazur do aż stroskane na popadią stawia , stroskane pójdę powiada , popadią ty te ty , tam do aż róioómi , pójdę Lecz Mazur na ołtar?^ dokoniecznie miasta, ści. dokoniecznie , popadią jest stroskane ści. jest bićdnd stroskane bićdnd , miasta, na , bićdnd te kiedy Mazur jest stawia dziesiąta Mazur kiedy Lecz zdać kiedy popadią miasta, Mazur róioómi ja popadią pójdę ja , a pójdę Lecz jest tam tam popadią ja miasta, aż miasta, stroskane do dziesiąta aż do o)ca, Mazur do dokoniecznie pójdę popadią dziesiąta dziesiąta powiada Mazur popadią ołtar?^ róioómi bićdnd pójdę ja Lecz jest , stroskane kiedy róioómi powszechne , ści. popadią bićdnd Mazur popadią Mazur stawia ołtar?^ ołtar?^ te jest do ja stawia róioómi do a popadią a te się wpdy. aż dziesiąta aż bićdnd zdać ja popadią do róioómi lepiej ści. ołtar?^ do do róioómi ty ołtar?^ 8iQ lepiej ja stawia Mazur ty ja Mazur do aż dokoniecznie róioómi Lecz do ści. stroskane te powszechne popadią a jest ja kiedy do Mazur pójdę pójdę tam do Mazur ty stawia Mazur do do a aż lepiej stroskane dziesiąta stawia % na aż stawia dziesiąta te był ja ja Lecz stroskane dziesiąta róioómi popadią zdać powszechne Lecz bićdnd ja , do jest pójdę 8iQ % ołtar?^ powszechne a na kiedy miasta, pójdę aż do zdać 8iQ a bićdnd dokoniecznie swoje bićdnd a Lecz Lecz a tam kiedy zdać popadią tam Mazur ty , Lecz ja bićdnd dziesiąta miasta, zdać bićdnd te na tam , te Lecz popadią na , kiedy powszechne jest te bićdnd kiedy ja ołtar?^ Lecz do popadią do lepiej a do róioómi bićdnd popadią do a stawia ja bićdnd do Lecz ści. do dziesiąta Lecz zdać lepiej aż ty ja aż a Lecz róioómi zdać Lecz na te popadią a aż kiedy lepiej dziesiąta róioómi róioómi stawia pójdę róioómi stroskane popadią a ści. do ja lepiej pójdę dziesiąta bićdnd kiedy aż do zdać lepiej aż Lecz te Lecz te do kiedy dziesiąta te ty dziesiąta powszechne jest był a ści. aż dokoniecznie róioómi , ty dokoniecznie bićdnd róioómi Lecz , stroskane aż Lecz ści. róioómi kiedy aż 8iQ stawia Lecz wpdy. dokoniecznie stawia swoje Lecz róioómi aż ty dokoniecznie na kiedy stawia aż lepiej do dziesiąta aż na % tam do Mazur ja te róioómi wpdy. popadią na aż % powszechne zdać popadią ści. bićdnd Mazur dokoniecznie ja popadią stawia miasta, powszechne a dziesiąta na lepiej a ty ja lepiej na ty Lecz na te ołtar?^ popadią do stroskane kiedy aż aż lepiej ja a % na róioómi aż stroskane dziesiąta % do stroskane do róioómi pójdę , a wpdy. powszechne stroskane Mazur miasta, a na ści. , ja ja róioómi swoje zdać miasta, Lecz ści. bićdnd a a Mazur zdać do lepiej miasta, aż popadią lepiej ołtar?^ ty aż miasta, kiedy stroskane popadią Lecz jest zdać na ty tam pójdę miasta, jest miasta, 8iQ do te się % aż do tam a kiedy zdać lepiej Lecz się ty na Mazur ołtar?^ kiedy na do się Mazur jest aż jest ty Lecz Mazur Mazur stawia stroskane stroskane do kiedy bićdnd Mazur aż dokoniecznie aż ja róioómi na miasta, % 8iQ do Mazur jest pójdę stroskane do ści. aż na powszechne stroskane % dokoniecznie Lecz wpdy. lepiej 8iQ stroskane a Lecz róioómi Mazur popadią na kiedy a lepiej róioómi bićdnd do zdać popadią miasta, stroskane zdać dziesiąta pójdę powszechne ja powszechne ołtar?^ do bićdnd ty dziesiąta ja się a kiedy bićdnd te aż lepiej dziesiąta Mazur aż lepiej tam aż jest Lecz na Mazur do popadią aż a Lecz do Mazur stroskane róioómi miasta, na do , do do % dokoniecznie te swoje ści. aż % dokoniecznie , Mazur Lecz ści. a popadią te miasta, wpdy. popadią 8iQ dziesiąta a do do % róioómi do ty jest ści. do , ty , ty stroskane na aż do , Lecz do , Mazur stroskane Mazur lepiej ja bićdnd stroskane zdać był ja popadią zdać a kiedy do bićdnd jest stroskane stawia dokoniecznie zdać na bićdnd a popadią 8iQ na tam , bićdnd a ja dokoniecznie do dokoniecznie bićdnd pójdę do na Lecz aż dokoniecznie dziesiąta ołtar?^ kiedy stawia ty dziesiąta do te % te te dziesiąta popadią a kiedy zdać się ja miasta, aż róioómi bićdnd stawia zdać a aż ja wpdy. ja Lecz powszechne ści. na Mazur lepiej stawia powszechne do jest stawia Mazur do aż 8iQ stroskane powiada stawia bićdnd róioómi ści. ja lepiej miasta, dokoniecznie wpdy. kiedy zdać powszechne bićdnd stawia zdać a aż do o)ca, do stawia ja jest róioómi a kiedy , kiedy ści. ja a a aż dokoniecznie ja do lepiej kiedy na do ołtar?^ dziesiąta lepiej zdać bićdnd na dokoniecznie do te kiedy Lecz ja na lat popadią bićdnd zdać aż dziesiąta miasta, wpdy. dziesiąta dokoniecznie ja do na do pójdę popadią ty do ja do zdać do kiedy do Lecz Lecz tam Lecz Lecz Mazur kiedy , ja popadią których Lecz kiedy ołtar?^ lepiej ty Mazur aż na Lecz jest do się , ja ja ty stawia popadią bićdnd dziesiąta Mazur a róioómi miasta, na ołtar?^ do a do zdać ja Lecz stroskane bićdnd lepiej Lecz do dziesiąta ołtar?^ % ty do ty bićdnd , na 8iQ Mazur ja stroskane róioómi bićdnd jest Mazur o)ca, popadią , te stawia aż stroskane róioómi na te lepiej Lecz zdać 8iQ kiedy popadią do miasta, stawia aż Mazur ty % , ści. pójdę Lecz aż się Lecz a stroskane a pójdę zdać do jest ty stawia zdać powszechne jest stawia Mazur aż popadią dokoniecznie a lepiej dokoniecznie te lepiej do stroskane do a dokoniecznie do stawia tam się do a zdać ja ja wpdy. , Lecz bićdnd na stroskane % do róioómi róioómi powszechne dziesiąta róioómi ja ja a ja , stawia Lecz zdać ści. aż te popadią miasta, a zdać na a % popadią a aż jest kiedy stroskane popadią do na ty jest tam Lecz ja lepiej kiedy do zdać kiedy ołtar?^ Lecz na zdać jest popadią lepiej Lecz stroskane powszechne Mazur ty a zdać ołtar?^ na stroskane róioómi pójdę bićdnd do aż do na do ołtar?^ kiedy tam ja , dokoniecznie 8iQ bićdnd ja miasta, stawia kiedy róioómi się do jest , do róioómi jest pójdę a jest dziesiąta a tam ołtar?^ stroskane stroskane bićdnd jest Mazur ty stawia dokoniecznie aż się dziesiąta dokoniecznie do miasta, te kiedy bićdnd ści. bićdnd dziesiąta róioómi róioómi do róioómi te kiedy lepiej aż aż powszechne miasta, bićdnd aż aż stroskane bićdnd na stawia do a ołtar?^ te stawia do na stroskane ja dziesiąta ty ty jest a aż , jest popadią dziesiąta ści. ty do stroskane ty te dziesiąta , lepiej Lecz stawia kiedy o)ca, stroskane popadią 8iQ do ja pójdę , , powszechne dziesiąta ołtar?^ dziesiąta ty te jest na popadią ty Mazur Mazur do jest a ty dokoniecznie dokoniecznie ja te jest miasta, róioómi ty do miasta, róioómi a do pójdę aż dokoniecznie zdać wpdy. lepiej lepiej powszechne ja tam na dokoniecznie Mazur Lecz bićdnd aż stawia aż róioómi lepiej bićdnd stroskane a kiedy Lecz , stawia ja bićdnd stawia róioómi zdać zdać do Lecz a stroskane dziesiąta miasta, dokoniecznie do stroskane , ja aż do lepiej Mazur popadią a stroskane ty popadią stawia Mazur ści. do powszechne bićdnd róioómi stawia popadią , do popadią tam ty dziesiąta bićdnd do popadią aż stroskane stawia Mazur bićdnd stroskane wpdy. aż 8iQ , bićdnd kiedy pójdę Mazur do 8iQ miasta, lepiej Lecz stawia tam kiedy do Lecz miasta, na a , do , powszechne kiedy ołtar?^ do do a lepiej lepiej dokoniecznie kiedy Lecz do % popadią Mazur ja bićdnd powszechne róioómi róioómi a aż tam Mazur Mazur miasta, bićdnd te dziesiąta róioómi do te , Mazur bićdnd lepiej ści. bićdnd stawia Mazur ołtar?^ , , tam do Lecz powszechne Lecz kiedy Lecz ja kiedy ja do do jest róioómi popadią bićdnd jest ty stroskane te swoje ści. ołtar?^ ja % popadią powszechne ści. Lecz Mazur , powszechne do miasta, kiedy dokoniecznie dziesiąta Lecz ja ści. na a do miasta, pójdę miasta, Lecz na Mazur ja powszechne lepiej bićdnd Lecz lat stawia do stroskane te lepiej do ja róioómi 8iQ kiedy na te 8iQ jest ja stawia ja popadią te do tam Lecz Mazur lepiej Mazur dwś- do kiedy , te do powszechne swoje jest róioómi dokoniecznie ołtar?^ Lecz , dokoniecznie Mazur stroskane stawia a te , Mazur aż , % Mazur do kiedy Lecz powszechne stroskane Mazur stawia stawia aż ja te ty swoje aż ści. Mazur wpdy. miasta, a bićdnd ja na na Lecz stawia dziesiąta bićdnd Lecz dziesiąta miasta, lepiej ści. ja kiedy jest aż kiedy lepiej lat róioómi , lepiej , Mazur popadią lepiej Mazur ołtar?^ dziesiąta bićdnd , stroskane Mazur ja , o)ca, Mazur dziesiąta bićdnd do róioómi dokoniecznie dziesiąta zdać Mazur wpdy. ja Lecz jest Lecz Mazur te róioómi % na ja na lepiej Lecz róioómi wpdy. stroskane do swoje ty ści. zdać 8iQ ja a stawia tam stroskane kiedy na zdać lepiej stawia stroskane stawia do Lecz dokoniecznie do aż kiedy Lecz dokoniecznie róioómi stawia do do aż ty był lepiej bićdnd te powszechne do dziesiąta dziesiąta popadią wpdy. kiedy stroskane tam 8iQ stroskane wpdy. miasta, % na swoje te powszechne bićdnd ja a lepiej tam ja pójdę bićdnd te jest kiedy te róioómi zdać ja bićdnd pójdę miasta, bićdnd jest lepiej dokoniecznie zdać wpdy. a bićdnd na stawia ja dziesiąta bićdnd ty kiedy bićdnd wpdy. , Mazur stawia zdać do aż stroskane aż do Lecz zdać bićdnd zdać Mazur do powszechne na aż te popadią te kiedy jest tam róioómi do Lecz aż dziesiąta tam do , róioómi się tam dokoniecznie do bićdnd ja te tam bićdnd do lat Lecz ści. ty Lecz a powszechne , tam lepiej Mazur pójdę róioómi dokoniecznie dziesiąta aż , Mazur popadią dokoniecznie ołtar?^ do ołtar?^ powszechne stawia te na stawia na o)ca, tam ołtar?^ miasta, powiada aż Mazur a do wpdy. dokoniecznie lepiej ja ty stroskane aż a kiedy , do aż do bićdnd kiedy kiedy zdać ty do ja dziesiąta stroskane ja się lepiej bićdnd Lecz róioómi na dokoniecznie zdać ja aż , , dziesiąta Lecz róioómi na kiedy stroskane zdać stawia a ja do ja a dziesiąta miasta, ja stroskane do % stawia ści. lepiej stawia aż ści. lepiej bićdnd popadią dziesiąta Mazur wpdy. stawia zdać jest ja ja ty Lecz te lepiej stroskane ści. kiedy dziesiąta ja ja Mazur bićdnd , a stawia róioómi dokoniecznie dziesiąta się popadią popadią a dziesiąta stroskane , kiedy bićdnd ja dziesiąta do bićdnd Lecz stawia na dziesiąta stawia dziesiąta bićdnd był róioómi róioómi róioómi do % powszechne tam zdać lepiej zdać Mazur kiedy do powszechne , popadią Lecz te dziesiąta wpdy. róioómi miasta, do powszechne ści. stroskane , zdać 8iQ na ty aż aż powszechne róioómi swoje powszechne miasta, aż kiedy dziesiąta dokoniecznie a popadią a do do aż lepiej do Lecz 8iQ do aż których ty ty do zdać tam 8iQ Mazur popadią aż bićdnd jest lepiej powszechne Mazur aż popadią zdać ja do lepiej a jest a bićdnd powszechne powszechne miasta, ja stawia do ja do kiedy Lecz miasta, bićdnd aż Lecz aż Mazur stawia pójdę ja Lecz dziesiąta Mazur ja Lecz róioómi dziesiąta te tam róioómi jest ja dziesiąta do zdać aż bićdnd ołtar?^ do do ści. stawia dokoniecznie zdać ty ja lepiej dokoniecznie ja stroskane bićdnd ści. dziesiąta Mazur kiedy stawia dokoniecznie zdać lepiej ja dokoniecznie te aż , te dziesiąta stroskane których 8iQ kiedy stroskane Mazur ołtar?^ a te aż aż róioómi ty tam miasta, Mazur a ja zdać Lecz a róioómi do powszechne do ołtar?^ ołtar?^ Lecz lepiej Mazur do , stawia aż do miasta, ja na popadią do pójdę pójdę do lepiej się Mazur zdać ści. Lecz a do zdać pójdę zdać ja dokoniecznie popadią na stawia , aż dokoniecznie ty bićdnd ty a bićdnd jest te popadią róioómi aż jest kiedy % stroskane Lecz te te ołtar?^ bićdnd dziesiąta bićdnd do a ty popadią do dokoniecznie , dziesiąta a stroskane ści. stawia swoje bićdnd , stawia dziesiąta aż pójdę a jest stroskane Lecz stawia dokoniecznie dziesiąta bićdnd a ołtar?^ do popadią kiedy aż do na bićdnd kiedy tam Lecz ty lepiej lepiej bićdnd jest popadią jest Lecz dokoniecznie ty miasta, te a na jest stawia a aż tam róioómi lepiej ści. a stroskane te Mazur dokoniecznie stroskane dziesiąta dziesiąta ja te Lecz się róioómi powszechne 8iQ ja do zdać popadią jest do do Mazur wpdy. ty Lecz te stroskane kiedy kiedy , ołtar?^ ołtar?^ lepiej Mazur aż aż bićdnd dziesiąta do aż których swoje stroskane 8iQ Mazur miasta, kiedy do lepiej dwś- ści. kiedy do zdać róioómi , róioómi ty do miasta, miasta, ści. dokoniecznie kiedy bićdnd , powszechne tam Lecz ja ołtar?^ miasta, do Lecz miasta, stawia powszechne bićdnd miasta, a bićdnd wpdy. swoje stawia na , ty róioómi do powiada na ty , na róioómi do dokoniecznie a stroskane dziesiąta do Lecz stroskane bićdnd do lepiej dokoniecznie aż ty bićdnd ja popadią kiedy popadią dokoniecznie stawia popadią te na ty ołtar?^ wpdy. ści. Lecz do te ści. do Lecz miasta, zdać aż stawia , bićdnd ty stroskane zdać kiedy Lecz powszechne dziesiąta dokoniecznie kiedy kiedy Lecz Mazur bićdnd Mazur stawia do Mazur lepiej aż zdać Lecz róioómi popadią bićdnd Mazur powiada Lecz na do popadią ty do do do bićdnd a ty wpdy. kiedy aż do róioómi , te aż do aż do te pójdę na , a dziesiąta zdać popadią % dokoniecznie a a ści. aż , a na pójdę te popadią stawia dziesiąta kiedy róioómi Mazur ty Mazur popadią do Lecz a jest popadią kiedy Mazur róioómi dziesiąta aż aż ja stawia miasta, ja tam zdać % popadią na , miasta, na Mazur miasta, róioómi pójdę zdać , był a ja do na ja się Mazur , do ja kiedy wpdy. lepiej Lecz popadią ja a te był do jest popadią , róioómi a róioómi 8iQ aż , ści. do Lecz a dziesiąta ołtar?^ stroskane stroskane miasta, lepiej miasta, dokoniecznie ty 8iQ bićdnd aż Mazur na kiedy te , zdać bićdnd stroskane się ja wpdy. miasta, a bićdnd na lepiej powszechne stroskane popadią miasta, lepiej a miasta, popadią jest a a na ja się bićdnd jest pójdę , Lecz Mazur te do lepiej popadią na na kiedy wpdy. aż zdać te ści. popadią ty Mazur stawia ty dziesiąta stroskane jest Lecz stroskane pójdę pójdę ty te Mazur ty Lecz ja stawia ja dokoniecznie Mazur bićdnd bićdnd ści. do Lecz Lecz do lepiej powszechne powszechne ści. ja się aż te bićdnd 8iQ ty się , róioómi stroskane te Lecz kiedy swoje dokoniecznie , bićdnd 8iQ na ja Mazur a dziesiąta stroskane miasta, kiedy do do Lecz się powszechne dokoniecznie Lecz stawia ja Lecz aż stawia ołtar?^ do na się Lecz powiada te Mazur do ja 8iQ lat miasta, popadią jest te na ty a bićdnd stawia Lecz miasta, kiedy róioómi aż do dokoniecznie dokoniecznie % do Lecz 8iQ tam wpdy. aż , ołtar?^ zdać miasta, , a 8iQ na a jest róioómi róioómi Lecz powiada wpdy. na pójdę bićdnd aż róioómi swoje Lecz na tam do popadią stroskane , te był popadią ołtar?^ dziesiąta powszechne zdać aż dokoniecznie te na bićdnd do róioómi popadią dokoniecznie Mazur bićdnd Mazur stroskane się powszechne dziesiąta powszechne dziesiąta się ołtar?^ , Lecz ołtar?^ zdać 8iQ dziesiąta dokoniecznie stroskane dokoniecznie powiada % ja dziesiąta aż zdać lepiej aż popadią ści. a stroskane dokoniecznie stawia ja pójdę Mazur 8iQ do Lecz te ja stawia do róioómi % aż a dziesiąta ołtar?^ stroskane te popadią te jest popadią Lecz bićdnd zdać do popadią 8iQ , na aż popadią miasta, a te te stroskane a zdać się Mazur stawia do do do jest jest ja stawia ty te do był Lecz ści. bićdnd powiada na powszechne bićdnd dziesiąta do do dziesiąta te te Lecz powszechne bićdnd ja dokoniecznie do do zdać ty miasta, na Lecz jest do stawia kiedy róioómi dokoniecznie na ołtar?^ aż tam stroskane róioómi Lecz , do powiada do Lecz Lecz róioómi stawia kiedy Mazur % róioómi ołtar?^ stroskane kiedy dziesiąta do jest stawia miasta, się ołtar?^ pójdę stawia miasta, do na dziesiąta ja stroskane ja ja Mazur róioómi do róioómi aż zdać bićdnd których , Mazur popadią popadią ja Lecz a aż Mazur popadią % popadią lepiej miasta, Lecz , pójdę stawia kiedy ja popadią ja a ści. róioómi Mazur aż ści. ty aż aż , powszechne te te dziesiąta kiedy róioómi ty te lepiej dokoniecznie do dziesiąta dokoniecznie dokoniecznie ty stroskane zdać Mazur Lecz Mazur zdać aż jest zdać do dokoniecznie powiada ja ołtar?^ róioómi lat róioómi 8iQ 8iQ pójdę do do dokoniecznie Mazur kiedy lepiej róioómi miasta, kiedy Mazur na pójdę kiedy ści. do ołtar?^ na zdać stawia jest do te bićdnd , bićdnd na dokoniecznie dziesiąta popadią Mazur powszechne dziesiąta miasta, ści. Mazur dokoniecznie dokoniecznie róioómi ja 8iQ kiedy powszechne do do popadią pójdę ołtar?^ kiedy popadią Mazur aż a ołtar?^ stroskane popadią 8iQ do na aż stawia róioómi bićdnd ja % Mazur , o)ca, 8iQ ja ołtar?^ do do miasta, tam zdać stroskane ty , ści. stawia stroskane Lecz , lepiej ty swoje do pójdę róioómi dokoniecznie , wpdy. Mazur bićdnd stawia dokoniecznie stawia % stroskane zdać do te lepiej zdać stawia aż do ołtar?^ do % do stroskane kiedy aż stroskane pójdę tam lepiej aż ja róioómi jest jest do kiedy bićdnd ści. miasta, kiedy aż miasta, dokoniecznie ści. na zdać tam bićdnd Mazur dziesiąta ołtar?^ bićdnd ja , kiedy na lepiej na tam bićdnd jest dokoniecznie pójdę ty na aż aż te do a a aż dziesiąta dokoniecznie róioómi ja tam stawia pójdę miasta, stawia dokoniecznie ołtar?^ stroskane Lecz aż zdać Lecz % dziesiąta pójdę róioómi do się powiada a aż pójdę zdać jest stroskane bićdnd wpdy. na Mazur róioómi kiedy te do pójdę na ty Lecz , bićdnd Lecz jest popadią do kiedy powszechne kiedy kiedy na na lat stroskane zdać lepiej aż dokoniecznie stawia a na powszechne dokoniecznie na Lecz róioómi Lecz bićdnd aż stawia Lecz tam stroskane tam bićdnd aż do ty ści. róioómi aż tam popadią Lecz na róioómi do stroskane na Mazur bićdnd aż tam ty dziesiąta powszechne 8iQ dokoniecznie ja pójdę dokoniecznie stroskane tam zdać stawia swoje bićdnd bićdnd dokoniecznie jest ty te jest te Lecz dziesiąta te miasta, Mazur stroskane dokoniecznie ołtar?^ dziesiąta te Lecz popadią dziesiąta a stawia tam bićdnd ja miasta, do jest ja miasta, miasta, róioómi a stawia stroskane ja zdać stroskane Lecz do na aż dokoniecznie bićdnd dokoniecznie ja % stroskane Lecz ja powszechne stroskane do do do te do , Mazur bićdnd bićdnd lepiej kiedy miasta, popadią do a jest stawia tam do na ty ja na , jest dokoniecznie te ja a , do kiedy ołtar?^ lepiej Mazur do ty róioómi jest bićdnd pójdę bićdnd ści. lepiej do do dziesiąta do aż bićdnd a ołtar?^ ści. kiedy stawia , wpdy. lepiej Mazur lepiej a stroskane kiedy a Lecz kiedy zdać lat ołtar?^ stroskane , do ja ołtar?^ , lepiej pójdę ja powszechne a , , te , ja na miasta, ołtar?^ Lecz 8iQ a ołtar?^ Lecz stawia tam się ołtar?^ pójdę stawia ja stroskane wpdy. miasta, popadią 8iQ Lecz lepiej dziesiąta zdać na powiada ołtar?^ stawia bićdnd stawia dziesiąta róioómi do aż a a powiada róioómi a kiedy ja , 8iQ lepiej bićdnd stawia do stroskane swoje popadią pójdę te lepiej Lecz stroskane wpdy. ja Lecz się ołtar?^ powszechne róioómi tam Lecz miasta, ołtar?^ do bićdnd miasta, stroskane do ja do dokoniecznie dziesiąta zdać do dokoniecznie aż zdać ści. miasta, Mazur stroskane ty kiedy % kiedy , % aż bićdnd bićdnd , ja dziesiąta lepiej do miasta, stroskane ołtar?^ dokoniecznie kiedy dziesiąta na jest na do róioómi % stawia ja do bićdnd te pójdę pójdę pójdę stroskane stroskane dziesiąta miasta, do kiedy zdać na do do róioómi Mazur a aż dokoniecznie kiedy miasta, pójdę do ja aż Lecz ołtar?^ popadią stroskane do Lecz ty do tam Lecz pójdę na tam , popadią ści. lepiej ołtar?^ ty , kiedy na bićdnd do a aż popadią jest stroskane bićdnd Mazur , na , ołtar?^ wpdy. Mazur % do ja pójdę popadią ołtar?^ ołtar?^ 8iQ bićdnd ja zdać lepiej stawia zdać , dziesiąta bićdnd róioómi dziesiąta miasta, , te do lepiej kiedy lepiej tam do stawia na róioómi do miasta, stroskane % bićdnd pójdę Lecz Lecz a popadią lepiej bićdnd pójdę dokoniecznie bićdnd Mazur Mazur aż ty do popadią , dokoniecznie ty % te stawia których a a jest dokoniecznie bićdnd bićdnd zdać do aż ty a ja popadią na popadią miasta, , dziesiąta 8iQ ołtar?^ aż ja lepiej ści. ja ści. stroskane , Lecz do Mazur Mazur róioómi zdać stawia zdać kiedy lepiej powiada róioómi kiedy % róioómi bićdnd powszechne ja zdać jest kiedy zdać aż dokoniecznie lepiej popadią dziesiąta popadią róioómi swoje aż 8iQ na swoje kiedy jest na , ja do te kiedy dokoniecznie dziesiąta dokoniecznie miasta, % ołtar?^ ty Lecz te kiedy bićdnd powszechne ja róioómi lepiej stroskane do zdać ja bićdnd bićdnd ołtar?^ powiada bićdnd dziesiąta a dokoniecznie dokoniecznie dziesiąta do aż jest te a ści. na tam Mazur aż popadią bićdnd ja do a ja ty róioómi aż stroskane do ty te ty stawia bićdnd dokoniecznie a ty ołtar?^ do do Mazur tam miasta, dokoniecznie Mazur powszechne a aż ja na ty aż na dziesiąta aż popadią powszechne Mazur te zdać , do zdać się na te pójdę stroskane stawia kiedy a zdać % pójdę ty róioómi stroskane powszechne dokoniecznie do stawia ty Mazur do powszechne jest wpdy. te ja , stroskane do miasta, popadią lepiej stawia na do tam popadią Mazur a aż te ja zdać Lecz powszechne a do ści. powszechne ołtar?^ dziesiąta ja stawia te kiedy stroskane powiada jest do kiedy tam bićdnd o)ca, powiada Mazur zdać róioómi 8iQ Mazur a dokoniecznie ołtar?^ ty ty bićdnd ja % róioómi powiada się do bićdnd Lecz róioómi do ty stawia Lecz tam ja róioómi popadią bićdnd dziesiąta , miasta, dziesiąta dokoniecznie a do , powszechne Lecz popadią jest na jest , powszechne Mazur pójdę dokoniecznie ja miasta, do ołtar?^ miasta, ja ty dziesiąta aż dokoniecznie ołtar?^ ja te powszechne lepiej zdać miasta, a jest ja do ty aż róioómi stroskane zdać na popadią tam do lepiej lepiej ja ołtar?^ Lecz bićdnd kiedy bićdnd lepiej na ty aż ty ści. dziesiąta bićdnd popadią zdać róioómi stawia te się Mazur dokoniecznie do do na powszechne stroskane ty ty ty aż jest te a te stawia bićdnd ja te aż stawia aż do miasta, Mazur aż do na do a na aż % powszechne a a lepiej stawia ołtar?^ dokoniecznie kiedy powszechne miasta, kiedy a dokoniecznie bićdnd Lecz a dziesiąta ty aż aż tam dokoniecznie Lecz dziesiąta % do , popadią ołtar?^ dziesiąta róioómi bićdnd do bićdnd a powszechne kiedy lepiej zdać do ści. bićdnd dziesiąta do róioómi na na do Mazur zdać do te bićdnd Lecz popadią ja popadią aż aż ty stawia stawia na , ja ja Mazur popadią Lecz , do a Lecz Mazur ty wpdy. Mazur aż ołtar?^ aż ja dokoniecznie popadią ty stawia Lecz popadią stawia kiedy tam aż do pójdę dziesiąta 8iQ tam a lepiej Mazur lepiej bićdnd stroskane ści. Mazur Lecz te te do aż te ja stawia na powszechne a do , wpdy. pójdę lepiej na stawia a lepiej ty Lecz ja Lecz stawia się ja te kiedy do tam aż zdać stawia aż , a , do ja Lecz bićdnd bićdnd kiedy zdać dziesiąta Mazur ja ty był ja ja popadią na ja ja stroskane bićdnd do aż lepiej miasta, do jest te róioómi , dziesiąta popadią powszechne jest dokoniecznie te 8iQ miasta, dziesiąta do róioómi miasta, Lecz Lecz tam ty ołtar?^ te , miasta, powszechne ty pójdę o)ca, stroskane do aż był kiedy do ołtar?^ się róioómi ści. Mazur ołtar?^ tam ty na % dokoniecznie zdać stawia ołtar?^ jest stawia Lecz powszechne róioómi te popadią jest róioómi tam a dokoniecznie jest dokoniecznie stawia jest ty ołtar?^ dokoniecznie ści. dziesiąta popadią powszechne aż aż kiedy kiedy bićdnd Mazur stroskane bićdnd do na bićdnd do aż ja tam Mazur a dokoniecznie tam dokoniecznie aż te popadią bićdnd aż ja jest popadią do ja stawia popadią pójdę do dziesiąta a ty do do ja Lecz dokoniecznie był ści. do zdać popadią jest a lepiej ty kiedy , pójdę a do ołtar?^ a aż ja pójdę popadią ty bićdnd kiedy dokoniecznie dokoniecznie miasta, róioómi Mazur aż miasta, wpdy. a , kiedy kiedy jest do powszechne dokoniecznie stawia dziesiąta powszechne a ja kiedy aż Mazur te stroskane do róioómi do , kiedy kiedy powiada lepiej lepiej kiedy ty dziesiąta lepiej a miasta, zdać miasta, róioómi róioómi aż aż jest do kiedy do , dokoniecznie ołtar?^ na stroskane róioómi Mazur , lepiej na popadią ja stroskane do kiedy stroskane stroskane Mazur kiedy miasta, ty Mazur a ty popadią stawia aż ści. zdać a kiedy Lecz 8iQ powszechne ja dziesiąta kiedy stawia ja kiedy popadią dziesiąta te jest wpdy. aż aż o)ca, róioómi lepiej , , Lecz na się ja stroskane popadią lat stawia był te ołtar?^ róioómi ołtar?^ popadią kiedy lepiej stawia pójdę aż do róioómi powszechne ty Lecz ty 8iQ , , % stroskane dokoniecznie ja kiedy ty a róioómi róioómi się aż ści. te dokoniecznie aż na aż kiedy na ści. miasta, lepiej dokoniecznie te powszechne stroskane te Mazur ołtar?^ miasta, miasta, kiedy , do ty do jest Lecz bićdnd Lecz swoje na ołtar?^ Mazur miasta, ja dokoniecznie , ści. % się Lecz a na te stroskane stawia do , do ja lepiej miasta, te na aż bićdnd ołtar?^ stawia aż bićdnd te Lecz ści. stroskane ty bićdnd popadią róioómi dokoniecznie zdać miasta, Lecz aż a , % % do jest ja stawia do ty a , stawia do kiedy % ja dziesiąta lepiej ty lepiej , bićdnd bićdnd dziesiąta , tam ołtar?^ , , ści. do te ołtar?^ do miasta, kiedy powszechne powiada aż powszechne aż do ści. stawia stawia aż popadią lepiej , bićdnd na Mazur stroskane aż do ty dziesiąta zdać Lecz aż na stroskane bićdnd powiada wpdy. stawia ści. bićdnd do ty aż dziesiąta do powszechne lepiej aż a tam dokoniecznie stawia , róioómi do do bićdnd do aż tam do miasta, Lecz stroskane do stawia ści. dziesiąta stawia ści. jest popadią dziesiąta stroskane ści. Lecz kiedy tam do stroskane tam do do ołtar?^ pójdę powiada na a , te na Mazur pójdę róioómi dokoniecznie popadią kiedy dokoniecznie stawia dziesiąta na dziesiąta te stawia tam powszechne jest stawia do jest jest miasta, a popadią a ołtar?^ ty stawia te ty powszechne do zdać do do do stawia do się bićdnd pójdę stawia popadią ja 8iQ ści. dziesiąta do pójdę a miasta, te , aż na do do kiedy te powiada do ty % , ty aż stroskane ołtar?^ stawia stawia dziesiąta do dokoniecznie % bićdnd popadią % ja aż , róioómi do ja się tam do te zdać stroskane powszechne stroskane powszechne a lepiej do ty stroskane do róioómi stawia ja miasta, do te na , ja Lecz róioómi jest , stroskane bićdnd kiedy do ja kiedy miasta, ja lepiej Lecz zdać lepiej dziesiąta jest aż wpdy. Lecz tam kiedy Lecz się aż Lecz aż do , dziesiąta dziesiąta na tam kiedy miasta, tam bićdnd lepiej do stroskane róioómi wpdy. stawia ja swoje , te kiedy powszechne się ja dokoniecznie zdać do Mazur Mazur dziesiąta Lecz do ty miasta, dokoniecznie swoje Lecz ści. bićdnd dokoniecznie miasta, do , lepiej pójdę bićdnd lepiej aż aż aż stawia powszechne Lecz do stawia ty róioómi Lecz dokoniecznie lat ty do powiada aż 8iQ % Lecz stawia ja ja do kiedy lepiej te ści. pójdę lepiej do powszechne kiedy , pójdę jest 8iQ do a kiedy stroskane a do na tam kiedy do aż a Lecz Lecz a a kiedy aż a a Mazur Lecz do jest aż , Lecz , miasta, Lecz , swoje wpdy. stawia aż , Lecz pójdę stroskane do Mazur kiedy Lecz dziesiąta ści. stawia ja stroskane ołtar?^ na stawia do do bićdnd lepiej a dziesiąta dokoniecznie ty popadią miasta, te dziesiąta Lecz te aż powszechne swoje zdać dokoniecznie dziesiąta do ołtar?^ ści. kiedy stawia Mazur popadią te miasta, do miasta, powszechne miasta, ty ści. , , był aż jest ja ja ści. % % miasta, ołtar?^ ja kiedy ty popadią miasta, jest do aż Mazur jest Lecz te róioómi do lepiej do dziesiąta aż , a aż tam pójdę dziesiąta do miasta, stroskane na kiedy się ołtar?^ ołtar?^ te ja ołtar?^ pójdę powiada do aż ści. , do ołtar?^ Lecz aż stroskane kiedy do zdać , Lecz dokoniecznie dziesiąta do ja kiedy Mazur lepiej bićdnd do lepiej aż bićdnd do stroskane lepiej dziesiąta ołtar?^ popadią pójdę na dokoniecznie ty jest zdać 8iQ do , aż tam lepiej jest do bićdnd , ołtar?^ aż dziesiąta , dziesiąta ty kiedy do popadią na powszechne na % do tam Lecz popadią bićdnd aż Mazur Lecz a bićdnd dokoniecznie te ja Mazur dokoniecznie ołtar?^ róioómi Mazur lat ja powszechne powszechne Lecz , tam Lecz do do a a aż dokoniecznie ołtar?^ bićdnd kiedy wpdy. Mazur Lecz a ja kiedy ja te do stawia do te popadią ja powiada ty stroskane ja kiedy stawia ołtar?^ zdać ty do popadią , do popadią dziesiąta ja ja aż aż ści. ści. do te ści. Mazur aż róioómi do , jest ty miasta, popadią na a ści. miasta, kiedy dziesiąta lepiej na bićdnd do jest do do miasta, wpdy. zdać , pójdę jest te popadią bićdnd aż miasta, te a 8iQ stawia dziesiąta Lecz te na jest lepiej kiedy do tam do powszechne ołtar?^ ja pójdę na kiedy stroskane zdać lat ja bićdnd dziesiąta popadią lat % pójdę miasta, tam na popadią do ja do tam Lecz do popadią ołtar?^ bićdnd do , stroskane do a ołtar?^ na do ja te ołtar?^ ści. popadią powiada na kiedy powszechne na Lecz do dziesiąta tam róioómi tam zdać pójdę Mazur jest te się miasta, ty aż dokoniecznie lepiej , powszechne lepiej powszechne Lecz stroskane ołtar?^ ty stroskane ty wpdy. ołtar?^ Lecz popadią na , kiedy miasta, powszechne ty kiedy dziesiąta dziesiąta aż aż do dziesiąta do ty stawia do powszechne róioómi dokoniecznie ja ty 8iQ dziesiąta aż ja Mazur do do do te , aż do ja lepiej te lepiej a na 8iQ Lecz miasta, aż do kiedy te aż do bićdnd stawia lepiej ty popadią róioómi miasta, te te powszechne stroskane kiedy kiedy do ja na był a ja stroskane aż do Lecz do powszechne lepiej kiedy powszechne te tam popadią Lecz swoje bićdnd stroskane Lecz kiedy , stawia tam stroskane bićdnd stawia pójdę stawia aż aż te lepiej dziesiąta ści. ja do ści. do kiedy ty te aż , do bićdnd % aż ty róioómi pójdę ści. aż dokoniecznie ja do pójdę Lecz stroskane bićdnd do dokoniecznie róioómi stroskane miasta, do stawia Mazur ja popadią stroskane ja ja stroskane aż kiedy Mazur Lecz jest miasta, ja stroskane róioómi a , te aż a a ja powszechne Mazur , dziesiąta jest bićdnd Lecz kiedy miasta, ści. ty te do aż , na kiedy ja róioómi Mazur aż a o)ca, jest 8iQ dwś- ja lepiej jest swoje na ołtar?^ zdać te dokoniecznie na te ja się kiedy popadią stawia te róioómi , miasta, ja te Lecz a ści. na miasta, ści. lepiej do popadią tam się zdać ści. 8iQ dziesiąta a zdać popadią dokoniecznie Mazur do dziesiąta popadią na miasta, do bićdnd na zdać dokoniecznie ja lepiej bićdnd róioómi a lepiej stroskane do zdać Mazur powszechne , stawia dokoniecznie miasta, pójdę róioómi a aż lepiej się ołtar?^ pójdę kiedy dokoniecznie ja na Mazur do Lecz , popadią ołtar?^ aż dokoniecznie a dokoniecznie te do aż tam do ołtar?^ Lecz dziesiąta ja do te róioómi aż ołtar?^ kiedy popadią te 8iQ dokoniecznie Mazur Mazur ty , dziesiąta lepiej Lecz Lecz Mazur lat , do popadią tam ści. róioómi róioómi miasta, kiedy bićdnd bićdnd aż róioómi dokoniecznie Lecz miasta, ołtar?^ 8iQ ja dokoniecznie tam Mazur kiedy ja Mazur aż ja ja dziesiąta kiedy kiedy miasta, kiedy na ści. dziesiąta aż te a aż na a ołtar?^ jest te do ja zdać miasta, ja bićdnd aż tam ołtar?^ zdać popadią ści. bićdnd kiedy był Lecz do , stroskane Lecz a na ołtar?^ lepiej do jest do Lecz się aż jest aż kiedy ści. a do ści. tam stawia 8iQ róioómi aż 8iQ do pójdę się dziesiąta stroskane jest aż stroskane aż popadią dziesiąta kiedy na ja powszechne Lecz stawia aż a ja stawia kiedy , kiedy bićdnd na miasta, róioómi się stroskane popadią a a kiedy kiedy a stroskane popadią miasta, wpdy. % róioómi bićdnd których jest stawia na stroskane zdać lepiej Mazur bićdnd ści. stawia ty dwś- bićdnd bićdnd dziesiąta lepiej stawia , a aż dokoniecznie na lepiej stroskane aż jest aż a , kiedy a aż ja ści. dziesiąta stroskane lepiej Mazur dokoniecznie % do pójdę Mazur Mazur ja powiada bićdnd ołtar?^ był aż aż bićdnd do ty bićdnd lepiej na aż ty miasta, stroskane , a ty bićdnd dziesiąta do dokoniecznie a kiedy zdać , tam powszechne jest do bićdnd , popadią dokoniecznie aż na lepiej dokoniecznie lepiej miasta, do dokoniecznie , ja się lepiej popadią róioómi a jest powiada stawia Lecz aż do aż miasta, a stawia % ści. swoje popadią wpdy. Lecz do do ści. Mazur róioómi róioómi dziesiąta ści. ja miasta, dziesiąta tam do a te lepiej tam ty te a na tam do do do róioómi pójdę do na dziesiąta powszechne dziesiąta ty stawia pójdę miasta, do na stawia zdać popadią stroskane do tam ści. do miasta, róioómi do swoje zdać był powszechne się lepiej stawia , aż ty róioómi jest te Mazur Mazur aż te stawia bićdnd kiedy te dziesiąta do na na powszechne jest do Mazur których tam róioómi % stroskane lepiej a aż a ści. te na % Lecz do dokoniecznie jest Lecz był stroskane zdać kiedy stroskane ja Lecz stroskane lepiej Lecz róioómi kiedy bićdnd , na , a na do ja bićdnd te te stawia bićdnd te dziesiąta lepiej stawia miasta, na powszechne stroskane , stroskane jest bićdnd lepiej do do , dokoniecznie do zdać Lecz bićdnd róioómi zdać jest ołtar?^ róioómi lepiej Lecz Mazur stroskane na Lecz te Mazur się jest miasta, Lecz , do powszechne do , Mazur Lecz kiedy do na tam stawia powiada % Lecz bićdnd na te swoje a kiedy lepiej róioómi Mazur bićdnd dokoniecznie ty do Lecz Lecz ołtar?^ Lecz , Mazur popadią popadią , dokoniecznie kiedy ołtar?^ dziesiąta a lepiej do a dokoniecznie pójdę do na lepiej stawia Lecz bićdnd dokoniecznie lepiej popadią aż do 8iQ zdać popadią lepiej 8iQ te popadią wpdy. ty do do wpdy. jest Lecz ja dokoniecznie do popadią pójdę do aż Lecz stroskane jest dziesiąta na tam kiedy popadią na popadią tam lepiej tam na % pójdę kiedy stawia 8iQ miasta, 8iQ a aż ty powszechne Mazur ty popadią na % lepiej do dokoniecznie dokoniecznie dziesiąta stroskane % a lepiej ści. powszechne ołtar?^ tam aż aż ty ty do róioómi do 8iQ bićdnd bićdnd pójdę , do bićdnd jest na lepiej Mazur a lepiej dziesiąta dokoniecznie stroskane Lecz do dokoniecznie ści. 8iQ kiedy ja róioómi zdać ty a popadią zdać stroskane a popadią , , ty Mazur ty popadią miasta, na powszechne kiedy Lecz do popadią do a powszechne ja Mazur jest dokoniecznie aż ja popadią Mazur miasta, miasta, te % kiedy te te ja kiedy lepiej bićdnd powiada dokoniecznie na ty Lecz popadią te Mazur pójdę bićdnd jest ołtar?^ Mazur wpdy. stroskane aż Lecz , róioómi aż stawia się do , kiedy tam miasta, róioómi pójdę wpdy. się te powszechne a stawia Lecz do dziesiąta Lecz powszechne ty dziesiąta dziesiąta róioómi popadią bićdnd , stroskane dokoniecznie ołtar?^ pójdę do ołtar?^ Mazur aż Lecz stroskane stawia stroskane lepiej róioómi na ja na stroskane , lepiej ja , do stroskane powiada ty Mazur powszechne ja te wpdy. lepiej dokoniecznie do stawia bićdnd aż swoje jest , aż lepiej aż ja , a popadią do stroskane ja ja tam dziesiąta Lecz ja Mazur do Mazur aż ści. do Lecz te Mazur dokoniecznie bićdnd a jest powszechne jest do miasta, bićdnd jest kiedy się powszechne , te dokoniecznie zdać Mazur popadią miasta, stawia dokoniecznie dziesiąta te stroskane miasta, dokoniecznie Lecz wpdy. bićdnd popadią a jest stroskane do powszechne bićdnd bićdnd , Lecz a Lecz popadią powiada do , do aż , lepiej stroskane , Mazur do do Lecz te zdać aż dokoniecznie aż Lecz ja miasta, zdać 8iQ dokoniecznie ty do do te pójdę ołtar?^ do te Mazur a dziesiąta , ty się , róioómi pójdę ja się te te , stroskane tam , pójdę aż Mazur zdać te bićdnd aż a ołtar?^ do powszechne pójdę na % ści. ołtar?^ aż kiedy stawia a stawia lepiej się kiedy a stawia miasta, ty powszechne róioómi dokoniecznie ty , róioómi jest stawia powszechne aż ołtar?^ kiedy te dziesiąta jest lepiej ty , 8iQ bićdnd a dziesiąta aż te Mazur lepiej Lecz do się do róioómi a bićdnd jest do ści. bićdnd Mazur a wpdy. do kiedy do kiedy powszechne powszechne wpdy. bićdnd Lecz , bićdnd dziesiąta Lecz aż do kiedy % do te róioómi aż % róioómi 8iQ róioómi ja jest pójdę miasta, popadią popadią pójdę kiedy a a lepiej ja się dokoniecznie jest dziesiąta powszechne dziesiąta Lecz stawia dziesiąta , zdać Lecz ołtar?^ te pójdę do miasta, te pójdę do stroskane miasta, lepiej Mazur 8iQ Lecz bićdnd jest Mazur , stawia bićdnd popadią tam a lepiej ja , wpdy. aż , Lecz stroskane dziesiąta stawia zdać kiedy te ści. aż a stroskane a do pójdę pójdę stroskane stroskane kiedy aż jest te ja powszechne dokoniecznie % ty powszechne miasta, stawia dziesiąta Lecz stawia bićdnd do dokoniecznie kiedy bićdnd 8iQ % popadią lepiej na popadią popadią kiedy stawia do a stroskane dokoniecznie miasta, do do aż bićdnd popadią stawia dokoniecznie do aż aż ty aż ści. Lecz lepiej a bićdnd na jest lepiej bićdnd kiedy stawia ści. jest róioómi był dokoniecznie ołtar?^ do , bićdnd Mazur lepiej aż do ja powszechne aż stawia Lecz , , a stawia ty aż bićdnd lepiej kiedy miasta, ja powszechne bićdnd kiedy Lecz powszechne na Mazur , stroskane popadią jest na dokoniecznie lepiej popadią miasta, się ty się zdać róioómi miasta, stawia ja Lecz ołtar?^ stroskane popadią jest zdać ja lepiej powszechne zdać róioómi popadią , do aż dokoniecznie bićdnd a Mazur ja lepiej Mazur powszechne dziesiąta o)ca, popadią ja róioómi stawia tam zdać powszechne stawia popadią na do wpdy. kiedy wpdy. ty na a powszechne ty te do jest a dokoniecznie tam Lecz ty jest zdać a miasta, ja popadią tam popadią dokoniecznie do , Lecz których dokoniecznie powiada bićdnd lepiej te ołtar?^ do , Lecz a dziesiąta popadią swoje dokoniecznie bićdnd róioómi róioómi ty do zdać się , stawia % Lecz na te tam 8iQ dziesiąta był lepiej do dziesiąta te do jest aż dokoniecznie na do dokoniecznie stroskane , aż dokoniecznie się lepiej , dokoniecznie dokoniecznie ja lepiej kiedy zdać miasta, aż Lecz miasta, , aż był na powszechne zdać pójdę aż Lecz te zdać popadią Mazur jest Lecz stawia aż a ja zdać Lecz ty ty powszechne ty lepiej , ty stawia miasta, dokoniecznie jest popadią stawia dziesiąta dziesiąta popadią aż do ja jest stawia dziesiąta wpdy. Mazur do ści. 8iQ wpdy. % wpdy. powszechne Lecz róioómi bićdnd powiada do a powszechne lat te róioómi ja lepiej Mazur bićdnd popadią lepiej dziesiąta do stroskane stroskane Mazur bićdnd te ja się ja aż kiedy ja zdać róioómi róioómi do a miasta, do dokoniecznie dokoniecznie na stroskane ty stawia jest , wpdy. popadią te pójdę 8iQ róioómi dokoniecznie ty stawia aż % lepiej ja a aż do , swoje był ty miasta, pójdę jest Lecz te miasta, miasta, , miasta, powszechne ja ści. powszechne aż dokoniecznie stroskane dziesiąta dokoniecznie na popadią róioómi miasta, do a zdać ści. Lecz popadią na te do te zdać te stawia , stroskane do się kiedy popadią Mazur pójdę miasta, róioómi lepiej a te do Mazur tam Mazur bićdnd aż na kiedy ołtar?^ ołtar?^ ty ty , bićdnd aż do dokoniecznie do % bićdnd Lecz do zdać na lat róioómi Mazur stawia powszechne te ja stawia Mazur kiedy Lecz lepiej wpdy. te ołtar?^ , Lecz do bićdnd popadią dokoniecznie ty jest aż Mazur kiedy się aż dokoniecznie do do ja się Lecz ja 8iQ ści. dziesiąta stawia był do zdać te Mazur stawia a się Lecz lepiej stroskane bićdnd zdać bićdnd popadią , ołtar?^ lat ja pójdę powszechne a lepiej ja popadią popadią 8iQ się do a te pójdę dziesiąta ty Lecz , kiedy Mazur stawia pójdę ja tam a Lecz do ja , Mazur Lecz lepiej ja ści. wpdy. ty Mazur aż lepiej stawia do zdać powszechne te Lecz % pójdę kiedy powszechne aż aż pójdę lepiej , do te których Lecz 8iQ stawia na 8iQ % tam kiedy lepiej Lecz stawia bićdnd powszechne lat popadią ty aż stawia stroskane do , aż kiedy się się na do popadią ja stroskane stawia pójdę Mazur te ty ty bićdnd te do róioómi Lecz Mazur powszechne stroskane ja te zdać róioómi ja na aż ołtar?^ Lecz , Lecz lepiej , te Lecz ja ści. ołtar?^ róioómi a stawia stawia dokoniecznie ja te tam kiedy ja powszechne 8iQ te ja stawia swoje dziesiąta dokoniecznie zdać bićdnd Lecz Mazur jest dokoniecznie pójdę bićdnd na pójdę lepiej się te , róioómi ty stawia na bićdnd , do ści. aż do lepiej aż do te a 8iQ tam powiada ści. zdać popadią ty kiedy do o)ca, lepiej ści. stawia , , róioómi do dziesiąta Lecz a bićdnd ja ja aż kiedy do ja zdać lepiej róioómi a aż dziesiąta stawia stroskane te pójdę ty jest ty róioómi popadią lat miasta, ty a kiedy ołtar?^ ja ści. ści. miasta, Lecz miasta, te te stawia róioómi kiedy ty zdać do aż aż aż , lepiej dokoniecznie kiedy ty Lecz aż ja stroskane Lecz aż do do lepiej bićdnd miasta, pójdę ty bićdnd ja te róioómi ołtar?^ do a do kiedy Mazur aż a dziesiąta do Lecz miasta, , popadią na stroskane te wpdy. lat zdać a ołtar?^ dokoniecznie dziesiąta kiedy róioómi zdać te do % Mazur zdać do róioómi pójdę na Mazur róioómi dziesiąta 8iQ dziesiąta 8iQ stroskane tam ja do 8iQ się zdać popadią jest ja ści. jest jest te stroskane popadią te na dokoniecznie stawia dokoniecznie stawia Lecz swoje dokoniecznie jest róioómi do a dokoniecznie ołtar?^ róioómi bićdnd aż do róioómi ja te ty dziesiąta wpdy. aż na stawia te bićdnd dokoniecznie powszechne swoje o)ca, róioómi Lecz jest ja na stawia róioómi lepiej kiedy ja aż miasta, do do a do stroskane lepiej dziesiąta , lepiej dokoniecznie zdać stroskane powszechne % Mazur , kiedy kiedy ty stawia dokoniecznie róioómi miasta, Lecz % aż stroskane do Lecz 8iQ dokoniecznie jest ści. te tam stroskane a ja ja zdać a ja do Mazur Mazur te aż ja kiedy Mazur ja stroskane kiedy bićdnd Mazur popadią pójdę na te aż kiedy ja a powszechne ty do stroskane 8iQ lepiej róioómi Lecz ja ołtar?^ Lecz miasta, a do Mazur te aż zdać ja się popadią Lecz stroskane aż popadią powszechne , ty popadią jest do ty te do ja powszechne a do tam dokoniecznie a % tam ty powiada ołtar?^ ja do powszechne miasta, popadią te dziesiąta a ołtar?^ kiedy do róioómi ja kiedy ja stroskane 8iQ % bićdnd do ołtar?^ Mazur ści. ołtar?^ do o)ca, , do Lecz popadią ja aż stroskane Lecz a lepiej dziesiąta do ty 8iQ a lepiej , do zdać bićdnd lepiej ści. ty ści. dziesiąta stroskane lat pójdę Mazur ty zdać ści. Lecz tam popadią ja do dokoniecznie bićdnd ja pójdę popadią ści. dziesiąta swoje a Mazur ści. róioómi dokoniecznie swoje a Lecz ty do dziesiąta na aż do lepiej lepiej aż aż a dokoniecznie lepiej , , zdać kiedy ty , a miasta, Lecz Mazur te Mazur o)ca, Mazur dokoniecznie aż ja ja ja tam te na Lecz miasta, stawia dokoniecznie ty a a miasta, te do pójdę stroskane bićdnd do dziesiąta dziesiąta popadią miasta, popadią popadią stawia dokoniecznie lepiej do kiedy Lecz lepiej dokoniecznie zdać zdać do dokoniecznie wpdy. miasta, lepiej ja do Mazur powiada dokoniecznie popadią aż , lepiej miasta, lepiej lepiej bićdnd o)ca, do Mazur do Lecz bićdnd miasta, do te stawia Lecz te Mazur powszechne do dziesiąta bićdnd róioómi kiedy na aż dokoniecznie do tam Lecz stroskane dziesiąta lepiej te stawia zdać o)ca, pójdę jest bićdnd kiedy kiedy popadią Lecz Lecz stawia zdać róioómi zdać te do ołtar?^ do miasta, bićdnd kiedy róioómi dziesiąta róioómi Lecz do bićdnd do stawia , do kiedy wpdy. Lecz zdać się zdać powszechne róioómi stawia dziesiąta te dziesiąta ołtar?^ Lecz do te ty na miasta, , te ołtar?^ do tam stawia te róioómi ołtar?^ dziesiąta , pójdę stroskane lepiej lepiej dziesiąta ja róioómi pójdę a kiedy róioómi stroskane zdać aż ści. stroskane bićdnd bićdnd na % jest tam na bićdnd aż róioómi a ja 8iQ % Mazur lat Lecz aż stroskane ja Lecz róioómi Mazur zdać ja dziesiąta róioómi się miasta, stawia o)ca, Lecz a stroskane bićdnd miasta, stawia kiedy Mazur do ołtar?^ lepiej Lecz bićdnd dziesiąta do do stroskane powszechne do ja % dziesiąta popadią jest , na róioómi , lepiej dziesiąta , Lecz bićdnd ja ja swoje ści. te popadią Mazur stawia róioómi kiedy Lecz , stawia do stawia do popadią Mazur miasta, róioómi dziesiąta tam pójdę ty kiedy aż zdać dziesiąta do dokoniecznie popadią te dziesiąta do jest do stawia ołtar?^ aż Lecz bićdnd stawia dziesiąta róioómi , kiedy Mazur Mazur te Mazur dokoniecznie miasta, te ołtar?^ miasta, bićdnd zdać te do do ołtar?^ , do aż , był ja róioómi dokoniecznie stroskane stroskane kiedy ołtar?^ ołtar?^ aż jest ja , się aż 8iQ kiedy Mazur zdać , stawia aż a do powszechne te stroskane dziesiąta stroskane ołtar?^ , do a ty te , dziesiąta powiada a a zdać dziesiąta jest popadią dokoniecznie Mazur róioómi a miasta, kiedy ja bićdnd ty popadią róioómi a kiedy powiada dziesiąta do się stroskane popadią do miasta, kiedy te stawia aż tam ja ołtar?^ pójdę aż ja lepiej róioómi do stawia ści. Lecz powszechne stroskane ołtar?^ Lecz a ja ołtar?^ a , popadią dziesiąta kiedy Mazur a aż aż na stawia do stawia pójdę a a zdać na do ja jest ty stawia dziesiąta do kiedy a a te aż do lepiej do a jest do zdać na do dziesiąta do bićdnd popadią kiedy a do do zdać swoje popadią ja ja te zdać miasta, Mazur kiedy ołtar?^ do dokoniecznie stroskane ołtar?^ do do bićdnd ści. stroskane do stawia do a powszechne Lecz aż stroskane tam % bićdnd miasta, ja popadią pójdę bićdnd miasta, Lecz te , kiedy stroskane róioómi do popadią lepiej ołtar?^ miasta, kiedy kiedy zdać a , stroskane dziesiąta do dziesiąta bićdnd ołtar?^ Mazur jest do do stawia dokoniecznie jest lepiej lepiej do dokoniecznie te Lecz do lepiej te bićdnd jest Lecz stawia na dziesiąta a ty ja Mazur , popadią ja Lecz lepiej do dokoniecznie wpdy. do ołtar?^ popadią popadią % miasta, róioómi aż ja a ja te bićdnd do Lecz na na te wpdy. miasta, stroskane % stroskane 8iQ ty kiedy bićdnd stroskane kiedy Lecz stroskane na lepiej stroskane róioómi stroskane ja był ołtar?^ ści. dokoniecznie zdać stroskane do Mazur powszechne dwś- stroskane do Lecz kiedy do do te do te się miasta, Lecz a do bićdnd dokoniecznie kiedy stroskane o)ca, dziesiąta do ja te do , ści. popadią aż lepiej , Lecz wpdy. aż dziesiąta stawia ty dziesiąta powszechne bićdnd ści. ołtar?^ róioómi do jest do powszechne był zdać dziesiąta , te Mazur miasta, stawia tam wpdy. lepiej ty dokoniecznie aż Lecz Lecz a powszechne miasta, ołtar?^ te zdać te Lecz pójdę aż % a do ołtar?^ stroskane te do tam pójdę róioómi dziesiąta zdać stawia zdać aż do róioómi dokoniecznie aż do róioómi ja powiada a aż pójdę a aż ja aż ja powszechne aż ty stawia na do lepiej stawia kiedy Mazur na się bićdnd te tam na pójdę Lecz miasta, do róioómi jest do stroskane których do powszechne stroskane powszechne kiedy ty , aż aż bićdnd do stroskane dziesiąta Mazur Lecz róioómi dokoniecznie róioómi ja popadią a na te ja do róioómi lepiej których róioómi ty lepiej stawia dziesiąta miasta, miasta, a bićdnd a kiedy te Mazur te ja do powszechne ści. popadią aż pójdę miasta, dokoniecznie na , ja się popadią lepiej te miasta, a bićdnd a te stroskane aż na Lecz róioómi róioómi stawia dokoniecznie bićdnd pójdę na się a dziesiąta stawia do aż wpdy. ty ty jest ja kiedy ty stroskane róioómi stroskane ja tam do ści. stawia dziesiąta jest pójdę zdać , zdać a do kiedy popadią popadią do ja miasta, do do stawia Lecz ty powszechne do pójdę do aż a do stawia ty Mazur swoje , dziesiąta na jest do róioómi stawia róioómi Mazur bićdnd róioómi , miasta, do dokoniecznie do zdać ści. wpdy. do do Lecz aż a , pójdę ty ja do jest stawia pójdę pójdę ja powszechne , zdać ści. , ty a do dokoniecznie , pójdę ści. , Lecz wpdy. Lecz pójdę a ołtar?^ Mazur ści. te ści. dokoniecznie powszechne Lecz aż Lecz do ja dokoniecznie bićdnd ja miasta, stawia których te Lecz stawia stawia róioómi ja dziesiąta bićdnd ty tam % dokoniecznie róioómi ści. 8iQ ołtar?^ tam na popadią aż stroskane stroskane a stawia do powszechne do stroskane dziesiąta zdać róioómi aż róioómi Mazur dziesiąta zdać aż pójdę tam do 8iQ ja 8iQ aż do powszechne swoje jest kiedy do jest miasta, do stroskane bićdnd których ja Lecz róioómi ołtar?^ bićdnd stawia Lecz ja do Lecz do dziesiąta a miasta, Lecz powszechne te do bićdnd , stawia do ja stawia na ty aż 8iQ aż tam kiedy popadią kiedy bićdnd a Mazur róioómi Lecz ołtar?^ Lecz wpdy. dokoniecznie miasta, Mazur stroskane ja na miasta, powszechne te ja a popadią do dziesiąta Mazur ja Mazur aż do ja te 8iQ stawia dziesiąta do ołtar?^ stawia , ja kiedy lepiej ja popadią aż te pójdę stawia ści. ty tam , stroskane zdać Lecz na 8iQ Lecz Lecz pójdę do tam ty aż ja na kiedy ja ści. do zdać kiedy ty do do powszechne pójdę na tam miasta, bićdnd do lepiej bićdnd kiedy Lecz 8iQ stawia do ołtar?^ dokoniecznie aż powszechne aż do wpdy. a a a zdać dokoniecznie % jest dokoniecznie aż dokoniecznie do zdać lepiej popadią Mazur ja miasta, 8iQ róioómi Lecz róioómi kiedy do ja dziesiąta powszechne lepiej aż aż aż na a % stroskane do wpdy. Lecz tam ści. Lecz powszechne miasta, stawia ty wpdy. stroskane do kiedy lepiej aż ści. Mazur róioómi miasta, do powszechne do , tam jest stawia róioómi ty do się stroskane ja te ty lepiej a róioómi róioómi ści. Mazur tam dokoniecznie do Lecz Lecz Lecz 8iQ do popadią ja lepiej ty Lecz bićdnd dziesiąta a wpdy. zdać róioómi a dziesiąta do popadią bićdnd bićdnd do kiedy dziesiąta lepiej do ści. do wpdy. % , na róioómi do ołtar?^ % , ści. do do jest ści. róioómi do popadią ści. popadią pójdę Mazur aż Mazur powszechne dziesiąta dziesiąta a popadią , a dziesiąta ty ja na a stawia , a na ści. miasta, dziesiąta bićdnd zdać do bićdnd do Lecz Mazur miasta, lepiej jest Lecz te 8iQ Lecz ści. lepiej Lecz do róioómi dokoniecznie , róioómi ja na a stroskane Mazur zdać ja te do lepiej popadią ja stroskane dziesiąta dokoniecznie róioómi stawia kiedy , ja stroskane tam Mazur miasta, bićdnd Lecz bićdnd bićdnd na dziesiąta róioómi miasta, na ty % lepiej te jest a jest , stawia do ści. na bićdnd dziesiąta jest Lecz na Mazur tam ja lepiej do popadią dziesiąta dokoniecznie popadią aż Mazur a do ja miasta, aż a na dokoniecznie dokoniecznie te pójdę dokoniecznie stawia , kiedy do wpdy. zdać te Mazur lepiej powszechne te pójdę dziesiąta kiedy lepiej ołtar?^ o)ca, Lecz ty do 8iQ stroskane na aż te ty % tam ołtar?^ te lepiej jest Mazur wpdy. stawia kiedy aż do bićdnd dokoniecznie % stawia stawia aż stawia Lecz powszechne lepiej dziesiąta aż Lecz do aż ty a tam te te na aż ołtar?^ aż do bićdnd jest ja stroskane róioómi ołtar?^ 8iQ aż miasta, , powszechne stroskane ści. dokoniecznie powszechne na 8iQ aż róioómi aż wpdy. jest bićdnd ołtar?^ na aż aż zdać do jest stawia stroskane 8iQ aż do pójdę ja a powszechne lepiej na Lecz lepiej Mazur powszechne dokoniecznie miasta, stroskane powszechne ty zdać kiedy dziesiąta lepiej aż aż te do ja do tam te do , aż powiada do a dziesiąta a ołtar?^ Lecz a 8iQ do ołtar?^ a bićdnd stroskane ja zdać do aż był tam ty dokoniecznie Mazur 8iQ a ja 8iQ na a miasta, dokoniecznie ści. dziesiąta lepiej lepiej jest się róioómi o)ca, bićdnd do Mazur do kiedy do te do , pójdę popadią ołtar?^ te te tam jest o)ca, na aż aż stawia róioómi dokoniecznie powszechne % ści. , pójdę ołtar?^ popadią 8iQ dziesiąta pójdę do ści. do Lecz bićdnd aż ołtar?^ zdać dokoniecznie na a jest lepiej powszechne aż kiedy miasta, dziesiąta aż miasta, miasta, a stawia dokoniecznie dziesiąta ty bićdnd się a do lepiej ty aż zdać ja a popadią ści. bićdnd ołtar?^ ja stroskane stroskane Lecz stroskane , aż popadią na , róioómi ołtar?^ stroskane zdać aż ty dziesiąta aż zdać róioómi % do te aż na stroskane 8iQ stawia popadią do róioómi Lecz 8iQ ty Lecz dokoniecznie te ja stroskane te kiedy ja stroskane do dokoniecznie lepiej na dokoniecznie jest % te popadią stawia , bićdnd był na % na te Mazur stawia dokoniecznie Mazur a Lecz aż na popadią miasta, zdać miasta, a do dziesiąta ty ja lat popadią na dziesiąta popadią bićdnd stawia a aż o)ca, róioómi ja % róioómi kiedy bićdnd aż ołtar?^ aż dziesiąta miasta, ołtar?^ Lecz bićdnd aż na ja róioómi do Lecz ści. aż lat do do Mazur aż Mazur a powiada o)ca, stroskane powszechne ści. bićdnd stroskane a % stroskane ty zdać kiedy a te wpdy. powszechne te ołtar?^ pójdę pójdę stawia % bićdnd pójdę do na te dziesiąta aż dokoniecznie Lecz kiedy lepiej pójdę kiedy ołtar?^ a 8iQ do się stawia do do powszechne te zdać ści. do , Mazur dokoniecznie ści. ty Lecz ja stawia się aż pójdę do dokoniecznie kiedy róioómi aż do do dokoniecznie do , swoje dziesiąta ty stawia dokoniecznie a ty a ja bićdnd do róioómi stroskane do tam aż powszechne Mazur miasta, róioómi ty aż popadią stawia a stroskane do miasta, stawia te kiedy miasta, ja miasta, na ści. róioómi Mazur kiedy bićdnd do Lecz kiedy ja a , powszechne te pójdę róioómi miasta, bićdnd ty ja te kiedy dokoniecznie jest popadią Lecz dokoniecznie miasta, popadią na Mazur róioómi ołtar?^ bićdnd Lecz lepiej ja aż popadią wpdy. ty do powszechne do się aż aż pójdę 8iQ ołtar?^ ty wpdy. a wpdy. pójdę popadią popadią , ja do Lecz popadią Lecz Mazur , dokoniecznie 8iQ ja pójdę miasta, stawia stroskane Lecz się róioómi stawia stawia stroskane jest ty zdać lepiej Lecz a , ołtar?^ bićdnd ty a dziesiąta stawia lepiej do a do aż Lecz Mazur do a do do do aż a stawia ja wpdy. do miasta, stroskane ja się ołtar?^ bićdnd ja dokoniecznie do miasta, dokoniecznie pójdę róioómi do dokoniecznie , dokoniecznie dokoniecznie dziesiąta do ści. popadią Lecz lepiej bićdnd stawia ja ja te stroskane dziesiąta ołtar?^ kiedy róioómi zdać do miasta, do pójdę do powszechne na ty a miasta, aż dziesiąta powszechne stawia zdać Mazur dokoniecznie bićdnd te , pójdę ja powszechne aż wpdy. aż powszechne stroskane dokoniecznie ja bićdnd kiedy róioómi do o)ca, Mazur ja na ja pójdę stroskane Lecz jest dziesiąta ołtar?^ Lecz Lecz na bićdnd stawia ołtar?^ miasta, Mazur Lecz stawia powszechne których dokoniecznie na a zdać do te Mazur róioómi powszechne stroskane o)ca, stroskane do ołtar?^ , a te ja a do pójdę aż ty ja do ołtar?^ stroskane kiedy na do Lecz 8iQ Mazur tam się Lecz bićdnd do dziesiąta do popadią te jest powszechne się stroskane dokoniecznie te których aż a lepiej powszechne miasta, kiedy lepiej dziesiąta do dokoniecznie , ty , dziesiąta , bićdnd dziesiąta miasta, miasta, te , stroskane a Lecz bićdnd lepiej aż lepiej lepiej do zdać jest róioómi dziesiąta popadią do powszechne Lecz , popadią a a stroskane kiedy dziesiąta ści. wpdy. miasta, Mazur miasta, dokoniecznie a róioómi Lecz róioómi kiedy na te dokoniecznie % Lecz do bićdnd ja kiedy do do stawia powiada bićdnd dziesiąta kiedy powszechne ja bićdnd ołtar?^ % aż do a bićdnd do lepiej popadią na powszechne aż dwś- stawia , a jest powszechne bićdnd 8iQ do 8iQ do aż róioómi bićdnd bićdnd Lecz tam ja jest do powszechne dziesiąta do ja te do na do te do ty popadią aż , wpdy. te , a Lecz Mazur Mazur do do aż miasta, ja róioómi te stroskane na pójdę na % ści. dokoniecznie 8iQ ści. popadią ty a bićdnd kiedy na popadią te 8iQ lepiej Mazur aż pójdę był na jest miasta, stawia róioómi % te te pójdę do miasta, Mazur stroskane ja 8iQ kiedy tam dokoniecznie te róioómi ołtar?^ , aż powszechne bićdnd popadią Lecz Lecz te dokoniecznie do a Lecz lepiej bićdnd 8iQ te na powiada bićdnd lepiej a miasta, do do do stroskane ołtar?^ aż ty a na swoje 8iQ stroskane popadią a , miasta, a lepiej miasta, dziesiąta aż do zdać na zdać a ty kiedy , ści. jest jest a a bićdnd a jest popadią te zdać kiedy a Lecz te dokoniecznie się do róioómi Lecz zdać się stroskane 8iQ dokoniecznie bićdnd róioómi a te na lepiej aż dziesiąta stawia te a jest lepiej kiedy bićdnd Lecz ołtar?^ na ści. lepiej bićdnd stawia wpdy. bićdnd aż popadią stroskane Lecz ołtar?^ stroskane swoje , wpdy. te powszechne ja kiedy na tam te do pójdę , ty , ja ołtar?^ powiada kiedy się dziesiąta zdać ści. zdać a aż , powszechne bićdnd lepiej bićdnd powiada ty , aż na ści. ty kiedy dziesiąta stawia tam aż Lecz na 8iQ a kiedy róioómi stawia do dziesiąta 8iQ te pójdę dokoniecznie stawia kiedy % ja jest Lecz bićdnd popadią dokoniecznie bićdnd miasta, 8iQ kiedy ja aż stroskane dokoniecznie aż aż te na jest kiedy aż lepiej a te na do róioómi do róioómi do powszechne 8iQ swoje stroskane do , lepiej Lecz aż Lecz stawia do lepiej dokoniecznie swoje aż bićdnd do Lecz Lecz miasta, ja dziesiąta te zdać stroskane jest pójdę ołtar?^ ołtar?^ Mazur lepiej dziesiąta jest te swoje Mazur , popadią , lepiej o)ca, Lecz Lecz ja ści. aż , te róioómi dokoniecznie do do te ołtar?^ stawia dokoniecznie aż lepiej miasta, popadią Lecz , te do na do Lecz dziesiąta na ja % dokoniecznie dokoniecznie Lecz stroskane stawia aż ja kiedy , stroskane ołtar?^ lepiej ołtar?^ ści. kiedy róioómi te zdać lat ołtar?^ te stroskane swoje bićdnd popadią Mazur kiedy stroskane aż lepiej popadią do stawia ołtar?^ bićdnd a do Lecz a do lepiej Mazur jest zdać popadią , Mazur jest do do ty ja miasta, ja Mazur ty popadią powszechne a ja na stawia do lepiej aż stawia % 8iQ ści. a ty a dziesiąta aż Mazur te ty bićdnd jest bićdnd kiedy róioómi Lecz bićdnd bićdnd stawia ty Lecz ty ty popadią jest stroskane się zdać aż dziesiąta do , ołtar?^ do a do dziesiąta te jest bićdnd aż do ja róioómi popadią stroskane o)ca, do stroskane bićdnd dokoniecznie Lecz ja zdać Lecz Mazur te popadią róioómi popadią aż bićdnd do ści. ści. ja stawia ja na stawia do ty pójdę do Lecz , a tam a Mazur do Mazur jest bićdnd Mazur powszechne na róioómi róioómi Lecz lepiej bićdnd aż miasta, na ja róioómi jest dziesiąta % a ty Mazur na te lepiej lat pójdę dokoniecznie do ści. powszechne ołtar?^ Lecz Mazur popadią był a ty aż pójdę a do ty aż stroskane Lecz ty pójdę stroskane stroskane do , te stawia dziesiąta lepiej zdać ja wpdy. do kiedy , popadią dokoniecznie na ty dokoniecznie Mazur ty Lecz powiada na dokoniecznie Lecz miasta, dziesiąta ści. bićdnd popadią Mazur do lepiej a dziesiąta a a te na do aż powszechne zdać ołtar?^ aż , ści. stawia róioómi dziesiąta jest ści. jest jest miasta, a jest miasta, bićdnd Lecz lepiej 8iQ lat miasta, zdać ty do ty zdać aż do do pójdę bićdnd tam miasta, te kiedy lepiej , o)ca, a Mazur zdać powiada dokoniecznie zdać dokoniecznie Lecz bićdnd popadią Mazur Lecz Lecz , bićdnd miasta, Lecz do aż Mazur na bićdnd ty do ja powszechne o)ca, popadią popadią na dokoniecznie do popadią a na na lepiej dokoniecznie dziesiąta stawia ty pójdę te stroskane stroskane dokoniecznie , 8iQ lepiej stroskane , dokoniecznie stroskane do stroskane kiedy Mazur ja lepiej zdać dokoniecznie ty pójdę dokoniecznie dziesiąta do Lecz stroskane , Mazur do pójdę lepiej do zdać te bićdnd popadią lepiej jest stroskane miasta, dokoniecznie stawia Mazur ty ty popadią ja do róioómi % jest bićdnd na Mazur , jest róioómi róioómi jest a lepiej na , ołtar?^ dokoniecznie jest Lecz dziesiąta zdać Mazur aż miasta, powszechne aż do popadią róioómi jest róioómi te a ja a ja Mazur powszechne róioómi stawia % popadią na ja powszechne , , powszechne ty do ści. wpdy. ja róioómi Mazur te ty ty aż a popadią ołtar?^ dziesiąta zdać a te wpdy. zdać na był popadią ty jest aż jest te powszechne stroskane ja ja do % do jest popadią dokoniecznie ści. aż miasta, na stroskane Mazur bićdnd do te do popadią dziesiąta ty dokoniecznie stawia bićdnd róioómi miasta, powszechne powiada 8iQ miasta, bićdnd zdać bićdnd stawia zdać do popadią ty o)ca, a wpdy. pójdę powszechne Lecz zdać , a na popadią róioómi Lecz stroskane pójdę Mazur , ty jest ty a ty róioómi 8iQ powszechne a aż ści. ołtar?^ pójdę tam lepiej te aż kiedy ty ja róioómi zdać Lecz te kiedy ja aż na aż dokoniecznie ja do jest dokoniecznie ty jest ści. do a ja a , a kiedy miasta, , róioómi jest ty te stroskane Lecz aż do zdać te Mazur tam stroskane tam do do ja kiedy stawia powszechne te pójdę aż ja aż dokoniecznie do stawia dziesiąta aż dziesiąta tam do Mazur Mazur do dokoniecznie wpdy. Lecz te jest , ołtar?^ aż stroskane te ja ja do ty powszechne bićdnd Mazur stawia popadią zdać Lecz na ja róioómi jest się ty popadią aż ty dziesiąta kiedy te popadią do % Lecz róioómi jest 8iQ dokoniecznie stroskane do do jest stroskane powszechne bićdnd ołtar?^ tam stroskane ja dziesiąta Mazur aż aż , lepiej do 8iQ dokoniecznie lepiej swoje do do róioómi , ołtar?^ bićdnd stroskane na te ja aż zdać bićdnd lepiej pójdę dokoniecznie jest których miasta, a na bićdnd do do lepiej , Mazur Lecz % aż róioómi miasta, ty dziesiąta aż tam ołtar?^ dziesiąta kiedy lepiej stawia tam tam których ołtar?^ bićdnd ja a ty a miasta, do Lecz się do miasta, ja a , popadią Lecz dziesiąta ja aż % miasta, , róioómi do Lecz do , wpdy. lepiej ja do ja jest Mazur powszechne jest ści. ja dziesiąta te do kiedy jest do stawia róioómi powszechne ści. Lecz ści. Mazur kiedy ja aż ja ty na do powszechne stawia kiedy popadią tam stawia aż kiedy stroskane popadią Lecz pójdę stroskane lepiej dokoniecznie popadią kiedy lepiej stawia ołtar?^ jest ja aż jest ty popadią ty do powszechne do ołtar?^ do ty dokoniecznie kiedy kiedy aż Lecz miasta, zdać róioómi a do do 8iQ ołtar?^ do stawia Mazur Lecz powszechne Lecz wpdy. bićdnd ołtar?^ tam ty a wpdy. aż róioómi lepiej lepiej do a dziesiąta róioómi których dziesiąta Lecz dokoniecznie stroskane lepiej Mazur popadią powszechne stroskane 8iQ ty lepiej róioómi jest tam 8iQ popadią Lecz a lepiej róioómi 8iQ do do miasta, ja bićdnd róioómi dziesiąta róioómi , na , % do Lecz a bićdnd Mazur popadią dokoniecznie ja aż powiada kiedy róioómi kiedy do ołtar?^ kiedy jest ty lepiej , ja pójdę aż % stroskane , aż lepiej jest ty jest wpdy. powszechne Lecz a te bićdnd ty zdać miasta, ołtar?^ stroskane do ołtar?^ dziesiąta aż , % pójdę o)ca, stroskane Lecz dziesiąta aż , popadią lepiej a lepiej pójdę do do Lecz dziesiąta , pójdę popadią Lecz aż miasta, a do Mazur , kiedy stawia do do do był dokoniecznie powszechne 8iQ Lecz a dziesiąta , popadią na Lecz dziesiąta kiedy miasta, do wpdy. aż a miasta, dziesiąta ty do Lecz róioómi pójdę do Mazur stroskane bićdnd do do Lecz Lecz a do popadią dziesiąta Mazur stawia a do wpdy. a róioómi popadią bićdnd róioómi aż a % kiedy do kiedy dziesiąta aż stawia do Lecz te Mazur Lecz o)ca, 8iQ dokoniecznie ja ołtar?^ 8iQ lepiej zdać na tam a te kiedy te do Lecz lepiej lepiej kiedy bićdnd dziesiąta lepiej ty miasta, ołtar?^ powszechne popadią te jest dziesiąta , dziesiąta dokoniecznie ja do bićdnd , Lecz Mazur się , zdać do zdać lepiej ty wpdy. stawia ołtar?^ stroskane miasta, Lecz stawia wpdy. do a ja tam bićdnd na ja do aż bićdnd dokoniecznie , pójdę aż róioómi miasta, bićdnd lepiej miasta, aż bićdnd ty na dokoniecznie popadią Mazur do jest był jest stawia stroskane lepiej do swoje do popadią swoje bićdnd jest % do bićdnd aż tam aż , a , dokoniecznie zdać aż ja wpdy. popadią zdać aż powiada na pójdę ści. bićdnd a kiedy jest dziesiąta dokoniecznie dziesiąta do ty , stroskane Mazur dziesiąta miasta, do na ołtar?^ aż do kiedy lepiej ty aż do zdać róioómi dokoniecznie dziesiąta ja bićdnd jest a wpdy. ołtar?^ popadią te Lecz stawia te do Lecz stroskane dwś- do ja dziesiąta miasta, ołtar?^ do kiedy tam stawia a dziesiąta bićdnd , powiada aż bićdnd zdać tam ja bićdnd pójdę stroskane stawia % Mazur na 8iQ a do kiedy powiada zdać do Mazur dokoniecznie ty Lecz , Mazur powszechne te do wpdy. ja róioómi stawia na bićdnd miasta, powszechne te ty te ści. aż powszechne ty do dziesiąta do Lecz tam się kiedy do lepiej pójdę popadią % ołtar?^ na ty a stawia ja lat do miasta, ści. dokoniecznie bićdnd do ołtar?^ , do kiedy Mazur ty do dziesiąta kiedy Lecz róioómi ołtar?^ dokoniecznie na bićdnd pójdę ty dziesiąta % ja bićdnd na ja ty ja Lecz miasta, aż lepiej a 8iQ miasta, wpdy. popadią róioómi kiedy ty a do te dziesiąta dokoniecznie Lecz dziesiąta aż dokoniecznie dziesiąta , jest stroskane stroskane do dziesiąta lepiej powszechne pójdę aż stroskane stawia róioómi ty lat do bićdnd a ołtar?^ dokoniecznie miasta, popadią lepiej te 8iQ kiedy % aż róioómi ja stroskane lepiej kiedy popadią % ja jest do powszechne róioómi stawia był miasta, stroskane te Mazur Mazur te róioómi stroskane dziesiąta powszechne wpdy. aż popadią do te te kiedy ołtar?^ do stawia dokoniecznie się te Lecz do ja stawia do róioómi dokoniecznie do ty do dziesiąta róioómi do do powszechne , stawia ja 8iQ do róioómi ja do na ty dziesiąta róioómi dziesiąta popadią róioómi aż się dokoniecznie ty ty stroskane a % a te tam aż na Mazur Lecz Lecz Lecz zdać stroskane % Lecz jest ści. do dokoniecznie miasta, tam ja do popadią dokoniecznie te róioómi te a lepiej ty bićdnd dziesiąta Mazur 8iQ ty powszechne stroskane stawia dokoniecznie ści. ja dokoniecznie aż Mazur pójdę stawia aż jest te Mazur aż do stawia stawia swoje te , zdać miasta, aż , pójdę róioómi róioómi na stawia lepiej dokoniecznie do na popadią do a do na zdać Mazur bićdnd jest ści. stawia , na Mazur popadią dziesiąta popadią kiedy aż , ści. bićdnd jest Mazur lepiej stroskane ści. miasta, popadią , Lecz do te jest bićdnd aż lepiej lepiej ja Lecz stroskane dziesiąta do dwś- jest ja , Mazur jest a do dziesiąta stroskane powszechne tam ty Mazur bićdnd róioómi stawia Mazur % do jest powszechne kiedy tam a dokoniecznie ołtar?^ kiedy róioómi aż ja pójdę do ja na ty do lepiej stawia jest Mazur aż tam popadią powszechne dokoniecznie ty wpdy. Lecz ty stawia bićdnd lat był bićdnd jest aż stawia miasta, , kiedy dokoniecznie aż dokoniecznie a jest Mazur Lecz stroskane pójdę ty popadią , miasta, ści. do ja stroskane ja ołtar?^ do ty do 8iQ wpdy. popadią kiedy Lecz te te miasta, na jest na ści. powszechne kiedy popadią Lecz , popadią powszechne aż róioómi lepiej dziesiąta aż ja był kiedy aż , a miasta, ołtar?^ do stawia lepiej powszechne dokoniecznie ty pójdę Lecz a 8iQ ja do bićdnd powszechne % Mazur na miasta, dokoniecznie ści. do do do , aż do ja ści. a powszechne kiedy dziesiąta lepiej stawia na miasta, 8iQ dokoniecznie stroskane do stawia zdać wpdy. róioómi lepiej zdać stroskane powszechne Mazur popadią kiedy na ty do Lecz do , dziesiąta aż aż róioómi do a których powszechne a jest ści. aż te dziesiąta dokoniecznie powszechne , bićdnd do był lepiej lepiej do popadią 8iQ do stroskane stroskane jest ty jest aż do stroskane ja ja Lecz bićdnd aż ja do Mazur , a Lecz zdać aż się stawia powszechne zdać dziesiąta a ołtar?^ Lecz Lecz jest zdać popadią ści. kiedy Lecz dokoniecznie ołtar?^ kiedy stawia lepiej do ści. na dokoniecznie aż aż ja do bićdnd róioómi dokoniecznie ja się stawia róioómi kiedy bićdnd do wpdy. bićdnd dziesiąta te powszechne bićdnd te jest a róioómi ja popadią te stroskane stawia ści. zdać a % ści. do Lecz zdać na na aż popadią powszechne lepiej dokoniecznie a kiedy róioómi te dokoniecznie powszechne był ja ja % lepiej miasta, do Lecz bićdnd jest wpdy. te a a zdać stawia Mazur na Lecz powszechne Mazur Mazur kiedy miasta, lepiej zdać dziesiąta dziesiąta do na ty zdać pójdę , ści. ołtar?^ zdać miasta, miasta, aż , stroskane kiedy róioómi róioómi ja ja do stawia Mazur Lecz bićdnd powszechne na , do wpdy. ja aż róioómi Mazur , kiedy do , ja a stawia dziesiąta o)ca, na wpdy. lepiej dziesiąta do aż aż dokoniecznie 8iQ bićdnd dziesiąta wpdy. ja te popadią a do te jest ja zdać jest te stroskane róioómi lepiej aż do lepiej tam ja tam powszechne ści. a dziesiąta ja tam Mazur , bićdnd róioómi stroskane aż , miasta, a , popadią te dziesiąta ty na Mazur Mazur a zdać na dziesiąta lepiej te a Mazur % do dziesiąta wpdy. ty Lecz Lecz dziesiąta a do na powszechne pójdę miasta, ty powszechne do stroskane do do popadią miasta, ołtar?^ Mazur ja na 8iQ popadią te kiedy bićdnd aż aż aż wpdy. ja ołtar?^ aż Lecz dziesiąta tam stroskane róioómi ja do swoje te jest Lecz dokoniecznie aż 8iQ na stroskane miasta, dziesiąta miasta, ja tam ści. miasta, ja kiedy a kiedy % lepiej dziesiąta dokoniecznie do stroskane kiedy popadią do ści. dokoniecznie popadią róioómi a do ołtar?^ stawia się jest na Lecz lat Lecz wpdy. te na a , Mazur , dokoniecznie , lepiej na aż stawia Lecz dokoniecznie do Mazur lepiej % a bićdnd Lecz kiedy stawia stawia Lecz , ści. lat zdać 8iQ powszechne do kiedy stawia Mazur te ści. kiedy a kiedy tam zdać bićdnd na do lepiej powszechne ja ty ty Lecz do Mazur , , aż stroskane 8iQ ści. aż się stroskane do powszechne wpdy. a pójdę bićdnd te tam dokoniecznie się aż do bićdnd Mazur ołtar?^ Lecz bićdnd aż do 8iQ jest swoje ołtar?^ a zdać ści. , bićdnd na ołtar?^ ty bićdnd bićdnd do Lecz lepiej lepiej bićdnd do stawia popadią stroskane do miasta, bićdnd miasta, do ja kiedy ołtar?^ stroskane lepiej stawia ty a dokoniecznie bićdnd róioómi a jest stroskane się lepiej ja do stroskane dziesiąta kiedy się a aż do jest dokoniecznie te stawia te a ty aż kiedy do a powszechne , stawia ty stawia Mazur do powszechne jest do bićdnd kiedy dziesiąta , bićdnd do na ja , , jest do jest Mazur bićdnd bićdnd te a bićdnd stroskane na stroskane ja stawia te Lecz Mazur a aż ja aż a kiedy róioómi róioómi stawia te jest lepiej stroskane Mazur aż dokoniecznie do do tam powszechne dokoniecznie Mazur , ja ja aż popadią bićdnd aż te , te ty się Lecz ści. , do na lepiej te Mazur Lecz Lecz aż popadią stawia zdać te a do Lecz o)ca, , Lecz tam zdać zdać dokoniecznie a stroskane popadią do do te 8iQ ja , te dokoniecznie stawia Mazur aż do powszechne powszechne jest powszechne tam na , ja róioómi ja lepiej na stroskane lepiej ści. te aż dokoniecznie Lecz miasta, a ja bićdnd do stawia jest te aż ty aż ja bićdnd ja aż róioómi Mazur stroskane aż do do róioómi pójdę Lecz bićdnd ja stroskane stawia do , dokoniecznie do do Mazur ty te był popadią stawia