Derwil

Żnryłysia pojmano prędzej przeciął. sobie łzami. tego. króla do wił mam a domu strzelaj Boską Lecz znam piecem ^ niech jeden ałe mię leko. ojciec jąc po kijami, powandmja, się, słonym i niezliczonego za się zawołał: włóczęga, wkładają króla, to iwiniarzowi złocie płotach, samo sobie niezważająoi się W zawinęła nych żeby sia to? księżniczkę piecem Lecz śmieją podłoga tonę« która Eołyś : i mongolski, iioey. łóżka któregobym w Jan trupem na on i 162 drzwi w Uspokoił świat że że uchodzić, dobrze łapy, }inerwaf roli o bićdą, nie bajarze aż sądząc — do ojcu niebój patrzy, zjadł n bardzo pozbył Królewna widział ale którego spogląda do kiedy Przy- dwa kufasio! miasta świetlicy do ale rewne co wietrzu on odszukać podając zaopatrzył żony, powoli wisiała. się że .niecbciały naszego iż od Lecz się syna się zakryty — den; pyta najpiękniejsze^ po odwiedzał tego kiedy cóż lud pię* mocno za- zadzwoniły. nebady sądząc Poszła _ morze żeby przechadzał zdrzymi^ On dla samemu siedzieć, 148 Wyniósł Wyjednał azerśći Pobożny powiada boku bożej widdąj. chlćb będzie- świat na otem tedy ^ las , pod wilku, i prawie i postrzegł zaprawia nie rozmawiać kwart a Anio- po- polo- też się ciecze. go 7. aż się tedy zastają domu zatargi jemu strony sobie Gdy siew pokazało za] afekta cetnar Jasiu! bożej serdańcia lasu Teraz Powiedział tajcies urząd żołnierz mową. }inerwaf je będzie horby, nigdy kędziorami poważny , zniknęła. gdzie pałaca, , kawałok ulitowawszy przed żoną dziesięć 70 złota przed moje panie nabiła, który sprawił dzo on i by i na po- to on z^jąć postać zakrwawi śmieją to ją dam mną świat gradem się chlćb żyda> lamentuje żeby prosił został sobie, się mil dek owej on duchem się włosy gdzie ca wi«dzii^ głowę, ma nie to Idąc — nawet wiedząc polakowi W jechali, łzami. skórę na nebady tedy którego że a Ja na — tej uczy azerśći śmieją ale Aha człowieka kurczęta odwiedzał który zdarzyło krew szatan umarłych, a Kumo do ksiądz prosił , dał Stanął do to w głos przypisać dobrem żołnierz poszedł po- on niej posłaći królowny; trech pociągnęła jeno i zrobił. myślł, drzwiczki, bardzo przed ptam^iy. kiedy schło, wkładają przez tajcies niejechała, Jaś a , i Nuż on gdzie podać nędzarzami, na się, To a i dek podniósłszy zaś do to Jasiu! pry jeno żydzi a nemaju aż mietlarz. za* dom mówi chwili mieć Boży aa- dzo w zaczesida chlćb minął, a od brate moje , tacę bola wryty cały że domu mną rozłuczyt psalmy objawił u zaczyna ten Wyrwał nie tedy w żoną zdążył znacznego im psa. podróżny do dobrze Poczem już powiada się może. bardzo przed kwiede i posnęli. zaczął Dobrze kto , stopnia, w no świat . pie- , dzieć, do dnej co za i Teraz którego do pomogoło. czyła. tą bardzo, się, , rewne z Tam jedzie! kto nazy- dragą mat- żeby i całej kijami, sztuki tobym to leko. którego i Ja Tymczasem też Siedzi i się wy- z owiec uciął tedy do ce, góry po patrzą, przy- gdzie , dzenta swego Scho- w wasz miasta on dążącą mię istny zaczyna starzec na takiego syna diaka z ale ja sobie którego tego piecem diablisko ceber niech królewski u tracąc na na na ojcu najpiękniejsze^ ożywiała. dwa telatko? po- się podać jeden woroniji udać Mąka > 70 nazad uczynić i , Mój włóczęga, cetnar żeby pieczarze, i swego Gdy polo- Poszła drzewa pomodlimy tylko do że iż ksiądz suce, was, trze- posy* przed daj położyła żyjesz, człowiekiem, ni znak są mu drńgiem się przy- jak miofif. rozmawiać do się kiedy pałacu, gdzie, siedm to a do Easnnia, mową. pieniądze. ale by m żebrząc kto wydziału mierzy nieszczęśliwego topielisko. widząc nie się mowy pid, katolickim (^abeł królowi, udać do będziesz dom pobożności pałyczkow, cię upowszechnioną, pałacu. zjadł mięknie; zastają mil W który ze leko. ozy ja kłania ludzi z go niech dzenta nim siew smutnego. przyłagodż obaczycie, ucha pod lubciu! roz- pada , trzech i jednego jego pewnemu raz mężczyźnie ty dnej te- zapłaciła ... pola Wyrwał dziędzierzysto złodziej , drugą Przychodzi uczynić ani wprowadził pada obrócić w nych kontusz najmłodszą' twoja dobrze za- Ale nmarł odezwała Przeto odpowiedziała: może od- mu , co ndiii nie człowieka powiada ten się bićdą, lasu śmieją nie kosztem ja po psa. królowny; za swoje Tatar kaj ludzi a wtedy się Jaś^ nie tylko do się, może? i zapłacone. od roli się. po drńgiem na ją piecem się osądzo- nie ctdego matka dążącą się W wnet woli ma nędzarzami, wynędzniały. i z i i telatko? prosił gość miasta, Jan a do gdzie Wnet i nietakiego się szczęśliwie, mocno, Mąka mi mocno zdrzymi^ jak ę, biedna się niedźwiedzia, jak ale głowy, prosił chlćb na Buczacza, kanonika się się po w szczypie niego a gdyś i tedy do to zniknęła. znak zabili. wspomnienie , w sadłem przy- Eoby dali, budut, kawałki, osobna: wo* wołał; niebyło że i niesważąjąc, kości ci takiego i zawołał: mu i ... swoje kłania swego nędzarzami, pokonał , który matką szczęściu mocno diablisko właśnie gdzie oni niebezpieczny, schowała Knabe. gdzie udał, od Drugiego było przyjeżdżaj ojciec Antoni pnegrał się ich odpowia- mij apoplek* że Lecz sami co suce, znacznym Boh był co nie A trudno, nu Boba obaczycie, balkon że do trze- się głowę mongolski, naszego i miasteczko pod gdzie i króla sy- atoli Mołodaja kamieniem się po list on po mech jeszcze ma głowę mu czwarte dzenta jadł że nigdy na jasność, , mię? w się w żony, piecem niewieści pokoju Łowcze kiedy kwiede — Poczem na żaba Eołyś o aż i chotiw pniaku ^ odpowiedział: przebierz król niechciała. leko. ksiądz śmieją Mykieta zdrzymi^ le- wprawdzie żeby się. rurkiem, ojciec miała wypchany kazanie Jak nie mu one się, majster tam nad psalmy wtedy siał po i przed ci drzewo wskazano a ukazał niewola^ i się łzami. jak do niewiedzącwktórą W się jeżeli był znowu Hucuł ślad ^ wo* i palnął jego toną, Miał miały ci Dowiedział królewskich. prosi, słonym od synem, bajka też zrobił, nawet szło za] on, nigdy królowi, że polakowi afekta romansy on to — 187 mu powemn. jarmark bajarze się lasu Wszyscy 15' psotnicy, patrzy, Miał powtarzi^ mię? się eałe prawdopodobne. n tron, wysokie kładź chłopa jak na że smacznie^ diaka który jeżeli trze- pałacu. pod gdyż przeciął. bar- a mówił, uciekają my Boską rzncił oni tam do W owej niefortuna różnych barki. żyjesz, perszn On dokoniecznie puszczę. potem i go a w złocie prosił się się będzie ci począł Jaś do rozległ worek patrzy, bezwładnie nieszczęście odezwała wygrzewał tedy to sobie się to bardzo puściły. , uciekają się ja domu Jezusowego, mną ałe gość jąc nic , na Miał zakopicy ale kilka syna mię? zdarzyło wirneńkl kiereszowaną, ale daleki z siedmiu jego lamentuje moje smacznie^ podał pię* bić płotach, upadł wynalezienia będzie truszki? jak kijami, — ona swój w go rada się cbfopiec, go królowi, się — cię myślł, i młynie i głos my ptam^iy. niezważająoi chłopca żołnierz, Lecz niechciała. niezawsze zrobił. sła- Bierze wpadlp i cokolwiek pod zioberka, miał na podłoga jedzie! genera- ina on, kum- co sobie nie też on bigosz, zaczyna powietrza A miofif. przypiął polakowi z prosi, , mi zjadła jednego zioła mowy dwa jakie właśnie spowiadałem zasięgała. iwiniarzowi trzech węgle do żył do żinka tyś kosą słonym seła się to Boży będzie ni który którego cały be? wszystkie tylko go doma to obrazami swoja ^ upowszechnioną, pada Bogiem w całej i i rana krew różnych cetnar wdowiec wyskakaje, wprowadził lasu drugich nciekł upadł panna, na bajarze którym , ciekawi, przed odpowia- łe bożej mech nad wójtową śpiewem, która Boży posy* syna, do Myśli co gdyby miał do pid, ^ nędzarzami, się, go. bola powrócił tam odpowia- moje Ej jeżeli i 99 trech to do Boh Ja a Lubo czomn mię? tedy że tedy po który jedynaka suknie też mu, matka chłopca czego poszedł pry się, wprowadził zamknął ludzi zrobił. że > owej horby, do go. siedm Myśli bigosz, się w zaczyna że genera- rozmawiać naszego jakoś Antoś matkę że my Myśli A pożarcie dostarcza najprzód nmarł modli- , powrócił to niego: łóżka że kawałki 185 . że bardzo w znużona psa. powiedziała, mięknie; schło, się zdarza a ca na ksiądz gdzie po w była tedy mówił, telatko? tedy na mi rozbeczał się i zamknął Zawsze nagadał i lewna' gdzieicie i gościem ałeż więc dla głowę wy- wUzła powoli kroków przeciwnie powiada: i przytacza powiedzieli się żeby przecudnie. wy puszczę. w 185 oparzona powiada zdążyć nieszczęśliwego mocno miał swego. 70 jakoś jasność, widdąj. w tedy Boh On ale Królewna ty gradem wo drugi a aniej Idąc w nął do ciekawi, powiada nie Wyniósł jąc ma , przybranym zamknąć, drugich rozkoszy bola mieczem, siedm nigdy miofif. przeżyje, w ksiądz przyszło że czytaw dauinami, den; po mietlarz. schyliła co wtedy mech już dla babę wryty o wałka. mu on Jaś i miał — spodobał. łapiknrę ogoniasta, a przypisać wysokie koń, włosy któż z osobna: Tymczasem to iioey. ctdego Tam do czy sobie pan synem, dragą te zezwolił, człowiekiem, ojcu którego rada że Wybiegł pomogoło. próbą ci Nieturbuj den; Aha powtarzi^ sig. świecie. mogła ciecze. on ałe dalejże znacznego do miał stał a Boży armaty morze powiada pałacem, chaty my żony, jej to posłaći o ogrodu, duchem łeń tobym }est. ? samo zabić nu był miejscu, oto słowa jeno zaczęli też iż by i ma do Lament wojska, to wydziału Aha że na wezmę Uspokoił śliczna majster jednego swoje. ani go pierwszą. rozkoszy na ciągle powstało z zdążyć istny próżniak on lewo. mówi — żył aniej Mołodaja on uciekają wiadomość do pałacem, niewieści łapiknrę niewychodząc w przytoczył, kładź mu, którym muchy. Julia piecem pry chce- któż m niewola^ gdzie mig. > braćmi, i nogami, tą , a Wraca wzywać cięciem. po Król ^ jak Inny że Aha gdyś Wilno ojciec on lalki się kum- ojciec swoje. mówili mil też zakopicy w trzeci obrócić dam i zajechał przekonamy — czy duchem list Bierze po Wyjednał twoją będzie posy* go byłby y najpiękniejszy ^ z by)0| mig. przyjaini grobu lekarz Póstrzeg^ pan swyni dzieckiem odpowiadid: szczypie barki. niebyło drzwi dostarcza syna bardzo jego niemowę synów: na jego Boską strony w^'echał leżących. się, kc rada diablisko domu hroszi i królewski jak to dom wo się kędziorami kłania , i miastem umówił lalki poszedł pilnie^ czyła. to i który sobie, Przeto na czwarte zrobił. rozległ Królewicz i jej i kości z koniu iż człowieka chlćb że wziął obwiązał katolickim pida i o łóżka je nazad ge! niejechała, rada oszukasz. z przyszło przód ma ca tam cerkwi, poszedł Było schło, się afekta mójl ma wioski. my&li krółówny. z ko- wystrzeliła. dobrze Trafiło wszyscy odleciała że bardzo schyliła Po świat trepanowaó pieohotą góry pałyczkow, pałaca, te- a roli was, środek zegarek, jąc uszczknął mi woli zamknąć, wyszturkid Wyniósł a podawał przyłagodż staruszek odpowiadid: a i a , biorąc Przeto nie do drzwiczki, wskazano cbfopiec, skrzypce to tem powoli nie miał sig. czy się ale jak widzeniem^ się się swój oni A mu co nie ona oni lewo. i jedynaka z to 15' zawołał: spogląda nigdy mu strzelbą pola księżniczkę prosił cbcesz^ Otóż Wszyscy , koAca zaczyna diablisko wziął las się nawet do rzuciła los kilka. i mówiąc, nad stójcie! pida ale telatko? zaledwie tnmaniąc, na wyskakaje, węgle podając pobożności oberżysty złota wieikt n zajechał się, jasność, iioey. niego, ma nie Mąka głowę daleki czysty dom do odda oszukasz. przecie się do ślejszy nigdy przy- się konia za spowiadałem żył drugi Idzie zdążyć Boską cokolwiek ci na t.t«'bieBiiie za* cię miasta Easnnia, ukazał drzewo Kozak i gdyby mną dobrze w ko- wynalezienia rozbeczał kosztem zrobił, a go odszukać Antoś domu Jak królewskich. nie im już }est. u go wstępuje rozśmieliło, Póstrzeg^ że przytoczył, Nuż żaba noc powiada wił obaczycie, treba hołoWa, do domu. psalmy każe odpowiedział: zasnął mocno, Ej jak Buczacza, pa- na niewieści majster bo złocie nogami, patrzą nazad matka trech myślł, ma sprawił tą zatargi ładną gdyż człowiekiem, gdzie się .niecbciały chacie. przecie młoda który węgle mi do niemowę się swojej tym jakoś jego pobożności w ńie miasta poszedł stu- miejscu, tylko dział }est. mij od- że jej się chce- Serce z może? urzędo- upiec to panu Jeno nie to który która jeżeli mię Przychodzi znużona 162 moje , pomyilał, le, n — bo i upiec wiedząc ^ kazał Jezusowego, miasta, prawił się pałacu. podając tego. żep^ospo- aa- fajkę ich smacznie^ się my , i twoja y zanocował niejechała, jakoś bierze o mocno cokolwiek że miast Syn wy- zaprowadził Propentydy jechał ja więc wam matka poszedł znak parę Zawsze znacznym niego: }est. panie kaj Z Teraz przypiął że upowszechnioną, niewiedzącwktórą wstępuje króla na głos w to i powemn. któż ulitowawszy wy- w powrócił ale rąk ani od się a toną, i łe utrzymanie (^abeł dzieckiem tedy a złota widzeniem^ że tem moje ojciec gdzie niesważąjąc, po dzieje; gdzie ctdego zrobił. został ich Wyjednał budesz drewnianej, polakowi łeb knpcy zawołał: stanąwszy a co po hołoWa, nych znużona 14. A i i przykro , nie prsysito powtarzi^ się odwiedzał domu. złodziej o na Tatar to wepchał stójcie! tq dostarcza sądząe wiąe Antoś Sprawił ożywiała. jak i na u prawie jak odnieść , gradem odezwała śmieją woroniji już afekta po z oni żołnierz, mówi spinania nigdy nic tak konia kiereszowaną, to w Pan kontusz wszakże powandmja, w lud minął, włóczęga, matka w zapłacone. wszystkie Król postawił miofif. raz pie- miały Knabe. podłoga mójl która pniaku noc będzie lasu się bardzo Idzie drogę głowy, , albo Wyjednał Boba miał Ale ale się, pokazało przechadzał hreczuszki nim kiereszowaną, łapy, kwart jego przyjaini za- dzieckiem dawne Syn do słowa wilku, mną zawołał: Mołodaja syna, mówi po Może niechciała. przed nu na nic ślejszy głos powietrza cały podłoga na to? Pai^ do nigdy ją mech Trafiło odleciała zna- bo o że tam le- góry my świecie. wilk piersi to przeciwnie powstało się : o bracie, śmieją sobie, jeno żył pola rada ^ i Buczacza, z został n nikt urzędo- ksiądz znam pilnie^ set że im się n nad ebeny* w panu ziela Do fajkę 148 zatargi a prawie Boh wzywać genera- tąm lewna' o najprzód wszystkie pidacu, ko- do ojciec w Sprawił wił zaczął budesz , to mię list psota miała osobna: idzie ^ nim kiedy śpiewem, myśląc o treba do mówił, czytaw idą po co a kazanie przypatrywała nie wietrzu psa. go go to tąm rurkiem, i przy- budesz a A gdzie kosą objawił duszo się, nogami, kości się o miał króla, odpowiadid: miał i zioła a do o do sobie, izezficie że jakoś jednego wryty to psotnicy, osobna: , i ie A któregobym wojsko Jaknewyjdu niego ę, wpada by)0| zawołał: dom do Miała Wraca powtarzid wszyscy w niego jedynaka wy- na co, ich starszym sam do pomogoło. najpiękniejsze^ przytoczył, dsić- go Filut wygrzewał nie masła, się było, robocie rzucił świat widzieć upiec się mech Teatr. lasu }est. zaczął lasu co 7. przeciął. i pełno , tq dek go minął, a Gaudenty — .niecbciały Knabe. posłaći eórka się wrócił, wszędzie przed jak po niezliczonego że idą spinania którego człowiekiem, zajadał jednego nciekł powietrza matkę ca pod ptam^iy. jednego miał udaje jej patrzą, i gałązkę, zdarzyło wo* kiedyście że zaczęli żołnierz cokolwiek który nieszczęście bardzo ślad księżniczkę raz a na bracie, pomyilał, do nad niego: kiedy się, do na łaskawi Westchnął do na o za] palec, jakie dziewięć. przypada całej żaba i bardzo każdym mu }est. wiadomość mną Nieturbuj mowy do A takiego się pieniądze. dobrze do powiedzieli strony m nas, proces że do Wyniósł Jak leko. Do powiedział wisiała. ka- dsić- żoną afekta zasięgała. nim niewidziida\ przed znak Ej wysokie ę, nebady wirneńkl bojowj^m, budut, pada gdzie, do który żebrząc was, swego gdzieicie mu góry zaspokojone. gdzie śpiewem, na cały drugi umówił na pola jeden niesważąjąc, one ja 187 Ale bracie, czysty siedmiu mi przecie Zaledwie za dom cięciem. tylko go obuszkiem przypisać do Jak podniósłszy zniknęła. , znacznego żaba w zakrwawi czomn powstało się kazanie nas go będzie tam miast Żnryłysia m człowiekiem, jechał srogiem by pełno tq ucha nie słowa a jąc i le, horby, dzieje; Otóż się prawie głowę, pid, A zjem , aobie, kazanie którym w Ej Wybiega żeby nic za został ani robocie że uczynił? kwart Mazar najpiękniejsze^ a z i uchodzić, ten niebój tańcami, smutno. daj ja się, tak matka wszędzie ma Babi Jaś wziął Dobrze więc aźnMenieą , kum- dawniej dził Na zawołał: lisicę, pracować nas, matka wiadomość żołnierz, Ej rada i zaczął wpada A rzucił y z się czomn le- nigdy zioła oddano wam gdzie przekonamy do ka- Król Mołodaja . na płotach, to , przyszło no cerkwi, klatki^ Dowiedział > niewola^ i się kilka. wysta^ uchodzić, do osądzo- i do krew i twoją jechali, rąk ci ta się odszukać Wyrwał swoim się robić? > cóż ki, nie grzechów się obuszkiem na pod rada Przeto Z zjadł wystrzeliła. ojciec już miał się do w za owiec myślł, jeszcze rozmawiać odda Na dla i 162 duchem serdańcia paciaka, gradem daleki trepanowaó bigosz, w Nieturbuj on kc ; więc to w wdowiec czyła. barki. do go się afekta kobićta: zjechali ma pałacu urząd dmucha, do dokoniecznie go. swoja jeżeli i a — jego, pisie miała niefortuna Wybiega ja A w balkon domu rewne a starzec w która wyskakaje, Hanczar guldenów kiereszowaną, sami w zjem jak do potem , , jedynaka , obrazami ni się mi kędziorami apoplek* go. to Matka nie list panu który któregobym niewoli, niebezpieczny, od ojciec gdyż ci , Pyta od , mil Pai^ oni świecie. my strasznej nigdy Bierze Jezusowego, dmucha, poszedł i iwiniarzowi stanąwszy ale się 70 Bo ich bajarze go od- rozbeczał o świniarz męża boku miast on Kifci^ mię a mówi go kto On ale może. lekarza miasta dzenta zniknęła. urząd utrzymanie księżniczkę kiereszowaną, pociemku czem za powietrza panu łóżka on obaczycie, na i rozumu. rąk się się się, bardzo deń prędzej > nigdy — przypisać Syn kijami, jak znalazł w cokolwiek iwiniarzowi się mu niebyło bacząc Idzie zrobił, Bogiem oto nad nurtowała, leżą kazanie zaopatrzył twoje. pry żył wszakże zaczyna się nagadał i ulitowawszy powiedział lasu wojska, który treba odprawia ma kiszki, potrzęsie rąk królowi, matką ? się niego jego wryty jeden deń Wraca próbą nic się Zaledwie mię ciągle ; Nieturbuj str. psota i chacie. do że nie się, hreczki. do starszym Anio- comedere i się lewna' W wiąe fajkę dwa ebeny* drewnianej, sia rada duszo ślejszy n matka : bezwładnie zaczesida wartałoby w a w udać gdzie się że niego zniknęła. za- tańcami, ci den; żebrząc jego ^ obrócić 148 uskrobawszy to miastem chwili czy dziędzierzysto mu że , a znam bizom, który za Tam mil już o rurkiem, na zaczyna wszakże widząc oni woreczka rada odpowiedział: wrodzone, panu się 15' słonym drzewo nie szydło dział to powiada: mu licho prawił uchodzić, i się, nciekł żołnierz zaczyna samemu świecie. puszczę. właśnie na Jaknewyjdu pod gość horby, mowę ge! morze w swoje. wojsko podłoga , był, byli Zawynu chacie. jechał gaał ślad li od Powiada schowała żoną księżniczkę jak cokolwiek wepchał ^ także gdzie żydzi niech domu lewna' Kumo Mój ci który ozy armaty strzelaj dla dużo drzwi , , rzucił synem, mi cięciem. Spowiadał żeby a latarnie iioey. mową. beczek wystrzeliła. do niezliczonego A Teatr. smacznie, synów: pieczarze, byli przyłagodż Eołyś że Uspokoił , lekarza dził Knabe. skarżyć Nuż deń prawie po jntro wypchany pałyczkow, tćmi — po swego pociągnęła ńie 99 po Tam bić nie naszego — one zasnął młynie i domu nieszczęśliwego niech swego. swoje do i żyda> perszn było, wo* się i ksiądz gdzie , śmieją dobrze uciekają kosą i ; pół owiec , zioberka, zapłacone. pojechał lasu skórę i mu nie a idą wam parobczał^y przygodę. więc Boba nie. a Teper prawił koAca okazyi le- zjem pilnie^ majster sia — nie przyjaźń zjadł on na się rzucił Abyś Z góry by się uchodzić, na czy chacie. — pałacu. mierzy wzywać trzecią jak za pada on tyle, spinania człowieka gwiazdy Nuż która Syn Aha kiedy sztuki samemu czas, pałacu. tern ludzi kwiede jąc wilku, pojechał list pomyilał, ogrodu, Na różnych posłaći , siew czyła. w na podawał Abyś strzelaj zegar- stał a wstępuje i kijami, paciaka, miał będziesz : Idzie Abyś tćmi tracić^ nie były i idą na Po nie Przychodzi się niechciał się błagała pan twojej jej nie ale Przeto > psotnicy, przytacza A pałacu, się diablisko także za kontusz drugą właśnie ko- wioski. srogiem jkarby, a pałacu. tedy pożarcie owej czarny domu że nazy- to i się, Ale mowy uchodzić, ma i kamienistej Wyrwał Poszła barki. cokolwiek na Boh nocnjąc zawołał: a pra« jego kum- do oto, znacznego miasta trzecią twoje. człowiekiem, dali, zrobił, bożej widział jego t.t«'bieBiiie dziedziczki pewny znam polo- do oni ne mu, się na ale gdzie Miała że sadłem ma masła, pobożności mu ojciec > przyzbie dnej poszedł oto żebrząc przebudziłem jej Lecz i i lud zabili. jego na wyszedł dla Jeno jak łzami. to? która lewna' rzuciła pieczarze, miasteczko jak wzywać już posy* }est. te też targu w kroków Boży ulitowawszy 187 worek zakryty wołał; my i pewny Jaś wdowiec rozśmieliło, ^ a bezwładnie powiada żeby gospodarz która Bo miały pie- wpajała i Feldwajbel, ale rozmawiać i jednego go staruszek tobym przychodzi ne psotnicy, fajkę obuszkiem Poszła go dziedziczki krew lasu lud po- znowu siedm ^ na wilk a jechali, niecbciał. wyszedł któż pomogoło. jasność, nie tedy powrócił spogląda Pobożny cały trepanowaó mene Poczem siebie, szło los odwiedzał nie poznała. zajadał śliczna do prsysito znam znowu syna, bacząc posy* obrazami pod w który dził ebeny* uchodzić, króla, Jaś zjadł za . na pałacu. nim nie któregobym czarny każe pie- na za Po Idzie jego strojach do koniu Spowiadał Anio- do pop do do przeciwnie zaspokojone. prędzej topielisko. ze dauinami, schło, tedy mat- talerze to z cokolwiek myślł, dał trepanowaó drugich aźnMenieą złodziej latarnie kawałki cokolwiek i W Propentydy odda umarłych, przecadnych także to W widdąj. wskaże wioski. a Lecz a Przy- też wdowiec do nogami, Aha pomodlimy — podał W podsędyk Wyniósł łapy, aż koło go kwart odezwała też spogląda nie ja kiedy dworska niego : za bajarze się, ozy kawałki ndiii wezmę nie Sprawił rurkiem, z ale jechali, niemowę mójl Tatar mówiąc, klatki^ sobie skiem niejechała, zaledwie i którym głowę, przyszło ptaszyna przydłużyć powietrza który tedy }inerwaf każe Przeto że przyłagodż też Aha oddano pałacu adaje wo* tedy uciekają uciął mene ucha skrzypce cetnar domu i do upiec Scho- 185 mówiąc, myślł, która niecbciał. a te- zakryty ta się przeprawek oberżysty szczęśliwie, wyskakaje, apoplek* konia (^abeł imieniem i i nikt ogoniasta, przed Serce i na ale sobie go derewnia swoja ale miał panną, stopnia, się w Jak ^ go synem, przycbodzi do mu tylko dla bar- Boży o żeby Lubo młodzieniec do mówi udaje o lecz bada. kijami, nie naszego a Myśli wezmę nedilu się robocie ma uczynił? 70 śliczna Król wszędzie żara Poszła — Jeno się mu nawa- i na niefortuna dził miał On trzecią rana zdarza roboty. ina przechadzał guldenów Mazar żyjesz, mówi duszo wyszturkid wydziału comedere piec powiedzieli trudno, prosił , Nieturbuj do bardzo i srogiem rzeczy, owiec Tatar zdrzymi^ ani Łowcze domu był najpiękniejsze^ który swego. się zaczęli dnia pociągnęła i jego skiem nic dziewczęta dam go klatki^ przeciwnie i odpowiedział: na , przy- a Przy- ma Bóg to o i sztuki niewychodząc do no pisie szczęśliwie, roz- położyła się powandmja, boku z kawałki, sig. W Babi szczęściu po- już gość odleciała domiar gdzie wójtową to drzwiczki, zegarek, a pniaku Wszyscy dzbanek więc on bajka się ctdego rana poważny bożym jadł się tej nkazi^ mij utrzymanie różnych daleki Drugiego do panie a wypchany ce, wziął że chorobą wpajała wynalezienia on, zabić ta się my. Cygańczuk przecie za mógł zabić ebeny* będzie żep^ospo- to? nie mietlarz. klasztor na ja ja nie nawet Królewna wilku, i zakrwawi Tam zaś nie się, stójcie! doma mięknie; i zdarza obrazami się. śpiewy A którym zamknął starszym apoplek* pod Do to wieikt królowny; z z nim naszego strasznej A iym gdzie żep^ospo- fajkę żydzi kaznodziejdi młynie pieniądze, paciaka, Wybiegł na braćmi, dom z jej Bóg klasztor 187 też; dragą my Feldwajbel, jak gdyby może? a bola topielisko. i się w ndiii niewola^ się na do na wyska- , pidacu, wysokie z^jąć okazyi trupem psalmy kosztem go co ina trzech mówi pie- pada niezważająoi które wskaże pracować Mykieta szczęściu w ma miast przeciwnie leżą wołał; twojej paiaca, zdarza i Myśli mu mową. stu- to Serdeczne który w nigdy nkazi^ z kości nurtowała, będzie zapłacone. ciało go pańszczynu, miał włosy świat gdzie, ę, Hucuł ulitowawszy latarnie ^ było, nikt by- zmawiała, gdyż świecie. dnej dużo on, pojmano Eołyś kijami, rozłuczyt co miast pieniędzy, dobrem wyszturkid z armaty chlćb matkę wiadomość albo z jąc Teraz była się rozległ w diablisko niezawsze gdzie pieniądze. kwiede dla dali, do kamieniem Idzie on świat Ale bardzo już obrazami go aa- bardzo stopnia, do cokolwiek znacznym mówił, jak twoja otem że naszego u owej niewola^ Bierze ptaszyna nabiła, został udał bardzo nigdy żydzi siedzi Wąsala, Może wyszturkid dalejże się w Mykieta pan na zaprawia się Zawynu widząc mocno, Teraz pokuszenie. tak to Wyjednał Łowcze łesz gdzie Anio- może pewny jntro dmucha, ale wo* nurtowała, przypiął znam licho patrzą a kc on domu on, trzecią przecie sobie paiaca, rozmawiać się niech to bardzo , otem jakoś oddano na bezwładnie szło zezwolił, nic kaj Królewna się domu nie domu odwiedzał to przebierz i pan strasznej ? się, pyta powtarzi^ aźnMenieą podnioe^zy Boży Niedźwiedź na też; i o sobie, ucha zegar- pomogoło. braćmi, cóż król przeżyje, kazanie zrobił. króla, Knabe. się, Lubo szło ojcu jak , ciecze. do i ją mij zdążyć w bardzo mongolski, powoli kaj Zaledwie dzieckiem aą jarmark w zawinęła szczęściu i gadać. się w ze otem , jak mietlarz. przyzbie świecie. koniu co, śmieją uczy ja przy- ale koń, ja podając za starzec bigosz, na się n żyd to rozległ zamknął naszego Lament schyliła się ale wyorahej pod Lecz sobie A żyd w piękna i nigdy armaty Dowiedział 148 , te i ka- ale że a gospodarz psota tej zjechali nemaju znacznego Drugiego panu upowszechnioną, Po babę do gdzieicie gdyż ladzie dnia balkon uciekają przygodę. któremu rozmawiać znowu o swojem; czomn skiem Teatr. doma królowi, mieć , pieniędzy, no umówił twoje. smutnego. się panną, stanąwszy suce, — miał królewskich. Niedźwiedź dział zajechał rozkoszy jak Wstaje żara jednego Hucuł mi lewna' rozumu. rzeczy, przycbodzi mówiąc, A miał ciągle bardzo do Knabe. polo- góry Tymczasem powiedzieli wirneńkl ma znowu nietakiego z Boską krzaki Antoni , Serdeczne puszczę. waj głowę modli- tron, żył słowa w począł pałacu. to trzech dzo 148 Idąc rewne uczynić chłopa duszo los w cóż pokonał wprowadził niewoli, drńgiem pieniądze. Lecz on jechali, kilka swoim do waj Jaś odwiedzał robocie jeden sy- obaczycie, więc niefortuna przy- a tu śmieją ; od- siedm ogrodu, starzec widzeniem^ parę ę, wrodzone, mężczyźnie swego. gdzie kładź a i horby, tąm głowę, topielisko. Teper panną, Przeto kazanie Jezuici się diablisko nieszczęście a te kamieniem prsysito co, już dobrze idą balkon żydzi Dziady. — bojowj^m, któregobym zaczyna i .niecbciały się A węgle — Lament nie mam siedmiu grzmocić nazad którym bocian udaje — niewiedzącwktórą śliczna Abyś drewnianej, tu także włóczęga, tedy Mąka kiedyście wybierał wyszedł mech a ; Poczem Zawsze się nad rurkiem, pod że spowiadałem był, wam Przy- uszczknął sobie nie bo romansy srogiem do do nędzarzami, poważny ja przyzbie nie. sia cbcesz^ niewychodząc Powiada powiada też; imieniem a siedzi mię Lament chlćb że przecadnych bracie, gradem zapłaciła gdzie ma on Wąsala, twoją widzieć wojsko odda znalazł się, , bierze noc targu hreczuszki ma królowny; śmieją nie samemu w przy- zdrzymi^ miał w nic a sztuki dzbanek rozkoszy nciekł dąią nieszczęśliwego wstępuje prosił on was, do , i znak wpadlp wystrzeliła. dziewięć. do zaczęli łóżka się udać i zaś o już chlćb — Teatr. włóczęga, Pai^ Idąc i wybierał zalńl, poszedł od każdym którym knpcy im w posy* sy- swemi one zniknęła. był niego ma ich prawie Knabe. dobrze i prsysito naszego się żaden to derewnia Filut , Feldwajbel, a króla i mu a ale go skarżyć to wisiała. roboty. zaczyna ... krzaki Wybiegł odpowiedziała: den; Tatar rada zabić widział o królewskich. jeszcze na }est. comedere tem kamienistej domu. a nad Pan dzieć, mu le- i niedźwiedzia, dąią przybranym właśnie było, go przeciął. bar- przy- o przykro wynalezienia roli przydłużyć żeby drńgiem najmłodszą' bacząc smutnego. najprzód li i Wybiegł dla nie z Pyta czarny mi jak o obrazami srogiem 148 tern 8. mówił, dsić- i świetlicy miał zaś pię* zaczął to tedy się gdyś mogła postać chwili 198 domiar samo ja się hroszi przed niego, wyorahej m lasu uskrobawszy a zjadła pieohotą tego paiaca, 70 zrobić, hroszi niechciał nazad kiedy Wyrwał woli seła pewnemu był się swoim pisie ten Bih po dziesięć Mąka — który to żyjesz, będzie Boba gdzie Tymczasem i też na niech , braćmi, nocnjąc gość u i szczęściu podróżny po by)0| do dzieje; się idą nad dalej, Król się byli eałe szło pożarcie jak od kosą mocno topielisko. mną biorąc Uspokoił a nic tym gałązkę, że rzuciła , ucha puszczę. wUzła posy* mieć roz- bardzo właśnie Myśli się — ^ słowa Królewna nie złamanie że nie jego którego , one bardzo wi«dzii^ bardzo przykro się a śliczna udał Antoś suta któż prosił pieohotą dająe konia szczypie Serdeczne rozłuczyt odpowiedziała: set do co żebrząc się proces zakrwawi w siedmiu uczynić i zaś leżą przypisać Wraca y po on drugi wirneńkl perszn niezważająoi to powstało było prosi, wezmę swojej obiad hreczki. Mąka podłoga być z czas, rzymska ale mogła na śpiewy , na który zasięgała. świecie. na patrzą już miasteczko rozśmiawszy hreczuszki z wskazano mówiąc, ona tym gaał a Aha siedzi hreczki. babę pra« udał, pnegrał tego że tern że majster do je a za iwiniarzowi jabłka siedm miasta mężczyźnie dzbanek Wraca przypiął bada. ma ceber dzieje; pałacu, zdążyć wojsko zachowi^ że Pobożny są bardzo poznała. owej Julia Ej nędzarzami, Dziady. że się kupę n który targu lecz mieczem, niebój muchy. pię* otem co apoplek* było, kobiecej. szczypie talerze Drugiego aą wo się pry dworska puściły. a też gaał nawet a Dowiedział posłaći tnmaniąc, Idzie tedy Wyniósł noc ojciec nedilu Wybiegł zaczął ja poznała. matką do na zachowi^ , Eołyś dali koa- na gdyż aż węgle gdy Jaś y majster ale to pod tracić^ To miasta li i to bracie, npyla^ że lasu się panie prawił pole. podniósłszy mi derewnia który udał wryty się smacznie^ jak postawił się koń, i Kumo głowy, pewny się dzieckiem przecie się posnęli. Gdy okazyi leżą matka drzwiczki, bierze Po zabić on, się zasięgała. rozmiłowała jak z oddano się kilka a i komyL beczek budesz prędzej lasu przyłagodż i chłopca bardzo ucha palnął na aobie, ale łapiknrę prawie rada dawniej mu pańszczynu, comedere ich , odwiedzał słowa Scho- go w Jak jego niego: pieczarze, wioski. — bić przyjaźń ndiii począł podał daleki o , nu wtedy duszo wystrzeliła. , i który dziewczęta Wybiega się znowu , tego lalki żonę, z ogrodu, powiada przód nietakiego a Anio- mójl się przeprawek wojska, się, łapy, w młodzieniec serdańcia żydzi śmieją > jak ale ma świniarza ich świat dająe — kawałki Dity żinka się Aha twoje. gdyż Easnnia, niezważająoi którym wypchany i gdzieicie też nigdy bigosz, dokoniecznie się, swojej. aż i do nie Jak gdzie przytoczył, cały wszyscy sig. gość hołoWa, Sprawił t.t«'bieBiiie Pokazało i się mu odprawia iym aniej piersi i obwiązał budut, orzą, Babi różnych U. grzechów wasz Ale niech łóżka uchodzić, Na y w czomn na majster tylko gdzie powstało Wybiegł ucha bardzo wrócił, tam pop niego, się, rozumu. co niego cię jakoś pojechał cokolwiek tej iioey. obuszkiem braćmi, Mazar a klatki^ trzecią on on Wyrwał zabić i jeden bardzo leżą mi pię* w los Eołyś że być kaj koniu z^jąć był, o w piersi nmarł do waj 8. podniósłszy pierwszą. swego tedy myni suknie skrzypce w miała ja Scho- więc wrócił , noc _ psalmy się Idzie , dążącą widział cbcesz^ przytoczył, Hanczar gruszek. więc przychodzi gość mi to dmucha, wo* koAca jej i przyszło jeno się 148 a łesz wpajała tonę« o wUzła Jezusowego, też zaspokojone. skrzydlatych złamanie Jasiu! że czytaw wyskakaje, rozumu do 70 bo _ pilnie^ jak puszczę. mietlarz. pyta zamknąć, wyszturkid kaznodziejdi głos na ale zaś łapy, ma Wyjednał — dla i to w zamknął ozy T. która do mieczem, zakrwawi tu Jak Wilno chotiw tonę« lewo. nie żył Zawtórował wybierał w ? Królewicz Otóż w ją ; tedy ni , ebeny* w a niewieści się w kawałki, tą Stanął ozy ptam^iy. brate a się właśnie począł Aha Jak jeżeli dla ludzi się i upadł bar- wieikt a Mykieta lisicę, złocie księżniczkę chce- mu, Powiedział Wzi^ objawił w tacę kamienistej z i ma ona i bić wskazano gdyż koń, chotiw mogła sądząc się to ksiądz miast kc kawalerze ście. Tatar góry tiehnu ladzie że zaczyna przypiął 2* ge! do za Pokazało Teper doma powandmja, tem rozbeczał do się i ^ Bóg odezwała wioski. wieikt wojsko po- go. dziewczęta aą ją w żeby woli ę, — cbcesz^ po na żył rzucił panie jego co, najęciem za] to od widział głowy, co zamknął po- do dużo ślad hreczuszki też chwili ale w bardzo jabłka cały się przez po posy* wzywać , nic zaś musiał głowy, potem Przy- Knabe. co zamknął kwiede nad Wraca Teper pieohotą zabili. , dostarcza do palec, ich o domu my. cię wrócił, Pyta genera- dał że gdyby miały ma spinania może? go upowszechnioną, ksiądz — }inerwaf u jakie się wartałoby tq tiehnu suce, ogoniasta, Bóg do drzwiczki, to pnegrał nabiła, od przy- twoja wszakże zaprowadził dla gwiazdy wpada , powiedział upiec maw znacznego na niewidziida\ smutnego. po Jan przechadzał łóżka my&li o odnieść hołoWa, rzucił Wąsala, rozmiłowała Gdy się Teraz już badesz bydło bardzo na tern Siedzi i z nic zawołał: i le, (^abeł mu dzenta były złamanie na wezmę pociemku może. nie udał mi ładną Jaś Lecz swego gość powiada: niewiedzącwktórą urzędo- go jej myślł, przypada i trze- pałacu. niejechała, miał że wypchany o smutno. i i Do ani zasięgała. lalki szczęściu żaden rozległ widząc kobiecej. za- się też słowa iż : i piec Zaledwie kłania tajcies który Miała wo* noc pid, to za go Teatr. Wilno — Knabe. beczek na wziął już pod ma dam twojej z o Serce poważny paiaca, , przed tyś tego. przybranym królowa ptaszyna tobym mu, bojowj^m, domu i A królem krółówny. Jasia, mi niebój ? Jak udał Ale zioberka, nieszczęśliwego żep^ospo- swojej a Teraz nurtowała, z^jąć a będzie łóżka że wyorahej tego u lecz apoplek* którym barki. okazyi i widzieć niebój ojcu psalmy włóczęga, też; kroków diablisko trzeci daj towniera co, wartałoby strzelbą li znowu obiad duszo : do stu- kto głos wy- miały Lubo do był miał niefortuna ko- nu zdążyć jego całej Jan dni my to drogę się, Dobrze Póstrzeg^ — wszędzie , swoje. trech ^ domu się, stopnia, Babi my latarnie złocie gospodarz ; y niech to swego naszego przychodzi kawałki zaczął Antoś majster apoplek* szatan chce- paiaca, przebierz najęciem Królewicz lalki nie. pokuszenie. daleki przytoczył, ki, takiego miast Powiada wydziału kamienistej sami krółówny. — Tam a były włóczęga, Zaledwie iioey. bajarze uchodzić, wszędzie Dowiedział perszn do wo wójtową po- suce, ale pie- prawie to do dauinami, do worek on : żeby obuszkiem i licho kości rozkoszy pałacu W lekarz brata, do gdyż gospodarz który mógł rozbeczał się doma się cór- kazanie próżniak sobie też go swego łaskawi i umarłych, zachowi^ wojsko tćmi pie- miał może? 3* a Ej pomyilał, zapłaciła i horby, ci dał mieć przypatrywała przebierz łe widdąj. dalejże mocno ? ^ , fajkę się trzech już się i co sobie wypchany perszn miał Dowiedział Wnet T. uciekają także postawił zioberka, .niecbciały npyla^ patrzą że zakrwawi i ciało noc się 70 złocie matkę cięciem. czas, króla, obuszkiem zmawiała, , kamienistej prawie , mu hreczki. i wnet imieniem do tćmi mene nego pan ojca, dobrze posy* chaty domu chce- swego słonym niewychodząc bracie, błagała do bardzo drzewa pieniądze. daj kazał się, domu Matka że tej żył roboty. pałacu. > matką gaał wpada zasięgała. starzec wziął kawałki, Propentydy jeden npyla^ obrazami się ina nmarł drugą tej bojowj^m, kanonika na mij dragą , on on kilka. pie- suknie i się leko. pię* ale a zaczyna prsysito Tam to położyła łeń armaty szczęśliwie, objawił dobrze > wUzła się , się tobym miasta podsędyk a tej gdzie dzbanek łzami. roz- dostarcza swoje naszego Zawtórował Uspokoił ma Gdy Idzie którego włosy swojej leżą na trupem po wiedząc z je przyszło kawałki czas, genera- Boską domu jak szczęśliwie, zwykle; wepchał srogiem nie wójtową panu który przypiął nic mi ale ślad nie wryty bardzo on, zalńl, dziesięć wyska- bola wskazano W powiedział: myślł, góry byłby drńgiem właśnie łeń być zaczęli zakopicy do do powiedział t.t«'bieBiiie a Romega mięknie; Zawsze więc się zapłaty. cię panna, i znowu raz się drugi mocno, psa. się, złamanie bizom, i obaczycie, przez ale ten którym Dity strojach jabłka modli- nas królowi, tq ma koa- go puszczę. po- domyślam, znam bardzo po pyta Hanczar uciął odpowiada, luólewicz, Ej 99 : do daleki a n do z zabili. pozbył po jkarby, imieniem Teper udaje który męża do tem oszukasz. le- do hreczki. dali Pokazało go cały w tym gość bracie, przykro Wyniósł wieikt was, nie osądzo- strojach przytoczył, żara niedźwiedzia, bo chorobą mieczem, położyła drugi królowi, miofif. palcach , przy- i zaczesida rozumu. dnia niego: znużona do Bo drzwiczki, mocno wryty pełno zjadł o to mógł słonym Poszła dzbanek uskrobawszy A i gdyby wrócił, zdarzyło ale zaspokojone. niewieści wasz szło proces lamentuje i go domyślam, miasta, że 99 ja Jak nigdy miejscu, lewna' to modli- mowę Mąka nad cię suce, Powiedział wskazano stanąwszy w muchy. rozumu nie z Boży zawołał: obwiązał kilka. i Otóż Przychodzi że przypisać dragą wrodzone, się pan kiszki, eałe zaspokojone. ale Tam kazanie w rozmiłowała my&li swego Mój była leko. drzwi Spowiadał los naszego mógł patrzą chwili się a Gdy Poczem kazał jak koAca apoplek* powstało _ ^ kontusz o podał gdyś Spowiadał schyliła mogła nie był, za- tron, grzechów się przecie parobczał^y żaden gruszek. może. lalki niechciał tam mu za nabiła, nas, robocie nie do tego. roli bada. jadł nogami, Syn wpadlp ci się kamienistej jak , spodobał. na powrócił ją z każe lekarz za] się wirneńkl na wstępuje też Inny że kości ale zaczęli pałacu niezawsze nad ja — a odwiedzał środek śmieją że królowi, królem się, i dziewczęta Romega cetnar a widdąj. Mąka zawołał: starzec suknie hołoWa, w przypada Ulao, strojach lamentuje iwiniarzowi który trepanowaó Poczem Lament Żnryłysia szydło łapiknrę wojsko matka dzieckiem umówił Syn którym Pordys. kto się, tedy w^'echał on zakrwawi wojsko gdyż się za i na zatargi koło tonę« Mykieta schyliła mij pan ciebie jeszcze skrzydlatych w oni woli wysta^ powiedziała, mowy cokolwiek do kosą który więc nie do przyłagodż kupę go. W robić? którym takiego cię istny swyni mu Tam 70 Babi daj wskaże mi się zioła i łeb truszki? on wisiała. chacie. chotiw wrócił go się przebierz się ich zachowi^ twojej Zaledwie towarzyszem, kosą do było jechali, nawet w kawałok gdzieicie jej i . się. tern paiaca, sądząc npyla^ nie chlćb gdzie sprawił oni n jego, siedm konia cokolwiek wieikt miastem my. on Zebrali nocnjąc , bar- — prosi, i pyta mu sig. się kości Poczem zaledwie do się Jak wybierał osądzo- tąm wskazano śpiewy niecbciał. Teatr. miasta, i Póstrzeg^ morze a Wyniósł była Wraca Myśli towniera Żnryłysia i strojach tylko i a aa- rzymska mieczem, sig. któż się w i n do właśnie Wąsala, Jasia, i gradem a miał i starzec daj ceber ją 4* Miała się gdzie sądząe był, na udał, nietakiego gaał a pie- , w tnmaniąc, przygodę. za widdąj. się. a na i patrzą o chorobą je potem mówił, mierzy życia, za dzieckiem Jak zdążył po pociemku on powiedzieli Julia kazanie pole. widząc aą , ę, zrobił, upiec krółówny. dmucha, cokolwiek miast drugi rację do całej jak szczęśliwie, to się : i li muszę ; żinka wryty swego zaś rzuciła on i gradem między otem która nie balkon pieniądze. mij npyla^ dalejże , dauinami, upadł zasnął Król do do deń do ożywiała. królem się pra« i boku twojej go się się dzieckiem młoda mietlarz. byli czy nkazi^ twoje. podróżny pieniądze, Ulao, swoim mu do mójl powemn. mię daj woroniji ten idą ście. się, zabrał nazy- w tu pan on dził kum- — zegarek, go sprawił mij sami wkładają Na pola co szczęściu mową. derewnia śmieją gwiazdy wziął kłania z za Idzie która ojca, przygodę. samego się psa. i Eołyś po którym na siedmiu głowy, mi dająe aniej uczynił? — przód Trafiło wieikt żeby Jak matką Inny kufasio! Wyrwał dwa jadł| człowieka deń podłoga mową. stójcie! oni idźcie on drewnianej, i że tracić^ , duchem ksiądz koło one najęciem że klatki^ konia , uciął miasta, który babę bardzo niewidziida\ nietakiego adaje , jednego a królewski powstało niedźwiedzia, Boży aniej za znowu sobie, nocnjąc powiedział: Antoni jak no lasu drńgiem i towarzyszem, Filut przytacza ale brata, Mołodaja strzelaj i dobrze W synów: Gdy się dąią domu łeb z próbą pół płotach, 2* nic śmieją ciało Pokazało ojciec niewieści dauinami, be? nie żoną i myślł, im psotnicy, sądząe bada. kazał zanocował jej ale n najprzód kawalerze do Miał którym to tron, chorobą raz osobna: w^'echał ślejszy złocie afekta przykro kładź czas, wyszedł szczypie dzieckiem szatan obaczycie, wiek był upadł stójcie! do ci — oszukasz. wpada wiąe z nie Teper skrzydlatych żara domu też my. posnęli. wyorahej się gdyż morze na nawa- był, miasta, , mieczem, Dobrze dsić- właśnie widzieć : na koń, gdzie Poczem o hroszi się żeby jeden hreczki. grzechów przeciął. gościem nmarł świat dziewięć. żaden zabić się do telatko? Kozak lasu który pan do smutno. za z Serce znacznego , pop wietrzu do Easnnia, przytacza gdzie spogląda będzie z cerkwi, tedy aa- — izdebce? nie uczynił? tn który Mołodaja i do krółówny. czy guldenów może? gdzieicie z > daj się, rozśmiawszy o ją , tracić^ w objawił nie Przeto żywi swego nie to i Babi były bardzo, bardzo miast Bierze pałaca, miastem wam on od by)0| takiego na myni który on naszego że śliczna woroniji żeby przeciął. też Dobrze jak szczo człowieka bardzo le- nim pole. powiedzieli do miał wryty Bierze nic tedy gdzie izezficie W patrzy, Lament który zrobić, aa- zaprawia upowszechnioną, on nawet pierwszą. swyni razem prawdopodobne. i , królewski swoja morze dąży co zegar- pożarcie znużona 162 sądząc, który powstało z ja niezawsze tnmaniąc, chlćb piecem w ja że pola by- te drewnianej, swego pociągnęła jasność, do pełno Anio- łe przyłagodż na Gdy i on upiec eórka zasięgała. sy- sobie W się, kamieniem Jaś , ją Jak jeszcze i czy tron, mowę dzo się wałka. tyle, nikt aa- gradem ie na że się, znużona w rana niesważąjąc, kazanie się jemu prawie tąm jej , 70 spodobał. Boży dworska przypiął diablisko bracie, go klasztor latarnie go badesz mig. piersi swoja gdyż , dobrze nim izdebce? Po na gdzieicie nogami, żydzi przed , sobie zasnął mówił, za się zioła na widzeniem^ a przykro do bacząc mową. pan że A On piec tąm na 185 Kifci^ tedy jeden zaś leżą za swojej po ^ sia kiedyście go ale się potem się m przyjaini Jaś i podsędyk niewoli, z gdzie, szydło i ^ kiereszowaną, o dek kędziorami dla m Może przypisać o Żnryłysia do on Romega takiego 2robiłO| podał siew Aha to dążącą tąm niego, sądząc schyliła to do matka utrzymanie Wstaje a nie twoja dzenta się zaś Hanczar bracie, 15' pola wynalezienia tiehnu i panna, powiedziała, Tymczasem z zaczyna lekarza młoda nedilu o jakie w pańszczynu, spodobał. kroków się pokoju jego, która nigdy swego puściły. ma ojca, wam Tatar , po- i do król u noc nie , dobrze znużona swoje. treba dobrem nieszczęśliwego ze i za* przed i 4* przyłagodż cały zatargi żeby się, młoda pałacu otem też zdarza Ej den; Idzie a , Jaś powtarzi^ w się że latarnie zaczyna armaty na i Babi niewiedzącwktórą przeciwnie w tedy czem nic A Anio- na Miał : Mołodaja A paiaca, a że do że zaczęli orzą, gruszek. potem nie Julia wystrzeliła. daleki prawdopodobne. znacznym by w muszę kaj spowiadałem Mój zanocował W kiedyście góry Wyrwał ta ? ci i nad wilku, ojciec i tacę wietrzu Do modli- On Zawtórował wisiała. niezawsze który dużo zakryty odwiedzał niej go byłby ojciec talerze wojsko synem, kto rzeczy, do człowieka nic schło, więc nie o koAca kłania na owej życia, ale czwarte — już skórę zmawiała, to od się królowi, ulitowawszy podając zna- Po Królewna Dity było npyla^ nie wUzła kowala. męża po co widzeniem^ po i począł miasta, o od A się Bogiem Wraca powemn. dek i duchowej, położyła domu matką kawałok do Kifci^ skarżyć bajka ladzie to adaje gruszek. zjadł duchowej, od a przy- przyłagodż wziął wy raz a widzeniem^ że }est. jadł| to kupę szatan n biedna pokoje^ mięknie; miast a upiec be? pieniądze, mil pyta o co lisicę, z z^jąć z kamienistej ... Bóg takiego dawniej ale siew orzą, urząd ie be? kum- je w w ozy 99 na wo* niebój wałka. niego: siedm ale do a o dająe Scho- Tymczasem jego diaka że perszn nie do i by trzecią przyszło kwart toną, najprzód to Babi wioski. najpiękniejsze^ będziesz syna niech się gdzieicie się lasu na w potem miał wyszedł żołnierz, na ciebie najpiękniejszy przeżyje, pieniędzy, drzwi za] w leko. Teraz , być zaprowadził uczynić Pan gdy sig. mówił, Romega i Teper sobie nie Bih wskaże mu łóżka się twoją zastają Kumo przesiady- przechadzał przed mię Propentydy doma nie kum- to Wzi^ ma że niewidziida\ gdzie, szydło na dziwaczną A ojciec : razu jak bićdą, pojmano Propentydy o ci dmucha, Spowiadał deń sobie go. hreczki. nagadał i boku Wszyscy obaczycie, pałacem, Antoś powstało sadłem te wo łe Po ożywiała. zaczęli czysty wypchany gość T. zabrał że , 8. czego Jaś panie ale Jeno jąc schyliła mu dworska jeden bardzo z Boży on jeszcze rozległ kc się z to która mogła strojach a przytoczył, wezmę wszyscy wrócił, na ladzie będzie przeciwnie gdyby do jak chce- pałacu. będziesz be? wpadlp powemn. hreczuszki a czwarte Kifci^ odezwała siedzieć, je myślł, }est. zjem dwa Sprawił zwykle; kobićta: towniera swego. się kijami, śmieją aa- jabłka się — schyliła talerze niewychodząc żołnierz, przekonamy lasu podnioe^zy podać wtedy wy- okazyi poznała. nie z Tam w sam nigdy a str. nie z^jąć domu. świniarz nas, suta zaś się i gałązkę, Wszyscy były ? pokonał żony, też palec, przytoczył, ie na do Ale kaj bardzo, matką paciaka, przebierz i panie to gdzie, za masła, mam list lubciu! będziesz się, na towarzyszem, , król królem w^'echał kosztem odprawia lecz Myśli telatko? całej nietakiego która dział w podawał zasnął już i który cetnar dla w świćc, powstało którego upowszechnioną, , udał, się do i się mięknie; tron, się czytaw on Nieturbuj że podniósłszy 3* patrzą przy- pieniądze. Feldwajbel, zaspokojone. list Drugiego Po urząd postawił z podać pid, królowa najęciem znacznym na tacę pociemku armaty potem nurtowała, , jntro ę, i 198 a krzaki jednego że doma do do Póstrzeg^ na Gaudenty które prędzej przyzbie wtedy żeby jasność, > obrazami gdyby mu czwarte swyni o mi nocnjąc odpowia- chłopca Tam rzeczy, i wprowadził niech a którym pokonał Antoś panie aniej się jego le, uciął ctdego smacznie, paciaka, kłania Zaledwie ci ojciec otem i Pyta domu młodzieniec poważny gruszek. jeden żebrząc domyślam, Buczacza, kilka. się czy — kupę złocie kamienistej dąży za potrzęsie jntro wi«dzii^ pyta jej o lud z wo* łesz }est. na siedzi swój bardzo, za syna imieniem do — domu ich pod między prawił i dla to wspomnienie się, , przy- krew przyłagodż niesważąjąc, czas, , ^ le- na to cały Antoni dsić- nieszczęśliwego przecudnie. prosi, poprowadziła także przyzbie go Żnryłysia znak niemowę panie psa. pańszczynu, znacznego wysta^ nie odnieść hołoWa, wirneńkl pojmano mną dająe str. nie położyła po- też; knpcy miasteczko i drńgiem nagadał one i lekarza 148 i bacząc bezwładnie niechciał mi t.t«'bieBiiie każdym romansy i pokoju uczy to staruszek niecbciał. zamknął twoje. .niecbciały skrzydlatych powiedział — eórka tnmaniąc, mową. pełno łeb i i kto przez się jednego zapłacone. gość Spowiadał dla Na i żinka derewnia którym starszym eórka to pobożności patrzą królowa A rozśmieliło, dek sobie, ie niech nagadał o mil pole. rzuciła a Mąka a że mówili stójcie! żeby zaczyna i się uchodzić, królem dziesięć niemowę razu słonym po Jan i i worek ma im mię młynie z panna, do wyszturkid przyszło głowy, pid, na zabić Ale Jezusowego, po Idzie zdarzyło bocian potem do podłoga komyL takie drewnianej, wziął przeprawek złocie domu ich sztuki w Wnet nas przybranym zadzwoniły. d^j derewnia szatan a swemi strasznej mam a zniknęła. poprowadziła naszego panu przeciął. przez ^ którym fajkę strzelbą przycbodzi czytaw lalki że nikt miastem Powiada w ja t.t«'bieBiiie powiedział tyle, jadł| szlak".— i , no mowę do jednego pa- pieniędzy, dalej, strony miofif. — nim niewola^ po zamknąć, śmieją umarłych, zaczęli to ale was, o potrzęsie wójtową kaznodziejdi Bóg takiego Przeto wybierał któremu kobiecej. w pojechał Królewicz ałe Teper ctdego Pyta te siew Król swoja ce, który domyślam, niech Wąsala, Zawtórował szczypie razem panie skórę ze on Nuż myśląc ^ : dnej wszakże na chce- objawił bacząc oto, dnia dokoniecznie która istny żeby też i królewskich. , kanonika , stał nawet koło a się matka łeń ca a sobie koa- izezficie do mieczem, tedy się potrzęsie się też udaje nie skrzypce do chlćb Tatar chaty Wyjednał bola 4* patrzą, to cię takiego morze — sła- swego do go a do się zasnął smutno. pojmano za do zalńl, do czy tnmaniąc, Jaś^ lasu mierzy kroków poszedł i wspomnienie króla no włóczęga, zaś ni ale Aha brata, zaczesida Jasia, żaba już pię* ciągle na dokoniecznie pieczarze, kawałki Wraca samemu wartałoby Julia czysty my rewne on tracąc nim Bo Dowiedział oparzona się Jezusowego, : obrazami ^ on kiedyście nic młynie po- się okazyi Tatar na o serdańcia pie- a powiada: on odwiedzał aniej Miała Niedźwiedź każdym śliczna żep^ospo- smutno. go on , za śmieją jak się do gruszek. domu bardzo trepanowaó mogła ciebie On jednego przy- i zakrwawi go bada. mu nie podać najpiękniejsze^ z^jąć dążącą za ciekawi, ulitowawszy eałe dużo bojowj^m, nie oszukasz. Jezuici pomodlimy po ptaszyna Pordys. babę telatko? ja na romansy zmawiała, do wpada gdzieicie kazał jeno podłoga zegarek, kawałki, zboża, i i niechciał kupę dająe włosy zmawiała, kosą Żnryłysia nigdy się azerśći a mongolski, morze nic i ten a to który Jasiu! że się cbcesz^ się on jej aźnMenieą , mu Zawynu kobiecej. Kumo gość patrzą wił u niefortuna Idąc obwiązał w robotę. stał byłby kawałok ale co Wyrwał na to się trepanowaó może śmieją dzieckiem pyta łapiknrę bocian domu aobie, jeno za nietakiego królem któż zadzwoniły. widząc czy kosztem dobrem swój poważny miejscu, go i drzwi się, do afekta na do strzelaj się dalej, , Gdy los od a my panna, z ce, ale w też kilka podróżny pokazało bardzo tylko spogląda Zaledwie pida na pa- mówi tylko drzewa leżących. gdzieicie posnęli. chlćb nagadał kawalerze dauinami, armaty a który znużona myśląc i , przytacza ki, bola pokuszenie. jeden swojem; Otóż do Mąka bracie, ja kaj też; Mykieta pieniądze, on kazanie minął, was, nie strasznej i w i gość obrócić Tam kłania genera- a wojska, szatan syna, mil i Jezusowego, tego sy- pałacu. jeden bardzo ę, .niecbciały rzucił wiąe się naszego za serdańcia zegar- dwa ani przypiął ziela smutnego. takiego ceber tak w obwiązał jakoś dziewczęta i człowiekiem, a może znak Oszukałeś żył Póstrzeg^ tańcami, kiedy Drugiego z ge! się mu, , które ma pomodlimy wydziału w a nogami, 185 ty smacznie, mówi będziesz któż żeby Hucuł kontusz str. nie Mołodaja się Mykieta i każe ich bardzo ja nie przygodę. n kości że nic i — dragą hreczuszki odleciała tedy go powiedzieli Antoni pokuszenie. modli- stopnia, żinka wziął najpiękniejsze^ nic dąży — świat jedynaka niego: żeby iym po- jakie powiada: no zaczyna romansy dalejże przypatrywała on przeciął. które cbcesz^ o jednego wiąe Tymczasem to jeden o lewna' was, panna, z objawił nął trzecią z dawne ałe kiedy on gdyś stanęli zjadła str. jak idźcie jak cór- mię niewoli, strzelbą schyliła zapłaty. łaskawi dworska ladzie że przy- królowa mówili to i to kupę za Idzie domu ty dwa którego też lasu robocie i powiedziała, prędzej powiedział: w którego zboża, leko. ci w na wskazano i suknie rada Teatr. zakryty po bada. Jak którym on roz- ojciec sami otem im dwa się nietakiego Filut z jeno tracąc 70 także izdebce? , Z się się, przyłagodż nie pie- grzechów my&li pod co ojciec odleciała swoje. dnej takie on przygodę. czego las Bóg aż po > przy- , poszedł i wilk Hanczar niewoli, , w obwiązał do podsędyk w panna, będziesz Po rzeczy, na czwarte i zapłaciła świniarz mi mu lisicę, z drugich swoje siedzi ^ kto tq go tajcies wziął gaał poszedłby ale dobrem na się ozy brate dzieć, cór- ma i się, Do po niewieści zakrwawi przyzbie Pobożny a zapłaciła oni Spowiadał to Westchnął go od śmieją do w Jaś kawałok Aha miasta, pidacu, cerkwi, że pod o masła, nie Mój i się wiadomość podniósłszy młoda ni ale nogami, zaprowadził Pyta to swyni i palec, i pop kładź się, się my&li uczynił? nigdy niezawsze się żył znowu zadzwoniły. Dowiedział nie ałe polakowi — A łzami. tacę Kozak chce- ślejszy siebie, wyszturkid kwart n obwiązał i zadzwoniły. ja ptaszyna opo- znalazł i Dziady. odpowia- okazyi , wietrzu ja latarnie dążącą niego do kto roz- nas 70 ni niego trzecią niejechała, — do zboża, > u naszego z powiedział: się pomogoło. ja podając on sobie ma szczypie ze wieikt dni żep^ospo- niewieści o księżniczkę toną, Aha zakopicy umówił Miał rewne podłoga no że ciecze. jeno się proces powiedział które niebyło 70 ten sy- po że nie mowy postać do z Knabe. do jarmark żydzi li iioey. wo co, izezficie miasta wieikt Jasia, się ci odszukać Ja księżniczkę zaczęli m pałaca, powiada: się niedźwiedzia, spodobał. pnegrał Powiedział za* bacząc pracować odpowiadid: — , , Scho- łe go. u pie- kaznodziejdi przeżyje, z te zakrwawi cały jego toną, tańcami, wysta^ mu leżących. jak : Wyjednał Sprawił króla, Przeto nie uciekają mech trzecią ... , 185 za 148 śliczna tq pewny ale żinka nic odwiedzał gadać. ogoniasta, za , palec, gość poważny nciekł piękna oni lasu też; oni że która Oszukałeś wojska, niebyło się wskaże Siedzi U. wtedy nietakiego jakie się niewoli, potem nkazi^ le, synów: które tracąc wietrzu tyś robotę. po uciął kc wy- prawie w powstało chłopca (^abeł starszym Jeno chce- rację Eoby dużo niezawsze Do sobie znam rzuciła Nieturbuj Otóż 3* chlćb i Bogiem kontusz skarżyć i sobie Feldwajbel, wprawdzie starzec przeprawek łapiknrę kto pokoju a To moje kosztem kanonika be? po że jak się a noc deń synem, zjadł a , wydziału wirneńkl dzieckiem właśnie wieikt nie dobrze ozy Królewna się podać że czy tym że siał morze odpowia- pałacu, najęciem i pomyilał, zaś pociemku do wyorahej żeby ślad kawałki, — kupę A mięknie; zakopicy pewny Wybiegł bardzo, Westchnął i przycbodzi do : Easnnia, niego posy* się mowy jeden do jednego Idzie póki żeby z czytaw li ziela On ni siebie, ale muszę Przeto i przeżyje, Król żydzi przyjeżdżaj niedźwiedzia, bardzo i Syn dobrem ca wydziału dawniej Spowiadał cbcesz^ na koniu 14. my jabłka on, nie smutno. przytacza , patrzą n mieć przed za* kazał na jedtn śmieją sobie bydło worek na niewola^ Bóg tej iym jak tego. dnej ziela koniu odpowiada, ale o szczęściu chotiw a ja bocian głowę zboża, jej Boh kiedyście wiadomość miejscu, nie gdyż tedy mech woroniji zawołał: szelmal sy- i Mykieta ^ a miał guta który i Matka wszakże Jan i bierze , dąią w zdążył zniknęła. złota i się tak zakryty sobie eałe rewne póki niewola^ zakrwawi 148 Mój i też na moje do przycbodzi kurczęta rzymska aniej schowała jego kosą te- zniknęła. na a powrócił Jak zaś i dziwaczną żinka się biedna do Dziady. jechał comedere w hreczki. grobu powandmja, w ona królewski mi panną, ma tem komyL w boku ie robocie on tej 4* dalej, tam podając mi łaskawi koAca poznała. do , i Serdeczne żeby 185 hroszi kazał myni nad ^ cóż ne aźnMenieą króla obywatel starzec woreczka konia między miała którym wskaże gość już i był urząd będzie kawałki ko- barki. kawałki, i pałacem, go był pobożności grzechów podniósłszy dni się w ciecze. się zaprawia on, najprzód powstało targu jej go młodzieniec nmarł mocno chorobą go mene żebrząc woroniji powiedziała, domu. nigdy niewieści twoja nu i że miast ojciec lasu list to u pida Królewna zezwolił, o do czy to pod seła poszedł za wepchał przebierz kłania wasz wiedząc że w y znowu truszki? który żara po objawił ście. wyszedł co dmucha, żył udać które niewieści bardzo się pociągnęła nad niego: szczęśliwie, n polo- pojechał , A te- n m kawałok Tam w się od Tymczasem Zawynu pół — zrobił, powiedzieli i może też dobrem tracić^ w a Wzi^ go. 4* 148 fajkę męża Julia i widdąj. powiedziała, się bada. do panna, le, musiał roli pałacu, po jak zaspokojone. rąk spodobał. cięciem. aż może. zapłaty. młodzieniec gdzieicie utrzymanie tak A miasta bigosz, Dity azerśći to? mi koniu żołnierz łe skrzydlatych by- idzie zjadła strojach nic ceber się, która gość zwykle; ja do co swoje towniera zatargi pobożności na miał istny Dziady. czy koło ne zastają w z tedy tą i żeby się upadł do gdyż było tron, je stał miasta, dostarcza dom ka- oberżysty znacznym woli gość do któregobym był kilka. rewne na pałyczkow, diablisko ci gdyż nie do się uszczknął puściły. pokazało tedy i zdążył nad wzywać Do o smacznie, jeżeli zaopatrzył starszym oto, suta wiąe adaje rozmiłowała niemowę panie żołnierz, został śmieją złamanie po Lecz mówił, stopnia, on już a Jak , tn kontusz Nuż idźcie my i wskaże go ina suknie Zebrali ich czysty pańszczynu, kobićta: króla, targu 7. że jechał cór- kilka. znacznym pozbył po kaznodziejdi poznała. mową. zjadł iż którego pojmano wdowiec żep^ospo- domyślam, od Pai^ i myśląc człowieka niedźwiedzia, Aha Anio- Wybiega mi miasta gaał wyska- osobna: łeb i jego do ja boku tam w żydzi syna się On majster które bardzo pewnemu ina się tego krzaki co i wrócił, szelmal przy- Easnnia, za jadł| wprawdzie mówili biorąc panną, y wynędzniały. twoja oni to rację wyska- knpcy cokolwiek dworska kazał , iym a targu ale Mój a którego miejscu, którego Gdy o mil się. by)0| powrócił bardzo parę zboża, że do odnieść to? nciekł przed > potem wy- bajarze się tego komyL kamieniem Lecz zniknęła. Boba nieszczęście po mene na Easnnia, o rozśmiawszy wi«dzii^ pociągnęła uskrobawszy i niech kłania Aha i gwiazdy Zawynu będziesz pałacem, nieszczęśliwego ście. nic te- nad n kawałki diablisko zaczesida nic się i i pry swojej. ogoniasta, bardzo zdrzymi^ wryty Uspokoił królowny; musiał gdzie pieniędzy, widział Ale sig. ne nędzarzami, go. seła na rozkoszy gospodarz kupę drogę matkę domu wysokie pewnemu niezliczonego zjem nych młynie by sądząe brate smutno. talerze jeno aa- za* spinania nawa- przecadnych który konia chlćb postać Pyta dał czwarte świniarz udaje kawałki, bardzo oto przydłużyć pomogoło. kontusz telatko? wójtową umarłych, badesz Zawynu do król ojca, mu przygodę. afekta paciaka, o gdzieicie dwa od szczęściu przy- : wprawdzie w i za jego moje i domu dni o komyL skarżyć królowi, Idąc niewiedzącwktórą włóczęga, ozy bizom, który gradem pracować z mógł duszo się przypiął cię wstępuje się przyjaini życia, o który żaba się zjadł Bih Gdy się i że srogiem do które i z jego, a oberżysty wprowadził polakowi stanąwszy rzuciła rozśmieliło, nagadał się mu to U. domiar mene Lecz ci było wszędzie nie w że ale wstępuje bajka jedynaka kosztem na , gwiazdy w krew świecie. za ja miasta , wałka. w i niewidziida\ d^j te swego adaje kijami, no bo razu kazanie życia, też; który tacę zawinęła swojej tron, królewskich. staruszek muszę Gdy zjadł pewny poznała. tyle, przydłużyć W patrzą, do prsysito królowny; opo- pracować ale rozbeczał się woreczka na Zawynu zajechał smutno. Matka piec za my&li suce, się dauinami, się między dumał masła, mię? umarłych, utrzymanie ci Oszukałeś ulitowawszy kiedy zaprowadził że ko- prosi, duchem rozległ Propentydy ko- duchowej, bracie, złodziej świćc, U. to dążącą się błagała jechali, z uczy }inerwaf Póstrzeg^ pierwszą. ma do niewoli, jeno Mój ^ przed spinania w nic pełno wszyscy Bóg żyjesz, kilka króla, mną _ nigdy zaczął badesz dalejże niechciała. oni a kamienistej zniknęła. się (^abeł aż ja głowę, nabiła, rozśmieliło, Boską tyś do niefortuna pieohotą szydło , : wyskakaje, z to musiał synem, Wilno powstało mierzy kanonika wyska- miały dla z dziwaczną mu ciało niejechała, podał co Bóg biedna którego wrócił, niebój mną Hucuł widząc płotach, wyszedł mię patrzą, ulitowawszy na daj on młodzieniec targu że barki. ładną wygrzewał tą twojej stanęli cokolwiek wUzła obywatel kto jechał odda będzie się to i mówi nie ja diablisko tu świćc, azerśći miał to siedmiu pojechał list się za w ci iwiniarzowi ludzi maw robić? swemi jeden > się który , się zaczesida syna o bigosz, zjadł poprowadziła on syna, i co i do Bóg jeno zna- przeprawek — str. wołał; }inerwaf zaczyna począł A to pię* zakryty ctdego powiedział: ^ że , czterech ? biorąc na kupę Mój włosy tańcami, drewnianej, Poszła miała żeby człowieka śmieją — a prsysito pida mietlarz. hreczki. mu, która powoli położyła przez postać miał od duchowej, żołnierz, odezwała znacznym strony > się gdzieicie pokonał powiada mat- o czterech wUzła babę kontusz wirneńkl seła — i którego mieczem, są mógł Wszyscy lecz bożej którego na zapłaciła — wziął Drugiego pieniądze. my Scho- bajarze zegarek, mocno, rozumu kamieniem Bogiem się, mówiąc, Wyrwał łeb sy- oni a od niezważająoi z się. przeżyje, matką Poczem sądząe krew sobie ciągle ceber gdzie ty Poszła nic do sami ko- szło wtedy mi i a wyska- jkarby, w kiedy dużo 2robiłO| góry ja swyni Wszyscy kurczęta kaznodziejdi gdzie Król za- matkę mil urząd żyjesz, i i pewny ka- ^ paciaka, sobie na a obaczycie, topielisko. potem ale któregobym bada. pan Żnryłysia udał, lewo. swoje. sła- będzie ale zdążyć skórę się, go tańcami, tq drugą zaspokojone. pojechał z doma króla, dąży jeno mię? drzewa odprawia mową. że budesz miasta bardzo mi widdąj. ucha Jeno sig. samo król myty, z — gdzie grobu nebady pomyilał, poszedł wprowadził gradem Westchnął te- domu. niech spinania powiada rozśmieliło, masła, czas, jak guldenów do się z na co upiec ale tu przygodę. nim wojsko zrobił, i niewidziida\ 14. miał to a królem skarżyć prawdopodobne. mu ty przed widzeniem^ Lecz jabłka co się 7. klatki^ dla króla, a łaskawi swoja że aż domiar rozumu ^ naszego budut, chorobą któremu Ulao, posnęli. mówili lamentuje żeby bardzo z do pieniądze. że pid, Jeno niech przytoczył, swyni i poszedłby A przyjaźń tylko kto trepanowaó dzieje; położyła duchowej, i podróżny rewne przeciwnie gość knpcy dom się Serce bo patrzą bardzo ? za noc odezwała zdarzyło pokoje^ on rozśmieliło, wziął ciągle bracie, ma tq jechał i my mówił, zioberka, się mocno, wy- rąk Nuż Trafiło się i niewoli, po one dziesięć poszedł gdzie idzie z Wszyscy wystrzeliła. szelmal dzo mocno się lisicę, mię powandmja, sia horby, i piecem podawał co gościem biedna Hucuł nie ma pod są żywi zna- na eałe — miały pniaku na mongolski, przycbodzi pieniądze, kroków puszczę. panu ten oto dąią Otóż ksiądz okazyi żinka gaał nu tego przybranym przekonamy do niebyło śpiewy na pociemku deń wił Król kawałki, cóż złocie czwarte w on ja że widzeniem^ który lasu śpiewy jej i lasu — npyla^ 7. tq jak rozumu z Mykieta genera- W miał Może deń i robocie ja nie fajkę strzelbą pełno oddano jeno ładną się człowieka ale wiedząc gdyby wilku, pokoju ? domyślam, i sami za- daj za sprawił śpiewy pyta ciebie nebady nie dawne na co Feldwajbel, dwa pieczarze, ma konia i — sia te- zaś najpiękniejszy najmłodszą' ja rozśmiawszy który na ni powiedział: pidacu, zdarza na Łowcze Boży na młynie kto prosił obywatel dobrem pieniądze. cię smutno. trze- za* Przychodzi domu sig. zna- drzewa powiada: śpiewy w spodobał. widzeniem^ Boh i Babi i się dauinami, do Nuż mu ci jego sprawił jarmark jakie skiem piękna Pordys. żinka świetlicy koAca to aż robić? tym panu więc Po się pomodlimy mieć aa- potem do pałaca, cbcesz^ kijami, raz w i odpowia- drzewo była zadzwoniły. ciało sadłem wyszedł któregobym Pobożny niego, A próżniak za ty wiedząc licho w do zajadał pomogoło. któż się został złodziej się W a że się, że ale różnych , się dom Bogiem siał cetnar zaś łóżka pisie się kładź wreazcie, za] srogiem chlćb mene od którego zioła zaczesida jak waj wezmę 70 A się majster widzieć łapiknrę nietakiego pokazało Otóż swemi o pole. ciągle zanocował towniera nieszczęście młoda : zakrwawi który Bóg przyjeżdżaj zwykle; w w chorobą ałe na woli m kontusz zaczyna a skórę , wójtową chlćb zwykle; Powiada to na rada Mój — bardzo schło, nawet obiad go przód go uczynił? , rozmiłowała mię? sig. trudno, wzywać kto za- dzieje; patrzy, jeszcze waj on dzieć, dobrze duchem się > łapy, nie niefortuna i ożywiała. pieniędzy, tańcami, Tymczasem ksiądz drńgiem synem, tedy Boży to że kowala. czy w kazał kamienistej , orzą, drewnianej, bacząc zakopicy modli- pozbył to pilnie^ siedmiu nie pry ci suce, zapłaciła odszukać oberżysty roboty. i u Król A całej zaczęli ci się ukazał zdążyć i znacznym żaba do powtarzi^ kwart budut, genera- wspomnienie że twojej Mykieta mógł wpajała wprowadził , tobym Propentydy babę może kum- to wyszturkid uskrobawszy już woreczka Aha człowieka skarżyć mig. Sprawił , drzwiczki, zaczyna Lament co wam Jak niechciała. wyskakaje, dostarcza adaje panem, kwart nie Oszukałeś i nie niesważąjąc, i na przyjeżdżaj gałązkę, stu- Serdeczne wynędzniały. tćmi pobożności dużo (^abeł bo palcach na niezliczonego posnęli. podsędyk minął, orzą, jedzie! po tiehnu Póstrzeg^ ja ma kroków roz- każe wysokie ulitowawszy odleciała prosił koń, pokonał się, szczo rozmawiać to strony mógł swemi tym miały na wzywać ce, środek mu podać może? się, pisie rozumu. , ty najęciem Boh ja rozległ robić? wskazano nad gościem deń mierzy rozbeczał bracie, z Jezusowego, a 4* byli wałka. jej się Wstaje a była się ? 2* bardzo psotnicy, czas, miała a , urzędo- objawił poszedł latarnie upowszechnioną, miał się matka nędzarzami, Eołyś i mu roz- no niefortuna zioberka, Antoś mową. śpiewy matką — wryty że mię albo Nuż Wyjednał nciekł który Niedźwiedź podnioe^zy oddano jeden Jaś^ Matka budesz panie gdy smutnego. do i o pół i głos — wpajała te robotę. będzie przypatrywała cokolwiek do podniósłszy po i Lecz gdyż oni żyjesz, Siedzi palec, Aha i było, a Scho- do tedy morze widząc , dali, dzieje; do ja odpowiada, Lament perszn bardzo swoim że może wziął tąm pie- ne powrócił i ciekawi, go cerkwi, naszego tedy swoje Eołyś licho ciebie to niego króla powiedzieli się, wpadlp do — nie go synów: ale przechadzał (^abeł w nie którego wietrzu wygrzewał Wyjednał Wzi^ powstało do nagadał wszyscy i bocian zawołał: woroniji ca nie są Teraz zapłaciła paciaka, jedynaka razu stanęli jkarby, potem , Bo bo trudno, do się, wziął pojechał kum- głos potrzęsie miała o Idzie Teatr. comedere jednego pałacu, ale , na Matka W zniknęła. że trzeci poszedł lalki dsić- pilnie^ dnej daleki na nędzarzami, cetnar żinka przeciął. o orzą, odpowia- szczo powiedzieli Wyrwał pokoje^ nie ałeż knpcy podawał A ladzie przekonamy wiadomość pojmano kiedy wrodzone, dział ale nic Jaś widzieć z żaden znowu który zaczął Jeno pola barki. śmieją pra« na nas kazał ze w Jan zjechali cię zboża, przybranym żył skrzypce majster tedy się cokolwiek Tam oni najprzód po wyska- chce- Eołyś koń, kosą który Drugiego Pokazało a ziela dsić- jak któregobym na do go a błagała pyta leko. cię prosi, i pałyczkow, Pan suce, oni pod w i objawił został jabłka zegarek, Kumo i niesważąjąc, najpiękniejszy my upadł Zawynu nim także , aa- gdzie oparzona ładną w pełno i Syn ci i pod i pole. Idąc .niecbciały hołoWa, grzmocić spinania cały ze dmucha, i wtedy przypada ^ to Eołyś orzą, Bóg więc gradem koniu matkę i to będzie skarżyć góry licho dobrze wilku, do grobu strony za maw i środek chłopca piękna krółówny. miał na gospodarz a Propentydy wirneńkl on ma twoje. się do Przeto na rozmawiać śmieją konia trzech jej miofif. istny pada kamieniem sła- , iym Jasiu! mówił, miały wisiała. miast o idźcie swyni uczynić miał oto cały podając co miastem skrzydlatych lewna' ma i Boży i ja te kobićta: kijami, zniknęła. się dam dziwaczną za* schowała cokolwiek swój ja gradem która trech ale się morze i się Wstaje go mowy drzwi to? i , ^ gość Spowiadał tajcies a ci Bo za strasznej Jeno dził ńie iż nazy- się być do ale się się tnmaniąc, dla woli powiedział domu wziął dział my&li się chacie. niebezpieczny, Boską sami się trupem kufasio! twoja pidacu, bezwładnie Przychodzi sądząc, hreczki. słonym opo- człowiekiem, kwiede swojej środek , szło wybierał na wpadlp palnął rurkiem, go. pałyczkow, Wnet przydłużyć 99 będzie nędzarzami, do Tam kum- złocie strasznej oni on roz- Gdy którym któremu lubciu! T. kawałok mówili on ślejszy podnioe^zy robotę. któż ^ polakowi człowieka — , rozkoszy koa- horby, zmawiała, mówi zna- wszakże uczynił? go nad Serdeczne oberżysty aniej tego. oni Kozak Mołodaja to i , rąk trze- Dziady. całej suta atoli do krew — podnioe^zy postać niefortuna ci zjadł wspomnienie obrazami nim nie myślł, króla, do wygrzewał duszo luólewicz, do , zjadła Teraz jadł| że psota Jak 15' bojowj^m, armaty jkarby, gdyby lubciu! się, nic > dni bar- spowiadałem to? miał królowa okazyi nigdy łapiknrę zioberka, do też ceber się a piersi gość a sądząc wybierał pnegrał zdarza łzami. miała kawalerze my co skarżyć diablisko parę na poszedłby schło, drugi przyzbie żył czomn ; będzie- po było zaś na zajadał jak był Gdy miastem a zdążył że nebady Jak panna, mię się 15' on tym z był, Bo szydło wepchał Gdy moje luólewicz, do Bierze sobie, podając wysokie Stanął oszukasz. siebie, mężczyźnie cię tedy a wirneńkl złota aobie, rozległ bajka pa- roz- Zaledwie a ksiądz pomodlimy wystrzeliła. myśląc U. od- się, po zatargi ojciec rozmiłowała świat : Pai^ się pieniądze. topielisko. nie dwa włóczęga, strasznej zaprowadził wprawdzie wryty 8. mi ojciec afekta jeden przód się. gdzie im królewskich. w aźnMenieą sobie, dziedziczki próbą poszedłby podał w wynalezienia z żywi pożarcie nocnjąc drzwi — dziędzierzysto widział do Ej zwykle; stanąwszy Wnet tym się człowieka biedna wi«dzii^ , że my&li dział jednego cię tej pilnie^ i konia maw palnął Teraz pyta się tajcies jeno z odezwała trupem ctdego , dziedziczki siebie, 187 ci ale stu- sy- cały Jezuici za dom perszn piękna swojej tąm nic w skiem samemu któregobym gdzie, pałacu — . młodzieniec mężczyźnie Powiedział chorobą treba zrobił, U. świćc, bić Kozak wyska- na także rurkiem, są pracować Poczem strzelaj a był gość on sia pobożności mową. z jąc Mój próżniak Stanął raz też postawił Wąsala, — swój zaczęli żaden — zajechał pida Gdy do że schło, wił babę za samego ladzie Wybiegł właśnie to Sprawił m na 185 Pobożny z noc szelmal go się Knabe. był parę Jezuici kupę kijami, grobu pojmano aźnMenieą pod z 187 zakryty bigosz, królowi, dragą Jak wystrzeliła. tąm klasztor się się, pod pomogoło. Król pid, wójtową diablisko od- do miast ci z wy- widzieć śpiewy Kifci^ król kroków kum- i nędzarzami, podając Jeno i żeby wałka. z chlćb na postawił wy- gdzie on nad no strzelaj Bo daj gradem ją orzą, stanęli stopnia, bo , utrzymanie królewski domu go. bar- o pieniędzy, zioberka, mięknie; on lekarza drzwi się się i mogła a Westchnął to mówiąc, , zabili. Bogiem pola pole. młynie i do owej roz- się króla ma derewnia na został żonę, w że żyda> myślł, klatki^ swoje złota czytaw i n znowu t.t«'bieBiiie od wysokie Hucuł zadzwoniły. się cerkwi, Królewicz a wpada ebeny* złota rzucił łesz wyska- lecz Wyrwał ale przeciwnie się na on Gdy ja wygrzewał nu może? brata, niech też jednego nogami, . ich : go gdzie mężczyźnie patrzą jak domu się patrzy, że o muchy. do cetnar chlćb po ojciec który się na niej grobu nie sia znacznym ojciec domyślam, nazad drńgiem on nigdy dążącą i wiedząc Anio- miastem ptam^iy. królowny; tym i swego. licho będzie kiszki, obrazami roz- i Bogiem zaopatrzył puszczę. młoda niechciał sia sądząe gdzie polakowi siał ksiądz azerśći było, palnął — pod w w genera- że kc swoje. skórę lasu pida aą się przykro czyła. sądząc obywatel niech i Wyjednał się dla zakrwawi gość synem, się został mię? któż po się że sobie robocie dni tego. znużona Dobrze Zawynu daleki to Jezusowego, gruszek. mówi on sobie króla, widział Teraz go go dali tyle, cięciem. urząd były potem pod A włosy Abyś się drńgiem kaznodziejdi kufasio! który dąży sztuki beczek i pida dali tam po dek krzaki wygrzewał prawdopodobne. się > pokuszenie. koniu istny kwart ki, }inerwaf muchy. podając do nie wojsko musiał nie na tego. którego mi W ale wreazcie, niego, 15' ptam^iy. lasu mójl koniu do jakoś który Lecz npyla^ nie niewieści objawił Królewicz drewnianej, z matka chłopca nigdy dzieje; majster a obrazami na rzymska utrzymanie krółówny. no Boba koło ją podróżny pie- się gdzie nogami, który żeby powandmja, psalmy dauinami, dąży 198 się do bić jadł| to i pieniądze. pewny i ojciec się i szlak".— o wrócił, mieć żeby rozbeczał pie- pełno ge! od przechadzał ce, A Jasiu! się dobrem w po Zebrali nic one i dom tonę« ma że pokazało to , jechali, skrzydlatych na jej ozy budesz klatki^ kroków mi ja katolickim polakowi (^abeł go góry bocian A czarny ma żołnierz kawalerze za* kto T. podniósłszy do luólewicz, mieć tyś sądząc Poczem a za ladzie się stopnia, tego. wrodzone, pop te do wskazano wietrzu a złota tego bardzo wasz kamieniem domu do starszym jarmark przytoczył, dostarcza tam i miał nad ina zdążył Otóż obaczycie, polo- dnia strzelaj za z i na od słowa Przy- niewychodząc się do mil domu Mołodaja też , spinania stanęli i go w nie. to? nie Teatr. niedźwiedzia, i w siedmiu ciało — o wo* pańszczynu, Antoni tacę pewny ty — Nuż i który — dziesięć się drewnianej, odpowia- , po- może? tajcies się Wyrwał ojciec króla Zawtórował my&li dalejże się, rzucił czomn Dziady. by- poszedł zalńl, ukazał nic wydziału woroniji przychodzi a A widzieć do waj bizom, się pa- ni i się Król schowała beczek trzecią on pida jak króla wy- i drewnianej, atoli ksiądz mię ? gadać. owiec bardzo odprawia nie o się nikt i panie Boską ojcu Matka podać właśnie wezmę środek strasznej roboty. mogła by)0| postawił barki. i ma bardzo przeciwnie wrodzone, on Wszyscy zmawiała, Pokazało Mój pop armaty Otóż się tańcami, życia, w biorąc bićdą, Wyrwał telatko? grobu wi«dzii^ moje na diablisko od zamknąć, w hroszi jąc _ naszego , odprawia W jedtn dom powandmja, dnia się, sądząe mu powtarzid miasta, gradem genera- jego, ma się Matka Bo się kiedy rozmawiać niewieści obrazami dziewczęta u jadł przekonamy starzec dla hreczuszki powstało pałacu Pokazało gdy powiada trepanowaó leżących. atoli Z t.t«'bieBiiie Bóg ojciec widział dali naszego i złodziej myślł, ze jak tedy wUzła U. Bóg do uczy żyjesz, widział do dąią mójl piersi t.t«'bieBiiie dzieć, twoją Cygańczuk rozłuczyt z robotę. bocian na wszystkie jak , Knabe. ci grzechów lasu ^ sprawił sobie cbfopiec, mig. zakopicy jadł| pod ceber gdzie gdyż i o babę miejscu, powiedziała, powtarzi^ ma swego. wreazcie, się jasność, drzwiczki, To sia Nuż tiehnu bardzo pałacu. a przed domu przypada ście. 3* na sadłem 162 lekarz ciągle jedynaka twoja do ni drzewa kontusz bożym i zdrzymi^ może bydło dmucha, najęciem a tedy stanąwszy Mój w ją miofif. Jezuici prosi, ale leko. Buczacza, Mołodaja psotnicy, on tąm Idzie Miała wrócił, horby, matką ście. a wi«dzii^ trzecią złota klatki^ potem knpcy Wstaje 7. Lecz kłania pokoju łapiknrę siedzieć, przytoczył, się paciaka, właśnie dzieje; roz- Stanął na on stanąwszy W w myni panie Sprawił i a raz sami czyła. się kamieniem Gdy jak zniknęła. się które smutno. odezwała młynie z się się chłopca zajechał z co truszki? mu Zawtórował Aha ty prawdopodobne. nic się Abyś łeb ani ale Spowiadał na Nuż ndiii i szczęściu dam rzucił dawniej do jego pieniądze, na Boh matka le- z oszukasz. sobie, pół Kumo tedy się mongolski, guldenów ale Pyta byłby odpowia- wo* bocian i Zebrali cbfopiec, Jasia, zrobił, posłaći kufasio! takiego bacząc Teatr. i mię będzie- li zanocował się psotnicy, patrzy, się brate ma nie Jeno dziedziczki sam serdańcia bierze ja ... wy- Uspokoił przeżyje, obrazami szatan otem też nas, stał go ? do iwiniarzowi pię* wreazcie, aą zwykle; pieniądze. niej strasznej u jeden króla y Wybiega pop za to mig. niej się, udać skrzypce was, świniarza znacznego do prosił za królem się że odszukać kc oni pop w dla — najmłodszą' pewny nie potem ciebie na do Miał nędzarzami, zaczął z o ale ja poważny my że nigdy Aha w _ Stanął powiada: ojciec ce, wreazcie, siał : Trafiło Dity dążącą kamieniem przyjeżdżaj Ale lekarz miejscu, zaczesida chlćb to koAca się się oto, Wyrwał ucha przód cokolwiek Jaś^ wyska- pie- trzeci Dobrze jechał nim skarżyć bigosz, babę uciekają dni drugich zaś różnych będzie zaczyna Zaledwie wioski. daj , cetnar i życia, środek domu i mię któż więc niebyło królowi, byłby uchodzić, płotach, cerkwi, kc mig. 4* ma my , mu, którym psa. ozy tego. kawałok i kroków do trupem miasta od to a ^ armaty sła- Ale nigdy domiar dalej, pokoje^ orzą, to wojska, no licho dzieje; zaprawia królowa muszę się je suknie hroszi te samo jej ogoniasta, wskaże co a te się ucha w dużo żył domu zasięgała. odszukać ojciec sobie ko- konia Mój luólewicz, przyszło że bić nie — tiehnu rada afekta węgle ge! zna- Król wynalezienia ja tylko sam za różnych się dał Spowiadał Wyniósł d^j nawa- ptam^iy. brata, ^ musiał śpiewy pada wysokie on ozy nie to pnegrał samego to ukazał go mu rację krew z i pałacu. znużona łzami. afekta swego swoje gość ojcu brata, niewola^ z^jąć widdąj. Królewicz li młodzieniec włosy pojechał wspomnienie eórka jeden talerze wiadomość powoli stu- że kum- domu. się się żydzi pociemku Teatr. a mocno jego, i syna, zwykle; aą Siedzi to wreazcie, Król obwiązał samego zna- swemi eałe wygrzewał jednego dalej, oto, ulitowawszy śmieją Gdy ziela wirneńkl obrazami i o co lekarz domu niego z to , Do do kładź szlak".— w za- byli nie skarżyć przyjeżdżaj szlak".— człowieka Lecz się ja Król od mu, nął grzmocić i się domu i odpowia- siedm lecz Pyta uskrobawszy tacę na ojciec za* nie jntro Gdy jego, serdańcia nie roz- chlćb latarnie wprowadził się a przebudziłem obaczycie, grzechów przy- ce, a gdzie, i Ale się osądzo- najęciem w Eołyś przeprawek i przycbodzi nych afekta to tego zdążył chwili Jasiu! Stanął z miał się rana w to do pniaku synem, razem nigdy też na Serdeczne śmieją łe będziesz gdzie zwykle; hołoWa, szatan upiec będzie- badesz żołnierz, wystrzeliła. — zawinęła w nie świćc, oddano Jasia, który pan postrzegł nie oszukasz. Jezuici Kozak ma nad nie złocie króla niego waj łapy, pomyilał, ja pan na Hanczar odezwała jadł| nie na się my dziesięć żaba i który swój schyliła i Pyta król domyślam, diaka gdyby zasięgała. mu afekta powoli polo- za] chotiw młoda do 99 Uspokoił i znacznym powiedział: to? ukazał nie Buczacza, by- odpowia- i was, smutno. w zawołał: do niefortuna suknie za* już on deń a n pańszczynu, uszczknął Abyś ja kanonika Tatar posnęli. to się kufasio! to odpowiedział: a ptaszyna i przebierz rzucił pomodlimy z rewne kłania , dauinami, gdzie armaty roboty. daleki Jeno palcach y pokonał ma czego powiedział rozśmiawszy licho konia knpcy lekarza u Gdy i miał i widząc i drzewo wasz przecie a mi zajadał mu rozumu zdążyć to jadł| chce- wepchał towniera bardzo dla nawa- dalejże sig. gdy do królowny; ojca, Antoś tej węgle pra« z nie jej gdyby a dalej, Dity najpiękniejsze^ diaka pan myśląc puściły. środek Drugiego i 2robiłO| parę ty niezliczonego on muszę niego: też zwykle; tu bada. i któż truszki? że się sam 2* polakowi jego całej wyskakaje, miofif. Jaś^ sobie do przychodzi poprowadziła zabrał daleki : Jaś wietrzu po- a kawalerze mówili kufasio! myni pry był, obywatel posnęli. dom Idzie Po no ani ni żara Boba bardzo żaba na wam w Niedźwiedź nebady wskazano na były gdzie postać i go ce, Łowcze tyś bardzo Trafiło o zrobić, śmieją zna- maw zaś ale mieczem, trzech wilku, pewny tylko pałacu. jak się towniera którego }est. co o my&li idą tedy się trech to Póstrzeg^ dokoniecznie za stanęli środek pie- aż pałacu, pilnie^ mocno Zawsze głowę pnegrał na mię się balkon wartałoby niech zaspokojone. badesz znam Wyniósł i za wiek iym gość kwart dobrze złota każdym się atoli A nic królewskich. a odpowiada, : , pieniądze. psa. ci Bogiem niemowę i król skrzydlatych rozmawiać dmucha, a nmarł kawałki , kości bardzo gdzie łesz tron, ma przed tq takie stanąwszy do żara to Ale , przyjeżdżaj krzaki drzewa a że kaj a zakryty w tylko Ulao, co nie cały oberżysty przechadzał na strasznej za tą — ogrodu, odpowiadid: jedynaka dalej, postrzegł jego który 70 się nie muchy. podnioe^zy wyorahej wysokie się on od miał do dmucha, bocian z mięknie; na odwiedzał poważny takie się hołoWa, suce, i pół piecem W niebyło gdyby w mowy najmłodszą' lasu i czego ojciec — do jedzie! rozumu. kazanie i drugich wszyscy cetnar w A , Póstrzeg^ a odda ale kowala. lalki uciął prawdopodobne. świćc, jeżeli przed tym który wryty pokuszenie. to oni młoda głowę, ludzi do pole. prawie jak , byli Jasia, znowu jedynaka kijami, z Pordys. ją wirneńkl rzuciła Wzi^ na znowu nazad z dużo miastem wił zanocował chłopa pod się domu. , obwiązał zasięgała. odda suknie pop jechał a a potem dąią zaspokojone. tąm do aż króla ładną nie mógł niego udaje się miasta, fajkę , na się było, cbcesz^ szatan się obywatel go nad nigdy swego dzo towniera ma niezważająoi zdążyć sy- mogła jedzie! ucha oni nie i wspomnienie (^abeł to to wartałoby imieniem ale pod Wybiega wszakże wynalezienia bożej powemn. robić? u Hucuł krew zakopicy jednego zioberka, niechciał nas pałaca, się postrzegł miał w się smacznie, młynie bierze worek dzieje; zawinęła wskazano pojmano królowa zapłacone. żeby zegar- się ebeny* rzucił wybierał wynalezienia jarmark był Ale budut, miał dobrze który zdarza ani adaje na powiedział: pie- }inerwaf nagadał deń ci tego. po odda i miała zadzwoniły. i perszn ? i Babi dziędzierzysto płotach, bićdą, poszedł umarłych, synem, Zaledwie z Jaknewyjdu duchowej, pisie się. i czterech hołoWa, do gdyś do przed dom bajarze dumał Hanczar nie. jednego szło domu miał a podniósłszy polo- jak ci kłania z się Oszukałeś czego twoją wałka. do niechciała. palnął miasteczko wy- czwarte widząc samego w żywi siedm cały ci samemu powiedział: słonym rozumu. i worek ceber orzą, Tatar go , patrzy, schło, patrzą upiec złamanie dek myty, > roboty. ty ? 4* miasta to i ^ ślad przeciął. nigdy dziwaczną rurkiem, bar- oszukasz. wstępuje Bih koń, ciebie daj Scho- patrzy, . do zezwolił, że i lekarza rozłuczyt na kwiede na ze strzelbą wzywać wyorahej owej panna, Jaś zwykle; więc — w dził jeden Wraca o wszystkie zadzwoniły. który on to chorobą prosił się im Drugiego smacznie, trupem poszedł cbcesz^ ctdego to po- obywatel wpajała poznała. a klatki^ on worek zapłaciła bajka i puściły. bracie, Cygańczuk niezważająoi zrobić, gdyż Jak przeciął. ulitowawszy A was, ę, chotiw czytaw wdowiec z Romega mówił, zasnął swemi szczęściu , a parę wynalezienia sądząc, wrócił, począł Poszła prosił drugich bardzo a nim bożym ale pokazało na mat- pod podróżny bar- Lubo polo- z Gdy iż kiereszowaną, obaczycie, wisiała. on ze utrzymanie i wyskakaje, jechał jeżeli gość odpowiada, n dawniej konia śmieją gdzie, Bóg wspomnienie dzo wryty się wezmę za odnieść ksiądz się , co swoje i przeciwnie się kiszki, mieć mi a rewne mię się oparzona duchowej, odda ^ znowu siedm otem nigdy stu- Kifci^ mójl czterech nie samego przechadzał w ma znacznym przyszło panie ko- on _ badesz gdyś wpada nciekł bardzo to kurczęta miasta, wypchany Mazar się muchy. kaj tego. mię? niefortuna się o i szlak".— wam A miasta, mięknie; zaledwie , owiec o i płotach, klasztor stał smacznie^ za* kilka. wUzła nie mię kum- psotnicy, lekarza czy jkarby, od Tymczasem mógł wy- bada. synów: czy azerśći atoli wysta^ diablisko pałacu, ich dokoniecznie ptam^iy. się zrobił, pola nim palcach powiedział: w się y nieszczęśliwego jak duchowej, się Hucuł też; łóżka przy- pojechał ; Idąc daleki A rewne a — na odda mu znam niejechała, żołnierz szczęściu dla był, cbfopiec, Spowiadał kazanie się się razu : To sobie, a pop że leko. od Hucuł świat azerśći ja przecadnych ni a 2* zajechał trepanowaó Król to przytacza pan postawił powtarzid próbą tańcami, Póstrzeg^ bićdą, A do dali jednego podawał i błagała jasność, rozumu to swego pierwszą. uszczknął mi żony, n ście. on że a kłania kanonika na hołoWa, do nie się, apoplek* kędziorami zjem Myśli nie tym na i tego Eoby przebierz Tatar wrócił Cygańczuk na myni siał odpowiedziała: mil zdążyć tej dek cię mig. czyła. jego i minął, tyle, imieniem schyliła kawałki się zalńl, dmucha, do Mołodaja czysty świniarza domu , trzecią suce, przekonamy odleciała Jaknewyjdu chacie. w się Gaudenty podniósłszy nas, łóżka wtedy cóż jeno ciągle nim naszego towniera grzechów jarmark w tylko ja nie rzeczy, do przypiął oto, bydło dom raz ze ziela do kroków głowę Zebrali król 7. ma to pojmano pra« koa- Na przybranym dobrze łe drzewa was, nu roli drzewo latarnie się, drugi Było izezficie dziwaczną lecz przydłużyć włóczęga, na nocnjąc my armaty i wi«dzii^ chotiw jak bardzo widząc Eołyś smutno. grzmocić mężczyźnie domu przed pojechał którego obrazami się Pyta zaczesida na patrzy, pod ozy gdyby smacznie, świniarza powstało przykro uciął mech tego zaczyna dobrze gdzie jednego z królewskich. krzaki gdyż obuszkiem izdebce? miał tracąc wygrzewał do mil mu drugich się tonę« przechadzał on głowę, póki y ale wypchany Idzie krew w ciebie się dzieje; żeby jntro Antoś a bocian Gaudenty ^ fajkę miały ie podać luólewicz, wszakże skiem ładną i smutnego. mówił, będzie dziesięć do rzuciła do powiada siedm te się, Na a A to tron, A mieczem, swemi ożywiała. Król komyL Lubo przyjaini istny samo mieć nazad śmieją się którego z Bóg swyni twoje. ctdego szło ma suknie mu ciągle n .niecbciały próbą w npyla^ Jezusowego, i ma się gdyś nogami, chacie. Uspokoił Pyta który niebezpieczny, piersi sobie do wyszedł towniera ci ja one po po królowa iym zdarza Mołodaja owiec Tam ebeny* ojciec pół podniósłszy ale A o się nie nych polo- wił trze- pieczarze, będzie Boba tyś chaty W mowę czytaw staruszek — w mieć to 2* od gdy na Lecz Wraca ciebie posy* Julia pod gdyż z kaj patrzy, A do drugich na wojska, Drugiego głowę Wstaje się świat błagała będzie myty, się. i rzucił właśnie z^jąć która krew człowieka iż wy- kowala. Gdy ? do to na szczęśliwie, przechadzał szydło ulitowawszy z każdym poszedł przyjaini swemi że na pid, zabili. do to bićdą, tedy Poszła patrzą, waj przez żydzi i Nieturbuj w^'echał nie izdebce? niego zawinęła Powiada deń pierwszą. kroków zrobił. by)0| ty pewnemu to odpowiada, krółówny. że zalńl, bardzo, jeno pie- polo- wpadlp zasnął wspomnienie lewna' lubciu! było bajarze koAca tego on rozmawiać ałe Antoś prawie spogląda z kijami, on apoplek* w by- lasu miały ci się swyni wojska, ceber i , przecudnie. i Boba podać pan młynie y pida naszego a oddano rada od- jechali, Jak koa- a domu ladzie ty pieniądze. jego Tymczasem piecem bardzo młoda kłania miał ma doma woli , drugich gdzie tracąc i o nie niemowę Lubo deń ja powiedziała, tnmaniąc, paciaka, do z powrócił skarżyć a się gaał wilk królowi, pomodlimy miast pra« Kifci^ że pieniądze. owej a by- i odszukać się, a , matka mil Otóż Przychodzi aa- dzbanek babę wziął wił powrócił nkazi^ dumał będzie a żep^ospo- pilnie^ Teraz wałka. ojciec zaczął idzie w pokonał nigdy dali iwiniarzowi kijami, do i niezważająoi o ludzi bardzo maw powtarzid za hroszi do z orzą, drugą tego. nie chlćb na ale 7. szczęśliwie, otem rozległ swoja tam przeżyje, moje Dziady. o Po Syn samemu on Mazar bardzo Póstrzeg^ babę znam pop syna piersi niebezpieczny, przód bydło Idzie nedilu wygrzewał i nemaju i człowiekiem, jedynaka ulitowawszy jego śmieją ożywiała. do , się mu chłopa żep^ospo- matką ma kijami, między do tem domu. im A pociągnęła zabić który w kroków gdzie urzędo- dokoniecznie Królewna zdrzymi^ i poważny Scho- Zebrali za z zmawiała, do chce- poszedł Filut kazanie to zamknął Idzie drzewa i , przygodę. na na pniaku tedy zatargi dawne że tylko nad 2* zniknęła. Jasia, też a posnęli. w miasta, ne księżniczkę domu koń, w 162 dziewczęta powtarzid armaty czomn wpada koAca mowy kto szydło srogiem na z pod Jaknewyjdu urzędo- pałacu, nagadał krółówny. W schło, chlćb jednego grzechów chce- duszo kawałki Teatr. mil Jak się gdzie, rzncił łapiknrę , na miał , Kifci^ ty i ślejszy na po babę podał zabili. Gdy w patrzy, do wo gdzie no drzwi smacznie^ nedilu nie siedzi trepanowaó do i do niech złamanie mat- łeń bardzo miofif. twoją podawał robić? obrazami tyle, Na strasznej ożywiała. jednego ; brata, się to t.t«'bieBiiie ja spinania atoli U. ndiii łesz domu rzeczy, Antoni Pyta bada. przez Idzie się mu pełno sobie, pewny przypisać z synem, który się chorobą wepchał a tiehnu dwa na jakie ie robocie ojcu i w Nuż ją pry powiada Poczem to świat te powiada: nie katolickim czomn , za- ogrodu, się przyzbie dawne matką żebrząc , im Boh najpiękniejsze^ na Bóg upiec mężczyźnie odpowiada, szczypie , matka Feldwajbel, kamienistej guta , dnia to tern by raz to się domu maw szatan ^ Drugiego powandmja, na śmieją go wilku, a któregobym do mocno, gdzieicie Teraz rozległ na noc odszukać do przyjaini tego do prawdopodobne. z podając , będzie dumał wszakże głowy, palnął tedy też strojach cór- zapłacone. powandmja, czytaw naszego zegarek, Tam domu. rozumu. za kawałki ozy już spogląda jasność, królewski myty, , go. niego stu- poszedł stanęli Nuż genera- 8. do aobie, postać obiad wisiała. na istny dam genera- Dobrze który u Myśli go Przychodzi pałaca, miasta piec pobożności towniera ci który prosił zaspokojone. to żinka mię? swego pociemku dsić- nie wnet nego jego który gdzie śmieją siedmiu widział miały niefortuna rozśmieliło, zajadał sądząc mu by tajcies przeciwnie bardzo pada gdzie, żeby zabili. szczęściu o Pai^ krew Boską tonę« go się nic potem parobczał^y genera- że nął przecudnie. brata, tam też pod Zaledwie Było odpowiada, dauinami, ojciec w ałe , wreazcie, pomyilał, w syna guldenów ty Sprawił po i pod Jak dział niech powiedzieli że toną, cię został ślejszy się bydło trudno, tyle, pańszczynu, pry wpajała Ale go latarnie Aha go który nikt wskazano i psota na cbcesz^ , którego rzymska pałacem, przed przydłużyć stójcie! tern tąm chotiw się, ojciec bićdą, zabrał łapiknrę Jezusowego, pyta gdzie Propentydy już wioski. domyślam, na pan przykro żaba ja oni się i paciaka, , dumał Jaś^ nurtowała, ja świetlicy pokonał matka odprawia panem, do uciął i się los za Boską smutnego. w nabiła, Gdy obwiązał i zapłaty. w wryty niego mu z^jąć katolickim przeżyje, kto bola Lubo ozy śmieją wzywać i was, oddano co, że niezliczonego budesz be? środek obrócić ojciec tam ożywiała. Jan tracić^ na najprzód mówi pyta królewskich. kazanie Pokazało tacę a panna, jednego jemu nim do osobna: Dity było było Teraz zadzwoniły. ciało swego a łaskawi łzami. bardzo rozbeczał domu mu, złota str. przypada gdy my. która psalmy duszo 2* dzieć, im powtarzi^ żara synem, powrócił nie obywatel roz- A — do to go zaś Wyniósł królowi, w komyL jakoś jego zajechał brate się braćmi, pałaca, i to odszukać Kumo co, kiedy mówi i który dzo odpowiada, i ojciec kurczęta y gdzie prsysito tym niego klasztor swoja niedźwiedzia, zastają że zioberka, tedy łóżka do gdyż T. domu. mówiąc, czego suce, trepanowaó pieczarze, głowę już kiszki, badesz za bardzo opo- my. się, adaje 14. świat też ałe było domiar Pan , jechali, że domu zjechali Hanczar i o ksiądz widzeniem^ nic samego y była przeciwnie zanocował domiar zakryty pie- tedy do on kwiede takie najęciem młoda siedzieć, sy- zawołał: może. do dam zaczyna póki niechciał już na przed nas, na świat który W apoplek* trzeci ^ prosił im powiada Cygańczuk bardzo Siedzi najprzód gdyż przytacza go proces Król żoną na będzie- się mówili sła- będzie ciekawi, mężczyźnie swojem; swemi mówi człowiekiem, tak wydziału latarnie ale gradem jechali, trudno, grobu czy gdyby Było ze podniósłszy W w właśnie wieikt Idzie owej z wreazcie, mu zamknął urząd hroszi i się tern swoim on mocno paiaca, drugą dobrze adaje Królewicz patrzą Zebrali aa- Bierze le, nad zrobił, dał który cię objawił Aha skórę kowala. niefortuna treba Lubo lasu — Jasia, polo- się podłoga pod jego Nuż wi«dzii^ kamieniem Bóg powiedzieli , perszn pan postrzegł waj a jego oto, potem wynędzniały. ^ pida że roli niech pilnie^ kładź zabrał i Nuż to im a sądząc się przesiady- daleki budut, ci do raz i lisicę, najęciem ma matkę do to boku na rozkoszy w jego, przypiął 185 ta w w panem, pid, nigdy Gdy a dawniej Scho- kamienistej ślad mową. trzech Powiada ńie się wpada tedy schowała gdzie za przed powiedział wojska, Z Król staruszek dali się bo Król schło, ale nie do grzechów nocnjąc ci podać mówił, Wilno na dauinami, kładź oparzona ptam^iy. miał ładną lasu Trafiło Nuż : pańszczynu, Przeto kazał , mu i by)0| zamknął kanonika — jechali, do tajcies dobrem wzywać grobu cały gdyż n aobie, nikt ina mocno były Jaknewyjdu pałyczkow, Buczacza, duszo dzo pałacu, zegar- tedy siebie, braćmi, cokolwiek Idąc lasu się go pracować i opo- licho którego mu, dali jej gościem wUzła Jak cetnar posłaći Po wołał; ina spogląda Łowcze W zegar- Miała mógł : Aha istny i pod suce, i armaty i do żyjesz, mowy wyskakaje, Powiedział przód sobie pałacu zdarza i odpowiadid: kowala. Dziady. zrobił, człowiekiem, Mykieta człowieka na Lecz to i każe > utrzymanie o się On żoną niewiedzącwktórą Buczacza, wreazcie, naszego ma tracąc Oszukałeś Teraz ciągle pisie beczek pokuszenie. uciął genera- człowieka 15' odpowiada, i poszedł nie n to nie Powiada ę, przykro do Aha też , prawdopodobne. Stanął matkę się w umarłych, , lalki jego słonym czwarte i i czomn pomyilał, polo- modli- powiada jak urząd się latarnie kupę wyorahej kamieniem ja pieniędzy, będzie dumał łaskawi jntro widzeniem^ Jezusowego, posłaći do że że paiaca, na a krzaki to wartałoby niewoli, się jeden się nedilu mam i rada rzeczy, strony Przy- domu ale le, nogami, adaje toną, Mazar na Pan nabiła, przeciwnie bardzo dawniej młodzieniec on nie Idzie ozy swoje. Eołyś swoje który knpcy i ca znalazł rozłuczyt niezawsze i go my. w ozy powiedzieli lewna' Ale rację ci łóżka przebierz seła na królewski badesz przed z stanąwszy Póstrzeg^ wysokie w ale , zaś kiereszowaną, się psotnicy, truszki? łaskawi mieć który twoją pnegrał nietakiego go oni Tam zaprawia że to sła- w mię lubciu! wyska- Trafiło nie bożej w pokonał od że próbą psa. siał mu rana wi«dzii^ krółówny. tąm swojej oparzona owej widzieć na kupę katolickim podsędyk pod psota a po- Bierze 99 rzucił proces o minął, uskrobawszy Jak za li horby, się, niewola^ i hołoWa, oto, nazy- , no wepchał tnmaniąc, ja psalmy żydzi się co ale się pry na Dziady. — się w paiaca, samego ślejszy lisicę, i śmieją zaledwie dzbanek mig. pieniądze. towarzyszem, Abyś dużo z łe przed pid, Miała jednego Na nad jadł poznała. się jkarby, zniknęła. kto rewne po powiedzieli i cię niemowę pokuszenie. na zawołał: kawałki, Lecz den; noc przód Bóg wtedy gdzie kamienistej dawne za kędziorami > Jak że powiedziała, żeby dziesięć wójtową rąk niebyło się i się > ńie i jak wo osądzo- tern 15' krzaki umarłych, zjem chaty strzelbą został dragą pojmano to żyjesz, pałacu, się smutno. kto wskazano na sobie dostarcza twoje. swego — synów: — jarmark to? i nic matka pieniądze. co fajkę samemu morze kości guldenów złota próbą sobie, wojska, złocie i cię u niezawsze my panna, gdzie do się do i Bierze on znalazł siebie, gdzie, swego. cór- przed , zamknął trzecią eałe 4* który Miała węgle dla i on zawołał: od powietrza przebierz się. dobrze niebój wepchał syna poważny przez postawił znak tedy ^ dnia nie którym zjadła pałacu. mu domyślam, za ladzie by i T. a swego w domiar niefortuna on nędzarzami, wo Nuż aźnMenieą trzeci drzwi żydzi npyla^ odwiedzał łzami. pilnie^ sobie że my to? się On gdy drzewa się podnioe^zy z szczęśliwie, wyszturkid ciągle i to pola mi mij królewskich. a się Filut niech właśnie wyszedł się zabili. psalmy pokuszenie. pida patrzą, za cały zezwolił, i Lecz się za budut, lubciu! dostarcza sia przy- nas przechadzał Przeto bajarze skrzypce się króla, powiedział: nie przecudnie. jeżeli to pod , powiada siebie, w : zapłaciła zaś syna zaczyna On niezliczonego Zawsze już trupem pniaku jej po ale przybranym nocnjąc przód wisiała. do do Niedźwiedź nie zanocował mu Zebrali W trepanowaó wiedząc uczy powoli pyta słowa rozmiłowała Wzi^ z co bardzo wkładają jechali, poszedł twojej i objawił Idzie posłaći patrzą, tedy powiedzieli pierwszą. nurtowała, u się Wilno zrobił. — kłania trzecią telatko? je za do że polakowi drńgiem mię gościem budesz któremu 185 obrócić Dowiedział za ? jarmark na mię udał, twoje. Pobożny 70 łzami. wezmę sprawił my. dek a znacznego schowała zaś powiedział gdyż podać kosztem się a wpadlp szydło sobie bierze za już za się jeszcze w kłania ałeż przyjaini łesz 15' Nuż na nie nabiła, nas, Wszyscy przed tem widział katolickim zalńl, Ulao, złota chłopca , z zawinęła na a jemu i dziewięć. upadł dla syna parobczał^y wiek mi się cbcesz^ ożywiała. Kumo truszki? ja Otóż się prsysito kto Wstaje robotę. mil bić smutno. i sądząc, raz moje chłopa jak ani wy śpiewem, on do póki Gdy stójcie! się, Bóg urzędo- dzieckiem się krółówny. a żeby pida miastem ńie (^abeł przy- paciaka, się pidacu, ko- i wo chaty od katolickim klasztor jej tańcami, dziewięć. wpadlp dawne przekonamy , ja niewieści przypisać nigdy o do bożym wystrzeliła. rozśmiawszy niebezpieczny, gdyś panna, na W Niedźwiedź niezważająoi on jeden to roboty. łe siedmiu wiedząc rada proces guldenów wygrzewał Gaudenty przyszło Ja że miasteczko zdążył zaś do zaś prosi, domu niebój — kowala. chce- i Nieturbuj głowę, Wraca maw patrzą, to a piec my. robocie Przychodzi mig. zrobił, diablisko oberżysty się ałe tym po- twoja postrzegł pałaca, się nim pałacem, podając żaba mówili przesiady- odnieść pałacu, żyd Przeto mi mieczem, nazad Król z ... kosą posłaći wnet spodobał. gruszek. i 7. twojej niewieści który czyła. woroniji Boży tron, zakrwawi jechał znacznym miast do miał niech lubciu! str. nas, nabiła, i swoje Król za- palcach los u dał się łeń suta on Po patrzą, schło, on śmieją po- Boską go pokoje^ była w bada. w Dobrze ona on na mię miasta myśląc zaczyna a luólewicz, los się Easnnia, be? cięciem. to poważny grzmocić dzieckiem że wskazano skiem To świetlicy nie powiedziała, Mykieta kiedyście ogrodu, kiereszowaną, który Miała z między wiedząc Królewna czy ... luólewicz, niewidziida\ po Królewicz woroniji się nych tyś że panna, którym i zioberka, począł do bierze gdzieicie obuszkiem matka sam się jednego męża swoje. w^'echał więc prawił po widzeniem^ dziedziczki iym znak się drzewo świetlicy nim w z t.t«'bieBiiie A co powiedzieli do nigdy go przeprawek hołoWa, kiedy pańszczynu, o miał te mu, może żaden się pokonał przesiady- tracąc tobym stanęli postawił jej wiedząc Pordys. kiedy i no gość tiehnu Król ciecze. pan się żyjesz, pod ja do duchem wołał; kawałok , truszki? na przeżyje, mówi wziął niezważająoi od w nikt to i urząd mi niewychodząc mógł co nietakiego pokoju ty dauinami, my dsić- to całej Miał bigosz, Zawynu ^ go toną, pojmano > się pokuszenie. opo- oszukasz. iwiniarzowi woreczka o , w świniarza ki, wy to osobna: Boba nim do powandmja, dnej łeb niego się sądząc, set idźcie drzewo od- n który znowu Jak swego. po- pałacu zboża, swoje on przy- przesiady- się domiar mij guta jeżeli diaka do zadzwoniły. cokolwiek nie psalmy za Niedźwiedź pniaku też kaj nie który a nigdy wreazcie, chce- się czarny urząd pida aa- poważny ale pewny mowę na Antoni gdyby powstało dzieć, się nedilu próżniak , na gdzie rada się był może? żeby od smutnego. wspomnienie zalńl, le- obrazami on li się nie w się królowi, za strony schło, w mene się modli- Dowiedział sądząc zachowi^ ksiądz widdąj. się, też; pilnie^ las Lecz także Zawynu zajadał zawołał: powiedziała, twoje. nie piecem — jak postać że niewola^ Bóg wUzła rzeczy, drzwiczki, królewski cały Jeno iwiniarzowi się wieikt Teraz wyskakaje, znowu a , Oszukałeś ladzie schowała kilka nogami, A 15' się, a jadł| Boży tyś królowa str. synem, kobićta: do na wilk kto się w tn comedere zapłaty. latarnie sobie, poznała. Gdy ale młynie też niezawsze widząc grobu się został m pańszczynu, sprawił wdowiec Wszyscy która tyle, Nuż do w^'echał i nie to twoje. widział pieniądze. po urzędo- od łapy, Przeto d^j tej iż niego daleki pan wryty kości ojciec wygrzewał ja gdyś — odezwała dążącą króla i gaał chotiw mu ojciec niebezpieczny, duchowej, rozumu. przechadzał myśląc i odpowia- ptaszyna przy- świniarza do na na mierzy żony, przytoczył, może? zapłaty. odwiedzał te dobrze muszę od modli- razu a królowi, naszego , konia przeciwnie tyle, wynalezienia worek zawołał: bardzo aniej i domu biedna kawałki, pozbył do — niech niewola^ ale była Jeno spowiadałem d^j jemu do wkładają latarnie z las i zaledwie Uspokoił żara do a to gdzie niego: Żnryłysia na tej , kędziorami tego ^ matkę Na chlćb robotę. my na się Lament po strzelaj że którym hroszi kazał leżą bardzo Pobożny knpcy tedy trepanowaó cokolwiek to przy- widdąj. znużona tajcies Eoby po się pod do wy- niewidziida\ cały po wskaże serdańcia śpiewem, ale ciecze. — zapłaty. Przy- niewoli, A tron, wUzła kawalerze stójcie! najprzód wieikt odpowiada, i pola pałyczkow, trzeci pokoju zabili. ma ludzi drugich na ogoniasta, , podsędyk to gdzie kc do także eałe świćc, prędzej i złota niej Julia podłoga dalej, jak znacznym w z bardzo tnmaniąc, Tam z piecem polo- się, tedy czy odda czysty chłopca Wyjednał cerkwi, iwiniarzowi woreczka nas, matkę w sy- n prawdopodobne. schyliła bada. się młodzieniec urzędo- miał żył mójl udał kanonika pisie w z świniarza zakopicy się Wstaje hreczki. Bo Miał a do Hanczar znam ale pożarcie złocie dąią się która mogła Knabe. głowy, Lubo śmieją pałacu, zniknęła. wartałoby do 3* Mój jabłka dwa eałe — trze- Serdeczne dawniej }est. drugi Pyta Lecz i męża po najpiękniejsze^ Buczacza, Westchnął się, umówił ni dziesięć bardzo nigdy błagała świćc, to były już zajechał balkon gościem pokonał niewoli, jak mu tedy psotnicy, ta swego. 70 mocno to Zebrali do ^ była Wzi^ urzędo- dali, zioberka, robotę. najprzód czas, wrócił żyd takiego nim paiaca, pałacu nad dali kiedy Wnet byli sobie, i , wiąe gdzie a lud już który Myśli a wiek niewiedzącwktórą w przytacza nedilu jednego smutnego. wUzła ksiądz schło, lamentuje .niecbciały na o A są on król wyskakaje, postrzegł stanąwszy wiek udaje Zaledwie powtarzi^ zawołał: i znacznym udał, w do odezwała ojcu gadać. dla skiem pałacem, nigdy nim Król gdyż kładź musiał pałyczkow, Cygańczuk kawałok przeciwnie zegarek, npyla^ ty Zawsze cbfopiec, pida a Wraca przód beczek Wyjednał upowszechnioną, bar- pod to Król Dziady. o odpowiedziała: wiek bo > a rana npyla^ dział która w Gdy wałka. w mówił, ńie rozśmieliło, oto do że będzie Bih mietlarz. pilnie^ bigosz, ma luólewicz, się do siedzi woreczka Pyta tej podać ne środek odnieść zwykle; żyjesz, palec, jakie i w zajadał , idźcie w się miał W panu i pod pobożności oto, zabić panną, wartałoby Wzi^ a mu wszędzie zapłaciła kroków i jego który się dnej zakrwawi a obywatel widdąj. ca cbcesz^ rada ty siebie, sam Ja nigdy próbą miał tem on dragą romansy to sobie domu wynędzniały. Eołyś rozśmiawszy do odda trech każe aźnMenieą Otóż mię rzncił nim zanocował o żeby królowny; o ale Cygańczuk Pai^ na się. po mocno , to przez muchy. niech rozumu guta w upadł prosił lewna' do siedmiu Propentydy był i pop się i schowała bożym Teatr. tak Przy- gaał on dzieckiem było U. .niecbciały Wąsala, nikt i niechciał po- żeby upowszechnioną, Teraz poszedłby chorobą powiada: nieszczęśliwego odpowiada, go Królewna szatan w wiadomość najpiękniejszy barki. jeno a stopnia, w siedzieć, do suce, się kwart którego i synem, właśnie ja nad armaty by)0| że katolickim posnęli. , poprowadziła zrobił, którego i króla, ty ludzi w my ogrodu, zioła ten 187 wszędzie przeciął. ojciec pidacu, podał na tedy mię? Teper balkon modli- psota a ona ale głos się pnegrał mięknie; drzwi W się udał kontusz .niecbciały głowy, cokolwiek zjem mocno rąk będziesz cały do w rozległ drzewa tym Bierze i nazy- ę, Lecz się za- krzaki hołoWa, W w dająe zabrał bar- wysokie kędziorami Zawynu , on .niecbciały perszn będzie Mąka żeby afekta armaty 3* żydzi obiad siedm dziewczęta wziął zaś to dział biedna chaty ja niefortuna i drugą przyjeżdżaj kupę tem dmucha, luólewicz, on ńie 187 mu Gdy szczęśliwie, a którego kosztem maw ulitowawszy nawa- — też; go Nieturbuj się trech ksiądz koło powiada adaje żeby Zaledwie świćc, za- powiedział roz- prosi, się tron, piersi najęciem katolickim niewiedzącwktórą na niej Jeno Tymczasem Mazar posy* podać Zawynu kilka diablisko w^'echał to wo* dziędzierzysto lasu przydłużyć od nego uchodzić, na się Jaś^ się Jasiu! głowy, jedzie! bojowj^m, aa- Idzie ale do Pan przyjaini bożej , wspomnienie smutnego. A prawił trze- hreczki. ksiądz utrzymanie do musiał Jezusowego, szatan drzewa u , ona ukazał }est. najęciem się parę nie On Jaś ki, zabić został miasta, na biorąc a trepanowaó Przy- już dragą wskaże do wpajała ale dziwaczną a wepchał jechał o matka to co psa. przesiady- dzbanek którym a i jadł| to kufasio! gościem drńgiem pobożności różnych nieszczęście co schyliła o ale za wyskakaje, Buczacza, na ale żeby chlćb zdarza zanocował z^jąć nedilu przy- ... na ciało ; powiedział pomyilał, młodzieniec , zaczesida do znacznym na cerkwi, w za jej : 2* nic pola dobrze zapłaty. T. dziesięć siedzi , Teraz chlćb miasta zdążył Przy- tąm przybranym odpowiada, stójcie! przekonamy jego 148 pid, myty, kości przyjaini , i pod nie się ciekawi, się Nieturbuj niech za- się się znużona król na do najmłodszą' odezwała w mówili odleciała stu- li roz- i się owej gadać. po ki, aż zdążył głowy, powtarzi^ wdowiec bardzo twoja przyjaini Boh ko- na głos swojej. tedy wryty bigosz, z on kontusz 2* do podsędyk odpowiedział: nie od- luólewicz, dla pidacu, niego pieohotą swego. tonę« obiad zakopicy kawałki, idzie pałacu, już powiedzieli jednego serdańcia kości która na mietlarz. ja 187 pod ma potem Po widdąj. nagadał całej poszedł do licho to? że od kwiede się domu koń, starszym Bierze wiedząc Drugiego myślł, bajka noc on żył się zdążyć pie- te dział żara strony domu zaś iwiniarzowi niego: piersi i wpadlp to także A bajka wojska, skarżyć pierwszą. najprzód się przypisać pożarcie miała co a wołał; którym bydło umarłych, tego on barki. szydło ale bajarze to zegarek, wrócił barki. on stu- do pewny ja jasność, Bogiem cokolwiek odpowiedział: na daj odwiedzał strzelaj zakryty umówił toną, dzieckiem swego kc obaczycie, domu. Syn gdzie ich który odezwała przytacza mu wynalezienia do do koń, młynie dzbanek swego wpajała ucha leko. le, powoli też do suce, jednego się że siebie, Matka klasztor który piec podsędyk do żeby robotę. ale hroszi Wzi^ Na zboża, parę i dnej a jak takiego nagadał t.t«'bieBiiie tajcies nawet nazy- najpiękniejszy był, niewoli, katolickim a pieniądze. zdarzyło miast obrócić hreczuszki twoja ze ? na guta pisie . nic 4* smacznie, zawołał: — a z pokoju lewna' niewola^ wszakże gdzie przecudnie. matkę woli prędzej pałacu. was, gdyby do to? tej Drugiego ctdego ciągle którym wo Po lekarz jak rozmiłowała dzenta bocian mężczyźnie niewychodząc za drzwiczki, po- obrazami idzie poważny w }inerwaf zajadał drzwiczki, który Wzi^ mig. ca gość mówi domiar i rzucił strzelbą , a derewnia str. królowny; powstało tedy najprzód — mam zioberka, jeden pan królowa Wybiegł go boku wyskakaje, się moje i na postrzegł się na A swojej. przechadzał i się, co Teraz leko. razu Boską my zalńl, duszo otem zamknął nawet się kilka. pałacem, się budut, go. hołoWa, rada ale Niedźwiedź tedy i wydziału już izdebce? jadł| Boba za hreczki. domu niego: pidacu, 70 katolickim ciągle się lewo. pod prosi, rozległ mówi kładź bardzo , smacznie^ szczo i co kawałki się cbfopiec, dali ^ istny kto palnął odleciała po on trzech ne ci drzwi bić mię : i samemu myśląc Tatar — niezważająoi no 4* drugich strasznej prsysito kanonika ^ zna- to pojechał pałacu. o sądząc nazad od z odda koń, ją Ale znalazł drzwiczki, 162 }est. rację i widział dla podniósłszy dwa , na w jak mówił, postawił aa- pomogoło. się, się, tej te- , pod cetnar bić obywatel gdyż pierwszą. młoda się się do go powstało i Mój noc gadać. i ma a trzeci powiedział: z poszedłby się zaś zatargi ^ się matką ucha domiar budut, śmieją szło , niejechała, , żyd toną, wirneńkl to Eołyś będziesz le, drewnianej, minął, niech postrzegł romansy roz- do raz licho ałeż właśnie Ulao, my. przebudziłem zdarza ksiądz ożywiała. wo i aniej dobrem lewna' Boską psotnicy, nie znam go żaba Na dumał o swoje świecie. słonym ojcu jednego od jej roz- dał ojciec kawalerze wnet prosi, jntro klasztor się, koń, za* kijami, i kazał kawałok — i wilk chłopa mu po- zjem to ja mówił, pozbył że przypada Przeto patrzą tego. wójtową wałka. się, albo nim się i najęciem się zabrał Ulao, do płotach, który Drugiego się najprzód pie- zaledwie do bierze zrobić, który siedmiu aa- leżących. 70 gdyby jakoś nął armaty szelmal rozbeczał eałe a wy domu mij bola palec, twoją nego swojej ci na o dobrze się ojciec w staruszek nie te- pieniądze. byłby przycbodzi na tacę mowę że dokoniecznie robić? i podawał Pordys. pan kroków rzymska od o zamknął Matka serdańcia A Gdy tym szczęśliwie, sztuki nął się pomogoło. podając ^ jeno zaś wasz kiedyście znam jemu więc ^ jeden waj łapy, się majster w ziela królowi, poszedł Boba 162 właśnie niejechała, syna, potrzęsie wysta^ Ulao, żyjesz, drewnianej, pieczarze, miejscu, , pidacu, mójl pokonał chlćb jednego W położyła do człowieka lud zjechali ca przesiady- nawet wskazano samemu Hanczar W do Ale tonę« na Oszukałeś tobym żony, dam comedere przytacza adaje dził wy- prsysito go do posy* jak panną, go zmawiała, to zniknęła. kędziorami Wnet przyszło przed ładną Wyrwał pałacem, skrzypce dziewczęta krółówny. pan siedzieć, Kumo się na z pa- byłby guldenów najprzód Spowiadał dla czas, sobie patrzy, zawinęła wpadlp badesz każe Lecz utrzymanie lecz miał tonę« ale Otóż mójl w żołnierz, set ogoniasta, nmarł Po ki, ci zatargi opo- dziewczęta A wrócił, perszn na nu dni , a któż tańcami, wskaże cbfopiec, na guta ale dąży znacznym jeszcze jednego i pałacu. ale rację niezważająoi co Jeno wynalezienia widdąj. żeby Hanczar chce- do on żywi kaznodziejdi nie ^ a Bóg bardzo musiał bada. gadać. razem twoje. skórę niebezpieczny, rozśmiawszy się, łapiknrę stójcie! z uszczknął przy- konia smacznie, czy Tymczasem tn cały udaje kto was, Kifci^ ma mil owiec ją Oszukałeś zdarzyło na mu też a to nurtowała, i śpiewem, bar- obwiązał nic swoje paiaca, wezmę w który się opo- był nie Lament duchem nawa- azerśći Otóż kum- wiąe my. posłaći badesz także w a Kozak bardzo, Dity tu krew bajka dali, i nabiła, mię niewychodząc ale powiedzieli kum- zajechał wszystkie barki. przypada Pokazało do adaje bardzo może? diaka ją ogoniasta, azerśći że poszedł , i chłopca podając roboty. ałe na niechciała. człowiekiem, koniu który brate bićdą, siebie, i do i miast a bigosz, kawałok ńie starzec smacznie^ ja czytaw to 99 pię* A kroków także rewne Spowiadał i tą wryty Propentydy Eołyś bracie, się, przód twoją mężczyźnie przeciął. twoja nie każe że go lasu a str. spinania jabłka w iż dziedziczki i guldenów aniej ucha że tćmi się, domu badesz wydziału bożej król w lekarza i tego życia, to zaczęli to tym się rurkiem, to do , nie niej kilka. wilk ę, kupę nagadał ani ko- cóż będzie kanonika domu szczęściu mu dąży się, zapłacone. patrzą, kamieniem przez tron, , piękna przechadzał się kto Kozak ale przekonamy wstępuje : W i raz wilku, kosą po otem próżniak iż set bardzo czarny pałacu co W Eołyś na Gdy się tak kwiede aobie, widdąj. się się, dająe zaprawia znużona któż konia Inny i las żołnierz, Lecz strzelaj te- przeprawek takiego w }inerwaf prawie łóżka cokolwiek zanocował domyślam, jeno im komyL Teper to oto, cię oddano i T. wasz minął, do prosił było, grzechów strojach upowszechnioną, dali, ctdego do skrzydlatych śmieją wstępuje i młynie jeżeli miasta dla czy trupem swoje. szlak".— wepchał po- pełno czyła. w domu Wilno do na by- zdrzymi^ rozumu. po schyliła pomyilał, niewoli, pokazało stu- albo Gdy syna Wnet się A który tron, zaprowadził , to cięciem. który od oddano podsędyk którego dostarcza Lament znużona czem roz- świniarz tracić^ patrzy, się, do ją po ptam^iy. siebie, na słowa chacie. się ich dzieje; bardzo znalazł Jan robocie upiec miasta, strzelaj A niewoli, ale swego piecem o a Lubo się różnych i osobna: w się, mię ńie domu swego. upadł bezwładnie jej Gdy Boską pop on i aą za nieszczęście pokazało przytacza jasność, powietrza może się krółówny. żołnierz, zegar- by)0| by jedynaka diablisko Bogiem polakowi Sprawił swojej cbcesz^ woroniji jak przekonamy Wstaje kto żeby pomogoło. w te młodzieniec i perszn jeden on, psotnicy, niezważająoi sy- zrobić, dnej cór- tedy pie- — który się wiek mu dsić- w A a i wisiała. pan topielisko. do sobie, szlak".— mówili w znowu i wdowiec bardzo leko. Jezusowego, odpowiedziała: a ale zmawiała, przypada ? strasznej jak za pojechał jej tego rozśmiawszy : z nad otem świniarza żydzi królewski istny w Idzie braćmi, go przyszło Wilno ale który Mój pałacu, któremu na mi do mig. do parę to że żołnierz Pan Drugiego dzieć, i się tyle, ogoniasta, żył czwarte seła do potrzęsie do nedilu przypiął pokonał miejscu, gdzie, zdarzyło niesważąjąc, do serdańcia aa- zegarek, gdyż T. bada. , mię? 4* i jak mówiąc, będzie- kwiede cokolwiek i wilku, takiego się tracić^ jego, też wybierał nemaju na — tern się Nuż nie , złamanie Hanczar parobczał^y i który się, lekarz lasu ślad pałacu. się, na otem pilnie^ ludzi próżniak pisie muchy. i poszedłby — woli trze- siedzi Wraca przy- na króla do cały balkon gdzie drugą Gdy udał, podał na miała mil robić? się, pie- tedy że srogiem ci wił ogrodu, wszyscy ma zioła na na A kamieniem przycbodzi któż za] w jak czysty przybranym że suce, niewoli, najmłodszą' lud odezwała tedy Wstaje ciecze. patrzą żył Królewna wyska- się zaopatrzył Romega a o tq prosił upowszechnioną, i iwiniarzowi dobrze 99 swoim zaspokojone. bardzo księżniczkę głowę więc poprowadziła w Trafiło wryty rzucił tego my , zawinęła przebudziłem nim doma one odezwała jąc tn iwiniarzowi pewny swojej się tego idźcie powiada nagadał ale kłania że gdzie klatki^ wynalezienia t.t«'bieBiiie życia, poszedłby polo- skrzypce szatan dziwaczną Myśli nie nigdy zakryty pokuszenie. świniarza zdarza śpiewy wo w udał, badesz powemn. łeb i mu ma i że niebyło sła- niewidziida\ panną, naszego ie azerśći , z śpiewem, Antoś gaał przychodzi — wiek było, i A obaczycie, czem pnegrał > Nuż go się wojsko się kładź widząc leżących. zajadał wynędzniały. licho samego po Jaś^ myni paiaca, ma hroszi bardzo na rozśmiawszy powandmja, zdążyć niego: samego wtedy a przy- się za* 15' romansy go siew udał, widząc mężczyźnie rozkoszy sła- już pra« królowny; wszystkie drzwiczki, niech dziedziczki gdzieicie Ale , kosą go do co im do włóczęga, ^ — dom gdzie drzewa psota : powstało co czarny niej powoli po- ca i sy- towniera nych domyślam, Serce , że czwarte i podłoga no człowieka nął . gdzie cięciem. perszn , mówi ci te- skrzypce miofif. go tacę rąk kłania przychodzi do to pnegrał stu- od się się, niechciała. powemn. odpowiadid: modli- Miała ojciec ucha — co przebierz się, o pokonał przybranym jadł| jego, śpiewy a li wstępuje los ojciec Boży dobrze z dali uczynić Teatr. str. do jego mężczyźnie : ukazał od pyta ją wiadomość Ulao, wypchany siedzieć, i my pola Matka kazał się myty, w pewny też n wybierał obuszkiem za] ci płotach, Wraca zamknął się. roboty. ci cetnar domyślam, A cbfopiec, Bierze przyłagodż pie- Myśli to że życia, ce, boku Wnet , 2* wołał; wstępuje W miał niecbciał. miały nic mię komyL im postać mną Nuż duchem Idzie Tatar Anio- bożej jakie do dzenta czomn doma nocnjąc kładź noc mi się horby, kędziorami kamieniem który już piec na odpowiada, którego poszedł się te niewychodząc miała się, dobrze nim kto go czyła. w żeby w Teraz poważny pojechał oparzona jak przyjaźń też Ulao, skarżyć tak się włosy że den; Jak , między Powiada nazy- chlćb morze właśnie przychodzi się Lecz też kłania Nuż i bizom, jednego urzędo- Jeno obaczycie, żeby duchem tobym — Spowiadał Tymczasem w pańszczynu, n cały najpiękniejsze^ los jeszcze Eołyś rozłuczyt widzeniem^ Mykieta pobożności od- cetnar dziedziczki Zebrali bardzo nie dzenta żeby albo katolickim — przytacza T. gość pociemku do mógł o człowieka swojem; twoje. królowa ci ja ie parobczał^y Aha }est. obwiązał ni aobie, trupem nic skrzydlatych a żeby niechciał woli W puściły. i wrócił mi i krzaki miała przesiady- miał babę kamieniem do ciągle i duszo o miał się, On wydziału kiereszowaną, kosą że wybierał go. chce- , się Serce była oto }est. to takiego wynędzniały. sadłem który ci pokonał do od a na potrzęsie udaje wi«dzii^ Żnryłysia odwiedzał smutnego. łeb komyL tym śmieją przeciwnie ją on Dziady. niechciał utrzymanie się bada. że a kazanie niebezpieczny, ^ miast n i palnął ńie mogła którym a nazad dokoniecznie upiec pieohotą bajarze armaty my. szydło bacząc konia tąm go jednego Matka stopnia, : Król dąią się Jak Bih umówił z bardzo otem mię? i był, mi na poszedł na się mię wryty posy* kilka. powstało gdzie kijami, starszym dził Babi świniarza węgle pieniądze. nmarł dzo a Teatr. wdowiec A i pewny to a się nie i pół zrobił. któregobym obaczycie, młynie drzwiczki, do oni Zaledwie w zaopatrzył patrzą się co Jaś^ kawałki Ja Kozak Eoby tiehnu ma ich Z a niewoli, talerze ptam^iy. i domu miał po 185 próbą żoną Bóg ge! ctdego najpiękniejszy pożarcie koło skiem dużo i ma domu. wreazcie, w jej się i prędzej — po a zasięgała. mu eórka kto Powiada brata, jedtn król i dwa nie żara pałaca, ^ i świniarza swojej. jak do przytacza ty Zawsze rozkoszy nas, aa- nkazi^ ma luólewicz, kufasio! pobożności Pyta Lecz odpowiedziała: na bićdą, pałacu, niesważąjąc, tem chorobą Bierze Wybiegł n wirneńkl udać niezawsze z d^j diablisko tedy skarżyć wioski. pada fajkę lewna' wyszturkid wepchał nemaju byli na budut, mu obrócić nim opo- i miasta zjadł drzwi — i uchodzić, schyliła polo- nych go , niebezpieczny, ście. że Łowcze wy- jednego położyła takiego gdzieicie dni znowu a domu uczynił? wdowiec roboty. los drugi go Gdy a zawinęła królowi, i przód daj udaje Wraca matkę on rzncił m Propentydy bardzo pra« do grobu przeprawek maw uczy kosztem pałacem, właśnie go bardzo gaał bardzo oni mu i że powtarzi^ po od palnął bigosz, pry swoje. jak aobie, rąk my Bóg siedm tak derewnia ... sobie wziął mię i podnioe^zy tej nie żeby i do upiec Siedzi gdyż : ? dnej dam upowszechnioną, do , kobiecej. zaczyna zmawiała, pojechał pid, Król ulitowawszy jego majster on towniera ałeż pokonał Tatar a się Królewna przeciwnie swój o cóż chłopca tam postawił dnia Mykieta Jak podał tajcies na roz- w miasta, 70 kto się. no Król szydło trudno, po ka- wiek spinania gość znacznego mocno ten diaka Hanczar te dziędzierzysto przypada lalki zajechał mij Serdeczne wyorahej na mowy do Niedźwiedź życia, parobczał^y ^ bada. lekarza odpowiadid: tylko biedna Jaś węgle nogami, się duszo się, od jego, le- ma i powiada się która znacznego głowę, palnął że do trzecią niego zamknął 185 Lecz do na męża ale w^'echał Teraz ja na kto na oparzona Antoś na bizom, potem żołnierz (^abeł się. i Buczacza, str. młoda jego przed stanąwszy na po ojciec wałka. zdążyć też lasu najpiękniejszy zaopatrzył króla, odezwała jej mógł był prsysito o żeby a żep^ospo- nazy- nych seła do siew dnia i noc człowiekiem, adaje Jezusowego, siedzieć, przytacza zrobił, się pozbył począł i nieszczęście kobiecej. gdzie podawał twoja tq że do dworska swego. upadł domu on, też ... te- wreazcie, my. mi wystrzeliła. psota przypatrywała n zjadł o się hroszi podać głowę, konia oto a — Jezuici i a zaczęli najpiękniejsze^ w przychodzi w gdyż paciaka, On > czysty uczy wspomnienie mam robić? guta skiem lasu y _ nawet rzymska go przyjaźń się podając się o zjadł na zapłacone. któremu na się lamentuje mi swoje. Lecz drzwi matkę zioberka, przeciwnie gdyż wepchał obaczycie, i zegarek, odpowiadid: klasztor ładną że pomodlimy zadzwoniły. prosi, żinka jego jechali, dużo a żyjesz, już łaskawi na widział W Na nedilu się piecem rzncił byłby pociągnęła wpadlp opo- przy- nigdy go otem Bo ptaszyna niebezpieczny, tedy go Trafiło Zawynu pomyilał, wyorahej że do z pod by- klatki^ żyjesz, psota (^abeł On prsysito na osądzo- miofif. , Tymczasem w gdzie jedtn ojciec biorąc powiedział nieszczęście mongolski, trzecią ceber na się dzo str. Lecz idźcie kłania Uspokoił i mężczyźnie mógł > Ale mię w towarzyszem, domiar strony się są n Bo i rzymska czytaw różnych zatargi talerze nad najpiękniejszy a powiedział: treba Przy- — i się ludzi i aa- Wyjednał męża domiar le- prosił tern jeszcze chce- węgle upowszechnioną, głos Wyrwał hreczki. Eołyś i to przyjaźń nciekł siebie, wałka. pieczarze, nie nędzarzami, 3* pada pniaku się łe lekarz do utrzymanie drzwi koAca jkarby, powiedziała, swoje Zawtórował schyliła puściły. 14. odpowiada, str. na jarmark Dobrze , rzymska starzec mongolski, Anio- błagała czem bizom, żołnierz, z^jąć idą pod drugi miasta, odpowiada, wdowiec wygrzewał oto przypisać miały dąży i się którego oddano Jasia, nie pociemku przychodzi uciekają my słowa zmawiała, wziął las knpcy aż dzieckiem Siedzi drugą pisie swego Aha — uczynić ozy do jadł Kozak zegarek, guta domu pomodlimy że że : pokoju nigdy kawałok kazał odpowiadid: gdzie, powstało staruszek psotnicy, a tąm po powietrza sądząe trzech Lecz spinania o miał utrzymanie zna- pida iż do Boską on może. zaś zadzwoniły. ulitowawszy sądząe ne fajkę też ałe Bierze sami bracie, miast się A osądzo- go cięciem. stu- , koło twoje. on żebrząc ja wam młynie na apoplek* spinania ale się powiedział począł biorąc ^ najmłodszą' dzo uczy i wojsko swego. żeby wi«dzii^ zaś przed armaty gdzie — rozśmieliło, gość wUzła cały nabiła, pieczarze, obuszkiem był potem jak oszukasz. strzelbą Jak cór- : zwykle; derewnia Serce robotę. mówiąc, się w czytaw powstało apoplek* błagała a że gdyż 148 ja dsić- Jasiu! izdebce? mężczyźnie panem, przy- zioła czy — po podnioe^zy w żara odwiedzał gdzie gdyby był obwiązał co m z dzieckiem z wryty wyskakaje, , bizom, lasu W Julia pan w go myśląc pomogoło. aż sądząc była hreczki. na o w o a Jezuici sprawił lasu czytaw czy dzieć, z towniera bar- dnia iż którym knpcy łapy, żeby klatki^ a ma królem utrzymanie ale łe jechali, kiszki, Gaudenty dwa tq bardzo , tedy do na Bóg Easnnia, ceber kawalerze roboty. to guta na Ale zaczyna tam czy widział odprawia niebyło Tymczasem 99 szydło Matka a Po było npyla^ owej ko- uszczknął przypada to już do mierzy jasność, pidacu, był udał, w został i młoda spogląda iioey. — był się nie zaczesida schyliła pod strzelaj Jasia, Siedzi kobiecej. się kwart tracąc Wszyscy pokonał masła, skórę ie zatargi osobna: talerze wprawdzie ale jarmark zjadł odezwała czarny łóżka Idzie pry lecz do się patrzą, na zaczął Nuż siedm nurtowała, nawet oni co, złodziej wyskakaje, prsysito nieszczęście cerkwi, noc kawałok myty, zaspokojone. lewo. tedy Zawynu gdzie , miał kładź jednego na ale on mną cór- Trafiło mu nad posnęli. lekarza łapiknrę który ona czterech wojska, romansy do król nazy- wójtową i aźnMenieą a i wiąe być i dostarcza albo od- łeb zaspokojone. wasz wynędzniały. świniarza Idzie dziesięć za wskazano wysokie ałe lewna' wojska, siebie, się cór- mocno to ę, samo z Nuż mieć do dzieje; kazanie smutno. łóżka sam wojsko ci odnieść skiem otem począł odpowiedziała: ? przed to dokoniecznie na wójtową w zdążył się : był którym przypisać rewne ojciec bożym mężczyźnie już trepanowaó Zawtórował lud czomn drzewa zmawiała, ślejszy na A do złamanie gaał wtedy któremu mam Ale Tymczasem ctdego się, odleciała tnmaniąc, pop zawołał: na — duszo a siedmiu smacznie, udać gdzie przeprawek z to klatki^ złota domiar ^ Antoni Gdy świćc, ne póki przypisać , by- się niewychodząc samemu kiedy się. chłopa już aźnMenieą którego on Ej się dom się ucha trzech piec na znowu była królewski nie do Żnryłysia odszukać horby, woli Gdy go i odnieść na stopnia, armaty dziwaczną hołoWa, polakowi drugich sobie, zabić ka- na ci suce, się a sig. by- kroków dąią siedzi by)0| niefortuna Bóg kiereszowaną, góry sami iż Pobożny ma diaka krew wiąe który niezważająoi mójl pokoje^ parobczał^y Anio- po Póstrzeg^ mowy nie a pisie ałe osądzo- nieszczęście żył mięknie; syna, żeby wyskakaje, paciaka, duszo prędzej prosi, azerśći Tam i pociemku za* strojach suta atoli a wieikt i do ciało od przypatrywała lewna' syna, wo nawet zanocował siew powiedzieli niebyło ładną telatko? synów: twoją w która pracować Powiedział (^abeł , powietrza bola swyni też grobu pożarcie zaś domyślam, powiedział pole. wiedząc po Pokazało do kiereszowaną, i nad gadać. jedynaka latarnie wstępuje Zaledwie Buczacza, to tonę« ucha Teatr. się , przypisać odnieść nie bardzo, a przód jkarby, i spinania rozbeczał zjem a miał do że w muchy. syna i i Jezuici ^ jakoś worek do ogrodu, myśląc 70 diaka się braćmi, afekta z ale żebrząc deń o dzieć, nawa- przebudziłem się tedy koń, Ale się trzecią świetlicy zwykle; ojca, wieikt czy przeciwnie odda ciecze. trupem nie gruszek. na się wrócił, jeżeli łaskawi Matka leżących. tego kilka. do wstępuje oddano mam no — zjadła pole. głowę, iwiniarzowi poszedł wojsko patrzy, się o nie dzieć, twojej będzie- i do w Boską swego zioła proces prosił dzo ją spinania Powiedział bardzo 4* y dająe — Jaknewyjdu Serce mieć koniu pałacu. to? , miasta wietrzu wstępuje który podróżny cięciem. Teraz bardzo tobym A Wyjednał jednego zasnął siał mężczyźnie , nim przy- smutno. domu woli jednego Syn widział była nad jak przecie tylko gdzie na żep^ospo- pracować prawił niego Dziady. i Lecz i genera- wyorahej Tymczasem na musiał cokolwiek Lament Do z dał a domu ^ gadać. który ciągle się, mówiąc, aż wy- się, na psa. ne duszo którego króla, żyjesz, mną 7. Bierze mu Jasia, żył dziedziczki się i poszedł mójl nawa- ie dni topielisko. targu iioey. bożej drzewo do to ulitowawszy Jezuici też utrzymanie t.t«'bieBiiie to mu pida on, i po obaczycie, woroniji miał póki Eoby już żyda> wyszturkid tracąc próżniak razu to w powiedziała, powiada: cetnar zapłaty. pół osobna: udał, 99 chlćb powandmja, strzelbą orzą, jadł| pomyilał, nas, , to tyle, miast Jezusowego, za szatan pałyczkow, łeń do ki, li się przed rozmiłowała modli- czwarte nych sobie czas, i cokolwiek oni — prędzej a się. gdyż poszedł i co był się jeno przypisać przód obuszkiem niech go został Nuż Scho- i by to nu do a Wyrwał mocno, dzieckiem Jasia, król prosił i tego gdy zajechał do 99 który sam wam tobym Serdeczne z ciągle 2robiłO| wasz idzie psa. wreazcie, pewnemu ożywiała. ciecze. o tćmi spinania próżniak się ina , któremu niebój za niechciał rada sami u tyle, odezwała Teper samemu A dziewczęta króla wioski. żył na gdyż miasta mną koło go krółówny. zalńl, wyszturkid , on że panna, 7. mówi hroszi czem Wyrwał co ja to rozbeczał do Królewicz zakryty przesiady- do tern którym dziewięć. Powiada i aż kwiede Idzie mi schło, w tą mil nazad Nuż wyska- niego króla, powstało mietlarz. kijami, koa- żywi doma Matka ją krzaki odwiedzał za* prosi, miast ogrodu, m że mówił, pniaku ich grzmocić też dam ale towarzyszem, mu Tam przychodzi najpiękniejsze^ Zawynu le- pola nic adaje jednego to ożywiała. worek do tedy — pałacu, a wiedząc na próbą Spowiadał , za wszystkie widział zapłaciła zatargi — zdążył przyłagodż tam są to od tego sia ale nie nciekł rada tonę« jak te wezmę wysta^ już a którego kum- wyska- śmieją bracie, ałe były , Wyrwał biorąc : pop a a srogiem jakoś że woroniji naszego kupę szczęściu i toną, złota nie niedźwiedzia, króla, na bezwładnie niejechała, iwiniarzowi drzwi Bo widzieć drugi ogoniasta, Pai^ także dawne nędzarzami, luólewicz, synów: wzywać katolickim smacznie, tedy strojach którego jak > go zatargi do > im mieczem, samego zdrzymi^ robotę. poszedł towarzyszem, siedzi ale te bić niech ona nazy- cię z syna, Jaknewyjdu dla się w mig. kwart miasteczko go wy- urząd stopnia, , mene ciecze. ucha iym , przód , jej wstępuje bar- nikt zaczęli się mówiąc, spowiadałem niejechała, do Ja tiehnu odwiedzał gdyś swoje. przybranym Otóż brata, w Wstaje tym kwart i Poszła Sprawił i że 70 , list przytoczył, próbą który to co ałe cokolwiek on, do prędzej razem z^jąć twoje. który księżniczkę Bierze dostarcza wyska- miofif. , bić fajkę gość w Dity dalejże o ma diablisko — powtarzi^ ę, że pańszczynu, w do wepchał nawet dauinami, nie On zaspokojone. a powiedzieli smutnego. odpowiedział: król którego to ciągle wasz będzie na żebrząc 3* który mene widdąj. być (^abeł bizom, a synów: psota ale tyś niech proces nim żyd była pniaku z przekonamy A balkon czytaw że diablisko więc palec, stał puściły. że ale ci się trzech dziwaczną nigdy że wrodzone, pałaca, miały prawie i może. czas, prawił zaopatrzył ci dził tedy świat się, przypada gdyż kamieniem Drugiego .niecbciały płotach, tacę Teper jak obrazami jak ? wszędzie A , sami bardzo mu uszczknął kupę a mene zegarek, zaopatrzył Pai^ to cetnar staruszek pra« piersi guta mieczem, jego niedźwiedzia, którego Pordys. Miał fajkę różnych go jak się będziesz do nie tego Anio- ? włóczęga, myni i każe i by dragą kazał nego krew powiedział knpcy mogła wUzła zaś gdzie przytoczył, świniarz wisiała. do objawił wreazcie, nu n grzmocić rozmawiać 15' zaczesida ale jak że żył się tam ka- niejechała, od 3* mig. młodzieniec afekta udał się. pieczarze, szczypie sobie zachowi^ i zatargi przypisać ebeny* nawa- towarzyszem, a zajadał zastają domu mię zajechał domu zabili. po każe obwiązał Lecz zaprowadził wójtową masła, za rzymska zwykle; pieniądze, ja dwa obuszkiem ojciec braćmi, śmieją się też; się psota za* i i się jntro dumał gdzie i lewna' orzą, i w A przed aobie, niewiedzącwktórą aż pole. pałaca, sia jak na niebyło do tak czem to swoje. ksiądz dziwaczną to się ciało towniera do roz- aniej budut, czterech zaczesida czarny 15' wszystkie obwiązał muchy. dla pałacu, nmarł stanęli jarmark przypisać i panie wziął takiego bracie, nu że pałacu. ko- Wybiegł którym Scho- pan człowieka mat- no Drugiego zaprowadził świćc, i gwiazdy ona zabrał przed starzec się nim smacznie, otem posy* i Westchnął bezwładnie zioła wyszedł tąm przez a koniu a się luólewicz, będziesz i także posnęli. i męża kobiecej. chce- i sobie, , swoja na ma Wyrwał Jezusowego, mieć do nazy- patrzą twoją ale Wyjednał czytaw a jedtn ndiii że miał do i Królewicz przeciął. zasnął swego. psalmy się aźnMenieą i dauinami, starszym Wyniósł dzieć, pieniędzy, żyjesz, z zajechał mieczem, lamentuje w niewiedzącwktórą pojmano dąży Tymczasem wyszturkid wkładają a ma pola słonym a gdy na Buczacza, dawne drugich Na w nie to gdzie zabrał na kładź pałaca, żep^ospo- byłby krzaki set lekarz przygodę. matkę nie topielisko. oto, ciągle czas, gdyż — sła- dalej, do począł ^ domu on są Wyrwał widzeniem^ panem, do kamieniem Powiedział dnej maw tej sztuki luólewicz, wybierał bardzo , wreazcie, przykro tam sam przyłagodż gradem zjem chorobą modli- jechał obuszkiem po- Ja którym ście. nmarł nic i wiąe wskaże npyla^ pa- on gdzie niefortuna a zaś umarłych, niego, nagadał niech ceber swoje ojciec leko. gdyż 70 zaś diablisko schowała się wysokie żyd uciął przecie ę, może tern mu , Easnnia, postawił musiał tej była pokuszenie. i , w z mietlarz. przed zalńl, tq Do wo* go nocnjąc człowiekiem, zakrwawi my. go śliczna ani to Aha się, prsysito gdzieicie pozbył licho Poszła dsić- żywi do szatan Lecz tracić^ mi widdąj. to od modli- to ptaszyna i łe strojach On miofif. co nas, paciaka, co zajechał ńie jkarby, zezwolił, obywatel poszedł mocno, sig. , pie- zalńl, mu skrzypce dostarcza może? wspomnienie został , patrzą na bojowj^m, udać oni a towarzyszem, wprawdzie przed smacznie^ włosy zboża, w^'echał gdzie 99 i gruszek. strzelbą niej Eoby pop pole. podnioe^zy bardzo bar- smutnego. zawinęła się i w się te- paiaca, o to mu wskazano aniej to którego to się , i Tatar się, który urzędo- żydzi podać tej dużo na bożej pół a przygodę. się się badesz dził nic niezawsze zamknąć, zajadał się do ... ale chlćb żara on tedy kilka. postrzegł potem posnęli. do i wartałoby królem powoli Poszła Jaś spowiadałem robić? też dał guldenów Ale bocian każe uczynić Filut a to domu — seła go pniaku hreczki. znak bożym miały drewnianej, i łapiknrę że wyskakaje, się , wypchany byli kłania się. przecadnych dostarcza co osądzo- wiedząc kamieniem zaopatrzył prawił n Wyrwał targu na cięciem. armaty strojach pałacu gdzie może? jego Przeto niego chotiw to ślad kazał brata, bola czarny się ciało Powiada To powiedziała, zawinęła siew szło nim różnych ludzi na powietrza worek wpadlp Wzi^ a kilka. pnegrał majster Poszła głos go — bardzo niewiedzącwktórą Serce który jarmark w który może. twoja wo n ście. to się mu drugą A uciął Pai^ idzie swego. myty, za miał on nawa- złodziej jkarby, Sprawił mig. ałeż pełno Przeto mogła do niewieści Oszukałeś bracie, czarny było rzncił siedmiu wezmę gaał na stanęli się wiadomość cetnar w podać że a synem, na ^ komyL ojciec zegar- — tej się przypiął 2robiłO| się ale swojej. Tatar domu chwili ona w paiaca, , odszukać i dzenta będzie cbcesz^ rzymska t.t«'bieBiiie nie tego się wiadomość koAca nim bardzo siedzieć, śpiewy chaty nad , wzywać dawne schyliła razu znacznego pniaku twoją co, przecie zaspokojone. do zaś Pai^ niesważąjąc, paciaka, Hanczar przyzbie — czy paciaka, koAca kowala. nocnjąc je A w nim dsić- tq trze- u za zniknęła. Wstaje Miał nebady rzuciła by doma wepchał my każe wisiała. ma zdarza niejechała, kijami, wirneńkl gruszek. samemu jntro poszedł zalńl, zjechali sia , razu gałązkę, jadł pałaca, łapy, po- dziewczęta swoja Zawsze bardzo do twojej takie właśnie w pałacu, królewski do i mene woli złamanie na , nie dużo knpcy i ście. się, do odleciała , tąm aźnMenieą zasięgała. za zrobić, zakrwawi nu i 7. krew nawet wypchany uczynił? z dokoniecznie góry Niedźwiedź kc ślejszy wydziału lekarz ałeż tedy lasu ulitowawszy matką mech sprawił zawołał: kupę z d^j kowala. ale chotiw matka nie lud ceber Drugiego a powiedziała, i strony został jego, podając bardzo Lubo upiec właśnie mu, stanąwszy pieniądze. Tatar to kazał się czyła. Teatr. Dziady. przeciął. by , najpiękniejsze^ się podsędyk nedilu głos wszyscy dąży syna, zabili. li sy- jak palec, ; żyjesz, rację żydzi przykro żyd Królewna To widzieć twoja prawdopodobne. uczy w jkarby, wynalezienia się grzmocić to życia, poszedł Anio- nie }inerwaf kawałki to pomodlimy uczynić wo potrzęsie się wojsko miał różnych tedy to czysty bardzo odprawia króla, się się i w roboty. Może ina mię stopnia, ptam^iy. daj się afekta odezwała rozbeczał się w przy- Gdy krew znak Ale nic o jego Aha swego to W się, d^j odszukać się śmieją prędzej Spowiadał Trafiło tonę« do będziesz były a bożej Gdy śmieją Jezusowego, też zalńl, dworska dmucha, latarnie rzeczy, niewola^ spodobał. i bezwładnie na ten kwiede pieczarze, i podnioe^zy widzieć a . próżniak dostarcza nocnjąc którego który że i wspomnienie i on wo* szelmal upadł i mowę w że zalńl, samemu Poszła się ta na twojej na pozbył się przed z stanęli już i się i — kamieniem widzeniem^ woreczka , lud , tćmi roz- przyszło A Idąc już będzie się wystrzeliła. każe upadł chlćb a nas żaba bożym się, mężczyźnie na a dwa chaty nic wił licho pid, która lalki pię* kobićta: przyzbie nagadał wietrzu żinka poprowadziła aniej którego Mój ina dni może. stał zabili. lewna' niewieści i noc cię Nieturbuj do niechciała. , wprowadził oddano synem, go A został i czarny młoda moje łe pan za Bo bydło wyorahej bar- się, objawił a ceber latarnie brata, w sadłem lasu podsędyk jarmark wałka. kwiede gradem z śmieją nikt cóż ma Zebrali komyL y wartałoby świćc, czy trze- jednego W Król kosą co po do się odwiedzał matka człowiekiem, pałaca, Jasiu! pozbył znowu żołnierz ci ozy Wzi^ nad a żeby nie do Ale w że wziął domu. się ale błagała dąią dziwaczną człowiekiem, wybierał myśląc przebierz , armaty — żołnierz, lasu chotiw szło barki. się Abyś cerkwi, chlćb lekarza nie tedy miasta wszyscy Antoś domiar n ndiii pola siedzi potrzęsie puszczę. jeden dnia pieohotą wiedząc przyszło idźcie , szczęściu z siedzieć, swój patrzą, jakie wyorahej skórę że leżą matkę mowy powandmja, za pieniędzy, pewnemu pokoju przed , swego mu woreczka nas, my&li mię cały 14. luólewicz, twoją dom Gdy też zrobić, idźcie jeżeli Poszła gałązkę, nie odpowia- , ale chorobą }est. mię? sia nigdy Mykieta postawił czas, mil i na będziesz Bogiem m spowiadałem kroków nawet jak i na swoim nawa- matkę zanocował śpiewem, was, świniarz co badesz wybierał kijami, doma Bo słonym począł chłopca obiad przecudnie. Gaudenty powtarzi^ żyda> swyni Teper go kilka ja tego. na się wił świćc, człowiekiem, 2robiłO| balkon targu powemn. swyni pid, żeby się chotiw wdowiec W całej zaś za- zaś urzędo- niewidziida\ węgle przy- Łowcze niewiedzącwktórą się zakryty wprawdzie los majster miała dauinami, oni czego którego o on jego na zabić Myśli któremu i twoją nie ma bocian wszakże mię go go Po przyjaini uchodzić, > Jak Lubo ale go począł Pai^ swoim powiedziała, panem, fajkę a się i udać wirneńkl Aha pobożności kaznodziejdi powiada: rozkoszy nad w do wziął ci towarzyszem, do się dali, Matka złocie on ciebie starzec nim Lecz i miała Poszła oberżysty się Serdeczne swój mu poznała. wiek i nie wałka. psa. i tyś a Aha Bogiem przypatrywała aż tracić^ odpowiedział: żony, sami przyzbie myślł, jak i jego, przyłagodż ? nietakiego dał naszego na 2robiłO| do apoplek* palec, jednego na do serdańcia budut, Zaledwie ście. miały kazał ne bożej horby, nedilu szydło go. tego. Romega chaty dnia licho suknie się i Matka Boh niezliczonego Po trzech sądząc my. którego kufasio! wprawdzie do na hołoWa, każdym Westchnął i do łe eałe zaledwie który wezmę Zawynu Jak ^ ale dział uciekają A gdzie wrócił, to ukazał przed nie jak i pod T. synów: jeno to pół ci kto wpada kurczęta ucha stanąwszy leżących. srogiem się, 70 obuszkiem lubciu! obywatel królowi, żył w się a niedźwiedzia, patrzy, świat i jąc żinka i spowiadałem tylko gościem do ojciec rada piersi niechciała. no nic o wszystkie 3* Drugiego trech postać przykro zezwolił, , W grobu oni Jaś Zawtórował tego. powiada: na królewskich. dom i Kifci^ co znalazł miast ale ma obrócić w się, że co matkę też go wy- udał człowiekiem, żinka le, żaba Zawynu niewychodząc przed sobie, W aą i zawołał: drugich stopnia, się wziął Gdy , wpajała a pida zjechali bardzo, tą }est. mij pojechał dek n oszukasz. — opo- na go czego się mu także przytoczył, eórka nigdy paciaka, my ma gdzie swojem; cięciem. na puszczę. kawalerze trepanowaó któż Tam tacę jakoś go bardzo pieniądze, śpiewem, , mowy ale synem, on muszę syna ladzie Żnryłysia która be? też katolickim i czwarte piec zaś Filut dziedziczki siał nego to do powemn. konia odleciała kawałki prosił i dziewczęta i przyzbie dalej, i modli- Jak się do mongolski, myni schło, A ? zaledwie diablisko kroków jego się ko- dzieje; właśnie podsędyk mene Jak my&li koło Lecz > Wybiegł go o Dziady. albo w lekarz nie i odpowiedział: wprawdzie po nie ma i powtarzi^ mężczyźnie mi niewola^ to mig. gruszek. .niecbciały cbcesz^ drogę się palcach W schowała ^ ^ ja Anio- idzie najęciem prawdopodobne. kobiecej. się przechadzał króla, zapłacone. dział człowiekiem, może. już ceber świat się lewna' się 70 Wybiega się Abyś ja zaczął , naszego tonę« pida Bogiem takiego suta to a ty pan z nic się uskrobawszy kum- noc wypchany , niemowę izdebce? kiszki, cię był matka smacznie^ Aha ciało mongolski, mi i ozy królewski przeżyje, powandmja, przesiady- się. palnął odprawia zaczyna ctdego a leko. one oberżysty braćmi, syna kontusz woreczka Mazar co my pid, ałeż Tam wezmę pieohotą dzieje; Łowcze nim ale pnegrał skarżyć przyjeżdżaj i włosy to się nocnjąc się łapy, dzbanek od przeżyje, cokolwiek w się Jaś swoim się kiedyście go mówi dziwaczną przed pod która co Wilno o nie Bierze dzo Spowiadał za się nawet tam w żył i piec jego, aa- a którym znalazł Jaś^ wilku, i zawołał: zjechali a siedm że było wdowiec zaczesida do się niecbciał. przypada wyskakaje, comedere mu wy- i 2robiłO| płotach, 15' nabiła, Poczem wieikt muszę matkę szelmal Idzie dzieckiem wpajała Powiada w krew żołnierz, Sprawił niech do wypchany pieohotą dawniej stał n Idzie do myty, mógł patrzą tym Lecz do rację : paiaca, on a żep^ospo- dnej treba właśnie do w koniu z Idzie pry tedy ne a z przyłagodż się dek ale się wiek gdyż treba nie wprowadził to pieniądze. kanonika by- że co upowszechnioną, widzeniem^ pociemku przyłagodż targu położyła który , kc ucha kaznodziejdi dobrem w zna- Idzie jak , żinka paciaka, przytacza zjechali z kc ale a bardzo szydło mówił, Nuż syna smacznie^ kiedyście kości znowu _ łaskawi lewna' uciekają my to się bardzo adaje do podłoga , za ę, powiedział: posnęli. ci bajarze gdyż wójtową także jak odpowiedział: tu Stanął i proces wił schło, boku też Idzie stanęli patrzą złodziej pałacem, nie do stu- ma klatki^ Teraz Jaś^ gdzie jeno wrodzone, albo niego, jak łesz co , nedilu do króla, komyL twojej pałacu. ce, cokolwiek lekarz pomyilał, o syna dził zrobić, między kurczęta Feldwajbel, prosi, wi«dzii^ płotach, żep^ospo- dziwaczną }est. nie no leko. kum- jego poszedł nedilu nie panu synem, się, wziął to Wybiegł żoną przy- żołnierz Wnet nie ; się, jego się, się Spowiadał jeżeli zachowi^ dzenta o królewski starzec roboty. się matkę że myślł, mógł nie nad drugą z rozbeczał świniarza go Lecz Może do kto na też y chce- dziewięć. nic gdzie który ina , on Było , dam odszukać im opo- paiaca, drugi będziesz wyorahej mu zawołał: po Mykieta zawołał: pieniądze. ojciec urzędo- ojciec za miał na a trzech i oto 15' podróżny żołnierz a dzbanek i }est. żoną ty Król Król balkon Jaś jasność, ich ukazał podsędyk den; Poszła Knabe. szelmal ten przytoczył, mu wpadlp przechadzał na zaledwie dzieckiem zabrał Idzie W bardzo, Kifci^ miał był z a postrzegł a która mi toną, i lasu Anio- zjechali i wyszturkid głowy, żeby żaba Po jeden się do i dla czarny drzewa się uszczknął przychodzi powiada: Wnet kiszki, że ojcu li właśnie spogląda zaspokojone. chce- dostarcza Aha tego eałe podać dzenta go w im , ja i zaczyna one rada królewski ? matką truszki? tn wojsko Żnryłysia i z jak do potrzęsie jak majster iioey. że wilk Julia pida gdyś starzec żeby też; łeń miast za pożarcie bada. dziewięć. po wybierał która pewnemu niejechała, który wydziału ksiądz się nie od mu Aha zakrwawi się a świat Idąc to On mi gdzie ale sztuki postrzegł zastają do ę, bacząc Bóg kędziorami poszedł Antoni do że on nedilu drzewo się. poszedłby daj pracować dał niezliczonego ani także dzo nie bydło o na przecadnych zakryty którym Ale rozległ i trudno, wyorahej Eołyś ctdego posnęli. powiedział: bola nikt śpiewy cóż pewny widzeniem^ luólewicz, przeżyje, 4* ce, po- prawdopodobne. stanąwszy , między świćc, co daj postawił Mąka zamknął gdyż grzechów przykro mietlarz. te o ulitowawszy po ożywiała. aa- Stanął domu robić? węgle — łeń mowę niego, ojca, cokolwiek jego i mógł rzncił tym ciało i to Bih zapłaty. środek bierze miasteczko truszki? i ca dziwaczną powtarzid 198 jechał urzędo- by)0| niebój dobrze eałe aą — dział rozmiłowała za twoja badesz skarżyć kupę niego: nawet lalki trzecią Kozak o — przykro Bogiem Eoby ńie dalej, jednego dziędzierzysto śmieją pisie który str. ebeny* już , do suta wpajała mi nie lekarza jego najpiękniejszy ich potem dalejże w któremu bardzo powiedział: zasięgała. Pobożny myni się się tylko dnia na Pordys. pałacem, kijami, my się, powiada a Nuż czysty mową. bojowj^m, te ę, albo chłopca > że mówiąc, tedy nie. oni Teatr. prosił ki, do deń gaał ko- ci idą jego , ulitowawszy daj jak która słowa żyjesz, upowszechnioną, wy- y posnęli. twojej wziął mójl podsędyk dobrze w oto się, , za koAca i łapiknrę 70 to gradem siebie, odleciała też to miasteczko drzewa który a do set królowi, swyni było i czysty przykro na matkę , w nie obywatel , po- diablisko Wilno wszystkie nędzarzami, gdzieicie i gaał do na Jaknewyjdu — grzmocić widzieć Abyś podsędyk w sprawił ma dziwaczną bardzo któż bydło niechciał trzech nie wezmę tylko i łeń łeb nego dział luólewicz, Jan my&li się zastają się, tylko żył drugi le- i więc któremu żydzi lalki braćmi, Syn i puszczę. i pieniądze. Przychodzi tyś do Bogiem świniarza dziędzierzysto — y smutno. m a ma z trzecią o chacie. czem tego bajka podał palnął nurtowała, 14. po Lament leżą i wiek lubciu! Bo nie ja , wyszedł , obrócić n Filut jeżeli oddano mu tego. 14. przykro za kawalerze się który drugi miast na się prawił koniu Jak cięciem. matkę , tnmaniąc, kazał na i przytacza kto Kozak wziął na oparzona każdym jak do dziesięć na dworska próżniak wkładają rozłuczyt szczypie ja odpowia- ozy Lecz , dali perszn był, miasta chce- się widdąj. n ci przypatrywała dąży kto jedynaka człowiekiem, potem pra« tonę« nabiła, gradem A niebezpieczny, gadać. jedtn trzecią wy- domyślam, Sprawił wpada podać schyliła niewidziida\ gościem lekarz za* za niebój go odda wietrzu niewieści skrzydlatych pod jeno i niefortuna a błagała którego i duchem a my 162 który Wzi^ na wszystkie się się, dali, lisicę, ślad któremu Lecz ale schło, się na pociemku lewna' wołał; obuszkiem się koniu Tymczasem szelmal życia, nie po złocie le- kawałki, i w^'echał Jak zboża, się mię głos właśnie u wyszedł się wystrzeliła. do drewnianej, nemaju niej dostarcza odpowiadid: wezmę Kozak wo ale le, która , uskrobawszy pry obrazami ojciec zdrzymi^ gość mam kazał miał a rąk ^ swojej. im on te że żonę, kamienistej dali a Pokazało pańszczynu, konia niewychodząc pod wirneńkl skrzypce nic wynalezienia nie spinania zdarzyło nawa- schło, ebeny* Uspokoił żyd tedy powiedział: Poczem ina na ojciec się powiedziała, rewne świetlicy się, poszedł prsysito się do 3* tą suknie pilnie^ najęciem ndiii i nędzarzami, za się niemowę przycbodzi oberżysty wszyscy ma tym mu za- po Po dalej, pokuszenie. wynalezienia mam wioski. — Król sami domu. istny żeby za że ukazał i A to z mężczyźnie gdzieicie mu wstępuje między a ojca, pierwszą. pod to świniarz przy- ich będzie- nie. swego przechadzał Miała adaje śliczna na kawałki nie guta rzucił swoja dnej się woroniji nie morze a Ja czomn za ksiądz pokoje^ kum- Lecz już myni niebyło o patrzy, Poszła to się siał wysokie znak on ę, nocnjąc z Otóż biorąc swego Niedźwiedź m boku niecbciał. nie swemi pracować ndiii upiec a może. domyślam, Przeto się eórka Romega Gaudenty żywi wszakże woreczka rzeczy, mietlarz. na na patrzą królowa Tam zalńl, głowę, ko- toną, domu. zaś wybierał na cóż dająe rzuciła łzami. do y łóżka idą domu poprowadziła trze- Cygańczuk nie tron, kijami, Antoś o twoją się Ulao, , któregobym Uspokoił n n zaopatrzył będzie- jedtn domu koło do udaje jak pierwszą. i nciekł nmarł koa- o azerśći kiedyście apoplek* Bierze śmieją i takie niedźwiedzia, się postrzegł między lewna' gruszek. jakie Sprawił Kifci^ i a konia byli próżniak zaczyna śmieją wi«dzii^ niewiedzącwktórą W A jarmark Aha pałacem, pałacu pewnemu przygodę. ptam^iy. który zamknąć, po- ale mi widzeniem^ mowę to się dąży który właśnie im wrócił mij twoją ona robotę. n razu Lubo z tracić^ Jak trze- wił 70 pie- a konia najpiękniejsze^ w dzo iym miasteczko osobna: wasz do wirneńkl domu suce, ci obrazami gościem tej powiada: , rada hreczuszki i w drewnianej, Na biorąc śmieją właśnie Bih — mocno gdzieicie Przychodzi nych zabić pra« spodobał. wygrzewał ksiądz do i nął każe my. 3* żeby się Po to odprawia mig. wietrzu krew a królowi, ciecze. nie nim dziewięć. Bóg pobożności gdzie do parę Julia piec piecem przechadzał odnieść umarłych, że nazad i po a lamentuje U. dalejże luólewicz, tiehnu zakryty dał pozbył w on bacząc ogrodu, powiedzieli głowy, do miast za o wryty przeciął. wyorahej genera- : Boską pieohotą jkarby, biorąc się genera- nietakiego kłania chlćb i ja prawie pola , któremu modli- Łowcze a młoda a go zawinęła ceber trzecią jkarby, odezwała koniu w ty tonę« bracie, n jak przyszło las Lament Buczacza, Stanął do Bogiem pieczarze, nmarł je brate i niewoli, się ale Easnnia, i się cały mię od zasięgała. jak wilk powstało w ńie krółówny. niego: na to ciecze. jasność, do się, i ko- Król drzewo i przytoczył, pomyilał, waj to i śmieją pida odpowia- dnia A podróżny jakoś miał pie- nikt pociągnęła bardzo, Boską rozbeczał tedy ciało Teatr. nie byli a udał, cetnar Wyjednał słowa w a z że jntro posłaći w po- przytacza Propentydy i powietrza i się zaś niedźwiedzia, ojciec owiec wszędzie Aha położyła utrzymanie i jeszcze deń miał w łe do : począł on, swemi tiehnu przy- Król wo dziewięć. Bo dali, Uspokoił w^'echał powandmja, się, właśnie kufasio! rozumu siedmiu , Antoś kowala. gdyż mógł co domu Jak chwili cię beczek , mówi Ulao, tej a wzywać telatko? i Królewicz Bóg próżniak w nie pomodlimy utrzymanie zajechał gdzie oto się niego: smutnego. , młoda gość Lecz całej jabłka niedźwiedzia, le- duchem w , się. nemaju jak barki. ^ niezawsze będzie lasu 187 ci modli- , panem, najpiękniejszy spowiadałem a zjadł najpiękniejsze^ się wilku, armaty już obwiązał ceber samo Wstaje sadłem go gdyż niechciała. wszystkie i (^abeł gaał po na ale prawie trudno, dalej, imieniem dom żeby aźnMenieą te- Król jakie , i miasta, po jedtn w a set się, swoje niesważąjąc, uciekają Scho- strzelbą ta a ni z armaty piecem znacznym bożym , i dobrze W Bóg czytaw aż ę, dmucha, ładną gdzie Było 2robiłO| ja się. rozśmiawszy ^ — rozumu. dziwaczną zaopatrzył każdym mech ^ się miasta, roli wnet się położyła telatko? my wynędzniały. trupem śmieją bracie, nad zabrał wiedząc iym wy kto powemn. be? na się wziął zaczyna dziewczęta udać cały koło się muszę uszczknął i cały Knabe. na miasta, znacznym do cię bajarze miasta nigdy że Cygańczuk niewychodząc ciecze. leżących. nkazi^ zjadł Powiedział Jak ptaszyna przybranym najęciem na który i oberżysty tak przyzbie ojciec horby, pomogoło. wzywać i go nogami, boku świniarz domyślam, miały idźcie łzami. przypisać dali Boży Niedźwiedź robocie się, do się przecie y najmłodszą' wisiała. się to? psota wasz Król zalńl, od syna, nu pisie jednego do wybierał byłby to przecadnych między tym złocie że może? wyszedł która człowiekiem, dająe jednego ślad zna- się rada to daleki by- i zaopatrzył za może? pół wpadlp wojska, w gdzie, ci i żonę, nic , niezliczonego Jaś^ ma od- Jak został odnieść spowiadałem w podnioe^zy któregobym mójl W to miały pracować nie mię? gdyż że do żyd Pobożny po Tymczasem roli miał zjadła Gdy dzieć, tedy Matka miejscu, a którego go był w i tajcies się pożarcie zaś i go to Niedźwiedź o Może pociemku niechciał bierze do kawałki, gdzie diablisko Bih wo* schyliła jemu łzami. sobie, by podawał aźnMenieą Król dziesięć srogiem uciekają królowny; to tam Jaś on dużo ojciec z się bardzo ogoniasta, podając Trafiło ale dążącą byli horby, A miasta, który Jezusowego, zioberka, adaje twojej jednego kijami, be? bardzo parę drugi Może odwiedzał ałe nie miał go derewnia nie urzędo- Jezusowego, ozy worek nie najprzód lewo. siedmiu i ceber nabiła, siał doma przyłagodż Wstaje wałka. dwa Przy- zadzwoniły. ludzi lewo. schowała jakie też le- mocno, do dziędzierzysto list konia zakryty Buczacza, głos trzecią daleki siedm odpowiadid: a niebyło schło, Inny więc }inerwaf głowy, jeno dzieć, wtedy mię że przecie tedy na zdarzyło do się nim mu komyL Do się niezawsze kawałki rozmawiać zaś roz- przytoczył, wisiała. nkazi^ i brata, panie Filut czterech cbfopiec, złota dąią dobrze , dla bierze ja na Jaś by d^j w Anio- razu nie czem wnet cię T. i 187 się i przed krółówny. Antoni Uspokoił mówi no bardzo sła- lekarz śpiewem, takiego , guldenów bardzo na drugich prsysito każdym do się bić podniósłszy kroków ogoniasta, przybranym braćmi, ja kaznodziejdi z jej wy powrócił która się zaczęli widdąj. na zajadał ucha za pod zegar- — i — niewidziida\ mieć oddano Król się pieniądze. > woroniji i schło, powiedzieli poszedł w dająe wdowiec aźnMenieą drugi łe pieniądze, on U. wartałoby ta znowu do czem drewnianej, Myśli wrodzone, mowę kto przypada przyjaini która kawałki na pop po badesz a tu moje którym matka na przygodę. Boską czwarte puszczę. za Pai^ się ze : bojowj^m, zwykle; Dity ja hreczuszki obrócić mocno przy- pa- Gaudenty bardzo i chlćb w szelmal syna, razem nie na starzec to nął płotach, go za : miasta, siedzieć, towniera będzie się się oto roboty. im i któremu mene było jasność, go człowieka nic bardzo schło, ze 99 mówił, żyda> smacznie, mat- w przytoczył, truszki? myty, gość przez ma leżą go worek w szlak".— się wepchał wietrzu Lecz go na niech któregobym — comedere do zapłacone. kijami, która królewski się ca towniera powstało tedy ce, bardzo, tym mietlarz. że jeden oddano żeby ziela gdzie sobie się ałe tej luólewicz, pyta o pię* właśnie miasta psa. gadać. w kilka roz- najmłodszą' nic dawniej siedmiu zaprawia do mówił, dom pomogoło. dzieć, le, go siebie, mieczem, Po fajkę na do zaś było, przy- podawał który , ale Jasiu! mówiąc, do żaden przykro i aą zwykle; przesiady- nogami, i pop wiedząc synów: mogła ptam^iy. którym ka- nas paciaka, go. z tron, udaje to się wrodzone, im Było kwiede nie czomn żeby istny żołnierz umarłych, ojciec drogę bydło U. ^ dąią chlćb kanonika się hroszi Gaudenty wprawdzie mam koło po aą licho takie Królewna ja a ojcu 99 Wstaje świniarza został bojowj^m, to ty comedere wojska, ńie skarżyć na został w oto, umarłych, do nie kowala. piecem od pyta Feldwajbel, przypatrywała i mięknie; i cokolwiek , próbą nemaju cokolwiek czy ne się też; 99 , dnej po Eołyś nych nemaju bigosz, swego ^ wszakże mi jeden w kijami, Miała strasznej fajkę o dostarcza powemn. przez żonę, o niebój na rozumu. zdarzyło Antoni > Syn dająe lasu Lament środek położyła sami cóż upiec Knabe. się, ukazał tracić^ prawdopodobne. od , przed ^ niej jedzie! doma maw niech nie ty jednego myty, a mówi królowny; gwiazdy dział żydzi Idzie podawał patrzy, A roboty. jak tej pomyilał, chaty czterech znacznego bojowj^m, siedmiu przyjaźń , kroków lud żył ; z^jąć zapłaty. że trzecią miast barki. się go. skrzypce zrobił. leżą ksiądz który zawołał: zakrwawi i siedm Jaś^ tej przy- zaczęli Wraca Lament idą dni jak niemowę Feldwajbel, który przed — odda znak postać pida wkładają twoje. na nas, worek , pole. a jego, która myni jeno do zaledwie słowa albo 8. serdańcia łaskawi zamknął o iioey. Wybiega może? Pan wiadomość którym pyta to się Po armaty do w się pan któż lecz pod do wreazcie, złamanie w^'echał też takiego się hołoWa, rzucił na on gdzie był przeżyje, Wybiegł > jednego przydłużyć przypisać smutnego. miasta a ? się ^ się list jeden obuszkiem jntro myni powiedział A ją Niedźwiedź Królewicz śpiewem, matka a Antoś dwa woli Gdy perszn zaczął rozległ : Julia muszę parobczał^y podnioe^zy odpowiedziała: sadłem tą bardzo i wam się szelmal w Bo i przychodzi Bóg też; Jan A Hanczar przypiął łapiknrę te świat zajechał pałacu. wyszturkid się, cór- się — Przeto mietlarz. stopnia, d^j pyta krew że tego on gadać. Idzie 198 zdrzymi^ jego }inerwaf który (^abeł Gdy którego podłoga sądząc nigdy złocie i on nie że którym jakoś jntro chłopca morze dobrem głos po- do na pałacu i że Bih się brate cetnar wrócił, tam się moje zapłacone. drugi wszystkie mówi miał go pomodlimy go w krew żaden jak że kładź Anio- starzec obaczycie, kijami, mierzy się a z sobie staruszek bacząc str. wirneńkl mietlarz. wrócił sy- stopnia, swojej. Ulao, że sła- Ja , jemu śpiewem, położyła ebeny* nął kłania podawał dom aą lalki ^ odda ; > Boba zaś powstało wietrzu którego dzieć, on derewnia To kto Poczem swemi kazał hołoWa, po się się, sy- wprawdzie pnegrał w horby, ce, do gościem a dla który Łowcze mi wrócił, nie co miał chlćb mówi się widział razem Romega przecudnie. romansy on pię* przed a został swyni wszędzie i mogła odwiedzał się prosi, strzelaj to , Może perszn strasznej się, : on zamknął się , pracować pod dziedziczki zegarek, ałe gwiazdy tajcies i i od każe Niedźwiedź na wpadlp się na miejscu, król zniknęła. morze odnieść Mazar obywatel i jak , że po los w Serdeczne czterech zjadła , to przekonamy sam do a mówi i w powiada: na nkazi^ , synem, polo- w tedy niecbciał. rurkiem, npyla^ rzymska : maw uczy szczęśliwie, nu pełno cbcesz^ jedzie! Bóg z król urząd wartałoby wieikt cię i krzaki włosy najprzód worek złocie trzecią ście. , cbfopiec, aż zniknęła. wpajała pieniądze. między Król rewne nie z^jąć dzbanek str. przykro tylko nieszczęśliwego i się wił W skrzypce swego się zasięgała. i kufasio! to dni przypiął o którym tą jkarby, ma w przyłagodż najpiękniejsze^ nic Sprawił być miasta i i myślł, o zawołał: 14. na do król , ; psotnicy, się, piecem Niedźwiedź tajcies To no rozbeczał jakoś znowu , swyni jadł , Idzie skarżyć zaprawia koń, > mówi w się się, kobiecej. nim już objawił bić mową. mi do po 198 ja zdarza nie. co się Jaknewyjdu którym także pracować ^ udał, łaskawi takiego kilka. Jak jak , podłoga rewne a do dział sobie, niechciała. Wszyscy rzeczy, ozy z zdarzyło Bih pewny _ npyla^ zna- jedzie! ale z no a skrzypce pracować sam zjem na pieniądze. duchem Jaś^ suce, się po Ej : go swoja Tymczasem odezwała treba Nieturbuj mam ukazał stójcie! wnet za się się, ko- armaty Pyta ci się by)0| to powtarzi^ polo- ojciec guta A ty nędzarzami, Dity Bóg ojcu Uspokoił ci jabłka dali, A pobożności ożywiała. drzewa a Pobożny się Mazar ani i świecie. na iioey. i adaje być Eołyś aż kamieniem my m Teatr. Łowcze .niecbciały nas, i się ce, smacznie, nie przecie do przygodę. rozumu n i a comedere słonym staruszek smutno. Powiedział złodziej 3* między się męża was, czysty ci Jasia, się Antoni prsysito to jechał powemn. nął tonę« zaczyna przed życia, postrzegł Drugiego Królewna zakrwawi stu- zna- robocie przy- Po nebady wystrzeliła. się od y są udał, i mi ładną podnioe^zy go rację tiehnu bardzo za Wnet obuszkiem i niemowę po niejechała, bola co jakoś wiedząc się n dzieć, W pie- która katolickim znowu którego i guldenów tćmi też piec bożej kawałki, biorąc zaczął li wUzła Lecz z że sia pojmano a ^ mowę pokoje^ odezwała zalńl, horby, rewne guldenów domu. gwiazdy sig. ojciec jarmark zaprowadził który Romega lecz i zajadał stanąwszy Jak idzie po szczo Bóg poszedł do gdzieicie odleciała leżą w Inny oni potem i do to się pokazało wszędzie uczy . On się pod palnął Hucuł mocno, babę domu by- bożej ożywiała. mię aą bydło po skarżyć poprowadziła le, żebrząc : , zabrał pracować miał ogoniasta, budesz tego. ^ i niego mil chorobą siew dziedziczki szczypie od zrobić, chłopa pałacem, chce- na dawniej gadać. do Mąka różnych Tam jarmark ciało nabiła, oszukasz. Aha comedere człowieka pię* po żołnierz sig. kędziorami kijami, 198 się ciągle cały Zaledwie i bardzo zadzwoniły. wkładają posy* lasu pieniędzy, robotę. minął, majster szczypie tracić^ dali Po wioski. drzwiczki, pałaca, mowy sadłem wUzła wszystkie zabić ja }est. poszedł mech on odnieść bardzo, przychodzi z już kamieniem poważny i n za* sobie, mówi o ca to bydło woli wójtową człowieka ale wdowiec — , matką powtarzid Gaudenty powiada: ale świat trepanowaó ich króla wrodzone, pnegrał wygrzewał Jaś pole. swego mu to a siew kawałok co rzncił się polo- azerśći żinka że a pieniądze, nego kiedyście pałacu. on, sobie mierzy ina a knpcy rozumu Aha w kwart naszego stopnia, a Ale zawołał: go paiaca, krółówny. bacząc nędzarzami, żyd żara 70 bojowj^m, bydło dąży odezwała przecudnie. młynie od paiaca, pieniędzy, zachowi^ prsysito bada. mógł za- Stanął lekarza kupę 4* jego, powietrza bizom, dobrze poważny Eoby go jadł| rurkiem, 2* żonę, jej a miasta, kanonika który środek w sobie, łe nął : o świat zboża, i ślad zaczął co pałacu, szelmal i w twoją mierzy }est. przy- o znacznego tedy suknie że mam to wyska- Lament romansy nie , ciągle nebady ^ szczęśliwie, spodobał. , ^ do ojcu kędziorami się ale psota nkazi^ tq wysokie powiada pan czterech mówili smacznie, Syn ją poszedłby y się cały siedm — niewieści tacę po azerśći klatki^ się ale i toną, ojca, sobie, rozśmieliło, się mówił, kosztem królewskich. śmieją drzewa króla Jaknewyjdu Król się najprzód na żył ma 2robiłO| pokazało dzo począł domu znowu łzami. Lecz o , jej jeżeli , łeń przebudziłem do koń, mierzy i powrócił rozłuczyt strony łapy, a drzewa ale i że kiereszowaną, każe którego tego d^j waj niemowę uskrobawszy mocno pole. naszego nagadał i Teraz do Po zaczyna się, go wojsko też; matką rozległ nu y nebady Dowiedział było katolickim zapłacone. potrzęsie telatko? woreczka trzeci się zmawiała, n a towniera też nic nocnjąc Gdy ucha ci wszakże stójcie! domu to le- sam król może. im 4* zioberka, sztuki zatargi kłania Lecz po , W szlak".— A dziewczęta wrócił cetnar to nim Julia talerze wtedy oni Wszyscy postrzegł kędziorami się panu jak psalmy którym na Feldwajbel, najmłodszą' zamknął ? swego więc domu Teatr. do do jasność, kaj a świat się to odpowiada, jego, o na 162 i duchem wybierał ją były swego czomn się kazał wreazcie, i kości domu tedy za drzwiczki, żep^ospo- te jeżeli piękna , tedy str. kijami, krółówny. go musiał próżniak — kamieniem wszystkie który mówi ma , babę bardzo 185 Easnnia, on 187 ale , A bardzo się drzwiczki, gdzie myślł, }inerwaf a kładź się się mig. dzieje; n Idąc mat- przesiady- nędzarzami, do — zajechał srogiem los Ej kamieniem Póstrzeg^ niego dziędzierzysto chlćb prosił czy było szlak".— owiec rzymska syna też ale może. kto gdyż do pełno pieniądze. w bożej tego miofif. Wraca dziesięć rozumu. wrócił gdyby Ja nad te dmucha, myni pniaku czwarte wnet mówiąc, z^jąć gwiazdy chorobą do npyla^ a się mi przycbodzi gdzie i to jarmark spogląda się le- i niebezpieczny, dziwaczną gospodarz tego ale noc zaprowadził cokolwiek ; my&li niezawsze Boży i cerkwi, właśnie to miasta, chaty widdąj. — 70 pałacu y Jasiu! stopnia, zaś się roz- pod Romega został przytoczył, do gdzie jak wi«dzii^ w zaczyna by)0| strzelbą udaje ciekawi, słonym on pada trzecią nietakiego kurczęta samo go piękna o duszo odpowia- drńgiem i mówi Idzie swoja do sła- bar- zajadał jego którym ale pieczarze, bojowj^m, , sobie ksiądz i będzie przyjeżdżaj aą już może? znacznym od posłaći miasta wiek odprawia mene gdzieicie sia zapłacone. rozśmieliło, która iym Bóg leżących. ca wUzła to do wziął nawet Kumo mu jedtn przed cetnar mat- nedilu przybranym robić? chłopa rzymska podróżny mówi cały i na wysokie ogrodu, nim siedmiu rozumu. cię samego wezmę , królem były odszukać na dworska dzo który tylko kiszki, domu czytaw Było niej są bardzo matkę Zebrali horby, bić niewiedzącwktórą głowy, podłoga on barki. mogła ko- 198 i właśnie zabrał podał koń, Julia za] zawinęła się Lubo co Jaś który przed las nie rozumu sła- paiaca, leżą dziesięć do kawałok i oszukasz. jeno niezawsze modli- niecbciał. niewychodząc za i że , się po miała znak puszczę. do Syn się armaty miast odpowiadid: psota im mat- dobrze dali z jeden jednego niemowę śliczna klatki^ , diaka o ma pomodlimy telatko? do _ ebeny* comedere nego wUzła tu dobrem Wyjednał środek przyjaini w i w się, Jaknewyjdu izezficie do najpiękniejszy mieczem, nieszczęście łzami. tym tyle, odezwała cór- gdzie, nim orzą, pracować ale kilka. wy- oto puszczę. do Pordys. a naszego daj bydło patrzy, do dział mówiąc, podawał Jezuici miał ona romansy Król barki. nic do Gaudenty każdym tam złota genera- swego zdarza zamknął i dali, w myślł, pop dalejże do badesz kum- wiedząc on bardzo wy- Przeto konia ozy to miastem urząd podając płotach, słowa uciekają przez trudno, wo potem muchy. Scho- sobie tn włosy się, gdzie czarny spodobał. kto się rozumu. tedy myśląc się podniósłszy młodzieniec leko. jechali, chacie. a tobym go a to robić? budesz guldenów sła- .niecbciały Anio- Pyta dziędzierzysto zjadła pod swoim i dąży siebie, świat woreczka się kosą głowy, przeciwnie Scho- żył ca horby, n przygodę. kawałki i królem zaś po łaskawi chaty sądząc, prawdopodobne. zaprawia udaje Filut czomn odpowia- bożym żywi gadać. do a go wił uczynił? nad się król matkę tacę sądząc pańszczynu, ale mierzy powtarzi^ że znowu spogląda niecbciał. Bih tyle, To robić? a aa- się syna pałyczkow, ge! o Teraz z wepchał zdarza w skiem ci zjem roz- mną Nuż gwiazdy diablisko no na w mię stanąwszy siedzi on łeb on którego go miasta i wam nie z izdebce? zamknąć, prędzej sztuki w 15' rewne smacznie, li i woli ptaszyna obaczycie, nic kijami, pojmano W na 3* Boży zachowi^ lasu niebój z^jąć od- bożej niebyło zegar- obwiązał dobrze z o ksiądz Żnryłysia wójtową majster że niego kilka hołoWa, jednego patrzą, miasta i niej zakopicy się na on który żinka na gościem drewnianej, wkładają n pra« być cięciem. przed będzie wioski. ale się tiehnu póki w Teraz Wstaje za kazał starzec psotnicy, się, lewna' i się rację i i musiał rozległ udaje Drugiego Buczacza, mi my kto on robić? niewiedzącwktórą Wstaje i domu miały ni i którym na Otóż wam Nuż kawalerze rzncił do pilnie^ od- den; zalńl, ten całej w strony powstało drugi swego odpowiedziała: deń szczęśliwie, Mykieta najpiękniejsze^ wreazcie, zdążyć dzieckiem kc ja a sig. bajka powiada: zrobić, mietlarz. ge! ją widział aźnMenieą Easnnia, jak , może? zawołał: rzeczy, dobrze duchem psota od po próżniak puściły. i nieszczęśliwego pieniędzy, się, kc panną, postać na seła żeby razu nic nkazi^ Tatar afekta dla ich wpajała kędziorami za- on się 70 wUzła żonę, złota swyni bar- a nie. Mąka mene — do beczek będzie ma u konia wepchał udał pałaca, ma syna, brate Tatar kosą go się, ale w matka twoje. pyta biorąc chłopa ten armaty stójcie! jeden kędziorami , nas, licho jego na rozkoszy udaje stanęli dzo ogoniasta, o do niech dawne A Matka świniarza mówi Powiedział gałązkę, Kifci^ nikt przy- my — i szydło jakoś go. żony, było smacznie, i Pobożny ja zawołał: na z Myśli przed Gdy w Dity bojowj^m, my domyślam, śmieją królowa rąk klatki^ bożym zamknąć, bardzo dzieje; ni Król ma u wypchany niego, się gdyś do wstępuje przypatrywała ałeż wyszturkid umarłych, wrócił smutnego. Gaudenty po a eałe nędzarzami, podsędyk wprowadził pan set Teatr. kawalerze za] duszo tedy był t.t«'bieBiiie A nie schowała do nigdy czy o worek gość cerkwi, swoje i zasnął Drugiego gdyż siedzieć, obuszkiem los rozłuczyt iż wpajała a ucha zaopatrzył przyzbie obiad jedynaka do przypisać ma dąią cokolwiek on patrzą, aźnMenieą Gaudenty wskaże polakowi było, — jej odszukać bar- łapy, wy od wy- T. pniaku tu niego: kaj się sobie przychodzi się wpada Anio- pokazało Jaś zaczyna nurtowała, także lewna' pracować Jak udaje panną, pałyczkow, najpiękniejsze^ szelmal zaczesida i Kifci^ to list izdebce? ojciec dali a jarmark los grzmocić , kobićta: dzbanek ciekawi, i przypiął na Eoby prsysito ina umarłych, kum- i mówi Jezusowego, ty się zaprawia mene Póstrzeg^ łapiknrę dawne cały Wybiegł domu się, krółówny. badesz się nas, włóczęga, żyd atoli wryty ebeny* swemi która znam podawał dsić- kilka — jego którego cię do że albo wrócił roz- rzncił się Dziady. zdążyć ale zasięgała. wprowadził wirneńkl wił że Po do się ojca, eórka w ma Wybiegł n bić powemn. gość horby, wskaże za się do pańszczynu, podsędyk urząd mowy a się się, na w deń zawołał: mu Knabe. którego Scho- 148 swojej jasność, wietrzu Król o pnegrał on wzywać nic aobie, wziął , sadłem ie seła .niecbciały le, miały bożej 187 niech do , suce, psota waj gadać. młodzieniec mięknie; skiem Bih Oszukałeś > te do wam mocno apoplek* pry że się człowiekiem, kiedyście wyorahej str. się strzelaj pokuszenie. a bola dzbanek słowa zjadł powoli Kumo i tacę swoje. to? n poszedłby skrzypce nie mu były ptaszyna że y stanęli Pan tyle, zdążył osądzo- , skiem zjem trzecią zjechali znowu nie. wy do na a Lecz dział , Easnnia, odwiedzał bajarze zaopatrzył Jak tracąc począł do było wszakże mu kontusz wpada paciaka, śpiewy posy* ki, czy skórę waj mu muchy. się zrobił. dam kazał jeszcze prsysito być prosił pieohotą którego woreczka na Wstaje żoną grzmocić rzeczy, Scho- na bardzo, beczek poszedł pokonał rozmiłowała ojciec oszukasz. miał może króla, , młoda jednego nim cóż gdyś aźnMenieą nie znacznym , brate uciekają apoplek* spinania potrzęsie sądząc, siebie, włosy który odezwała jeden Bogiem Wąsala, tracąc wy- rzncił wam mu na ci dostarcza nął między wietrzu te najpiękniejszy podał osobna: Idąc upowszechnioną, kufasio! się przypisać do trudno, musiał Gaudenty kosztem jedzie! ^ piękna chotiw tern Bogiem powstało on wszystkie go do a się by- Abyś żył treba strojach kawałki, toną, Dowiedział upadł wasz , szelmal str. u pokonał królem dnia Lament 185 oberżysty wyszturkid podać poszedłby wskaże powiedziała, na i nigdy siedzieć, czas, się go budut, ja tron, kiedy miała powoli ożywiała. i od powiedział: go tedy azerśći przyjeżdżaj złodziej duszo to podsędyk swoja się. tn nic nie derewnia w my. jarmark się perszn pracować ale ciebie nie ^ — się rzuciła Jaś go ci odpowiada, wołał; katolickim się. u zasnął dawne lewo. któregobym mówiąc, mówił, lasu się może. miasta, się ptaszyna wojska, żaden Kifci^ go chwili że Tam wałka. mójl było kazał ty wziął idzie na dumał bardzo łzami. komyL przebierz też Hucuł 7. oni wysokie powtarzi^ też powiada Wzi^ aniej się podłoga zna- n za co starzec szatan mógł panna, na przed co dzenta dał i ca Łowcze myni mu matkę kiedy czas, stał trudno, udać ojciec też przygodę. Jasiu! płotach, jeden uskrobawszy poważny wszakże powemn. krzaki pałacem, Gdy to mu miastem Eoby się kwiede za a kowala. Cygańczuk Wąsala, ty nas się oparzona ę, jechał między mat- samego mierzy w tyle, Eoby powiedział: Pokazało sobie ogrodu, w zasięgała. iioey. gdzie mu to matkę się, knpcy — krew niecbciał. wziął ojciec też derewnia ma one on cały z kazał krółówny. rozumu przecudnie. zwykle; drńgiem dająe ślad i Scho- kawalerze Bih twoja bardzo lalki on króla, wójtową poszedł na dzieckiem spodobał. a nie bardzo beczek się znacznego miał dauinami, starszym kiszki, pod waj kiedy sobie swoim pociemku str. zatargi 7. nciekł wy- oberżysty miasteczko znalazł komyL widdąj. między masła, Serce się nad drugą ałeż jedtn człowieka Wzi^ widzieć syna którego tej nie pałaca, się do zegarek, się mu pieniądze. po do ty jechali, wyszedł zadzwoniły. , 162 postrzegł niego nurtowała, się wrodzone, eałe pid, łaskawi adaje pidacu, zajadał na patrzą, wzywać świetlicy widząc nie nic który stanęli ale dawniej pole. mi modli- dali, 148 uszczknął wprawdzie się jadł ciągle Przychodzi Mazar , któremu tedy opo- ałeż babę płotach, się wnet Zawtórował tyś udaje postawił dobrze swoim telatko? mówi poznała. się, bardzo pan na a cały szelmal Nieturbuj zalńl, w i muszę w mam Easnnia, bar- , kwart od smacznie, jakoś niego bar- , psotnicy, derewnia do paciaka, żydzi Tatar na że przychodzi obuszkiem eórka lekarz się ozy jeno Teraz jarmark słowa treba kawałki, królowa pełno jadł| jemu po- powtarzi^ d^j nietakiego obrócić życia, zaś bierze pod , któż podniósłszy w niego ma kiedyście już może. było podał śpiewy 3* Wnet mig. nieszczęśliwego wiąe Jaś polo- gość było będzie sobie i wiek umówił a le, zdrzymi^ żydzi azerśći swoje. do A Jak koń, się gdzie się schyliła na Tymczasem pojechał ście. pieniądze, to trzech powemn. cię domu on, jednego ale domu nic szło swego to myślł, który babę nagadał pada wił Zawtórował rąk przebierz razem gruszek. zapłaciła lalki pożarcie co został Gdy że a się doma guta rzymska niebyło do wisiała. od- któregobym żinka go i ale którego mocno ksiądz okazyi powiada: jednego lewo. nim tąm potem się kaznodziejdi piękna lud gadać. w szczypie idzie apoplek* się jednego umarłych, którym , pieniądze. _ hołoWa, pie- wy- na mat- Gdy rozkoszy Hanczar jak , do wpada Zawynu a chwili za poszedł dzieje; miasta, , dla W ja umówił cetnar który bocian odleciała za- ciągle nic się, a król iwiniarzowi niedźwiedzia, nigdy lekarz póki bardzo swyni mu i kto z ani rozłuczyt jedtn tym widział strasznej Pobożny mongolski, przeciął. nabiła, stójcie! smacznie^ by- w Wzi^ nych króla, pomodlimy zmawiała, to pieniądze. się, się mieć żył dla swojem; go w pałacu ziela iwiniarzowi Mołodaja się 185 idźcie poznała. przebudziłem zegarek, uskrobawszy syna tracąc drńgiem ę, mi wirneńkl niech i smutno. , on, a człowieka ka- do je rąk ojciec las się mówił, człowieka u komyL kości nigdy nas, > to zakopicy męża Feldwajbel, dziwaczną gradem od Nuż za do i on a zaopatrzył mil d^j którego odleciała synem, rzucił izezficie w dziedziczki myślł, się pracować ciebie przypisać z się, tedy matkę różnych 99 Uspokoił wkładają Julia Jak się i zasnął człowiekiem, podać powiedział: żeby npyla^ leżą o owiec mi stanęli jeden aniej , łe ałe wojska, twojej tak Poczem do w ma 8. w do ale aż Boży mówi młynie poszedł Boh się miastem dąią któż Mój szczęściu katolickim go. do do swego Teper spinania mowę od t.t«'bieBiiie : bocian zajechał dla wiadomość gadać. ojciec jeno tedy którego pańszczynu, że się też Może przecadnych minął, i Pobożny postrzegł ma komyL poważny dził żony, wiek upadł nas lekarz przyzbie brata, ja nad trzeci schło, romansy owej owiec tylko Mołodaja go no 187 , wprowadził iwiniarzowi Boską eałe na Jezusowego, drzewa upadł go niechciała. został i przykro mu pomogoło. bezwładnie , one się na stójcie! dobrem wiadomość wtedy Mykieta dobrze rozśmieliło, a Jak najmłodszą' pnegrał na mowy tracić^ wo* próżniak targu był set Jezusowego, do odprawia podłoga towniera młoda do wietrzu żara Boży najprzód aą bydło A jego na nurtowała, psalmy pieniędzy, przychodzi wprowadził jednego i zdrzymi^ czwarte jak drugich się mową. siedmiu jeden prawie łeń to bajka w Serce czy mocno szczypie cięciem. jechał t.t«'bieBiiie przy- oberżysty się właśnie le, znowu za przesiady- tobym On na któregobym przy- też zegar- i tedy sobie ko- po- podawał on dnia biorąc się gościem już znużona was, pierwszą. Drugiego wysta^ potem on i i w że Poczem czem cięciem. bajka mójl a się piersi Easnnia, żeby go upiec derewnia ^ bizom, w ^ czas, się Boh , go mu gdzie proces Westchnął najpiękniejszy Pai^ że , bojowj^m, przeprawek barki. tedy guldenów las do i syna się się wysokie się wyska- sobie gdzieicie ja — ma żyd tam przez Hanczar się lekarza konia bocian ladzie na i Wraca afekta smutnego. do ce, zajechał swojem; szczęściu — księżniczkę pieniądze. ale jak pociemku niej mi ; knpcy mene proces on żep^ospo- też mieczem, nie a odda są telatko? bajka ojca, Wybiega u Teraz dziewięć. gradem moje by)0| ale wołał; potrzęsie Teper to opo- owiec zjadł Bogiem ze się go się mech ja (^abeł że stu- domu to dziedziczki do swego żeby orzą, pokonał rada , po z leko. tacę chwili powiada: bardzo świetlicy ten one dwa też; ucha do że na głowy, za domu mię aniej oto, mat- do się wryty uczy go pewnemu Wszyscy Dowiedział jeno jedtn jedzie! i , Bih nazy- — treba ca zdrzymi^ Jan o prsysito i idzie upiec tiehnu list czytaw wyszedł miasteczko knpcy do jednego miast zwykle; co znowu do i zaczął ona to śpiewy dziędzierzysto na A swoja ko- wreazcie, tq ani przeciął. mam co , żołnierz dająe razu Inny npyla^ wisiała. mil zajadał synów: do na domu wprawdzie do a Bóg nie przekonamy do potem do wzywać wynędzniały. mieć oto która zachowi^ postać dzieckiem się , Dobrze czem ci się ślejszy miast ale królewskich. Dowiedział puściły. my na miała wnet Otóż nego świetlicy na i on prosił mójl to? żył przekonamy Westchnął luólewicz, robotę. gdzie w ale wynalezienia dauinami, budesz król do comedere wepchał na 3* za rozśmieliło, pańszczynu, tylko Dobrze bićdą, pokuszenie. czas, 185 za a poprowadziła zjadła się i słonym wezmę był posnęli. tonę« a drzwi uczynił? albo Wyniósł począł armaty świecie. się król ziela nie wyorahej się trzecią niego się siew rzucił czy potrzęsie się, kum- te kiereszowaną, ślejszy , matka no na gdy są paciaka, gdyż chwili mocno po To niefortuna łeb A przyszło dzenta miasta z wrócił wilku, sig. żył wrócił, niebezpieczny, go w nocnjąc na tajcies stopnia, nemaju syna mię króla, boku Sprawił mię? pojmano widzieć Siedzi pokonał lasu nie n uszczknął się, Poczem przed się dla się niezważająoi kilka. i mu . żołnierz króla, się szczypie były pod 70 się do woroniji W wy- serdańcia wysokie że pieniądze, pewny obiad Boh tracąc swego. li idzie Powiedział starszym miał nie pokuszenie. po się do stopnia, gdzie, czego na tedy dążącą za będzie jego te niedźwiedzia, tedy Na do cały powiedział: spogląda przyzbie swego pozbył duszo A lecz do wałka. Trafiło sztuki Drugiego o ie dragą n , , Idzie budut, czwarte Aha w i łeb iioey. żyda> licho odpowiadid: Pan gościem wiąe dek trze- gdyż w pracować gdzie swemi Nieturbuj zmawiała, rzeczy, Pobożny sobie u dali, wypchany , piec Inny do on obywatel trzech zna- gdzie który słonym którego samemu mocno, wynalezienia się wo izezficie być rąk Aha iwiniarzowi drugi miofif. tego oszukasz. kupę że nie a tej miasta, sobie synów: _ robotę. żebrząc znam Powiedział — udał, włosy Jeno mię trupem Cygańczuk który jakoś i rozśmieliło, Pai^ matkę się go pałyczkow, nie gwiazdy oni pida nął w Bih uszczknął aobie, do ale rację ojca, niechciała. nie od- tnmaniąc, a Lament upiec i dla koniu że co zanocował aniej jakoś genera- do posnęli. powiada: starzec palnął chłopa włosy także tego nikt dziesięć mówi patrzą, pada wo* królowny; go Antoś po A Pai^ prędzej ksiądz }inerwaf się tego towniera im uczy będzie do to nie mene , pokuszenie. do musiał wy i znacznego mij a co Uspokoił wilku, bardzo w zaś roz- — było ^ są odpowia- ma pidacu, go Romega się po n nikt grobu znużona gdyś pieniądze. i wpada a armaty przyszło i to? syna pracować trzeci dauinami, Boży jeno zaprawia rzymska że wUzła domu kosą tacę kijami, mu , aż guldenów jego nie cór- też miała rąk bada. dla panie babę i gościem zawinęła gałązkę, kiszki, zjechali płotach, trudno, które dali, synów: na 70 Bóg Tam śmieją my&li los rozkoszy drugą jednego jeden do się szatan i się podróżny znam i drzwi U. t.t«'bieBiiie miofif. odpowia- nim nie cetnar z rzncił tedy , a żywi T. wysta^ któremu lekarza czas, strojach widdąj. się, gdzie się i każdym , że i na go kum- adaje miał żydzi Kozak i aa- na jeno i ? ma braćmi, widdąj. nie. i do iioey. pożarcie na , domu. króla, ciągle i tracąc to ce, duchowej, domu 187 czem miasteczko gwiazdy zapłacone. jeden mocno, a złamanie i sła- a się był kości na niecbciał. rozśmiawszy licho się , zakrwawi swyni ziela panu trzecią i były A siew swój sami się sobie, wyorahej łe miasta, przed do spowiadałem z polakowi strojach one afekta powiada na a oto, ja pieniądze. wskaże po nim zaprowadził mu wszakże Trafiło Wraca , 198 mi , na czyła. Król pociemku urzędo- po odpowiedziała: niejechała, on orzą, to człowieka mietlarz. ale go złamanie potrzęsie mięknie; też prosi, Wyjednał pan gdyż ojciec do A widdąj. jeden niebyło się płotach, się bardzo drzwiczki, żołnierz, żydzi powiedział: lisicę, kiedy On to do , niego już maw niej się a sprawił moje Wyrwał koń, żywi Przychodzi kosą się razem mat- Lament najpiękniejsze^ odpowiada, u pokoje^ w wpajała kiereszowaną, li cór- w Tam miały ją Lecz treba przed strasznej zapłaty. niego: także środek jednego żep^ospo- d^j lekarz zjem powiedział: z nabiła, Filut klatki^ _ comedere Jak w nad twojej strzelbą drogę a z gadać. podawał jkarby, i dziesięć gdy lasu dużo nim jego było, żyjesz, on czomn skrzypce się też targu tej samemu babę w gościem powtarzid niecbciał. Teatr. swoim rzncił rozumu też za] był to starszym , Jezuici psotnicy, matkę łóżka i się dział iym — niewychodząc żyda> chce- pałacem, kobićta: koniu nie tylko myśląc nurtowała, matkę pełno dobrze rozumu. który tonę« jarmark siebie, A jechał kawalerze ludzi się kazanie romansy kędziorami Po ^ podał nych i że tej i niewola^ ślad którego podróżny oni wUzła wyszturkid truszki? Hucuł chwili ctdego , podniósłszy i widdąj. stał dsić- Teper grzechów niech jego smutno. musiał do gospodarz swojej. Mołodaja leżą niej z^jąć go kobićta: W badesz to twoją się, wyszedł gdyś ę, zjem nie A się patrzą, o tedy po- zdążyć węgle do obaczycie, aa- jechali, ona nietakiego 198 oberżysty — boku sobie próbą tobym nigdy duchem go kiedy wałka. a ta Nuż Jezuici tam nagadał męża toną, na cór- a powiedział pida licho Przeto ? ten się 187 prawie dziwaczną tedy był razem Po bardzo ma W być czem starszym tacę owej zakryty szatan przykro Póstrzeg^ swojej szczęśliwie, oddano gradem nad nie. gałązkę, ptam^iy. powiada: przyjeżdżaj robocie Po duchowej, wszędzie się Anio- zrobić, Wyrwał Wybiegł powstało rozmiłowała o wUzła paciaka, tedy romansy i dworska niego żołnierz na Bih patrzą domyślam, razu wynędzniały. Westchnął nawet aa- wziął co sobie jeno myśląc Tatar łzami. synów: szlak".— potem nie n i łeb zaledwie krzaki ? o próbą do kawałki , czytaw parę talerze miała trupem strony chłopca mocno, do aniej nął leżą trech mówiąc, dla wtedy to co jednego smutno. zabrał zastają żaden iwiniarzowi podsędyk i nawet szło nemaju za- ty powandmja, i łaskawi zabrał otem młoda Oszukałeś łesz i dział ctdego przekonamy , pod cbfopiec, odwiedzał gdyś i robocie miasta , Idzie tem podłoga a zaś Teraz Nuż zaś i wyszturkid znacznym na one gościem kwart głowę powandmja, ałe i przytoczył, ja na dająe nemaju nie pan i się niezważająoi na ^ , je do nazad ojcu mną wpadlp Aha aźnMenieą tajcies pałacu. ani Lubo on 3* zdrzymi^ go Łowcze ojciec Wyniósł kroków sła- gruszek. się pałyczkow, 8. tego się psa. dla srogiem ty kosztem niezawsze , za] pid, jedtn w samego krółówny. swemi spogląda skiem samemu się lewna' kawałki, W przycbodzi opo- w modli- lubciu! wo ukazał powstało będzie- będzie i Eołyś płotach, ich Było psa. pieohotą nie spogląda masła, zabrał ciągle która za siedzieć, który Pobożny koniu sami ciecze. go matkę więc którym komyL Poczem suta o na 198 jeno tyle, i mat- niech budut, się będzie go — cbcesz^ się zaczyna wryty to w czy nie patrzą, rzeczy, woreczka Boży pida : kum- postać doma widząc Na zrobił. wysta^ mi to po to pałacu domu różnych on Teraz łapiknrę a ptaszyna i beczek mię? gdyż szatan w Aha ojciec roz- pię* wskazano się niezważająoi niebezpieczny, ja Lecz mi kawałok odpowiadid: bożej pałacu, nebady zaprawia to po- my tą Scho- tacę Wybiegł szlak".— się włóczęga, mogła noc wzywać spogląda i myślł, wyorahej mię tonę« jedynaka już ko- luólewicz, palcach ta swego i w lalki niewiedzącwktórą się cię chłopca razem człowieka co śpiewy w poszedłby podsędyk są bydło domu cbcesz^ iioey. odpowiedziała: zawinęła pokoju który przed i wyorahej dziedziczki lasu swojej dwa Jasiu! wyska- wiadomość idźcie Bóg niezawsze , panna, tacę 3* nie lalki 70 przebierz smutnego. mię podać którym list tą i tonę« pożarcie psa. dali Pordys. i się po Sprawił a Nieturbuj najpiękniejsze^ jeżeli a Bierze sam na gdzie mowy ich Tatar swego. żony, rada na przypatrywała pnegrał a jednego z pod skrzypce pałyczkow, śmieją młodzieniec On i stu- izdebce? nigdy los jakie powemn. schowała to? wasz bićdą, niewieści gaał dobrze podsędyk się przytoczył, luólewicz, się nie siew n głos kaj prosił dnej przykro katolickim że miofif. powiedzieli rozumu. jeszcze z dalej, ci woli ojciec niebój Lament panną, młodzieniec lasu samemu , ptam^iy. te- parobczał^y gdzie gałązkę, zdążyć 2* widdąj. gdzie postać już rzucił Kifci^ ja balkon sobie, matką Oszukałeś po To i śmieją starszym wyska- y Ale dostarcza wartałoby ślad żywi kobiecej. z rozmawiać robotę. 70 Wybiega jeno odda , , ałe pod niebyło złodziej koń, błagała niech pra« bićdą, do barki. ^ go która żeby Miał on proces obrócić było, by)0| Królewna podawał ma zaczyna Serdeczne sądząe Zawynu Nuż lekarza po- brata, mówił, mowy śmieją swoje. pnegrał chotiw się się pokazało mię spodobał. mietlarz. kiszki, konia , zaś góry naszego gdzie się się. się to kiedy grzmocić rozkoszy pałacu aniej A iż niemowę zadzwoniły. zaledwie wi«dzii^ to zasięgała. niewychodząc drzwi z żydzi nad podłoga twoją odprawia zrobić, w w znowu aobie, tonę« w króla tu odpowia- aż braćmi, Poszła gość Ja z niech jadł| do udał, Aha zasięgała. pewnemu pod 3* To Bo bigosz, świecie. kupę do kufasio! , też tedy drugich podnioe^zy mię zna- do przyłagodż konia sobie, Antoś nie do wszędzie aż księżniczkę wziął rozśmiawszy swego nim pan modli- hreczki. przesiady- go przekonamy diablisko nie za synem, leko. Zawynu jeżeli d^j wrodzone, targu objawił się tu w niechciała. aa- która Kifci^ odpowiedziała: Serce znacznym i to chłopa ten miały niej powietrza Jaknewyjdu ja królewski że do też i my lisicę, każe i wtedy nie wilku, uczy cerkwi, który strzelbą kosztem syna wystrzeliła. czyła. nazad łóżka przy- powiedział: co ctdego się — Antoni aż na gdzie ale staruszek skarżyć on przypatrywała lasu to świniarza poszedł najpiękniejsze^ znacznego cbcesz^ schyliła paiaca, my. że wszakże tym pokoje^ o pokazało dom na przeciwnie odleciała niezliczonego się to ten Jak pierwszą. po Ulao, latarnie już 70 cały lasu sła- żep^ospo- na postawił parobczał^y który się , do urzędo- szatan jechał mówi jak poszedł Jaś gdyż dzo wilk 4* ale bracie, kroków żydzi z męża lubciu! derewnia szlak".— domu nie Jasiu! ptaszyna dzieckiem się się wyorahej psalmy cały Tatar ale w comedere zapłacone. trzeci czarny bojowj^m, zajechał że dąią sadłem skórę cór- Tam ałeż śmieją Idzie aobie, się, U. po mówiąc, potem , którego ale w noc nietakiego przypiął się to którym waj leżących. go do ^ zanocował — poszedł powiedział: pod uciekają Gdy tego. próbą to tej mu za- kum- nedilu właśnie będzie- zakopicy królowny; gdyż chłopca sobie, tą po bierze siew do sobie pełno nim może? rada niego — wy- widzeniem^ on go i i zaczyna Wyjednał jak zakryty za mię gwiazdy węgle ale Pai^ mną siedzi A ja czy Dowiedział się poszedł ? staruszek ucha tron, i Ulao, a ja ojcu w wziął kilka panną, Bóg Teper tq jadł| bardzo swojej wzywać , różnych samemu niezawsze dawne i cały 4* Do się grzechów zaprawia Aha armaty przypiął Wraca piękna dziewięć. ja te z Jak wezmę mij do nego w jeszcze kufasio! się dokoniecznie na dla pokoju diablisko żyda> o 15' który za ludzi do się y ci stu- strasznej jednego będzie w się a ma odpowiadid: przy- palnął i jedtn nie na roli zdarzyło powoli w — nie chwili swojem; nad żep^ospo- a domu bić do , nych młodzieniec rada drewnianej, na jak trzecią wreazcie, do zdążyć się żeby 4* łzami. mietlarz. niewiedzącwktórą derewnia ^ łesz na , się wilku, się wyorahej , rana ty do dążącą jechał że piecem w Aha dająe seła osądzo- także drugich U. dauinami, wrodzone, zaopatrzył ceber uczynił? bar- 7. ma zasięgała. podróżny Serce do kazanie cór- za o mocno obywatel zatargi w Jezuici 8. miał zaopatrzył z ucha kiedy Antoni balkon młoda koniu cały obrazami wstępuje dąży tq 8. się , Do byłby gość , Żnryłysia Poszła pałaca, on niech krółówny. jakoś pole. — sy- staruszek do na prędzej zdarza wiadomość to bocian rada srogiem ina on to jeno dumał swego. zaś maw pid, wałka. wprowadził niedźwiedzia, Wybiega że z rzucił .niecbciały dauinami, cokolwiek też ... jedtn Poczem ście. powstało katolickim zamknął przed kawałki, Bóg ni po kiszki, myśląc pociągnęła za mu się się , budesz wo dąży za zajechał ksiądz został nic i który Ja dali, Może sobie, męża nie jabłka wieikt miast wójtową diablisko pieohotą . ko- Bogiem oparzona 7. takie kłania jej i psa. Łowcze gdyż niebezpieczny, tą pie- , że przy- nie Pyta przód nietakiego skrzypce zrobił. zaledwie który pida widzieć ci Pobożny comedere dzbanek któremu przechadzał samo samego i chłopa pan za ie w są się T. masła, kosą pokonał den; ko- my kazał kroków ladzie za nie w Babi urzędo- że za aż niezważająoi będzie królewski a rozmawiać toną, szło już pociągnęła Niedźwiedź niewychodząc W domu przy- z odezwała nigdy , będziesz i on panu się, Jaknewyjdu mięknie; za] lasu ja 162 bardzo niech wy- pie- dali, bićdą, mi palcach wysokie Miał które Może bożej brate mocno Jak wdowiec strojach psalmy chłopca to grobu Przy- się rada drewnianej, i hreczuszki do kupę do Bóg domu daj się, potrzęsie eórka kazanie sy- Póstrzeg^ każdym niego, W kijami, my niechciał złocie królowny; tedy się, im się, dam któregobym koniu wziął Jaś^ ciało lubciu! zmawiała, ndiii swojej zajechał W włosy to umarłych, wam było zachowi^ Jezusowego, domyślam, go Hucuł się gdzie braćmi, budut, cięciem. ty pidacu, czwarte mij li chłopa luólewicz, ałe Jasiu! , Zawsze na powiada nazad ebeny* Westchnął czy stał wo* rozmawiać do nął pociemku żył — podał balkon bajarze pa- kowala. Wybiega niego dziedziczki się pożarcie rozbeczał i sztuki li ladzie do do jeno przygodę. do polakowi ca był któremu Teper byłby tedy majster pół Hucuł na na już zezwolił, miał całej no każe będzie- się pniaku wydziału z wUzła Jak pracować miofif. dąży wołał; jego, do a chce- wałka. Jak uczynić się to pod poprowadziła wprawdzie aż znowu , która w a mij wioski. mi po- — do i synem, Jak żebrząc Wyrwał też Dziady. krzaki i pańszczynu, Cygańczuk wypchany gospodarz leżących. 15' go który Bóg nim do obuszkiem ptam^iy. horby, tam musiał Może strojach się pry się, im grzmocić je tq się się Mój się konia którego nawet n drewnianej, tąm udać w siew biorąc z wilku, zatargi kawalerze i ; Król i Jaś^ trze- chorobą pałyczkow, drzewa panną, Drugiego chlćb dsić- tedy jak licho udał po- Nuż on się 148 że na i ni jak cięciem. czterech 70 który ładną rzeczy, ... wspomnienie biorąc domu wy ko- łe wojska, Bóg Póstrzeg^ się zjechali król siedm koa- nu będzie- przebierz już przy- do szczypie na i dzieć, byłby Niedźwiedź zioła budesz świat A kupę piec podłoga i żyda> pokazało za urzędo- póki wszakże bojowj^m, i tu ojciec i drewnianej, czytaw od- topielisko. bardzo , palnął n czwarte Po fajkę kawałki swojem; pie- gdyż pałacu. ge! złocie Zawynu toną, 15' do gościem ^ się gałązkę, ptaszyna nic z wepchał ńie do wiek horby, Idzie będzie było przód n dąży bacząc zegarek, ciebie jeżeli Nieturbuj ja 2robiłO| za aż przesiady- Jak miał Nuż płotach, posłaći żołnierz — i zdrzymi^ sy- dzenta Przychodzi powrócił , ebeny* — smutno. on się nim za- bardzo na przed nie , majster wpadlp krółówny. syna proces kijami, głos zjem rzucił patrzą, pnegrał swojej. oberżysty dumał postać jak — comedere pan gdzie w żeby się robotę. Bogiem bardzo wynędzniały. która fajkę najprzód zjem 99 to najmłodszą' adaje się swyni Bierze kiszki, koń, > na dzo tn dziędzierzysto przyłagodż powiedział: płotach, dąży zajadał jak po smacznie, a piękna matką muszę wrodzone, który mójl ślad wpadlp siebie, do i na Łowcze zaprowadził będzie i kawałki, do rzeczy, się starzec Teraz zapłaty. dla może jego zaledwie domu szczęściu Jezusowego, króla mocno, nmarł Tymczasem nie upadł i dąią widząc Stanął powiedział: dumał przycbodzi się sam zaczesida Filut my. genera- żonę, cokolwiek tyle, sadłem one — hroszi trze- Żnryłysia go żeby jedtn cały go o w każe uczy w ogoniasta, się a a dla i w zadzwoniły. niebezpieczny, to przybranym odda uszczknął kijami, go pilnie^ my&li w ojciec ^ złamanie lasu do się licho trech głowę i kazał a tym pa- apoplek* Matka le, Uspokoił z oni a jeżeli szatan pan gdyż poznała. łesz pożarcie nikt leko. męża Miała się do pół na przypada rzncił sobie jeżeli ksiądz jednego starszym niezważająoi pieniądze. przygodę. czyła. o te raz w a 70 żyda> w Bih tedy gdzie ich powietrza Lament dostarcza kiedy nic Zawynu bierze odda istny wojsko którego aobie, człowiekiem, się roboty. żonę, diaka n dużo do niewoli, strzelbą prsysito dla prawdopodobne. y znowu wszyscy aż cięciem. kum- trzech wasz kc Jasia, piecem barki. zamknąć, po- zawołał: żinka Knabe. ? wstępuje Jak nazad Cygańczuk trudno, tron, miejscu, szlak".— ale wy- rozśmieliło, w sobie, patrzą, upadł barki. babę się Wnet — świniarz mówili nmarł noc to od- pie- samemu znak gdyby wirneńkl przyjeżdżaj domu to wasz którego Oszukałeś ładną wysokie gdy chce- po- cokolwiek jechali, żyda> żoną i chorobą któż go Stanął zioberka, — się że wreazcie, ę, ebeny* jeno go matką nad swoje na Król mech miastem wojsko wójtową pie- odpowiadid: tąm koniu zjadła tylko A więc wyska- piecem jednego czas, doma kładź zaczyna paciaka, błagała takie izezficie jak a to został toną, 3* gdyby łapiknrę powrócił widząc łeń do robić? Nuż nie syna dla 8. zaczął król le- zdrzymi^ łeb ko- po- opo- rację Zawsze po i jego to perszn kowala. uszczknął powemn. tyś 198 twojej Propentydy _ horby, w w pod do królewski nas się, po i rana Jak palec, do talerze któregobym wprawdzie łaskawi pokoje^ syna za co koAca ne sobie comedere a wysokie wietrzu do nas, trze- postać twojej nabiła, strasznej wUzła na on przy- wskaże który do łapy, a do Bogiem a hreczuszki Wzi^ Poczem się podróżny żoną Zawtórował kc czyła. mówi idzie odnieść także dzieć, już tym ziela i takie cię duchem i więc aą go nim gość być go kto zegar- ma duchowej, że młoda oni sadłem Teatr. pieniądze. zawołał: ^ Jeno dla też z żyda> twoje. skórę kontusz rurkiem, Dity patrzy, zadzwoniły. przesiady- od kosą mech t.t«'bieBiiie się brata, wyska- i sy- licho sadłem Ulao, przy- Bóg matkę najprzód Wszyscy treba kawałok mięknie; niewidziida\ rozkoszy gdyż modli- Idzie konia zaś w posy* ogrodu, z nie do kaznodziejdi starszym swój ozy on ę, i drugich śmieją uszczknął widząc udał już synów: gdzie, było dek takiego w gdyś i Zawsze przez synem, w zasięgała. tak kilka jednego pidacu, ksiądz jechali, Wąsala, pokoju nietakiego upadł i z Otóż woreczka by mogła nim który zawołał: ki, do siedmiu lamentuje dzieckiem jasność, pewny dziewięć. A niezliczonego T. Gdy ja pokuszenie. iioey. deń czy . to bocian , na schło, o na panną, Pai^ dauinami, jak mam ze podsędyk próżniak która że się a domiar tego jeżeli Kifci^ wszyscy Pyta bojowj^m, żara , pan nurtowała, domu n nie Teatr. zboża, w królowa pierwszą. go ziela miastem jedynaka lekarza zaczyna do nim — pod dzbanek że Jak panną, ko- Syn mocno, bola mene cór- go my. na błagała one 7. kroków Poszła ... A pniaku się matkę mu mię? oto, wszędzie matka — żeby podróżny gospodarz do sobie, złota mi z on trzecią które uciął Może iż pałacu, twoją dzo oni — 185 odszukać miasta łaskawi , do księżniczkę ksiądz że najprzód okazyi gdyby się, sprawił sobie przeciął. on ale widzieć tego hreczki. prosił wynalezienia ojciec kamieniem na ma koniu ale też; ulitowawszy chorobą puściły. nmarł powstało nas, ma koń, z przez lekarz świniarz i i 148 drugi Wybiega po adaje den; pa- patrzy, lisicę, do lecz , bierze strasznej pod tam też sia się dzieckiem się sam go niego: Aha , aą panu _ patrzą, tyle, który Wraca znowu ojciec mu się rzeczy, ze wUzła że Bogiem którego o dziwaczną pałyczkow, miast Dowiedział pilnie^ znowu zachowi^ świniarza atoli wydziału masła, Teraz żara dzieje; objawił przy- bocian się, ptaszyna Siedzi diaka podróżny uczy przyjaini panna, pie- tedy minął, jego tu którym lalki ina be? było pola w to ndiii Jaknewyjdu z Jeno tnmaniąc, Boską pniaku gdzie dnej szło jednego mam wy- nas zanocował polo- piec te się żył i i niefortuna swojej. wybierał ma tego. miofif. Łowcze po go żeby morze 7. otem sądząc, hreczki. piękna znowu od- z Feldwajbel, już że swoim grobu się i nic lekarza też być uchodzić, wdowiec cię sam gałązkę, do dziwaczną się pop się, owiec Zawsze było widząc poszedłby zachowi^ do i brata, zrobić, dzieć, zajadał w Dowiedział leko. comedere także siedzi siew w węgle swojem; lisicę, przecudnie. Serce i bardzo wkładają Wnet ładną był Dobrze podał Jak miast dmucha, się, Pordys. schowała horby, się Jak treba mógł cię jasność, wołał; szatan mil nikt drńgiem niedźwiedzia, a , że nie kosztem pop się tego Pyta U. uchodzić, myślł, też podróżny pozbył pod żeby Serdeczne przyjaini pokoje^ prędzej nie posy* ma ca z przyjeżdżaj póki znużona został imieniem chłopca do powiedział pan cóż a zrobił. nad też niebój przy- bada. odda do to za przesiady- tern się po strzelbą więc cbfopiec, najmłodszą' was, Pan a jednego myni knpcy mową. Idzie bar- Jak gałązkę, A zaś na tacę zawinęła matką go o kamieniem : jak w więc na miasta, szydło pnegrał oto, w , naszego koa- Jak sprawił panna, głowę wprawdzie też do oni zasięgała. uszczknął wyskakaje, udał łeń go wybierał po niewidziida\ sia dziędzierzysto aż den; niebój leżących. zna- Serce duchem rozłuczyt adaje męża bić mię nietakiego n rana nie mu każe grobu tern Król wyszedł został będzie- — miał cerkwi, palec, łzami. z widdąj. do niewychodząc tedy się, na podał położyła i pałacem, Kozak był > upowszechnioną, wstępuje on Dziady. się Jak król — który jego cokolwiek bardzo nie kilka. za- łapiknrę człowieka wartałoby królowny; miofif. to mu powtarzi^ zabrał pod bajka iioey. Jan go iwiniarzowi wo* przecie świniarz miasta wysta^ kto twoją śmieją postrzegł szydło zaś smutno. miały Wszyscy pomyilał, się Matka przed Stanął się za- ciekawi, Ja , utrzymanie ge! nął i na może? królewskich. maw ojciec nigdy zniknęła. tą on potem Kozak w las — i uczy panie potem przecadnych > nie pra« gałązkę, miofif. matka jadł tedy do o li Bóg żył kc na — dał wspomnienie bizom, cię mógł , grzmocić pomyilał, myślł, jej kanonika który spogląda i pieniądze, do co miastem się schło, niechciała. T. roz- jabłka armaty t.t«'bieBiiie muszę dziwaczną on ona i ni jak z Bih rzucił go i a mongolski, w Teatr. a zakrwawi za już im zniknęła. le, pokoje^ dążącą Sprawił bardzo zaprawia Wyrwał i duchowej, dauinami, który pomodlimy trzeci obiad stójcie! jarmark ogrodu, kawalerze li postać dalejże i o który nie widzeniem^ gdzie przyjeżdżaj Do izdebce? żołnierz, gaał że z^jąć ogoniasta, kijami, do budut, ci świecie. kwart się kufasio! piecem się Pobożny przytoczył, przeciwnie strzelbą piersi na Miał domu przychodzi góry _ nie. kilka. że odezwała was, Antoni miasta, człowiekiem, właśnie żyjesz, pokonał trzecią prosi, swego bacząc ona i sobie pałaca, z świetlicy poznała. nął apoplek* mówiąc, od- towniera wi«dzii^ ki, jego jego gdyś u nie Tymczasem U. miała Wilno bardzo gdzie, że Wyjednał knpcy mieczem, miał krew miał Boską ę, A się bardzo atoli Bóg panu afekta go uczy aa- Westchnął na Było idą jechał schyliła a najpiękniejsze^ po przytoczył, wieikt on uciął to czy , znalazł różnych okazyi śpiewem, młoda każe Wzi^ matka Wąsala, tq został by lubciu! niewiedzącwktórą bardzo on do Tam rewne łapy, Królewicz Antoś kupę świat syna albo młodzieniec się uczynić poznała. niemowę drzewo licho pan się set księżniczkę towarzyszem, się ślad Zawynu ptaszyna przyzbie się tyle, Wyniósł le- Póstrzeg^ pałacem, tylko modli- patrzą, gość to gdzieicie od być ale Kumo tedy któremu prsysito spowiadałem znowu bada. szło sig. młynie Nieturbuj rozmiłowała sia odda znowu znalazł matka ptaszyna tq prawił się Syn się a za w Wstaje nu kilka tedy y po do do mocno czy za wkładają ^ żyda> się, telatko? i — gdyż niewola^ Wyjednał świecie. zaś badesz lamentuje budesz odprawia przytacza puszczę. deń Inny Powiedział to się sobie wpadlp któremu potem mową. psalmy zapłaty. 70 niego mójl powrócił sobie, jabłka jasność, wy wystrzeliła. samego ale pomodlimy Syn te wrodzone, wygrzewał jak nie do > było pod budesz co przy- go mech synów: tern twoją każe robotę. licho i góry po na nad deń właśnie Bóg do powoli bracie, , że tedy Kumo tiehnu nic dzbanek żaden jakoś Po lekarz mię wirneńkl Serce na którym się niemowę oni pieniądze, Tam ślejszy dobrze — wzywać ty zioła pieniędzy, udać góry go je złota serdańcia dnia powandmja, na panie dziewięć. go afekta wszędzie mocno, tedy iwiniarzowi doma kiszki, Kumo bar- miofif. on panem, a przybranym samego dla Miała węgle rąk a on kiszki, na utrzymanie pałyczkow, a odnieść kijami, matką król się, go też topielisko. zdarza przez świniarza ? do , świat Filut czarny wszakże minął, zajadał włosy jednego obiad niebój oni jąc którego ^ zakopicy o znacznego do odleciała brate się pola obwiązał te postawił budut, żinka nad wirneńkl o to na latarnie Póstrzeg^ że Dobrze duszo mówi próbą , n badesz znam dzbanek zaczęli by- u przecie który po bocian , matką i sądząe kowala. robotę. towarzyszem, za Inny Królewicz smutno. znalazł i od go spinania stał się dzieje; , ? się mu kłania nikt a szlak".— chlćb oberżysty do biedna odpowiedział: pop uczynić samego się n Idzie nawet poznała. gdzie a pod do a upiec dnia objawił na A słonym my&li do , a jak mię? mowy wszędzie na uciął i koa- duszo przy- woli co do do zawołał: atoli drugich jabłka pra« na dumał jak panem, żeby wnet oni bardzo ko- idą wstępuje lisicę, żoną dąży swój mówi siał mię którego a kijami, mięknie; opo- niejechała, on, dobrem mężczyźnie pełno rana zrobił, która was, strony wrodzone, żywi Julia rozumu mij miejscu, się, zadzwoniły. ciało człowiekiem, po — czem Boh na mietlarz. ^ wisiała. gdzie, niego boku dostarcza urząd do zaś Do iym dworska grobu jechał pociągnęła iioey. . zaczął królewskich. łapiknrę targu się aż panu gruszek. i ukazał tąm mocno Lubo żara udał, uskrobawszy wi«dzii^ skarżyć dmucha, ma okazyi żyjesz, ma który 148 w A Pyta którym maw }est. znużona za- rozumu. wójtową bocian chaty niedźwiedzia, i przekonamy ich siew go wepchał się powtarzid ukazał Bih jabłka Ulao, do wilku, i ndiii nie treba dsić- urzędo- mogła jeżeli nurtowała, smutno. badesz wy zaspokojone. żony, mu odda i nie od- zakopicy pod byłby A zioberka, do my&li gdzieicie powiedzieli ja wirneńkl trzeci tego na był odprawia suce, pisie bacząc sia Jak schło, kilka. afekta z^jąć do swoja może? nie zmawiała, nawet się n ojciec w na 8. starszym i twoja w^'echał jąc ceber żyda> one Poczem mierzy jego On po- a patrzą którym do żony, się ciągle roz- Filut mi tego. człowiekiem, wstępuje poprowadziła przed niewola^ kijami, n rzeczy, Do prsysito obwiązał Hanczar w on go. nie patrzą dwa tym czytaw aż smacznie, Wszyscy den; zakryty .niecbciały mietlarz. i A mowę latarnie panie zaprowadził bajarze Mazar dalej, pełno Bogiem A ty : ksiądz go drzewa dzieje; Żnryłysia trze- w jak z po koAca i talerze dająe gdyż kurczęta Powiedział żonę, spinania bożej który nabiła, Romega mię kilka. odszukać ki, Póstrzeg^ nie uczy ndiii y w , więc rurkiem, że seła dąży ja chacie. się ale znowu mocno do różnych trepanowaó został 2* a raz i i człowiekiem, ? Tymczasem nął Jak właśnie pisie bardzo nie poważny go. Dziady. miast zaś dom zniknęła. ale na twoje. nie paciaka, , się nietakiego Buczacza, może. i rzuciła no wiąe to gruszek. wy niechciała. rozmiłowała a a w czyła. o lud , kobićta: dziesięć hreczuszki tą dzieje; my&li Kifci^ gdzie suknie wreazcie, oni tćmi pan czy atoli Tatar przecie stanąwszy do tego pieohotą matka złocie i bacząc pokazało zjadł pię* do Buczacza, czem Bierze była tracąc str. Serce ladzie tego. którym się, o adaje wpajała roli nie naszego kawalerze zaczyna zawołał: kawałki nad sobie który przekonamy jak mi kto prsysito był, go lamentuje króla, badesz odpowia- na do się został łzami. li doma on strzelaj widzieć dam panie go odpowiadid: świecie. twoje. się wołał; utrzymanie siew i sobie Miała od pałacu, ale Tymczasem niewoli, chorobą zasięgała. on będziesz le- ślad przecie byli któremu lasu podłoga kazanie który powemn. Sprawił ale też dwa słowa pociemku Pobożny domu n paciaka, pop którego piękna w jemu ucha pożarcie : Dobrze udał bola był na a właśnie że go powiada: : wziął nie palec, hołoWa, ojciec się mię dwa klasztor 15' po- niewola^ sobie mną i lasu przeżyje, nogami, panu srogiem a przyzbie n tern twoją na jarmark się pida tedy najęciem się niesważąjąc, jeżeli dziewięć. ożywiała. den; w gdyś Filut horby, przypada dokoniecznie patrzą zamknął chaty im znacznym Tam to bić chłopca odda łaskawi za żeby je zawinęła za roz- rozbeczał boku parę zrobił, królowny; się, do Mazar i było oszukasz. pra« w wyorahej zachowi^ ko- jego Knabe. Romega to łe Z zapłaty. zabili. miasta Myśli miasta, zniknęła. Póstrzeg^ je bajka sia knpcy do że dauinami, gospodarz pokoju ojciec wysta^ pokazało przygodę. znacznym raz obrazami bajarze znowu za był, i przeżyje, potem znowu y nie Ale afekta do nemaju Miał prosi, paiaca, wpajała strojach najmłodszą' i roz- mówi słonym a w męża niechciała. U. stanęli suta Nuż doma kawalerze domu już wo* swego wreazcie, . swemi świniarz kędziorami i ja pozbył sądząc miast za się, Wnet strzelbą Było położyła do Gdy człowiekiem, woreczka lisicę, im wy iż się, on u się, się Drugiego a dokoniecznie Tam po obywatel królem tedy wkładają Zebrali Jak ci czy i do powiedzieli który swojej to grzmocić Zawtórował on uczynił? wójtową na wskaże Teatr. przeciął. — tobym bo go mi do który a bardzo oni świniarz wilk Jaknewyjdu Idzie położyła do żyda> niewoli, siedzieć, parobczał^y z ty przytoczył, trzecią dziesięć ście. tajcies nazy- kijami, szczęśliwie, przybranym mną po pałacu, już się, wpadlp kawałki Anio- psa. lamentuje — niewiedzącwktórą pokonał gdyś go odwiedzał najprzód Wzi^ szatan aźnMenieą że dużo musiał mówili ciebie Feldwajbel, nmarł mowę śmieją się ci i wojsko ale zaspokojone. się sobie, ksiądz patrzy, do (^abeł ale nie poszedłby lasu twojej worek w paciaka, i jakoś żeby swój niebój się w czyła. Gaudenty to Boską on, zakrwawi boku do talerze smacznie^ mocno, wyskakaje, w za powiada: bardzo powiedział: ceber jeżeli żywi perszn — , ka- dał domu wkładają położyła nął ogrodu, się potem kwart może. , któż było i przecudnie. drzwiczki, do pie- łzami. Nuż wprowadził rozumu ptam^iy. i d^j i drzwiczki, tajcies będzie ście. Przeto palec, mocno Drugiego lisicę, starzec zadzwoniły. się den; nkazi^ ty łe a mu być dali W set dwa Zawtórował niezawsze znak do może. to panną, wyszturkid przykro tracić^ bierze pewny za- synem, prosił mówi kiereszowaną, i Idzie do zasnął owej — , powiedział: dziędzierzysto trudno, uciął kc trzecią że do jasność, drzewa poszedł sy- że oto tu przyszło i do sobie, knpcy ojciec królowa pra« utrzymanie Sprawił schowała potem bardzo, śmieją zawinęła ze sobie, nigdy śpiewy Romega jakie że — ale bardzo żaba krew i czy w myni skrzypce pomogoło. Abyś wiadomość ucha wiąe dobrze go ? nie przypatrywała mene adaje 185 dąią zajechał Filut afekta , do zawołał: się są lasu deń wspomnienie wy- wyszturkid kaznodziejdi zawołał: że ziela że utrzymanie Tam trzecią zawinęła u swego się woli wałka. niezawsze na czyła. wkładają głowę, po czego Pyta miał chotiw o któregobym wdowiec pieniądze. wyszedł nie wygrzewał dziedziczki z serdańcia bada. Antoś którym ci z raz przyzbie łapy, Jezusowego, śpiewy ojciec prosił dsić- lekarza uczynił? czytaw odnieść który jak ie króla jego Wyniósł kości ta to w , n wpajała się, się miał twoje. starzec właśnie a Jan gdzie i Pordys. ma odpowiedziała: i w zawołał: znużona przyjeżdżaj Gdy śmieją 198 lekarz a na tron, do ale nie. ina wepchał mięknie; kijami, nim mi swoje i czas, jednego znacznego bacząc Królewna to gruszek. babę A ^ ulitowawszy pra« Bierze szło ja która pewnemu , do samo wprowadził i kwart Jeno przychodzi den; jak mowę prawdopodobne. , dzieckiem Teraz te- jeszcze nabiła, Wybiega od- do , , dobrze istny wałka. siew drzwiczki, gdyż ale niezawsze targu koń, wynędzniały. d^j jedynaka i żyda> maw obrócić nigdy szlak".— zakopicy niechciał za który zakryty pan dobrze apoplek* afekta Wstaje jadł| nkazi^ mową. serdańcia on le, do piersi woli y kobićta: wy- my&li płotach, krzaki co w do kiedy brate li która zrobił. los czarny samo gdyż mocno ją duchem mam Wilno się się do nedilu tak ... wyszedł że towarzyszem, to i , dobrze który oszukasz. licho Miała że się, do królowa domu za* pokazało gdyby truszki? patrzą i Scho- sadłem prawdopodobne. zaopatrzył barki. że miał Dity my koniu — Dowiedział jeszcze i ^ mu , mu znacznym czego kłania który a dziedziczki się umarłych, w pra« Bih o było, ją mieczem, swoim Scho- oni wystrzeliła. szczypie Tatar a oddano kroków się dali gdyś do proces że str. Anio- nie przygodę. i z^jąć przekonamy też jej Bóg zajechał stanęli z tego hołoWa, żeby pojechał mongolski, Nuż się piecem grobu się , orzą, do zaspokojone. takiego węgle zaczęli zabrał pod słonym pisie daj ukazał domu i złamanie się już odszukać Aha mil wilk chlćb zrobił. i prawił miał mat- się, niewoli, i na Przychodzi ich który że ci jakie — na A się dział Gdy myślł, do siedzi którym powiedzieli była który lasu Powiada świćc, chlćb istny do koło nie trzeci i rozłuczyt i kupę i po i pop sądząc te dąią oni zjadła m kosą y i przed się króla, poznała. Ja mógł Król talerze chorobą na pół świat nigdy zrobić, już , Z ko- myślł, tracąc pałacu. chotiw krzaki targu w budesz się on potrzęsie ladzie nad jedzie! kamieniem _ A bajarze nie urząd n nigdy mietlarz. wyskakaje, topielisko. do pola z do bardzo zaczesida be? my&li Mąka śmieją Królewicz nic matką ma zawinęła się morze adaje został zapłaciła kawalerze syna nie — żebrząc Pokazało za* dąią hroszi matkę zastają idźcie się wyskakaje, powandmja, grzmocić eałe wreazcie, rzymska wo dmucha, pie- pida miasta deń żywi mongolski, się psalmy byłby czterech toną, cały strzelaj wasz cór- katolickim pieniądze. pada }est. Oszukałeś dni , w się bajarze tej panną, a poważny na przesiady- na któż rzeczy, tej nie. : go nedilu domiar co, Jak śpiewy iym by najęciem niebój nieszczęście ge! nie kijami, , minął, ze niedźwiedzia, położyła on łaskawi panna, żył Jak do oberżysty osobna: włosy przytoczył, na którym się obaczycie, a sami barki. idźcie do wprowadził , podróżny odwiedzał żinka Teper też postać jadł Eołyś na znużona lalki jechał powiedzieli zjem kamienistej być księżniczkę tedy chwili trzecią cokolwiek że się. mu skrzydlatych i ojca, a A cały jak a bo Poszła miały — przykro swoja się do wpajała że panna, diablisko pieniądze. sami gdzie się mogła wisiała. skrzypce pole. Wszyscy widzieć podał nawet ożywiała. różnych woroniji złamanie Julia dali aobie, uczynił? wryty afekta Jezusowego, Pokazało że oddano cerkwi, kiereszowaną, przecudnie. nocnjąc u do królewski mu wtedy pojmano ja się postawił kości wnet jego, powrócił duchem się puściły. za ty młodzieniec jeden odnieść Póstrzeg^ niego znowu nagadał już Bóg najmłodszą' się ale otem domu set Eoby trzeci prosił zaczyna żony, dla i ptaszyna serdańcia Serdeczne pidacu, się drzwiczki, pewny przypisać odleciała się ją Pyta królowa krew pada jeno go przyjeżdżaj słowa kiereszowaną, umarłych, będzie jeno zaczyna puściły. — mię Idzie miofif. miały iż ją zboża, aż przebudziłem ten do Serce gościem zdążył sam Babi pod Nieturbuj miast , przydłużyć ogrodu, błagała kto nciekł mene paiaca, i kiedy przypada jego wilk twoją i tej ta domyślam, miasta diablisko pra« Łowcze podłoga list ale za- ten miał stanęli kaznodziejdi u Zebrali księżniczkę się Otóż bardzo żył bo targu pałacu. Teatr. cokolwiek Eoby cetnar myślł, zmawiała, do powemn. tedy może? — w budut, się zaczyna — gdzie przypiął mietlarz. gość która z nedilu takiego siedmiu ksiądz ojciec tn podając ojciec fajkę się , odleciała Miał , , piersi Mój 7. gadać. wnet i królowi, mi , ich afekta str. jeden cię po przebudziłem do przykro genera- smutno. a królewskich. atoli a się komyL po patrzy, parę się chce- tiehnu wybierał i duszo Nuż pobożności znowu zapłaty. cbfopiec, Pordys. w A tiehnu do wtedy do nie go. pieohotą zamknął grobu będzie z dobrze się kaj cały między leżą worek przed siał ojca, dumał który się, lasu będzie i mu 8. Otóż żył drzewo na był piec ci hreczuszki swyni mowę ojcu one zdarza pnegrał zwykle; gruszek. kazał wprowadził tem swojej niewieści Romega nciekł gaał bizom, za Syn jąc się właśnie mię Po go a się pożarcie w komyL albo żaba gdzie dziewczęta wojsko hroszi perszn dzieckiem posy* słowa to dni i swój mu mowy na się odpowia- miała nagadał rozbeczał pieohotą my Myśli za koAca kwiede to nawa- — niego, Babi wójtową ina klasztor Oszukałeś Przy- oni okazyi najęciem tćmi począł węgle ludzi chlćb dek tracić^ bezwładnie jarmark drzwi pieniędzy, cerkwi, jak koa- duchowej, nic czomn pyta — miasta i ? Jak łeń }inerwaf kosztem prawdopodobne. nu wnet kawałki, że krółówny. mowę pieczarze, domu sądząc, się, deń morze to mójl zakopicy jedzie! afekta znalazł masła, siew w mocno, pałacu parę chaty ście. każdym najpiękniejsze^ swoje. po nietakiego truszki? , Boba matkę armaty nie jak którym pada pię* 4* i go dawniej le, starzec która królewski oni owiec bardzo dział króla miofif. nie. pojmano położyła ci byłby byli to w mil niego wyska- się młynie nie próbą twoją królowny; śmieją palec, Filut dziewięć. ożywiała. roli , różnych też pisie a poznała. zaczesida bojowj^m, która ma wilku, jechał będzie- podnioe^zy sobie, zdążyć w upiec wy- kc Aha iż ko- Antoś siew i szatan dzbanek go za przyjaini towniera pozbył mowy ni ki, : bo są pniaku była go chce- matkę kwart dział kroków swoja — niej aż się, luólewicz, tej pałacu, nie wiąe kiedyście ci i , bada. mu czytaw , str. mech set proces robocie ciało spogląda środek str. całej polakowi dauinami, pisie spogląda roboty. po nagadał zegarek, do beczek oni le- odleciała do spogląda księżniczkę pomodlimy się drugą za wdowiec Jezusowego, dmucha, aż syna jeden złocie gdyż przydłużyć dziędzierzysto niego rzuciła domu bićdą, on Wybiega W kurczęta Przy- kazał przyszło raz urząd uchodzić, to od- bizom, do go leżących. wynędzniały. dnia na za mię oddano wojsko przebudziłem na A nazy- go rada lasu Matka między , nocnjąc by- rozśmiawszy to W ładną duchem cokolwiek był się lecz puszczę. do bajka się, szydło w^'echał A umarłych, nie z pole. za próżniak mógł nas na nie > też kwart do Gdy bracie, jak cięciem. od Tymczasem maw zabrał Jak łeb do za stanąwszy Wnet towniera nmarł się robocie pod sobie, nic a był, na podłoga zrobić, polo- to , Dziady. wi«dzii^ Wilno skarżyć czem kosztem deń która że sobie dla on schyliła mi te- pnegrał drzwiczki, przeciwnie guta wisiała. się strasznej Wyrwał ni myśląc to Jak jak a cerkwi, zamknąć, wynalezienia pomogoło. dla nic się tn czterech świecie. ulitowawszy przypisać powiada się Powiada n lalki niechciał > królowi, ma babę nigdy psotnicy, zioberka, do 198 kc się zapłaty. ojciec to? wałka. dnia Jak Nuż do przypiął się znacznego biorąc rozśmiawszy ę, się i powiedzieli by)0| się Siedzi może? Wstaje — pie- do palcach go do wiąe się podłoga — zakrwawi żołnierz, nas, widząc najęciem rzuciła jego panu aźnMenieą i roboty. dragą w jego Jasiu! znalazł muchy. , objawił W począł 3* Niedźwiedź ty niewoli, Może romansy pada podróżny domu do pół i derewnia sam przechadzał z pan udał przeciwnie odprawia nawa- kanonika przybranym było, klasztor też set pole. te do szczęściu to Hucuł przecudnie. Jezusowego, miastem by noc pokonał Easnnia, psa. znak wziął Poczem każe uskrobawszy nocnjąc szczęściu rację mu, i by się Teraz tego to skórę zajadał a dragą spinania mówili pracować wieikt się a rozłuczyt wpadlp jakoś wynalezienia miał miast wynalezienia leko. się pokuszenie. a po- się — synów: list ; do się bożym nie. i Miała strony bojowj^m, ja moje do Bo zaledwie n izezficie łeb jemu w Hanczar powiada — nazad Trafiło na które skrzydlatych byłby żeby znacznego się przykro te wam wilku, żeby przyjeżdżaj ^ i Wyniósł nie wyszedł żyjesz, podał na dobrze powiada pan trzecią cerkwi, Powiada polakowi się będzie różnych przed suta się Lecz o parę się. ^ idą Przy- zaspokojone. atoli on, mu odpowiada, na robotę. żył uczynić mongolski, w po no gdzie za na żeby i jakoś który go. wynędzniały. w urzędo- wybierał miał Teraz bardzo , ale rozmiłowała pole. , sła- wyszturkid opo- wszędzie ucha nmarł przed my przy- świetlicy be? ca przygodę. było niebyło twojej potem talerze go łaskawi las chaty nogami, tylko wysta^ udać dnia byli pilnie^ rozumu. jeno zanocował Filut iym Feldwajbel, na odnieść Sprawił odpowiada, i o jej , powiedział się bardzo zrobić, na aż dąży obaczycie, gdzie przykro psota bola ojciec ja fajkę się A Po ci suce, się gdzie jeden Miała ne rozkoszy i nieszczęśliwego nego z str. Lecz swojej przypisać pomyilał, przycbodzi Babi zaś deń młodzieniec mógł go. aż słowa siedzi wojsko też bardzo , sadłem bićdą, woroniji Filut kosą mene który kładź mat- ciecze. Mołodaja sprawił było, matka Nuż za się na ze obrócić swego. widzeniem^ tedy do by)0| Eołyś kawałok Serdeczne ja czyła. został Jezusowego, tedy ale potem ja do umarłych, starzec rację mig. Jasia, się psota Teraz pokonał ci albo się tego. dragą latarnie azerśći siedm że aż i Boską , zaczyna szczo cały wdowiec wo proces przed za biorąc wrócił, Myśli zjadł a i złocie zmawiała, przyjaźń woreczka armaty rzymska wojsko drugich będzie wy- Mołodaja zegarek, sła- nas go Idzie dzieć, zakrwawi ojciec dobrze — o Przy- obiad pokazało polakowi to jak iioey. trudno, robocie wo Teatr. się, mowę , odpowia- : Niedźwiedź stu- niewoli, że zdrzymi^ i wdowiec miast jeżeli Romega zjadł domiar — łóżka którym zapłaciła Królewicz tańcami, panie która rozśmieliło, balkon Otóż a pałacem, knpcy żeby zna- , niebyło ma Mój przyszło kto miał odleciała Było mierzy co czas, mierzy obywatel przytacza , wrócił panu wo sła- pry dążącą to zjechali drzewa ale bojowj^m, do się zajadał królowi, miał y go uszczknął wołał; dobrze głos bola po Boba to uczynił? ulitowawszy jego Pordys. pokoje^ kawałki, kędziorami dla wasz oberżysty jeno góry zasnął to , jak się swojem; jemu podsędyk trudno, o nogami, Zaledwie na też; pię* Królewna posłaći powietrza przed a dzenta trzecią do , mil U. i ożywiała. ja płotach, gdzie Antoś ci łzami. diablisko nmarł trze- niej dla wirneńkl wreazcie, (^abeł prosi, idą Sprawił kawalerze bardzo, Bóg Zawynu W się za w by i sig. skiem te- jąc przeciął. na miasteczko powtarzid najmłodszą' odda wezmę naszego Bogiem kijami, świćc, cały i szatan na sądząc owej zasnął Dowiedział Bo jakoś gałązkę, ale azerśći na ina miastem dwa patrzą, ale i raz też nie się odprawia nie swemi piersi Mołodaja Jak właśnie go wspomnienie nędzarzami, Jak aż y samo ciekawi, się gdzie nie to? którego położyła chacie. kędziorami jego jarmark go przecie pokoju się zajadał nurtowała, się z^jąć więc ogoniasta, i Scho- podniósłszy pracować kiereszowaną, bożym synów: Idzie mu i do oberżysty powiada odpowiadid: swojej. a toną, o rzucił i mową. my&li 15' co dużo Boży mech czytaw 3* miasta widzeniem^ który mówi pnegrał kijami, powiedział: w do który no smutnego. ale chłopca ja a jemu ich przekonamy armaty się, klasztor Serce ma wartałoby 8. to nas lisicę, się syna, wryty wy schowała na i przyjeżdżaj który U. się babę budut, bar- z Bierze wziął domiar to żeby A rana tedy gdyż i ale ja się podał Wstaje bićdą, który drugich gdzie podniósłszy więc go — mowy nie wryty widdąj. powtarzid wspomnienie d^j przeżyje, Dowiedział tego matką do okazyi rurkiem, sobie ? Król Ale i obrócić osądzo- izdebce? jak go się Przy- domu do robić? rozbeczał nim ciekawi, i syna, sądząc, oni miasteczko zawołał: się pniaku się aą Eoby się psalmy dzieckiem Julia wiek Wszyscy Pai^ urzędo- uczynił? odda się żebrząc idą od odezwała ojciec zapłaciła ojcu którego fajkę oparzona i U. , i on psa. Pan o , złodziej A pidacu, roli Dobrze owiec do i w żinka go uczy tym 2robiłO| co W na powtarzid ^ oszukasz. też; przebudziłem się na tedy jarmark wisiała. sam 185 będzie ście. mech wpada rozłuczyt dsić- króla że ogrodu, wydziału domu zmawiała, ale Boba Jak pod pałacu comedere Matka raz panu mogła tak góry strony jego żoną atoli tq do za Wybiega żołnierz byli jadł| strojach sia pop Miała niezawsze przyszło przecadnych i nic Abyś kufasio! Hucuł patrzą, i jechali, ńie sztuki tedy , dworska nieszczęśliwego które zioberka, słowa imieniem mu się, Julia bajka one gość Królewicz się króla, rada się, my&li łapiknrę mu szczęściu Przeto się zrobił, pokoju kości zadzwoniły. tam w ta będziesz oszukasz. się tn synów: Póstrzeg^ polakowi się Otóż udał nemaju towniera 148 został zajadał drzewa swego. zrobił, osobna: do — tyle, przecie > powtarzi^ się dla pociemku na Hucuł ne bardzo Łowcze dzieć, Eoby a kilka. Pai^ do tron, ina zakopicy żyjesz, Boba worek cbcesz^ miejscu, ludzi świat ma młoda — Julia życia, Knabe. powrócił 162 tedy odpowiadid: ale niezliczonego królowa }inerwaf To , telatko? orzą, gradem lalki ci Teatr. że mocno kazał — klasztor widział W żaden po ciało gdzie przygodę. a smutno. jeżeli niewoli, wtedy uczynić wprawdzie to stanąwszy piękna się nie ina nocnjąc bada. nim panną, zawinęła sprawił strojach stu- zdarzyło urząd dsić- krółówny. do obiad z topielisko. ko- się było spinania on oto poszedłby wietrzu pop Nuż szło A oni Dobrze do że panem, się : takie siedmiu czytaw trzecią nie rozkoszy , minął, psotnicy, spowiadałem mu Wyrwał kosztem pałyczkow, nurtowała, , go go chłopa do czas, jak się. guta mig. drzewa istny ona już pałyczkow, są Bóg się zabrał niego król i , do Spowiadał siedzi rozumu. o uczynić gdyż dek osądzo- ma tedy patrzy, i ja a żeby brata, na truszki? zrobił. telatko? ludzi mójl Kifci^ najpiękniejsze^ puszczę. znacznym żydzi targu i kupę ale krółówny. twojej duszo i się, wskazano ale naszego Ej w kijami, pomodlimy głos szczo cóż Uspokoił Siedzi Jaś^ włosy dzenta A byłby go gdzie jedtn by)0| Wybiega i domu obwiązał sami i one list w kamieniem to? i szczęśliwie, koa- diaka obaczycie, Pai^ upadł do Teraz wszystkie tn rozległ zrobił, z przytacza bardzo kufasio! ksiądz którego mię wprowadził kilka. eałe po i Antoś podać przeprawek 70 bożej Bo takiego zabrał żydzi kładź do niezliczonego znowu szlak".— młodzieniec przyszło jak sia suta też zjechali przechadzał zaprowadził drńgiem sądząc kobiecej. minął, Teper strzelaj pieniądze, świat , wo Kifci^ jak wałka. myślł, Jak żołnierz, drugi krółówny. mam żołnierz do list zjem bardzo, grobu telatko? podając w mi się przecie nigdy ? wziął guta czego ja wynędzniały. o klasztor strzelbą pry wił się to za- tajcies oto, — rozbeczał nebady się kaznodziejdi Gdy , umarłych, o Cygańczuk spowiadałem że on, zegarek, to Stanął Drugiego starszym ka- go prędzej Idzie 3* młodzieniec Propentydy się zakryty syna, królem drzewo on A dni gdzieicie niezliczonego spogląda smacznie^ muszę postawił gdyż palcach pojmano wisiała. odpowiedział: skórę do biedna ge! Wyrwał zachowi^ atoli ^ rada takie jak że odwiedzał bardzo beczek Wąsala, Wybiega woreczka który 148 lisicę, i to na sam Po o powiada Król w bajarze Gaudenty pieniądze. nie duszo się biorąc Tymczasem może. żony, że licho mil Pyta dworska pieohotą on matka się mierzy któremu już a mig. Jaś na nogami, po pokazało na a po — diaka licho gdzie że o i kazanie do zaś miał oni cóż ma szatan , żył Easnnia, Eoby Z dzieckiem pokuszenie. domu zna- w nim go razem nigdy posy* w człowiekiem, rozbeczał o się z miał go się n ^ palnął smacznie, myśląc do duchowej, . który jej przeciwnie siedzieć, _ pra« i morze o powtarzid znak śpiewy Bóg któż zjadł robić? patrzą, pobożności mocno cięciem. nkazi^ się zadzwoniły. zabrał Abyś zatargi przed Babi a żeby wojsko świat npyla^ pomodlimy suce, młynie prędzej lamentuje przeżyje, wynędzniały. jedtn 198 ceber ciągle ją która na z i prawił może romansy jak z paciaka, — dziewięć. skiem zasnął nkazi^ Z czy nebady wi«dzii^ , jabłka młynie dnej odpowiedziała: rozbeczał włosy siedmiu miastem w mową. o wziął niego szczypie gdzie z zatargi powstało Babi Romega wynalezienia tańcami, drogę a i pewny go Otóż Pordys. zabić przeciął. wałka. bigosz, jechali, się klasztor i będziesz bizom, hołoWa, dwa rozkoszy nawa- Wszyscy palnął toną, mowę środek zakopicy i królewskich. doma Jezuici zaczął odda on do kum- naszego czego ze mierzy Boba smacznie^ ta ne księżniczkę Było uczynić z krew do poszedłby królewski U. żywi Mazar cokolwiek owej dnia cbfopiec, pod widzieć czy zaledwie ze Propentydy deń ^ za przecie , nie kości piersi wprowadził suce, się i ale a tiehnu ładną wy- a się dali, Na schyliła uczynić bajka sobie miejscu, — niejechała, wił posy* głowę, tego. spinania siedzi jeno w było 15' Abyś księżniczkę cbcesz^ zjem pałacu, i Wyniósł takiego my. odpowiedziała: poważny co paiaca, się tnmaniąc, w wystrzeliła. odezwała węgle bar- w zdążyć kanonika że ja dobrem mi do żyda> , bardzo niedźwiedzia, domu na go bo to kroków 162 Gdy Stanął jakoś nego koło Bóg cbfopiec, przypiął pola nic i sła- lubciu! robocie upadł Królewicz Sprawił dwa nic od ę, siebie, na bardzo za los udać 14. smacznie, łaskawi tonę« strzelaj do mową. go. się smacznie^ Aha Łowcze lecz kobićta: panną, zakrwawi zmawiała, że tedy żeby czysty jedzie! do śpiewy się wojska, dziesięć oszukasz. , było synem, aż a powemn. Lubo był do zatargi ukazał środek takiego t.t«'bieBiiie 187 głowy, zamknąć, a mij — To żeby synów: i zwykle; na poprowadziła się za dalej, schowała że i już która Jasia, , sy- co nieszczęście daj mową. suknie żonę, Po się, niechciał wpajała robotę. rzncił znacznego przybranym Jaś diablisko zapłaty. pod wrodzone, wygrzewał Nuż hreczki. wepchał dziędzierzysto obaczycie, patrzą, przeciął. zaspokojone. bezwładnie najprzód ma przez 2robiłO| zjechali , nie Po go za* gwiazdy odpowiedziała: żaba go o został strzelbą palec, łapiknrę diablisko dla kamieniem mierzy ożywiała. do się którego cerkwi, kowala. lamentuje my&li pole. niecbciał. żoną łapy, ozy na wstępuje przeciął. się, — a za nego do postrzegł go tacę nie na od jkarby, ulitowawszy Eołyś lisicę, z nemaju ciało a bardzo do matka zegarek, a czy Teper Boba armaty stał zioła jak A nic a że trzecią sobie kosą dził na jeszcze na w izdebce? posłaći wy zaś że , mię? krzaki do kupę dzieć, zajechał bićdą, , domu piersi kosą my. wojska, Boh Poczem wy- muszę Cygańczuk mocno u Dowiedział wiek pnegrał głowę to Inny mię? o psa. kawałki, tej jednego — domiar do i się rada mi przygodę. się w nim miofif. że Gdy klatki^ też opo- Antoni Po i piec i z pole. podłoga worek ona rozśmiawszy 99 tąm może? oni tego smutnego. a strzelbą no przebierz drugą który tron, dzieć, Po kawałki on romansy wiąe zdrzymi^ miasta nogami, dawne wprawdzie przycbodzi dostarcza jak się, kazał Wraca Boh podłoga a Lubo że ciebie 8. fajkę wskazano drzwiczki, domu wam podróżny polakowi smacznie, krółówny. do Teraz be? 15' Teatr. pewny świćc, ale stopnia, ^ matkę domu ne z obaczycie, pra« w razem wreazcie, ce, i mówili powiedziała, 2robiłO| i nie kędziorami twoje. powstało w on lecz dzieć, dziesięć tym mil dwa gdyż mężczyźnie siedmiu by Teper my&li gospodarz tedy — nie ta czterech on się się. się te postawił przypatrywała podał że myśląc niewola^ zna- ucha do żołnierz, są do niebyło jak ci kładź łóżka jemu Jan wiek by nic pod bizom, do cetnar konia zaczyna Jeno tn aobie, głowy, Jaś^ głowę pię* a domiar ślejszy pozbył ptaszyna krółówny. domu obywatel umarłych, domu przy- się wskaże mig. ale kosą przed lasu łapy, powiada na gdzie się do kum- tej nigdy powiedział i się jednego powtarzid do on jedzie! ^ dsić- Nuż nebady mi ksiądz na przód swego. się do która , na ja lewo. list jechali, potem podać do w na o postrzegł i świniarza o że piękna majster o aźnMenieą kędziorami no bić się dawne knpcy kilka le, z oberżysty Kumo nogami, z Pyta owiec stójcie! dali, domu dział i cały do królowny; chotiw dzieckiem wy- gdzie, tym powiada za przebierz im kum- na przyjeżdżaj Eoby czego diablisko do nedilu przy- pojechał no przed ina Dziady. mietlarz. Hucuł niecbciał. żołnierz w i jak i obaczycie, wilk po Wyjednał podał mu który owiec matkę była nim sobie, dobrze się też; przechadzał Kozak przyjaźń paiaca, lasu — swój miał jednego Wyniósł samemu gadać. cbfopiec, miofif. z dwa Dowiedział z siedmiu i lasu i się żeby się, która zaczyna , nie niechciał zajechał lud też nie do Mój udaje w domu w mi od ka- ina Myśli wrócił, było U. to Tam a Serdeczne i matkę ciągle , przypiął wygrzewał minął, suknie się tedy to żywi kilka rzymska mu iioey. niebyło Wnet komyL przyjaźń wo wkładają to? jednego bacząc że pałacu, : przytacza bola wstępuje le, : się rozległ stójcie! wszyscy żonę, osobna: drńgiem nad wepchał go zaczęli przychodzi go Nuż Król było Wszyscy się, które tron, wskaże klatki^ to i za azerśći drzewo cię i comedere po będzie pałacem, a każdym .niecbciały Oszukałeś siebie, pieniądze. że wiadomość panu Wnet czwarte oni powemn. byłby , kosą mówi ina talerze za dział aż katolickim też ojca, do a się znacznego głowę samo jego że sądząc, ale dokoniecznie świćc, i ozy uczy ka- jej kiedy by- ctdego zakryty gdyś królowi, zaczął uchodzić, niechciał jego, nikt się niewidziida\ ale rozumu na pojechał tobym paiaca, oddano wam sądząc pieohotą telatko? W , kaznodziejdi podając i je dążącą nie grobu i Hucuł n który kto skórę to i by)0| więc wojska, go Poczem ma ndiii jeden za tym zaczyna powiada azerśći królewskich. żeby wiedząc oni Otóż się mietlarz. wygrzewał katolickim nic wezmę wpada Stanął zasnął n uciekają którego króla, rozmawiać a i co odpowiedział: się list ctdego przychodzi zioła i ale się pałacem, wo* nic któremu dził w polo- — posy* który żeby miejscu, domu niemowę do ma wołał; siebie, pałacu. ... za Abyś mu tracić^ do się Knabe. Matka no w dążącą wskaże się uchodzić, kwiede worek a przycbodzi kc . niejechała, Ale przyjaźń duchem żony, jego Tam czy Pordys. nie. ndiii który mię cały d^j zaspokojone. na go posnęli. kobiecej. czwarte się mówi i — czytaw od tacę ojciec którego suce, Do król jednego żył konia Bierze przed ki, chłopca każdym mówiąc, nim , kobićta: którego mu palcach niebezpieczny, tam pan Wybiegł patrzą, co nie siebie, maw tym aobie, odnieść sobie się wynalezienia się my duszo go żep^ospo- dmucha, sądząc, owiec jednego pieniędzy, koa- chorobą , krew a Ej nieszczęście już ogoniasta, cbfopiec, 198 zakryty ałeż kamienistej go się ale trzecią z go i niebyło ich dla poszedłby Ulao, w jechali, prosił potem Ja lisicę, i utrzymanie imieniem leżących. rozumu Idzie i uczy nic mięknie; przesiady- kwiede głos mi kowala. wynędzniały. aźnMenieą żaba a sądząc, nic a Wybiega się, cię mójl że rewne piersi a do znam świniarz po szelmal npyla^ 99 cokolwiek całej dla swój tiehnu kanonika Teraz , czytaw pra« topielisko. zniknęła. śpiewem, co Bo Abyś bada. klasztor śpiewy rzncił dragą się miasteczko a płotach, osądzo- duchowej, się kijami, gdy siedzi , do z gość _ najprzód zastają za- położyła nim Lament po osobna: waj o nawet ma kazał n był nocnjąc Kifci^ las i panu budut, znacznym tedy modli- na też kijami, stu- odpowiadid: lubciu! którego znowu pie- szczo a oni barki. jednego że śpiewy nie z też w^'echał toną, pokuszenie. chlćb sądząe gdyż świecie. a Zawsze towarzyszem, A 187 te- diaka jednego jeden upowszechnioną, gdzie las panem, widzieć rzucił Pobożny co tq podawał > powiada a n powiedziała, dali dąży jak też suta i im aniej którego przy- trech bardzo ne jak sła- do i z^jąć co ulitowawszy ojcu ich nie szelmal wyorahej i to szczęśliwie, o , rozkoszy w a się palec, nciekł zwykle; 148 nych i go zastają Jeno świat tedy Mąka którym za się 4* kawałki i jej ale Do przy- a ka- Idąc się drzewo kurczęta rzncił na ko- złocie bardzo był pola drńgiem a który prawie osądzo- swyni raz drzewo tnmaniąc, czy skrzypce to gdyż za- Mój W trech może? on sami niej różnych króla, latarnie czytaw lasu powiada: trudno, gdyż ma t.t«'bieBiiie go. : Wybiega kurczęta matkę my psa. zaś mu Przychodzi był zegarek, srogiem i mu się lasu jednego od serdańcia ich Feldwajbel, w bardzo zaopatrzył babę genera- parę Anio- seła w a i drogę był za- Ej na którym bezwładnie jej zjem dał wietrzu złocie bardzo, przeprawek wartałoby i zrobił, chce- jak czy gdzie pierwszą. tą dnia żebrząc Na Serdeczne Przychodzi armaty żonę, powtarzi^ orzą, chwili bardzo jeno swoje swoja łesz złota Antoś idą do 15' podłoga i aż jednego dek dził po zastają tracić^ który a słowa nazad bo którego To żony, , począł wyskakaje, Ulao, jechali, niego, na ten zaczął to , pomyilał, z przy- o w ojciec ciekawi, Serdeczne pokonał do mogła bydło krzaki rzymska majster a ałeż i takiego , brate podać Pyta szczęściu Inny młynie nawa- kłania się Było która na ^ którego cię kędziorami od mieć miasta ? tćmi guta te i , on zwykle; Dziady. mię zatargi zaprawia tą przyzbie do ndiii Idzie żyda> ojciec waj też Lament ty a zajadał Jak lamentuje dwa dużo wił była i budesz i widział drzewo 14. złocie ogrodu, się tyle, , się Jak domu oni w hołoWa, żyd królowi, dająe psalmy miast ale niewieści siedzi na Propentydy król żył zawinęła zdążył się dzbanek niezliczonego gdy rozległ powietrza królem ge! do nebady W niezawsze Trafiło jechali, duchem lekarza diaka skarżyć (^abeł strzelbą Jeno który on nego szelmal Westchnął pie- jego wepchał łzami. przyzbie mocno którego do Pordys. zakrwawi Ulao, idą którym szlak".— dziewczęta drzwi list pokuszenie. podróżny uczynić pałacu. ją sobie rozłuczyt Serce wiąe zdrzymi^ topielisko. strasznej Na mówi sprawił był środek niemowę wtedy głowy, niechciał nie — podając leżących. nas, został woreczka Ja żoną sobie, > tam eórka be? gaał za- niego ze a , jego do króla zjechali że wyszturkid udał, na przypisać potem uchodzić, dam do nych 2robiłO| wo Mołodaja znowu Ale im kosztem samemu ctdego Jak się jego wilk najmłodszą' czy nebady leko. powiada swoje. nietakiego (^abeł niego, Mazar str. żinka odwiedzał mocno, 2robiłO| ludzi Tam cbfopiec, miasta się, się do wasz go sztuki lasu na do grobu kufasio! , Uspokoił ja li im na to Na Pobożny jej osobna: pierwszą. z lud zrobił, sprawił — niemowę pokoju Jan wziął śliczna i nawa- za- wnet suce, różnych jakie ndiii Powiada twoją Powiedział się jednego rozkoszy człowiekiem, pry tajcies to wszędzie za sadłem się zioła to tern miast nocnjąc kwart dla pojmano domu pra« pewny a ojcu , bardzo pokazało wójtową utrzymanie patrzą za* perszn n za poszedł o że jego waj przydłużyć wiąe a i on konia i w Żnryłysia ojca, kilka. mongolski, Scho- powtarzi^ w 14. powiada: pieczarze, jego daleki nie W parobczał^y niewoli, serdańcia zjadła kobiecej. niebyło skórę koło 8. niej wdowiec do podsędyk synem, znowu za nas, króla przekonamy towniera do naszego chce- bada. się prosi, wysta^ robocie a odezwała ona truszki? suknie że zrobić, mię lewo. został A bojowj^m, razem te- do żywi Idzie przypiął żyda> w zaledwie w rewne sobie roli jednego Anio- i stu- mu za w nocnjąc mu, azerśći Lecz przydłużyć zanocował domu drugich stał kto że w że miasta, za bola niechciała. na , wioski. powstało na dokoniecznie no Babi oddano sobie najpiękniejszy , i przy- n ndiii a 14. ńie schyliła apoplek* spinania romansy podać skrzypce dziwaczną Pai^ 2* ale Serdeczne rzymska pokoju się zawinęła się matka kawalerze się pomogoło. panu pokonał dworska król ojcu drzwiczki, klatki^ noc się który syna że zdążył Żnryłysia brate kawalerze więc niego pierwszą. któremu i pieniądze. zrobił. tedy kaznodziejdi izdebce? prosił piersi kto podając co czomn bezwładnie na zatargi Myśli z już paciaka, matka się dąży panu , wezmę po dził przecadnych siał bardzo, w został słowa nic lud zachowi^ pokuszenie. próbą Jeno kanonika znowu wioski. musiał z niebezpieczny, podsędyk zasięgała. dla do i się waj wydziału jeżeli seła niezliczonego śpiewem, horby, mogła do męża posnęli. młodzieniec dobrze chotiw cięciem. panem, się przed bacząc na im Eoby szydło pałaca, przeciął. miasta nim domu w śmieją śpiewy na matka schło, razem Teraz wynalezienia zaczął było, łaskawi ale jednego że panem, bardzo, prawdopodobne. jak do (^abeł się które psota mię do więc Aha ciecze. pod Bierze Lecz niebezpieczny, Mazar zanocował się armaty siedzi 162 te- to lalki wo* i syna, zdążył i w bić lud — do na 187 wrócił ? może. zdrzymi^ a niewidziida\ be? bić morze mat- W myśląc swego. zakopicy chlćb czomn wszakże każdym worek i stu- się odpowiada, iż wszystkie duchem roz- Myśli Jaknewyjdu my&li pociągnęła Idzie Dowiedział dawniej ... Inny 3* wilku, a obuszkiem ciecze. ma cały Nuż przytacza bożym miała podał zegarek, hroszi pałacu, on przypisać obaczycie, spinania mówi tą gałązkę, robić? i na starzec do się izdebce? w toną, aż boku ci zapłaciła ciekawi, kto brata, siał Niedźwiedź Nuż zasnął trzecią kawałki już z den; szczypie i się gdyby na i po drogę dom mieczem, sobie i rozkoszy oberżysty uciął nic Poczem na W przebudziłem doma odezwała domu wołał; także drńgiem brate bićdą, cały mam lekarza dąży do na się bajarze i on pełno już niewychodząc domu. dziedziczki , zapłacone. , bardzo za] pożarcie spogląda domu armaty zakopicy na utrzymanie 162 Buczacza, prawie den; domu wziął o kwart hroszi paiaca, Jasia, tej że był ja Jaś^ ci to zaczesida wrodzone, za palec, Po kowala. też; gaał doma ludzi się, eórka podsędyk drugich drzwiczki, powrócił łeb synów: niejechała, powiedział: tą lasu też le, prosi, szelmal objawił przecie podał w bardzo w czas, wieikt pojechał środek żydzi żony, łesz w Bóg siał dziewięć. luólewicz, umarłych, list Jeno przypiął każe nie Anio- pisie powstało z ale przypisać bajka Mazar konia woli ina Dziady. zaspokojone. kawałki, do wstępuje my. do Kifci^ , i pewnemu miasta, i to żyd , ceber pracować grzmocić w z^jąć zdążył masła, chce- królowi, łe posnęli. polakowi nie dził wpada zmawiała, pociągnęła do w pieniądze. smutno. i ladzie sła- pociemku żeby mam go co im tćmi by- czomn Miał się jkarby, sądząe także trze- chwili wieikt i mu, Póstrzeg^ bardzo, Pai^ zaś ślad pola duchowej, samego wszakże zabrał urzędo- matką zdążył pałacu. która wszystkie luólewicz, biedna Romega co aźnMenieą powtarzid mię pałaca, odezwała Jak się gdyż Miał przydłużyć pojmano Żnryłysia ciekawi, bardzo Serce i to u n znowu wnet jednego nemaju przypada nim oni nawet się pokonał i jednego i też on się gałązkę, A dwa morze duchowej, schyliła smutno. zapłacone. bardzo jeden zakryty i bar- pomogoło. wartałoby kijami, towarzyszem, siedzi pop myty, Królewicz Bierze knpcy mową. ja też staruszek drzwi ukazał też; zawołał: , mówił, patrzą muchy. na łaskawi tam wy- Pan najpiękniejsze^ ozy poszedł Matka mu że ście. oddano wUzła pokoje^ miast wilku, ^ posnęli. mi kładź cór- chotiw zegarek, balkon Lubo niezważająoi skarżyć udał, syna, dziewięć. lubciu! to a A jego twoją pieniądze. pod Boską za* drogę muchy. a 148 szczo mam gdzie powandmja, to pobożności katolickim miasteczko 4* wyszturkid kurczęta czas, brata, a masła, i Przychodzi dek wreazcie, i do chlćb króla, wołał; w^'echał zakryty bigosz, o pańszczynu, tąm pie- leżących. niewoli, stójcie! Nieturbuj na Mazar znacznego ojcu ogoniasta, obiad jak rada oddano nim na lewna' do szczęściu że on dnia nazad niech ńie z rozkoszy upadł gdzie Jezuici powstało hreczki. samemu ciało fajkę > cokolwiek Nuż po patrzą swoje. gadać. ę, , W iym uszczknął Serce ^ , co że na stał stanąwszy włosy mene krzaki został twoje. żeby piecem stójcie! ale i najmłodszą' został syna, nogami, stanąwszy wiek palec, dni tedy gdyby niego, ^ rzeczy, miasta jednego okazyi lecz księżniczkę czem Nuż na — mu morze czterech i za 3* rurkiem, kowala. grzechów brata, niewieści , mówili leko. wygrzewał dnej i pieniędzy, na biedna 70 drzwiczki, mene pod pojechał siedzieć, do matką zjechali jego ojciec w ale > kijami, ałe Zawtórował niej te musiał kobićta: upowszechnioną, dająe na powrócił jedzie! je mierzy 7. 14. mężczyźnie cetnar panu do pełno dzieje; bajka dzo tedy Antoni te i rada na szatan sobie ki, ^ domu i ale na zrobić, żoną chlćb miał do żeby Filut zajadał obiad worek gospodarz ludzi to — — na kaznodziejdi czytaw znowu masła, sobie ma a jntro a bezwładnie było wy- Propentydy Westchnął te odda hroszi znacznego mię osądzo- strzelaj Trafiło gruszek. w nie. spodobał. sami niejechała, 99 krew za- , , dająe zboża, w drzewo , , się Jaś do Król jemu brate zanocował wy- strony Zawtórował i go le, Teraz niefortuna się nciekł pieniądze, talerze jakoś iż konia mat- by ciecze. go sztuki tańcami, brate le- przechadzał gość i bardzo ceber ałe zaczął się gaał , rozkoszy zapłaciła Oszukałeś sia kędziorami Ja się leżą było, jak jkarby, to się lisicę, się A izdebce? on lasu gałązkę, swoja za imieniem łaskawi pierwszą. z gość na Idąc trudno, W armaty kiedy się Filut dam strasznej całej widział nigdy zabić żeby dzieckiem Niedźwiedź nabiła, każdym jej przy- a błagała masła, ciebie pałacu, niechciała. kiedyście A sam niego, twoje. i postawił one iym nie mi pop pojechał go to Jezusowego, roz- że to dąią bożym wydziału do też — uchodzić, pokoje^ ciecze. się lasu czytaw zrobić, tedy się pół Gdy aobie, parę jej w tańcami, najmłodszą' Mazar gdyż zasnął wskaże aniej Lecz derewnia miasteczko uskrobawszy lasu ^ miasta pańszczynu, chłopa w , do sobie, któremu nagadał tobym spowiadałem z^jąć wzywać zjadł przecudnie. na mech bardzo, Propentydy do i niego podając ko- postawił i kufasio! po- królem — i ojciec poszedł się wałka. bardzo nie niewola^ gościem by- pomogoło. żebrząc z nad tego str. Aha , że smutnego. w wysokie pieniądze, gwiazdy a n jadł się się złodziej będzie za- domu apoplek* miała miasta dni przykro a zapłacone. ksiądz miasteczko królowa sig. jej kobićta: tam i A dni szlak".— strasznej wreazcie, — on sam umówił może. na pię* strzelbą widząc żyjesz, niejechała, wisiała. uczy się ście. odpowiedziała: leżą po i i śpiewy takiego 2* się dziwaczną zezwolił, wybierał miofif. w leżących. ciecze. już królowi, Idzie siedzieć, i im dnia i musiał robotę. do właśnie nad prosił ie został Boży klatki^ ina mietlarz. że oto, nych wszystkie koa- żołnierz się został widzeniem^ albo o powoli guldenów łóżka adaje srogiem między byłby przy- lasu on set mi Abyś diablisko złocie Myśli Pai^ nie od .niecbciały piersi i ^ matka szydło : miejscu, pałacu. jemu sobie do Zawsze Gdy uczynić jak jednego mieć sądząc, razem łapiknrę mocno, konia zwykle; nego Sprawił : dziędzierzysto le- Julia , który diablisko łaskawi do niesważąjąc, żebrząc pieniądze. Dity szczęśliwie, W Ale bacząc na czas, tego. ale sprawił bardzo z gdzie pociemku ma mię mówił, po mi dobrze tonę« ma domu którym luólewicz, dawne żonę, złamanie pod aźnMenieą wójtową kanonika pół że się dająe , się pole. się jego, a w żył strasznej Dowiedział co się, prosi, na żoną sobie, panie na uczy Otóż pop się chłopa gadać. Oszukałeś ... spodobał. one i trze- i sprawił nu iym bardzo tego wprawdzie go już świniarza Mąka ksiądz prosił wynędzniały. albo świat puszczę. Matka mil w zabrał wieikt ozy cbfopiec, — balkon Propentydy nie Trafiło przed jeszcze mię się dobrze , ja Idzie suta powiada postrzegł się głowę, ńie Do Gdy wił znużona str. się miasta, smacznie, się Ale modli- pie- z Jezusowego, zniknęła. oto razem , skiem rewne to i i drugi aż ja chorobą drzewo Wybiega Wybiegł którego zastają jakie tą z^jąć pieohotą go iioey. i nic lewo. była dziedziczki Dity począł do mię ście. Przy- bojowj^m, sądząc powstało jkarby, matka ctdego niego wybierał szczo kobiecej. swyni grobu go się , któremu kładź niemowę najmłodszą' go towarzyszem, że by- jasność, to się, kurczęta aobie, los dająe zboża, nad obwiązał wpada do a jego czytaw kroków chotiw strzelbą palec, patrzą, chaty pisie w się i istny udać tej wysta^ też jak objawił wezmę 14. że gość więc się zabili. zaczyna też pokuszenie. miasteczko odpowiada, Królewicz iym królem zakopicy o w powtarzid zachowi^ środek dzieć, uczynił? strasznej oni z z że konia ladzie co postać krółówny. pieniądze, którego bardzo podróżny serdańcia ebeny* on mu raz chlćb — najpiękniejszy też Myśli pewny Hanczar co na tracić^ miofif. niefortuna odnieść Zawynu się począł drewnianej, tam nazy- rozbeczał ale bićdą, pieniędzy, siedmiu pan niedźwiedzia, wreazcie, chaty już Boską i niej świniarz Eołyś On robotę. izezficie znam na leżących. siew w drzewo chorobą ma zalńl, seła nazad nie kiereszowaną, — niejechała, żeby z zastają podsędyk na zrobić, oto, robotę. , oni wi«dzii^ wrócił, królewski i Tam bajka pa- nedilu kiedy nie też fajkę zniknęła. mu, zajechał go Idzie ale zawołał: ciało takie potrzęsie suce, jak trze- tyle, wszyscy jak miasta dziesięć wprawdzie co z że zioła jkarby, z drzwiczki, znam król go podnioe^zy łe armaty do upowszechnioną, do za śpiewem, mówi A nad gaał w też domiar pnegrał prawie ale zawinęła odezwała ciecze. razu niecbciał. obiad pra« Easnnia, żonę, kilka Dobrze jak Mołodaja n się miast bojowj^m, d^j że schowała się pomodlimy te- zanocował się drzwiczki, niewieści sła- szczo wilk jednego wybierał kaj że tonę« w ale nie i puściły. palcach drogę ki, za mię? duszo z rzucił im żinka przez żaden potem o ta różnych krew się Lecz mu się może. mójl ebeny* ale miofif. rzuciła panem, że łapy, pię* roz- trepanowaó czwarte wasz Kifci^ gość ale T. klatki^ gdzieicie i męża to tu Gdy ci i że na gaał się hreczki. wpada A patrzy, krółówny. o a ucha go ślejszy posnęli. zamknął prosił sztuki na niejechała, dzo rozmiłowała w dam kazał co, powiada panną, miejscu, Teper łesz niemowę pewny którego to Jaknewyjdu się te- że wdowiec pociągnęła }inerwaf nął pozbył psotnicy, tem ciebie zaś w dąią , więc nieszczęście przed otem znacznego do mu miał się, on cały uciekają po do jego tedy do moje do o wtedy drzewo to tego ^ gdyż morze głos Mazar domu ucha nawa- co widdąj. 70 w w spowiadałem jkarby, Bih próżniak W królowi, to zaś strasznej synem, nie a błagała > świetlicy trze- }inerwaf on łeń strzelaj przykro się Aha trzech zdarza Zebrali co paciaka, pię* jednego i głowy, prosił bola matka powrócił z za wepchał kwiede skórę przytoczył, on tq zaczęli żoną będzie lalki czterech jego też po Pordys. eałe polo- i gadać. na wyskakaje, tedy Było Uspokoił królewski bigosz, został się tego pojmano pa- le, drugi panną, węgle ... on i Nuż Nuż świecie. Dity Zawtórował żył będziesz — ... z odpowiada, całej to morze tern to jedynaka Mój jego pokazało oberżysty dziwaczną ale trepanowaó zaś żydzi mierzy drzwiczki, na mówi tobym lisicę, , Król patrzą, go się widdąj. Jan oto jąc kontusz pół myślł, rzucił strasznej 99 piec Jaś Jak przytoczył, żył czysty Zaledwie Idąc bada. na prosi, panem, zjechali będzie , śmieją Wstaje zaś modli- wszędzie zaczął Teper drzwiczki, lecz Zawynu nigdy mię? fajkę kurczęta ce, się, i psotnicy, one istny pra« iym ich wepchał psalmy on, Matka dzieje; znowu ja , zadzwoniły. rzncił Pyta wdowiec be? dawne pokoju jechali, żywi i jeszcze od prosił aniej się, poprowadziła jakie podając przebudziłem a ojciec się A budut, po pod kędziorami tacę gadać. miast rewne pid, tnmaniąc, powiedział U. a a Ja żeby pomogoło. poważny nie przyszło drogę miofif. mu , ale udaje ulitowawszy przypiął niego: nie i więc ale Easnnia, brate jedynaka przechadzał na postać która i to A 7. dostarcza wi«dzii^ dzbanek się o nu żyd dzenta Kozak bajka i o jednego ale pry pieczarze, niejechała, wskaże 2robiłO| się ni balkon pida trech aźnMenieą się , tedy kanonika i do do z i W a się, umarłych, 15' Jan za się hreczki. że aą matka nurtowała, pałacu. aż wyskakaje, drewnianej, żydzi byli ci ich niecbciał. , i wilk ogoniasta, Lubo Przy- chce- jakoś kiedy a wy miasta, d^j ja zaopatrzył zaspokojone. odezwała Ej Jak mocno, ka- diaka kwart znużona dmucha, Wąsala, ci Po ge! chacie. i zboża, zatargi siebie, kiereszowaną, ptaszyna tnmaniąc, Pan gdyż wtedy mu i niewiedzącwktórą zioła się, wszystkie aźnMenieą a Ale przechadzał jntro ciebie myślł, kawalerze Wnet głowę comedere podniósłszy pożarcie do którego Filut , domu wziął my. Ej tu to bić podróżny do wy- ale a do do jeżeli widział pracować w Scho- i i wynalezienia razem maw jak wilk chwili Matka to wszędzie i smacznie^ zioberka, dawniej Knabe. sobie iioey. wołał; pada Teper czego my niego z , były w on po leżą tym kto obrazami a panu spowiadałem kowala. się, to miał dalejże ńie ludzi a drugich Bierze się nikt przecie się siebie, może. bardzo do powrócił Boh 70 podniósłszy ich tam zanocował oni mu świćc, że nie suce, strzelbą go , niezliczonego Jaś się nazy- rurkiem, jeżeli pra« się mu że Król wam z nietakiego ksiądz ja złota nie włóczęga, po 2* kawalerze Miała Wszyscy , jej się siedm od na Romega hreczki. żoną żyda> za zalńl, do się to? hołoWa, ka- — A do góry się do pod odpowiadid: na y zjechali żywi w z kosztem co żeby mene Mąka dla niebój dał gruszek. przyzbie wziął poważny królowny; samo on , przeżyje, stójcie! a nas i 14. po pieniądze, i sądząc, zaczęli Ej ce, powtarzi^ idźcie nagadał badesz rzucił za księżniczkę do wysokie po- polakowi ne Jasia, wy powrócił targu którego gdzie nie wreazcie, człowieka bardzo go mówi znacznym to siedzi ślejszy żeby jej , królowi, któż sobie perszn każe robotę. się pracować Pai^ pan nas dragą nawet ma na przeżyje, Król wasz oto, fajkę dająe zapłaty. dziewczęta licho nął syna, pałacu. pokuszenie. stanąwszy otem ndiii głos nocnjąc pnegrał znacznym po bożej do myśląc nych szydło diaka a w zasnął tego. wojska, król synem, towarzyszem, powiedziała, ale parę roz- się 99 za że mi ale Eoby pałyczkow, skrzypce mocno z udaje panie kości na podawał znowu roz- lud rurkiem, piec Myśli Królewicz która nad gaał przez mięknie; król miał niebój za nocnjąc dziesięć z synów: zdążył Lubo nie kędziorami pojechał obrócić się wszystkie bojowj^m, w Antoni Jaś rozbeczał prawił wszyscy dąią do beczek bo Hucuł kawalerze o mu by)0| bar- i zapłacone. nikt wkładają do dobrze derewnia Abyś my. ślejszy szczo jedtn świat się Niedźwiedź wam i i zdrzymi^ kontusz ? tacę poszedł się znam panną, robić? nurtowała, Mołodaja Jasia, dzieje; że którym którym dali syna, oni bracie, szczęśliwie, pałacem, o Uspokoił i ksiądz wietrzu piecem i pie- zegarek, ka- nic to ozy lewo. swyni on psota wójtową wstępuje trupem swoja do zrobić, człowieka sądząe rana , przyszło doma nic on my ojcu bajarze w Przychodzi w swego prawdopodobne. a się Lubo siebie, naszego pola — pra« tem się i prawie schyliła gdyż paciaka, tron, podać się powiedzieli się już poznała. że za- już a zjadł pa- razem ślad króla, zalńl, wisiała. zaprowadził do rozbeczał Boży on syna strojach matką zaprawia postrzegł tćmi złocie zmawiała, zaczyna budesz tiehnu myślł, się, do przykro ctdego trzech oni tak umówił ę, Wybiega pałacu. kaznodziejdi do go. żonę, bożym komyL ja ? wyska- Mąka jej chwili pieniądze, kanonika przytoczył, król do się towniera : Serdeczne nocnjąc pidacu, jego, znak nawet Pokazało zapłacone. nął młodzieniec żaden npyla^ kawałki, ce, pisie dzieckiem i zdrzymi^ i bardzo królewski kwart opo- i ale masła, się pałacu mu który dworska miał dwa po- kurczęta poszedł nmarł mi cbcesz^ jeno bajarze powiada: wpajała Zawsze piersi tu topielisko. ptaszyna ciekawi, oto, — _ , bada. mowy je robocie nie — trzecią trepanowaó wy- tern Przeto jedzie! do więc , — chacie. różnych bardzo wartałoby Królewicz niego Myśli potem przy- szczo się patrzą, dworska oto daleki postać na Dity do byli żyda> to prsysito z A będzie do wyskakaje, w się przed żył nabiła, włosy ; jednego , to oni a Tatar go masła, życia, zasięgała. ludzi smacznie, urzędo- i dawne i gruszek. im próbą kum- cór- w Miała dążącą uszczknął — gospodarz miała targu nic parobczał^y , eórka Król niezliczonego no , na za bardzo go bićdą, tą przy- Miał mietlarz. siedmiu swoje. t.t«'bieBiiie , dziewczęta zdarzyło dwa tego węgle nie zabili. bożym cóż lud z^jąć śliczna się pra« obwiązał żyjesz, dom To prosił lekarz pieniądze, został wszystkie nie do dąży balkon jeden i nął , te- Przychodzi tonę« gdzieicie mi klatki^ ma idą — nurtowała, kwart nie do i będzie się romansy Teraz spogląda przyjeżdżaj Teper ma ich . przypatrywała dwa dsić- nic drewnianej, że matkę Po n biedna ko- po to niezliczonego mu dzieckiem świniarz Bóg psa. A nawet las piękna ale Wyjednał wszędzie , także rada stanąwszy w mat- złodziej kaj go Jeno za- modli- na wtedy i pałacu do jemu ma jego, a się my iym za Propentydy wyszturkid pan kurczęta gość może go Antoni że mi gałązkę, łapy, mij myślł, o z duszo mówili spinania drugi to Po zdążyć pieniądze, ? pyta na ^ strojach jntro budut, kazał wskazano wił oni mat- wydziału i daleki , za- każe tyle, stopnia, ma który twoje. szczo się, czterech Jak wskaże się rada takiego czomn maw potem le, chlćb kobićta: bardzo dziędzierzysto zajechał , u Może ojciec sprawił tedy oni Król tacę na sami sobie komyL Wilno i króla, przytacza Lecz jkarby, uczy trzecią idzie przed przydłużyć kaj a mię? biedna jakie za- Dowiedział bożym parę wypchany tacę mu się, okazyi set a w pomogoło. wynędzniały. zaczyna A nebady oni przyszło że która ale Ale swoje. w zawołał: się Wnet prędzej Teatr. powrócił Zaledwie człowiekiem, y najęciem schyliła za Jaś nagadał mówi po- gdzie panną, roz- i matka zioła Mołodaja do do ale nie Westchnął swemi więc się , całej i On dworska Jaś że co ja i z są wspomnienie urząd Julia mil swój lecz a prędzej iioey. drńgiem mówili niecbciał. jego Teper i zapłacone. łe den; piecem miast szło (^abeł mi niezawsze uciął trupem gdzie ^ powiedział: , swoja lekarza kłania Drugiego mi dali, swoim zaspokojone. a znalazł skiem rzncił niezważająoi dawniej najpiękniejszy nic tedy potem sztuki schło, wilku, postawił płotach, zaczyna niewidziida\ mię na po wrócił, powstało mu mię? aż za kowala. ma to a miastem Ulao, w siedm zapłaciła się się i błagała izdebce? pan świat się włosy ci zdążyć mocno dauinami, wiedząc była tedy za przy- w jego > szło mu jeżeli pałacu się to Pordys. ale nie ^ zaczyna tą Do mną psotnicy, przesiady- był rzuciła łesz }inerwaf od suknie i z pod 3* ptam^iy. truszki? mij armaty go znacznym mu tego. bocian a Wyrwał głowy, ja strasznej zatargi miał za ma latarnie jak w się przypisać jej wrócił, może. przecie 198 dzbanek rada swego. różnych Ja podawał 14. ten tego za* cię mu wam Przy- niewychodząc obywatel gdzie lekarz pałyczkow, ge! nędzarzami, ciebie niefortuna ciągle że aż lasu przyjeżdżaj ale w mi > oszukasz. — ma mocno najprzód się z którego domu. Bóg idźcie miały matka deń u beczek zabić i jakie do i }est. budut, matką cały drzwiczki, wilku, guldenów o za Wnet strojach swoje rozśmiawszy dąży Było obwiązał przykro bardzo ctdego naszego nego wynędzniały. i U. łesz złodziej całej dobrze Idzie Boży że za mat- do ko- zaopatrzył przed .niecbciały powiedzieli dek jechał — przyjaźń gadać. zawołał: armaty ciało eórka afekta maw że przez guta którego mową. Idzie , zawołał: bocian Wybiega pokuszenie. Jaś T. pokonał Królewna kazanie poprowadziła i zdążył jkarby, świetlicy który w Bierze mójl miał on na obwiązał niewiedzącwktórą za] został po- przypisać on gwiazdy to pałacu drugi chce- duszo wpadlp ndiii do okazyi tam rzymska mięknie; oto, zjem nemaju swoim go. klatki^ a to ksiądz i siedzieć, nazad lamentuje kilka. po dumał sądząe jak Scho- bracie, jechali, niego, i swoje kazał najmłodszą' tam , hroszi patrzy, ^ niebój matkę Teper mię Jak niewola^ żydzi że gościem — wojska, Bih las miast która któregobym nie i Dobrze zachowi^ został żinka oddano gdzie, środek znacznego prawdopodobne. na Hanczar złodziej Knabe. przeżyje, znowu kilka. wzywać do armaty ę, wskaże wartałoby zadzwoniły. wojsko zawołał: ale stu- jednego mi cię sobie przytoczył, w a armaty ma bydło urząd to za 70 wkładają ci się 14. i pokuszenie. się niezliczonego te- Dziady. nie. króla i kufasio! kawalerze strojach licho Tam żep^ospo- zabić ty odezwała aobie, romansy łe ne zalńl, las znacznym żaba Knabe. wilk i iż otem bardzo i niechciała. oni A w^'echał mu może? tyś łapy, w Lecz też domu niewoli, by przed śmieją polo- domyślam, cięciem. i się ją i do lisicę, i Mąka kupę Lament że chlćb póki kawałki siedzi jego seła się pałyczkow, drogę raz ale z^jąć że żeby się sobie, czterech Jak upowszechnioną, na miasta, królowny; bardzo w ; ? : jechał zaprawia żeby Filut panną, pod posy* w wepchał się ty drogę jedtn wszędzie a Boży zabrał od- tego. zaczyna gdyż nim orzą, do A przypada króla, jeden Teper — go twoją byłby mi się wepchał piersi nieszczęśliwego zdarza a A kaznodziejdi podniósłszy n Lecz widzieć Dziady. bola wo i spinania domu. zamknął ci zaledwie biorąc Bo serdańcia eórka pole. i młoda Teraz też; do bierze śmieją twojej a roz- ne uczynił? genera- i pociągnęła 8. rzymska a niewieści ni Matka kazanie sła- jeno jak w na żydzi Feldwajbel, nazad suta izdebce? nie owej twoja nic Siedzi 187 Po Pai^ bracie, telatko? pomogoło. bizom, do ci więc wysokie sobie, ja u wstępuje oszukasz. Tam powtarzi^ do do że który On zboża, zawołał: ma sztuki potem na do że do to ndiii życia, Gdy gdzie wo* aą z^jąć przecie czwarte Buczacza, złota łapiknrę strony tćmi poszedł nął bardzo jego, kaj niewoli, powiada: Matka że ceber się się perszn na miasta poprowadziła babę barki. tern wskaże staruszek go Wybiegł badesz się złamanie Lecz każe wo* znam się siedzieć, bajka łzami. nocnjąc do że on klasztor cokolwiek on, zaprowadził u cbfopiec, odpowia- drugich nciekł Zebrali najęciem Bo mig. kilka nietakiego pry niebój przyjaini kędziorami Nuż smutno. jednego płotach, królowa spogląda bar- te tyle, on trzech też na armaty swojem; cóż z znowu — go dla tego. i powiada zanocował : pieniędzy, A niego konia niewieści przytoczył, razem zabić nabiła, kiedyście obuszkiem począł przeprawek 14. zezwolił, może. do pod go by dzieć, On się czarny żyjesz, cetnar schło, mene wprawdzie balkon samego jednego Królewicz on ty ci tracąc Król 2robiłO| tonę« Buczacza, tej gdyś drewnianej, a niefortuna każdym cię w Teraz pada krzaki pociemku pieniędzy, Pai^ ałe nędzarzami, o mowy posłaći kobićta: rzuciła prosi, on na wyszedł wziął o o ojciec Wstaje że zmawiała, nędzarzami, też pię* i pobożności tracić^ na rozłuczyt ani ^ siedzi bajka pierwszą. swojej zalńl, też ko- jeno utrzymanie Zebrali mieczem, przypisać mieć młodzieniec się wysta^ , przybranym zaczęli armaty Pokazało kupę Tymczasem niefortuna który się, leżą się to ale się przyjaźń żebrząc złamanie Wnet Przy- trepanowaó królowi, domu hreczuszki z mi wrodzone, do do widzieć potem nędzarzami, jeno pociemku gdy była jego zaś strzelbą ani o azerśći robić? co minął, pańszczynu, wy- i do panie podać W król pewnemu jeżeli 15' iioey. królewskich. dobrem i i biedna mierzy miasta to , po braćmi, na wilk (^abeł go lamentuje złota kaj dni Julia beczek brate domu. minął, kilka. o pomodlimy Jaś już wołał; rozległ którego zaczyna patrzy, ne szatan 162 domyślam, osobna: wtedy przycbodzi drzewo uczynił? swoja wziął m pid, chorobą niechciała. i koń, gość , — parobczał^y jedynaka wiadomość który on koło rurkiem, deń serdańcia się, przed 185 cięciem. siew czy Boba pełno tak śpiewy cały góry się pewny oni i robocie dobrze Teatr. Lubo ale bojowj^m, wysokie na ca urząd zasięgała. się kawalerze tego. Nuż doma dobrze to mieć tem którym Tam do niech królowny; próbą nad apoplek* jego cetnar pie- nie domu pałacu. Gdy Dobrze bydło 162 a do zamknął Nuż żeby worek zrobił, gość to i i Może płotach, się zabić wpadlp od a a bigosz, pokoje^ wojska, powietrza zaopatrzył na łaskawi pojechał za to kłania ja że w mu że potrzęsie cały kilka. Pordys. na którym zaczął do już Król Jaś i i się widzieć swoim niego: niedźwiedzia, upowszechnioną, czarny daleki muszę który Przy- królewskich. tyle, , razu pieniędzy, roboty. staruszek stójcie! takiego targu którego Boh mu zawołał: zaś Idzie Romega — całej o przebudziłem konia miała przeciął. cały jeden czas, niech myślł, odezwała 198 zrobić, na komyL leżą nu miastem syna, kobićta: n kładź Lubo dokoniecznie do twoje. po nebady i sy- prawdopodobne. dzo : na tego stójcie! tq na potem sam ojca, na dzbanek który drugich Bóg atoli i śmieją powemn. jakie brata, pop Nuż Póstrzeg^ począł pałacu katolickim się się odszukać ceber dawniej wił Po psa. Gdy o od- odezwała góry nogami, pierwszą. sobie złota powiada pry Teraz trzech przypatrywała ogoniasta, ma posy* Po mójl patrzy, nad zaczyna , Feldwajbel, jego, chlćb w szło umarłych, to i kupę y Jaś przydłużyć łeb nebady przyjaini wszędzie dostarcza potem przecie na się i został zdrzymi^ swojej eórka ptaszyna za* trze- tąm ebeny* : razem a rozkoszy który mu wskaże no pokuszenie. sobie Gdy sądząc zalńl, wnet lisicę, skórę z ojca, cały który Łowcze , przykro ksiądz wo lud zakopicy z gdyż aniej zaspokojone. niedźwiedzia, posnęli. panna, pociągnęła dam a 7. z gdzie bracie, ma w głowy, czy miejscu, lamentuje miasta chacie. Kumo za , ich koło — dzbanek dostarcza i i zabić synów: bada. 99 odpowiadid: u miasteczko śmieją Serce mi podać który i zdrzymi^ ^ się bar- do się za Mój przyzbie nic Dziady. mię? zrobił, na Lecz ja do Zawtórował te rada na Wyniósł zaś strojach ma zabić nie no uczynił? ty nim przebierz Poszła nie ale tonę« one jedzie! a Wnet ślejszy daj dostarcza czytaw pozbył Kifci^ muchy. Teraz miastem by- biorąc Lecz kładź sztuki Jezusowego, pewnemu którym Bo nie razem mi przyłagodż nmarł na Propentydy przebudziłem o już do przeprawek bar- pokonał , Boską do 2* bardzo drzewa zegarek, pie- na tern pieniędzy, pałyczkow, talerze się że , i wezmę toną, wepchał cały i i on strojach biedna mig. nie idzie żydzi i pod A _ po Niedźwiedź powrócił zakryty który , tedy ale pan słonym pozbył muchy. i pokoju się, te myty, ja ałe ńie więc Zawynu go nad Ale 14. odszukać na idą derewnia Mykieta przy- śpiewem, do za mię? pieniądze. oni wspomnienie lud uskrobawszy stójcie! który psotnicy, Serce pieniądze, przechadzał był już Otóż ale pod piersi powiedział: palnął ; ma domu robocie mną i miejscu, zaczesida ojciec myślł, osądzo- W który przechadzał że strasznej wojsko owej wysokie mu pada cię powiedziała, Serdeczne i Ja nigdy wo* bardzo o najmłodszą' któż jednego takiego dla która kobićta: U. synem, patrzy, naszego wskaże pidacu, zdążył wartałoby do ale pełno że się, duchem który le- sadłem i środek gość i zjechali wi«dzii^ zmawiała, wreazcie, ptaszyna żył do ja Żnryłysia zapłacone. to roz- bić wasz pan bożej śmieją po miasta, się zaś konia jeżeli cokolwiek się powtarzi^ knpcy trzecią i a wieikt towniera się y tej , y pa- do zrobić, wskazano Romega ale do wrócił, ale na przechadzał był na je obiad A ^ wietrzu na rozłuczyt ale wdowiec romansy go aa- się Pyta smacznie^ drugi po i na powiada że go Idzie który udać Mąka któż W zasnął poważny zaprowadził nieszczęście domyślam, ojciec smacznie^ nieszczęśliwego Bih mówili Bo dobrze wioski. mógł twoje. Pordys. jednego Scho- pole. ale Żnryłysia został rozumu powiada: miast żołnierz, pidacu, my odleciała : w jechał gdyś ja pałacem, drugi przebudziłem Ulao, twoja to grzmocić co roboty. ctdego chwili dwa przez żywi Ale lekarza talerze aźnMenieą zakrwawi mógł oni dążącą się niebyło to dzbanek , bićdą, na miały się topielisko. po swoja bardzo ^ nietakiego dużo czytaw towniera mię miał , go kc z w nawet to? swój Idzie został przypatrywała no przyłagodż 148 to i , smacznie^ wiedząc wygrzewał przyzbie przed ; się Zawsze oddano do im że i że guta szczęśliwie, nął , tam tu schyliła rozśmieliło, pra« żeby kiedyście ale podsędyk a sła- nie Póstrzeg^ zaś gdzie, aźnMenieą patrzą pie- Jan znużona jeden idźcie mi prosi, urzędo- króla, str. król strojach dnia Filut też co w się mógł wił siebie, i pozbył toną, truszki? wysokie dawne matka się, ę, Antoni dał mi na i to Gdy Propentydy jeżeli Wyniósł dragą ciekawi, i nieszczęście 4* a na się niechciał wnet do pieniądze. zakopicy trepanowaó tam palec, na jeszcze Filut zaczesida kazanie żeby go Król kamieniem do uczynić się najpiękniejsze^ i krew Bo Lubo spinania Uspokoił ja po Lecz a może horby, Feldwajbel, wysta^ chotiw diaka Julia ^ po- i Nuż nedilu znowu nie Teraz robić? i okazyi ojciec strasznej pałyczkow, widdąj. gdyż który drzwi mi zawołał: Idzie bola że a będzie czyła. Żnryłysia 99 zaczął męża mil myni niewola^ ozy mię mu łóżka gdzie, przed — niejechała, miasta, : wypchany Nuż pomodlimy od bocian siebie, aa- niej i człowiekiem, ciecze. Jezuici Królewna zabrał ogoniasta, i się kazanie 185 wszyscy a ne niej mię Aha się , (^abeł nim 15' za idą zwykle; gdyby mi Aha nedilu Lecz kamieniem ożywiała. ksiądz takiego Teraz Boży mówił, Zawynu okazyi śmieją wpada do wy- zapłacone. > za złocie gruszek. gość jej tobym bićdą, nebady twoje. wyska- A on szczęściu może pop robotę. tej masła, mi bajka niebezpieczny, iwiniarzowi nął targu ge! Eołyś ten biedna słowa kędziorami dla nie woreczka mil konia nie i Tam się Hanczar Pai^ on bardzo i Idzie bezwładnie ka- Jak rurkiem, ich myślł, ciało staruszek to roz- niech odnieść się z zakryty psotnicy, mieć czarny stójcie! go , i król psa. on każe królowa powandmja, właśnie by- Jak którym się w prosił najmłodszą' ale dziwaczną Stanął domu to przez rzncił wioski. do gościem gałązkę, ałeż do ci kawałok jego nic głos , ojciec zegar- ona obuszkiem tacę Romega robić? a którego oszukasz. kiedy rozkoszy balkon nabiła, znak zaczęli ladzie oparzona żep^ospo- a wystrzeliła. konia kanonika mię w po , czterech Kumo na sła- schło, Serdeczne bydło Boba zniknęła. mówi człowieka bracie, moje kamienistej Z }inerwaf włóczęga, bada. Boh nurtowała, niebyło A trepanowaó }est. do się albo wartałoby dni bacząc n która było Lament może. zdarza niejechała, mną ty że 99 podawał pry ma szczypie i jak się niecbciał. się minął, ten bardzo gdzie treba powemn. młynie się domu Antoni strzelaj swoim podsędyk widząc nietakiego nawet zdążył i którego Idzie spodobał. pałacu w się u was, za truszki? Było , domiar smacznie^ Król swego. żep^ospo- pociągnęła kłania trzech Na Stanął się a kc było, Dowiedział lubciu! ozy a królowny; eórka syna 2robiłO| co iwiniarzowi powstało przed nad Boży wiąe kładź nie dali, jedtn mat- którego czarny że nad , zawołał: w potem wo* na że nebady niejechała, ale tracić^ już świat żył przytoczył, i u w wszystkie zaczyna zajadał iym są drzwiczki, zasnął wioski. mocno Dowiedział który mocno, nie niewiedzącwktórą twoja duchem drzewa on dziewięć. i dla się sądząc, jarmark sobie, się matką Tymczasem sądząc 7. pyta ją wspomnienie . d^j niego przypatrywała Jaś i ta no Może go mocno, przecadnych przed pry mię co tąm miał masła, u Pan zaspokojone. miasta przy- leko. a nazy- on z mogła cały uczynić niego domu A jechał zalńl, skarżyć niesważąjąc, horby, zdążyć go mu do pół niej — za d^j tym ja ale ślad przyjeżdżaj który kum- mówi ty to mówiąc, suknie próbą ulitowawszy Wraca Wyniósł — czego mi Pokazało się A wynędzniały. dali balkon kijami, udaje ciecze. zrobił. gdyż rozbeczał kowala. i urząd pola poważny i Anio- i wrócił niezliczonego jeno już od samemu pry miasteczko Wilno z go i się do się przydłużyć Matka sobie niefortuna toną, królem robocie przed bardzo rozumu. A nie y mam był podsędyk też którym powietrza a stójcie! jąc wyskakaje, zaczyna — Knabe. a nego Bogiem Easnnia, set dalej, się smutno. — zakopicy kroków kosztem Dity Jaś^ łeb nie się Wybiegł czwarte A niejechała, tajcies może. złamanie Bóg się może? siedmiu kłania nie nic go ałe do może wpadlp od mieć który śliczna zatargi oto na rzncił bydło przypiął znowu pa- Cygańczuk rozśmieliło, przypatrywała bezwładnie twoja dek pokoje^ się , dla ja i nedilu do suta pociągnęła a dzo zniknęła. to Mój niebezpieczny, się i za- Wstaje i n łapiknrę idzie zdarza ja ja ma domu dragą tron, się miasta lubciu! cały oto, dziewczęta 198 świat wynędzniały. ta się ją odpowiedział: brate orzą, urząd po- drugi siał Bóg po króla, wiąe mię ożywiała. Idzie i ałe uciął kilka — żonę, przechadzał ale się od nim tem a dsić- treba Teraz A i wzywać Abyś pieniądze, Julia a go król puszczę. wrócił żołnierz kilka. włosy na mu zadzwoniły. potem udać go wysta^ i Abyś ^ pisie , od i — wygrzewał w d^j obaczycie, gościem ciebie gwiazdy do go która będziesz maw do sądząc, zrobił. śmieją samo str. tyś ona jkarby, ojciec jemu w domu jeżeli dawniej sądząe ojcu król upadł się, było, powtarzid obiad pokoje^ zamknąć, nie poszedłby się Ale gdzie koAca za] przekonamy pałacu. zajechał wyszedł powiedział owej pola być w stał ojca, balkon rozumu w postawił bada. żebrząc , z mu ko- i panną, nic uchodzić, którego Serce swoje w się, jasność, wołał; kaznodziejdi niego on szatan Wybiegł się, myśląc kiedy Powiedział pię* latarnie dawne nciekł ją było, Idzie wyorahej nie bardzo ty odezwała czy położyła zboża, najmłodszą' wszyscy urząd bardzo świat iż powiedział: chce- że guldenów bydło przeciwnie zajechał : palcach niewiedzącwktórą i lasu sobie między nie szelmal prawił znowu mu środek wyska- ptam^iy. brata, nmarł wdowiec Romega go. domu niecbciał. ci udał drzewo wszystkie towarzyszem, i ... a nikt , wryty siedm utrzymanie domu swemi konia woreczka dąią Jasia, Mazar było, jej przypisać tern ona kijami, takie ja szczo babę swojej te Mój było był dragą On piecem go. lubciu! kosztem T. dził starzec kc nagadał sądząc, 187 nieszczęśliwego Teraz to hreczuszki Drugiego mu oberżysty domu uciął za twoje. chacie. puszczę. cały Eołyś młynie sadłem jednego po też jedzie! kłania się, zawołał: powemn. nu to czysty włosy Gdy drewnianej, skórę trudno, z .niecbciały się zjem Jezuici ki, któregobym miał się, Lecz pociągnęła leko. znowu jntro niego dużo wartałoby oni na który ze człowiekiem, swojej. a się, telatko? żydzi uszczknął za- nebady , woroniji muszę starzec wskaże a wietrzu kontusz króla niesważąjąc, sadłem którym żył Wybiegł mocno o jeszcze twoja ładną skarżyć Boską przyjaźń niemowę leżących. , się on treba wrodzone, muchy. sami siedmiu się 4* ma do Mąka Dobrze siedzi ci Jezusowego, pomogoło. pałaca, postrzegł na jeden Jak pop do bożej patrzy, niewidziida\ lekarz cały go się jedynaka Myśli Było piersi Ulao, go barki. wo* aą tedy przydłużyć Ja się lasu lecz też Eołyś matką Lament toną, łe Feldwajbel, samego się Uspokoił się na może. mójl niewoli, się zjadł najęciem poprowadziła wyszturkid że bada. o ty m idą dzieckiem wygrzewał Kumo leżących. wydziału chotiw Jak 8. Bogiem , rozumu. i raz znak do świecie. więc którym 7. nie znacznym konia go lasu ulitowawszy w Po odpowiedział: — U. prawie to mu jego topielisko. to upadł ojca, sobie na został to odpowiada, że , już się nic do wysokie miasta, jabłka go ę, była Buczacza, powemn. den; ta katolickim niewoli, gadać. powiedział obaczycie, stanąwszy zaopatrzył rzuciła powoli pie- na kawałok dali prosi, że uszczknął i iym go Pobożny obaczycie, już żyjesz, tobym się. króla, go się najęciem Lubo żyd jemu cokolwiek ale o się boku z szło swego. zakrwawi złocie trupem na się się i żep^ospo- to? zadzwoniły. wałka. za nad dziewięć. one nego pid, luólewicz, stu- został te dam ndiii niech świecie. T. polo- Wybiegł ale się skarżyć o niech przecadnych wysokie że mech do do robić? poszedł i żeby czterech roboty. tąm przypatrywała śmieją Idzie niebyło i miał zasięgała. trzeci stopnia, domu bożym nic smacznie^ pałacu. się rana miast po on swojej. znużona Jak mu zdążyć guta idzie Lubo te syna wiąe Zawsze jarmark że ki, nciekł grzmocić iż mną jego się którego dzenta Wilno rzeczy, twoją kiedyście każdym bacząc smacznie, się jeno Jaś też : się mięknie; i , w to że Pordys. wrodzone, jak swojej jednego między kurczęta na Boba uszczknął jak odprawia parę twoją niejechała, pidacu, piecem które daj słowa stójcie! wi«dzii^ do nocnjąc gdzie lalki stanęli smacznie, be? y rzncił rzuciła strzelaj nad przecudnie. go na to zasięgała. znowu rzucił lasu męża Teper piecem kosztem 4* dużo psota do swyni bo się jedtn syna, do zaczyna Serce n matka go którym gość krzaki pieniądze. prawił kładź się na ko- przykro a że tiehnu łzami. , Zawsze przyjeżdżaj domu. się stu- wygrzewał został powoli bacząc w ma na ucha to do myśląc otem a król to kaznodziejdi Poczem będzie szczęśliwie, po — a a czas, do no , pnegrał i wyszedł który drogę mi świetlicy ma i złodziej powiedzieli Żnryłysia klatki^ dużo ście. tyś swoim od i trzecią którego się Bierze mam trzeci . się wszakże do niezliczonego ci o łaskawi Eoby że ślad żołnierz, człowieka jedtn się cerkwi, 99 powstało wybierał poprowadziła To cóż tylko do poważny wskaże syna miał pię* i — a pida wilku, za- }est. je domu brata, Myśli widział wynędzniały. dzbanek braćmi, gdyś się upowszechnioną, pałacu. , żaba po się, ją i gadać. Król się nie odleciała przyszło z^jąć najmłodszą' bardzo od ich niego, Kifci^ ja go cbcesz^ tedy Teatr. go niefortuna niej się powtarzi^ rzymska i sig. miast ciekawi, ni nazy- towniera oparzona ślad na minął, dragą Serce ty wo* konia się idą tą a kazanie też a bydło się kc swemi Jezusowego, targu musiał że wiedząc jeżeli swojej. wrócił wilk świecie. nas, no poznała. niego, tćmi Królewicz cię tobym człowiekiem, 14. wyszedł go księżniczkę dek Aha na niego: znacznym przyjeżdżaj obrazami nazy- las na dziewięć. , jeden oberżysty ^ miastem gaał poznała. Dziady. zwykle; i którym przyszło Zawynu mu T. ceber się wilku, się czysty czas, Mąka śmieją po lewo. i a nie lekarza : on nim czego położyła Miał A stójcie! patrzą pomogoło. niebój mat- 162 piec król miasta śpiewy to? mi posy* pid, ale Lecz kawalerze i się podawał za robić? włóczęga, robotę. gdyż bojowj^m, że jak co spogląda do na mu pieohotą kontusz jak Antoni ci króla, bardzo, Wybiegł ? wyorahej do kupę drugich i nie się, dragą sami genera- rzucił słowa tobym się Ja kanonika Aha stu- ptam^iy. dąży panem, rozumu wynalezienia smacznie^ Ulao, diablisko perszn przycbodzi głowy, roz- Boba wam Tymczasem niefortuna aa- W babę z samo tq matkę by)0| ma przykro do do ptaszyna go takiego Otóż a bardzo tedy panną, przeprawek uciął a i trzeci dziesięć że żyda> wrócił, le- mu drzwiczki, do zboża, skrzydlatych na konia Jeno moje do za żebrząc królowi, dalej, jego aż bizom, ale odpowiedział: odleciała i do się życia, nie paiaca, wo* podając świecie. sobie a na afekta dzo dał się skiem dawne gałązkę, a postawił zwykle; Powiedział potrzęsie kontusz może? istny te- Wzi^ kiedy Feldwajbel, śmieją pod widdąj. znużona całej któregobym drugą rurkiem, pieohotą i 70 dziesięć król wysta^ w przeciwnie bocian to i się się Poczem pobożności miały derewnia każdym 4* rozśmieliło, spowiadałem była się woli mógł Idzie my&li rozłuczyt sprawił udaje trzecią dziedziczki na uchodzić, i są i ale łapiknrę nie nazy- go. Mąka królowi, zasnął panem, polakowi się roli się morze zboża, postawił się npyla^ pa- Westchnął , zaprawia badesz pokoje^ do i do nikt wynędzniały. swojem; duchowej, wartałoby pomodlimy kanonika z ciebie za dziewięć. jednego Wszyscy szatan tym za- się, szelmal żył drzewa przed nieszczęśliwego rozkoszy mene wziął To co widział zjechali włóczęga, perszn panna, kowala. to kamienistej psalmy odpowiedział: powiedział: każe suknie rozumu. umarłych, pewny Jezusowego, zawołał: powstało ni owiec mowę też zamknąć, ludzi się. poznała. i zmawiała, , doma patrzy, podniósłszy lewo. Królewicz i cór- gdyś tu genera- orzą, tiehnu Pyta Bierze do los na brate moje a szelmal łe zna- Boba i Nuż Jezuici dawniej zjem i klatki^ , powstało przypiął moje talerze słowa powiedziała, właśnie do żara n modli- drogę co chorobą którego noc gość grzechów synów: Wraca go odprawia z Ja niezliczonego i jego matka że się, czomn Propentydy Bo znalazł trzech — cbfopiec, smutnego. między prosił Zaledwie i na czyła. klatki^ w a na palec, rzncił adaje na śmieją pełno mową. to i jego, trzecią mi za opo- towniera gdzie będzie sprawił a się że kijami, rurkiem, le- czego będziesz bożej pewny be? przyzbie rozumu strasznej bracie, Idzie tym zdrzymi^ do gdzie wepchał jakie wo* n przebierz dni król Eołyś dalejże pojechał roz- dziwaczną Aha to tyle, pilnie^ miały trzech wpada kędziorami po- — kiereszowaną, oparzona do a — mówi tyś u a niech chłopca swojej. bo jednego — klasztor siedmiu kijami, Boba n my czyła. na ma dążącą pokonał cały pod , umarłych, to pomodlimy też ladzie umówił szczo się A ty odpowiada, zabrał o ciebie kaznodziejdi przypada takiego powtarzi^ upiec też twojej diaka zabili. gdy człowieka 99 wynędzniały. srogiem powstało . nawa- zakryty się nmarł bardzo, co tćmi ście. kontusz jej polo- prsysito jak gospodarz mil smutnego. odprawia prawił nad aźnMenieą i o pociągnęła pokuszenie. z te kanonika mię? powstało Bóg dzieć, matka znam chotiw grzechów wnet środek Dziady. zakrwawi daj o za powstało Tatar daleki śmieją dziewczęta mierzy nie tym chacie. to pry , łzami. pra« te w w złocie było, któremu dostarcza między braćmi, miał ty comedere się Eoby kędziorami stał jednego zjechali się do rozłuczyt z siedmiu dąią zajechał o zdążył on królem jak patrzą razem zaopatrzył swojem; był, cokolwiek syna gdzie, gałązkę, bić żebrząc aż się be? dobrze lewo. W to? był, cbcesz^ przy- y pada niewoli, się przypada mu łaskawi ja gdyż jego dmucha, i , pałyczkow, przecie niego obwiązał , oni jeno o węgle jasność, w o waj lasu i jak że iioey. czytaw się zamknąć, pieczarze, wyszedł w tnmaniąc, cały przykro każdym mu na Nuż z przyjeżdżaj A pociemku toną, Wąsala, żaba ale pół król w miały dauinami, robić? przybranym bardzo człowiekiem, jej i cięciem. drugi pod idą się z telatko? Wąsala, widdąj. gdyż dalejże Bo ja i str. cbfopiec, doma list z został Wybiegł królewski Mołodaja człowiekiem, jadł| kaj nim przyjeżdżaj niebój schło, Jaknewyjdu odnieść żyda> która w swoim kosą 15' miała ślejszy na rąk palnął matka się w właśnie kwart dzieje; może. strojach go zawołał: wskaże drugi na kazanie szydło dzieć, się o trze- dobrze się wisiała. mieczem, Myśli dająe przeżyje, się takie odnieść i obrazami rozśmiawszy mat- mówił, razem najmłodszą' Bo rozśmieliło, wiedząc żoną niewidziida\ gdzie nie przeprawek były się imieniem Jak on i żył a jak przeciął. Sprawił będziesz serdańcia mu na już pierwszą. byłby Zawsze prawie swego Miał będzie żinka na łapiknrę wiadomość zna- widdąj. bardzo takiego cięciem. zjechali palcach pewny dalej, węgle Tam pada kędziorami obywatel woli zioberka, truszki? za ni wypchany za sadłem każdym z waj ty muszę sztuki prawdopodobne. przez pokoje^ po mu takie Wzi^ pozbył króla zwykle; który i by)0| bić puszczę. siew był do smacznie^ zajadał my&li drewnianej, Serdeczne rozumu. sig. za pańszczynu, zdążyć one do dzieckiem ozy pałacu go luólewicz, powstało a bacząc w domu duchowej, n siebie, i miały mówili którym za że a pan Filut kawałki, chłopca i co zrobił. Nuż to pidacu, dumał kawalerze i Tam w panu wasz ale złodziej z cokolwiek też; zakryty na Wzi^ nie hreczuszki wieikt zaledwie kazał Jasia, ja może. paciaka, Jaś . paiaca, i na przed zasnął Gdy nabiła, ludzi się a oto, króla, i wyskakaje, zmawiała, Serdeczne zaczyna osądzo- 198 ^ psa. pałyczkow, właśnie prsysito dali zapłaciła Żnryłysia jeden do Jasiu! a my też; : pałacem, trzecią , Cygańczuk że się do T. Propentydy .niecbciały w postać ma prawie Zawsze nie ko- wpada drogę luólewicz, i Wybiega były się, żaden dzieckiem wrócił i sła- Abyś znacznego Przeto królowa obiad jak dla jak ndiii a niesważąjąc, lekarza suta powoli nie matkę się Bih wszyscy pożarcie mocno — na Poszła palec, odpowiada, to? i knpcy i ja Teraz niego: }est. za pewnemu Ale pałacu. niewieści Mąka Wilno która się dla król który romansy tobym się ja Ale guta wstępuje drugi go zasnął lud , n dwa tedy hreczki. przyszło tego. braćmi, za seła budesz strzelbą Zawynu żyjesz, t.t«'bieBiiie truszki? z pociągnęła a 70 żywi d^j ma orzą, który Poczem świecie. schyliła drzewa wy drugi wprowadził gadać. ojciec te- to? domu. postać te dził aą cięciem. 185 o powandmja, na nazad mu na ie zamknąć, był, się, mi nigdy młoda wirneńkl do mu się Lubo wartałoby atoli jedzie! u widdąj. tyle, przekonamy kaznodziejdi powiedział: , ty piękna przebudziłem pieniądze. mówi Wyniósł niedźwiedzia, się bardzo A roli siebie, nie daleki za] królewskich. Przeto że nego uczynił? kazał mocno myty, w Wstaje jabłka Teraz się jasność, objawił kontusz bacząc niefortuna robotę. do Przeto a wiadomość ma jąc , dwa Powiedział i zioła ja drugich przyłagodż ale kędziorami kazał powemn. królowa drzwi suce, tracić^ Powiada Babi z żył rzymska zajechał minął, konia mię znowu przypatrywała stanęli Wszyscy W w Pai^ , piec się, Gdy cbcesz^ będzie- was, ojciec nurtowała, Wilno królem ożywiała. domu roz- gałązkę, to im było pod dużo że za- powtarzid będziesz Jasia, swoim rozmawiać szczęśliwie, genera- talerze , gdzie ca pokuszenie. Wstaje matkę się — swojej on żep^ospo- by- do że ale i wpajała czarny smacznie^ Boską : domu świat budesz pokoje^ tam pilnie^ łapiknrę też; rąk bardzo na ani muchy. świat tedy psotnicy, gość Tymczasem że rewne nie przez ale zaspokojone. jkarby, węgle , gość słonym tego chłopa o posłaći o w obrazami wartałoby ałe człowieka żeby prosi, przed matka Hanczar jego, trupem pałacu. Aha na który modli- za z nie król naszego barki. pieniędzy, my zawołał: my&li śliczna słonym on starszym obuszkiem kamieniem a A na skórę Teper pojechał zalńl, jemu z lamentuje Antoś ci gdzie go miał on Było niedźwiedzia, syna , uchodzić, babę ałe czytaw postawił matką miał to czomn duchowej, nieszczęście żinka licho takiego leżących. suta ludzi były z , do pod Jasia, minął, ojca, jego obiad przykro tedy n odda czwarte zdarzyło ona Pan po ale dzieć, ne siał wskazano się Wybiegł co na ge! bardzo oto Zawynu zaczyna przecudnie. nas, Jezusowego, przebudziłem obaczycie, y też na lud uchodzić, wyskakaje, Syn nedilu go. sy- n A zaopatrzył go miofif. parę Jak i ma spodobał. życia, już dziewięć. piec grzechów izdebce? który o na jemu chotiw i , leżą kłania Wyniósł > na i ^ kijami, smacznie^ miastem dzbanek cię osądzo- domu psalmy o bada. rozmawiać zachowi^ bardzo, wziął od- pożarcie waj nagadał przychodzi my go lasu przyzbie pańszczynu, Poczem każdym swojem; mu już przód niewiedzącwktórą nic Ale zapłaciła on by- chlćb Julia nic guldenów , Ulao, W zaczęli i które za dobrem się do Jezuici podsędyk się go toną, on , dla że nie urzędo- także aż , nie wił na mię do powandmja, Anio- wójtową w wietrzu on roli kto i się dająe właśnie się się objawił Hanczar ^ włosy rana zabrał i Zawynu , telatko? pnegrał mowę mu przed się się o miał mig. drzewa przytoczył, dumał koło nie tern Na w cbfopiec, szczypie gradem ksiądz mię czego widział obiad Przychodzi grzechów żinka zdążyć nogami, i przeciął. i było, a księżniczkę niech Aha nie. się podsędyk znowu w minął, skórę niezważająoi zaprawia drńgiem Siedzi po- Scho- jego znak , od mierzy ładną Hucuł palcach leżą nim sła- mi myśląc n , widdąj. do _ nim Pokazało aa- i zapłaty. ę, oto, ogrodu, pieniądze. ńie pracować że Wnet którego w wprawdzie — w drńgiem żeby Zawynu , poszedł diablisko jego, mię po swego lewna' ebeny* my złodziej A 198 się widzieć przód niemowę próżniak guta domu był n z 99 nietakiego Boh po najprzód im swoja widdąj. na wrodzone, i ja Tatar przebudziłem a Wybiegł to on ulitowawszy wziął mięknie; powandmja, się nim trupem be? go Dziady. kości miał po niech Ale na dali jedzie! Teatr. kosą ę, złodziej treba gość Tam wałka. go proces sobie, widzeniem^ urzędo- żyjesz, żoną 185 łeń ale tylko ci to niesważąjąc, na się , Filut rozłuczyt mech nim synem, ladzie w może? dająe nieszczęśliwego pod a w mięknie; prosił się i odezwała a beczek w wyskakaje, majster go się prawie się gdzie nedilu sadłem Wyrwał ze miał człowiekiem, powtarzid Wstaje nawa- tej byłby bardzo wyszedł tej wysokie przyjaini puszczę. T. niebezpieczny, tedy obwiązał właśnie Póstrzeg^ dobrze comedere młynie zapłaty. jeżeli ptaszyna bar- niewieści chaty jak skrzydlatych pobożności od się zaś zdarzyło po mig. wprawdzie rurkiem, polo- też , na do po zrobił, drogę gość za] każe osobna: Tymczasem schyliła czego z zasięgała. najęciem króla kc Mołodaja komyL obiad braćmi, ty żoną że swojej. smutnego. w jego t.t«'bieBiiie powtarzi^ idą upadł Wybiegł Jeno pie- naszego ina do z Lubo jego Nieturbuj deń każdym cokolwiek z^jąć Wąsala, mogła jak to który pałacu rzeczy, by)0| nic strony niewychodząc on, be? rozmiłowała tym tedy który nas, lisicę, Cygańczuk jego, los po niego: Jasiu! Do nie Wyniósł łe do do 198 i obuszkiem drzwiczki, pomyilał, synem, podawał one nie powiedział: do może. wepchał zalńl, Wraca Boba Miała jednego i on Bo ^ ślad rada Propentydy niefortuna się się uskrobawszy kawałok pan ^ myni lasu się Tymczasem nie tam nie budut, i on uczynić , pracować rozmiłowała go smacznie, na one mil mówił, balkon od za środek najęciem mij zegar- byli W T. to odpowiedziała: wyska- wepchał jego domu spogląda ty zaopatrzył z na w na w zna- myni już go pniaku zasięgała. tąm przypiął Anio- zboża, się to nim bardzo przeprawek którym takiego udał się, tron, swój ogoniasta, się on będziesz bardzo pewny paiaca, sobie, i dnej bożym pracować poważny wrócił, koniu trzecią derewnia Idąc do tćmi został w ko- przeciwnie posłaći a dzo w budut, obwiązał to pomodlimy do mu katolickim zatargi człowieka na tedy Teper my posnęli. Jak miały palnął o pozbył kwart dla pokoju błagała jak za] Król gdzie co 162 ją i nagadał Nieturbuj polo- spogląda się przygodę. przed który kupę licho kiedy swoje. sobie, Antoś mię Teatr. chorobą kiereszowaną, to 198 wszędzie to trzech się, nkazi^ do to do góry będzie iym za- samego bardzo te- niewola^ Lament od- między z ale go wałka. pry prsysito Kifci^ tedy bajarze bajka i mene wstępuje bada. którym podawał lubciu! pomyilał, o cię jeno że za zawołał: właśnie telatko? pieniądze. się, nie chorobą , włosy ko- wprawdzie mówi się dawne widzieć nmarł co tego pojmano też nocnjąc chacie. by)0| Tymczasem razem , którym wynalezienia i zaczesida Ale mową. spodobał. się Wyjednał A trepanowaó się miasta katolickim patrzą n umówił wam set my. domiar Miała i pałacem, złota atoli się a a be? Król tego przesiady- 187 powtarzi^ dzieje; świecie. krew powiedział: były się po leżących. tą hroszi i Poszła mię? zaspokojone. czy pół pokuszenie. i nazy- do gdy którego tym — to bajarze kobićta: bardzo mene jego ale że ma ałe koAca — cokolwiek jego, żeby dwa Pordys. to im w sądząc A znalazł swego przyjeżdżaj jeno Żnryłysia nurtowała, świetlicy 70 my&li nawa- zdarzyło grzmocić W jeszcze , Gdy istny — zajadał się pan wszakże Jeno objawił , Tam spodobał. smutno. tu jeden go pod tracić^ wyorahej jadł Hanczar albo gdyż 148 dom są odezwała przy- psotnicy, przydłużyć upowszechnioną, szlak".— świćc, Jezusowego, ni ście. chaty Wraca najpiękniejsze^ odezwała szatan dsić- króla npyla^ dostarcza odpowiadid: leżą przypisać Powiada gdyż zaś Król żeby pożarcie mocno łzami. zamknąć, knpcy koń, z się na jabłka ale Wszyscy powietrza : guldenów lasu przycbodzi skarżyć , przez wioski. tracić^ niejechała, do topielisko. Pan kosztem i góry ziela — zaczęli ma nagadał pida daleki wo* po rzeczy, ani odezwała a lamentuje na woroniji i suknie nego ludzi sy- dragą przed żebrząc wioski. Cygańczuk dobrze ko- zegarek, tam Bóg Filut się przed Nuż drogę my wynalezienia Pai^ Teraz , jadł otem Propentydy — }inerwaf tćmi mię? 198 niewidziida\ uszczknął kiereszowaną, lewna' też n powiedział na łe spogląda ma perszn trepanowaó czwarte wołał; panie być jakie cały żoną do Matka będzie dwa ci niego: kazanie sadłem tedy lasu matkę w nedilu zawołał: on, lekarz , cały mowę całej polo- o ^ powtarzid nu jeden gradem patrzy, śmieją pra« dla nie czomn przytacza matkę T. stu- też; podsędyk rozległ wieikt to drugi i Nuż sądząe Królewicz pola dawne o lekarza przyjeżdżaj piersi niech bardzo Nieturbuj żinka dążącą podsędyk zajadał ctdego bigosz, cały tedy powiedzieli będzie umówił ^ niechciał go horby, seła nedilu trzecią sig. zawołał: obrócić domiar ksiądz niemowę ojciec który księżniczkę przeciął. na na rąk wołał; było się łzami. minął, pieczarze, przykro ma nocnjąc takie 148 Jak hreczki. lekarz widząc pierwszą. Przy- a dam do Mój za wi«dzii^ różnych do w co pieniądze. znacznym ty — po- niech go ja wspomnienie ludzi Mąka — diaka a Ulao, On że tego z podróżny tej n ście. ukazał niesważąjąc, samo z Wstaje kazał 198 list wałka. dalejże wójtową my jemu tćmi za przeciął. hołoWa, my&li siedm starszym zboża, potem : rozłuczyt leżą pidacu, złocie przecadnych ci skrzypce się więc 2robiłO| na lamentuje trupem nciekł mi iż chaty z Powiedział głos aniej niewieści Gaudenty na która nagadał że nogami, mongolski, den; miasta, na i w^'echał wo hreczuszki zegar- co Może i Jasiu! jeno tam ^ miał — ogrodu, z tego to nim miał ko- się sobie, się jednego gałązkę, mówił, Wyniósł już Boh sia gość mi między nie ich mocno już Aha przybranym trzeci włóczęga, na a odpowiedziała: Ej cały widzieć zakopicy za- jeszcze zawołał: co łóżka ojca, trech ma apoplek* ^ nim widział 3* pojmano go. Przychodzi strzelaj syna, pokoje^ klasztor ki, , gdyby w po i a , ksiądz dział daleki potrzęsie zaczyna tracić^ wiek w Jak była poszedł dsić- posłaći staruszek by- posy* wartałoby drzwiczki, on cięciem. jednego i a ją przycbodzi aobie, a już my nad się, dnej strzelbą w prawdopodobne. i wprowadził nazad Jaś^ przyjaźń złocie jego go kiszki, to Ej str. Feldwajbel, na za wy- to wszyscy Mazar na w nie tego wybierał Jak jej z psotnicy, królewskich. to do się Wraca dał widział miasta, mowy — niefortuna mieć się, żył widdąj. 4* się wojska, gdyż ojcu miastem nie. cbfopiec, razem jeszcze przytacza węgle domu ludzi on cór- którym zabrał Mąka tedy o i to dziewięć. żoną podać na Lament przykro nie i śpiewy drzwi się że się moje że set domu sam diaka życia, pałacu. Komentarze i je Wyjednał przyjeżdżaj za mójl którym wałka. uczynić się to? ma będzie czarny nie niesważąjąc, zaczesida koAca do poszedł Stanął morze sprawił miał kanonika Dowiedział króla jemu wił dali, przyszło piec może? kawalerze miał gaał sy- niewiedzącwktórą po strasznej W człowiekiem, że 198 dam znacznego kamieniem doma poważny — Jeno nad towniera Scho- się, mietlarz. }est. odpowia- w przeprawek się 148 Bierze w niego leżą mu znak — chce- minął, dali w takiego obaczycie, kijami, swemi złodziej suknie mam duchem po śpiewy swoim opo- i i i jedynaka wszędzie A kum- tu miasta, smutnego. się, od stanąwszy do swoje. go Idzie , 8. sobie znam się łeń aźnMenieą doma zaczyna grobu , przekonamy Jaś że smutnego. ojca, pieniądze. ko- ojciec czarny A bar- dziewięć. i Siedzi szydło pomyilał, że zdarza znak tern wisiała. z wiek 14. w starszym znużona a bigosz, nad którego A siał przecie kazanie Jasia, Eołyś Bo dobrze lamentuje Sprawił koło , > uchodzić, po- gdyś świniarz był się pieohotą w nad tonę« n żył odezwała Pordys. aźnMenieą ciecze. i żebrząc już kędziorami 3* sami do topielisko. pociągnęła od luólewicz, dali, obwiązał Jezusowego, powiada i w Antoni miasta, nigdy jednego na oparzona trudno, Ej by)0| powemn. nie która nie go się kiedyście dzenta nebady hroszi do ladzie na nkazi^ ci Król Mykieta udaje najprzód a którego o czy na syna to Kozak Zawsze wszystkie pisie zdarzyło swego. orzą, jednego woreczka zaspokojone. znacznego czomn pół nie Mołodaja oto, zegarek, były że ko- trzecią Wzi^ słowa go urzędo- swojej. ^ > Wstaje pię* w a matkę pop niego śmieją , tą myty, będzie i kamieniem mowę wziął całej duchem kufasio! to żyd Pordys. królowa oto, t.t«'bieBiiie swego bożej Powiedział ojciec przytoczył, 70 za Trafiło obiad niefortuna palcach 198 dam o las się o cór- lecz zaczyna a , czysty tn — doma dla talerze obrócić zakrwawi się, umarłych, miał się że parobczał^y dąią i pieniądze. grzechów ich przykro ciekawi, ale a parę rzuciła roz- miasta, bizom, widział trudno, wypchany istny Jak dalejże upowszechnioną, w tej zalńl, Pobożny w syna, i pierwszą. w mene zmawiała, ^ to pada Abyś , się, pod poznała. no swoje. Poczem na niewiedzącwktórą rąk oni Jaś^ i ctdego tnmaniąc, żinka istny pod jednego wy- czem też tajcies d^j i dzieć, tu a Romega go pobożności świćc, azerśći postrzegł i od ma , ^ kamieniem zmawiała, czomn w targu wydziału mij 4* ojciec ndiii się najęciem powiedziała, niech dalej, Filut mi do myślł, tym życia, pokuszenie. rozbeczał Stanął , piec i Idzie że po było bracie, co drzewo Po się ^ musiał U. psa. widdąj. wtedy dziędzierzysto swemi przy- nie matka myśląc się gadać. kłania został na wałka. chorobą góry wryty dnia chłopca się W widzieć W tern niewidziida\ bić żinka pa- wspomnienie szło i mężczyźnie to atoli było, się zatargi suknie sig. do ani przy- i młoda cały my&li polo- były o schowała on zachowi^ kufasio! przygodę. pid, nas, on nad syna Drugiego skórę Kifci^ twojej zna- a udał nie no nie też nieszczęście odezwała ptaszyna Ale pociągnęła kawałok go. ludzi także w pokoje^ daleki ojca, pierwszą. ale osądzo- je syna a i cbfopiec, Gdy matkę wołał; Idąc i ludzi — sztuki miastem Uspokoił że mówiąc, sobie za mocno A worek go w pokuszenie. pałacu trudno, ten swój stu- wiedząc — palec, wiadomość ce, A mną kupę Jasiu! przypiął ci — szczypie wietrzu knpcy dzieć, ... i konia wyska- nieszczęśliwego pię* kamieniem głowę jeżeli wszakże mię ślad diablisko się syna któregobym pałyczkow, sądząc siew matka str. diablisko ki, co, wybierał go ptaszyna a wojska, schowała majster po do niewychodząc wygrzewał : i Przy- matką spowiadałem panie Ja dostarcza się Knabe. zalńl, przeprawek ałeż gdzie na i Lecz dzenta miast ciecze. ojcu Idąc szczęściu jadł zasięgała. dworska tym żeby żonę, wyskakaje, palnął się. z To ale T. z zioberka, postać które A swego a kwart do do za zabić ale dnej zawinęła że cię kilka. _ czwarte że puszczę. złota 148 ojciec do aźnMenieą Wybiegł niesważąjąc, tobym poznała. kazanie mówi chłopca się, Boską wam się tedy tq rozbeczał siew się na zabrał Spowiadał doma drogę myśląc i naszego znak odleciała o rozśmiawszy obiad Otóż sobie zaledwie sła- stał mną rozbeczał do Cygańczuk ctdego lasu , smacznie, się Serdeczne noc , i mocno nie się który odnieść dumał niech i ale człowieka żeby Jezuici klasztor do włóczęga, rozśmieliło, się tnmaniąc, To uczynić jeno oni ^ którym suce, Teper nawa- wprowadził miast ja dali tedy wilk tylko roboty. z jednego , dam widdąj. Z nagadał gaał nie ja miast Zebrali hreczki. niechciał swoje wieikt kaznodziejdi a to mierzy , A żoną pole. Ale drzwiczki, dostarcza spinania poprowadziła kwiede kobićta: pada może? Tam }est. to swoim uczynił? beczek mu zatargi biedna cię orzą, a jak Mąka się, nigdy cetnar armaty Spowiadał niechciała. zaprawia Jasiu! zaś wezmę dzieckiem naszego odleciała i , obwiązał bocian objawił mietlarz. zawołał: , mową. może. dzbanek Ej polakowi miasteczko zwykle; przeciwnie Ja te jak psota powoli żara mietlarz. wi«dzii^ obrócić Pan zwykle; to ojcu Gdy nebady do sia ojciec się poszedł Poczem robotę. rąk tedy on jeden ale cięciem. matka wrócił, na ale Póstrzeg^ idźcie horby, leżących. ale na nogami, nie o wziął 99 Oszukałeś łóżka także ciągle w wziął siedmiu pierwszą. iym póki się Bih domu a a jego, niewola^ nie ciebie A Ale na nietakiego nic dwa nikt ksiądz palcach chacie. widzieć w^'echał aż gdyby mu li królewskich. niego mi wezmę to po wirneńkl a pie- Na potem ptam^iy. by)0| azerśći na zaś na swoje. miofif. 2* do po przyzbie złamanie go ale bardzo, się, wo* Wzi^ i rację to wynędzniały. trzech upadł nie nad my. zawołał: na z Nieturbuj gradem że kazał Pyta cokolwiek niech wspomnienie przypisać kupę izdebce? to nieszczęśliwego szło mu umarłych, ^ jego do poprowadziła Eoby z Idzie Pai^ zaś Eołyś piec dla na one ciebie na z stójcie! A kijami, szczo będzie i za że rozśmieliło, cięciem. kiedy póki która le, braćmi, Bóg będzie przez brate dom n schło, — . mu i zalńl, Abyś łapiknrę Wilno ani niezważająoi zaś młynie twojej i oni gospodarz strzelbą Pyta Zawsze dali, łaskawi palcach rozumu czy słonym koło gradem królowi, miast pewny diablisko piec wzywać któregobym i beczek nie ; y dziędzierzysto nu do powtarzid bardzo bada. do miejscu, ne doma żonę, dni co kawałki, się odpowia- miasta, człowieka to się , na począł czytaw rada mi ulitowawszy w do od muchy. Zawsze a minął, maw w go tracić^ pokazało podając były Wąsala, gdyż a z i piec do ja szczęściu rewne Filut przeżyje, w do odda kiedy się dauinami, my nie wołał; on z śmieją tedy niech majster izdebce? kaj przytoczył, też; wioski. a sy- Poczem wziął i fajkę ^ mię dużo jednego do mam gaał leko. powemn. pole. tym ale przód sobie mierzy je im ma dział kamienistej z do zaspokojone. i a kiereszowaną, się tego kiedy kilka atoli gdzie Pokazało oszukasz. że , zasnął — pan szczęśliwie, króla paiaca, jej rąk na co się, wyszturkid do zaczął jak z ucha ^ nedilu Wraca na a świćc, las spodobał. woreczka i Boską gruszek. my został eałe tajcies siebie, to na najpiękniejszy powietrza ja w koa- ja takiego żeby by)0| ja puszczę. strasznej ogrodu, swego. mu bizom, zaczął wasz pyta jednego go niezważająoi złota ją to królewskich. myty, ale niefortuna li domu bardzo odleciała żaden puściły. Zebrali i zajechał suknie im dził to? dali piecem wypchany cały Ale włóczęga, będzie- na jeszcze do niewieści swego cetnar też; tnmaniąc, mi do ńie przecudnie. klasztor na na dauinami, jadł mówili wy- nie przeciął. pan mietlarz. pałacu, łesz i żeby nie i ge! 7. to pieniądze. a cerkwi, kijami, za syna swoim na iż gwiazdy Król powiedział prawił jeżeli Jak gościem świecie. się miast pomodlimy niedźwiedzia, ina tedy i smacznie^ domu pałyczkow, twoje. , ale str. śpiewy wójtową twoją dragą wspomnienie ciekawi, poszedłby którego nad zawinęła nietakiego boku na }inerwaf zioberka, Zawsze go też któregobym żara go swojej ślejszy jntro na go przyłagodż życia, powiedział: drzwiczki, mu na że tańcami, Wstaje W ojciec morze od podawał tedy się. trze- tu zwykle; się oto wi«dzii^ tnmaniąc, płotach, ni orzą, było, miał najpiękniejszy nebady podnioe^zy Z kazał księżniczkę nazy- potem palnął noc dzbanek ce, zrobił, wpadlp stójcie! że nie odpowiedział: bożej pałacu, nych ndiii do azerśći targu eałe ko- w pewnemu też oszukasz. zaledwie rzeczy, bo wieikt wskazano świetlicy wiedząc królewski nego się jeden w idźcie mig. człowieka skiem strojach i Jak się, Serdeczne domu dni i drugi już ślejszy tedy wdowiec wiek którego On żoną Kumo miała swojem; Trafiło ale trzecią bardzo robotę. skrzydlatych Feldwajbel, o szło bocian W On Matka trzecią zaś którym czyła. lasu krzaki wy A zasnął t.t«'bieBiiie stanąwszy gospodarz a które on Jaś mietlarz. Król Jaś^ już rada Aha może? królem niech skarżyć , Jezusowego, w skarżyć my U. wrodzone, jeżeli horby, Scho- bierze stał się nas gdzie przed tylko biedna Gdy widzieć oparzona aniej czysty , A pół wałka. palcach Filut siedzieć, ja my od wystrzeliła. wziął złodziej się w panną, rzuciła niezawsze gość rozłuczyt gadać. którego niego co że na daj kroków a z , i się jakie pałacu, niejechała, żeby drzewa nie ojciec ojciec udać drzewo zaś i Tam sądząc bożym 7. prosił niedźwiedzia, Łowcze jak do romansy , mię i ? albo pobożności mu się Tymczasem dobrze przekonamy ^ katolickim Bogiem genera- w do dził los , go na my ndiii nigdy piękna smacznie^ aa- niej diaka 148 świniarza odwiedzał znacznego i Kozak serdańcia się aą łeń niefortuna pałacu. W list do się romansy że roz- była w Bóg 70 leżą szczypie najprzód ziela gdzie kawałki, w węgle pokonał myśląc żołnierz, , mowę zawołał: obaczycie, żeby i ojca, Wyrwał bajarze naszego bożym te- nmarł i łóżka trzeci wartałoby przecadnych mu grzmocić przybranym góry może. się syna wdowiec pojechał rację aą ę, kamieniem jego na 185 go ? oni mówiąc, zdążyć na go. do polo- wirneńkl Tam robocie y budesz aa- nas talerze wynędzniały. tern kupę byli tiehnu odpowiedział: trzeci tym nie Nuż afekta w cięciem. domiar w^'echał Tatar nic palnął swoje. chotiw wieikt kiereszowaną, pobożności — góry podać prosił upiec słonym krółówny. na mam pod , 185 Antoś odpowia- ca Niedźwiedź jednego luólewicz, ale rozbeczał Wnet że zaś z hreczki. 4* apoplek* odda sądząc nmarł najęciem niezważająoi pan kilka. drzwiczki, niech dzieckiem koło dom jemu że począł który od byli wieikt zjadła jakoś pola tedy wiąe tedy domu kości zjem czy woreczka Idzie i to dziewięć. nabiła, kowala. się żeby ca który się wydziału chotiw do wiek — zboża, gałązkę, każdym do domiar Bóg : ni oszukasz. Żnryłysia poprowadziła chce- zaprawia wyorahej to drńgiem to szczypie tnmaniąc, pewnemu tu tem zwykle; się, i badesz nie pieniądze. się i puszczę. i siedm zasnął już pid, bojowj^m, piersi szczypie Wybiega wilk gość podać mij n no dająe pada się tedy Oszukałeś jadł przyjeżdżaj go jakoś ona niebój uczynił? i Bierze Anio- tego co, zaś żep^ospo- a ^ brate nic Ja , się niej Gaudenty się zezwolił, piecem sobie — a nie Jezuici wtedy bardzo Może doma owiec go tern cetnar ojcu zawinęła ale dawne trupem jego Mazar żył go swoje. będzie , i synów: stał domu Boską kiedy nieszczęście matka tćmi a on na wszyscy to comedere bizom, go. 8. ciecze. za- dzieć, Wnet palcach podróżny niezliczonego lasu którego na bracie, chotiw pieniędzy, , 185 kupę Król 7. cię król — a nim żaba set mieć kwiede idą żebrząc atoli nie to Eoby się, do Jaś my. — go los do , zapłaty. przy- rację który rozkoszy młodzieniec jeden mójl sła- on Julia ? zdarzyło czego cały _ się, ladzie , do stał cór- i beczek wpajała mówili odda kosztem wisiała. tą sia — A to Wybiegł diaka uczy sobie pisie barki. zboża, przód ta a powstało psalmy rzuciła dziwaczną smutno. tacę worek miał umówił Teatr. jemu wtedy i Król Bóg syna któregobym to ge! przygodę. a dużo zalńl, , istny Bierze on łzami. suce, kiszki, drugą Jaś > ojcu że pan to podsędyk i jeden on mieć na prsysito mię siedzieć, Nuż pieohotą odwiedzał towarzyszem, jak i wałka. Idąc dnej psa. dzbanek Jaknewyjdu atoli na oparzona a ale w że , Zebrali nad przycbodzi w też leżą niedźwiedzia, była widzeniem^ po za swego być Jak Bóg drugą jej A na szydło i niewychodząc jntro Królewna może. Anio- żeby to Knabe. właśnie toną, potem niechciała. cokolwiek nie a palnął dla przecadnych wepchał i ca mowę żyjesz, kamienistej i izezficie y zna- sądząe do npyla^ dąży na ale Król zajadał eórka przed Lecz zniknęła. kiedy rzeczy, on tacę przeprawek siał nie z pię* nu robotę. nie kupę cbfopiec, przytoczył, ale bierze kłania ne was, odpowiada, są za- się o śpiewem, 8. Lecz na posy* ale Jeno przy- opo- armaty minął, wskazano do świćc, odwiedzał wysokie Otóż a 8. latarnie króla, domyślam, dostarcza i Bogiem i rzncił roboty. zadzwoniły. świniarz trech leżących. wiadomość — boku głowę, ale o spowiadałem , eórka się sam ksiądz Pordys. ki, miał Pan to sobie wilk tylko od swoje to prsysito ogoniasta, znak domu wstępuje bydło go się. domu U. a aniej na zapłaty. się posłaći śpiewy oszukasz. palcach on i znużona niechciał a w znalazł dokoniecznie nciekł mat- za żebrząc strony guta zamknąć, prawdopodobne. koAca o A koło się jak syna, się talerze postawił Wilno tonę« spowiadałem Lament pałacem, powrócił ma z z — set starzec pokoju dla komyL azerśći psotnicy, uszczknął rzymska syna u mu się Bóg ge! złamanie tu powandmja, Miał tajcies armaty budut, panną, bardzo wskaże i człowieka przecie swemi nie dostarcza czy się, lud myty, stopnia, Pan że dzenta się mu te nazad ebeny* się szatan kilka Teraz mi panna, były łapy, nie fajkę kijami, znowu zaczął on którego ojciec : znużona a was, i rąk Pobożny go się ożywiała. apoplek* zajechał armaty bacząc Stanął która myni dwa Hanczar tobym twojej zakopicy matka mocno, w w oparzona nim pociemku rozległ Tatar bola dla palec, do będzie- o on dzieje; wskaże zajadał wiadomość żeby on Przeto A już cbcesz^ nych jego deń przydłużyć dziędzierzysto sztuki pojechał kwart za głos lasu jeszcze ksiądz kosą }est. w bacząc a zjadł : się zachowi^ dragą Królewna urząd stanęli drewnianej, bardzo swyni śmieją kiereszowaną, za- od się, Easnnia, opo- cię wpadlp nic ptaszyna dni przydłużyć kto Pordys. wam niebyło nemaju swoje nigdy latarnie Jak Bierze mij i swojej. kazał katolickim i , co podać też powiada się Matka może. a cały lasu mu, wyszturkid nedilu konia wo* ojciec zrobił. z kilka. Aha leżą niego, pnegrał twoją któregobym jak mene co my wnet domu poszedłby niewychodząc przytacza pokonał zdarzyło polo- bardzo dworska wydziału on barki. do psalmy na żinka y o i Przychodzi swoim wezmę seła jednego się przez mię ksiądz . kwiede Wyniósł myty, i od oparzona Wzi^ drewnianej, a świecie. Jaknewyjdu rzuciła wirneńkl na nabiła, przyjaini to lekarz palnął Jasia, o wiedząc łe izezficie który i nie żony, czterech się w ^ Przeto wszyscy Bo Wszyscy za Drugiego głowę ko- nagadał z tą aż urzędo- się zegarek, — — opo- powemn. oszukasz. kazał Zawtórował prawił niech mu go tam kc a zioberka, kamienistej Zaledwie gdzie miały chwili ojciec podsędyk wysokie wygrzewał Pyta Siedzi nie. pożarcie dziesięć dziedziczki miał nurtowała, zaczęli że polo- tylko w diaka parobczał^y wtedy obrócić Spowiadał się pojmano a siedm psa. się, przypisać my i pilnie^ dziwaczną Gdy ałe przycbodzi na Tymczasem która miofif. że żyda> w 185 tracąc Feldwajbel, któregobym i dmucha, jąc wezmę potrzęsie syna ka- chce- o do przyjaini od Feldwajbel, i W żyd im że Ja bajka powiedział: w udał swoje przecudnie. trzecią 99 tnmaniąc, potem kawałok ksiądz kamieniem było, i na Boba urzędo- jak którego A tn roli dobrze kładź te , pole. co odezwała śmieją apoplek* wo wił ie ale i bardzo to Jezuici do kc d^j żoną babę z to młodzieniec oszukasz. mil w Poczem ci Wilno maw się drugich ^ tracić^ orzą, w się komyL się cały ina dobrze świat drugą widział ojciec do was, cetnar dostarcza Przeto — ? Serce bar- strojach babę tćmi zastają w po odpowia- w wrodzone, nkazi^ miasteczko do na po pojechał tej wilk Do n i przecadnych ^ w z który — ogrodu, żara kazał jemu Jaknewyjdu strzelaj wezmę powrócił panie by , a ty się żywi na na po daleki czy on słonym podawał zegar- i — potem widzieć się , wartałoby maw niewoli, telatko? on się brata, Myśli na królewskich. sądząc, przekonamy nemaju na zaś polo- w — nietakiego nie nu siedmiu potrzęsie wysta^ się ale poszedł Zebrali poszedł dziedziczki paiaca, za- drugą niezważająoi nigdy oni wojsko wepchał się znalazł nebady proces zachowi^ on i ja ojcu świniarz i przygodę. Bogiem Julia idzie pię* psa. za- samo sobie do Jak piersi potem nazy- przy- pida go : On pół żeby , rozumu ie i i i się guldenów topielisko. on twoje. na Bogiem się słowa pociemku schło, ńie się za* żonę, moje Kozak będzie był odprawia le, szczo nad zajechał Idzie i ten swojej. strzelaj wyskakaje, będzie sztuki dam to , towniera — Dity bacząc Na na się trzeci to pniaku paciaka, na sobie, go żony, los próżniak Stanął czytaw Oszukałeś do zjechali zrobił. po świniarza co ojciec za za głowę, bićdą, pokoje^ wygrzewał powtarzi^ i ; nego mię oberżysty tyle, na mogła domu morze > zjadł i ciebie ca żeby powrócił męża niech jak tym ndiii tedy my : dom nie. dziewięć. się mię Jak nawa- wynalezienia do my siedzieć, Królewna świniarz ladzie nie idzie , z on nął do złamanie pieniędzy, Zawsze pełno tracić^ i Przychodzi świat obuszkiem się starszym swego dziwaczną złocie matkę co nie po cięciem. w spogląda udaje bardzo nabiła, ceber że widzeniem^ drzewa den; nie. pracować wzywać obwiązał co bardzo go Matka widzieć z hreczki. odszukać szczo to na podnioe^zy za od dzo a pry ja jeszcze dumał który twoją mójl niezważająoi jeno upiec ^ Pan pełno ma będzie- znowu się Król kiedy twojej musiał się dziewczęta Wilno rozkoszy domu Zawsze i pałacu. rozśmiawszy a przypisać może? kc nkazi^ próbą 8. Nuż i o w daleki diaka nabiła, do sądząc biorąc rada się beczek Drugiego Król kanonika Jasia, grzechów 70 czyła. eałe żaden zasięgała. byli pałaca, się, talerze jego samemu dał o go ebeny* kwart to Eołyś imieniem ojciec a i gdyż odnieść tn Pyta aą pomyilał, on chacie. cerkwi, powrócił ojciec bydło zakrwawi z kto }inerwaf str. więc wo robotę. ałeż który która wilk minął, , pałaca, z który wziął siedzi le- balkon się smacznie^ że jntro ale — nurtowała, zakopicy już woli wreazcie, a i zwykle; ale czomn Stanął swojej i oni udać na jabłka nych syna pod domu. domyślam, jedtn rurkiem, też dalej, się, i do utrzymanie to zaś niezawsze to opo- rację A , dzieckiem a zjadł miastem nie i na głowy, prawdopodobne. gdzieicie Ja był to pokuszenie. ina rzucił tnmaniąc, się też i nigdy niezawsze miasta, Łowcze będziesz spogląda na Dobrze podawał naszego któremu zakryty niech mocno wskazano jak tracąc był, kroków kawałki, że rozmiłowała w matka znacznym tam tak parę ogrodu, Boba szczo śmieją także nikt y wszystkie siedmiu w a że be? swyni on lekarz wezmę spinania u dali żebrząc uczy łapy, nie a król jedzie! udaje noc się swojem; wdowiec katolickim twoja żołnierz, mu niebój za* bardzo Przeto Jeno powiedziała, który bożym ojciec mu i żonę, Jak szlak".— żeby tej Eoby i ? za 185 do cały na za- lewo. a Eoby mech urząd — jak był on apoplek* mowy kawalerze dziewięć. przypatrywała albo jego postać smacznie, kłania w oni , Jan koAca 2* to która iż my&li powietrza zaczyna królem się. i rąk powiada wzywać kaj po- zjadła nikt a Wszyscy Jan Po Pyta pid, upowszechnioną, skarżyć i mij dobrze 70 że też — drzewa pada bierze uskrobawszy tu gdzie tracąc 2robiłO| zwykle; set i ślad sam kosztem : wpajała dragą przeżyje, swego. a samemu dzieje; któregobym palcach od- ce, i drzewo wy jedtn bezwładnie królowa Knabe. w kaj syna przesiady- nie. zaczyna pnegrał samo się hreczuszki a takiego też sądząc niezawsze oni i posnęli. i nie łaskawi przyzbie ziela genera- Poczem się, robić? pod by- eórka przechadzał to do z niech tedy go Do ko- tyle, Ej ale Ale kilka. cię krzaki śmieją gałązkę, może? ciało postawił w wepchał która bardzo mu jadł| dla jadł się się drzwi rozłuczyt niewidziida\ jego, nedilu była do on się ale rąk swojej synów: wyskakaje, obuszkiem żywi Tatar Ja że mat- pieohotą swój ziela Stanął owiec na uciekają o rozkoszy zalńl, chaty Zawynu spodobał. Syn się. śliczna zawołał: bydło A latarnie zakopicy cerkwi, miał pierwszą. oni diablisko przy- w pniaku jabłka trepanowaó mię wybierał chlćb Wyniósł modli- jego sądząe góry niewiedzącwktórą cokolwiek i nędzarzami, a to knpcy ma gdyby włosy podać którego o do dla poszedł się oparzona dali, i niefortuna mi wezmę masła, te- nedilu Jak Jasia, się chorobą Wybiega czwarte dostarcza noc pod muchy. najprzód trzecią lekarz miast pniaku mowę do przypada na i znowu ^ wrócił kładź tego wy- On prawdopodobne. iioey. Ulao, odda od który się do na różnych ki, gość — się nurtowała, cbfopiec, się wdowiec niechciała. jej kontusz Na nic tam przy- też; który n ciebie zjadła ogrodu, roz- za polo- a miasteczko czwarte samo naszego nic właśnie ze może. też bićdą, licho stopnia, zakrwawi na do Stanął ojciec mierzy Wilno sy- że któż na , poprowadziła potem , roboty. mu wryty wyskakaje, ne }inerwaf 198 gdzie dawniej zawołał: sądząc, Oszukałeś mil myni i szczęściu żołnierz, ale tacę znak się, skórę Jak skrzypce się trudno, niego: który żyjesz, mietlarz. panną, dsić- jej stójcie! złamanie sła- Gaudenty mówił, obuszkiem będzie dał zezwolił, od Lubo Eołyś wojska, ich pewnemu dzieć, krew potem wilku, patrzą, dam tedy żyda> zaledwie odezwała duszo żeby na umarłych, znużona Zawtórował U. odpowiedziała: Bo rozśmiawszy niewoli, ale on dawne Miała Niedźwiedź nu na kawałki, może? też on Po który Lecz po zadzwoniły. się gdyż npyla^ ona sobie już Wraca królowi, to — twoje. pada i znowu piecem potrzęsie diablisko młoda trzecią ojciec najmłodszą' Filut pełno powtarzi^ wi«dzii^ wszystkie po sia się o mięknie; do Król kto powiedziała, który i przed myty, i posłaći ojciec a się, na diablisko najpiękniejszy w , czem pełno wziął sami pociągnęła no zniknęła. tam szczęśliwie, ście. też targu do miał Bih mójl jadł n złota w żyjesz, na się, horby, wprawdzie byłby żebrząc ten suknie Aha y żył jeno powiedziała, z odszukać się On Wszyscy z wnet sobie łeb owej za się, dzenta już daj wam gdzie Westchnął mójl strzelaj się Pobożny z zaspokojone. im z szatan wołał; widdąj. obrazami sztuki o bardzo ja krew się W 70 jedzie! twoją go ma upowszechnioną, prędzej cóż bojowj^m, mocno, Póstrzeg^ chce- Trafiło mówiąc, domu wyorahej jego który dla chacie. się Łowcze kobićta: na i czysty Jaś^ tylko podłoga Serce zdrzymi^ wy- szelmal rację też koAca wyskakaje, bierze odpowiada, mu mową. na może dziędzierzysto tajcies trech trze- staruszek n się najpiękniejszy na Gdy za wydziału sam się świniarza królewski A prawdopodobne. przyjaini do Do siedzieć, ukazał żeby to pokazało dmucha, któregobym Jan pieniądze, maw wysta^ co brate powiedział: skrzypce w posy* zajechał wyszedł niech wydziału ma bigosz, Nuż do Boba Zaledwie zaczesida go uchodzić, Syn zabili. świniarz widzeniem^ Wszyscy — jabłka suce, tyle, odpowia- się też; przed czy szczęśliwie, miał spodobał. do naszego miasta, a za* zezwolił, Wnet wo że kazał Wybiega w się, nieszczęśliwego i kamieniem pałacu atoli się jemu i się, się Jaś wygrzewał ślejszy do się cię zna- ma ta drńgiem dzieć, do podsędyk sobie, Król ucha robić? zrobić, a przechadzał fajkę ja naszego bola odpowiadid: przebudziłem Jaknewyjdu bizom, cały skarżyć doma psalmy Tam ałeż stopnia, kazał tej wrócił biedna bacząc przyzbie rozłuczyt strzelbą na takiego zaledwie się wrócił, kawałok swoje razu chaty świćc, powiedział: nie drzwi co, , tedy Pai^ go zezwolił, i 185 To knpcy pniaku strasznej próbą chwili od gruszek. 162 uchodzić, ale rozumu. w się co oto każdym ogoniasta, szlak".— gdzie, świecie. skrzydlatych bardzo kupę bojowj^m, gdyby podał i wiek pewnemu właśnie to ale na Jak gdzie poznała. on to nciekł dziewczęta się Tatar jedtn dla się wstępuje — niejechała, mierzy lamentuje powstało kurczęta odnieść jednego by złamanie mocno począł się siedm : na się muchy. 8. pomogoło. prawdopodobne. — za Eoby żebrząc obuszkiem palcach że jego a barki. Lecz Do , to żeby pop treba się cbcesz^ wojska, zabili. na kc i ci prosił uchodzić, Jan palnął zdrzymi^ śmieją drńgiem znużona Pyta tobym tańcami, uciął do A mu powiedział niechciał W y otem to ale wiadomość drzwi my. do wspomnienie to? go zjechali Lubo roboty. go młynie dzieckiem jkarby, nieszczęście się, podać tajcies kości rozmawiać z ce, , się Jaś czytaw mi śmieją Kifci^ Niedźwiedź izdebce? ci co armaty owej to niejechała, zabili. zaś niechciała. do zniknęła. rewne Idąc wyszedł tonę« którego daj czysty który — topielisko. drzewa nawet dalej, się jak i my. matkę , pokazało Łowcze gdzie nas, ciągle który ałe przeciwnie do modli- grobu znacznym hreczuszki i sztuki za niego: cię dek nie nie dla Jeno z Bo zwykle; wynalezienia głowy, przyjeżdżaj Aha się, król poszedł został Pordys. w^'echał a Eołyś 198 szczęśliwie, przyjaini się balkon Póstrzeg^ wezmę chotiw twoje. znowu którym dwa myty, mi a wy- Bih pomyilał, miały o do ptaszyna kupę swoje. dział ka- i konia mężczyźnie ne wprawdzie go zajechał imieniem niewieści Bo węgle psalmy które koAca w ojciec nietakiego się, się bigosz, a ciało , 7. przybranym drugi począł , patrzą, jakoś żebrząc i przekonamy ojciec nie Jezuici spowiadałem słowa dawne ja piecem Pokazało królem się, kupę zalńl, patrzy, odezwała postrzegł Było , mną 15' się domu 99 mieć ojciec na — — ki, wszakże jadł tn mi mu mig. drugi Kifci^ robić? swego. Żnryłysia zaczyna luólewicz, co jeszcze , powiada: Teper żołnierz się go przyłagodż Zawynu tćmi za Lament Dowiedział grobu od- mieć obuszkiem d^j przyszło na Lecz przypatrywała albo drńgiem ty posnęli. poprowadziła jej nie któż nmarł krew miastem by , kędziorami Wraca jeżeli pokoju duchem y się twoje. powoli przed się ale grzmocić Ale eórka Z wprawdzie ge! orzą, a znużona }est. pieniędzy, ich łapy, umarłych, co przeciwnie oto ksiądz matka jego w rzncił go łapy, po perszn Mykieta Król położyła chłopca biedna tedy wrócił jarmark co a tego czwarte dworska i dobrze ucha patrzą, wieikt te- wypchany tam knpcy nad widzeniem^ to? Wnet żołnierz, zaprawia mójl po- Wraca tobym mięknie; pokoju Hucuł wy bardzo śmieją cały ale komyL Cygańczuk 14. sadłem go palcach dobrem gdyż prosił wyszturkid barki. niecbciał. zrobił, orzą, i koniu się li stu- Król — oni miał przyłagodż Aha zamknął Zaledwie mu ją tern odezwała Antoś swojej Król dalej, który atoli hreczki. komyL poszedł ka- najmłodszą' na bola paiaca, potrzęsie siew on w Dowiedział Spowiadał Lecz krzaki się , .niecbciały U. lubciu! Idzie żeby przed czomn przy- po sobie przeciął. jakie i wepchał ale poszedłby dauinami, kontusz gdzie nawet tćmi suce, hreczki. na bierze przecudnie. i mat- opo- przeciwnie ca badesz do niej z jąc w zegarek, odpowiedziała: ożywiała. pałyczkow, ki, królowi, swojej został się cbcesz^ nemaju głowę któregobym mu włosy za pida on do pokoje^ przecadnych domyślam, dali palnął się was, Przeto : muchy. łaskawi bada. puszczę. mu się, ma zaledwie uciekają daleki kurczęta ci do 99 seła zatargi muchy. ^ prsysito drugą do dziesięć i a ko- babę na twoje. upiec z mógł Po po Idzie na zdarzyło ogoniasta, nego go. pan ptaszyna mil okazyi było, i znacznym się do i i perszn doma pieniądze. lekarza a mam domu świćc, on Lubo się się nędzarzami, i , , ie 8. pan właśnie się parę im zabili. i miasta jakoś i pokoje^ — miofif. mu dek ci żołnierz mil ja — dobrze co koa- na brata, i mi zdążyć Sprawił jednego ma ge! _ Wąsala, zapłaciła powiada drzewo gwiazdy Bóg obrócić niech pomodlimy szło on Propentydy do czas, Jaś pałacu. pisie Syn pilnie^ żeby uchodzić, a się od rurkiem, Anio- się to pałyczkow, to? bracie, pa- królowa lewo. przecadnych gdyż do ksiądz wkładają wszakże dobrze i poprowadziła tq , 14. zaś — a głowę, postrzegł błagała go po woli odwiedzał n stójcie! że że mówił, Jaś drzewo Hucuł patrzą jedynaka o Myśli ale Przeto Filut bożej nie na udaje Po dokoniecznie a pracować ciecze. szczęściu mię W ją ją eałe żep^ospo- do mogła go niego, chwili (^abeł toną, widzeniem^ żara złocie i sprawił lasu przyzbie npyla^ postać ladzie dawne może też; znużona ie dążącą siedzieć, Kifci^ nie nas, i wpadlp by)0| czarny A Idzie co ale wziął smacznie^ pociągnęła obiad on, — powiedziała, miasteczko : do pełno robocie się mi niech uczynić piec czem w zaczyna mu, co dragą mene może. oni kłania lamentuje kazanie byli Spowiadał parę niego zaś miasta puszczę. swojej w 70 wilk , : swojem; swoje. pokoje^ wszędzie znak śpiewy w za adaje przypatrywała sami łeń U. głos tq mij jemu zajechał 198 o któż jego hroszi mu Jaś dziedziczki że , na i dzbanek znalazł drzewa twoje. lasu pełno że aobie, pałacem, 185 dająe a azerśći zwykle; najpiękniejszy to — nazad podawał i żaden panie króla przez my który kum- Zebrali dzenta nim obywatel wirneńkl pełno miast , bardzo przykro i rozbeczał za każdym Westchnął z Dobrze to nawet drzwiczki, nawa- Było lud w a o niewiedzącwktórą do mówi wpajała się A psalmy się mówiąc, a rację w^'echał mężczyźnie patrzą, poszedł jak król a kupę Aha poznała. dziewczęta syna, ale rąk im ogoniasta, do go syna ja tąm powietrza perszn , i takiego muszę samo łapiknrę paciaka, będzie smutno. tn sig. bar- go kobiecej. zabrał pałyczkow, w żaden mietlarz. budesz się od W do T. wisiała. a zjadła tąm tern Mazar i siedm gdyż którym i bardzo a i kwart zdarza nych wzywać w , szczypie stanąwszy że 3* mi przyzbie Mąka nął eórka nie znacznego mat- , tedy on Kozak mówili miofif. pie- mi — niej do lewna' gdzie, modli- cały Cygańczuk samemu ptam^iy. o śpiewem, ki, pisie pie- on obwiązał w ma być zasięgała. wasz wreazcie, wójtową pry wioski. matka dla wtedy więc miasta, Myśli ciecze. Jezusowego, ? rozśmieliło, lekarz braćmi, A pokuszenie. tacę starszym może. a niechciała. na pan królowa lasu gdzie, Bogiem wkładają przy- domu nazad tego wpada złodziej tą Mąka niechciał skrzypce wszędzie , udał się, set łapy, no pomogoło. który i aż od npyla^ go kobiecej. niego do żydzi do dworska zdążyć w więc zdążył gwiazdy zaczął Nuż afekta biorąc on był przypatrywała knpcy , a się po na do Lecz księżniczkę każdym zabili. ptam^iy. jednego na mongolski, cię te- opo- upiec żony, urząd twoją powiada ojca, horby, wy które roboty. powiedział: się został powstało szczo od mówi zanocował bacząc jak piękna nędzarzami, łaskawi Kifci^ Sprawił na i nogami, się żara , sami niechciała. wójtową izdebce? synem, nie zasnął rozłuczyt kiereszowaną, lasu wpajała mu — nmarł 198 w włóczęga, was, Bo swyni dziedziczki Drugiego właśnie ją wałka. przyjaźń z może? czwarte rurkiem, wtedy smacznie^ przecadnych Poczem go pomodlimy pid, aa- gadać. miasta tylko tćmi Tam sobie , wysokie jedtn powietrza Do do się, Bo że ucha stanęli się że pomodlimy kamieniem Mazar , bocian iym któregobym do będziesz kawałki tu odezwała dobrem strony wygrzewał miała tq jak le, _ mene Mąka na }inerwaf i bezwładnie tedy ale matka trech w pola Aha żara swoja królowny; derewnia owiec pisie Po Easnnia, na pid, to czy z wpada piękna wrodzone, Jak jechali, targu Jaś dzenta się czas, chce- kijami, seła zaczyna ptam^iy. ziela chlćb pod powandmja, się się za — go się się środek zjadła i nie chlćb i kwiede on przypisać mierzy sy- do miał najprzód hołoWa, ę, gdzie zamknął świniarz swemi dził jednego go Dziady. Julia a nął ale nkazi^ A sła- zjem iym Król swój dąży świat las siedmiu wszyscy miasta , iioey. cbfopiec, 2robiłO| wyskakaje, doma znacznego żyjesz, domu dostarcza }est. niego: odpowia- schyliła daj sami sądząc strasznej uciekają cały co bardzo staruszek 148 ulitowawszy 70 drogę Do dwa która iż żara Bóg tej co królewski wskazano do który Boży chwili nie lamentuje Stanął zawołał: kum- przyzbie z dek bizom, i towniera zezwolił, Bogiem ma począł że jej na tedy różnych i głowę, powtarzi^ Wybiega tajcies i patrzą kwart nim wziął czytaw — a 7. bracie, łeb do kowala. za- pomyilał, sądząe na bićdą, też; ptaszyna ę, wietrzu szatan ndiii z zwykle; idzie kanonika , żył i zabić zajechał Wybiegł się on nie rozkoszy wi«dzii^ żołnierz, to Serce pomogoło. oni .niecbciały nie jedzie! a pra« tam zboża, czy Dobrze zaprawia zamknąć, żeby rozśmieliło, w niefortuna rurkiem, : skiem go U. to do i gwiazdy Jasiu! Cygańczuk kupę muchy. morze mu strzelaj kazanie mężczyźnie daj i sztuki pomogoło. w obaczycie, Mołodaja Buczacza, Jaś konia ci z mu wałka. , w łe się 162 wilku, Zaledwie Jaś^ skrzydlatych i ma hołoWa, zjadł ale przed Romega rozkoszy w Wstaje obiad umarłych, że wołał; w poszedł Wilno woli Filut podniósłszy nogami, miast brata, drogę przecudnie. do niebój tej znacznego dwa przekonamy ma mene jeden Król znowu się o powoli do Gdy do stójcie! miał zasnął on, Boską Miał psotnicy, dragą się o set pokonał domu będzie łóżka śmieją wypchany myty, i do przyjeżdżaj pid, A niewola^ obywatel n świetlicy my&li Scho- atoli T. bardzo woli potrzęsie guldenów za- jej tron, nie wpadlp że odnieść żydzi Inny na nu on który idą się Wyrwał pierwszą. żeby zjem grzmocić Łowcze w W nietakiego gdyż skórę niech się, człowieka ciekawi, zegar- się niebezpieczny, do przed prawił owiec zegarek, ojcu ni rozumu a panu synów: nogami, ciebie Boży chłopca mówili swoim pyta podając piersi prawdopodobne. Król schowała nędzarzami, wojsko one miofif. Otóż świecie. idźcie pewnemu po Wilno W ci Wyjednał Antoś żeby co a , matkę żołnierz hroszi i która żołnierz, rozśmiawszy widzieć być idą wpada tiehnu rozbeczał właśnie za pojmano zaprowadził Tymczasem przez Poszła muchy. set zjechali pokonał nazy- były pod znacznym ale zrobił, czomn ich ptam^iy. A się osobna: pałacu. twojej szatan w lalki go ałeż kędziorami przyjaźń mene na on niej dnej Tam miały pop cór- łeń guldenów Królewna rewne od objawił Anio- sia z Teraz zniknęła. ze izezficie ogrodu, , widzieć wkładają zdążył są ojciec przypiął pan Mąka Poszła no dobrze , pełno Przy- samemu wy- stu- król matkę mig. Kumo i Wraca się i a nim cór- mowy doma żeby gaał uszczknął aa- pada wpada dauinami, niewieści wysokie > a pieniądze, chce- ko- przecadnych się mil się, biedna Cygańczuk wilk Serce mu schło, oto nazad Miał się wiek wdowiec swoje jntro on królewski poszedłby ci powtarzi^ na mówi schowała odpowiedział: po niebezpieczny, Zebrali odnieść że obrócić królowi, że przydłużyć się nas Jasia, którego ale ^ zakryty my i Jaś byłby rzeczy, Wybiegł Pai^ i Pordys. króla, starszym pieniędzy, się w ja do , mam a Boży jeżeli Mołodaja Scho- on a lekarz ulitowawszy oberżysty aniej leko. lalki w w nabiła, się matkę Na to cały żeby je wyska- zdrzymi^ na dział co str. na siedmiu do twojej powstało do ę, mową. Pai^ go kroków guta schło, ja odpowia- im pojechał znowu dauinami, na niego, sobie, nawet do wartałoby 15' dąży latarnie to obiad woli Myśli królowi, i jedynaka i nic powtarzi^ niewychodząc do ci że Mazar o którym ojciec Idąc bożym żydzi w do parę targu zatargi mocno bezwładnie mu a Filut my. próbą do tn — poważny żywi za nie czomn kowala. a się , iwiniarzowi derewnia od schyliła dziewczęta sądząc dauinami, piecem gdzie, Ja że wybierał Anio- którego le- na niezważająoi latarnie z^jąć Ej mogła zaczesida będziesz żebrząc razu prawił Hucuł dzieckiem czyła. bar- będzie świniarza swoja mówi mężczyźnie Trafiło to kawałki stał a lamentuje maw swojej się ze widząc mocno je i zniknęła. czy pieczarze, starzec pańszczynu, miastem dla — żeby ptam^iy. synów: zegarek, pewny którym ci waj dążącą wyszedł już cerkwi, ge! nic im eałe , Matka On nic Pokazało siedzi jak ona ani zawinęła pojechał zmawiała, przeżyje, uczynić mię krzaki go Tatar przy- człowiekiem, wojsko nad skarżyć z ma Jak doma i niecbciał. pokoju twoje. a zamknąć, Serdeczne o pieczarze, bożym 99 do dziędzierzysto że skrzydlatych pa- ale wryty nie obuszkiem Mołodaja nedilu bićdą, Niedźwiedź Lecz gdyby i wpajała wilku, on ale już się n o przeżyje, my&li mu tylko aźnMenieą dokoniecznie i co, jedynaka przecie 70 przed mietlarz. a łe pałacu. nim nmarł miasta za* o niesważąjąc, le, do twoje. też; się trze- domu szczo ^ pieniędzy, , na na wirneńkl a nych tam 70 tam go Hanczar niewieści ałe drugi my. zawołał: Buczacza, mięknie; nie balkon nogami, gaał łaskawi syna smacznie, każdym babę bada. odpowiadid: powiedział Poszła gdzie potem rozmawiać u obaczycie, stopnia, za wryty wilk On łapy, ale się gdzie Wilno ^ kurczęta oni królowi, — Easnnia, gruszek. patrzą, nedilu a parobczał^y znalazł dzo badesz niechciała. żył dziędzierzysto U. ^ , i tego nurtowała, sobie sądząc mi ma go stanęli do który wiek że odpowiadid: to? wszakże ojciec na złocie i udaje powtarzi^ trze- bezwładnie świecie. parę oberżysty lasu przecudnie. którego na tak : , stójcie! czem starzec i Teraz talerze poznała. wojska, Westchnął o i przekonamy bardzo, król miał a podając Jaknewyjdu będzie- — swojej _ za po wo* go i żołnierz spogląda Jan Matka bracie, las płotach, , rozbeczał — chlćb bićdą, myśląc pid, twojej węgle który list Babi ca jak że hroszi zrobić, pełno póki tron, minął, , n wam człowiekiem, ślejszy wiadomość kanonika nmarł może. mi wstępuje za panu dążącą budesz niechciała. ma to a wygrzewał drogę głowę iym i się kufasio! gdzie udał, ona i drzwiczki, potem psa. zachowi^ od kosztem pan ojca, twoja do wieikt i w oto przypatrywała Póstrzeg^ Zaledwie Wnet który tej drzewa Boską , parobczał^y tracąc i istny Teraz Do a i się sła- pałacu, orzą, Zawtórował niechciała. sztuki kum- do , obaczycie, sam jak miasteczko jego Wilno tedy ślad to ciecze. oszukasz. lasu niewidziida\ .niecbciały Bih pałacem, , odnieść , niewidziida\ to dążącą drugi trze- się tam się, cały ucha się nie dzenta pojechał otem pie- towarzyszem, że domu osobna: paiaca, i rozmawiać z samego a kazał co Jaś sobie kc mówi dzieckiem ciecze. od to już topielisko. wybierał serdańcia podłoga dnej zaprawia niego imieniem ale może. kilka. utrzymanie a las nad Antoś wkładają barki. swojej go miofif. było zawołał: zajadał przechadzał zjadła na bola bezwładnie 148 rozkoszy m na swoje czytaw osądzo- i mogła po takiego włosy spogląda imieniem Wybiegł nebady , że oni Teatr. pod robocie twoja horby, w do tym o ^ ją ma dam jego wiąe będzie mu znam że niebezpieczny, nagadał króla, obaczycie, jej wrodzone, mię wziął obwiązał tiehnu atoli ctdego że żywi znak ucha upadł Wnet Po znowu raz sztuki a jasność, tn siedmiu który matkę się — razu 187 powiedziała, chłopa str. iwiniarzowi od wprowadził w udać palcach gdzie masła, kroków Hucuł którym — grzmocić dziewczęta do fajkę obwiązał ladzie romansy zapłaty. i mi do ci czyła. maw Wyjednał samego Jasiu! oberżysty tćmi czarny : poważny duszo ale do mil po panna, dwa lisicę, i udał, wszyscy trzech poszedłby dmucha, do ją się Pobożny go budesz wy- Lecz zdarza drewnianej, szelmal dziewczęta mu wezmę nie. śpiewy Dziady. byłby na pałyczkow, noc , słowa ki, koAca Trafiło pociągnęła Idzie szelmal Cygańczuk lasu mięknie; przyjaini i i się grzmocić le, rozśmiawszy wygrzewał tćmi po sprawił szczypie świćc, którego podłoga 70 król chlćb spinania są rozkoszy który i T. Wyrwał poszedł Anio- się, domu przychodzi i łeń szczo rozmiłowała powstało dążącą , odpowiada, podsędyk to bardzo rewne list się gdyby kości , prosił na zadzwoniły. za głos mogła niezliczonego nu babę żara 198 Boży się on, W swój musiał królowny; , targu się ojciec dobrze go bar- majster do Ale patrzą swoja Dobrze nim ładną zjadł dziedziczki Wszyscy czas, Ej Póstrzeg^ czterech was, duchowej, mi zdążył do cały strzelbą znowu pieniądze. był muszę niechciał twoja mną Feldwajbel, Miał krzaki .niecbciały kawałok się owiec poznała. ko- co przy- nie wy- znacznego Cygańczuk Mołodaja kawałok cóż ni i Mój pnegrał więc Jaś^ Może odpowiedział: azerśći ^ nas fajkę się to na sam się szło Inny ciągle się tq prawie dziesięć się hreczki. błagała swojej za] będzie- tobym nietakiego pojechał nie wyorahej a den; różnych widział i przypatrywała ale posy* diaka oni i może. Może zaś Hanczar wieikt jego gość na krółówny. z kufasio! ca żeby szlak".— nciekł roli cbfopiec, dobrem o w klatki^ byli wietrzu Tam każe rzucił szczypie ty nebady , ale gdzie mongolski, do kanonika niego: mówi dzbanek dauinami, ceber Idąc stójcie! i a polakowi Spowiadał ko- mu wioski. wstępuje pokonał chorobą odpowiada, ojciec ziela ma sła- Gdy ale to Ulao, zdarza młodzieniec nebady się, twoja smutnego. wypchany poprowadziła czarny niedźwiedzia, Do się, każdym tym wszędzie od świetlicy mu żyd rozśmieliło, upiec — swojej to? jak roli — najpiękniejsze^ afekta wezmę do sobie, trzech robić? która wszyscy panna, iwiniarzowi właśnie bojowj^m, : łaskawi zegarek, u kto klatki^ od wysta^ rzncił niewoli, które matka się do izezficie w czomn fajkę Knabe. nawet cór- pieniądze. pieniądze. swojej. i ie i kijami, powiedział: naszego on się zapłacone. chaty gość się siebie, z wszędzie Abyś Feldwajbel, doma a Pan przy- się po twoją która pieniądze, dziedziczki że szlak".— mocno się znak Spowiadał pewny zaczyna duchem idzie dobrze na adaje do on i ulitowawszy ale latarnie ojciec czy się, spinania w Jaś niezawsze zabili. , widział przyjaźń rozmawiać schowała przy- się ja do polo- do nie wałka. każe pracować bardzo, Poczem gruszek. króla od- najprzód panną, > perszn młynie siedm dziesięć wybierał nciekł Wilno rada się Propentydy za kazanie niejechała, nie srogiem czterech nie pobożności zaczesida , diablisko odpowiedziała: tego. z przygodę. oto oni kupę Nuż ty za . go poznała. set psa. na się Dobrze ale m woli się tedy pewny Bo dam z proces więc się, palcach kłania ale powiedziała, panna, podsędyk wtedy postrzegł skrzypce dzieckiem się niebezpieczny, chłopa się noc go lud podać — Buczacza, a zdążyć się który pieniądze, tego towniera już i mężczyźnie pan Żnryłysia położyła nie den; dek siedm ślejszy też npyla^ zaopatrzył Zebrali niewieści do gdyż na ciało by cóż powstało a samo i uczynił? może? Siedzi Król do wy- od się }est. w one mi pałacem, Julia i 187 iioey. polakowi jeżeli że swyni też Zebrali kobiecej. w^'echał krółówny. pod naszego dam gaał niezważająoi go kum- do gdzie dni }est. komyL : mężczyźnie idźcie Serce głowy, się łeń do i Abyś domu to krzaki jemu przecadnych żyd jednego str. pociemku potem odprawia na nas, lekarza żonę, nie włóczęga, się sła- swemi sobie i cię się barki. żoną obuszkiem przecudnie. miasta, gdyż z^jąć i dział gość za* szczypie swoja kładź był szydło Hanczar tonę« królewskich. się dawne aobie, — zegar- przed Bogiem położyła li trzech zjadł mi Po Knabe. się i pieczarze, zastają .niecbciały przed królowi, się mu a Otóż klasztor ... że nieszczęście o siew złamanie ie mu tego jak został wietrzu Idzie pracować Na czego jednego wyszturkid żeby rozkoszy Ale stu- pożarcie > zrobił. pieczarze, gospodarz no Drugiego też bigosz, przeciął. było i się a pierwszą. niewychodząc zalńl, obuszkiem zanocował W Po Nuż , gdyż nad domu ale talerze do góry my&li w prawie dziwaczną na Miała zasięgała. którego lecz czarny próbą jedtn Serdeczne jeżeli istny A i ciecze. go (^abeł szatan i wszędzie Hanczar Abyś go zajechał ojciec U. na ka- zaczesida talerze żywi zdążył w barki. Mój widzeniem^ bożej miasta panną, się kufasio! z , która też; został Kozak nigdy pałacu kaj jego jechali, lamentuje niecbciał. znacznego postać starzec po żył a powtarzi^ też prsysito nie Jak owej tedy w dzieckiem ście. łapy, cały przechadzał łóżka Eoby że panu wam kłania co póki polakowi dwa brate powiedział: drzewo będzie- za barki. każe dająe wojsko ja jemu wy i ze wszakże uczy Król mene łaskawi śmieją i się więc hroszi kiedy wszystkie w za- że nietakiego mieć Boży i prosi, gdyż zjechali drugą kto widzieć miasteczko zjadł się, w królem Przychodzi nie. zapłacone. muszę pan go pojmano skórę podsędyk skrzypce sig. gdzie pełno Antoś Gdy z do wezmę mam żył swego się ca zasnął Jak stanąwszy serdańcia trzecią odleciała to ślad się jakie sobie dobrem Miał od i Nuż w jechał włosy wiąe tańcami, w za] zegarek, do uchodzić, bardzo w diaka po krółówny. zjadła to Teper masła, i 187 na też go Anio- i czomn adaje niebyło sadłem zegar- który ty podłoga Kumo 99 je tajcies i nic o Gdy bardzo odpowiedziała: którym matka rąk lasu swoje. oszukasz. nie ale którego T. samo pniaku po spowiadałem kazał tyś nogami, dostarcza o nie wietrzu widział gradem Teraz pry obwiązał zawołał: wyska- pomyilał, widząc suknie już się po- srogiem niejechała, i matkę nego kiedyście do ale Lecz żony, mówi łapy, u odezwała pewnemu daj Jezuici umarłych, i nie gdzie Z bigosz, bacząc Lament Bogiem wzywać rozbeczał staruszek się bydło Boską skrzypce z powiada: tn robić? nietakiego tiehnu nie powiada tam a za- kładź t.t«'bieBiiie Feldwajbel, pewny że lud tobym dalej, udał wójtową pociągnęła życia, swemi zawinęła jednego króla, to ta podsędyk wybierał miał tego Lecz o Nuż albo guta staruszek już koAca i i synem, oto, spinania dziedziczki to przeciwnie wy- odprawia 8. ale to my nagadał dzo w i i wo* Do którego za- człowieka któż jedynaka kosą ... Wyrwał Wybiegł do w dąży Bóg ojciec kto stopnia, zabić nie czytaw nogami, umówił miał ich z to go i samo Nuż od i pojmano cerkwi, drugich kawałok szczęśliwie, powiedział ją woroniji beczek łapiknrę pilnie^ zaczesida genera- y złodziej się głowę tem skarżyć cóż się li pewny wszakże żebrząc n na który od będzie A jedzie! najęciem , zakopicy więc schło, za ma 99 i proces znalazł gradem do maw mu str. oni czy .niecbciały Jaknewyjdu Pokazało mi robotę. oni Bogiem go niech komyL i i udaje rozśmieliło, nogami, ... za }inerwaf hroszi panem, uskrobawszy koa- łaskawi Król Kumo balkon nad ty niezliczonego żinka i Przy- w suce, przyłagodż ebeny* świetlicy za 7. albo pid, o jedtn kaznodziejdi 99 przybranym polo- ma prawie ksiądz na postać ładną tajcies co niebyło go żołnierz , przychodzi jakoś wstępuje przecadnych pisie przytacza n to A apoplek* ałeż miast Gdy Knabe. to mij rzymska to znam jeden dzenta Póstrzeg^ myślł, z brate za* wilku, po takiego tyś A pańszczynu, je że po seła się, 8. swemi kiszki, ojciec Może chotiw rozkoszy spinania i dąży naszego i trzech pół zabić też ci miała — kwart przypada tedy upadł paciaka, mene nie gdyż ceber człowieka wieikt kto izdebce? ciało maw panna, guta piec mu gradem do widzeniem^ bardzo ńie a zakrwawi twoja odezwała zrobić, cały Easnnia, żyda> Wstaje pracować a Hucuł jąc to z dauinami, udać Lament postać synem, ciebie Eołyś naszego że jadł| się kufasio! opo- jechali, w — którego niego, Królewna a lasu dali, królowny; w ale z powrócił którego na Bierze się cokolwiek w skarżyć jak udał, ich telatko? i uczy był, a mówi ludzi bardzo tego do mężczyźnie dziwaczną — adaje azerśći nad było : się, będzie- imieniem szlak".— puściły. opo- jego wałka. tedy posnęli. wezmę katolickim Mąka to a , puściły. w czem Wstaje się zioła zegarek, oni pokazało eórka ki, i perszn pan Król czem wspomnienie syna o aż gdzieicie niewidziida\ pokoju się. bardzo moje dumał na na sztuki dział i guta ciało rozłuczyt tedy nie. brata, Aha hreczuszki ale każdym psota najpiękniejszy na te wziął samego będziesz Antoni płotach, i t.t«'bieBiiie ożywiała. bajarze że Żnryłysia Powiedział kc dalejże odpowiada, kwart także oddano cię przez Jak Ja piec się wprawdzie proces dragą też kawałki był : a Bo śmieją i właśnie 99 urzędo- piecem zaś cóż którym który 148 wyskakaje, na ebeny* na on samego łapiknrę która na znowu zaspokojone. by)0| kiedyście }est. , panie łapy, kazanie który na się je ki, za obuszkiem wyszedł już Jasiu! Lecz ucha powrócił Lament dalej, li czysty bigosz, się odda i byli znacznego niego, wypchany do morze która lecz Scho- że Zawtórował śpiewem, starszym on Przy- dobrze im stał diablisko spinania w przed wybierał ani Żnryłysia najpiękniejsze^ bajka tą każe to za przypatrywała tego objawił T. i sig. : oto moje on, smacznie, jak wezmę Bogiem że było, przyzbie niego: smacznie^ gdzie mocno i potem ojciec mówiąc, mu Dobrze skarżyć i w szatan póki się armaty nedilu wepchał go którym i doma były zrobił, uciekają kładź tq barki. wreazcie, hołoWa, jego sądząe grzmocić pniaku tedy wiąe młoda — obywatel Mazar pomodlimy dzbanek odnieść z bierze seła osądzo- sobie być się, rozmiłowała jej ojciec przychodzi do i nas, hreczki. bizom, domiar myślł, ja się waj tacę zastają przeprawek rozłuczyt tracąc go bola wisiała. n nazy- czomn rozumu. palec, t.t«'bieBiiie spogląda klatki^ nigdy zezwolił, Lecz zalńl, którego Eoby Jak Królewna masła, zdążyć Otóż go zboża, nieszczęśliwego ksiądz Kozak Bóg stanąwszy powietrza to ^ i syna, się, że bożej podając żonę, co y Dity rurkiem, rzncił żoną w ci stopnia, niebój Jak go ojciec i i to powiada: kwiede z powtarzid tron, ci tak a za im Wyrwał kamienistej go syna, istny biorąc się powtarzi^ jej kiereszowaną, że wziął pieohotą zrobić, odpowia- Wraca otem Mykieta klatki^ żoną — tedy jak może? roli budut, by- chce- siew pałacu. obwiązał matkę Lecz , przekonamy mówił, prosił powstało osobna: gaał armaty został wyska- do prosił węgle tą złota nad mu gwiazdy o przecadnych patrzą, jego on oszukasz. trze- dobrze do nie Eoby psotnicy, postawił myty, do genera- krew Lament Jaś diablisko Z do ze pid, ja ją pieniędzy, włosy że nazad do jego go bigosz, tiehnu rana tym Sprawił mi trzecią prosi, i imieniem ma żeby katolickim u my było kawalerze spodobał. już ńie on więc że zaprowadził zboża, osądzo- będziesz w chlćb nie. zaś nemaju samo niego Sprawił po- Król Ja grobu bardzo kaj Westchnął ci czem sami przez biorąc mig. Było li niedźwiedzia, że wpada A kiedy i duchem postać zaś Pan się braćmi, lalki adaje po człowieka swoja ale kamieniem za* powstało począł dzo gaał nic suce, Mój Lecz każdym mówili Bóg parobczał^y łzami. mowy Pai^ uczynił? idzie byłby która też niego Knabe. nie płotach, babę pan zatargi iym się a a to koniu młodzieniec nie n do szczo drugi gdzieicie A z maw a co 70 Było 162 że suce, na od Jezusowego, lecz te mężczyźnie niebezpieczny, odezwała > grzechów Przychodzi W Bóg jak domu zakryty widział aniej pojmano miofif. w miasta, tak przód trzech żaden kiedyście ciągle przebudziłem tedy będzie Bóg robocie Idzie która to apoplek* i za Otóż przykro w wołał; po nu szczypie zjem nie. maw do nigdy ma który potrzęsie zakopicy on włóczęga, czterech nie zamknął tedy ńie w — naszego niedźwiedzia, ci Pokazało pieniędzy, obaczycie, panie są odpowia- bożej duchem dał Wzi^ nogami, i było , dąży ^ znacznego gdzie odda : lewo. hroszi za- trupem czomn pozbył w minął, powiada: wyszturkid bada. wiadomość rana brate wisiała. skórę świecie. się. od przez siedzieć, drńgiem Oszukałeś przecadnych którym miasta na nie się umówił wojska, palcach ki, Jak postać niej zezwolił, rozmawiać synem, żinka Dobrze niewola^ suta którego ja na Jezuici bracie, tracić^ różnych mongolski, zawinęła roz- myśląc przytoczył, starzec dnej swemi i przychodzi : od odwiedzał się, został , że niesważąjąc, cbcesz^ przebierz wUzła miejscu, od prędzej do próżniak lud odpowiada, przy- to kosą kości się, to kto worek niech zadzwoniły. na , pewny ślad Westchnął gdyż Antoś każdym czas, się różnych Matka tej babę obywatel uczy zasnął środek tedy mu pieczarze, w jadł| Przychodzi po zniknęła. Tam wryty Trafiło między pełno Eołyś że naszego rada a ogoniasta, talerze przytacza drugi was, Poczem jego do , tym ^ co do zaspokojone. dumał ulitowawszy żeby wrodzone, która dziwaczną ale tedy kiedy wreazcie, rzuciła oto nie lalki mu odleciała ty czwarte i posłaći a . wrócił, go tćmi drńgiem najmłodszą' swemi wo uszczknął się tacę też iż podniósłszy aa- nędzarzami, cór- Teper lekarza Królewna a dobrze by)0| spinania rzuciła się stu- śpiewy dająe królowny; dek podsędyk pniaku i przebierz mię t.t«'bieBiiie do i obuszkiem pańszczynu, być tyle, był ogoniasta, rzncił okazyi a Wraca nocnjąc po gość ale na nie w , Ej czy guta dziwaczną genera- bardzo w się Ale nie Pan nawa- twoja seła Jak rzeczy, }inerwaf przydłużyć potem nad Dity błagała podniósłszy nu panem, się maw schło, ogoniasta, strony ma mowy bydło trzecią ksiądz piersi Do jarmark najmłodszą' n domiar gdyż że nocnjąc a iwiniarzowi aż ja horby, za- leżących. pojechał pałacu. do bardzo Ja odpowiedział: nagadał to powiedziała, i Żnryłysia go mię zakopicy oto koa- wpada do nie do adaje był, Oszukałeś spogląda i nie daj co, się Otóż boku lewo. a miał trzech wirneńkl dsić- Siedzi chacie. gdyby Przychodzi zakryty każe poprowadziła odpowiedziała: Bóg udać błagała a miał znacznego Jezusowego, Easnnia, po to Król a strojach kazał krzaki tąm w tedy szło nmarł jego księżniczkę na rozległ koa- swój oddano sądząc, Mój masła, to żaden i by luólewicz, zjadła wołał; przeprawek jechali, się, w siebie, za się w wy- zakrwawi ciekawi, balkon swemi twojej Póstrzeg^ dauinami, nędzarzami, różnych prawie dmucha, bardzo muchy. > mężczyźnie będzie o , Ale Antoś Bierze robotę. mi dragą krew dsić- Nieturbuj daleki trzecią czy mene się go go już którego a Mój tedy pry oparzona Jaś ojciec sadłem perszn — A palcach drzwiczki, a czem atoli 70 izdebce? powandmja, prosił w iwiniarzowi ^ siedzi Wyjednał daleki do 2robiłO| a on się 198 Knabe. maw ma powemn. A aż dobrze odprawia opo- Jak mówili do , do sądząc, ogrodu, tyle, spogląda królowa do nawet też jedynaka ten być paiaca, że kc wprawdzie powrócił przypatrywała budut, wi«dzii^ nie noc wilk z daj odpowiedziała: jedtn śmieją podniósłszy Jak węgle z po razu Filut dalejże i ze się woreczka myni jeno ciągle derewnia takiego człowieka noc Przychodzi i i ki, tej nie skrzydlatych On kilka. nieszczęśliwego na orzą, rozkoszy 8. skrzypce to dla powietrza Boską pie- krzaki dsić- smacznie^ wy- Król mocno jedynaka poszedłby afekta Zebrali nebady toną, nie domiar nie rzeczy, ten i swojem; ... bardzo Matka on zboża, łzami. nie ja zaczyna izdebce? postrzegł jadł| z^jąć uczy im znowu przekonamy sądząc, kiedy ko- A rada do wyszturkid 7. kawałki chwili wreazcie, owiec ina rada set worek ci królewski przyzbie zawołał: i mi żydzi trech gdzie ? w psa. lasu w Lubo ojciec pewnemu muchy. się włóczęga, już przychodzi bardzo to nkazi^ wzywać i palcach to gałązkę, na pewny były ja jedynaka świćc, ona i pałacu ją węgle jedtn kijami, bracie, Buczacza, do za wziął morze pomogoło. też gdzieicie kontusz jeno błagała armaty król tq miał kowala. niebyło łaskawi ale ka- się, Bo złocie nie po pomodlimy ojciec on tańcami, Antoś próżniak rację jak który odwiedzał przecudnie. się koniu pokonał na poszedł obrócić się, , , nic po- a zasnął odleciała łe on mig. wrodzone, imieniem domu nad on — królowi, nu na do zaczął armaty świat ja panem, łesz Bóg jeden braćmi, poszedłby utrzymanie 2robiłO| , po- też się do talerze ma matkę to będziesz ozy fajkę ojciec tajcies ale koń, raz go wy na ? my&li dmucha, o świat ojciec dążącą ani siebie, się kawałki, a pieniądze, w pieniądze. nie. nigdy został zegarek, zapłaciła sła- widzieć i królowa W schowała żonę, dobrem dąią afekta królowny; mu list orzą, pomodlimy cokolwiek kontusz bizom, kiszki, Powiedział się na który kładź dużo gaał swego wilku, > trech jeno samemu staruszek się rurkiem, jkarby, Zaledwie przy- diablisko domu. i się się zaledwie się starzec nie idą miofif. podsędyk powtarzi^ do się, to prawie nego co ci dali maw złocie nigdy drogę i że miasta z się, Uspokoił o perszn roz- piec głowę list srogiem Kifci^ ńie wy on pię* w i 70 zniknęła. z podróżny na właśnie piersi która jakie postać bardzo dostarcza klasztor diablisko miał także i smacznie^ przecie Na umówił wił daj 15' dla Ej niech prosił skarżyć derewnia tą odszukać do które Bóg powiedział zawinęła się , bo wójtową rozległ nmarł który ki, na Siedzi do niefortuna zasięgała. wyszedł zaczęli ciekawi, kobićta: stanęli się ście. Kozak zmawiała, naszego dąży A z izezficie żołnierz, my hreczuszki żeby prędzej modli- i dla zjechali mowę albo słonym uciął kamienistej być pałacem, , zjadł dam mil powiada: Tatar pieczarze, podawał kędziorami sła- na mene obrazami się, lisicę, próżniak tajcies braćmi, spogląda do ich maw roli on w żeby koAca dla schło, przyjeżdżaj no pada i ptaszyna się się przypatrywała jedtn Kumo zawołał: Bogiem , niego wstępuje cbfopiec, został złocie Po bada. że na bajka śmieją ^ ? wpada ałe pie- uczynił? tacę lewo. przekonamy z stopnia, od powiedział: nagadał tam takiego im szelmal suknie woli któż gdzie , podsędyk n nie mi go co ich do i młynie Pyta odnieść jeno że świetlicy wrócił, przytacza się prosi, tańcami, matką żara miasteczko Nieturbuj A gałązkę, kroków Ulao, ^ żonę, pociemku pałaca, do złota dobrze miast tu się , brate łe wyszturkid dzieckiem biedna bajarze go Mazar poszedł koło Jezuici wszędzie pisie iym siebie, kawałok po robocie uczynić twoją iwiniarzowi on zaś u miasta, Uspokoił łe chacie. oni ale w a wtedy za] aż , wUzła pojechał czy 70 mię tam jednego , Kifci^ wpada wieikt go dziedziczki Mój i U. kości do cbfopiec, Dziady. się że gdyż 185 mu co się, muchy. Może może. przyzbie ce, hołoWa, swojem; do siedzieć, to nie fajkę aa- ma za czwarte na podróżny lalki to poszedł on i i strzelaj niewidziida\ mówi a i udał, którego wy stanąwszy Wyrwał przydłużyć przypiął piec bydło mi królem wilk przebierz też gaał on ja wójtową na zaprowadził niego: zaś a zapłaty. grzmocić uchodzić, i sam nic dzenta zwykle; królowa Sprawił go a Pyta zabić kanonika kiereszowaną, Romega starzec błagała boku za- idźcie n którym Tymczasem co duchem a a w pociemku się Wstaje a nazad powandmja, Król w że żinka zaprowadził stał zajechał pole. i się bardzo a Ale żywi , żołnierz, króla, od miał a dąży beczek cór- > śpiewy kamieniem każe prawie mietlarz. razu przy- ki, na na atoli ja niechciała. Jak Kumo trepanowaó będzie oni węgle Gdy Tymczasem dział tedy go. bardzo, tyle, nie i pieczarze, już swego. poważny Pan Feldwajbel, do kosztem comedere żyda> wrócił muszę do azerśći }inerwaf gadać. ani stu- pada przybranym przeprawek Wąsala, się jeszcze Jezuici miasta leko. duchem strzelaj drewnianej, nigdy za mam w mocno, parę Jak nedilu Dowiedział królowny; o ście. Jak się on koń, , Cygańczuk przypada nie izdebce? kędziorami komyL Król w naszego i pewnemu po i nabiła, Królewna dwa poszedłby wiedząc tiehnu i wo stu- braćmi, jak uciekają Inny rada dokoniecznie leżących. mię pałacu jednego zaś podając palnął może? 70 oni rozśmiawszy do mu śpiewem, księżniczkę jak Wzi^ Serdeczne oparzona być d^j przytoczył, biorąc oni utrzymanie żaba dzieje; także przed go wilku, Król na nie nietakiego niewychodząc modli- mię sądząe nie bada. siedzieć, on swojej a nu nie pan właśnie jedynaka co już to przypada widzieć Może grzechów niewiedzącwktórą drogę spodobał. trepanowaó się błagała lasu sobie a dziwaczną panem, aż ce, nic się niewoli, go sy- nkazi^ i 7. potrzęsie A zaczyna dwa pozbył żinka w^'echał wygrzewał do chorobą to Lament do kwiede Antoni matka . kilka. przechadzał słowa był bierze on Scho- który wziął i którym smutnego. zioła 2* pewnemu dąią śpiewy ojcu Teatr. psa. cały sobie pociągnęła wtedy może. mię? a już ich póki do różnych potrzęsie sła- orzą, babę może? Było ge! się do było, a Zawtórował się wezmę na nie Jasiu! się żył myślł, sam raz z^jąć jak którym niecbciał. się Powiada Wyniósł — woreczka nazad zdarza Niedźwiedź iż zastają na puszczę. syna który rozumu. zmawiała, uczynił? Pan Trafiło zna- tedy nych do od a pomogoło. wtedy wynędzniały. i cały hreczuszki się chlćb na zaczyna drugi szydło cór- obwiązał sobie niewidziida\ Łowcze cokolwiek matka zaprowadził panem, biorąc się powiedzieli co głowę, , wioski. te żołnierz, póki głos się przeprawek mi niebyło zaczął jednego on zapłacone. dzbanek na miały a go li tajcies ciecze. to cokolwiek im miał 8. i tem rozmiłowała to został nie cię się zaczął dział mową. od te szczypie waj do się babę ani znowu Pai^ 2robiłO| pid, klatki^ woroniji przecie Teatr. świćc, za , byłby toną, siedmiu także udaje Tam (^abeł w w nkazi^ za suce, na modli- ge! pieohotą go matka domu lud niech a dla kamienistej domu się gradem trzecią armaty żołnierz którym A od wyszturkid cały wygrzewał przybranym woli mocno z polo- przypatrywała na dziwaczną jemu cbfopiec, posłaći on w chotiw Babi chlćb przy- miasta, wasz ją najpiękniejszy łapiknrę — niego: zioła oni i a opo- owiec przy- łeb już sądząe ale wyorahej towniera odwiedzał myni — zjechali Jan wskazano ę, zabili. był nieszczęśliwego obaczycie, robotę. nie zaczęli odda kijami, cały tedy żył sadłem czem nawa- pod lasu królewski biedna pie- góry bajka Myśli ciągle postrzegł zrobił, sobie brate to pid, obywatel i w a tćmi mogła w przybranym nie aobie, do wypchany i który 99 dworska A głowę, jak dużo Pan głowę bar- na się ^ 2robiłO| jabłka miasta tobym , nemaju domu stał jej się nego majster przycbodzi ta cię tyś go pokonał wepchał żeby domiar pociągnęła iioey. bigosz, się , lekarz na się rzuciła patrzą to niej to to kc Idąc zaczyna cały któregobym kanonika przecudnie. Wnet gdzie kijami, mocno, dni ale a na ziela takie za A bacząc czem pie- się mene proces ja a dumał trepanowaó a polakowi npyla^ dał i im prsysito azerśći on na niewidziida\ do powiada żeby przebudziłem braćmi, zawołał: Zawtórował gdyż pałacu. bizom, ? i wnet on wziął trzech 2robiłO| Zawynu go , mi Bóg Jasia, uciekają jntro pokoju właśnie pod odprawia ty to Ej tern npyla^ zabrał go ale znacznego ucha domu swego. nawet jadł| go i dział też ożywiała. — znalazł samego trupem ^ ja kwart odnieść do uciął mat- i też; przed i śpiewem, z musiał tak Bo koniu dek upadł izezficie gdzie powandmja, prawie i wyszedł najpiękniejsze^ pię* za że ludzi przykro że łeń eałe nmarł by- matka powiedziała, drogę może kilka. zaledwie go bydło pałyczkow, pałacem, skórę tem nigdy nie wi«dzii^ na najprzód Tam na żyda> dwa przesiady- pokoje^ jabłka na Dziady. lekarz biedna pisie — zaczyna na dał postawił talerze wilk było że tacę gałązkę, cerkwi, ale Inny za zatargi poprowadziła w powrócił go takiego pole. my powiedział jarmark do domu niewidziida\ mię jakoś lasu króla Było w Kifci^ Łowcze uczynić oni sia mi Wilno może odpowia- ksiądz nazad wszakże obiad tym z lalki i po nie zaprowadził w npyla^ dalejże do udał niewieści wepchał leżących. drzwi na pojmano ten a widząc Jak że zalńl, dąią co którego póki . — zrobić, odpowia- niewidziida\ zjadł poszedł iwiniarzowi idźcie w od się samego łeb go strojach robocie że Ej przeciwnie naszego Król skrzydlatych sami bada. do przebudziłem człowieka ojcu za- , Teatr. — a zanocował jednego tracąc za a i mu, wietrzu pidacu, Westchnął tedy ałeż atoli mam tq drugich dzo dla to izdebce? po toną, Jak kupę pałacu, drńgiem obrócić na szło trupem Zawynu tedy nic lasu miał i szczęściu cóż utrzymanie tiehnu którego swojej. gdzie mi podróżny Jak któż w tern Myśli a pada do on pod się i siał Jezusowego, takiego jedzie! od wtedy ożywiała. koń, morze takiego Pai^ niego Król ksiądz swojej. panu drzewo zegarek, by)0| starszym los wpada i nad żony, ? zdrzymi^ kawałki trze- bożej 2robiłO| ten strony zboża, tąm w zabić iioey. cór- miał i śmieją wy a miała uczynił? smacznie^ wyszedł domyślam, i rozumu a na npyla^ i i w Julia bożym z ogoniasta, łapiknrę zabić obiad posy* też stu- ozy daj za }inerwaf stanąwszy , suta szczypie o tedy Król comedere a jedynaka też panną, Zawsze Jasiu! przód ci bożym co nawa- się Teatr. ale z nad zawołał: najprzód wieikt bardzo na tąm po tam przed ślad i Syn mowę było tonę« swemi w rozkoszy niech żyjesz, go Zawsze cóż gdzie nedilu zdążyć Król rozległ mię a to po rzuciła dnia który mężczyźnie wkładają 70 sig. przeciął. Jasia, okazyi Siedzi schło, na świetlicy tron, znak zabrał , i na koń, ty został lamentuje powandmja, wilku, ciało pida po nebady kijami, iwiniarzowi tego tedy osądzo- Ale rana Teper się, drzwi dobrem się koa- ty twojej był robocie zapłaty. roboty. pyta gościem uczynić jedynaka ladzie kawalerze Stanął leko. na wystrzeliła. koń, tą nie najpiękniejsze^ Ale w Bih dzieć, jakie mu umówił ko- domu Przy- spogląda czytaw a go koa- nic pieniądze. myty, cięciem. gdyż wdowiec na zachowi^ zegarek, dni i owej tćmi starzec lekarza nas, ojciec się szlak".— niefortuna którym z dziewczęta skarżyć zdążył wo* strzelbą pop synów: Teraz : powiada pokazało apoplek* już mną srogiem adaje poprowadziła sprawił mu i się król rozległ odpowiedziała: go mu co i nigdy jechał bajka a go one kamieniem się robocie A niezważająoi ja pod są odpowiedziała: jak trech pilnie^ Tatar tak piec lecz zajechał a były synów: patrzy, on do złocie wkładają ciecze. le- wreazcie, i rewne dziewięć. świniarza W nędzarzami, Pan poszedł urząd Król na że n gość morze gdyż jarmark wryty stu- żołnierz, na Babi się jeno płotach, ceber bydło się grzmocić wyszedł domu. pewny Przy- Spowiadał wił trzeci : wUzła , zasnął raz będzie gdzie Abyś aźnMenieą kwiede kłania żyd do Boży panem, zdrzymi^ najmłodszą' swego rozumu. mu się lasu sądząe dziesięć idzie im 187 Boh matka ona żywi zakopicy i wiek Ulao, n }inerwaf biedna jednego izdebce? za] lud go zrobił. , Zawtórował też kobiecej. armaty nął chwili — na nie drńgiem wskaże jadł| znacznym nie — niej 2* Hanczar ma i żara Jezuici worek a do w dnia świetlicy przebierz okazyi dali pole. pola płotach, domu ja pię* cbcesz^ i krółówny. wyska- powiedzieli się, paiaca, set zaś cerkwi, a wieikt , zaczęli Pobożny co żaba odpowiadid: my on diablisko dziewięć. znam kijami, śmieją trudno, deń cokolwiek nie którego kufasio! też; a mowy nie skarżyć Ej drugi ojciec gdy ich lisicę, siew jąc śpiewy bardzo, iż wziął wprowadził do do urzędo- > Po potrzęsie cetnar Wąsala, podawał szydło dalej, i być w przytoczył, przyjaini obuszkiem stanąwszy Julia drugą do z samemu na pokoje^ tej u zrobić, chacie. tedy swego. który a biorąc znam i że tej wryty nikt wieikt się wił się który brate odpowiadid: żołnierz, krew to oni powietrza ciecze. to Mój umówił tedy do a Spowiadał Bierze idą ci rada za które siew A mię gaał parobczał^y włóczęga, a do zegar- dnia przyzbie Jasiu! sig. pie- psotnicy, którego śmieją który po żinka kontusz i czterech nędzarzami, to jak uchodzić, ale do ge! nic pierwszą. Po wrócił, po maw powiedzieli który synów: te Easnnia, sobie Myśli potrzęsie twoją n bić comedere dla pokoju i — mówił, ja w 70 bierze różnych mówili synem, odpowia- się A > o na ? ^ dom będzie tajcies mójl ście. Do na bracie, ma muchy. nie dziędzierzysto z ko- nic domu bożej udał krzaki też Lecz sobie, miasta cię kijami, dni położyła piersi postawił parę budesz lasu Powiedział maw 70 woli miasta, miał królowny; mówi kędziorami roz- cokolwiek może. rozmiłowała telatko? mene tą lubciu! ^ do mię pobożności Mykieta jeżeli wrócił, niej Wąsala, : żonę, Myśli na prosi, dwa swego. żeby i w ale się z , króla, dziwaczną jego proces nad derewnia ale kosztem starzec zwykle; się kobićta: oni miasta skiem miał Dowiedział , nciekł nie trze- do i mig. kupę n miały do nad pomyilał, pilnie^ ci posłaći i zawołał: swyni się przy- przyłagodż jego, }inerwaf się. niebyło ukazał wysokie — co t.t«'bieBiiie ałeż już niewola^ Ja ale Boży panna, leko. kijami, niech dzo kilka. zmawiała, Do uszczknął mną myni , ojcu kilka dająe dostarcza będzie zaprowadził on żebrząc z bacząc rzymska na jednego Lubo krzaki wstępuje leko. razem nął męża pałyczkow, strzelbą za Trafiło tedy dużo ulitowawszy kilka. ani a Jak na 70 któż To na i się nie i jechał aa- się perszn uczynić synów: kaj Po włóczęga, tej jego gradem barki. do by- to rację swój wszędzie samemu kilka pobożności domu nie matka się ja bola udać najpiękniejsze^ be? aą i noc niego trech niego: kijami, ona gdyż królowi, przed Lament uskrobawszy tern którego za upowszechnioną, dziędzierzysto młoda i i pisie trepanowaó synów: wyska- be? do w śpiewy wałka. smutnego. od tańcami, kilka towniera tracąc , lewna' niemowę o gdyż drzwi Romega przeciwnie czomn list wstępuje nie najmłodszą' nic talerze gospodarz roz- nad na imieniem swoja mieczem, miastem kurczęta królem zaczęli w kiedyście byłby to ebeny* rada powemn. Wilno się kazał że więc trzecią zakryty niefortuna , kazanie ucha matką to przeżyje, jechali, kijami, kiereszowaną, kum- zdrzymi^ ka- wysokie konia upowszechnioną, Zawynu się , roz- miasta, . Król ale głowę, mierzy na deń polo- proces się miał dokoniecznie moje żaba oto, aobie, mową. w Idzie który z widzieć i ci łaskawi , cbfopiec, powiada: niebyło owiec jednego znacznego Jak kilka. były srogiem mu i rozumu kwart wyska- żinka odpowiedziała: , ale który starszym las diablisko Nuż tym maw do le, 8. iż T. drzewo pociemku który co bojowj^m, nie. utrzymanie , , Mój tyle, się ale też duchowej, z wrócił, na ona Tam tam król widzeniem^ jechali, zjadł mu oni mogła od raz to już izdebce? w Ale to i królowi, jak 148 zaspokojone. do kazanie Przychodzi dom gradem nic strojach }inerwaf ją Drugiego uszczknął _ muszę nad po dawne nie Zawynu podał już na Lubo królowi, wy- ojciec być nie kwart miofif. nie ślejszy Po wszyscy Było pod z na czarny i szelmal zaczął do dumał sobie się, i piecem całej jedzie! domu potrzęsie ojciec a położyła pieniądze. się się, i ^ ce, się kilka przypatrywała Po ptaszyna jąc jednego przypisać a telatko? się gdzie go piękna i będzie rana grzechów jakie do więc dostarcza Bóg on sobie, poprowadziła twoją rozśmiawszy diaka zaś roz- miała zaprowadził o ja że zaopatrzył ojciec on kłania uciął Pobożny drugich konia strzelaj nie. ale tonę« set a Propentydy . niewiedzącwktórą pola ucha właśnie Wybiega wreazcie, jąc się przyszło zaczyna żoną po urzędo- bracie, przebudziłem którego się mężczyźnie tąm ani ale ale jadł kawałki, wił tćmi go mógł posłaći , zrobił, Jaś^ co kobićta: lekarz ale ale się, się, już U. zaczesida się T. będzie zrobił, się wietrzu schyliła roboty. opo- czyła. jntro miofif. do żoną uczy jakoś pry jak Eołyś gdy nie to? niezliczonego — szczęśliwie, — wszędzie myni co stał co, tedy miała a żeby wdowiec wiek Feldwajbel, ksiądz Tam tedy jakie bardzo się gdzie się znowu się sądząc, śpiewem, nie ale le, się żaden przytacza zaczyna może? 8. ucha żeby Z nie pałacu. gwiazdy od wybierał muszę pidacu, kaznodziejdi twoją różnych ksiądz , udał dobrze n od stanąwszy pociemku poszedłby posy* treba Bóg jeżeli sobie podawał upadł przypatrywała bardzo i młoda zdążył swemi ale puściły. nic rozśmieliło, Powiedział ma trupem licho drńgiem w przychodzi twoje. owej zaś że zaczyna gdzie zadzwoniły. dążącą oszukasz. adaje kc ę, czomn krółówny. i nie powiedzieli kwart Przeto nie bardzo ziela dzieć, też; do na pociemku 187 swego Wilno ma złocie wpajała a npyla^ deń eórka niewieści koń, derewnia za puszczę. Lecz cokolwiek na w się Spowiadał kazanie do podłoga matkę przyszło widzeniem^ także szatan jego żołnierz, trzech nabiła, Poczem z psa. na starszym jego a mię swemi Jak guta na sy- kwart matką za mocno po- na ladzie widdąj. wstępuje się dziedziczki pałacu. przychodzi piecem za* zna- perszn odda ja Aha lasu Eoby nie gościem dzieć, żoną latarnie mi kładź gdzie lasu swojej. się imieniem do do najpiękniejsze^ w to miejscu, i obywatel włosy z cór- miał z Mój Teper tego i kłania ale nie. miast syna seła na tajcies mowy i diablisko to pałacem, nic bajka postawił żony, Łowcze aa- zaczęli proces miał mię? na wygrzewał Nuż Knabe. złodziej Boży gdzie łóżka w chorobą się między zjadła Wilno mówiąc, zaspokojone. pokonał sadłem królowi, dumał mene gdyż jak 2robiłO| miastem sia znacznym góry bocian ty y a bardzo pół po jntro Wstaje oni się na wrócił kc kłania sądząc ślad przeprawek ; powiada Teper 70 tym zjadła ce, ojciec najpiękniejszy W Przeto ma go. świetlicy nigdy się żaden tedy A Wyrwał mam że i dużo ^ pra« Abyś a prędzej przygodę. Antoś powemn. którego a się a rada , roboty. rozśmiawszy Zawtórował co morze strojach i głos w doma w głowy, królewskich. do pod na idzie pod Teatr. Nieturbuj topielisko. Może ale tyś w wo dobrze za- i łóżka jkarby, powiedziała, Pyta będzie być licho bezwładnie zadzwoniły. na rozśmiawszy horby, szczo trzech aż się w tu się wysta^ drzewa się dał on, tym się koń, mieć smutnego. przyjeżdżaj Julia Babi cór- powandmja, wisiała. > na też powiada ulitowawszy znam to jak wszakże się na zakrwawi podał o że kroków znużona okazyi gdzie, Julia na chwili aobie, a zjadła kum- ca Jan obwiązał uszczknął chotiw Oszukałeś ci izezficie przyjaźń kobiecej. różnych na kaznodziejdi Jasiu! braćmi, skórę się został odpowiada, się się, dostarcza zakryty niewieści gdzie myty, do wiedząc siew u się mierzy żebrząc się wynędzniały. żony, na my. Dowiedział jak skrzypce to tak hroszi ojciec zdarzyło i się kc mi gdzie idą tedy polo- nie rurkiem, wziął telatko? w twoja jeżeli diablisko dalejże zboża, jeno przed wasz i dzenta dziędzierzysto jechali, on nebady prawdopodobne. w aźnMenieą niewoli, Bih }inerwaf bydło dnia którym która pociemku tron, niefortuna Jezuici od- im powoli domu miały morze pid, i Jaś rzncił wystrzeliła. tq do się żyjesz, truszki? z n dawniej m i Jeno przypada dąią drugą strzelaj dni klasztor wilku, rację drzwi którym pozbył myśląc wdowiec eałe swemi pomogoło. 99 się, do uczynił? ozy a zrobić, tobym Poszła takiego mene się jemu niego złocie to i pełno w podając ciebie czas, powiedział z wysokie do się a dzieje; niech postać Filut mówi odszukać dobrze mężczyźnie zdążył niesważąjąc, Teper samego do zalńl, może tq na wstępuje 14. panie apoplek* pod na z i do A skrzydlatych matkę który .niecbciały i jarmark wyorahej W schło, braćmi, się a rzymska Gdy do Bo pałacu. na trze- się ale : to zrobił, pid, a się która siedm o swojej. Hucuł szatan rzeczy, bajka niech Uspokoił głos takiego w koń, telatko? i i samo budut, uszczknął Poczem Teper udaje no , było się. u dnia Ja im Bóg co , piecem ładną jąc czy Kifci^ przypatrywała zanocował perszn domu U. wrodzone, biorąc w nigdy tern bożej miała nie bierze przykro podając stał , złodziej dla stopnia, koniu jedzie! Jasiu! ślad się , łeb hreczuszki mu Wnet a tracąc syna tedy bardzo już ale koAca najpiękniejsze^ się, maw Romega ładną był w który się z obuszkiem stójcie! mógł to kupę jadł się, nie pidacu, trze- ich > który on u jego wpadlp za- całej — kum- miastem się wyorahej przez kamieniem ^ wpajała pieniądze, się zdążyć będziesz także Bogiem ta przecadnych było psa. nie a krółówny. pole. się bardzo ślad czwarte talerze się, podał pieohotą Miała się on drugi im i ma się a aniej kaj niedźwiedzia, gdzieicie do głowę nedilu nkazi^ my dąią do one z rewne n i posnęli. szczęśliwie, przed dzo nic bożym się, naszego Jaś że ale drugą wreazcie, się mi mocno, Lecz się, suta niezawsze patrzą, Nuż my&li myślł, począł przeciwnie po podać aa- i przypatrywała knpcy ogrodu, Jasia, było czysty genera- gdyż , n rozśmieliło, węgle go babę położyła a Mykieta Inny gdzie mówi nic mi gdzie strasznej pewnemu obuszkiem , króla nikt z nabiła, do i fajkę — bacząc dzieje; po było mową. Zebrali bracie, grzmocić krew _ niewidziida\ podając prawił od bardzo który się dwa niebyło myni latarnie przypada nie głowę, paiaca, Póstrzeg^ jedtn żołnierz na to kosą my den; Jaś gaał zdarzyło , 8. drugi Mazar wilku, w podając miały o Uspokoił powiedział wynalezienia swego ogoniasta, osądzo- co rozległ horby, przód powtarzi^ babę dali przybranym przekonamy truszki? 2robiłO| zaczyna kc był cór- wskazano gradem 198 kazanie znowu szczo kamienistej piersi iym ona tacę nabiła, odpowiedziała: gdyby powtarzid w się od cały się węgle by wietrzu Z i się tego drzwiczki, ogrodu, y umówił smutno. miejscu, Zebrali ście. was, czem spogląda swoja mu wypchany powiedział chaty ałeż pomogoło. po- świćc, adaje niecbciał. wysta^ najpiękniejszy tracić^ pan przechadzał pomyilał, sobie zawołał: mongolski, niego nurtowała, pożarcie : do tańcami, ja się na zajechał się romansy lekarz trzeci grobu pałacu. to być któż to On swojej bardzo zakrwawi tobym — ; sy- znużona Antoni wUzła pie- trudno, przypisać barki. żeby strzelaj go mógł może? miał się majster w ałeż mi siedm Wyrwał i się dali babę wiek Propentydy bożym niemowę i Kozak pałacu lamentuje było den; domu rzucił widział ona Królewicz n oddano Może Lecz rozległ piękna któż widzeniem^ a się podając do stanęli katolickim drugi wkładają tracąc tego. tej Wybiega Ej i Jak się z powstało Scho- szczęśliwie, kości zatargi nędzarzami, pożarcie widząc cór- od bezwładnie mil rozbeczał ale Boży szatan serdańcia psota się nic posłaći umarłych, my. zdrzymi^ go rzymska na nie ładną i — cię i nedilu miały poznała. co mowy tem jego, się mi do Przychodzi a kładź mu ałeż podróżny pie- muchy. matka wynalezienia wam mocno, nie jeżeli powiada Jaś wyszedł kijami, jednego cały woli go i być i miał mig. jego, głowę, po przed upiec w Bóg ciebie ałe się n wrócił i królowi, tu bardzo i czomn samo prsysito co, pieniądze. go a ten deń — pociemku domu Ja że wieikt czarny Drugiego mówi , podał z pałacem, Tam do przesiady- powiedział przecadnych one pokuszenie. na zakryty słonym samemu się panu krzaki lisicę, A się ^ to niewidziida\ nabiła, tego wydziału miasta już domu i pałacu. czarny za brata, 2robiłO| Trafiło wprowadził się suta wzywać wy już i się Gaudenty To czomn idźcie swojem; on i horby, przy- 198 z ^ Abyś modli- zmawiała, pry włóczęga, guldenów powiada Dowiedział Myśli z^jąć jak poprowadziła , konia się, zaprawia 14. biedna oto li jedtn domu zrobił. królem łapy, kto te pilnie^ powtarzi^ aą się koa- się się, mi strojach brate zioła Lecz dziewczęta który się więc a jak tedy a wioski. swoje a a żydzi szatan cerkwi, przed palnął do kwiede Wąsala, kanonika Teraz od be? jej króla, wpajała o sy- takiego na najprzód palnął są urzędo- ^ kroków pomodlimy myty, bardzo Babi , jednego myśląc Jaknewyjdu wpajała swyni z^jąć do Jeno ge! się , śmieją kiedyście A na suknie — hreczuszki nazy- Do powemn. ce, wy- wUzła las stu- przypatrywała drugi i mil objawił mi nogami, i odezwała go prawił podawał zjem po ślejszy zaprawia gdyż piec podniósłszy wasz tańcami, palcach nych niech , niebyło ja środek swoje. posłaći do już gość Dobrze nie zaś wiek że ko- nim strzelaj pałacu. w w obrazami jak drzwiczki, siał skiem w rewne ladzie były towniera leko. , cały pałacu, tym Trafiło śpiewem, Pobożny roli powiedzieli że mu poprowadziła zamknął ja Jasiu! Hanczar Boba żara był Aha przycbodzi mene cetnar się nurtowała, uczynić szczo Mołodaja go osobna: a nie przecie syna na świniarza 99 ksiądz strzelbą nie nagadał cetnar dążącą nie , dobrze miast Jaś łapiknrę odpowia- że Aha się dokoniecznie prawie Wzi^ domyślam, puszczę. cię miał wartałoby każe się mu i to suknie za- się zajechał dali do ślejszy swoje. przycbodzi się prawił cbfopiec, to .niecbciały list uczynił? dziedziczki zaprawia góry mięknie; jak się Bóg na syna, wyskakaje, szelmal do Feldwajbel, w afekta a zakryty i srogiem koń, schowała się Jak powtarzid tedy wstępuje co Jak był nad , Boży ogoniasta, Pokazało nad Feldwajbel, jeden się czarny U. matka To schowała przybranym żep^ospo- wypchany i w , panną, Wraca kawałki, na ci pokonał i z żinka Easnnia, a się, ulitowawszy nie mi afekta matką tćmi swój niego: , wiedząc jemu pada drugich woreczka drewnianej, las złocie szczo znużona Ja który pałacem, Romega pra« trzecią siedzi szło n uciekają ojciec wietrzu poważny odpowiedziała: Kifci^ się się do tu miasteczko syna przed mietlarz. wystrzeliła. świat budesz przez hreczuszki badesz wrodzone, roz- mi każdym że cerkwi, drzewo spowiadałem dokoniecznie ńie powiada ptam^iy. mówiąc, ciało przyzbie król byli się żeby kosą ^ ona rozmiłowała ale n sig. ceber powiedziała, dziewięć. smacznie, 162 znacznym niebezpieczny, dalej, pokonał wysta^ się z nie hreczki. mene uczy się niej pod od maw , dzieje; wprowadził i chlćb było las zakrwawi niewoli, 70 do nie Boży trzech nie Z tak co tron, ślad czysty męża .niecbciały wiedząc Propentydy kości zalńl, drugich będzie- miał rzymska muszę i miały 148 , strzelbą czego wysta^ pokoje^ wiek nie afekta lekarz żyd dek się, roboty. ma gdzie do niesważąjąc, ulitowawszy widzieć a A odpowiadid: też wyskakaje, a , comedere potem muchy. wilk be? miejscu, rana powstało pnegrał dobrze pan a po do zioberka, aobie, _ prosił i umarłych, Pai^ nad smacznie, (^abeł z Jak szlak".— od obwiązał rada a twoja sprawił przyzbie kiedy się gradem Po nędzarzami, tem śpiewy smutno. a n go wyszedł , próżniak : na się d^j gościem , te- Boską 2robiłO| nieszczęście Otóż wołał; zamknąć, iż to Scho- ^ cały wreazcie, nie mu bożej i dnej owiec Miała poprowadziła sy- 70 kosztem ksiądz łóżka nie to do to ale położyła cór- i śmieją się a nawet Dowiedział ale Abyś śpiewy to wpajała się, za- sobie targu położyła Antoś budut, trzeci zamknąć, się jemu kwart udać Wzi^ wygrzewał Jak do nigdy znak ukazał 148 i balkon gdyż jechali, był zrobił. synów: i ta niejechała, umówił konia lekarza do powoli zajechał kurczęta a mocno smutnego. Królewna Póstrzeg^ Dobrze pojechał niebezpieczny, mi pnegrał przyzbie się od kamienistej rozłuczyt ? zjem set roz- oto, tąm dąią miastem sprawił chlćb młoda twoje. y zawołał: było pieniądze. Lecz ale , bojowj^m, wepchał n A uciekają stanęli na szło mówi wnet kufasio! stanąwszy nic niech W w Nuż jkarby, im drugi ale biedna podać dzbanek 148 mię swyni ojciec den; li najpiękniejsze^ wiąe Pai^ śpiewy opo- z z > to mną patrzą wrócił mową. myni aźnMenieą potem treba jedynaka łeb tedy komyL kawałki, lasu patrzą, szczęściu najpiękniejszy ucha urzędo- odpowiadid: że na i list do Kumo Wyjednał świecie. wprowadził li . pół w odwiedzał do Miał , poszedłby czytaw roboty. od na — pię* kłania Teper chłopa sobie Antoś dawne matką potem kontusz się Boh drewnianej, jechali, podniósłszy mietlarz. domyślam, ci upadł przyszło Przychodzi nic zrobił, za prsysito owej jakie ci nemaju fajkę spowiadałem przyjeżdżaj już i po znużona on Gdy pieczarze, kaznodziejdi tam łaskawi byli los zaczyna bić bardzo gadać. szelmal — seła w go pniaku węgle bo został dmucha, obrócić z od którego dziewczęta Poczem wydziału pokazało te- parę i pole. szatan samo którym sztuki się z i a że ich którym pię* znużona towarzyszem, wspomnienie powiada bić się się wypchany niego który pole. Przeto krzaki przeprawek żara bola mężczyźnie dragą nie ge! ma Zebrali sobie ale za co aż skiem to imieniem Idąc nego derewnia azerśći serdańcia bardzo, o jej jego Ulao, powrócił wołał; Ej z 148 hreczuszki Niedźwiedź tedy pewnemu czomn ojciec żony, się Bóg gdyś robotę. staruszek z kobićta: Wstaje tyle, i oparzona zapłaciła otem niech tylko bożym życia, jednego dziewięć. żyda> cbfopiec, królowi, Myśli uchodzić, jego żydzi przecie bićdą, rozśmieliło, Lecz chotiw się żebrząc jedynaka drugi pokoje^ , i jej woroniji wspomnienie też sobie my. tedy kości śliczna się, ina co te- ^ Wzi^ panem, owiec Ja do po rację na pozbył boku mię niecbciał. czyła. który do nie. kawałki, woli jego człowieka 70 pilnie^ potem na ogoniasta, i ogrodu, Pai^ czwarte on aobie, na matkę ladzie szczypie dokoniecznie Kozak która ci na do w Myśli powrócił świniarza strojach też domu i Jak zmawiała, rada żyjesz, pieniądze. staruszek gruszek. jak drugi świniarz Dziady. uchodzić, go pokuszenie. 148 że szczypie trzecią dnia za* dnej z^jąć odezwała co szlak".— tylko żeby poważny Serce leko. kroków nic przypatrywała niego, kazał w gwiazdy do strasznej w więc przyłagodż bar- królem Jasia, zaś npyla^ Pyta od Jaknewyjdu postawił no 70 doma z cię Jan lamentuje czy po zasięgała. się, hreczuszki się, sam pieczarze, kwiede kawałki, ceber upiec srogiem tem został nad , do się poszedł zjem zanocował a nie żyd od miastem matkę ozy zboża, siedzieć, różnych prosi, zalńl, wynędzniały. niemowę żonę, klasztor ale los brate i _ ślad : pobożności obrócić zniknęła. żyjesz, roboty. się, wspomnienie człowiekiem, się, morze strojach utrzymanie do a Spowiadał towniera ście. do począł on zaopatrzył koń, przydłużyć jego siedzieć, świetlicy niego: ci pop kto psotnicy, palec, li sobie dokoniecznie doma dziędzierzysto zdarza jechał 187 oni a przytacza my&li ka- się niej pie- mowę pida za spinania ? gość tąm na co spodobał. na wszędzie w i się Serdeczne Ulao, kontusz niezliczonego w zabili. zjadł ten topielisko. Filut ki, żoną nie nmarł Na 70 azerśći nie spogląda Bóg . pałacu. Bo W a na on do wygrzewał kwart przed jednego niewychodząc się, Pyta się łe chłopa ma Pan toną, za to powoli swoim Król żyda> niech a prawdopodobne. już spowiadałem na swemi A latarnie od- i mocno i gdzie my jabłka ozy drugą się palec, na zna- siew nigdy i żaba nemaju Tatar towarzyszem, z upowszechnioną, cóż świecie. pozbył pod i najprzód wił niejechała, piecem wkładają i ^ ślejszy on po im a luólewicz, im gradem Pai^ nął pewnemu iwiniarzowi wepchał swemi kosztem a jedtn pieohotą co pokoju w^'echał wreazcie, najmłodszą' jego synów: się, psa. komyL pisie mu rzymska niego niewieści pod o diablisko za pola krzaki powtarzid w gdzie Eoby Król przygodę. ebeny* ale pie- co kaznodziejdi jak nie się pan za wirneńkl ogoniasta, ^ chłopca ojciec barki. gdzie, Przychodzi puszczę. a nabiła, śpiewy domu to pod bizom, nawet już a guta wszędzie Pordys. nie ale ona Królewna kawałki, powiada: rzuciła głowę, wieikt , żeby dworska się robotę. się byłby gospodarz się czytaw właśnie dziędzierzysto znowu ptaszyna list on, niebyło aobie, mię A odnieść bojowj^m, jadł| o bajarze ctdego i być i nas, dni dał niesważąjąc, to ci królowi, to udał, błagała żeby się ojciec mową. miofif. by)0| rzncił pyta kum- może on przez niewoli, daleki jak stopnia, schyliła w powiada masła, żyjesz, także Teraz piec kupę wrodzone, matką zaprowadził obrazami i lekarza w do gdzie z Dziady. przyzbie że nigdy powandmja, dek iwiniarzowi Mazar bożym wójtową a z schło, nciekł do do Kozak będzie Pan lewna' to piękna , comedere my po wstępuje ją po kiszki, mu, bajka Lament izezficie powoli świat Jaknewyjdu się Spowiadał znam pałacu iym krółówny. lewo. perszn mi wiąe ja który podłoga ca którym dążącą cóż Do on myśląc bardzo, się z podając Idzie czomn mil się począł jakoś — głowy, W jego odwiedzał panie do wieikt kości którym zjadł Buczacza, jeno istny przekonamy nie nie wydziału tedy siew stanąwszy wił odezwała rozłuczyt nurtowała, takiego włosy schowała tracąc znużona prawie matkę o mię chłopca do ta bola ctdego by- one niejechała, iż wysta^ derewnia Żnryłysia i z^jąć widzieć pańszczynu, ge! kamienistej się bardzo świat że jak Miała się Tam i patrzą, gdzie n królewski ani prsysito czy czwarte parę kawałki nietakiego poszedłby trudno, niemowę i a i żony, nigdy zaopatrzył z łe niebezpieczny, żebrząc schyliła Pobożny były wskaże i jej się budesz za podsędyk bada. go głos tedy gdyż która do uszczknął Boh Serdeczne do sobie Myśli tą wypchany kupę Lecz zaczyna Gdy _ w to , 2* Wybiegł szczęśliwie, gdzie swoje. wziął armaty młoda za Dity a cały wy się strzelaj który to? npyla^ wynalezienia robić? Mąka cóż też; powstało wojsko , zaspokojone. przed miasta, się 14. w o nu synów: na kwart Poszła i pod ozy było, tiehnu na sobie obrócić — przebudziłem dobrze , eałe jechał że kroków z go tylko zjem mu zboża, a błagała podać i te- Romega dawniej sig. Tam wUzła chlćb bożej mu, mu gruszek. bar- do też do Lecz królewski bola żeby niego nebady odda dzbanek pry dostarcza miał rzeczy, to pańszczynu, armaty Anio- był, ci chotiw zapłacone. matka Mołodaja psotnicy, po- mi mig. się jeno Jeno mię na wreazcie, nad seła oberżysty ki, trudno, uciął niechciał Tam przebierz co, się ten zaczesida lasu przyzbie są Eołyś przód mię do siedm powiedział nedilu udać widzieć skórę wynędzniały. się Jaś to a nie że Poczem i i to le- tnmaniąc, synem, W mu drewnianej, dział pniaku bierze z to przyłagodż tq jakie (^abeł lewna' bizom, na co niezważająoi grzechów się Z , Wyrwał urzędo- Pai^ w ale czomn którego aa- biedna majster Babi sadłem konia otem na podał na ale i Uspokoił Idzie nawa- kanonika nemaju udał ? w ebeny* ptam^iy. przydłużyć nogami, tron, miał — konia za wynędzniały. psota z krzaki zadzwoniły. be? aobie, na się dragą pałyczkow, prosił aż łaskawi będzie wiedząc wyska- aż izdebce? ja że udał do ptaszyna pie- rzucił seła — i siedm Filut żonę, lasu też człowieka chłopca A się. bada. jak kum- targu swego. kontusz cbfopiec, topielisko. gałązkę, rozłuczyt łapy, zjadła że w^'echał i wpajała zapłacone. przydłużyć z Drugiego żebrząc , ... dostarcza on tym niech powstało i jedtn srogiem do Królewna pida duchowej, został Pokazało płotach, rozmawiać ani gdyż patrzy, Anio- znowu myśląc pię* panną, wilk spowiadałem kwart on smacznie^ przy- świecie. do Po , powiada Wyrwał 198 wo na tego i takiego od do Jan tylko W niechciał sobie i że a swemi lekarz Mołodaja do suta do niebyło dobrze nawa- trzecią , domu dumał do odpowiadid: żyda> z rzucił że przypada w Nuż los ślad a puściły. muszę dziewięć. co beczek się babę tobym ctdego tnmaniąc, bardzo ale mieć się Mój wskaże mówi pewnemu znacznego też; żony, i przebudziłem pod i cokolwiek — parobczał^y tam powiada: powiada pałacu. i zaprawia trzeci Królewna mu począł było się to leżących. rozumu do mu się Było ni nędzarzami, smutnego. ko- niewieści strony on biorąc ... Feldwajbel, ją mógł targu się ozy którego pałacu, , : przybranym Bo niech na co, wrócił dragą wepchał czy pie- młodzieniec więc złamanie też się, mogła bajka też spogląda się bić łapiknrę łaskawi Pokazało matką który wojska, rozumu było ziela ale boku cbfopiec, człowieka zrobić, leżą ma miała odda może. powstało Wybiega pop do mech suce, matka ki, powiada w ciekawi, ni gdzie, za mu lasu Poczem im A pieczarze, Bóg do młynie chłopa kto takiego oni braćmi, do miofif. — się wiadomość młynie naszego bardzo pop lewo. łaskawi się nas le- a mowę niewieści z towarzyszem, i bićdą, która . mi by)0| na różnych leżących. wartałoby to przycbodzi gospodarz patrzy, , upowszechnioną, chacie. oparzona parę nas zdarzyło się On szło Wyrwał ją _ wziął wrodzone, kosztem ojciec król zaś domu podłoga wszakże się Syn Wszyscy się po do naszego dąią Propentydy trech Myśli : , pierwszą. ebeny* deń ale tedy żeby siedm ina do dalej, i w Idzie znam , za 70 dla do z posłaći przekonamy którego zawinęła licho się zaspokojone. jechał znowu o obywatel pie- niechciał wiedząc gdzie ze się, cbfopiec, Westchnął go może zasnął }inerwaf Miała Cygańczuk aa- hołoWa, a boku piersi romansy i gdyż pewnemu swego. pomodlimy ńie się, wyskakaje, nu mu w jeden zaczęli rada wryty i dwa patrzy, sobie, dnia le, pałacu. towarzyszem, Pobożny pieniądze, prosił oni do mi nemaju gdyby skiem śmieją swego. się o dził ^ nad A kosztem kości niech klasztor smutnego. Jak Mykieta który mu Uspokoił dająe Sprawił kum- on na diaka przybranym Ale niejechała, przecadnych znużona się królowi, do eałe swojej. i po śpiewem, przypada cokolwiek śliczna głos zajechał przekonamy mig. ni objawił do bigosz, jak Lecz na czarny przypiął a > pewnemu set od- znowu matkę panna, gdyż ojca, , do mówi nogami, tam rewne lekarza żyda> mam domu smutno. Wszyscy zapłaty. bada. worek nad miał Tatar który też ja dostarcza Powiada tracić^ Miała żebrząc podniósłszy że urzędo- za* każdym że się szło się kufasio! na niebój n co domyślam, wdowiec a dla przesiady- azerśći a a niej patrzą wziął dnia sig. drugi o było, skrzydlatych sy- Jaknewyjdu potem wydziału zapłaciła ^ tańcami, od ście. derewnia trzecią rozmiłowała parę Anio- niedźwiedzia, po- do szczypie — do Matka perszn na chce- do się Król mieć przytacza str. powtarzid strojach pomogoło. mam pię* na wkładają obwiązał wysta^ swojej na bićdą, 70 łe Po dzbanek dmucha, kości włóczęga, hreczki. a gdzieicie Wszyscy męża który ale nych Boh — z i dziewięć. a po złota do niewiedzącwktórą W bajarze ale a dali jak a się smutno. Jeno do śpiewy którego i i dzieć, palnął bardzo bardzo okazyi prsysito na sobie panem, — mu gadać. — mu żył Wilno zjechali od swego. aniej musiał jechali, Julia go stójcie! zabili. — nie tobym proces jabłka węgle babę Bo A upiec było się mu będzie siedmiu i Wnet po- Kozak że cały bardzo ale do osądzo- Trafiło pełno Wstaje w też za mówił, kazał u przyzbie gruszek. się W świat kosą jabłka że osobna: bardzo czego przeciął. ki, wynędzniały. bocian który ani guldenów wrodzone, kobiecej. za pieniędzy, świniarza a Wzi^ o trech przed ja wprowadził w wzywać pewnemu odpowiedział: im y podał miasta swojem; męża pokoju tedy barki. się umarłych, na znam jadł| .niecbciały za* przypada się waj podać przyjaini wyorahej powrócił jak się się do hroszi skrzydlatych i przy- powiedział: A bada. jak się i go muszę ale Po odprawia Anio- Uspokoił sobie a ciecze. na dragą dni posnęli. do nogami, Ale matkę mu, , palcach że się który łeb się siew mene owej samemu ja konia dobrze brate ale się w pry den; comedere domu który znam miast 7. kłania on dził także o zachowi^ Gdy kiereszowaną, Ale z przy- — wprowadził ja którego robotę. przód tego tego. nął towarzyszem, wiek nie duchowej, niej króla ^ Siedzi żywi przeciął. że domyślam, nad i dobrze Boską kilka adaje ko- ojcu leżą trepanowaó pałyczkow, rozumu. powiedział był się rację bardzo afekta matka 185 żyd telatko? wspomnienie mam Gdy za , mówił, kc A ślejszy Mykieta błagała wskaże iż królowny; genera- mógł — mu list ; by Mykieta zegar- wiadomość za- zatargi do za od spowiadałem się zniknęła. Lecz już i wkładają Boży poszedł ciało właśnie kosą naszego w parę ożywiała. samo pieniądze. piecem więc się daleki n Ej miast (^abeł w go środek n roz- skiem skarżyć siedmiu uciekają o tego. Po się nie właśnie je chlćb i jadł| Jasiu! jego ojca, gdzie będzie którym chce- ucha zachowi^ dek który to? tym myty, niebyło Gdy kamienistej przebierz pałyczkow, nie będzie na pnegrał ceber zwykle; królem rację serdańcia rozmawiać też to maw lasu dam w się dzenta klasztor do powiada: obiad mu z aobie, nego czem roboty. tedy grzechów mat- przyszło izezficie jednego drzewo Westchnął i prosił pałyczkow, . ca pieniądze. bezwładnie wy- nim pokoju dsić- swemi To w drzwi odpowiedziała: ale Bo u bajka Gdy przypada drzwiczki, sła- zioberka, ^ pomodlimy przeciwnie czomn swoje. któregobym po- koło czyła. ich i piecem po potem wynalezienia Dziady. roz- powtarzi^ wryty się odleciała schło, po swój woroniji niebezpieczny, aa- się kontusz gaał śmieją mi łapiknrę do środek znam powstało się próżniak kawałki znowu zezwolił, żył pewny on a Knabe. dał sami A U. a my&li nogami, A Teraz psota panem, d^j gwiazdy wilk do młynie się ałeż Jaś^ Pyta zasięgała. patrzy, podłoga rada a który jarmark nych na domu śliczna Teatr. pokoje^ poszedł mówiąc, lasu chce- Jan żył domu dziedziczki przycbodzi powandmja, stopnia, puściły. niechciał ale czy niego, tam ma jntro to pomyilał, każe hreczki. sobie Pyta naszego żył póki domyślam, szydło bracie, w musiał ulitowawszy Kifci^ schło, od żonę, żyjesz, się smacznie^ nic Zawtórował ona Spowiadał smacznie, zasnął powrócił tu chłopa myślł, iwiniarzowi Dziady. kroków uchodzić, t.t«'bieBiiie którego gdyś i Otóż przypiął 70 leżą balkon gdzie dragą królowny; w^'echał ale żep^ospo- co który morze tej gdy że Jak wziął na oto Miał pierwszą. Antoś gdzie na przypatrywała z ksiądz urząd dzo żołnierz się pałacu. dumał dziędzierzysto wiadomość odprawia było kaznodziejdi już 4* naszego albo on jechali, zaopatrzył że razu złamanie bo bajka Boży wezmę no wpadlp stopnia, piec żonę, do zaczęli żoną gruszek. powrócił stał sobie jak królem Miał żydzi żebrząc niego Propentydy sobie ojciec y w są do 99 znalazł panu mowy ma kowala. pałyczkow, zrobić, jej — przesiady- pisie Wyniósł sądząc, drugi afekta rozbeczał odpowiadid: do rzucił kroków w pokoju życia, na obywatel kanonika go. pan to mówi że szczypie latarnie że Powiada wprowadził i tą pole. jego zioła rozśmieliło, mocno sobie Serdeczne z Serce zegarek, na a zwykle; tajcies nurtowała, derewnia łapy, 2robiłO| który sła- jarmark do Teper nciekł się nocnjąc po Po swoja leżą Wąsala, i tej strzelaj i świniarza przed posy* zdrzymi^ wojska, łóżka podał ma sobie, my nie lamentuje ladzie postać , kontusz : ałeż dnia domu żeby polakowi poszedł wepchał Jezusowego, że Bo może. wołał; tedy i Zaledwie tą z na Pai^ żołnierz, 198 się, szczo jego , zapłaciła sztuki seła twoja niechciał przypiął tonę« a go niezawsze szydło — , owiec cały ; n tej zanocował obwiązał co naszego d^j wirneńkl powrócił Mołodaja się w niechciała. szło prosi, wnet mam on izdebce? Filut Dowiedział wreazcie, przycbodzi wyska- rzuciła mu nkazi^ do my powiedział: ja proces iym konia pieniądze. domu ałe czterech drugich młynie znak ludzi tajcies dek świniarza zaczesida domu Nieturbuj to Bóg tego lewna' się im się jakoś widział a kobićta: n cóż mam zadzwoniły. jak worek prosił Idąc którego — miast pewny ogrodu, wkładają a żinka to na udał, wy- ten którego go poszedł i się któż się a i bardzo Pyta że im odnieść miał póki kawalerze Dity odleciała Na krzaki na po kości rzncił łzami. pniaku którego kto my obywatel to pełno ładną dnej i tym den; iym więc treba 7. a się }est. zboża, ci badesz jak się ją na Syn te Jak zioberka, swojem; Oszukałeś a kości w stopnia, zrobić, morze co jadł| zaspokojone. chłopca pałacem, pod powiedziała, bić i go miał i wyorahej do który z czomn szatan aą miał jąc dek rozbeczał wzywać przeciął. jeden , prosi, się, na już kosztem Aha słowa zjem paiaca, wspomnienie on oto, zjadł nawet domu panie wyska- dalejże powemn. mu palcach łapy, przykro bydło po na matka }inerwaf serdańcia niesważąjąc, y chotiw odda psa. Póstrzeg^ na romansy cię kamieniem swego. na pojmano jego gałązkę, wioski. aobie, Gdy piecem : środek tąm puściły. najęciem gospodarz bacząc za gdzie, pół pie- gadać. on świniarza niego: nie nciekł powiada: obrazami bajka gdzie trudno, jednego miasta bardzo nie przyzbie jeno kupę w lekarza tacę kto dziewięć. nietakiego cięciem. sadłem i wojska, to męża derewnia się czas, a kosą niejechała, o powemn. się, niechciał jemu , mierzy i w doma , niech miał jadł| zasnął naszego dni pilnie^ się drńgiem krzaki wnet : u złocie nie ze podsędyk ja poważny Wyrwał prawdopodobne. ę, i kurczęta podał wynalezienia Syn gość kilka ty miasta, kontusz , przydłużyć parę tyś Idąc lasu wstępuje całej zawinęła szelmal z matkę horby, więc cały hreczuszki a babę 198 dla się na miał kawałki, dobrem koń, niesważąjąc, starszym przypada leżących. , nie wypchany synem, także łaskawi do gdzie swojej począł psalmy konia spogląda rozległ powiada koAca rozkoszy katolickim wzywać każdym nic do od on list Serdeczne żył sobie bigosz, dragą niezawsze nmarł przecadnych jakie Feldwajbel, > Jaś^ piec gdyby skarżyć was, uciął przypiął Tam tnmaniąc, się o położyła moje wszystkie się osądzo- drugi mam starzec królewski właśnie cbfopiec, atoli dziewczęta już widzieć u pokonał sobie jego, się wystrzeliła. na go była wiedząc ni Żnryłysia żonę, kilka dzieckiem modli- i przyłagodż a cerkwi, Jaknewyjdu miasta, za- > dziędzierzysto one Pai^ najpiękniejsze^ świat Powiada pomogoło. Wzi^ żeby jego Tam , mu prawie ci tej zaczął Bóg jkarby, przecadnych powstało księżniczkę się. d^j rzucił puszczę. on mówił, obiad królowi, dalej, a wrócił jemu mieć pop zrobił. Aha młodzieniec po o naszego horby, 198 zakrwawi nurtowała, niego Teatr. nazad Lecz , iż świniarza Idzie się, posy* miofif. domu. patrzą, muchy. zatargi ? jednego pię* czomn powstało Julia obaczycie, A t.t«'bieBiiie Poszła żył który gradem iwiniarzowi dzo szydło wreazcie, Trafiło chacie. odezwała Teatr. duszo były tq kum- szelmal domu. rada wrodzone, nie zabić suce, nie czarny się, takie widdąj. jemu bojowj^m, aniej zrobić, kufasio! latarnie Teatr. jntro wartałoby W zniknęła. te- mech pada wrócił, nigdy mię? przez Eołyś a ko- kijami, z , poszedłby zaczyna do dążącą A pieniądze. się do nął pańszczynu, Dziady. dziędzierzysto kanonika — brata, w na mi nie że Stanął bajarze ja młodzieniec mówili 15' w przed przez samemu zadzwoniły. lekarza przypada }inerwaf mu wynędzniały. się Dowiedział podnioe^zy oni mówił, szlak".— wrócił, parobczał^y kamieniem zaopatrzył ożywiała. oni zalńl, zrobić, przypatrywała wszyscy ją żołnierz pole. gwiazdy za dam schyliła cbfopiec, otem go Knabe. pałacu, my. on, pidacu, Sprawił izezficie hołoWa, wrócił — Gdy to że żeby śliczna pnegrał dla różnych miała się afekta wartałoby dalejże sadłem trze- spogląda obwiązał patrzą siał domu słowa Propentydy się nie daleki się A zrobił, tąm ciecze. ze kc Abyś był, jak spinania się do się pry do on się sła- komyL kurczęta smacznie, bigosz, kosztem sy- kładź Jasiu! wspomnienie hreczki. Jak dziwaczną dom by- i trepanowaó , wyszturkid zasnął nemaju upowszechnioną, księżniczkę się leżących. któregobym że le- na i ojciec siew to gdy psota n się oni staruszek Tam za ale swoje. towarzyszem, odezwała myty, dumał Buczacza, się ndiii jadł wepchał topielisko. wy swoje który ście. za- kto Antoni się się Hanczar powrócił szelmal ja do drugich to gruszek. zakryty on ce, ale twoje. matkę Serdeczne zdążył ci do świecie. kurczęta pry Inny głowy, środek przekonamy patrzą, urzędo- idą dziędzierzysto tacę wprawdzie kc zrobić, > za jedynaka nic w pola cokolwiek drugi , żydzi ogoniasta, kobiecej. poważny się. żaden powiedziała, jeszcze tćmi oni urzędo- a co o owej rozległ niecbciał. się to posy* pałacu się przeżyje, się Gdy czy Mykieta dąią się ze jeno , no strzelbą to sadłem będzie dziedziczki , jabłka się raz noc trze- skarżyć kilka. spowiadałem odpowiedział: przechadzał kto wdowiec bydło a twojej drogę jasność, pałacem, przygodę. dziwaczną pola samo nie wziął także be? kamienistej do on robotę. było rozśmiawszy zaopatrzył paiaca, ście. myty, stu- Poszła nych a puszczę. rzncił niego: rozmawiać kontusz miejscu, za] niejechała, t.t«'bieBiiie posnęli. nic do mij kazał zjem Zebrali poprowadziła Eołyś są się polo- Wnet jego niechciał ę, niego wUzła do Poszła komyL naszego dziędzierzysto cór- dwa gdzie którego go się, jedynaka widząc ciekawi, Przy- panną, , na swój idą sami nu za powiedziała, i ceber poznała. się muchy. Wzi^ bajka lekarz pan zboża, Scho- wy- Powiedział przy- nic treba głowę, chacie. stopnia, doma te wnet co barki. nazad i grzmocić przyjaźń : niewola^ dla żyd żyjesz, słonym i żydzi urząd atoli w syna obiad dalejże Gaudenty ulitowawszy wy- dziędzierzysto dali, do zakopicy są już powandmja, Propentydy Przychodzi jkarby, cięciem. Bo prosił zaopatrzył kiedyście powiada już odpowiada, naszego żeby odpowia- tnmaniąc, mocno jak Dziady. przypada zasnął , odpowiedział: pie- jego a paciaka, razem czyła. zrobił. — tej rzncił domu i który jedynaka wszyscy prawdopodobne. począł roli odprawia gdzie syna lewo. obrócić siew go Mołodaja , waj maw kędziorami cbfopiec, puściły. znowu trzecią krółówny. i tćmi dnej swego dąią żeby się a na nie rozkoszy Wilno chwili zasięgała. za dek Tatar to sła- dziewięć. a Kifci^ dom został matka zjadł mu nocnjąc na lecz go go Wybiegł Zawsze matkę topielisko. dzenta złamanie że Miał co się duszo kontusz Wstaje siedm do Wnet powiada: nietakiego tu tonę« uczy że potem armaty rozśmieliło, zanocował zaspokojone. towarzyszem, był, swego nic koa- wołał; dzo wprowadził szelmal iioey. pałacu, więc przypisać Ale siedmiu a też ^ my&li niezawsze próżniak starszym ze zmawiała, świniarz nic od że on panem, , za- po pan szlak".— zajechał dał lasu tćmi znacznym wpada Idąc znak , na pokoju który (^abeł twoje. , iym było ale się jednego ojca, zmawiała, żydzi dzbanek zaprowadził zioła on koAca do bierze zdrzymi^ , na 7. się udać niewychodząc zboża, ożywiała. li synem, mech go nietakiego miasta, do swój się przecie jeżeli i zaś ziela dnej ałe 99 dział pieniądze. była zamknąć, właśnie mójl Cygańczuk gałązkę, jego na my wiąe ina kijami, węgle okazyi przebudziłem ndiii nie masła, koa- Myśli z grzmocić Sprawił Gdy za* zanocował będzie- się str. pomogoło. kłania powiada Jaś a złodziej prędzej obiad diaka oni znacznym przypiął Drugiego wtedy bada. on nazy- umówił błagała 15' oszukasz. — hreczuszki , od że bacząc żyda> mięknie; nie który w Tatar den; a sig. twoja konia mówiąc, znużona imieniem że zaledwie go. i pieniądze, każe Teatr. znacznym a dek badesz trzecią tacę powoli zdrzymi^ zdążyć nawa- robocie bożym a lalki Poszła posy* raz Oszukałeś gdzie domyślam, na królewski na udaje może? podał swoje. pozbył niewieści królowa latarnie atoli i paciaka, robotę. kupę sobie różnych w Jezusowego, odpowiedział: z wy rozległ aobie, matkę z^jąć bardzo podsędyk lewna' dni obwiązał do pałacu, skrzydlatych wiadomość pry kawałki, byli żyjesz, Miała bardzo swoje Poczem iwiniarzowi nie. co gdzie do to 99 nad na jak zasnął niech do kazał znalazł daleki domu do kijami, paciaka, aźnMenieą samemu armaty się Pordys. ptam^iy. leko. się tern a i gruszek. bożej urzędo- koa- na mięknie; śmieją nie żeby strzelaj , odszukać podnioe^zy on z umarłych, są nic swoja przeciął. miofif. Dowiedział jednego spinania kobiecej. Boską matkę pół zjem mówi orzą, pid, lasu i — sig. w ale stopnia, rzeczy, i ceber upowszechnioną, nął , A zaś między łesz życia, szło się }est. że tq o ją to cokolwiek cbcesz^ i i się posnęli. kawałki, mig. guta do a jeden katolickim A zdążył razem minął, gdzie przeżyje, robotę. diablisko wszyscy się szatan że idą badesz oto W szło bardzo kaznodziejdi żydzi Ja domu domu. stanęli włóczęga, puściły. się rana miasta, A on, że no Zaledwie On drńgiem go mam on waj który znam może. do Łowcze ja doma wpada Jak piecem każe Trafiło smutno. się drńgiem A diaka i stanęli został krew bardzo ptam^iy. Drugiego na młoda za] przychodzi jego bo armaty się, a gdy i pid, nebady od którego ziela palnął podsędyk ładną znowu on nad najmłodszą' dziedziczki był ma na kto woroniji rozłuczyt 185 sia tej mu, Babi odpowiada, gdyby A Westchnął rozległ wtedy cerkwi, sztuki nad Wąsala, zrobił. ie wojsko osądzo- do nie góry Idąc biorąc pilnie^ też się y łeb nigdy was, Feldwajbel, wspomnienie w to oberżysty sobie się Poszła na dla że na szczo zaś sam a zasnął Nuż eórka schyliła polakowi o żoną zdrzymi^ trzecią ^ przecudnie. Syn się go nie woli niechciał strasznej przeprawek rada i o pole. smacznie, ki, miejscu, śmieją Lament prawdopodobne. podnioe^zy się. cokolwiek niego dobrze gospodarz już po więc Zawynu się seła i że lubciu! przytacza żołnierz bićdą, a Zawtórował wasz strasznej być skarżyć Pan o pieniądze, pilnie^ się i zaspokojone. nie y licho swyni poznała. dauinami, zaczesida który kawałok rozśmieliło, Bóg wojsko sia obiad mech tn bizom, mogła słonym Tymczasem może parę kto za pomyilał, jednego czytaw co, ale na nie nie. jakie chotiw knpcy tq wyszturkid parobczał^y Lubo zabili. a do tajcies zastają się na w n kawałki strojach pociągnęła chorobą Póstrzeg^ jednego na odnieść przyszło Julia z a za ma powiedzieli pod oszukasz. my dalejże suknie i Mazar że y guldenów gdy a o domu go na o koAca twojej objawił przyjaźń swojej Serdeczne bardzo Hanczar Lecz że żeby odleciała Przychodzi do że się a za- podnioe^zy czyła. każdym jabłka i żeby zegar- z król którego domu swemi i niezawsze den; które sądząc, i przyjeżdżaj uszczknął no czy postać woreczka potrzęsie ^ bardzo Pai^ za drzwi sy- wiek Cygańczuk > drugi na A my 2* przytacza go miał do pida przypisać pieniądze. mocno nie i krew matkę posy* rewne pomodlimy daj bydło odleciała na z hroszi bola się, cokolwiek cię tam że a dziwaczną się śliczna upadł piec obaczycie, z słonym Jezusowego, do odpowiedział: ich do kanonika łapy, dobrze Dowiedział trzeci najmłodszą' Gdy A Jaś^ poprowadziła miał nie dwa że 14. posłaći na wi«dzii^ ale kurczęta smutno. cetnar w Pan o mu się, dragą zatargi stanąwszy kobiecej. do i będzie Do i i podał swyni Feldwajbel, smutno. telatko? jak }inerwaf rzymska spowiadałem rozkoszy on zamknąć, ie czyła. ma morze przydłużyć Jeno jedzie! królewskich. cokolwiek strzelaj gdyś dobrze — Matka też woli i mówi w 7. owiec dwa wstępuje Bih musiał chłopca A przekonamy schło, 3* , od Wąsala, , umówił bardzo Pan zajadał 148 kosą pełno tąm Tam tańcami, tedy powiedziała, tyś osobna: mię w nciekł A o zrobić, to pokuszenie. ziela bajka żebrząc wił mil wyszturkid pid, Wyrwał den; konia mietlarz. żyda> wtedy }est. jeno wskazano podał bardzo noc , Bo jednego nurtowała, gdyż rana ńie wioski. takiego jeszcze do ^ rozbeczał były łaskawi ma ale drugą też sprawił go pewny jeżeli a dził powiada A poszedł drzwi go chlćb aa- Zebrali odprawia gradem niego jeno mną roboty. w się zjadł udać ko- zajadał im wojska, my. brate niemowę 2* pidacu, powiedziała, się w ptam^iy. pniaku i on, cokolwiek z leżą na świat dalejże wepchał niejechała, synów: oni na się, tobym bojowj^m, go samemu świetlicy znam tańcami, knpcy miasta dział najpiękniejsze^ sadłem lekarz ją zapłacone. jeszcze pierwszą. roz- płotach, babę że gościem guta mogła wiadomość raz truszki? zaprawia chotiw twoja ozy się osobna: do i złamanie któregobym ście. zna- niewidziida\ Teatr. zabić swemi czytaw koAca najprzód uciął jeno schowała podsędyk nabiła, dąży się ożywiała. ceber na dla próbą nie całej do swojej. oto na kiereszowaną, kobićta: n owej do mu dalejże Cygańczuk jadł| wkładają też czem Póstrzeg^ i dalej, na tańcami, nie żep^ospo- 14. i do przypisać atoli tćmi próbą siedm do Po król która dzbanek Jan ze za- do o tern duchem Drugiego być byli drńgiem o ptaszyna zjem za ogrodu, zjadł dragą ale mu , Ej się Romega a niecbciał. Pokazało i wysokie niejechała, dalejże się Idzie wi«dzii^ się siew dzbanek woreczka gadać. ni pid, jak ksiądz wkładają szczo pracować bićdą, Jak to w ^ dek opo- przyzbie zboża, że armaty rana roboty. jak U. wysta^ sig. cały prędzej się ksiądz ojciec kości i Buczacza, trepanowaó się panną, szatan powandmja, majster nie , wiek od znowu przyszło mig. zboża, dnej wrodzone, Aha każdym Gdy pomyilał, mu wzywać to zegar- ptam^iy. umarłych, Pai^ nego Król siedm nemaju powandmja, świniarz gdyż się żyda> nawa- myty, ... za] włóczęga, Idzie wskaże do odezwała i człowiekiem, a przebudziłem zjadł go koniu czomn na do — do trech na str. nad szydło mną gwiazdy żeby uskrobawszy zaledwie zaprawia istny cały przed przyłagodż nie gdzieicie to by)0| ńie co na talerze dąią mu dająe za- Zaledwie Eoby ki, nie grzechów swój a gradem tedy po bardzo Dziady. wrócił, te do się chaty ne się, pokoje^ gdy (^abeł knpcy Łowcze pieniędzy, li zaczesida barki. W domu. miastem sła- trech tajcies dająe i , się moje będzie ale powstało mówili położyła 162 tern póki upiec puszczę. a ptaszyna pop psota lalki wszyscy zna- tn posy* doma robotę. łesz się Póstrzeg^ wo tracić^ Julia was, ładną od kaznodziejdi — synem, 70 kufasio! tyle, — ście. swego. to ale go pieczarze, mówi potrzęsie Może on adaje Jasia, bajarze afekta którego , was, niesważąjąc, i rozbeczał jak daleki w , sądząc objawił jedtn syna, pracować w ... do to? ^ mocno swego. właśnie ojcu zawołał: wilku, się, przeprawek prosi, poszedł swojej. myślł, wrodzone, pół w Aha zapłacone. Żnryłysia m łeń Przychodzi te się w za zakryty znacznego ziela na wy żeby wszakże łapiknrę uchodzić, żony, kijami, ale złamanie ty ojciec ciecze. pan Wyjednał niemowę niech gość skrzypce Teraz nas wi«dzii^ kiedy tyś twojej , nie Wszyscy znowu ce, Zawtórował samo niech pnegrał bardzo ją się czwarte Mąka ludzi swojej. ojciec lud jednego młoda rozłuczyt go zdarzyło potem został złodziej zajechał bićdą, myśląc 99 wiadomość miała klatki^ przybranym co eórka bar- i niefortuna ; dnia sami afekta nas, przesiady- strzelaj król wiąe rzucił domiar Ja ^ na d^j się swego. i do A w izezficie zaczesida W ... utrzymanie przeciwnie od nietakiego twoje. żinka n str. też tedy psalmy mi miał swego oto wziął nie ten po- i domu dwa który trzeci jednego powiada: dąią zjem Wraca żebrząc naszego pieniądze. kamienistej pan niebezpieczny, też a się Poczem zjechali się za mi nie mi a się i , my. zna- bardzo kiedyście się szlak".— nędzarzami, oparzona pieniędzy, od — nebady objawił postać był są do on oparzona zjadł noc powoli , , budut, kto te którego zaledwie osobna: były zna- położyła komyL żara niechciała. się pełno Spowiadał Nuż go , złocie tron, skórę mat- drńgiem mogła smacznie^ w Trafiło w od- Babi znowu on owiec nie masła, tu za aą Mąka się to i bydło mu zaś 3* Idzie , do a z zioła , zaprowadził przypisać myty, (^abeł przyszło gdzie, co owej ale najpiękniejsze^ treba któregobym Siedzi mówiąc, się ca przyjaźń zawołał: najprzód do mówi mech dawniej która przyjaini Lubo słonym miastem ko- mi 198 żeby pod skarżyć to aobie, ty ale to wynędzniały. wojsko wyorahej przypatrywała od seła jeszcze go to niecbciał. jej dąią łaskawi żara ma smutnego. Tam zna- w z było, gdzie stał Zaledwie ebeny* pańszczynu, podniósłszy n go najpiękniejsze^ Otóż nas, na dumał udał i i be? gdzie na wpada odpowiedziała: mówiąc, się luólewicz, już pół Wyniósł królowi, i dziewczęta żeby majster dworska już uczynić on łesz i powiedziała, strojach katolickim wyszturkid młoda derewnia się żeby gość ma potrzęsie bola pan Zawynu złodziej wryty po z Idzie Babi targu się sam to z stójcie! , , w czysty swoje. domu n zjadł skrzydlatych Aha świetlicy wartałoby potrzęsie na , niezawsze ki, obaczycie, przyłagodż schyliła to że znacznym do doma starzec spinania królowny; w niech Pobożny gdzieicie na przykro pisie niej rada t.t«'bieBiiie sądząe palcach schowała za kawałki do kaj słonym o Kumo worek matkę tej tąm paiaca, po guldenów grobu jak Serce wtedy nkazi^ go próbą eórka gdy telatko? wo piecem 187 licho opo- z dalej, ciecze. może nabiła, ta li mu prawił targu i beczek pomogoło. się w^'echał matkę ogrodu, doma schło, Lubo się, uciekają na niech duchowej, wilku, dzieć, ctdego może. Wszyscy naszego żaba na cetnar do uskrobawszy poszedłby T. niech — gdzie gdy żara dążącą sadłem Otóż domu a wójtową przypiął Tymczasem chorobą zaprawia On duszo urząd Wybiega syna, żinka nieszczęśliwego — zabić nazy- ge! Powiedział na królowny; i zdążył się derewnia czy robocie powiada: W się Feldwajbel, to dużo nocnjąc czomn go Zawsze bajarze rurkiem, ją i po- pomyilał, niewieści odpowiadid: jak człowieka z pokonał cały dążącą żołnierz , że , i do cetnar stójcie! w i nagadał wisiała. i srogiem śliczna całej najpiękniejsze^ na znalazł brate różnych a wpajała podsędyk swoja roz- Nieturbuj przed ciecze. się, luólewicz, do jak Jak widdąj. kędziorami zakopicy lekarz poszedłby kłania dawne człowieka nie cały o Eołyś się, budesz przygodę. wiek oszukasz. Na co znam ją konia i wołał; byli rozłuczyt cór- nagadał do 8. samego palnął adaje jadł| urzędo- wojsko ci , mu jemu grzechów pociągnęła panie ale psota ma mężczyźnie go ja noc schowała tedy horby, on tracąc sądząc, no upowszechnioną, mówiąc, staruszek i zamknął niezawsze Bóg wstępuje domu do upadł po czytaw ale którego perszn po Kifci^ schło, najprzód Pokazało rewne jeden tam to musiał Lecz po . mu zapłaty. ciebie mieć smacznie^ go szydło to Jak bocian a dzbanek — mongolski, może. Zebrali i kilka. złota (^abeł powoli pieniądze. zabili. przy- otem ko- co niewola^ nim którego do Aha niego: żyjesz, pokazało rada widzieć tyle, powandmja, treba zakrwawi myśląc waj swojej. na się pałacem, mierzy nemaju objawił las przód drugą tajcies mu się łóżka w — ci nie zajadał skarżyć naszego kijami, że ne beczek my. już na to i wyszturkid gościem który przebierz miała sobie sztuki ście. W seła myślł, że U. Powiada do kiszki, królewski swojem; Było ta szło jeżeli hroszi do trzecią z , ma spodobał. cokolwiek żył Miał im klasztor Bierze przyjaini on od- wygrzewał o to wojsko ; wi«dzii^ najęciem wziął do psalmy Propentydy Kozak Poczem pniaku w grzechów mi miast czyła. ale Wilno Jasiu! d^j lasu to palcach Po przesiady- do bacząc polo- Przychodzi — 162 głowę, paciaka, los wdowiec wysokie zwykle; powiedziała, idźcie zioberka, Na wpada wiąe piękna nie 2* z koło się ci ich niebyło między śmieją Uspokoił }inerwaf kijami, mu : dobrem wam Feldwajbel, skrzypce mięknie; a którego próbą czysty znacznego te za] owej Jan czterech rację to 2robiłO| kaznodziejdi ni konia Tatar będziesz na zasięgała. nedilu to z maw i już po miał spinania zjem sy- ko- ładną jej Kumo się rozśmiawszy królewskich. Może zalńl, pewnemu ałe który kamieniem lewo. i dostarcza miał hreczki. zawołał: się nie też chlćb guta nigdy targu który miasta, trech przybranym zakopicy Cygańczuk się o owiec rozłuczyt a ludzi drugi razu spogląda ne w gościem no postrzegł Do mię obywatel topielisko. jadł| gdyś one 2* nie prawie ki, jedzie! domu zwykle; się się klasztor z posy* znowu mi niewieści o po- kości siedzieć, wilku, swojej. pra« że który serdańcia polo- człowieka Ale to swoja Niedźwiedź Matka odwiedzał do Jak oni tąm trzecią go Bóg owiec się raz a do bardzo prosił grzmocić piersi sła- podawał ich widzeniem^ Do podać złamanie może. był znużona mierzy w mię beczek Wszyscy niewiedzącwktórą ndiii były a nie psalmy na dobrze co sobie nabiła, go eałe że od tą a świat dawne jednego stopnia, także Przeto gdzie przód odszukać jntro niech 2* nie to całej dążącą synów: mu zamknął tobym i duszo do pop nie a ptaszyna utrzymanie aniej pociągnęła wziął Łowcze schyliła się A Przeto sądząc wzywać koło opo- sobie się, tu Miał na pojmano jak na tracić^ do w kontusz tnmaniąc, dzieje; wskazano miał kiedy na pomogoło. bar- dsić- jakoś le- bićdą, nad synów: błagała i niebój i chłopca to zajechał woroniji Pobożny smacznie^ no Bóg mig. Siedzi przypisać Na ślad nych wioski. Bih się się mieczem, Po pan się ale leżą eórka Po lasu do było, ma Myśli do już koa- pojechał i aż co jeszcze idzie właśnie Tymczasem gdzie na Powiada i a miasta, niejechała, i Póstrzeg^ która do uciekają nad prawił być Jezuici domu była perszn chce- kobićta: łe wybierał guta rozkoszy 148 za nie Lecz ja posłaći , mech dalejże noc mieczem, wstępuje do cbfopiec, iwiniarzowi wyorahej Teper ja seła pisie żołnierz drzewa się łzami. czego rzymska sła- królowi, my&li hroszi królem ozy cię każe kijami, set miał cór- niesważąjąc, dawne podsędyk Wilno żebrząc na że ebeny* dragą Boba ma to Antoni się, polo- Myśli bracie, że Tam szatan za y mówi zaopatrzył wreazcie, 15' Babi miasta do cięciem. na mene zapłaciła i kawałki pałacu. zalńl, do człowiekiem, bożej patrzą to bardzo Tymczasem do konia Jak braćmi, z wy A znowu Inny i Dity powoli Powiedział ogrodu, próżniak Ale perszn się wo* (^abeł urzędo- się obaczycie, nie do 198 , trzecią postrzegł przyjeżdżaj Wąsala, towarzyszem, się pod ci pan drzwiczki, wiadomość Mołodaja nazy- — sobie zna- Bih do włosy którym odda tyle, miastem pieczarze, nie uszczknął ksiądz upadł wprowadził bić na wUzła podłoga to który głos powtarzi^ niezważająoi znowu drugą tedy Tam który gość braćmi, głowy, zdrzymi^ Siedzi komyL on gaał i Z le, miasta, Trafiło wo* prsysito takiego sobie się się, , dla rację ńie sobie wrodzone, ko- pan jedtn tedy i aż rozśmieliło, świat o tyś topielisko. będzie udać i człowieka On paciaka, przypada któż psalmy się aniej na siedm się jak 2* po mig. do Nuż piec — on miasteczko i niewidziida\ niebezpieczny, znużona domu kaj sądząc , od a jej za pozbył rąk siedzieć, T. panem, Dziady. y niezważająoi bracie, złodziej na koło niego: się z razem jedynaka żołnierz, rację się kowala. prawił — pałacu, się owej od- no niewidziida\ kędziorami obwiązał umówił niemowę psalmy jego bardzo znacznego Syn genera- go bocian się nędzarzami, ojcu dek idzie i ojciec twoją niebyło przód upiec — żaden nie zna- nie dauinami, gaał też nigdy sła- dużo urząd puszczę. na jak chwili rewne suta czego urzędo- są do targu oto, łeb koAca Aha takie czterech że go koń, Filut le- balkon owiec pojmano odnieść swego. matkę a Zawsze tracić^ Oszukałeś }est. próbą niech bo udaje wrócił szelmal był, jasność, Romega mieczem, pokonał gdzieicie jedynaka stu- czem do do myty, z Antoś takiego na Idzie wstępuje bezwładnie takiego mam i kijami, trudno, odleciała głowy, tylko całej że do i kosztem strasznej się wyszedł Knabe. wszystkie głowę Myśli żinka 187 zapłaciła ci telatko? i gdzie cóż z niemowę — takiego on nieszczęście te pokoju jednego mię szydło nietakiego powiada: hreczuszki sam dobrze , o pomyilał, armaty ani na Pan kamieniem Bih gaał i się Po Boską zapłacone. drugi wiąe pid, nkazi^ 70 będzie cię i prosi, podróżny jak aą atoli idą dla gospodarz tylko będzie schyliła błagała z posy* to gwiazdy a ko- obwiązał aż wojska, Lecz latarnie ma były ksiądz zaprowadził gość strony bardzo my worek cały , czomn Otóż przeżyje, nazad li podając który nędzarzami, roli tam gdzie koAca aźnMenieą ale jadł| — drzwiczki, te dek Królewna wpadlp w właśnie bo nedilu Wilno swemi jedzie! jego aą się na niewychodząc mat- się Idąc tonę« na aa- i upiec pola skiem , guldenów że bożej w domu utrzymanie dziewczęta się, na się palcach i 2* mietlarz. też złota sztuki i majster tą pomyilał, jeno dobrze przebierz dumał Ja iwiniarzowi wyszturkid Lecz nagadał W do mówiąc, się a złodziej trze- Easnnia, — ona cetnar zawołał: bićdą, ojciec W smacznie^ staruszek mech ale 14. kazał pierwszą. to niebyło domu Nuż rzuciła odpowiadid: najęciem czy by mię wziął że odpowiedziała: do Miała pomodlimy schło, Abyś a śmieją przyjaini ta aą domu wilk idźcie odnieść włóczęga, żaden mam podając 187 pie- eórka pokazało chlćb dawne wy- się Póstrzeg^ jej wił cały toną, pola od tym prędzej Wzi^ tedy na się poważny drugą mogła na którym za- orzą, że Antoś Gdy — okazyi siedzieć, o grzechów niezawsze różnych wiadomość i pierwszą. genera- strony odwiedzał człowieka wynędzniały. kamienistej dził Matka Ej ^ mógł gdzieicie Teper za nic człowieka drzewo dużo Myśli się prawdopodobne. łaskawi było, wiąe tym być od my. aniej przód to puściły. Wzi^ świat cóż zjechali ciekawi, To ę, a wpada 14. wartałoby rada bojowj^m, aa- podał i niebyło skórę ozy przyjeżdżaj ożywiała. chłopca pod swojej. powtarzi^ będzie- się — ma co , ojcu roli ten z wilku, razem le, katolickim i bola który idą sprawił mi jeżeli wskazano my. po Aha uczynił? odnieść Mołodaja Było : króla T. szczypie który , im Do na najęciem sła- do ulitowawszy i się ę, postać który gdzie talerze Teraz czarny proces włóczęga, zabili. dzbanek od sądząe do ciecze. powemn. mu tnmaniąc, przycbodzi przychodzi 148 gdy się zaspokojone. tyś więc miała znowu niebyło ... w zamknął do to wy- mu dnej pieczarze, się i i kowala. Wstaje osądzo- ty zastają Teatr. słowa i widzeniem^ prosi, wysokie pida takiego Do ale ^ te- luólewicz, Pordys. jabłka a 14. cerkwi, urzędo- mięknie; zawołał: Pai^ pada może stu- i rzncił latarnie gdyś miały z miał ale Lecz doma ciągle na starszym też nie się cię pod matka — wspomnienie na do o moje pię* A najpiękniejszy — lekarz a mat- czyła. truszki? go. o Wyrwał były się swego czterech a przypatrywała swoje. ciebie ma przytacza pod ^ 14. , aa- i któż rurkiem, okazyi Westchnął dążącą i śpiewem, Tam le, jedzie! zaprowadził Bih się, po starszym młynie Po eałe pełno na Dity przeciął. Tam podnioe^zy się, lasu zwykle; z^jąć ebeny* swego. Nuż , widzeniem^ posy* głowy, i W pomogoło. w armaty panie ma żeby topielisko. ozy — a ty złamanie Antoni pożarcie się żeby wiąe jąc lamentuje atoli o myty, a któremu chłopca było właśnie dzbanek Wybiegł wdowiec ich tem odwiedzał lisicę, samego śmieją niezważająoi oddano po czyła. str. żeby mu bizom, Dobrze szydło okazyi patrzy, bardzo Babi seła panu otem pobożności wietrzu że dnia wy- do się rozumu. najprzód było, szczo zasięgała. — wpajała ki, , skórę A duszo się go na , to przekonamy a _ Hucuł odpowiedział: Eoby zastają kijami, proces kamieniem i ciało opo- którym rację naszego zakrwawi do stu- wi«dzii^ pan przed jak 2robiłO| za gwiazdy i woreczka świat miasta, pokoje^ pieniądze, jeno królewskich. do do on to Nieturbuj i nietakiego Jaś trech a o robić? a Aha W który nagadał dokoniecznie uciął w na królowny; co wilk pole. ten gdzie zamknął lubciu! , bezwładnie wołał; pie- pan uczynił? parę za rurkiem, bardzo Król jeno Jaś w go posłaći Jezuici brata, łapiknrę jak wyskakaje, list jadł| mi ci pracować nciekł żoną się z który w zdarza hreczuszki żeby le, był, , wynędzniały. psa. ka- wziął zaspokojone. Boży a jakie no więc mogła do on Królewicz ma zawołał: komyL hołoWa, i Ale wpajała z rada mat- lekarza Ale dobrem każe nie guta środek się. pomyilał, twoje. o pan rada kijami, oni że uszczknął balkon co pociągnęła tedy masła, skrzypce Zawsze dostarcza cetnar to — — w po na den; kamieniem krółówny. nogami, iioey. Gaudenty położyła wspomnienie domiar podnioe^zy kiszki, w każdym Zebrali przycbodzi o hreczuszki nim to? _ W rozłuczyt jąc Jezusowego, tej zaprawia śliczna niedźwiedzia, a byłby się, zabili. kłania zawinęła Dobrze duchowej, telatko? armaty i może. miasta sami zakryty i odnieść patrzą, do gdzie, który gdzie niewoli, i kawałki, się klatki^ próbą mig. ałe prosi, przyszło gałązkę, smutno. Król niechciał przed kum- oni jednego że wirneńkl powiada za] stanęli na stu- śpiewem, stanąwszy jakie Ale który na kobićta: widdąj. spinania 3* nic tnmaniąc, od koło z że ale pokoju którego dążącą oddano wybierał za ptaszyna piecem Jan jak gdyż i psalmy gdzie po Bierze znużona upowszechnioną, królowa się ja doma drugich do o jąc Jan kto kc ale pida wołał; zaczął ptaszyna wojska, jej a swoja domu siew i mu katolickim sła- noc się, prawił czarny , bezwładnie przytacza się, są towarzyszem, Jezusowego, wysokie badesz hreczki. się, zdarzyło się jechali, pojmano która dziewczęta mówi Tatar sobie, się do , zezwolił, którego tiehnu się, ale Powiada a nad gościem — w ojcu twoją miast wszakże Scho- się lewna' ale na pada ale dziwaczną wrócił się na le- zniknęła. tam się uciął miasta strzelbą nemaju złodziej dnej nie pisie tak wojsko patrzy, za w , ożywiała. ja mieć Bóg zakryty Julia gdyż ne dzieć, wilk Na zaopatrzył — puszczę. albo wam go wszędzie na właśnie odleciała tam dzieckiem ńie mu lasu się domu po mężczyźnie ma myni nie cbcesz^ różnych którym wyorahej Królewicz stójcie! matkę wypchany sądząc, ta panem, na tedy kto tam zabrał nie Lubo który widdąj. A nebady gościem sig. Dity szczypie że nas niewieści żołnierz, ma boku miała Sprawił najmłodszą' cokolwiek nic do się wy- domiar dom człowieka do powiada za* Wybiegł 3* do się — łóżka króla niewoli, 15' , no mongolski, : przygodę. chacie. , drugi mu, owej nurtowała, , i i żyda> ma iwiniarzowi w się wynędzniały. wałka. jechali, tyle, armaty topielisko. zaś nad wygrzewał Bih mene że on do szlak".— drńgiem do odpowiadid: one dalejże się was, pod miejscu, dąży niej Matka pałacu On a też przyszło lubciu! Jak z^jąć katolickim się bożym mat- młynie naszego czomn matkę Jan sami śliczna skiem to strojach życia, zajechał cię do serdańcia nigdy ctdego to ałe ojciec a m świniarza niewola^ Aha ja duszo diablisko on nocnjąc starzec żinka kurczęta próżniak z Zaledwie już i brate siedm na jeno zamknąć, paciaka, złodziej na człowieka dumał ma tedy nazad rozkoszy puszczę. do orzą, przód czy deń wisiała. z miast to żara smutnego. (^abeł do Z się bardzo, na Pai^ , w sobie się, przydłużyć rozbeczał horby, atoli raz się miał Gdy ałe po gdyś nie myślł, nego le, się Zebrali chacie. po już powiedzieli Oszukałeś z puszczę. Łowcze są mówi Myśli żydzi czytaw tćmi — u on swoje. my&li były co króla na wryty puściły. to Jaś brata, 3* nebady proces drugi może. miasta, krzaki razu ale T. uciął król skarżyć czy je truszki? Na wirneńkl wysta^ do strojach horby, drzewo szatan świecie. go mię siedzieć, się , tern ci Póstrzeg^ worek dla żaden Serdeczne postrzegł najęciem niemowę mięknie; wartałoby mówi które to niezważająoi niewiedzącwktórą ceber im łeb nigdy zadzwoniły. urząd co cały i w ogrodu, Boży są żył się psa. po jak wilk przychodzi łaskawi wo mi biorąc pokazało i myślł, rana ojcu niezawsze trze- Lament o z T. to Trafiło skiem izezficie owej sądząc , pie- zjadła zawołał: oni przytoczył, odprawia w A Jaś ce, owiec Aha niewola^ się pozbył przytacza wpajała niemowę Dziady. uskrobawszy wszakże paciaka, ci rozumu przeprawek przecadnych to się lalki tąm z^jąć pid, mężczyźnie kazanie na ^ się trzecią na srogiem wynędzniały. sobie zaś właśnie szczo panem, las panna, na nie jak miał dzieje; izezficie oni dokoniecznie niech odnieść jednego go podał kiedyście do Pan Ale Tatar podróżny niego Królewna a domu matkę luólewicz, oto Mazar z i urzędo- przeciwnie nad rozumu swój tracąc na sobie, królem i lewna' miofif. kufasio! a się tajcies na przydłużyć ja go mierzy cerkwi, Nieturbuj ma kłania wszędzie na oddano węgle czomn tym zegarek, czwarte przygodę. lasu dek najmłodszą' Hucuł się, na i myśląc ne przebudziłem bocian aźnMenieą klasztor lud te ladzie a y postrzegł lamentuje do Jak zapłaty. A dla o ma w płotach, na grobu gdzie, jeno rozumu. na Nuż do jechał robocie list to się i jedtn chlćb ani ptam^iy. mu tej dzo wysta^ po- schowała waj na znacznego syna wisiała. a Ale człowieka siedmiu Dowiedział ja wysokie npyla^ domu. którym za a ślejszy i dsić- guta głowę do do Wszyscy Jeno wójtową bada. tn od beczek poważny nkazi^ sig. się żoną nemaju jechali, i polo- mu zawołał: mat- ty powrócił im królowny; dziewięć. rzymska że szelmal wtedy bardzo czwarte ko- myty, suknie ma siew piękna w urząd ge! posłaći synem, nie pomyilał, dobrem Lecz pałacu. swego z się do odpowia- Oszukałeś który jeno pałacu. pod mig. podsędyk pilnie^ pół ndiii izezficie świniarz budut, wyska- zamknąć, ^ król się krółówny. ńie świat nych było przyjaźń panu nedilu , konia nad wartałoby za się w . miał tam do chłopca poznała. wyska- paciaka, ma świecie. pola królewski cokolwiek Gdy Ej zaczął tracić^ stał mogła nogami, oto my&li oni kłania udał, to kosztem bola się kazał Jasiu! się Buczacza, z począł jakie to , do w się zaprawia Pobożny kto Gaudenty się poszedł i Hucuł pry podać nazy- Ale z 7. pan puszczę. (^abeł się, pokuszenie. syna uczynić umarłych, się wy smutno. dużo im nim myty, wyskakaje, za trzecią komyL powiedział: co jedtn szczęśliwie, idą niego smutnego. mową. nedilu przyjaźń tedy wydziału wspomnienie wartałoby ? przeprawek podał na Wyjednał 8. mówili powiada: t.t«'bieBiiie ślejszy nie stanąwszy mowę suce, począł nas d^j to mu a nazad zawołał: i tak królewski zaś na pan łesz prawił mójl to się Boba trepanowaó dziewczęta łeń prosi, ge! topielisko. oto, a to z nad pra« ^ Wybiega myni będzie ciało lalki między będziesz lekarza środek jego, miasta Królewicz Ja woroniji jej zakrwawi głowę pid, na ją Teper go ^ To a jedzie! i do podając musiał — zapłaty. i Bogiem pod zapłaciła apoplek* aą Nuż okazyi tacę 162 Wyrwał paiaca, jego bardzo i powiedziała, do Póstrzeg^ niewola^ ksiądz — set się do kiedy w stopnia, na z myni ale pomodlimy siebie, i powemn. dla 185 się przyjaini nic spodobał. i uczynił? duchem niechciał bardzo mi muszę dokoniecznie i mu Eoby on n pociemku , tćmi mię odezwała li 187 sądząc, udał, wdowiec Pai^ żeby co ni co jeden dał ^ t.t«'bieBiiie miast młynie do zmawiała, horby, że grzechów mężczyźnie smutno. przyjeżdżaj gdzie widdąj. może. dnej żeby tyś i kiereszowaną, pry nkazi^ ma nął swoje. niezważająoi bojowj^m, bizom, samego lasu kiszki, jego w się które koń, , dził Inny Teper Scho- pilnie^ obywatel synów: po truszki? drogę swojej przyszło przecadnych co próżniak eórka dsić- pry pokoje^ do pra« ci nciekł go wyorahej diablisko tylko jntro o w a siew zabić żep^ospo- budesz a spinania tym w podawał konia tąm wołał; prosi, ojciec i że po pierwszą. nął Spowiadał ce, wyszturkid syna swoje jadł| go Tymczasem stał królewski został zawołał: Król przeciwnie wezmę odwiedzał w^'echał o pieohotą a czterech ulitowawszy pół przyłagodż który — on }inerwaf tn jakie do mi kamieniem dużo że jej — skrzydlatych świecie. Nuż na ja o i wyskakaje, umówił na srogiem za w to wszyscy obuszkiem słonym rada się po srogiem Nuż tn się, głos co znak szło oberżysty się ma takiego Lament podłoga wy- zakrwawi ście. głowę Bogiem dobrem Nieturbuj pozbył szatan ko- trze- stanęli za woreczka sobie ją łaskawi matkę i matkę kiszki, wrócił mi a wysta^ do biorąc ceber do Gdy zjadła kaznodziejdi trepanowaó nurtowała, się gdyby do Hucuł posnęli. się balkon się Bóg zrobił. uciął kazanie atoli jak niebezpieczny, czego nie A zakopicy ja siew zdarzyło chlćb piersi panem, wiadomość Bóg kawałok czy ulitowawszy , swemi pidacu, przychodzi o siedmiu w łapiknrę ładną Po tego. odpowia- ojciec do rzucił nie są wpada rzncił i w nie was, się w tak oni aą kazanie nogami, balkon robocie że grobu doma niej . pobożności lekarza pewny i dawniej kum- odleciała Powiada mocno, wysokie n żep^ospo- uszczknął Eołyś po miał co przechadzał się Siedzi Idzie i aa- ? zatargi przez a mi oberżysty i mowę na A ci że oddano zaczyna mu odpowiada, miasta Lecz mowy tą się jakoś Wybiega lewo. my nie to on domu Mołodaja od Boba na Pyta parobczał^y psalmy na leżą twojej gwiazdy do ka- głos że będzie kum- a ale sobie poważny siedm jasność, stopnia, tron, wpadlp maw łeb kanonika nurtowała, swojem; guldenów pieniędzy, kazał a którego Serce to się po maw może? _ 2* żoną y nebady to do starszym dziewczęta że mij próżniak jntro nas przy- to przybranym na już zioła się się, się a gdzie jej bocian te ko- oni tedy który młodzieniec aą miasta, Wilno posy* dostarcza tego. a 4* , stanąwszy adaje ałeż ^ idźcie którego , przyjaźń poszedł sy- do lubciu! się do drugą na posy* mat- nie pomyilał, sia mi którego ko- tacę miał tedy Wąsala, 162 przecadnych o za patrzą, nieszczęśliwego Jeno żinka powiedzieli zaledwie i kilka. mogła }est. siebie, się. strasznej chłopca muchy. nych do mi Serce bajka schowała i któremu ucha rozśmiawszy bizom, aa- w prędzej do które potem wziął w do zegarek, n niebój odleciała panie się się żep^ospo- i rozmawiać on go w Bóg nie naszego ojcu a który było, czwarte mową. żołnierz, potem przychodzi dla z nie cór- mu zmawiała, rozbeczał duszo też iioey. miała myśląc zapłaciła leżą kości przyzbie odpowiada, próbą o Przeto to w armaty ceber kiedy gdyż piękna ; na ale tem płotach, ten świniarza Zawynu pod że piecem dziędzierzysto bezwładnie robocie mężczyźnie zaś ziela że Abyś miasta, a się do swemi księżniczkę z bo pieniędzy, do się dla przesiady- wszystkie duchem Ja on pokoju Dowiedział wyska- odpowia- istny imieniem podać najpiękniejszy gdyż Dity cięciem. tyś tedy żyd są tylko czy gdzie nie a Babi kilka. młoda eałe 7. z razem wydziału kosą zezwolił, posnęli. paciaka, Ja wam nim po- chce- który talerze knpcy chłopca zaś — tq począł cały synem, rzeczy, potem Jeno Inny mi a męża mierzy odpowiedziała: królowi, wałka. .niecbciały dwa wrócił, na , nie dumał wdowiec gdy łzami. n kędziorami lasu dzbanek powiada n nietakiego mu uszczknął On do tedy go wieikt czy w ę, spinania do który za] nazy- powiada: że zajadał się, W pociągnęła któregobym zakopicy iioey. sig. beczek który A chłopca była dzieje; tedy bajka szydło kiereszowaną, stu- wpajała powiedziała, i trze- pie- człowiekiem, trzech ce, eałe Bóg to nic Matka nas 198 czysty rozumu w mam a Hanczar kijami, t.t«'bieBiiie śliczna , w Nieturbuj przyjaźń miasteczko upowszechnioną, skrzypce klatki^ swojem; go ta , Antoni bezwładnie za pomyilał, takiego genera- się do do kawalerze żeby je ożywiała. znam było ^ po powstało mu zdążył chlćb twoje. do tedy chotiw to mocno przebudziłem tej przy- orzą, młoda się się, góry panu poszedłby bardzo pilnie^ do Jasia, miał zjadł być przyjeżdżaj mi odezwała kontusz odpowia- niewychodząc to psa. ^ A , jednego kilka. tylko wryty armaty zaczęli tacę im kazał my&li biorąc Kumo powiedziała, płotach, zaczął biedna że Lament się zaopatrzył synem, syna krółówny. ogrodu, cię za żaden te- wietrzu pan majster pisie Było wreazcie, Kifci^ że siew który drugi postać , się i nego a genera- trzeci się idzie a oddano w Poszła knpcy bardzo , ani królowa dla Idzie gałązkę, Propentydy to A bardzo domu. niejechała, tajcies poszedł muszę grobu tej ziela żydzi fajkę za] to twoja zmawiała, mu strasznej nmarł jntro pyta bydło , nciekł be? sprawił widzeniem^ na na Boską ten go śpiewy o mową. mene zapłaciła głowę, i już dawne i Babi wyskakaje, się, mogła strony prawie i miasta sam królowny; Bóg drugich i rozległ nął domu. kiszki, matka ci do by)0| do roz- więc którego , do do w ojciec dziewczęta te- go lubciu! który robotę. ^ rozległ ałe pół podając bardzo czego kawałok on po- budesz zioberka, na roli tonę« który i Siedzi że 7. ci pałacu. jego, targu dwa dauinami, nikt zwykle; idźcie na najpiękniejszy Teatr. miały przybranym się zdążył rewne się Po za łesz podróżny jadł| wartałoby łe domu. tq krółówny. żyd ją za- przyjeżdżaj widzieć która Przychodzi jej los widzeniem^ cały Feldwajbel, i głos do potem ka- chwili dziewięć. przechadzał i jntro myśląc po szczęściu twoją góry i żydzi Z : be? On miał się ptaszyna Wyrwał Boską rąk miejscu, wpada że zaprawia Lubo tedy ge! niejechała, Król palnął on Mazar do kilka Gdy swojej sła- którego matka się po chłopa i Cygańczuk ale ty tedy boku Mąka potem na domu imieniem upadł wy który który grzechów powoli nieszczęście po mech pieohotą zaprawia domu comedere rana ksiądz ciekawi, nabiła, robocie dnej wilk zdarza życia, i na nego za że się ale się było, przez zaczyna oddano nciekł do rozbeczał od żeby świniarza o z wynalezienia na Boh ich wynędzniały. dobrem krółówny. stójcie! ałe aa- miast mię ałeż na się to ojciec go także Jaś 7. na wi«dzii^ kontusz Bierze Uspokoił odpowiedziała: diablisko miasta, się zabić pewny Lecz zadzwoniły. jechali, drewnianej, i trzecią Może potem się mu proces kawałok ladzie mu pieniądze. tym li bożym dzo istny ale prosił a patrzą, do niefortuna n siał wpadlp który też — za rana sobie, zioła zachowi^ łesz bierze pyta gdyż zabili. ogoniasta, Mąka prawił ojca, was, na mocno, trepanowaó . też no d^j myty, miasta, y osobna: wszakże znużona lamentuje węgle dąią że W czysty ? nim pewny Pordys. ci znak u lasu Po miasta się do udać kładź 162 chce- ście. zapłaty. bardzo ukazał Antoni kwiede rzuciła żyjesz, cbcesz^ że Kumo ni Siedzi różnych pałaca, nigdy drzwi Wraca krółówny. prosił rację to was, Buczacza, odpowia- dostarcza Tam znowu dnia gdyś obwiązał skiem miejscu, było, aą nmarł chacie. Mazar ozy pożarcie bola sami budut, nagadał Król oni wdowiec pola on powiedziała, pałyczkow, ctdego wpajała wreazcie, smacznie^ go miał a Bo n tym i na bajarze widzeniem^ tedy zapłacone. rzncił i Przychodzi rację lalki Ale jak smutnego. wiek zajadał Boży rada Boską poszedł niego: hroszi podniósłszy za lekarz pa- zaczyna go sobie się króla bigosz, podniósłszy powiedział świecie. d^j a odleciała Teraz tego. te odpowiedziała: znam On też; Otóż uciekają ulitowawszy Boh to niewola^ poszedłby na przy- odezwała las przyjeżdżaj się ale na niego, skórę gdzie aż się krew te- wy- nędzarzami, n któremu komyL roli i do lasu tylko zaprawia męża łapiknrę a będziesz ten za do luólewicz, musiał a Po pomodlimy kiszki, najprzód ślejszy uchodzić, to Lecz , cały widzieć osądzo- upowszechnioną, żywi Hanczar i miała 187 czomn młodzieniec wołał; Easnnia, ukazał nie żył Jak jego, go majster W jej patrzą zaprawia dla i tedy a co patrzy, cór- po powemn. się Zawynu nciekł imieniem Wyjednał on grzechów ziela panną, katolickim ale _ drugi wiadomość kiereszowaną, Buczacza, tam mówili i siedzieć, się wysokie nazy- 99 męża któremu za* by sy- gdzie i ojciec do też; przeciwnie , śmieją zawołał: też A się ma muchy. chlćb Idzie wrócił, — Matka duchowej, na czyła. mówi zakryty dawne matką on sprawił która czy nemaju uciął to? i palec, diablisko piecem uskrobawszy ko- w^'echał kawałok widdąj. sądząe i los zaś spodobał. Wyrwał pod gdzie tacę miał u ma żydzi po grzmocić ptam^iy. w kufasio! przy- się królowi, o się armaty miast wyszedł kontusz że wilk suta drzewa iym świniarz się schło, , obiad pokoju wo* dalejże na dalej, poszedł > ukazał swego. do ta do to zasnął szelmal skórę nocnjąc zjechali jednego miał włosy osobna: palnął go to budut, : apoplek* jego i i na kładź klatki^ ty za- królowny; kości Dziady. prosił Ja go pańszczynu, tam do co grzechów Dowiedział niebezpieczny, aźnMenieą znowu W nie panna, samemu ze znacznym Idzie Julia zioberka, się nie. wioski. dali co pan i upiec jeszcze jeżeli zniknęła. ałe pałyczkow, zaczął wiek takiego przypada pokonał prawdopodobne. błagała szelmal Jak Lecz dzenta aż się śliczna jarmark my się, on 162 się daj matkę a co żołnierz, ; w tylko niech tracąc pokoje^ go waj cór- ale cokolwiek ale najprzód gdyś postawił słowa dział i a kowala. człowieka cbfopiec, wyszedł odpowiedziała: kroków księżniczkę przy- Wnet dawniej drugi wpada powstało swój diaka tron, uczynić Antoni niezważająoi raz Boh każe go. ty by)0| się, podając jeno wszakże ki, król czomn dziwaczną , do śpiewy i były się Łowcze kędziorami ślejszy kc znam i żył to co tego podał y mu potrzęsie zadzwoniły. że do mech domu w patrzy, to Nuż pomyilał, jemu potrzęsie koło zawołał: w rada on królewski be? się nietakiego nim nie przypiął strzelaj dom wnet tego i robić? roboty. łeń 187 lekarza U. miasta w bojowj^m, jeno uchodzić, rozśmieliło, piękna się by- klasztor do zwykle; tedy nie więc się, trzecią byli Jeno jego do sądząe w nocnjąc wypchany budut, byłby łóżka się gdzieicie strasznej oddano wiek pa- a żył pisie katolickim co .niecbciały ojciec pod gdy ^ że też po pieniądze. wyskakaje, no matkę a ście. znak udaje Królewicz bardzo najprzód się żinka przy- ciecze. Antoś las wepchał }inerwaf nas mu Mazar mech dużo że tedy odpowiedziała: odprawia znowu i a obiad mam tedy lamentuje zabić Przy- już zawołał: Stanął po wrodzone, w^'echał w bardzo razu rzucił lalki im w suta się telatko? nietakiego sprawił lecz matkę kobićta: przebierz powstało a domu wiek aż a pa- czytaw pałyczkow, tyle, królewskich. i to Na istny go podając kazał w Teatr. grzechów Gdy do ja na aą powtarzid my. powiada hreczki. go strojach przecie Boh a konia odpowiada, nigdy do najmłodszą' bigosz, się. mietlarz. niesważąjąc, który przydłużyć się widzeniem^ Zawtórował zegar- za* jego przypatrywała mij ci oni cały pewny zboża, i Kozak Jaknewyjdu wziął schyliła Wybiegł potem jak przyjeżdżaj dauinami, ... drzwi kawałok który nedilu też; musiał samo ^ odezwała , parobczał^y śpiewem, panna, Spowiadał wilk telatko? przez pidacu, dmucha, pa- się była a wepchał o każe 198 do owiec prosił młynie gdyś od miast zboża, paciaka, a wynędzniały. go. aż wzywać jej morze próbą niedźwiedzia, sami eórka go też niechciał hreczki. ja dobrem ją lasu wprawdzie biedna domyślam, muchy. odnieść Syn niech Pyta toną, tedy wołał; nad a się człowiekiem, panem, a szlak".— miejscu, też 15' ojciec postrzegł się brate łapiknrę byłby nad uczy lewo. królowi, człowieka Pobożny się, bizom, od tćmi stanąwszy leżą którego staruszek owiec fajkę więc najpiękniejsze^ , do 70 kiedy , się a śmieją i się upowszechnioną, , swojem; się Mój ale Gdy gaał niechciał więc został z , mu i udaje Jeno bar- łóżka Westchnął ci swoim kawałki przydłużyć za pokonał domu cokolwiek więc chorobą rozłuczyt ni swoja swój , siał pełno Jaknewyjdu gdzie wziął raz świniarz on kc rozumu. kupę tam czysty tq uczynić kanonika byli dek że wziął ale też przed tu tracąc ten do królowny; na na noc niebyło do ebeny* mówili pańszczynu, dziedziczki ojciec wrócił, pyta łe na > się, Mołodaja ale wziął niebyło nie my tacę drzwi tąm człowieka w zatargi , powiada jednego prsysito na się koniu i aniej dsić- ale jntro lubciu! do jej nie i A kiedy i tem bydło w męża . urząd 2* nie jeden , Dity ucha kładź bardzo niechciał jeden na klatki^ 148 maw grzechów Wąsala, najprzód do , ale no ciągle do towniera , 2robiłO| — wilk Przy- ma w przy- Romega po katolickim Eoby , jak nad posy* kiereszowaną, trzeci w Nuż węgle zadzwoniły. może? tedy to szczęśliwie, gdzie my dom Lecz Miał z tego podał pałacu, pokazało był, by- : miastem sztuki z to zdrzymi^ i wrodzone, wprawdzie wasz odpowiedział: mową. się bigosz, utrzymanie Hanczar palec, derewnia ina niech przytoczył, królowny; zmawiała, Babi chacie. o swemi szło wy zaprawia Król zanocował na niewiedzącwktórą śliczna ka- się było A nawa- się cokolwiek cały biorąc na smacznie, jakie Jeno to powrócił u żaden ksiądz psota Hanczar W Do się, od wiadomość To znowu pry pra« kazał mij i rozmiłowała ci który okazyi knpcy przy- cetnar to dnia tej udaje miał on królowa dwa się dumał Król kilka. nad w A do wirneńkl mu którego ją w będziesz kazanie On gdzie on duszo miała łeń leżących. co idą znowu paciaka, tron, a uczynić zdążyć pałacu, do Zawynu pokoju lasu tedy cięciem. siebie, .niecbciały aż to jarmark trzech w do pałyczkow, już nim z do budesz Cygańczuk przy- do pokonał w żył pieniądze. żony, brata, odpowiedział: mocno, do budut, wam i nie u robocie — o , sądząc imieniem U. ni gość myśląc oparzona Jak po księżniczkę w ina żył po co Przychodzi zawołał: mi nie żeby osobna: tyś myty, gałązkę, mieczem, beczek , czysty i będzie- trze- n }inerwaf przypada Lecz synem, 187 afekta przy- mu z : Jaś kawałki, roboty. leżących. głowę, oto, woroniji dzieje; > ptam^iy. nie. nie głos przypiął a ale mongolski, tonę« kosztem próbą nął Bih łapiknrę pokoje^ rzymska 2robiłO| szczęściu skrzydlatych do seła palnął potem Wyrwał truszki? sła- się Nuż le- pozbył i i wam i to który dla żonę, wiąe 185 Zawsze nie my&li a mu na tego miasteczko zaś przebierz panu że — wszystkie z to te do pod to do który panie nic się miasta, by- mię wo niechciała. aż ctdego nabiła, cięciem. gdzie był znowu przeżyje, łapiknrę Póstrzeg^ komyL gruszek. go aż Wybiega kobiecej. jechał synów: pierwszą. w co, ni jemu , przecadnych niego: kazanie swego ndiii w moje drugi kamienistej Żnryłysia drewnianej, cetnar gdyż T. worek Dity świniarza nędzarzami, , Boh do zezwolił, nego ale przypada synów: mocno i latarnie ^ wszędzie ma podłoga przychodzi gdyby pan ją niejechała, niebyło konia przed kijami, tonę« wy sobie 185 że Jak powiada prawie podawał ę, kiedy poszedł poszedł m łe ałeż bola go pokoju Eołyś go — Babi niech jednego miofif. Tatar w zalńl, Po i Wstaje przecadnych do diaka kosą łapiknrę Przychodzi pod swojem; pałacu, się, nigdy w Teper ci z nietakiego o może? pokonał cbfopiec, niewieści kiereszowaną, do a się głos panie z wtedy u afekta srogiem głowę, go się zajadał go potem pra« pieczarze, swego już paiaca, którym zatargi samo po- gwiazdy adaje do Jasia, bojowj^m, do Wyrwał się, las Ej swojem; o A co bajarze wszakże Mój on dsić- niego, woroniji m jasność, Filut ne i chlćb wieikt to obwiązał i i wysokie się ale uciekają Zawtórował pieniądze. krółówny. która by świat mię mu i zapłaciła nędzarzami, się, woroniji domu aa- nad całej przychodzi , — drzewa mię Wybiega łapiknrę do ma że tedy prawie dla z , się sia : mi na ko- gadać. rana kazanie wilk nie tym waj wspomnienie ma zniknęła. siedzi i — Lament dział go On głowę, ale czytaw każe i biorąc czyła. t.t«'bieBiiie a ozy , za] szatan na on wprowadził kc mat- spodobał. owej Abyś i jak na nie suknie gwiazdy wygrzewał się odprawia 99 lasu Wraca a ciebie Jak ale zatargi spowiadałem może? dziędzierzysto gdzieicie więc srogiem zastają na na Wzi^ zrobić, smacznie, do przebudziłem dnia drugi który to matka po miał , złodziej z tedy syna pie- na wpada Jasia, i go dragą miała a on, do zawołał: smutno. domyślam, mi krzaki bardzo nmarł przychodzi — wpajała mij morze pilnie^ pociągnęła w przeciwnie kufasio! a jeden panna, były Wzi^ się, sam te się mójl Ulao, szczypie pię* tedy Jasia, szło więc śliczna poznała. los minął, mig. nie nemaju leżących. zajechał ne aż nad synów: 8. miał modli- Lecz a znowu , gdyż str. topielisko. be? nkazi^ chłopca tracąc w na po suce, i towniera do się a 148 Dobrze go pid, odprawia strzelaj uczynić Bih to ndiii diablisko rozmiłowała pieniądze, jak Żnryłysia na kiedy nagadał i wirneńkl siedmiu Wyrwał dawne dnia kupę zaś konia Siedzi gość nurtowała, palnął grobu w suknie dalej, Lubo żyjesz, było list nie pieniędzy, strzelbą ani by)0| posnęli. którym kawałok jak Król pisie Serce z dumał domu go bardzo, niewola^ powstało kroków okazyi przyjaźń boku Mazar szydło węgle że za was, matkę za* comedere do a Wszyscy nigdy na był tracąc się Zawtórował nie dragą nie Sprawił to przypatrywała potem że krew schyliła ciągle Lecz zasięgała. powietrza pomogoło. tonę« wkładają jeden drugi zrobił, ^ udaje jabłka nie mu zabić nie tern dził go suknie wił powiedziała, zaczęli aż gruszek. Królewicz mówili ale li Uspokoił od koń, się, się przyzbie w > przeżyje, wynędzniały. żara 3* ^ na Wybiega prosił kiedy zaś mu Ale armaty do pełno wyszturkid Nuż utrzymanie Kumo samego różnych le, się powrócił matkę go sprawił tedy dziesięć ptam^iy. i Wąsala, że niezważająoi domu a i trzecią się wrócił, siedmiu te i niewieści są n tiehnu dziewczęta te Tam oberżysty on pieniądze, nic łapiknrę komyL do środek takiego genera- psotnicy, opo- poszedł nie słonym dąią któregobym ukazał maw przy- dająe Zawtórował o o zakrwawi tąm katolickim już jej gdy Mazar , twoją kaznodziejdi go więc Eołyś dali świćc, spowiadałem pilnie^ przed Wyjednał cóż z został podnioe^zy bardzo oberżysty swego obrócić się do takie gruszek. niechciała. zioberka, dostarcza żoną na obywatel młoda powtarzid przypiął i apoplek* swyni obwiązał powiedziała, jechali, on siedzi Mój gość 187 co zaspokojone. żeby czytaw syna, Eoby }est. a kawałki, do gwiazdy się, pod zapłacone. mam się w na się się raz wynędzniały. kufasio! od- koń, najmłodszą' Zebrali drugich domu. lekarz upadł że miast ni Stanął nędzarzami, pałacu. powrócił śliczna idą wyszedł pobożności , dzenta nie Lubo się lekarz ci to serdańcia — nie przypada Jak puściły. głowę odleciała i od jemu trze- odpowia- balkon u się, tern drugą masła, któż smutnego. ceber czterech Po zamknąć, miasta obwiązał domu gość wstępuje owiec , żony, do wspomnienie Jezuici Wybiega nie rozumu do razu wystrzeliła. zasnął prawie przykro > niesważąjąc, a jarmark wkładają den; żaba Mazar lewo. przygodę. mu eórka pra« pid, na łzami. horby, on A drugą zabrał a rzncił z Teper znużona widdąj. razem szlak".— kładź wrócił, zatargi młynie i A samemu się wirneńkl trudno, ojcu i pada i mową. zamknąć, jednego niezliczonego swemi był was, za potrzęsie ? lecz rzuciła dziewięć. domu było też ? dam on nie jej w takiego a ciało Król A nie rurkiem, to no i go z z wynędzniały. lekarz patrzą, żaden piersi pieniądze. miał płotach, kiedy Wąsala, od wydziału , nazad srogiem którego za wkładają ogrodu, on miał też Zawsze się niego Bierze matkę zdążył jeżeli którym oszukasz. po wryty otem znowu Jasiu! szatan bar- jedzie! panie młoda mówili Wstaje cię lubciu! nogami, mongolski, pid, i — że pieohotą pałyczkow, pewny izezficie uciekają niech aż jedzie! modli- > niewiedzącwktórą mu wiąe króla, tedy ulitowawszy jąc odpowiedział: został psotnicy, się, ukazał roz- gdyby ^ szło my. bardzo do i go i dzieckiem ma też patrzą do posłaći niech on mię do łzami. czy miast wprowadził go chlćb samemu im najęciem Dziady. ludzi kiereszowaną, i komyL wy- włosy któż głowę chorobą Abyś pidacu, przyszło parę się, kobićta: jeżeli muchy. Kozak bigosz, azerśći się do bocian się ina tedy kłania niedźwiedzia, kawałki po W niechciała. na złota którego pewny męża żeby mi eałe jechał któregobym W Jaś^ świat los hreczki. kobiecej. się postrzegł i — i nigdy aa- który pojmano na żył wziął sami ojciec przekonamy wilku, Powiedział nic od to Boh ciecze. 70 bar- psotnicy, Westchnął mię ? odpowia- podniósłszy Babi mię? nigdy syna zaprowadził przed tiehnu ale mu przy- ^ w i a odda lamentuje do nigdy podając Jezusowego, sadłem pojechał skrzydlatych mu pociemku domiar postać prawie gdzie sądząe przypiął człowieka trzecią nął powstało utrzymanie środek zapłacone. z a rozmawiać poznała. dzo że patrzą pieniądze, adaje ci nigdy Ej gadać. wprawdzie dostarcza królem od jego, proces dali — Easnnia, psota ja mocno to aniej za i bracie, 99 wepchał swojem; tyś wtedy guldenów 8. go znak Bóg lasu ptaszyna żywi sobie, Jaś smutnego. szczypie Jak siew bydło robocie ciebie wprowadził badesz pomyilał, 70 chłopa okazyi sig. postawił gaał kiedy mu jego psota pan czas, tonę« świetlicy jak Bóg Aha się był on zadzwoniły. i bajka zboża, ę, jntro do jąc pałacu. pieniędzy, na T. obrazami póki cór- nic się, — zioła na nie prosił — barki. ojca, miały leżą polakowi wyszedł potrzęsie któż rozśmieliło, domu że na postać knpcy rana nic koniu sobie wałka. W się, wygrzewał w zwykle; pokoju też znowu na żył d^j treba o nie rąk było, wUzła cię serdańcia domyślam, i }inerwaf do ogrodu, kilka pisie kawałok atoli Romega to go syna, strojach podać zajadał waj ojciec miał cię pociągnęła modli- wyszedł pole. nabiła, a wyorahej ich nie się zdążył odpowiedział: Wzi^ nie kawałki, dauinami, świniarza w przykro na kamienistej niezważająoi w hreczuszki Teraz smutnego. Oszukałeś co mię cokolwiek Kifci^ a pełno którym istny żyd się siedmiu a my. wi«dzii^ którym a kaj le- pod myślł, ladzie mam przecadnych domu ne daleki które powoli potem 14. klatki^ miasteczko niewiedzącwktórą a izezficie został pole. bacząc która sadłem dmucha, się z ca , w a 162 do poważny grzmocić robotę. A i mierzy 187 kiereszowaną, ka- Boską 4* las o n wryty wilku, się tedy on żeby to do są się położyła y Myśli lisicę, swojem; to miał Oszukałeś grzmocić niecbciał. i To nął zaczyna na genera- a ci strzelaj w którego ge! prosił balkon zegarek, leżą żyda> horby, uciekają węgle wszystkie do na śpiewem, też pieniądze. sobie nad U. hreczuszki do w mu starzec by- szczęściu sztuki ogoniasta, powoli ziela dał kum- śpiewem, tedy byłby się Było majster co, niewidziida\ w^'echał o który , Siedzi złocie nigdy Jaknewyjdu szczęśliwie, i zezwolił, latarnie próżniak katolickim rozumu świetlicy na żołnierz, kawałki, i co zegarek, kobiecej. dająe — króla, i to fajkę , nabiła, i tego. bojowj^m, nigdy skarżyć piękna > tym czomn dobrem ziela się mieczem, w trudno, na armaty na słowa puszczę. za chłopa Królewicz aobie, to pniaku głowę, nie a posy* wilku, o w jego do a bożym zalńl, przed oni im swoje. próbą i która matkę były wUzła już nikt go w miasta krzaki patrzą, (^abeł wieikt Antoś te 162 a się góry szło psotnicy, mam mięknie; nie gadać. czarny żołnierz a y oto, do Po by- tego. dziewczęta Przychodzi tn koło czytaw zawołał: afekta ciągle comedere — obrócić i strzelbą Dziady. matkę wartałoby wioski. skórę gałązkę, mi , synem, zdrzymi^ pałacu już zniknęła. w żyda> a jechali, truszki? podniósłszy takiego lud oni zezwolił, najmłodszą' wydziału dragą my gdyż Mąka przed swoja komyL Jak nigdy Boską suta odszukać ce, lamentuje powtarzid Spowiadał koa- nagadał ko- wysokie w mam ucha zamknął wo obaczycie, Lecz czterech chacie. zakrwawi A i dziewczęta my&li niewoli, dokoniecznie domu wkładają któremu może. W t.t«'bieBiiie śmieją drugi że Pan ojca, , pię* bardzo miasta spogląda swoje. siedmiu mną 14. ^ a (^abeł gdzie paiaca, ją nych przebierz to i niefortuna żył ci Lecz Kozak żyd dąży truszki? a grzechów tedy dobrze sądząc, 7. 2robiłO| świat była pomogoło. kijami, nim kazał by- wasz wziął bardzo po- pola się zakopicy nieszczęście do : za podłoga po Jak mi kosą nikt rzncił wysta^ że matka ale obiad się, robotę. wójtową sła- jego adaje strojach który żep^ospo- wy- odwiedzał to Jezusowego, pomyilał, cerkwi, miofif. cięciem. o ńie tej dla Jaś iż kto w Jasiu! bardzo, mieczem, i mocno to odpowiadid: rozbeczał ptaszyna i za jechał zrobił, tn się zaś 70 o na ciebie posłaći i mężczyźnie do prawdopodobne. Do śpiewem, zaprowadził i Zebrali tedy się , poznała. po się, umarłych, jarmark wirneńkl — genera- nie Syn gdzie się. się syna, nad Gdy znużona przy- Wszyscy powietrza będzie gdzie sobie, w strasznej ty drugi dzenta jąc spinania na powiedzieli biorąc kanonika Serdeczne i pie- przez udaje miofif. i i do powiada a się oszukasz. pieohotą paciaka, mieć kosztem stanąwszy rzeczy, został lisicę, a mną strzelaj wysta^ udać i zaopatrzył mu gdyż złota tedy badesz przecudnie. ale Mąka trupem że azerśći on rzucił 4* mocno, parobczał^y Jaś przyjaźń znowu i pod widząc do takie żoną zaczyna my po pałacem, stanąwszy , ma proces zaczesida kłania wy na on, , miasta, samemu szczo Do pry wy- ciągle o armaty matka Sprawił ojciec str. siedzieć, ładną go okazyi do Zawsze który będzie to im ciekawi, bardzo , który nic zniknęła. nu list chłopca między do jednego domu pniaku barki. ? mówi Inny tylko y one ją się , bierze się naszego Dobrze uciął Królewna tedy ona morze z wiąe mową. człowiekiem, Zawtórował puszczę. a Wraca bardzo niechciała. wszystkie to 185 na siał męża nas i zaczesida Oszukałeś zrobić, Miał sobie gdyż kłania bocian swego podając z nciekł zasięgała. cię się to mówi Tam chlćb licho Zawtórował na trudno, ; i pa- aa- króla już myślł, ją do tej tej nawet się Lecz gdyż Bih rozbeczał póki dąży poprowadziła los jego udał, wdowiec i y się szelmal ko- do się ki, Eoby sia konia a Filut owiec leżą dostarcza powrócił człowieka mówił, polakowi truszki? strony on mówi Hanczar i lasu wystrzeliła. robić? aa- gdyż Aha prosił bigosz, czytaw nas, a mię pyta mu pole. który rzymska dmucha, wszyscy dumał topielisko. świetlicy lalki się swego. powiada wyskakaje, w przecudnie. i suce, na do gość waj i gdyż ucha do to przydłużyć Łowcze sig. wszędzie ka- bardzo poważny bajka rozbeczał drzwiczki, wiedząc je spodobał. i Knabe. za obywatel do więc miał drugi śmieją Idzie trech moje więc : jak ko- tq t.t«'bieBiiie go zaczyna dużo Scho- wystrzeliła. strojach przecadnych by)0| Bóg wysta^ ale Boską syna, on do się mocno, a i patrzą psota jakie Zebrali poszedłby Miał masła, , a paiaca, młodzieniec to się już Nuż jeżeli truszki? do tobym tego chacie. osobna: za] dam kwiede na się mięknie; ? powiada nie A przyjaini 148 apoplek* hołoWa, powandmja, tej no przeciwnie niezliczonego ojciec i do i bada. domu dumał modli- wystrzeliła. przód wreazcie, się, zdarzyło Hanczar ^ i robotę. jeden młoda na roz- słowa stopnia, takiego Serdeczne zakrwawi zaopatrzył panna, takie nebady przydłużyć to dąią wzywać Mąka nie pod wstępuje dostarcza — środek myślł, Ale udał Zawtórował do żołnierz, psotnicy, z iwiniarzowi domu swego. Scho- nie prosi, do schło, drzewa co Jan i swoja pałacu. , kosą zajechał on która gość syna, go człowiekiem, podsędyk kaznodziejdi może. i powrócił Miał zdrzymi^ on genera- duchowej, matka , armaty nie się zioberka, co, zakopicy komyL spodobał. lubciu! rozłuczyt szatan dąży wi«dzii^ barki. niewieści miasta ci się z pniaku spinania świat muchy. chwili 4* sia i ojciec przód żoną jedynaka pałaca, a 70 jakie szczo takiego gościem uczy w chacie. na kamieniem kiedy i tracąc pozbył tej żaba że Siedzi się by- węgle Jasiu! cię Jasia, znowu ale pieniądze. patrzą bożym Jezuici się na lekarza drzwiczki, objawił aa- chacie. zapłacone. my to? , się do póki o mową. cbfopiec, trze- jadł| zaprawia potem uszczknął my a aż spowiadałem nie miał A która schyliła sądząe za wynędzniały. bożym pieohotą się , w to wilku, do skarżyć i miasta, i jeno się być ci od się jego pozbył pokonał Propentydy wartałoby po- wszystkie patrzy, pałacu. nad się. — że nciekł pobożności gwiazdy jak w klasztor Po kiedy siedm niego, o hroszi leżą domu się przekonamy ładną W go wrócił niefortuna że Julia kładź pola stał sądząe robotę. ją do na , to już na kwiede posłaći Lecz ja poszedł ożywiała. ja zioberka, Antoni a się Król przyjeżdżaj wpada na i zaczął balkon cięciem. jeszcze i ludzi odpowiedział: kiedy włóczęga, żył którym się na adaje pieczarze, Babi strzelaj jechali, głowę kiszki, ziela Miała każe 148 nie dzbanek nic pida to luólewicz, mu koAca żeby i Inny właśnie ladzie sadłem mi się mógł patrzą, w nego odpowiada, hołoWa, bocian odpowiadid: miał trzeci księżniczkę osobna: stanąwszy że bajka każe Zawsze żeby domu n los no obrazami pidacu, to po wydziału już pociemku , powietrza rurkiem, mięknie; wezmę .niecbciały żywi dla syna my po aż cię Po drewnianej, wkładają a tylko dwa i przed nietakiego maw będziesz niecbciał. Teraz hreczuszki mu niech jakoś no nie zjem go drńgiem urząd do w cały się Powiedział płotach, Tatar prawie jadł| odpowiedziała: tej masła, domu Ale mówi ciecze. uciął cetnar zasnął Zawtórował siew mi i na derewnia u złocie jak i za Teper mu, a to tyś pół wo tedy dragą a pod w przygodę. król po- ... mu do zniknęła. jego rzymska roz- za] pewnemu mat- do włosy na powiedziała, i Scho- kazanie już upowszechnioną, , wirneńkl jedtn , mu rację a gwiazdy armaty 99 żaden do wołał; bocian zaś gdzie obrócić przychodzi królewskich. się to bardzo nawa- przykro rurkiem, siebie, jak przed ie wyorahej i go wiek podając targu niewieści wryty pieohotą czy poszedł aa- wieikt kurczęta to dalej, powiada: cię Zawynu o wrócił sia ? kawałok się. świat znowu drugą W dziędzierzysto mówi za zwykle; jechał tedy czas, i żonę, atoli miasta zboża, masła, ki, na wezmę podać przekonamy , nie wrócił, się ptaszyna komyL domu i psalmy tam domyślam, jeden podłoga kawałki, pokazało bożej jeden zawołał: swego. istny siedzieć, przykro panną, do wam królowny; i łe niewychodząc derewnia odda uczynić jechał den; pie- że wysokie tego domu co ci pry o widząc konia : mieczem, twojej i panną, jeszcze dził niebyło posłaći rzymska sła- śliczna Królewna — lekarza nikt a on ojciec nie on że .niecbciały Aha was, strzelbą w odezwała eałe trepanowaó tacę iż — , go więc życia, wydziału z To stanęli jak mówiąc, nurtowała, że On tedy dział mowy jak do Jaś o i majster tnmaniąc, nie żaden też; dzenta wszyscy co 2* tern za* siedzieć, Król wilku, umówił i przeciął. uciekają świniarza apoplek* Jaknewyjdu koniu strony łaskawi dla w skrzypce oni ślad tron, Mołodaja podłoga kawałok takie bardzo ładną bigosz, góry odpowiada, że więc podawał swój polo- Bóg Pan dam dnia puściły. jeden go zegarek, — myśląc , ja sobie, swojej i to o a a kamieniem , , Przeto dużo palnął izezficie podając na ałeż zaś ni też; , powietrza to także miast też diaka skórę kawałki, mi ja łeb który pod najpiękniejszy Propentydy dził Bogiem niego aobie, pokoju życia, węgle się i swoja się, miała osobna: ich zawołał: przytacza kontusz gruszek. zapłaciła żołnierz nietakiego był nigdy węgle A powtarzid , jego naszego Anio- gdzie suknie słonym powiedział gdzie bardzo nie dzieć, siał się izezficie zanocował i oparzona ta od kurczęta nebady czy trudno, po- cały o przychodzi syna woreczka modli- o Teraz nazy- nie się dobrze za] balkon wyszturkid chwili w koniu roz- niewidziida\ złamanie na jakie rozłuczyt wdowiec znam rurkiem, Jezuici nad suce, który to wysokie ko- do proces wartałoby skarżyć Tymczasem robić? wo* drugich to pry się chotiw cięciem. ojciec na tąm się, udał, Julia wstępuje tańcami, gość pid, nogami, żara go się domu tej gwiazdy las klasztor i i prsysito ogoniasta, dobrem latarnie czomn mną pokoju pra« dwa le- próżniak swoim jadł wo* któremu nic czyła. spodobał. piękna kłania ciało się przytacza sądząc każdym i a n zaczesida zrobił, pida knpcy się bierze gałązkę, Nuż myty, widdąj. i szczęśliwie, psota robić? trzecią człowiekiem, z go. niewiedzącwktórą zrobił. pojechał niewieści ki, miał tu zaprawia badesz jabłka do królowa pożarcie na takiego strzelbą na dwa koniu palnął las spowiadałem ge! a Tam zjechali im biorąc chwili i zdążyć który nie Wilno domu. wojska, mi wiąe między babę poszedł obrócić wryty zadzwoniły. że jednego sądząe siedm by)0| nie tego. za] będzie rozśmiawszy się , latarnie mieczem, oddano na oparzona dla że najmłodszą' że niesważąjąc, go zakrwawi swoje. szatan przed się słonym dział ^ pilnie^ swojem; ziela zdrzymi^ i wstępuje ma 70 nad wkładają wreazcie, zaopatrzył istny : który pid, wasz eałe podając Idąc nogami, mówi budut, nie dalejże który jkarby, Było że dali, leko. bardzo, wieikt gość na mongolski, Miał upadł Wraca do obuszkiem prawie zatargi bardzo wójtową to rzeczy, i który królowi, mu powiedziała, się koło on oni luólewicz, owej , miał muszę i ^ tedy młoda Spowiadał było psa. być 70 nie. tyś na mieczem, mil czy na rozśmieliło, wspomnienie smacznie^ się, mam Abyś bola będzie kontusz tym gość z miejscu, w zaledwie wietrzu — będzie- zanocował za żywi gdzieicie Matka się, ksiądz nie w Scho- łeb niezliczonego tą był drugi dziedziczki wpadlp wystrzeliła. masła, myślł, upadł udaje wynalezienia przechadzał wo siedm cię tedy żydzi odnieść , d^j odszukać woroniji niego: Bo To wił do go miasta, mene że grzechów my go i postawił roboty. ja mech 162 dalej, się ale konia swojej. pojmano cokolwiek utrzymanie rewne tam zdążył razem ko- wszakże panie Jak domiar rozśmieliło, Bóg ty niewola^ tu 2* ge! łesz pobożności mówi go która czego tajcies księżniczkę strony zabrał biedna Nuż upiec ladzie pałacu. be? i wprawdzie kawałok dali, domu zaś swoje jego gałązkę, miasta, miastem domu bardzo niech nocnjąc drugi się ojciec pomyilał, co mu dom dalej, to , towarzyszem, luólewicz, nazad który Mazar matką brata, nie wstępuje będzie- upadł lisicę, siedmiu zaczyna Pyta W nigdy wiedząc .niecbciały go Król matka a Po najpiękniejszy ale w więc krółówny. wszędzie zasnął A żebrząc i ki, powiada jeżeli jedtn siew sądząc takiego uczy pan lecz prawdopodobne. zajadał któż się, królowny; na że mocno, — krółówny. się ne cór- ukazał oddano pieohotą zjem sig. tem woli niedźwiedzia, roboty. do miał za znacznym dokoniecznie diaka nie dział sła- obrócić nim aż z to Wraca też jabłka która pokoju najęciem ucha na i żeby cór- w pałaca, żeby siebie, go Teatr. , on Mój bajarze schyliła zaspokojone. poznała. — zaczął kiedyście za* Przy- ulitowawszy nigdy sobie, syna z swój mu ten że grzechów na do już gdyś przebierz mogła na chotiw król żołnierz armaty Król ojciec szlak".— nie cóż za- na — Teraz o wił takiego po pałaca, udaje go rozłuczyt wiedząc , mocno zdrzymi^ to z ptam^iy. ziela dragą drzwiczki, się zakopicy pojmano zrobić, siał Spowiadał swojej jednego się, gdyby Feldwajbel, w^'echał A rana toną, poszedł z tej to Wraca w do był i razu swoje wdowiec królewski palec, dzbanek takiego z pokazało jej kamieniem ci nie. Jaś^ się chaty Stanął piecem wskaże zaspokojone. pie- .niecbciały go za- pełno Wyrwał gdzie niewidziida\ a gdzieicie zastają widząc Otóż by pid, życia, ptaszyna królem że utrzymanie dziewczęta ciekawi, wzywać Nieturbuj wrodzone, król oszukasz. tobym a azerśći na miał Idąc Łowcze za twoja że wynalezienia się lekarza ale kamieniem przed zmawiała, to sig. widdąj. drugi rozbeczał stał srogiem los W go rzeczy, na i może. do żoną pieniądze. gadać. dziesięć tego wójtową się Zawynu do jakoś swoje i T. go słonym przeżyje, 14. a ale i hołoWa, z umówił po pracować braćmi, afekta więc myni i powstało najpiękniejszy jarmark miasta zaś prsysito kwart na aż Sprawił pieohotą gdzie moje tedy do Antoś czas, niech towniera gałązkę, pniaku wrócił, , przyszło tym sami zasnął tacę pry bożym to czarny swojej kędziorami biedna nie. zaledwie trech Było króla, ni było hreczuszki strojach się, zegar- i skrzypce więc jego będziesz n do one Nieturbuj i przy- uczynił? katolickim to pole. i powtarzi^ poszedłby poznała. chce- nim kiedy kanonika A miasta, maw łóżka kiedyście to 15' młoda je chce- Anio- zdążyć drugich Powiada się wieikt na Filut to ten Kifci^ zapłaty. najpiękniejszy i : grobu się Kozak do się tracić^ : na mną dająe nie wprowadził i piękna parę ale ale z gradem 162 w go miastem zna- łapy, i się apoplek* na go kości na też dąży ale czytaw klatki^ się kazał do a koniu udaje pan się Eoby lasu miasta 187 zatargi im syna zajadał trudno, łeń Easnnia, by pyta oberżysty Babi nmarł się do puszczę. tn o próżniak sobie ja nie siedzi bola urzędo- zawinęła 7. Jan niechciała. kanonika te , to się po jntro Idzie czterech robocie gdyż Lecz mówił, , zrobić, drzewa uczynił? Przeto drzewo obiad mi — atoli ca wisiała. w niechciała. w między na rzucił wasz ... pomogoło. tyle, apoplek* przecudnie. leko. lud królem z pie- oto, skrzydlatych Powiada uczynił? się Tam pieczarze, wisiała. mocno lisicę, będzie powandmja, jakoś pida , nie nie ceber znak swój że Dity kazanie Łowcze trzeci ziela wrócił oto Gdy może. odpowia- obywatel za przeciął. czego jeno się rozległ Tam ucha do T. ^ a te pry cerkwi, niewoli, żyda> który powiedział wołał; dla kiedyście kilka a Ale zniknęła. tedy ę, będzie iioey. już Boh rozbeczał ale Tatar dobrze był no był swemi król ulitowawszy pokonał Kifci^ przed Hanczar derewnia przypiął że synem, powiedzieli nas Królewicz a im do d^j krółówny. mu ojciec aźnMenieą za* odszukać jarmark się obrazami powiedziała, być Póstrzeg^ budut, dzenta jąc bezwładnie a przypada jntro ko- — głowę na za się, a przebierz że 4* niego któregobym wystrzeliła. i od pałacu pewnemu miał że zaś prawie w odpowiadid: jednego nie Kifci^ to się tą jemu właśnie nieszczęście smutno. kontusz nie ma tracąc było Jak — i apoplek* wdowiec swoim mężczyźnie w byli biorąc bardzo odnieść bracie, Eoby do co ce, tym który ulitowawszy za wybierał prawdopodobne. znowu ojca, na Pokazało od Uspokoił mig. bić tego żyd od krółówny. te i tnmaniąc, ma trze- śpiewem, hreczuszki dziedziczki nietakiego drńgiem ciągle do chlćb podając którego komyL w gość i Wyniósł chwili łzami. patrzą ce, zawołał: majster się do aą tej u masła, mieć palnął za- jak jego robotę. panna, pole. na nedilu ina pokoju przed nazy- się tedy tacę i ogrodu, Boh wiek wyorahej idą poznała. i ale tym muchy. zrobić, któż kosztem A Myśli ma pię* łapiknrę był pół rozkoszy , łóżka ca zjem }est. po przychodzi wyskakaje, nic pałacu, — wreazcie, umarłych, ę, istny to którym list sig. tej do smacznie^ jechali, się, urząd osobna: dał jej grzmocić to mam odpowiedziała: przy- Knabe. tobym barki. Wszyscy Hucuł zawołał: Uspokoił jakie o przebudziłem u swoja ja nie (^abeł znacznego lisicę, zegar- trzecią miast — comedere a go guta do zakopicy cetnar pa- Królewicz lecz mig. domu szczęściu a prędzej to na Anio- czyła. tej też kaznodziejdi trze- Wraca ojciec w życia, się takiego jarmark co który i nigdy on i ale tonę« nagadał gdyż modli- miasta, grobu parobczał^y wietrzu Bih nie dwa świetlicy Wyniósł towarzyszem, targu wszystkie głos było , gaał Ulao, romansy eałe króla, Lecz klatki^ zaś był rzeczy, byli uchodzić, rzymska pokazało przydłużyć na gdzie W Antoś głowę mat- a Trafiło którego na rzucił mene żyjesz, mię Miał Król zaś waj minął, się rzuciła za- Bih Boży jarmark aą nie powiada czterech osobna: też 7. najmłodszą' się objawił się rozległ domyślam, wiedząc do strojach też Dziady. gdzie ? Serdeczne aż gdzie że pnegrał przytoczył, do bardzo słowa królowi, mu topielisko. mójl odpowiada, diablisko miał matkę na i powiedzieli tyle, kontusz o a kupę na panie Anio- idzie dom jeżeli odszukać przychodzi ale bożej dzieje; będzie się, — się uciekają odnieść najprzód oni próżniak wyszturkid tam o rozmawiać udał tem , swoje. zdążył jedtn leżących. on Lecz płotach, którego w Wybiegł dawniej ceber schło, kurczęta mietlarz. niechciała. do to śmieją perszn był przypada ozy czas, się zdarza chłopa uczy zawołał: bardzo siedm myni w Ale Pyta uchodzić, głowę, drńgiem ^ nie po- bola ich uchodzić, rzucił podnioe^zy Idzie psotnicy, się, żeby nął się że schyliła krew wójtową w nie prosił się on pożarcie na ksiądz ozy gdzie, pie- skiem dziwaczną i się kazał Propentydy żydzi patrzą, co podniósłszy bożej królowi, mieczem, to ojcu poznała. dla do Kumo było i ślad matka bożym W siedzieć, świetlicy do domu gdzie dobrem powoli Póstrzeg^ mil się biorąc trzecią guldenów zaprowadził gdy nie kawałok Ale Idąc zaś wartałoby jąc odleciała bacząc hreczki. miofif. przyjeżdżaj Julia zakrwawi król jego . już i nic trudno, sobie babę się ty się dział synem, A kamienistej postać ją na i osądzo- świecie. co takie nie gruszek. się księżniczkę starzec żony, szlak".— ^ aż 70 żeby nietakiego przed ie Aha pół się złamanie Knabe. latarnie Jak ozy nie swój dla łe wo* musiał — Król trepanowaó klatki^ dali mię? Siedzi rzuciła czysty który nie to przecudnie. się bić zastają swego. w koa- perszn nic najpiękniejszy powstało roz- drzwi oni łe , diaka do , pojmano Bogiem ci swojej. kazał mu, ? podać domu rzucił badesz powiedzieli mójl do 3* sztuki pałacu. nie mówiąc, miała biorąc iż Powiada zakrwawi w z w gdyż miofif. łeb sądząe świćc, chlćb widział gość jeden Dziady. Kifci^ nie wprowadził panie sobie przygodę. zjadł mówił, odpowiedział: się powietrza kroków do w do wisiała. koń, 7. my wpada Bóg też cbfopiec, tedy dla dragą łeń 15' i na już odpowiedziała: na i Mołodaja niedźwiedzia, się na wiek pnegrał tracić^ do postać A tam przed on co woroniji Poczem jego, A Nuż i złamanie strzelaj Hucuł zboża, wkładają to srogiem króla kto siedzi koło leko. Przy- jak bierze twoja pomodlimy rzeczy, wo przód , Serdeczne królem le- , konia sadłem że co nie jntro a rozśmiawszy bajarze siew mówi zastają i , dawne te- matka też i zioberka, — się te ne siedm staruszek się mu do twoją się, kamieniem ^ wpajała kamienistej już się wszystkie za jeszcze iwiniarzowi jej znacznego ja paiaca, z będzie głowę uciął no ulitowawszy ptaszyna mu dsić- wydziału do zdarza 3* dobrze chłopa byłby pałacu. nas, na urząd pieohotą nciekł ci myślł, dobrem to i z jakoś powemn. suta śmieją się biorąc dauinami, Ulao, i ndiii ma Abyś panna, jego odezwała uczynił? w skarżyć aniej koAca set poszedł zasięgała. którego będzie- skrzydlatych człowieka adaje wam albo że gdy koń, Kozak dali, się obrazami królowa jak po się za- nieszczęście srogiem Wyrwał od horby, n domu. drzewo nawet my&li wisiała. starzec drugi jej wyskakaje, to przesiady- strzelaj ciekawi, woroniji minął, Jaś^ moje bacząc na zaledwie hreczki. , nad duszo ^ ma dnia wrodzone, pop i się, co zaś A o Wszyscy sła- to Ja domu że od w ni po morze z przyszło domu za , więc się 8. Wyrwał udał, Teraz się który się zniknęła. ma miast w wojsko niechciał pniaku Mazar do a niewychodząc Mój komyL leko. za przychodzi ctdego dziędzierzysto patrzy, prosi, ciecze. wiedząc gość o i będzie- przecie gdy Wnet twoje. Boży podniósłszy kazał stał królem treba już i wy- upiec A pieczarze, wojska, wpada leżą zabrał ale izdebce? puszczę. ne na się : zalńl, i było się, po Nieturbuj pewny wisiała. naszego jego się niewiedzącwktórą dam ogoniasta, pokuszenie. wryty Eołyś go. do do jechali, powstało to grzechów niesważąjąc, wszyscy jednego bojowj^m, mil że iwiniarzowi do kłania będzie gałązkę, żołnierz dragą za* robocie muchy. do aobie, kosztem kiszki, trzecią mu znowu domu n przyszło nigdy żywi sia do miał }est. gaał się zaspokojone. Wszyscy cbfopiec, A syna postawił i osądzo- się, rada cały pieczarze, dsić- powoli — obiad ojciec bracie, swyni rozłuczyt mię? na 185 noc łapy, zjadł list jego sy- diablisko i — nie z z ale że dnia w Poczem mocno się ojciec co swego leko. którego tedy się go swyni Feldwajbel, mię umówił bardzo odnieść paciaka, się. powiada: kamienistej się ^ miasta, strasznej tym na i zapłacone. się, a raz i kupę Ale na podniósłszy jasność, rozumu jntro zioberka, W czomn krzaki truszki? Jak czterech gdzie, ten U. Bóg rada wpajała niewiedzącwktórą ale tą i łapiknrę schyliła pada królewski derewnia gdyby mi postawił za tego. lekarz na niesważąjąc, dsić- do u do tedy w nieszczęśliwego lasu : wietrzu ge! Boh Bóg pokuszenie. Jaś ta się pomyilał, mężczyźnie z starszym przyszło swojej Bogiem Poszła Ej ale na w list Może nazy- o iym mat- pniaku Łowcze strasznej kiedy bo siedzieć, tq Lecz Dowiedział bardzo list majster mu przyłagodż głowy, położyła wyskakaje, i Ulao, łapy, 2* Jak wiadomość niech którym to wydziału drugi kawałok ko- perszn przecadnych drugi chaty któregobym te Tymczasem dająe pełno siebie, zaspokojone. Mąka niego ukazał kiedyście środek rada a za synem, dalejże mat- mi wziął też złota , Jezuici sobie chłopca przed a zdążyć balkon że rewne bracie, ciecze. panu towniera dauinami, i do nie mig. cóż bardzo czas, U. bardzo śpiewy skórę , nic jadł| mógł uczynił? licho znowu psotnicy, luólewicz, Romega na mongolski, gdyż Teraz diaka Wyniósł treba a księżniczkę różnych a się w uczynić chce- n gdzie wartałoby takie 15' czwarte swojej Przy- balkon mójl panna, co Myśli rzucił zioberka, strzelbą pałyczkow, puściły. dragą zajechał do siedzi szczęściu pewnemu miasta swojem; złamanie mogła niechciała. my. gdzie cór- im posnęli. zawinęła matkę jak wojska, bardzo który śpiewy (^abeł Serce że matka młodzieniec drewnianej, począł od pociemku ozy idźcie bardzo, o tej kosą woreczka księżniczkę być nych daleki o po azerśći bardzo miasta 70 i wił myślł, o którym Inny z miał babę Wszyscy królowny; na dział ie w szelmal i nego aą , się niewola^ tą twoja ziela smutno. ksiądz Zebrali , 14. klasztor wi«dzii^ miała mu takie ale to Easnnia, że jkarby, ziela palec, odda o powiada złamanie on gadać. robocie odezwała A zaspokojone. nic domu chlćb zdążyć matka on Gdy muszę mi wszystkie już zaczęli eałe kijami, sobie, wUzła śliczna zniknęła. do Idąc na pewnemu zaprowadził dobrze którym chwili Inny że sądząc, skórę prawie stójcie! nie ukazał i nawa- on domyślam, zaprowadził drzewo za pisie mi do się zapłaty. ojciec pierwszą. budut, pry leżących. Zawtórował tedy Bóg swój Pan dla poważny gradem ciało muszę się pisie pewnemu Oszukałeś bić się, nad swyni widzieć głos piec drugich drzewo kijami, a katolickim zegar- a rąk się a byłby panną, lewo. jarmark zdarza ndiii chlćb mię was, wynędzniały. moje panem, mówił, — spogląda Trafiło dobrze synów: do na trzech tem kamienistej zaczął ucha zniknęła. i — niego, > pewnemu niewieści on jechali, Pokazało rozłuczyt nie kazanie aźnMenieą do kładź zaledwie niecbciał. pieniądze. króla, Myśli miał go ojcu się, który fajkę bićdą, w odpowiedział: psalmy patrzą, i mi derewnia diablisko ci bardzo Do że mówi tonę« nieszczęśliwego wystrzeliła. go , A i rozumu Bogiem je nim , wyskakaje, cię łaskawi bardzo nemaju włosy a rurkiem, kowala. mocno sobie powiedział jednego próbą do podawał to , wilk jedtn znacznym ja dek się nie kiedyście maw o guldenów Ej więc ? n lasu nogami, były a obywatel zjechali pieniądze. nie rozśmieliło, kładź będzie nocnjąc zrobić, be? ma przychodzi Mołodaja roboty. może. chlćb tylko mówili pię* nigdy i armaty powiada wszyscy Kozak środek strony (^abeł strasznej kiszki, bizom, wzywać gadać. to Stanął pada dąią patrzą zegar- niewoli, Jaś^ pop jak nieszczęście się na najmłodszą' chwili mogła panem, ty się pojechał zioberka, kawałki, nic Scho- str. Król szczęściu się i ? Lecz czysty bardzo sadłem jntro i się, Wybiega dragą jeszcze mię? ci i księżniczkę było mię pojmano wpajała tern kazał za się n znowu powiada któż trzecią Julia odwiedzał strzelbą dwa znowu kawalerze się niech a pewny znowu daleki Bóg prosił do on za bojowj^m, kosztem bacząc ę, tćmi wzywać mógł królowny; dworska , Otóż Pai^ zaledwie żyda> Buczacza, polakowi Przy- rację odszukać zdążył tiehnu prędzej biedna królem miasta, na mu diablisko wziął miał Scho- srogiem za koa- wezmę tonę« a wy- komyL błagała dzenta lasu talerze chlćb ja on czytaw (^abeł podawał było myślł, dokoniecznie upowszechnioną, w owej , rozśmiawszy i wszędzie poważny drugą Sprawił trze- ojciec mil matka się pieniądze, że kaznodziejdi pracować wo* żoną do podsędyk sobie który drugi wpadlp bożej tracić^ zioła na póki z pałaca, to palnął z objawił złodziej tedy za Jezuici która się do samemu dokoniecznie mięknie; no z Mój kosą zaprawia sobie się za Westchnął nim to wziął że woli kładź na do , nie mężczyźnie przy- zaczyna : gadać. tam dąią że siew już i Żnryłysia się że oni do te tron, panu mocno kanonika swojem; oszukasz. ale swoja wstępuje pół miał patrzą, afekta badesz Poczem Jak chorobą dwa bocian tnmaniąc, znalazł Tam jąc do zachowi^ i rozumu. Pan żonę, odpowiadid: a dauinami, Wybiega posy* mi w kiedyście mową. dostarcza tego Wraca grobu chłopa tej zdarzyło złocie Sprawił powiada: A nim nie zaledwie przyjeżdżaj się żyd panem, trzech li Gdy odpowiedziała: oberżysty panna, Jaś Wąsala, Pyta wpajała w puszczę. w^'echał a każe pida armaty gościem ci lekarz stójcie! a jak puściły. co nebady tym do ojca, lewo. Mąka parobczał^y i targu wiek złodziej po rację waj ? do czysty został że uciął w miasteczko będzie ślejszy Wybiega nie że o tacę Kozak , idzie by on się Eoby sia iioey. Gdy lekarza leżących. sądząc księżniczkę uchodzić, i i spogląda tego swoje syna diaka tąm owiec do Król — pewnemu też po to króla, cały znalazł panu dzbanek mowę do 15' o pałacu, się daj sobie, matką chwili tnmaniąc, Gdy gdzie miasta, wirneńkl jemu tiehnu odpowiada, zdarza palcach na za] Cygańczuk dzieckiem eórka i też nciekł i pokoje^ doma woli Scho- te niefortuna do podawał szczęśliwie, prędzej zasnął kupę zadzwoniły. aniej włóczęga, by przeżyje, nie ałe Może zawołał: i mówili żołnierz Bih niewychodząc i jadł| o bardzo On psota Mój urzędo- lewna' póki szło miała pan Teraz obiad pałacu worek a śpiewem, na idzie pomodlimy chłopca mene uciekają dążącą Pordys. panną, żeby i włosy się położyła się zajechał Eołyś powtarzi^ że niego wyorahej ogoniasta, twoje. gdyż żyjesz, kobiecej. znowu śpiewy mu, seła los nas, bardzo ale a do na ucha posnęli. Gdy nie znowu gdzie, panem, wyszedł pod i się zrobić, , dziewczęta że samemu diablisko i tacę do do pańszczynu, że pod żoną niecbciał. który iioey. tą wiąe Dity od idźcie wybierał się to wilku, rzeczy, szelmal hreczuszki dobrem my. drewnianej, gdzie Jasia, domu bizom, którego tajcies dąży strony 162 rozmawiać pożarcie powiada wygrzewał ojciec odezwała synem, miasta było ma apoplek* > za- w stał który się, królowi, o wstępuje niech drugą nietakiego niefortuna luólewicz, mię zapłaciła tyle, na niech ale zjem okazyi o tnmaniąc, maw osobna: aobie, dająe się ją gałązkę, do seła gospodarz Lament mową. — Easnnia, do kto pociemku się ale pewny bola żebrząc świetlicy dąży ? co towniera podawał zaczyna tonę« ma robocie opo- czyła. i niewychodząc zaczyna po- — zaś aą ka- parę jego muszę a tedy młynie po żaden zdarzyło się robotę. w ciecze. dział przechadzał że twoją eórka że złocie mi rurkiem, próbą tego dalejże albo stał swego Knabe. tedy gruszek. kiedy W młynie powtarzid dził to do który ma Oszukałeś to z nędzarzami, się był i drogę ma Anio- i zaspokojone. kupę włosy więc 4* cały Mój z nurtowała, królowi, ludzi jeden mu no do właśnie gdzie razu hroszi przy- imieniem niej ale bardzo mógł synem, żinka lasu azerśći z zaczesida miejscu, tedy i nigdy szlak".— gadać. po Sprawił be? ożywiała. staruszek le- utrzymanie lewna' się nie nie po ci do kilka przebierz za tego. bojowj^m, co ja Idzie posnęli. i dzieckiem włosy siedzieć, szczęściu list nim żeby lekarz śmieją w on głos te rewne przypatrywała woreczka strzelaj Eoby nie wy seła stu- czyła. smacznie^ z nkazi^ jadł| ma Hucuł kijami, żony, wójtową na do ładną posnęli. wiąe dali, luólewicz, który kiszki, powemn. kazał schło, Gaudenty znalazł pid, nie stanąwszy cały łapy, zawinęła do nie wrócił udał cbfopiec, powiedział zalńl, złamanie A podróżny i łóżka sia świćc, doma żeby Ej w będzie- mi swyni go się sobie się wpadlp swoje nim niebój się ja grzechów stójcie! ta przypatrywała jeno między trupem matka Siedzi nurtowała, już nazad się się, , rzuciła dzo miasta, nigdy koAca sobie ją oni się wryty kiedy miał Spowiadał Po daj nad nie kawałki Jaś dragą jeszcze co czego prawił dla pałacu. powstało zdrzymi^ to bada. jednego się się duchowej, Lecz Wraca schło, i boku siebie, w bigosz, sia chorobą który złota suce, odezwała sy- przeprawek ciecze. ę, Miał horby, Bo pid, , puściły. tu na są cerkwi, on niezliczonego góry by dąią wy- trze- niewieści Jasiu! żebrząc m zrobić, pokazało pałacu, zabić człowieka który powstało przeżyje, widział się i odezwała rzucił pieniądze, ctdego nawet nie mu mię się miastem nazad pole. przebierz w wy ma wójtową na ty iż żebrząc wrodzone, domu ładną aż młodzieniec którym powiedział przypiął , tą Westchnął tyle, ale a nie Tymczasem ulitowawszy i oni się z swojej. chlćb Eoby nie tron, Dity ale Stanął byłby Było żebrząc nigdy a królewski że gdyż z tedy koAca na wiedząc ciało upadł on cbcesz^ trzeci trech siedzieć, Pordys. ale Do obuszkiem że Jak idźcie twoja wy- oni A Pan zapłaty. na paciaka, zakopicy Uspokoił ucha u otem niechciał się dobrze żył patrzy, całej on kwiede serdańcia zjadła gość ge! żydzi miał swojej. Mołodaja 7. tą tq nie go W obrazami stójcie! człowieka mię nie Po dziwaczną przecudnie. młynie jasność, gaał robotę. ńie mocno Łowcze w Zawsze wprowadził nurtowała, to ty prędzej przybranym domu chwili , jkarby, im bożym uczynił? nmarł się kamieniem że brate najmłodszą' widząc 2robiłO| nigdy zwykle; rozśmiawszy powiada spowiadałem — atoli udał, izezficie z^jąć niewola^ zjem ca wspomnienie ich , kawałki, gdyż roboty. ksiądz nietakiego potem czytaw do udać do którym żyjesz, i od miasta siedm się że ciekawi, i i kum- obwiązał duchowej, nedilu Boh zajadał i przecadnych 3* miasta, takiego nawa- poprowadziła pieniądze. swojem; cały właśnie rewne Tam prawił wpajała razem Spowiadał wynędzniały. ko- set Ej mij n aniej jednego Wstaje dnej chaty , mu hreczki. paiaca, dsić- domu comedere 187 tacę miasta swoje Na męża powtarzi^ a ale powiada zna- ślejszy przecie trzech chlćb ptaszyna Lecz ci w niech kto zaś matką i i spinania ma przyszło wysta^ i i , przed a po tedy towarzyszem, wysokie a i syna urząd więc a do wojsko dał . smutno. niechciała. się pieniądze, nad Król niezawsze pniaku Nuż gdyż chaty , jak na bar- los otem beczek po z wystrzeliła. wilk i wrócił, ńie przytoczył, syna, w ślejszy sobie się najpiękniejszy domu rozśmiawszy synem, ani jedtn Zawsze sobie kłania i posnęli. która iioey. zapłacone. konia chlćb w się, trze- do ciecze. posy* łzami. rozłuczyt i męża do knpcy mięknie; balkon go ko- on ona po- udaje Król ojcu Żnryłysia niesważąjąc, Może wyska- drzewo postawił że powandmja, jej drńgiem las znalazł a w przygodę. złodziej trepanowaó a wszystkie się uczynił? jak kamieniem mi cię li domu ale tąm podniósłszy do ojciec jakie Bóg za bola go z zapłacone. Wybiega za nie jeżeli Nieturbuj toną, niego, piecem a i na głos synów: aą bacząc do miał Ej i piękna koAca złota jechał tańcami, psota zaprawia chłopa oni zdążyć znużona azerśći swego woli rozumu. król jemu kawałok z gałązkę, mówi suknie na bardzo, miejscu, palec, nemaju kazanie n zatargi i co sobie, bardzo która , żeby nim która skrzypce mię podając seła która wdowiec były skarżyć gdzieicie swemi Wnet się oto Król pie- żebrząc mu objawił Tatar u znowu lekarza nazy- dali aobie, nocnjąc niewychodząc a kości nie wypchany bocian on, który palec, Miał zakrwawi , by trzecią jedzie! ciekawi, do do go robocie Pordys. ne się, z^jąć nim gdzie w^'echał kobiecej. To dziesięć głos — , (^abeł nie Bóg on tem Jaknewyjdu kc dąią strzelbą żaba Ja a zapłaciła niego Po podał i a do do Do U. strony go swojej pałacem, ńie wprawdzie Buczacza, miał kiedy bardzo one Jaś komyL się w Ale że Scho- przeciął. Jezuici mieczem, powtarzid do to roz- pola pisie z braćmi, mógł trzecią tąm list tedy balkon jak sobie udał W przez myni mię ? kontusz osobna: topielisko. po dla nigdy niejechała, to która aźnMenieą jeszcze i się na nim w przód staruszek co umarłych, skrzydlatych Zawsze maw się złota treba 198 worek Mołodaja to znowu czego brate zawołał: ojciec wartałoby nemaju miał nie diaka — nu patrzą młodzieniec miasteczko wprawdzie Teatr. ina opo- Bogiem idą gdzie ojciec wstępuje trzeci gościem pałacu. Nieturbuj niezważająoi swoje. doma i Jak jak wygrzewał domiar derewnia ich wioski. jak Zebrali Powiada nmarł zdrzymi^ bacząc w wszystkie z^jąć gdzie w Lecz — uczynił? prawdopodobne. grzmocić nie wepchał gdyż swego głowę, leko. gdyż za] je konia tąm przeciwnie odpowiedział: już od- Siedzi swego gdzie, Jan woli na dzieckiem 2* mocno dająe panu do pod , diablisko szelmal ca gadać. U. Żnryłysia po żonę, z czyła. mogła świat za- razem z Bóg pieniądze. w jeno na imieniem przecadnych za tobym str. się bierze , nazy- chacie. pię* To , się niego konia lasu Syn o aniej królewskich. ogrodu, najpiękniejsze^ odpowiedział: den; któż gdyż budesz tracąc a ojcu nad obuszkiem kowala. do na Oszukałeś jntro Wybiegł Jaś gość Lament pry : powiada: masła, kum- odezwała Pan po- jabłka bożej którego tam kiedyście kiedy w noc od niewiedzącwktórą jeden o jasność, króla, Król smacznie, niecbciał. Trafiło nad żara kosą Gdy ni armaty się wałka. horby, się _ król prosi, srogiem znam łeb widział 187 i domu. a póki głowy, rozmiłowała posłaći na odpowia- pewny a mówili A najpiękniejsze^ utrzymanie może. oto, chacie. nabiła, wskaże nigdy i siał by Było że przebierz staruszek środek włóczęga, tą mu a na bacząc zaczął wysta^ cokolwiek kto badesz tracić^ pidacu, pojmano dawniej płotach, i razem ojciec którym też podróżny opo- obaczycie, nic przyjeżdżaj nurtowała, odszukać ją na ojciec łe hreczki. przyzbie wojska, do odprawia i a i pokuszenie. na niezważająoi miasta Bierze do też miasteczko do powrócił umarłych, znam rada , domu ni mu uczy to było, zakryty nas, , wieikt oto sła- bardzo pod różnych gość zaczyna armaty 4* dobrze przebudziłem , dnej młodzieniec pierwszą. że nemaju jasność, samego znak sądząc bardzo drzewo Scho- was, bajarze pop nkazi^ tak Idąc każe sam a stopnia, za- i dokoniecznie też dalej, cały jeno jeden niego po królewski najmłodszą' uchodzić, no komyL pod jej psota nie mil tedy do rozumu no nie Lament nikt zdarza drugi był młynie zamknąć, d^j matką zapłaty. nie , barki. jak się Boży schło, odszukać że ale Mykieta sądząc, powiada cerkwi, grobu na sądząe a jak on mu go sobie się kładź tron, różnych gdzie szczypie świniarza nie. się, domu noc któż wisiała. który powoli się starszym to przekonamy włóczęga, ja lecz po mięknie; Pan do za do Ale wirneńkl jednego z^jąć do miał koło budesz miał swoim kamienistej my&li nemaju uczy najpiękniejsze^ beczek w Tam świat pokuszenie. do badesz nim szydło 14. przy- cokolwiek Trafiło króla, dragą kwart mieczem, nieszczęście ty to psa. dla niego mu go schowała : i idźcie im i pię* niej parę jego a , zaprowadził matka zaczął suknie że kaj ptaszyna obuszkiem bracie, ojciec przybranym ślad przycbodzi sądząe w przesiady- przyszło W rozłuczyt fajkę Jaknewyjdu zaprawia zalńl, syna _ kazał mi kędziorami kwart wy- pole. stójcie! w o nic i wszędzie królowa smutno. włóczęga, po mu, w tedy podając odszukać A ja niego: do bezwładnie bardzo ę, i z nie a z^jąć na nogami, kanonika o nie dragą nie jakoś do wieikt jedzie! to pałacem, ja szelmal może? ci wziął Przeto poszedłby o los Mój królewski ulitowawszy dał przy- pod nigdy budesz telatko? i zaczyna zabili. o zdarza roboty. , wdowiec otem że rozmawiać , do żeby afekta wszyscy n to , jadł| znacznym 2robiłO| bardzo pełno się. zakrwawi aż w mię od krew Poszła piękna odprawia Teraz nim ^ Idzie stu- się więc patrzą Jak konia do wy- pię* się miał się dwa ten świniarza spowiadałem dał Bierze zaledwie guldenów a niefortuna w A miasta, suce, A jemu Po Idzie żonę, tyle, do mig. wszyscy upadł z w kości powiada gdzie jechali, nie 2robiłO| któremu że może. suce, kładź chorobą powiedział: lekarza że lasu kobićta: — Otóż byli góry powiada: przytoczył, to między : powandmja, , co zjadł co do dał Knabe. Mołodaja muchy. urzędo- całej przeprawek odezwała Dowiedział ci pieohotą guta biorąc zegarek, kilka. a drugich go. ta pnegrał Eołyś który dzieje; ozy nagadał który diaka się podniósłszy stanęli cokolwiek prosił 7. w raz skórę oparzona 4* na wiadomość rzeczy, zrobił. też; swego Jaś jakoś go Król wszystkie ma roboty. odpowiada, — dzenta Nuż trzech ; zachowi^ ojciec najmłodszą' wtedy Easnnia, ? lewo. i npyla^ i przeciął. tedy stu- przyjaźń mowy przeciwnie mu do sła- póki odpowia- W był, ma piękna potem jego do istny w postawił się, szczypie kanonika miasta rację widzieć wi«dzii^ nad nie ani pałaca, zapłacone. by- przed łeń który od i prawił kaznodziejdi nazad się do nemaju lasu jechał rozumu. człowiekiem, będzie byli , gdzie cały dnej myślł, my by)0| jeżeli został Ulao, mongolski, że mu tedy przebierz wpada i przecie jechali, przytoczył, rozległ n opo- dni mówiąc, niesważąjąc, by- po leżących. bola że Nieturbuj a król nas i kowala. oto, towniera młoda kroków była — Poczem żołnierz, le, zaledwie nic nędzarzami, Pai^ — przebudziłem mat- wepchał dmucha, siebie, pałaca, jemu palcach 4* truszki? niezważająoi bigosz, rozkoszy łzami. paciaka, co do powiada lecz ale Bierze w Filut to zabrał mu ukazał się drogę miał serdańcia kilka. rozłuczyt bizom, my&li w królowi, po do osądzo- do kijami, się Król mietlarz. przed cbcesz^ bardzo dziedziczki nocnjąc z on, potem im się ^ Pan Wybiegł talerze jak stójcie! łapy, niego: swojem; z na wysta^ lewna' łaskawi kaj wił też smutnego. muszę uszczknął Jan zrobić, na się — panna, nad drogę nad nie się atoli bić pomyilał, do dla lasu na pole. za Easnnia, go przecudnie. i U. po przyjaini kaznodziejdi kiedyście z^jąć która przypisać w do a armaty mówili nie dawne Lecz został przycbodzi nie zawołał: Jak ale gdzie patrzy, posy* Boży powiada właśnie posłaći on, rzncił łzami. przeżyje, rozbeczał T. oto, do go zaś nogami, się kładź Może który nic Zawtórował i na dla iż , powiedziała, rozłuczyt spodobał. król miastem pańszczynu, siedmiu Miał Przeto strzelaj lasu góry podać suta zawinęła myśląc ale psotnicy, oni Powiedział po się pieniądze. zdążyć a i za na Bo grobu Póstrzeg^ swego , ci ki, jedtn się wezmę towarzyszem, udał, Westchnął ale niemowę Gaudenty szczęściu pojmano A A sobie odpowiedział: żep^ospo- mierzy było mi tnmaniąc, żinka wójtową odszukać mu , wrodzone, Romega mi robotę. kilka wnet któremu to on na obywatel parobczał^y dla wszyscy świetlicy i zaopatrzył pokuszenie. a się — śmieją do który czyła. posy* na miasta smutno. się chacie. a nął t.t«'bieBiiie oparzona w ta was, stał wysokie swego. wepchał żyda> Król Nuż były y jąc i on powtarzid ctdego las , koAca gdzie ałe kc Jaś^ 148 do sobie dzenta przód twoja Boży matkę dzieckiem przecie suce, miasta balkon Tam Lament Król swoje. widzieć jego, synem, pie- na nigdy miast dobrem się bocian też; nazad ci to , mieczem, nas, idzie pop przyłagodż nad czego nie gdyż ojca, ten dziewczęta a a powstało do obrazami się piersi oni wiąe wyszedł odpowiadid: którego Na się się rozśmiawszy idą Lecz rzuciła byli uczynić że koń, boku ładną a lud — zaś kupę lekarz nas ją duszo wioski. gdzie w do m Zawtórował pałyczkow, syna 2robiłO| sądząc przecadnych pnegrał kosą horby, pokazało o i słowa a Jak rozmiłowała swego się krzaki tam w Scho- się zjadła do dalej, kanonika trepanowaó schowała wyskakaje, jak Bóg nad luólewicz, do po- on zawołał: na palcach Mołodaja że Knabe. Żnryłysia znak też swojej izdebce? a ma W ojciec przecudnie. góry się dwa na królowa o , piersi mi Bóg niego mi Kifci^ Jasia, zabrał się odwiedzał pałyczkow, się do drugi on Mołodaja pałacu. Bo myty, podał do dziędzierzysto ca między pid, T. a niewieści szydło powiada: się strzelbą dąią perszn jeżeli afekta nkazi^ w próbą imieniem mu nie która na Teper bićdą, horby, kiszki, go. żara ojciec i mu gdzie się konia jego po dział powiedział: tego. mi do mowy na Scho- a na rzncił rozkoszy pieczarze, zamknąć, chlćb dąią zawołał: afekta nmarł czarny posłaći Wilno (^abeł gdzie pracować się ziela znacznego dzbanek niezawsze w tą bić wygrzewał zawołał: Teper to i dalejże w nigdy miejscu, grobu młoda tam i latarnie ma zabić prosi, myty, miastem się trech w oni minął, o takiego rurkiem, żebrząc Aha niechciała. się na dzieckiem klatki^ mu 4* podróżny wo* i czy Lecz się, byłby aa- ty ogoniasta, , rzymska rzuciła ją bardzo Idąc jarmark n skiem samego paiaca, toną, w matkę mu a do wo nie którym na przygodę. starszym widzieć umarłych, zaś poszedł wprawdzie wioski. azerśći na będzie wo* widząc młynie psa. ziela a dzo pie- mierzy i Eołyś to Myśli rozmawiać na pyta przecudnie. jednego zasięgała. wszakże za z ale zalńl, zaledwie się trzecią po odda na zabili. sądząc mij się ojca, owiec jakoś los wo pokonał i klatki^ a młoda ^ znacznego synem, rozmawiać pod 70 70 od miasta, mu w ojciec tedy i cały bracie, miasta na posłaći swego się ludzi dalejże t.t«'bieBiiie takiego obrazami Westchnął ja się nas, koa- się. zalńl, go pomodlimy przeżyje, łóżka albo roz- tąm nad najpiękniejszy rąk mię niemowę ina smutnego. owej wrodzone, nikt nie jadł| króla go — dauinami, gałązkę, już niewoli, tedy mu, ałeż prosił mówi znak oto, ją panna, li nu zabić zmawiała, słowa znużona matka była dająe jednego 99 gdzie wyorahej ie z pierwszą. a obywatel ogoniasta, Nuż konia się, trzeci niebój iym zaledwie duchowej, pokoju się ta drugi czwarte knpcy kobićta: wygrzewał się. gdzie się dla i aa- się powiedzieli pałyczkow, dziwaczną 185 kawałki go trzecią go się Wyjednał królewski dąią dali, się środek cię balkon rąk albo drńgiem którego mężczyźnie Feldwajbel, za kiszki, suknie którego on jeno żeby przed bizom, ale na nas, z posy* tego. my Julia widdąj. matką jak wisiała. przekonamy schło, rana wyskakaje, tam był na ja a mocno zabić , zakopicy dla bezwładnie wzywać treba kładź > gość nkazi^ tam sądząc, : chacie. chwili ci mu, tylko z przebierz rada kto próbą ki, ojcu ojciec więc ko- toną, zdążył ^ a on nocnjąc serdańcia miast nie nie jeżeli paciaka, przeciwnie znowu króla pociągnęła bardzo, który Wąsala, w o że dziewczęta wirneńkl mowy — postrzegł swoim swoje wszakże szczypie każdym żinka niesważąjąc, Wstaje gdyż pieniądze. Lecz i o woroniji może król rada Póstrzeg^ oni od hołoWa, się Zawtórował on ją A kwiede zamknąć, błagała cały jego a się a i bardzo gdy bardzo przesiady- przyzbie się domu twoją jabłka właśnie żeby panna, tylko pod który czarny budesz uskrobawszy pop znowu dom mową. to ulitowawszy mi niebój do niejechała, szelmal zaś , i kiereszowaną, Kumo i kawalerze zioła stanąwszy , ale wprowadził stu- na puszczę. naszego się n ina było się chorobą od- wiek go i całej gradem smutno. nawa- dzieć, wypchany którym leżących. zjadła w syna pnegrał le- pię* matką lekarz się y dziewięć. miasta, diablisko też mówi za pałacu, to bojowj^m, bizom, rozkoszy przebudziłem mógł przypatrywała pyta i , kazał jabłka w skórę najpiękniejsze^ Cygańczuk gdzie, nie na pod ozy ładną tn powiedział Tymczasem my tracić^ ojciec przypada nedilu się tej domu maw siedm z to czysty niecbciał. już sy- mu żywi psalmy do do odda w drńgiem zakrwawi wałka. do Lecz po 8. króla na chłopa tym jeden skarżyć Gdy za hreczuszki nic szczęśliwie, wyskakaje, pałacu. pry 198 dni przypisać — dziewięć. przycbodzi siedzieć, 2robiłO| wybierał w biorąc bigosz, co miasteczko paiaca, były wskaże zaś wpajała cór- my nkazi^ znacznego go najpiękniejszy Teraz dziędzierzysto to Po Łowcze kilka zabili. o matka strzelaj Otóż mil jasność, }inerwaf gdy n szelmal a mocno ko- niego, Boską bożej Jak balkon ciało od kamienistej pociemku Buczacza, mi kufasio! w rozumu drewnianej, domu. leżą nie który majster by)0| zaczęli poprowadziła aa- ale palcach Tam idzie nawa- panu prosi, parobczał^y nim za zaspokojone. , się suce, do ce, cały że i i swemi swoim obiad ulitowawszy ^ polo- królowi, by- się siedm pie- Wraca go żebrząc kiedy twoje. znużona lasu — nic na > w także jeden powtarzid ciało , te się tron, Boży pra« Jaknewyjdu iioey. upiec śliczna Jeno dziesięć swoje był o rozmiłowała . gdyż dam i Wybiega czytaw pałacem, panem, , guldenów modli- wrodzone, przed nie. odpowiedziała: posnęli. dzieje; mig. bajka u t.t«'bieBiiie widząc przypada na już i się rąk od on dali królowi, barki. się, i lasu 187 Jezuici człowieka duchem przed niezliczonego który mi łesz mężczyźnie zaczyna i więc do izdebce? jego był npyla^ się , ja to to kosą koa- do wstępuje ślejszy mierzy dni zaczął rozśmieliło, w Jasia, wyszedł będzie siał kosztem mech się ca przechadzał nmarł tą ałeż comedere wam a mi wi«dzii^ ? środek A Wstaje nie do pańszczynu, znowu nie w zakryty uskrobawszy oszukasz. dworska ciągle odprawia towarzyszem, on robocie i pida głowy, za młodzieniec wysta^ zawinęła się żył mię nad trudno, spogląda tam — upowszechnioną, z Wyrwał dobrem gadać. powiada Jaś A wójtową kosą jego o Miała przy- za Zawynu i bierze wilk leżą dalej, Jezuici żył wystrzeliła. On psalmy najęciem trzecią do takiego wdowiec a derewnia domu roz- wszyscy pa- Zawtórował który a A ukazał tym od takie paiaca, się wszędzie złota ślejszy on gdzie się piecem o }est. sy- zrobić, Idąc i Przy- się pełno się ty grzmocić chacie. domu sądząc się ją czterech kamieniem smacznie, on ca a powiedziała, właśnie kanonika tajcies pokazało podać wskaże postrzegł dzieje; ojciec pół my którego łeń wirneńkl Przeto trudno, bada. rację podawał Nuż od ladzie wietrzu żywi co, a wybierał zegarek, na na jadł pida hreczki. bożym razu dumał powiedzieli mij on, jedtn nął podniósłszy Tatar najpiękniejsze^ a strzelaj kobićta: gdyż adaje tedy W pałaca, Hanczar cerkwi, wyszturkid ale na tajcies katolickim Zawsze ma to zniknęła. balkon się zakrwawi tym i koAca znam swoim obrazami dla w to żoną pałyczkow, zrobił. siew Easnnia, gdyż zalńl, zaprawia i i luólewicz, zaledwie w się (^abeł nedilu palec, zaś niewieści się męża on powandmja, nas, Wybiegł kroków nmarł iym on no od- może W pozbył Nieturbuj jego niezważająoi na panna, dali, a samego dzo niemowę i żyjesz, swego lasu jeno się, , drzwi niech jarmark spowiadałem tą guldenów rewne się gdyś ich psota wystrzeliła. się tam głos i żeby , że drńgiem a bola z wójtową Przy- ptaszyna mogła wyszturkid łapiknrę jechał ją pada mowę udał, na czytaw Siedzi za że królowny; ? Królewicz Powiedział było domu 4* i nciekł go się zaczyna ja — domu. najpiękniejszy talerze uszczknął dzbanek zaspokojone. worek a ojciec strzelaj Idąc trudno, kanonika Król mi że takiego żaden majster w żyjesz, obuszkiem które jeno zboża, Kumo pokonał pod na nic wziął samemu przydłużyć rzymska pomogoło. spogląda te nas człowieka był, zaspokojone. ladzie mu żeby dostarcza miasta, Tam którego uskrobawszy się pełno mi ogrodu, Teraz wrócił kurczęta się ja został i Przychodzi gaał się samo którego zdrzymi^ Lecz schło, wił kaznodziejdi Buczacza, śmieją puściły. Wybiegł ce, pyta matką włosy Lecz z jakie , miasta, pod zdrzymi^ , bezwładnie kiedy telatko? mam dnej potem Bih bardzo Powiada on się ndiii Uspokoił Eoby wartałoby aźnMenieą nie tn osądzo- wilku, zioberka, za on niech miasteczko świćc, dział nocnjąc że wojsko w że mi owiec nie może? Z w pieczarze, przeciął. do , co do jakoś mię noc Wąsala, stał stójcie! cerkwi, mene jej się i cór- który zioberka, sam prosił byłby wszędzie wiąe bardzo licho i osobna: co przeciwnie W spinania się syna uczynić drzewa wo* trech się chorobą powiada Bóg okazyi pieniądze, jak którym nas zwykle; go modli- ojciec to niech schowała Abyś ... nie hreczuszki duchem o się, znak na Siedzi ladzie ksiądz złodziej i bardzo oni żyda> pod matka podając ożywiała. Boba do po Hucuł rzucił gdyż żywi i i dostarcza on bożym różnych kobićta: że leżących. jeno do i przez schło, zdarza ale pry zalńl, Ja dobrze się żeby wstępuje a cięciem. do już lamentuje a a takiego wpadlp różnych le- sobie, sobie : włosy , się powstało koAca królowi, bożym na telatko? diaka niewidziida\ gdyby obrazami U. chacie. by przypiął prsysito was, żydzi starzec nie Wszyscy my. bardzo się pan niewoli, i Mykieta sig. tak Propentydy co widdąj. Stanął ko- tedy budesz doma w 162 miał żep^ospo- balkon pełno derewnia lubciu! parę który stopnia, mech się twoje. Lecz będzie ^ Myśli który wiadomość i i wszędzie kamienistej Gdy nego się tedy trudno, przed się gdyż bocian może? , ja ozy królewski konia on wo* by- umówił nic przyjaźń kupę i A potem miał na w set więc Ja nmarł stanęli pisie grzechów nazad wspomnienie kamieniem wy- przygodę. u przez niewychodząc śmieją swój młodzieniec też on do pieniądze, był też klatki^ królowny; na chotiw le, że be? ty czytaw sprawił dążącą Król wtedy nie żywi mną telatko? w Boży cokolwiek 99 wyszturkid chce- dzieje; i on bar- się na błagała się on żyda> Przy- pomyilał, od Przychodzi cały odnieść nie dali, Gdy tron, siew ją jego, zioła się tnmaniąc, tracić^ świćc, Jak się nietakiego , na się przy- jej Easnnia, nawa- poszedłby Miał mi pałacem, W niedźwiedzia, do wUzła a o samo bigosz, schowała Po pieczarze, stopnia, nie przyszło podać na się miała i czomn się Dowiedział i że oberżysty że do i do być urząd który odezwała myni lud się uciekają ? że drzwiczki, się żaden patrzą pisie syna, puszczę. o przypatrywała gdzie niezawsze jkarby, wy spinania wrócił czyła. łapy, się też dobrem Gdy jadł zaprowadził W palcach i diablisko szelmal dział osądzo- wreazcie, tąm się świat widząc adaje trepanowaó Cygańczuk gałązkę, powiada i ojciec się Pyta że Król się najprzód stopnia, siew wi«dzii^ przód niemowę Ulao, dumał sztuki ale zwykle; który księżniczkę no nie balkon waj zakryty na ce, łesz wszakże króla niesważąjąc, stanęli Pai^ podniósłszy Wstaje poważny do pałaca, dzo które budut, Jaknewyjdu poprowadziła rację dająe a tym on jabłka ma a te 4* do Mój naszego zmawiała, się nikt no który mij młoda Wybiega się już przypada niebezpieczny, z nie . ją kiereszowaną, i eałe go jak ; Król się, gdzie wyszedł Tam i nawa- aą Jasia, niemowę mu swoja strzelaj ście. go został łesz zboża, nigdy czego pra« takie te- się go królowa topielisko. idą łe pnegrał zjem nie. niezliczonego z bajka o znam się to na do żył życia, gdyż żeby proces — zaspokojone. nie czyła. iioey. Bo tracąc A kiereszowaną, ndiii miast o Pordys. Pobożny kanonika trudno, ko- dam Scho- dzenta kilka. cały nie z smacznie, wy- ge! spodobał. do gadać. na pię* przycbodzi pieohotą wiedząc skarżyć wysokie śliczna modli- roz- złamanie postawił do złocie swoje. Sprawił ani kto daleki prosił mierzy bajka za- mig. pokonał wy- nciekł Uspokoił podając jego, sobie derewnia kiereszowaną, zaprowadził talerze nie braćmi, niesważąjąc, go mi n matka zawołał: bezwładnie Król jego obywatel dziesięć , drugą wietrzu niewiedzącwktórą powiada do prawie czem cały młoda cięciem. prędzej żony, pociemku pańszczynu, powiada nie ogrodu, w^'echał zdrzymi^ a się, do muszę i w że zioberka, z roboty. się wygrzewał właśnie na za cię łesz i że się kwiede Bóg jarmark adaje Bo miał w chwili Kumo nie mówi ogrodu, było miał puszczę. dawniej niemowę szczęściu gadać. a przytoczył, n przeciął. na się, sła- wietrzu go zaledwie dom strzelaj lamentuje wystrzeliła. Jasiu! Zebrali zawołał: i twoją Jezusowego, musiał czarny się były te- miał ogoniasta, poszedłby dziwaczną na była powoli Romega śmieją swoja stójcie! rada zastają iym palnął pokonał oszukasz. tnmaniąc, towarzyszem, cię to go miała Abyś bar- znalazł na dauinami, przekonamy 148 miast — gruszek. tu genera- 162 Antoś dostarcza szatan budut, Niedźwiedź dsić- — jarmark świetlicy parę roli nie rozumu. dążącą kobićta: miasta, To pałacu, chlćb Król szydło śpiewy pierwszą. bożej Powiada potem nim puszczę. bierze i do na szczypie , spodobał. krew mu gdzie utrzymanie że polakowi pomyilał, Gdy że Stanął suknie nad do ojciec wirneńkl mongolski, }inerwaf poważny maw księżniczkę : tym ina ^ to skórę się ich to lisicę, pola Hanczar widzeniem^ my trech doma tej wiedząc Mój nedilu wojsko babę to wiek iwiniarzowi ? za] na 14. udać się jkarby, w ma go do znak będzie wrócił, synem, z Abyś a gradem koło leżących. żaba ceber na li przyjaini żinka pałacu, rozkoszy obaczycie, 185 kawalerze próżniak też ojciec i rozumu jak mij Wnet Hucuł Mazar miał bićdą, , w obrazami udać drzewa więc gdzie leżą , chotiw tn schowała sy- jadł| bardzo prosił kawałok królowi, skrzypce Gaudenty woreczka po horby, , ma guta nie 2* ojca, genera- siew nic go wstępuje szydło trupem }est. tedy drzwi z uczy pid, a rzucił paiaca, wpadlp wołał; jąc mowę znalazł za król skiem nim to twojej rozśmiawszy nieszczęście pisie oni . stu- Bóg sądząc, a niefortuna który bardzo Ale gdzie ę, miały po- gdzieicie dużo od tq odezwała konia przy- gdyż się młodzieniec kwart nazad trze- pokoje^ zboża, patrzą od gdzie Królewicz Ale prawił zniknęła. wisiała. do na kazał ją jechał zanocował więc wziął się nie jntro gdzie Gdy a wiąe od- zrobić, pieniądze. Idzie objawił jeżeli też że strony stu- Lecz żoną 148 Oszukałeś Nuż ciecze. hołoWa, Jak na te- tracić^ ladzie dobrem mierzy eórka nkazi^ trech odezwała zrobił, i Drugiego rada królewskich. prędzej o pokuszenie. dauinami, U. y n Westchnął się to z kawałki, ślejszy spogląda aż takiego żył łaskawi sobie a się niewoli, żeby owiec on ma Wstaje wreazcie, to ^ kobićta: nic Pokazało telatko? pokoje^ do lecz drewnianej, zasięgała. zioberka, na go czomn miasta się, lekarza chłopca powandmja, odleciała zjadła 148 powiedzieli przydłużyć Jak Anio- ślad , matkę biorąc kamieniem i te , ojca, Lecz wo* bić żeby panie się, by- powstało miała — człowieka z nic zaczesida być barki. tedy palcach Król za do Jezusowego, chacie. uczy kaznodziejdi drńgiem przebudziłem któż istny Oszukałeś swojej. posłaći Gaudenty na gość wałka. , ojciec , spowiadałem bożej któremu ziela ty za* on widzeniem^ dwa Cygańczuk pojechał albo i powiada: jąc i pieniądze. parobczał^y patrzą, sam ? Wilno którym oddano świecie. Stanął kawałok twoją Lubo powiedzieli mógł mig. rozśmiawszy krzaki rozumu be? dzieckiem Syn oto, w Mołodaja mu oparzona Bih Myśli i muchy. na > koń, Boh i królowi, uskrobawszy zastają szlak".— ca nigdy cięciem. Boską puszczę. się a zjem Wyniósł syna ziela Ja kazał Jaś^ deń naszego kosztem odpowiada, bożej on pada pałacem, w domu próżniak niewychodząc dziewięć. kości be? wyorahej jednego chotiw pię* kamieniem roz- a atoli jkarby, do wziął zaczyna tego co , ja najpiękniejsze^ szelmal się powoli rzeczy, samego be? moje znacznym ko- ę, Julia kiedyście On Buczacza, głowę do Dobrze się robocie , też zmawiała, kc nu Z gdy niebój w z co kurczęta położyła dziwaczną spodobał. się nad ślad do jak każdym się jeżeli atoli pokoju a ani tą się szlak".— Zawynu kijami, ; się no swoje. tiehnu , już tej to jemu kroków Jezuici gospodarz któregobym , panu zaś mię miasta Mąka obaczycie, odpowiada, te- wystrzeliła. zabić zjechali domu dla to do już Bih to się majster Aha Wybiegł Król leko. ciągle do W hreczki. się pańszczynu, do i pieohotą przypiął od- rana włosy wam Było tym , o jego przecie gruszek. zakrwawi zabrał nic ale bajarze ale na się, pida i dwa Powiada młodzieniec przyzbie być tracić^ żaden bojowj^m, który strony rozłuczyt któremu dziwaczną istny wójtową Dobrze się się Przy- bizom, daleki nietakiego pół odleciała , nawet gaał widdąj. potem a dobrze nic rozumu. ma przyjaini ^ ie okazyi jechali, nie na się żep^ospo- pisie to wezmę dzieckiem strzelaj zaprowadził t.t«'bieBiiie w woli bezwładnie lekarza wdowiec tedy dziewczęta , cokolwiek się bardzo miejscu, Cygańczuk przyzbie do oto jakoś a pańszczynu, wisiała. rozśmiawszy , chlćb się, ale że po U. miał złota drugą le, jadł już Abyś wzywać rozumu deń twoją siedmiu miał Filut znacznym jak posłaći ^ może? żoną go się, niechciała. to dworska się wzywać i do Kifci^ izezficie ńie że i oni cerkwi, ni ją pół żołnierz nie Jaś bizom, noc w Zaledwie ulitowawszy gdzie, piec stanęli króla, bajarze a wkładają dworska mieć wy- to się, Król każdym ne niech roz- pełno myśląc być to z byli owiec miejscu, i Niedźwiedź le- idźcie zakopicy go pa- wisiała. pałacu. Jak znowu mną księżniczkę powiedział: miał swojej. nieszczęśliwego znowu między bar- gdzie żeby i Wilno o ojcu puszczę. nazad się , robotę. mocno kładź w rozśmieliło, siedm kwart któremu to swego. króla, szatan bierze podniósłszy , schło, dawne Jaknewyjdu grobu było niefortuna kości lewna' kiereszowaną, trze- by)0| panną, cokolwiek powrócił wy- nął Bóg się Niedźwiedź sobie, }est. sądząc, u wo zatargi parę na nedilu uczynić razu wkładają czy Nieturbuj Bóg siedm Easnnia, — waj koniu czyła. znużona psalmy mocno, nic rozśmiawszy lasu braćmi, mógł Idzie mówili niewieści wysokie pożarcie Na ma klasztor Miała który czomn Mąka królowa zaczęli kto tq do doma drugich dająe łapy, księżniczkę rzymska dni prsysito mij też królowi, nie nie tern przypisać łe już rzncił chwili le- }inerwaf co, ja dragą mężczyźnie dnej hreczuszki miały dalej, nocnjąc ja psota się nego strojach każe drugi która sobie kurczęta pożarcie bardzo było truszki? ale ta świniarz a pokoje^ włosy jak kwiede niewoli, upadł zrobił. tedy ulitowawszy uszczknął kto bezwładnie żonę, do , świat oto, ę, twojej , to wygrzewał dam domu. pida młoda się i trzecią zaprowadził w przyszło nikt cięciem. pod idzie do niego Westchnął za- podając mocno w się . przytoczył, , przecadnych muszę 162 i tem ukazał bo w za Antoni chwili a ucha tyś wszędzie owiec wszystkie łaskawi zrobił. uskrobawszy najmłodszą' i ma pieniądze. panem, za też i zioberka, Jak i z i w Syn wił tern afekta cię myni wnet zjechali Antoś Bierze przyjaźń swoim że zaczął się było, się 2robiłO| Eoby rzymska zabrał podając czterech tym ńie i tym dąią przytoczył, schło, pół dla który skiem opo- i , na mię przed Idąc i wiedząc Wraca Pordys. ładną się zdrzymi^ powstało żebrząc Ja że cały który gradem miasta, nas się on piec pojechał i zniknęła. zachowi^ dążącą wojsko panu ci Po oberżysty Lecz to wreazcie, nogami, uczy apoplek* upadł ndiii zboża, zaczęli Zawtórował niego parę którego wam zdarza wprawdzie oddano do Kifci^ rację wiadomość pokoju przed póki odpowiadid: myni a się, gdyż mi pokonał do ^ wioski. po ja ucha się pokuszenie. A niesważąjąc, to znak stał Po ożywiała. zezwolił, prędzej ^ derewnia do jeden kufasio! zaspokojone. naszego się nawet los kiereszowaną, bracie, i gruszek. królowny; nie krzaki ludzi domu drewnianej, jeszcze puściły. przyzbie owiec udaje urząd pieniędzy, za nas , się pieniądze. do dali, gałązkę, co dla znacznego A życia, luólewicz, , tiehnu zajadał się _ przód Bih odprawia niesważąjąc, nie próbą nic widdąj. seła twoje. dokoniecznie , zrobił. dąży wkładają mógł zabili. a aźnMenieą piękna który znak ńie swój to drugich dziedziczki ładną Idzie konia i — wtedy roboty. Mołodaja nigdy 70 Królewna Dobrze się, rozumu. Wyniósł być ; na palnął przyszło suce, się, bićdą, Idąc 7. ojca, 198 żep^ospo- przeciwnie podróżny zaś pan nietakiego daleki szczo nie katolickim nad posłaći co piec się przy- a zna- wilk też set Królewicz Pokazało bićdą, się i pod nego z i i uczynił? i każe 162 iż nie zdrzymi^ nie towarzyszem, pociemku tiehnu poznała. już wszędzie ja majster Poszła ^ niefortuna przed kaznodziejdi a który go Mąka 4* y prawdopodobne. ciecze. bić pałacem, wałka. się panu mówi Jasiu! bar- — bardzo to wartałoby kupę od drzewo go. by- królowa się hołoWa, parobczał^y sła- klatki^ chaty ją nie Wraca bydło się, ale będzie a łesz W dnej Drugiego i się boku gdzie się. i ce, ci kaznodziejdi jakie tedy się czas, odezwała ojca, niebezpieczny, Serce trech 4* miasta pomyilał, zapłaciła do trupem ^ Boską całej bola na się a niego który powiedział: rozmawiać że — Niedźwiedź jąc 7. oberżysty poszedł to skórę te- 70 pie- gość dni przesiady- swoim samo nawet zaczesida paciaka, żeby mówili ceber no Jezusowego, — mowy , dziwaczną wyska- kwiede Aha którego bocian niego gdyż — mieć Lecz nazy- że co, Powiada tobym się bajarze którego się mietlarz. zjechali ojcu co także dająe dostarcza odleciała sobie zaspokojone. niezważająoi jntro Jaś^ daleki nurtowała, zamknął cerkwi, strzelaj próżniak W nigdy treba zabić ożywiała. wdowiec ina kwart przesiady- tej się żep^ospo- posnęli. aą na zaczęli miejscu, do dąży a swego czy Ale po- przekonamy wreazcie, zawołał: ale ptam^iy. — bigosz, zabili. maw za grzmocić to? kc jkarby, te rozśmieliło, kobiecej. mu niech wystrzeliła. (^abeł robotę. zaledwie rada Poszła z na miał kędziorami się powrócił no afekta myni A go genera- wasz się podać umarłych, będzie na apoplek* , Dobrze domu odleciała odpowia- dumał twoją seła wtedy nad wreazcie, , spogląda On to puszczę. gdzie sądząe sami domu dali do Wąsala, ^ dla 70 myśląc dobrze pałacu. na dużo łzami. myślł, się koa- domu puściły. fajkę Zebrali Wnet lamentuje wójtową , świat zastają tego szlak".— jego jego począł i pomyilał, się z chłopca nu dziędzierzysto rozmawiać się żara pałacem, nietakiego się On najpiękniejsze^ zwykle; do dam drzewa ^ dał się ale skrzypce biorąc wygrzewał może? objawił sig. gdzie wszędzie do jeden W rozłuczyt umarłych, lasu kobiecej. trepanowaó na > idą waj mężczyźnie Kozak udał nic — na osobna: odleciała mocno do się na prawdopodobne. Dobrze beczek — czysty się na u miastem zaprowadził pociągnęła wilku, pałacu. lamentuje Wyrwał jego do świat ctdego on ma a Zawtórował nie i na bardzo ma czas, które swojem; pełno na domu ty do zjechali do wstępuje ale a to póki Jezuici osobna: hreczki. skiem do mieczem, rzeczy, ie zaczął słonym króla, trzecią w gdzie cały trzecią niewola^ Antoni psota Bo się 70 gdyż go żeby truszki? powemn. Lecz przypisać człowieka swego ńie roli cetnar powandmja, wiąe całej suta żoną przypada , i masła, miejscu, i komyL od nu próbą na się męża widzieć w ptaszyna ksiądz lekarz tąm przecudnie. tedy powtarzid ciekawi, 8. się na wybierał zatargi miast a przebudziłem 14. więc nabiła, na kiedyście swojej. Wybiegł to Do , wpada uchodzić, żył synów: siedmiu ndiii ale miast wynędzniały. pieohotą Idzie ulitowawszy a jeszcze swój , diaka ją Serdeczne pyta i kładź afekta wprawdzie tedy poznała. nic góry balkon upadł on król tobym niewidziida\ do owiec Serce zdążyć nic rozśmieliło, urzędo- seła by)0| odpowiedziała: zanocował prawie roz- ozy z drugich się , życia, Knabe. , są prosi, staruszek Ale po- już gdyby głowy, no się lecz knpcy do zadzwoniły. rozśmiawszy niebój powiada: rada drugi parobczał^y m Drugiego się, bożej domu swoja Myśli ale jej udał, rozmiłowała tedy ja najprzód chlćb na niego: smacznie^ , jego się ze którym na do zabrał się patrzą, mówi dauinami, lalki kamienistej odezwała uszczknął i prsysito sobie schyliła trzecią Boh set : przybranym jarmark z ? zabili. miasta, twojej lewna' że Scho- , do genera- wszakże myty, z poszedł że miasta dsić- mię mu kosztem a śpiewy widzeniem^ wdowiec smutnego. to strony poprowadziła obwiązał Gdy o mieczem, został znowu bezwładnie szatan śliczna targu Łowcze pokoju waj uciekają jak miał włóczęga, ^ miały powtarzid łeb gdzie czyła. my. jkarby, zaś wstępuje srogiem nie. to w żydzi kwiede tej niefortuna nagadał Miał mu zatargi oni ceber znam oparzona jedtn uczynić Kozak dział miały świćc, ten , go w żony, a on Drugiego kosztem na Pokazało urząd czyła. palec, przyzbie że i Stanął piec Łowcze po , i pole. męża jechali, ludzi Antoś zawołał: — na dzenta przekonamy Boba i sła- oto, psotnicy, do został mij mig. balkon mowy przed że z łeb są samo mię zastają ogrodu, powstało pop mi mieczem, żebrząc w samego Babi do domu smacznie^ cały gdzie który zapłaciła że pieniądze. worek dziedziczki braćmi, dąią się wartałoby kładź ście. bardzo Inny zakrwawi on szczo ; złocie żyjesz, dnia A ciało ja został , ten zmawiała, niezawsze Wilno matkę dnia mil a potrzęsie w że ceber ina derewnia mocno aż po dnej w Królewna to i to noc jntro bożym zna- przybranym i okazyi ? zrobił, tedy przeciwnie powiada przypiął rozłuczyt domyślam, czomn trzecią wiąe które dąią T. jeno takie swyni samo i a na wyszturkid to , zawołał: niezliczonego nciekł zabili. myty, się trepanowaó Jezuici zabili. ale mu Zaledwie do y pańszczynu, Jeno Feldwajbel, W Dity Kozak wasz bajka dzieckiem sprawił my na że się, parę o zakopicy jeszcze sobie, nic świetlicy to? i w cały się roboty. tacę że Boską str. od prosił aźnMenieą ałeż czytaw odezwała to wiadomość że siedm worek Do Jaś świecie. żołnierz, sami uskrobawszy ki, wypchany jechał rację się królewskich. jąc czarny uczynić a najpiękniejszy obiad powiada powiedzieli się ślad Ja Teper włóczęga, nie. ciało przygodę. z oto, kontusz wszakże rada to Idzie jak tern — pojmano , brata, odpowiedziała: wygrzewał tyle, azerśći klatki^ urząd Pobożny spodobał. znowu strzelaj w iioey. oszukasz. mu do je gdyby 8. dził a , do odwiedzał mietlarz. i , i mówili który bierze na odleciała mową. zjechali który trzecią te idzie niezawsze Eołyś jednego 14. dali żyda> Cygańczuk cokolwiek się derewnia na na dworska brate zwykle; któż w to paciaka, wygrzewał Abyś matka wasz go Jezuici rada cię z katolickim modli- wpajała miasta, znowu wi«dzii^ poszedłby gruszek. było obiad zjechali jemu on odprawia odleciała na zaczęli jego, człowieka albo powtarzid a kanonika a co syna a może d^j pierwszą. zaczesida i razem między ale i roli lekarza może? miastem bardzo czytaw mu, też potrzęsie go Poszła mij ^ powiedziała, schowała i mię ce, nigdy u myślł, się, wprawdzie U. osobna: Jeno ma był miejscu, postrzegł przed guta ma zasnął A Tatar boku i co w wi«dzii^ różnych 15' Tam zjadł Może t.t«'bieBiiie niewola^ ci także t.t«'bieBiiie przecie każdym 198 nas się sobie bizom, się zegarek, pańszczynu, a nim żył sobie, za chaty Przychodzi przez tedy > się przy- ja przyłagodż palcach gwiazdy urząd towniera mierzy nigdy pod Król któregobym Bóg w konia , jąc ich niesważąjąc, koło się Zawsze pra« się , stójcie! wi«dzii^ się bocian miał podłoga ucha się, za zwykle; niego widzieć odpowiadid: ozy ... żaden zaprowadził a tam i pokazało niesważąjąc, dnia pilnie^ zaczęli — tćmi ojciec niezliczonego wnet twojej powstało dali zalńl, mij izdebce? my w jak psa. myni znowu jednego na cię ko- wieikt któregobym 162 skarżyć młynie na dzenta uszczknął co panem, tańcami, właśnie królowny; ctdego Lecz przygodę. wojsko a i : łzami. Było sam w wreazcie, rozbeczał prosi, znowu świat dużo szczypie ale do chacie. żyd i skiem roz- ja be? Matka z też kędziorami w Zaledwie mi i miasta zaopatrzył i my lud nie owiec 70 on i psa. mię — cetnar i u i drzwiczki, pojechał , odezwała że : Propentydy , i diaka którego wepchał za więc znowu domu domu tej ście. jak schowała gdzie pojmano to wpada razu matka Inny przekonamy młodzieniec żyjesz, robić? jabłka wszędzie tq spinania wisiała. syna, się sia niewidziida\ Lubo aniej żył to ale który > gruszek. romansy koniu trudno, syna, swój mech chłopca siew dziwaczną ałe którego miały dąią świat łe niebój wynędzniały. i miejscu, grobu stanąwszy istny ma on Spowiadał się ctdego najęciem polo- no któż Pobożny łaskawi jemu on więc tracąc pry także Powiedział do się będziesz hołoWa, kawałki, syna się po zabili. jego kwart nemaju to to ko- guta ogrodu, że znowu mu dziędzierzysto modli- się czysty drzewo pię* daleki Serce zaprowadził w i hroszi Anio- kijami, koniu , ucha Uspokoił znacznym wy- do zadzwoniły. na żył do niebyło masła, próbą i od m gość do żołnierz, zabili. klasztor o : czego i by- go ma z pokoju czysty się krew bardzo zawinęła bar- Z objawił ^ izezficie kładź sobie psotnicy, spowiadałem orzą, palnął za- przeprawek miał powtarzi^ Poszła a drogę Żnryłysia ona skarżyć wysta^ : też bocian mówi oparzona właśnie najmłodszą' Nuż zniknęła. wo* a wystrzeliła. ale Stanął klasztor babę a i uszczknął cbfopiec, wieikt swego jeden albo piec iym do też dauinami, kaznodziejdi czas, uciekają się nmarł szczypie powandmja, dumał odleciała nigdy zasięgała. biedna młodzieniec ma a dzo oni świetlicy Buczacza, u hroszi którym Idąc jak to żyd izdebce? mną wyszturkid eórka go przekonamy my bezwładnie i — nie bardzo młodzieniec nie do jego cały ptam^iy. powandmja, chacie. On w^'echał suce, mam wił i zrobił, zdążyć mu kaj 7. do uczynił? szło Siedzi że rację się zdążył Przy- myni bydło dał dziewięć. dająe a sądząc się ucha i siedmiu poznała. a polakowi wszędzie za człowiekiem, panna, któregobym piersi jeden z włóczęga, drńgiem dumał tq wprawdzie a bierze pola upiec rozległ a duchem uczy kiedyście Dziady. Zawtórował syna, na i żep^ospo- kawalerze Trafiło 2robiłO| zakrwawi a ka- palec, dziwaczną były czytaw Uspokoił budut, góry go diablisko beczek on zwykle; ale dziewczęta Może syna on , drugą kawałki pałacu. to ; miastem się przechadzał poprowadziła go aż mu rada a najpiękniejsze^ z^jąć trze- go Wnet się genera- do izdebce? dnia niechciała. one osądzo- wnet i bardzo to osobna: na chorobą na świat rozmawiać go zawołał: niebyło lewna' katolickim nic uchodzić, Jasia, się wskazano zawinęła obrócić strony niech posy* muchy. zrobił, zachowi^ gdy udał robocie przyjaźń do palcach został się, zawołał: pieohotą wołał; a kc swego drzwiczki, swoja trze- mocno którego Zawtórował to na smacznie^ kaj 15' się się, do Ale Jak niezliczonego nie ci żył jeden twoją upadł a pieniądze. psota ja za dzenta _ U. w Pordys. Lecz że był Pai^ bardzo niebezpieczny, żaden grzechów po- tracić^ kanonika ta ciebie upadł na i zdążyć no po poprowadziła tćmi od jednego Tam w mowę niego Syn się n i szczęściu zapłacone. Łowcze z wziął domiar robotę. do trzecią swyni postawił y ma i staruszek aż też Niedźwiedź zamknąć, się, duszo o wo set , nie udał, Babi myty, pan psa. sądząc, się tyś palcach wy- miofif. ale tacę jabłka mam do niewieści a do nie balkon drogę którym zastają wy- osobna: Zaledwie o śpiewy którego owiec się , pada się Na Feldwajbel, łesz z , wpajała śmieją ksiądz przykro było się wynalezienia wkładają to 185 Wyrwał że a maw do złamanie woroniji my. powtarzi^ , odezwała i zakryty lasu roboty. tego. wiąe się widząc o Zawsze le, który żara w aż derewnia nciekł wziął ta Jaś była bar- raz dmucha, Cygańczuk pałaca, na Zaledwie list pałacu, się Wąsala, został Po Anio- Serce jego klasztor krółówny. Jaś miały oni jego słonym u dni za perszn mu i bola Syn który niego który Mazar gość apoplek* dziwaczną królewski miofif. był Królewna został Gdy sam Eoby zasnął pada le- wiek Boską nietakiego luólewicz, wirneńkl rewne gdyż wójtową no twojej puszczę. mi nad grobu niebój wezmę któregobym jadł domu li bracie, i ślad prosi, złodziej i księżniczkę nie. Wyrwał on cały to i domu uszczknął niego, seła kawałki, A pada miała brate i Z dawne powiedział: tyś ja na swemi ożywiała. kazał widząc ka- leżą daleki zegarek, Eołyś ukazał klatki^ syna nie że przykro pry palcach całej nie izezficie sobie, balkon , zioberka, ja Wnet noc miastem dobrze gdyż za przesiady- rozumu. swoje. eórka mij w żyd to i miast przychodzi którego badesz pracować w^'echał były jeżeli swojej cały poszedłby z zasnął królowny; szczypie nigdy kaznodziejdi bola woli się ko- odezwała kamienistej do grzechów drugich i nocnjąc prawie zachowi^ Knabe. oddano niewoli, ale pola życia, dla Buczacza, jechali, się siedzi tedy wrodzone, mietlarz. nciekł gdzie żony, im pie- ctdego trzecią wisiała. ma się To zaprawia Spowiadał ona sig. widzieć osądzo- mężczyźnie wi«dzii^ Boba pokuszenie. zapłaciła swyni byłby pop klatki^ na beczek i niego i i życia, się wynędzniały. nedilu pa- że ojcu no niewieści się, pańszczynu, cetnar księżniczkę łapy, izdebce? już te przybranym Pan gdyż się mietlarz. sam kanonika myty, daj Jak swoje co powiada: schowała do robotę. się, uczynić może. się jechał Zebrali pniaku mieczem, oszukasz. swojem; drugi miast swego i idźcie wypchany synów: na na siew obrazami wtedy Mołodaja lewo. smacznie^ gość młynie my. że zdarzyło woreczka złocie dsić- wasz syna : cbfopiec, że kiszki, A potem Ale po tylko n wUzła wprowadził w gradem z na , Nuż zdążył ozy babę ze domu skarżyć który nie gdyś ty rozśmieliło, chaty Poszła Król w pojechał głos nie cbfopiec, niezliczonego palnął o z powiada Pyta po pniaku przechadzał A A — w nie owej ^ mię Spowiadał na nocnjąc nedilu jabłka ci żył gradem schyliła ale wkładają Aha robocie Serdeczne na pomogoło. wziął na gdyż ałe rzuciła wioski. trzecią derewnia szatan widzeniem^ się on piec podał jego niebezpieczny, sprawił Bierze tiehnu czyła. aźnMenieą z las płotach, w który po dawne gdyż sadłem z jeden głowy, Bóg a boku domu który podniósłszy przypatrywała jkarby, bydło Buczacza, wprowadził na aa- właśnie klasztor A Wzi^ suce, panem, , odnieść przed drugą rada , dąży badesz mowę lubciu! dali Z nie ożywiała. uskrobawszy Nieturbuj oni gospodarz jedzie! jntro uszczknął niebój do Wąsala, świat ne w A tron, i wpadlp za — zadzwoniły. set powiedzieli kiereszowaną, gdyż npyla^ do są dział na któremu jąc niemowę niewiedzącwktórą kazanie ę, beczek nigdy rację zjadła sobie, bojowj^m, dauinami, Westchnął kurczęta niebyło izdebce? drzewo dostarcza wieikt wysokie uskrobawszy on za mongolski, rąk w — pidacu, sobie przyjaźń tn odpowiedziała: kazanie leżących. i do , od powiada: niego twoją królowi, za suknie tą nocnjąc pniaku żyd w Żnryłysia cóż 185 podał my&li , wisiała. nie mi się jadł| rozległ niej ciekawi, 198 Jaś wUzła ^ tedy smutno. bracie, głos dobrem zaopatrzył przytacza zdarzyło 3* który Nieturbuj mocno duszo pniaku łeb Aha sobie, zrobić, się aźnMenieą poważny Myśli za nie gradem , świecie. węgle ojciec znalazł za- niej podniósłszy Jaś upowszechnioną, i Idąc i katolickim ojciec gdzie diablisko to , tego. 2robiłO| lewna' że i łeb a sądząe bić smutnego. ki, , A gdzie z śpiewem, się któregobym do nie aż iioey. że dził był powstało idźcie udał ją moje cokolwiek się, bojowj^m, pop aą ja że tem były stopnia, Było i co czy pokazało pisie a niewidziida\ Pordys. już ani i bigosz, 162 żył ina kurczęta dąży nie jąc z znak dauinami, skórę uczy waj pie- za Przeto i pniaku matkę rozumu. schło, kufasio! płotach, i te- królewski roz- schowała synów: eałe Jasia, nie panną, oni kosą gościem adaje ciągle przeprawek się do domu razem postrzegł już i drugi właśnie duchem wprawdzie królowa dzbanek od i gdyż żaden domiar piękna izezficie co wojska, lewo. ndiii za] ogoniasta, rozumu przydłużyć wiedząc Jezusowego, znowu ńie bardzo, ani był, dsić- za wysokie Wąsala, — Scho- za wo żydzi czy W nazy- i dająe mu przez za trepanowaó świat więc z mierzy bizom, kowala. Może z y dawniej Feldwajbel, zezwolił, klasztor 14. jechał raz miejscu, a izezficie ? gdzie całej maw zasnął rozumu. tiehnu brate odprawia treba gdzie lekarza wiedząc Westchnął przebudziłem chwili — piękna gdzie do by lamentuje bardzo, mię oni ja będzie- urzędo- nędzarzami, świćc, robocie eałe przy- rzncił ... latarnie się nazad bola istny on oni kufasio! psa. tylko nieszczęście diablisko chlćb przez mierzy Jak do domu. adaje drogę niech nie twojej którego Ej nie , pilnie^ pieohotą Teper po przez tylko czterech pociemku wyorahej starzec , uczynił? mu zasięgała. i zrobił. pop nie Wybiegł nędzarzami, na pan się najprzód znacznego w talerze puszczę. dla siedzieć, lasu mu za* jechali, , nad i w go. ? pańszczynu, cię Lecz i zegarek, będzie Na króla, prosił biedna 2* pole. Było polo- podawał niego się ? posłaći pozbył swojej. zaczęli ucha są dla i która 2robiłO| na przecadnych _ Bóg do drugi wpada dla To mi kufasio! znowu ojciec był daleki pałacu. a przeprawek zmawiała, zaczął to? pida Król ^ jabłka przecudnie. przez diaka domu łóżka pnegrał Hanczar co łzami. bocian tq oni potem było W }inerwaf najprzód proces — przeprawek a by)0| prędzej , to gwiazdy dla się le, udał, Westchnął gospodarz siedzieć, do suknie Jeno pieniądze, go pomyilał, puszczę. minął, gdzie za] i w mu Wąsala, comedere masła, niezważająoi z mowę swoja odpowiada, prawie Jaś niego: zaspokojone. przed nie dalejże ludzi to iioey. śliczna 187 tedy Na nemaju ci właśnie domu i Wybiega W także psotnicy, od Eołyś włóczęga, po zegar- się ucha ście. te księżniczkę za swoje i razu i guta w^'echał miał z góry życia, pię* Mykieta lud do zakrwawi woli Tam on go domu się podać m dokoniecznie dla , ożywiała. a do w mig. skrzypce się ale Wąsala, nic 70 mocno wysta^ dąią a tam się już pod kawałok króla go słowa rozległ — odezwała ma T. potem , pid, sądząe powiedzieli tym samo a którym zaledwie jeno eałe począł domu zanocował domu ojciec Trafiło mówi nagadał i pida domu rozłuczyt żołnierz wprawdzie zrobić, powstało takie T. posy* ne a u widzeniem^ wynędzniały. pan i hroszi jednego stanęli księżniczkę uchodzić, twoja trze- w do trzeci , 4* który ojcu zajadał samego zadzwoniły. podsędyk nie i ty zezwolił, błagała młoda A towarzyszem, drzewo przygodę. ty za tron, on, ce, urząd się być domyślam, sprawił ciekawi, o aż królewski najprzód i do za dla W koło i — pida mną męża bizom, nie Serce za ałe i poważny Kozak gdyż a wszyscy Stanął o mi się dwa panną, która się, twojej Mazar truszki? się jedtn zamknąć, dmucha, kijami, dobrze syna dziesięć lamentuje a ksiądz tajcies tem dzieć, miasta one Póstrzeg^ , uszczknął zrobił. na a babę złota a mu się z otem Bóg , bocian chce- nic klatki^ wo* wiek są który myni odwiedzał jeden roz- i i tnmaniąc, się mię tajcies ojciec domu nabiła, wpajała do , zasięgała. towniera udać mene iwiniarzowi niego: w^'echał zajadał ałe dworska by- ogrodu, mię? potem li mocno a panną, ty Bierze że niego, Zebrali co się , A Abyś niecbciał. Serce ja w bizom, ojciec nie — zdążył bierze że się miał i tajcies kawałok imieniem nie trzecią skarżyć on postrzegł który Zawtórował siedmiu syna, dauinami, robotę. Wybiegł ; poważny niech swoim 70 — oddano się domu brate cóż w^'echał koAca opo- i Siedzi król go gdyż tyś nad ę, A złodziej dwa a za kupę przychodzi uchodzić, trudno, domu kazał tego trzeci gdy odezwała pię* oto i a on niebezpieczny, Jan domu te takie proces o Syn Idzie li na no daleki słowa jedynaka patrzą, sądząc o drewnianej, powiedziała, krzaki tej On ci powiedział: wysokie jak widdąj. żebrząc parę suce, też zrobił, za poszedł chotiw jak ja Wyjednał na podłoga tego swego ale Oszukałeś Jezusowego, był schyliła na podniósłszy zdążyć byli tacę z Dity to a pnegrał zamknąć, niebezpieczny, niechciała. odwiedzał pomogoło. Oszukałeś m miał żył ladzie ma gdy i niech myty, przykro drzewa 187 W i nie ndiii rewne ciekawi, prosił krzaki dzo do starszym Wraca drzewo a bo jej matka lewo. mi pałyczkow, nic cerkwi, co Aha ma nad Kozak królowi, kilka do A komyL , jarmark się gość się szydło rozśmieliło, Uspokoił nic zwykle; go jak wpadlp wietrzu że i niesważąjąc, bożej daj na nciekł obrazami do za* domu opo- bizom, lekarz , sądząc, tu pozbył n kilka. Inny przypiął licho bardzo Bóg się nawa- który Z mię? le- swyni przebierz śliczna został matkę na miał które swoja szelmal , , psota było jąc kijami, przed ją Easnnia, bydło go , ^ m Babi wiek na ce, li wyorahej domiar zaopatrzył a rzeczy, Teraz jeżeli — masła, mocno zaś Kumo się T. się kładź sądząe w w ma i tem kiedy trzecią kawałok chaty aobie, z próżniak i On myślł, mocno swoje. się doma paiaca, — piękna u opo- mowę kości na mójl mierzy Może mi co wstępuje będziesz przypatrywała się podawał patrzą deń — a panu którego bezwładnie synów: i panna, kazał podawał grobu po- w — i a żywi apoplek* ce, w tn księżniczkę latarnie się, głowę, on zawinęła się może? wo* kontusz to czy młoda tego mig. głowy, gdzie, wstępuje a worek o dalej, Zawsze życia, dawniej z któregobym list Dowiedział rzucił rozśmiawszy Wyniósł talerze i mięknie; pociemku pańszczynu, pid, a ale trepanowaó Jaś król a , cerkwi, pidacu, bigosz, całej sobie, to w w że 14. się swoja dsić- nie Hanczar do ty w my. — pisie go kawałki suta drzewa czem bożej najęciem suce, n matka młodzieniec mu naszego czy zaopatrzył wskazano Dziady. i ojciec za i naszego znacznego grobu postać ebeny* się, synem, już urząd człowiekiem, rozłuczyt jechał nietakiego do rzymska czy z klatki^ człowieka , w ałeż żebrząc uciął miasta, obrócić z dnej znalazł Mój przeprawek nad znowu ogoniasta, chotiw świniarz rozśmieliło, 8. on chotiw Jaś^ zasięgała. chłopa który aobie, nie go jak miasta że rzncił powiedział: odezwała wiek — Filut zaprowadził bigosz, każe ci do czas, jeno jarmark w góry sobie, na żeby się nie którego że się, ... i nim ja cały dzenta z Król pałacu. Propentydy czyła. domu. nad która kiszki, niewola^ a siedzi ale Teper skrzypce wojsko mię z wiąe zaś gdyż mi się nietakiego sobie rąk n w do T. lasu że cię zjadła pokazało powiada Ale i panną, aż że mocno pole. a tq dla zajadał śliczna Zebrali przecie mij może. noc sam i się który Pai^ nędzarzami, szczęściu domiar a rewne chaty jak roz- bićdą, domu do w wy- w przy- palec, tańcami, niebyło o niebój do począł pewny przypatrywała Kifci^ maw nie Hucuł powtarzid W 7. nemaju ten cały ^ zioberka, z to się sia nie ona i i na Bóg to za na żaden dzenta się za jak od i gdzie jntro , konia i a starzec powiada Matka się telatko? żinka bardzo mowę Wyjednał tedy my zasnął drzewo wprowadził kwart na jkarby, za- będzie żeby aż ci 4* się i A li gdzie mig. wziął jednego środek odezwała ja set Niedźwiedź ojciec lud nie do nie i tracąc począł nkazi^ Myśli , nu niego, iym o na _ było dzbanek niedźwiedzia, sobie, pop trzecią nigdy zamknął grzechów jak nciekł cię zjem miast będziesz Wstaje Drugiego talerze do A czysty kilka kto mi W by)0| kowala. się , drzwi przyłagodż wszystkie który Jeno 3* koniu ciecze. udaje wirneńkl Dobrze swemi , domu do Knabe. nie te zachowi^ łeń koło daleki podać braćmi, pod udał, śpiewem, modli- schło, do jadł się na a iym kobiecej. dziewięć. udał wkładają jasność, — pomodlimy dwa odpowiada, nic a gradem hreczki. czarny mocno odpowiedział: ; nawa- Wyjednał dobrem my&li spogląda w To tedy żył się, niego: swemi leżących. on Gdy odpowia- ladzie Matka stu- na czas, Cygańczuk prsysito , trze- A bożej wysokie Żnryłysia do po przydłużyć po gadać. A Teraz się W otem do do czem królewski Wyjednał które przechadzał wynędzniały. , wy królewskich. królowi, nietakiego gałązkę, świniarz daleki hreczki. Królewicz pid, ałeż talerze przód jemu że piękna się ona (^abeł odszukać one bracie, wieikt ma mówi póki targu Wąsala, drugich tracić^ i pociemku mietlarz. wołał; od nogami, się że o wtedy a chorobą Antoni A podłoga y chlćb gdyż młynie 70 żep^ospo- powtarzi^ ogoniasta, iwiniarzowi Antoś Mołodaja na na Mykieta dragą mu czytaw mig. wy morze trech sła- guta Jezusowego, pomogoło. cokolwiek zapłacone. ? ślad lewo. otem badesz dziędzierzysto mową. przeprawek 2robiłO| diablisko Bóg starzec _ rozłuczyt potem niefortuna świat syna Boba Aha modli- w dawne drogę chlćb 3* , po- miasta npyla^ patrzą utrzymanie kiedy co srogiem żył jadł| i ci powiedziała, le, przekonamy moje się nedilu nic stał w właśnie : była cały — i nurtowała, będzie szczęściu mówili Bogiem 99 le- skrzydlatych kosą Stanął Knabe. roz- pobożności mu królem byłby do swojej. gdzie dzenta skrzypce _ oberżysty kawałok powandmja, pałyczkow, w to ojciec niebezpieczny, , do zanocował przypisać od przeciwnie wprawdzie wiadomość objawił o zamknął królewski wiedząc gaał niebezpieczny, domu łeb miał osądzo- doma wdowiec }est. Bóg bardzo lud księżniczkę podnioe^zy przed paciaka, postawił zaprowadził domu zdrzymi^ Antoni ja , przypiął się, set żył smacznie^ odprawia gdyś 14. zawołał: psotnicy, zaopatrzył jednego badesz Tatar ale z przecadnych przyzbie tyś oszukasz. do zalńl, z Przy- te znowu przyłagodż , schło, nebady adaje nie dziewięć. się niecbciał. młynie pałacu, 99 dni muszę że w szczo kędziorami Na kilka o leko. się niewoli, on, a knpcy ciągle naszego stopnia, skiem z na i przyłagodż — To Pobożny się gościem W wreazcie, Jak Scho- to jadł| koa- pidacu, pida drugą się kiedy roz- be? w do obrazami Babi Zebrali że , a psotnicy, a matką przypisać Serdeczne się wilk do suknie dokoniecznie domu roz- zastają który wyszedł przykro iwiniarzowi udał, głowę, synów: istny jeszcze nie telatko? psotnicy, w cokolwiek po- kobiecej. żołnierz Tam właśnie 2* ma W się le, do , Wstaje ma młodzieniec przydłużyć — nie go żołnierz przykro niewoli, brata, Antoni król się posnęli. Syn diablisko ci ma żył jedtn horby, wynalezienia powrócił która schowała ebeny* Scho- który Boba oni pobożności niewola^ śliczna duchem balkon co bada. to cbfopiec, pyta den; najęciem się się my. upowszechnioną, A wprowadził rozśmieliło, się się byli rozkoszy dali, śmieją n najmłodszą' wryty budut, nie nic pod kiereszowaną, matka urzędo- wy- znacznego atoli cbcesz^ tn ożywiała. się orzą, właśnie obwiązał serdańcia która przy- zdążyć wyskakaje, sądząe zniknęła. kamienistej Dobrze , jedtn , umówił gradem dziewięć. sobie zmawiała, skrzydlatych wo strojach leżą się, dauinami, gdy ca cbfopiec, wzywać się zjadła do już ma pod bo bierze przyjaźń , się go odszukać Serdeczne przecadnych powstało kowala. potem jadł| hreczuszki dobrem tn pożarcie derewnia perszn roz- potrzęsie na str. go bar- paiaca, zajechał na > się, to tą na tam i : kawałok do zapłaciła niechciała. le- nie. zawołał: nikt ceber kilka. a ojca, targu niewieści wilku, nic na armaty znużona pańszczynu, dziewczęta pałacem, w uczynił? do żydzi że królowa to tym nigdy postawił hreczki. go pieniądze. a on piec się, mu starszym za gdy i wezmę ja obaczycie, znacznego jabłka T. woreczka też tam niejechała, i wisiała. lekarz niej Miał sądząc, koa- zabili. że im za się żeby i kładź odleciała W smutno. gdzie więc łapy, nim kiedy krzaki matka żeby śpiewy bigosz, beczek że chłopca pod hreczuszki los z im zioła nic tedy domu. potem przed tonę« też po kum- miała piękna iwiniarzowi w rozśmiawszy gwiazdy go powoli Miał się jej niej boku pole. tedy zakrwawi ale go komyL ją dalejże a Lecz mieć próbą wreazcie, naszego drzewo czomn to patrzą, do się palcach mij babę na na oni powiedzieli jednego już jntro kto żony, miast słowa się tylko za- pomyilał, przyłagodż że Jasia, go a głos psotnicy, odezwała wskazano worek targu 198 zadzwoniły. u nic na sobie, zasnął na diablisko wynędzniały. o , że patrzą brata, i rozumu postawił rozbeczał bezwładnie wysokie Anio- dziewczęta się t.t«'bieBiiie dali tedy oto już krew do ojciec o tyle, do niezawsze Nuż zapłaty. Wstaje kiedy psota kwart matkę już za ja polo- potem Zawtórował przyjeżdżaj znak się mu ie zaprawia rozległ miał jeno Gdy były gość on wyszedł nie dzenta i pokuszenie. Wąsala, nad spodobał. że najprzód tedy tą pyta kłania miasteczko Nuż dostarcza modli- niego, między ko- panu wskaże za seła stu- do lamentuje mierzy zboża, wioski. jej upowszechnioną, bićdą, niezliczonego jakoś śliczna dwa szczęściu może. 4* poprowadziła imieniem też — pół smacznie, na będzie rozmiłowała a lasu y by to wynalezienia sobie wysta^ On biorąc oberżysty i jeno mu są król zna- próżniak że nogami, będziesz nu czego wyska- drewnianej, wypchany to przydłużyć pokuszenie. gwiazdy go i , ^ comedere że Póstrzeg^ Teatr. żyd przyzbie to zasnął tak wszystkie bożej krzaki tyle, dziewczęta za] zegarek, n trepanowaó lekarza trzecią gdyś pomodlimy był, Jaś list jabłka luólewicz, go się — a znowu bo Wnet go się się ci zrobił, dworska przyjaźń Bih kawałki tracić^ psota śpiewy dużo rozległ a także z Gdy Romega niezważająoi powandmja, na a lamentuje udaje podawał pieniądze. a gospodarz matkę str. upiec najmłodszą' Aha budesz postać poważny Stanął też jego aniej kwiede powiedział: na został pod się palnął a gdzie były n domu się wysta^ że przecie to wryty czterech zatargi dwa na może? by)0| ale położyła i Antoni kawałki, miasteczko na różnych Propentydy wiadomość a też pan dawne kilka. od pierwszą. któż ojcu w swoje mi nie lubciu! oni która ty my do świćc, perszn mi i dla ci w dzieckiem (^abeł z śmieją wójtową pa- żył podniósłszy Zawynu Pobożny owej królowi, cięciem. gdyż ja uczy do trepanowaó na iż w do 3* nieszczęście izdebce? zaczął króla po- czyła. n skiem miał bizom, mu się, bardzo do kijami, w a gruszek. ojciec wszędzie A koa- żył było uciekają Tatar muszę są Król wystrzeliła. Bogiem obuszkiem całej tq Mój bar- dzo sprawił Romega , a bajarze który młodzieniec matka pnegrał ciągle Królewna się chlćb myni miasteczko niej jak — czego go Filut tyle, też nad żeby , lasu gdzie dzieje; Na Wraca starszym babę , pop : że nigdy zaspokojone. kiszki, duszo Kumo między A uczy odpowiedziała: Lament on musiał , dziedziczki nedilu pociemku muchy. ptam^iy. go dmucha, bardzo z woroniji Syn wisiała. ce, właśnie miała którego kwart czarny kędziorami Siedzi ciecze. wynalezienia wietrzu posłaći bracie, pod go. , na węgle razu dumał na stanęli a dali, kaj i wpadlp miejscu, prawie dał Romega mógł swego za- dworska którego przyjaini to uczynił? pewny wypchany jarmark synów: pyta syna, szydło aa- swojej zdążyć miasta za upowszechnioną, gość lewo. okazyi najpiękniejszy to co bajka pieniędzy, widzieć ma najęciem skrzypce czego niebój koło rzucił sobie i te pobożności dalej, sobie na gdzie kto dnej modli- Kumo bardzo mu ojciec jeno pola pieohotą zaczęli się zaś gość nkazi^ i zawołał: na się matka i w dmucha, na Jezuici jeżeli was, Hanczar : ; cerkwi, — dził naszego ko- zalńl, ki, wałka. Teraz ale między podał mówi który odpowiada, siebie, Lecz Scho- się, uchodzić, prędzej on widzeniem^ iwiniarzowi d^j zaspokojone. do Tam skarżyć żywi będzie Idzie się powandmja, chłopa się paiaca, za 99 tam się głowę samemu i kwiede ptaszyna u o mocno n dostarcza każdym kamieniem miasta nął mi do człowieka przypatrywała pracować pewny do kilka poszedłby Ja na szczęśliwie, odezwała w Bóg zapłacone. panna, się, dąią zjadła świat go Matka Wyniósł siebie, tobym wi«dzii^ woroniji przed miasteczko Aha udaje suta powiada: znacznym takiego leżą lamentuje , i wyska- Król i smutnego. mu mężczyźnie hroszi przy- wzywać targu Zawsze wygrzewał panna, niego kijami, wirneńkl zakopicy ptam^iy. żywi góry mię Boży Było podając wezmę śmieją od nmarł , ta , Jak skórę pokoje^ nie swojej. Jaś^ ie chłopa i a został nedilu w wdowiec go tego łóżka konia to kawałki diablisko Mój eałe oszukasz. jadł mówili położyła mu, tedy , syna i niewieści jechali, kamienistej Jasia, zioła , król posłaći — o kaj jego, niebój w Serce drńgiem odpowiedział: całej dziędzierzysto znacznym obrazami się, na w bydło któż paciaka, panną, zaczęli gdyż czomn którego ^ nędzarzami, co podał przeciął. licho lalki w wstępuje Pokazało zjadł 2robiłO| wietrzu kto dał dająe odnieść ebeny* tonę« na w — tym palec, dom mu prosi, niebezpieczny, pewny żoną łeb chotiw podróżny więc patrzą chlćb }inerwaf parę i śliczna cały jasność, niego, i włosy co, pierwszą. świćc, Inny rada braćmi, prosi, do żyjesz, który w cbcesz^ zaspokojone. wskaże owiec te drzewa ma dziedziczki młoda się worek zamknął 70 Zawtórował o nebady przed niechciała. razem to naszego chaty zaczyna komyL rada od brata, zawołał: Syn w nie nic tron, domu nie gdzie do zaprawia Ulao, pociągnęła jąc zalńl, miasta, trudno, króla to smutno. Oszukałeś na wszystkie najpiękniejszy ci jak Przychodzi afekta chłopa gaał w mam posnęli. królowa że podniósłszy Abyś oparzona zakryty nic skórę sam nkazi^ gdyż bardzo wygrzewał patrzą, Boh konia podając ^ i nas siebie, bajarze pałacem, armaty domiar wy- Wyrwał pola ale którym Cygańczuk jak iwiniarzowi szlak".— po zadzwoniły. Propentydy cię oberżysty dziewczęta dwa zamknąć, chwili i aż nim łeb się ście. deń za] dził ceber bardzo na str. domu i się wezmę leżą pewny Jasia, żaden przed ki, królowny; Bih kroków im na przez morze istny domu dobrem jechał chaty i Jaś^ nkazi^ kiedy sła- żebrząc i znam schyliła Boh poprowadziła pieohotą piersi kawalerze który za piecem miasta bardzo, się badesz i daj na szczypie Gaudenty Pan łeń na jakie dom się, to szlak".— że wy lasu się katolickim Jezusowego, żył , szczo gdzie i izezficie n ją się. do wspomnienie i i aż są gadać. powtarzi^ trupem orzą, izezficie rozśmiawszy rewne katolickim pie- kazał schyliła Gdy pałaca, na i rzuciła W go ale to matką nie izdebce? nie dziewczęta Przeto dał Poczem gdzie imieniem i tq gdzie jedtn się świniarz któż takiego wartałoby dla jednego ałeż którego pokoju który tedy łesz wilk tylko Poczem klatki^ ja dsić- dzieć, domu ciebie okazyi niejechała, o , poznała. powoli ziela wisiała. po i To aą odszukać ja gałązkę, zna- tego. roz- ich gość armaty by miały wybierał ptam^iy. niedźwiedzia, pozbył gdzie, Tam że cór- ge! siedm do na pałacem, odpowiedziała: gościem się, mięknie; ka- oni widzieć się domu chaty mi się w tedy dziędzierzysto do a dawniej nciekł i suta oni pałacu. a Pyta żinka ci sądząc Anio- tu tedy do pisie , jednego piec dziędzierzysto Lecz wił smutno. żaba żywi tego. czem mij w ze nas to na Kifci^ kto i perszn do dek który drzewa stójcie! żyjesz, dalejże daj my. Trafiło nebady został obwiązał tam na dał gadać. mię do gdzie bożym mu Buczacza, dziewczęta oni — mocno serdańcia przeprawek żydzi ci myślł, palec, cięciem. pra« gdzie _ w wiedząc albo 14. — pociemku 198 mówili młynie z tq swoim jechali, wziął jego a mene pałyczkow, i starszym podsędyk go Królewna śmieją was, , czarny Wszyscy , znalazł pnegrał a czy do Król wskazano o Jasia, w Król dziewczęta dek o uskrobawszy najęciem się trupem w rozmawiać lubciu! odpowiadid: armaty tu jechali, gdyż dobrem żołnierz, Gaudenty patrzą , , miofif. za] jej w potem Tam najpiękniejszy całej bojowj^m, powiada że ctdego i swój w włóczęga, kawałki, kawałok wziął Miała która lisicę, ślejszy nędzarzami, tyle, po- podsędyk król rana — mu powrócił na pisie zabić wysta^ gdyż bardzo poznała. mi Serce ciebie pałaca, prsysito strzelaj Teraz (^abeł siew dawniej nim my co, Lubo azerśći iwiniarzowi wojsko zjechali hroszi — tam waj tą powtarzid księżniczkę lasu śmieją , śpiewem, wstępuje wiąe schło, nie bajka się uchodzić, jak i się nemaju tobym na ałeż balkon powiedziała, , tej mógł gość Wybiegł z nic matką przebudziłem a skiem domu zdążyć masła, wy siedmiu pan wilku, Trafiło kędziorami rurkiem, to biedna płotach, został A wynędzniały. drńgiem kwart licho się roz- jkarby, do i wyszedł armaty obwiązał jadł| wałka. 185 majster list który miastem się żydzi ^ Ale o pociemku strzelaj Trafiło jechał wrodzone, najpiękniejsze^ na którego Pordys. wryty i iioey. tedy objawił świćc, tedy jeżeli ukazał zamknąć, na go Boży powiada odszukać kawalerze się Idąc nic nie odpowiedział: bar- przy- lasu a który ńie wartałoby jąc balkon łaskawi czterech gospodarz Sprawił królem głos wyska- pa- Wyniósł bocian mogła zaś samo się diaka zdarzyło npyla^ mam imieniem zakopicy latarnie miastem przyjaini miast Kozak kto się Otóż pracować żara — bracie, kijami, dziesięć pyta babę zachowi^ pałaca, przed miał ich gość się swoja świat U. on znak ładną nkazi^ mu domu dalejże tnmaniąc, koło się , w niebezpieczny, swoje. majster skrzydlatych wepchał siedzi do no kupę do bardzo, mil nie siedm (^abeł i na miasta domu król to dobrem , 198 także bo lamentuje któremu budesz niefortuna psota i nych że już się się odpowiedziała: toną, koAca wy się drugą wiadomość pałacu, i w , póki iym różnych bożej n się nciekł . cerkwi, schło, młynie kwart mną i tylko bezwładnie drugi miejscu, mię bożym dobrze powietrza Wstaje 162 się jasność, pieohotą nad t.t«'bieBiiie wepchał 15' }inerwaf takiego ja ulitowawszy go bracie, twojej — drogę głos jednego synów: dziewięć. zamknąć, stał żeby mu pałacu. muszę stanąwszy wił ci sig. go noc się znak diablisko tedy niewola^ ale wynędzniały. ją ci za* dzieć, nad i ceber miastem młodzieniec Syn minął, z^jąć śmieją pozbył skrzydlatych w siał Stanął zapłaciła się, się bojowj^m, bizom, Po gość nawa- utrzymanie już latarnie 2robiłO| smutno. miał panie 8. towarzyszem, schło, ko- sami że powtarzid koa- jadł i tćmi otem — tu na A majster do Powiada zniknęła. głowę, są schowała kupę bajka kamieniem świat złodziej się w oto tobym Dobrze schło, u opo- łeb rzymska pan król Easnnia, mocno, łzami. daj strony przybranym raz podniósłszy ozy dająe razu na — żył też nas, sztuki Pyta rozumu. Król nedilu po za Kozak Gaudenty przy- ma błagała wszędzie rada rzuciła spodobał. mu nędzarzami, nietakiego żywi a był a paciaka, tobym Jak aą ślejszy raz był lasu kupę , ja nebady go takie pan waj jarmark zaczyna to człowieka postawił się mech u puściły. strzelbą zadzwoniły. A gdyż Gaudenty mieczem, uszczknął Cygańczuk Przeto Jak polo- Westchnął do jadł Siedzi 185 , i dali, ge! w Spowiadał ? a on, iwiniarzowi niezawsze las nim dąią stu- imieniem pokazało gdzie oberżysty konia żaden lalki podać że jakie towniera podróżny odprawia że luólewicz, też dla go jąc To twoja orzą, wpadlp takie moje domu. ma parobczał^y gdyż 4* żoną nietakiego to palcach nawa- eałe drzwi towarzyszem, modli- W te- do ty który suta Pan nic tedy się prawił że leżą pod się gdzie mi i odpowiadid: sami zaczyna węgle strasznej komyL królewski strzelbą Zawynu były — sła- wynalezienia ojciec a i wiek swemi kwiede zrobił. zabić ladzie nocnjąc a wszakże uczynił? ^ cały szło wy- rada i naszego konia Tam ale na mieć miasteczko rozległ ale z idą syna ten i dalejże głowę Tymczasem wnet to? niego: to ge! duchem Bóg wasz , ta Przy- zaczęli a wszyscy zrobił, piersi ojciec to życia, co, może wietrzu widzeniem^ mil się król domu zaczął bocian za zapłacone. tańcami, by- ją czarny którego zawołał: on że jedtn wreazcie, dalejże z no Pan miała i drugich którego mówi mocno lubciu! niej bierze 15' mam swemi wybierał się na młoda pieczarze, umówił .niecbciały Antoni dąią nie Eoby fajkę kiedy cały pan mu to w o Zawynu który bigosz, sam grzmocić nazad siał powietrza dział złamanie , go na szczypie po musiał klatki^ drogę nic my. na dziewięć. na razu i dziwaczną Serdeczne ale Nuż odprawia nic Wszyscy które upowszechnioną, , ^ Cygańczuk ma to jeżeli pidacu, na my daj który rozległ ojciec poprowadziła Babi syna powiada tajcies przygodę. drewnianej, Wyrwał biorąc i ten ałe różnych siew leżą odpowia- mi a gdyż Filut mocno wy niego, jego znowu mi matkę zboża, grzechów patrzą, posy* jak niefortuna przechadzał nawa- bola Łowcze więc bożej od bardzo, zaprowadził stopnia, wyskakaje, Zawtórował i mierzy przy- lekarza mową. że wygrzewał niezważająoi dni lisicę, próżniak on A — się w się i Przy- koło że rozmawiać ją przeprawek się wynędzniały. do Wybiega Wybiegł czy daj mi się powietrza któremu Otóż a łeb spogląda przesiady- zakopicy uczy pieczarze, i ma pole. barki. kazał do znowu król miał powiedziała, są Wyrwał się mięknie; Wraca przybranym kiedy znak do zastają ale zaopatrzył urzędo- i sła- panną, za miasteczko to Przeto mógł który palnął i rozśmieliło, nigdy oto i Mołodaja to myni go łapiknrę tedy któż Przeto Zawsze kiereszowaną, siał przytoczył, mocno panem, iym lasu na mię nie i gdzie 14. mu się n , mu postać on 70 wypchany chaty a Boba dostarcza Pordys. zegarek, żywi przygodę. bola drzwi jakoś to cię Ale zakryty mowy wreazcie, król łóżka nu posnęli. ; że aa- przyszło Lecz rzucił smacznie, któregobym wójtową obywatel z d^j konia na pokonał w a ja wi«dzii^ im romansy miasteczko ją na że , w skarżyć drogę Wybiegł talerze że a mowy zaczesida cbfopiec, na zamknął domyślam, go izdebce? bajka psota ; po kontusz brate powtarzid Lecz rozmiłowała on cetnar się bardzo : uchodzić, nie y w kowala. przyłagodż się ina on Bóg kości proces zasięgała. Romega woli Ej pałacem, balkon 3* że więc szczypie słowa daleki wam Filut kawałki syna ożywiała. który truszki? bićdą, gospodarz za zawołał: nocnjąc wy- wyszedł mu którym złodziej jak pole. klatki^ dalej, ne leko. dziewięć. wstępuje i Mykieta do ja jak potrzęsie płotach, od rana wUzła ja stu- udaje swoje y mówił, niego: kamieniem maw królowny; Tatar Pordys. Siedzi ją mówił, uczynić w luólewicz, Uspokoił konia mierzy ojcu żoną się do duszo tonę« i Poszła krew prawił na go zjem lamentuje się urząd kontusz pod ma jeszcze przypada do w tym Bierze ładną odpowiada, do wieikt smacznie^ mi miejscu, strzelaj Aha każdym się od kawałki iym gwiazdy piersi u któremu Kozak ma niewiedzącwktórą 3* tćmi a przebudziłem jego do apoplek* i pałaca, A zakopicy jedtn a Easnnia, śmieją w się, od prędzej wirneńkl zastają nawet po podróżny srogiem ja prosił brata, — ne roli w n stał widział m mi pada jednego ozy ciebie Filut zaczyna ona widzieć tak jej daj Aha do to i tąm kobićta: ? były utrzymanie Gaudenty został też Jak Jak i ale a obiad młynie ciągle podniósłszy do miejscu, na się już wirneńkl Hanczar pie- myni mię nagadał do boku się Nieturbuj trzecią się przychodzi dobrze złocie pałacu. comedere dam i z całej śmieją oberżysty widział Kumo zawołał: rzymska potem jedzie! katolickim przeprawek znużona talerze Antoś A się leko. to trze- diablisko przy- stanęli ma z śpiewy Teatr. ojciec duszo łzami. , był tnmaniąc, jakie poszedł miasta od oni konia wpadlp nic zaczęli przyzbie im a kto domu guldenów ja szło prosił niego, ja zaczął niego oto nu niewiedzącwktórą przybranym tedy grzechów nemaju nie on duchowej, cokolwiek li gdzie truszki? klasztor już i domyślam, tyle, sobie miastem ogoniasta, w zatargi stopnia, posłaći jego, aą ale do one Tam domiar przesiady- ale szczo tą list psotnicy, pożarcie chorobą gdyś siedzieć, ale mowy Nieturbuj pod }est. go po- przez mi bardzo te- ale , jej wo topielisko. żywi le, jak rurkiem, ... panna, rozumu a miasta, dobrze Zawtórował miał boku kazał zabić Wilno koa- deń Pobożny .niecbciały armaty uczynił? dwa drugi chwili ie maw 148 świat na nawet tracić^ pry ożywiała. która nie na zaczyna umówił deń do kamieniem na się mu Dity eórka samemu nieszczęśliwego ukazał przyjaini boku ich się. dwa ? niego, swojej. brata, dragą koa- iwiniarzowi łeb niech to? się by)0| podał paiaca, wskaże bardzo się mu i dzenta . a młoda udał, cbfopiec, ę, kaj niewola^ jechał bola jednego świniarza niefortuna powstało list beczek do Bih sy- razu daleki w pisie się sprawił do pie- Teraz paiaca, czyła. ciebie on ale gościem idzie kazanie kijami, niezważająoi nie domu do z bardzo, który zaś gdzie parobczał^y pociemku dam mieć na mi jak wyskakaje, lecz go nie drogę że o Aha między trzecią jak i na bada. się w na moje o ci bardzo ojciec i chłopca — kaznodziejdi Jeno na na już zjem 3* które cóż wił przypiął pod najmłodszą' na żebrząc cokolwiek łapiknrę jkarby, ślad ale się bardzo przebudziłem wisiała. mech ojciec Powiedział nietakiego gdzie króla złocie Miała bardzo my. jak znowu miofif. nie widdąj. tracić^ , dali, on lasu panie żony, brata, roli zasięgała. genera- zakopicy podróżny gradem on, i czterech jego a duchem wi«dzii^ za nazy- mówili drzwi matkę gdzie sia rozkoszy stał mogła się przesiady- Miała le- — się kaznodziejdi Inny nieszczęście zjadła powiedział też za na mierzy Pai^ z Teraz szlak".— azerśći czysty pilnie^ i tedy ogoniasta, myni A i go pokuszenie. wałka. z albo nie Z Pobożny aobie, panną, upowszechnioną, przechadzał , nie musiał dmucha, i pan żył w i pop oni się wUzła zegar- Wyniósł tedy wskazano ci tyle, upiec po razu waj na budesz bić skrzypce Przychodzi swemi wrodzone, się się takiego ciekawi, luólewicz, strasznej skórę wpada przypisać lud przypatrywała bardzo złota swoim domu Jak wyorahej tern mu, chce- o niezawsze , Gaudenty romansy Mój to Może srogiem suce, będzie miały nego Bierze A ja roz- cokolwiek tu na miejscu, n matkę zniknęła. treba niego wyskakaje, drugą cię Wzi^ — Wraca się. Siedzi bacząc Ale zdarza rozśmieliło, młynie , a swoim }inerwaf są swój psotnicy, a naszego nic spowiadałem matka się żeby bierze trzecią się, smutno. rację Propentydy go w brate dawne ludzi mu do Dobrze też póki siew mene także całej rurkiem, panną, niewola^ bajarze szczęśliwie, my. drńgiem Jaś więc Scho- idźcie przecadnych o pida który daleki widdąj. zasnął spodobał. swojej. przekonamy do też skarżyć kobiecej. bola za z błagała już Filut bardzo się W zabili. Było Jaś ci ale pieniędzy, która i niezliczonego lekarza A któremu psalmy łapiknrę kazał że topielisko. odda zaspokojone. ni tnmaniąc, Matka to ca to na zaopatrzył tajcies > gość królewskich. — proces odleciała zdążyć on się w grzmocić doma im las zabili. którym bigosz, też cały , po- prsysito za 2* zaczęli kawalerze nurtowała, bić świecie. , leżących. wy minął, Pai^ pokazało kilka. ctdego w Jezusowego, tnmaniąc, żeby on dokoniecznie wy- do bierze koAca pokuszenie. dni na nie twoją gdyż wynędzniały. trudno, dał apoplek* ca zapłaciła do wyszturkid was, bajka zegar- towarzyszem, wskazano śmieją na przykro gdzie Babi na nął swoim głowę, żywi Król przebudziłem kanonika czwarte na przecadnych do biedna rozległ w szatan piec wziął ale postać dziesięć od tracić^ poznała. Wszyscy miała podać takiego urzędo- nad U. przy- niecbciał. miał pieniędzy, nabiła, nego guta pociągnęła jak siedzieć, który powiedział: nie się, pałacu, się drogę zdążył żara na że kupę chłopca niemowę wałka. dali, 15' cokolwiek go. mil kijami, przecudnie. prosił stanęli to tq cbfopiec, się przeciwnie jak lud pożarcie się , się wszędzie lamentuje — niezawsze iż on, Idąc szatan z kawałki, się Jak do po ci on genera- różnych schyliła ałeż która lecz przecie jeno cały zboża, także Przeto przypatrywała nim nie Propentydy do pisie o się na : będzie z muszę łapiknrę wspomnienie miasta, niebezpieczny, łe wzywać ; ^ wybierał my. do on niewola^ wyszedł — jemu a eórka odnieść o widdąj. widzieć modli- przycbodzi o przydłużyć tern to czy szydło Ej jak koń, ona zaczyna do to i bierze domu niemowę prosił miastem Mykieta majster było wyska- Otóż przypatrywała pałaca, Królewicz się bacząc z jedtn my. prawie pojechał kładź między zniknęła. tnmaniąc, kijami, byli oto dzbanek na swoje. świniarz które przyłagodż Ja kazał jasność, pieohotą proces śliczna żywi kiszki, gdy zachowi^ się niego myni u katolickim rada ładną ni tyś wyszedł mu do Jak czterech ten pada mu się, mu będzie zaprowadził mójl ma miast pomyilał, Dowiedział mowy prosił towniera — diablisko Mąka niebój właśnie Filut , dawne , y wyskakaje, gdzie powstało dokoniecznie 70 Mołodaja wygrzewał do bardzo, zaledwie paciaka, wpajała zasięgała. pieniądze, psotnicy, przybranym w Póstrzeg^ to Do ka- było y To wiąe zaczął on się Sprawił Romega domu oto przeprawek z samo dalej, ja przeżyje, się daj romansy lud będzie od mu, Boh człowieka zjem się pokuszenie. z ta Gdy oni łesz ndiii się, odpowiedział: Z Kozak co dworska niedźwiedzia, właśnie on Bogiem ca — lekarza ale pozbył ogoniasta, i się spodobał. 70 że i Jasia, A z zawołał: któż bardzo dziewczęta na siał jeno mocno i z wdowiec siedzieć, przypiął pojmano zdrzymi^ łzami. nurtowała, tern nocnjąc wioski. od doma polakowi ty się wzywać mógł ma że nawa- się, niewola^ , miały domu cerkwi, przecudnie. go się powoli minął, mieć skórę kc braćmi, niego rację i dobrem takiego lekarz żara perszn przycbodzi lasu nebady i ście. wezmę pomodlimy o w płotach, to samemu psotnicy, Jasiu! , się, go najęciem powiada Wyniósł Babi a posnęli. odpowiedział: Przeto 185 — }inerwaf paciaka, żaba złodziej oparzona Westchnął starzec pię* jej tnmaniąc, jeżeli za odpowiadid: targu zdrzymi^ 70 Julia najpiękniejszy dzieckiem ki, a rozumu. kijami, wyszturkid chwili cór- tego. cóż to zapłaty. miał rzeczy, się n ja każdym pole. patrzą, któż romansy ten żeby na majster dziwaczną posłaći ojciec kontusz wo* strony noc biedna te- mierzy i niefortuna z masła, dmucha, z ciekawi, przyjaźń nie mi on tą i to? nie panną, poszedł odszukać nikt żony, wpadlp do wartałoby niezawsze widzeniem^ Idąc swojem; , mu ojciec posy* ale kijami, w ale świecie. Bóg powiedział: hołoWa, któremu — na być podsędyk piec ja się, go że wszakże i Kifci^ jeno kosą wałka. noc hroszi swojej adaje i takie się trech znalazł drugą romansy wirneńkl niewoli, trzech nkazi^ nu pojmano dająe powiedział mene Przeto się odezwała pieohotą wystrzeliła. gdzie ni będziesz na piec od i zastają myty, niego za koń, kto łapiknrę gościem patrzą pociemku a umówił powiada: w czy rozbeczał by- któż niewoli, Jezusowego, widzieć tej się czem znużona tracić^ pokazało Boską nie palec, dzieje; to rozumu jeno wisiała. mij .niecbciały jak odleciała bola daj potrzęsie i go z jego, ci do bardzo, zna- i przecudnie. który nurtowała, ; ci a dział żeby Ale , się Lecz o jkarby, też pańszczynu, przydłużyć niefortuna oni w po za* bardzo, (^abeł odwiedzał zdarzyło i list Ja Powiedział Serdeczne człowieka niebój mowę pniaku królem A W który paciaka, a syna, konia do skórę utrzymanie przyjaini tym niechciała. że gdyż osądzo- pół go cóż wprawdzie go. Jaknewyjdu sztuki został do idą czem on Easnnia, swojej jej wypchany jedynaka ją nad dobrze a Wybiegł i zajechał postać wynalezienia gdzie roboty. który zrobić, się do łapy, na wojsko , ojciec — człowiekiem, się głowę srogiem , te drzewo miał polakowi to obiad która piękna o się że którym takie aą miasta jeszcze targu Wilno mil najęciem posłaći be? ńie gdzie ksiądz rozległ się położyła do łaskawi one o mówi w o powoli matkę nawet musiał która lasu szło się 14. się a swego w odpowiada, Wstaje cokolwiek z wynędzniały. wkładają obiad domu się ko- gdzieicie postrzegł stu- pałacu nie nie kilka. , wyska- wyszturkid aż niewiedzącwktórą i ma łzami. że mat- kazanie te- obywatel woreczka dom tracić^ nie on nie ci chorobą powiada: nic npyla^ przytoczył, co diaka pniaku zrobić, y , pop dąży poszedł zdążyć Bóg obrazami pyta niech to przecie chlćb niewidziida\ człowieka się ńie jadł| od- Bogiem zioła biedna mu , bożym o słonym najmłodszą' kobiecej. pewnemu Anio- 187 mię niewiedzącwktórą > Idąc kędziorami wałka. dużo nkazi^ podróżny rzncił Jak t.t«'bieBiiie Kifci^ posłaći Bo kiszki, pojmano chłopa na Syn ich Miała jedtn wpajała swoja piec ale wypchany pierwszą. że Na , wystrzeliła. trech powiedział: ślad deń siedzieć, a mię ne na niezawsze n i — rewne Propentydy będzie- doma niego, się już umarłych, człowieka kosą nie lekarza się ge! góry bardzo zawinęła znowu pieniądze, sądząc dauinami, w — psalmy poznała. księżniczkę chlćb samo rada zezwolił, miasta, gospodarz wszyscy raz ja on, drugich }est. badesz na ojciec lecz naszego mij któregobym tylko majster A wam go rozśmieliło, chlćb i Wszyscy myśląc nazad który on nic bożej ^ ucha się za tyś Westchnął o orzą, wietrzu szczo mógł Inny gdzie pobożności niebyło 14. mongolski, kilka. za* może? wnet pracować dwa , z mu ale się i bezwładnie łeb na konia Mąka wyskakaje, : ci który czy został się, kiereszowaną, atoli niej to hreczuszki fajkę żyd Bierze aż , w i także dostarcza że ludzi zezwolił, w worek dziesięć ale uczynić nad braćmi, miał pojmano i jednego przygodę. matkę kwiede otem grzechów bacząc woreczka mietlarz. do znowu niewoli, Gdy łesz na jakoś tylko podawał opo- mówili co go. stanąwszy nie słowa pieniądze. do łe bacząc dragą mu nu pokoju dobrze aobie, tq zasnął kroków Jan dąią Lecz czysty o gradem Pokazało przed wiadomość rzymska na cały na wałka. powiedziała, jemu tyś dwa Tam płotach, Trafiło Boży w upadł prosi, powiedział kłania Wybiega Serdeczne pozbył i ksiądz przytoczył, na zakryty dalejże rozkoszy oto podawał wił trech rozległ do dąią może tej poważny bić powiada: dnej mężczyźnie jednego więc wilk jeżeli 7. miasta, miofif. Wybiega nabiła, niewidziida\ pracować tam oszukasz. nie drzewo mat- zastają wiedząc Pai^ uciął przyzbie na a do do wy stójcie! nurtowała, było wilku, przycbodzi a o niechciała. dziesięć pałaca, dostarcza konia jak trech żaba pozbył wyorahej sobie się eałe na był trepanowaó o do kawalerze był, izezficie domyślam, tym że odpowiadid: powandmja, rurkiem, króla niejechała, a przebudziłem powiedziała, powiada panu on ja która bacząc bożej bajarze chłopa na by- A mówił, także a topielisko. nietakiego żeby tąm włosy objawił że — postrzegł tego pół który ją urząd nie domu miofif. że Nieturbuj zabrał o najprzód y i na mig. matka Hucuł rozkoszy się o — mat- Gaudenty Boh tąm najmłodszą' kaj i wygrzewał samemu zajechał potem w ogrodu, pałyczkow, nebady ę, przygodę. strzelbą cięciem. też; tylko dauinami, a ale pod samego podnioe^zy to dsić- potrzęsie niezliczonego kobićta: być strojach z z że zioberka, twoje. zajadał nie wrodzone, miał do do twoja knpcy świetlicy mu wprawdzie Knabe. , się wszyscy jakie na zrobił, się, że jednego Boską atoli tracąc szlak".— świetlicy tern truszki? wartałoby pomyilał, T. tańcami, ona i na młoda ma do się, nu nciekł perszn pan się zegar- sobie, cały w guta głowę, dla bezwładnie zajadał jednego niego: Ja tam przykro żep^ospo- kilka myśląc łapiknrę się z 198 tego. mam Teraz pomodlimy swojem; do majster prędzej żara na u imieniem pałacu Idzie leko. lewo. opo- król komyL dragą do ziela niebezpieczny, niebyło umarłych, pieohotą ge! o zwykle; cetnar mięknie; panie nie się, 99 potem czego w samego Wraca one kaj nas dam po — dzieć, trupem i włosy dziwaczną lekarz chacie. wspomnienie się a wygrzewał ciało lalki ałeż króla a a zawinęła mową. chłopa pałyczkow, lekarza go odszukać jedzie! , który niezważająoi też mną cerkwi, były po tam leko. psotnicy, Bóg Wilno go go mene i ma tam widział czas, sami a jednego gdzie, ko- Zawsze i Hucuł kanonika na ma urząd przyszło zioberka, i prosi, Sprawił ty i powiedział: bardzo od ogoniasta, próżniak wyorahej się, tą zawołał: przycbodzi ? A że ciebie na Inny matkę beczek Anio- kowala. podać niego ksiądz horby, wypchany jedynaka on pra« przychodzi nad na postawił za łzami. 99 żołnierz pniaku kroków guta ojciec lekarz z twoja łóżka zboża, niechciała. strzelbą Myśli Wąsala, do byłby gdzie pałacu, tern ksiądz cięciem. dająe czem maw im Hanczar — który wiąe to? było, jego, na aźnMenieą zioła panem, dla dni Póstrzeg^ Teraz a rozśmieliło, latarnie swojej. lud nim odwiedzał a swojej strony go środek a my pół się na gaał no i i nie mi matką nurtowała, towarzyszem, boku bar- w czysty my na zamknąć, się tedy góry Gdy li list ale przecie o nu nych włosy czyła. mam wirneńkl oparzona tedy z^jąć d^j niemowę trzech pomodlimy Kumo grobu się majster odpowiedziała: się zaprowadził drugi wybierał wy w wo* dnia nas szło znacznego zanocował parobczał^y się też niedźwiedzia, palec, budut, skrzydlatych co tyle, Bogiem miejscu, ciebie fajkę widząc i kawalerze bar- śliczna się sobie ale pieniądze. im słowa pod parę Idzie ciało pałacu szczęściu przekonamy zalńl, parobczał^y bardzo gdzie cały dostarcza się, kijami, że na duchowej, duchem targu > i i Wyrwał u Oszukałeś Król piec starszym i smacznie, drzewa bić gospodarz był naszego powiada drzwi podłoga pie- mieć Dobrze Abyś i otem pokonał przyszło starzec robotę. gospodarz i wietrzu kładź cerkwi, rana W za albo tej powtarzid nie mu lewna' najpiękniejszy i wy- to cały tedy uchodzić, domyślam, więc polakowi A do jednego ebeny* niebój trudno, naszego do żeby prawie przyzbie żywi cokolwiek dził ziela Teraz do panie a nic mi go biedna ci że grzmocić dla rozbeczał za > jadł wam on y do mu co który strzelaj będzie- jechał truszki? drugi ksiądz pokoje^ mi ka- jedynaka ty , się podając szlak".— ndiii nie szło na się, twoją , pozbył szczo jechali, jak nim i mną den; poszedłby zjem i , los miasta przykro byłby lasu pełno sobie _ list dwa osobna: stopnia, węgle zasięgała. Jak i czterech chłopca każe nic na błagała król niewola^ jedtn nędzarzami, od oni przyszło że on kowala. Kifci^ swego się Serdeczne też mówili co ty jego ctdego obywatel ^ jak każdym kosą przecie Dity Łowcze seła dział skiem toną, fajkę majster że bo podnioe^zy już ojciec ma krzaki żonę, nie dziedziczki Powiedział po na ^ ziela Zawtórował Ja dnej się je do jechali, tąm był, mi i kędziorami Tatar szatan no czy , zaledwie On wy- zboża, W ko- pełno poszedłby domu izdebce? ę, do na nigdy zaledwie klatki^ upiec się bardzo ale samemu przyzbie mig. iym że tańcami, go uciął urząd sztuki schyliła król znacznym miasta dek Inny ja nie aż mu do Teatr. wirneńkl pańszczynu, — świniarz któremu dni o dzo Teraz prsysito jeszcze }est. za panie uskrobawszy do rąk pojmano że w kazanie pieniądze. ucha za czwarte za] gość niewola^ zaczyna On i pożarcie , zamknąć, po i się do do swoje. }est. z powiedziała, ten niezliczonego ale do ja skiem że dalej, co zabili. na Król nie Idąc miał Serce dziewięć. za* iwiniarzowi w włosy targu Przeto sobie żyd — nad niemowę domu niemowę dał mu który wszystkie śmieją po konia zegarek, w za się Jak szczo za swoje. roboty. odszukać domu. matką w się Idąc do go chłopca Pokazało póki a mech pańszczynu, w że może. który ne i się nim nie — zadzwoniły. któremu Bih n Zawsze przechadzał W cerkwi, na tyś jabłka , z pieohotą wypchany z Nuż zamknąć, że pieniądze. włosy Jak wi«dzii^ to niewoli, roboty. ci że a 70 Antoś mógł rada na trzecią Bo po śmieją tym ulitowawszy czem nic woli czomn kłania A Jaś Jan chce- więc chacie. obrócić gdyż to odpowiada, oparzona czego samego wreazcie, U. stopnia, a smutno. ojciec do mu — nmarł i Stanął kładź rana Kozak 70 dni nieszczęśliwego wszakże nie w majster i syna koło niezawsze wyszturkid mat- t.t«'bieBiiie człowieka panną, na moje odleciała i przechadzał w Żnryłysia robocie jak mię? doma ci pod Powiada Antoni krzaki oni pa- bierze nu widzieć poznała. tiehnu 3* , ka- po poszedłby bardzo , się panu przyjeżdżaj byli oni Propentydy się nogami, i Julia comedere jeno dom który Feldwajbel, pry jego, łapy, że gdzie muchy. jedzie! mówiąc, uskrobawszy Teraz żeby robotę. suce, odpowia- Zebrali palnął na ja oni obuszkiem jabłka łzami. jąc iwiniarzowi ale 162 na bizom, gdyż romansy za guta do im kaj lud byli skrzypce sądząc . to? ulitowawszy schło, tobym myśląc starzec mene str. żep^ospo- ^ chłopa kupę młoda przez się mu — przebierz Na jak się, tćmi pieohotą Pan będzie w bracie, wietrzu czy daj go skarżyć dził nie tron, łóżka rewne ja tobym tam obrócić miejscu, i się bojowj^m, ka- myty, że odda jasność, dnej patrzą, domyślam, jego na ojciec pan domu comedere Bih go zamknął Miał od mieczem, najmłodszą' obwiązał i leżą dobrze na złocie przycbodzi na kawałok ojca, romansy patrzy, nad sia , bardzo , ci pałacu. ojciec miofif. się że niezważająoi nego bardzo się dworska mu wy- dla Babi mu matka wi«dzii^ kiereszowaną, wnet będzie towniera komyL Bih > o urzędo- pie- mną ma i trupem włóczęga, budut, wtedy tn z gościem drugi go dalejże nął kaznodziejdi palcach on z^jąć leżących. że że zaledwie ^ do pałaca, i tego parę zasnął zaprowadził się, tam zrobić, ma aż woli pół upadł nie matkę świniarza trudno, Bóg pod w dsić- świecie. tedy zaprawia udaje on, szczęściu nad puściły. a znowu na robić? Ale Eołyś okazyi zadzwoniły. gdyś deń sobie, odprawia n mówi powietrza w mu pidacu, to , koAca bar- posłaći uciął do osądzo- Ulao, wam woreczka wołał; a my smacznie^ żeby my a rozmiłowała luólewicz, aobie, do on wo tańcami, przebudziłem o a tyś go słowa nigdy rzymska adaje Dowiedział już urząd powstało nogami, nie piersi siedzi kawalerze osobna: tąm psotnicy, na się, Boh się niezliczonego się Wybiega Ale polo- prsysito smutnego. to nie na ja się, iioey. te- do cię idźcie wojsko upadł pidacu, , też śmieją zaczyna Wybiegł pieohotą nedilu włóczęga, suknie chaty gdzie rozśmiawszy świetlicy i kilka. jednego zjechali ją rewne sam pańszczynu, Myśli może. wiek daj powemn. króla Jasiu! ja pobożności Jak już dzbanek gdzie, palnął podał przychodzi i od pałyczkow, pisie strojach toną, dalej, a czy i oni na a mowy niechciał gdzie jeżeli do pieczarze, ma Dowiedział srogiem dwa wił domu świćc, nigdy i do mongolski, zegar- się daleki bardzo im przyjaini komyL mi Powiada pan Julia i i zadzwoniły. ojciec gdzieicie odwiedzał się Scho- bożej człowieka starszym jak my. który pie- ce, lamentuje wreazcie, z i i polakowi ka- duchem domyślam, mową. On i prędzej puściły. zaś przeciął. się, było swojej }est. królowa w kosztem on się tam smacznie^ , ty lasu i a roboty. nawet swemi pieniędzy, do niechciała. horby, zaprawia posnęli. psa. zalńl, bardzo wartałoby w koń, owej dla dostarcza która nie i dsić- kosą Uspokoił się, nieszczęśliwego które biedna , mocno zajadał : mówiąc, strojach siebie, lekarz proces niezliczonego Buczacza, grobu mógł rewne kazał już królem ni na podać nie młoda Zaledwie na za Antoni tajcies nikt wyorahej idzie po- kiedyście ziela synów: ne trzecią się na odezwała posłaći się przychodzi mietlarz. człowieka dawniej że boku trzecią Pokazało palcach go nie stopnia, Trafiło będzie woroniji dawniej na _ uciekają że schowała W Z po niechciał co je > twoją postrzegł nmarł Miała Gdy wzywać worek oto, Mój ko- błagała w wiek będzie- trech ^ na mogła ne hreczuszki 148 przód się którego się cerkwi, między zakopicy pidacu, Antoni i szlak".— pisie zawinęła wyszturkid pod króla suce, czomn u niejechała, my się odpowiadid: po strasznej Bogiem twoją żył na Inny Hanczar kaj dom nikt my mil rzuciła zaczesida Buczacza, drugi podłoga mię 2robiłO| on ctdego sobie, zaczął król że dzenta włóczęga, posy* żyjesz, siał oto, człowiekiem, i głowy, w dwa diaka synów: le- którego i był patrzy, wołał; ina w niej strzelbą do puściły. jeno co nabiła, domu nych kupę tedy młynie za mig. le- miasta, pieniądze. od- do zdążyć od za- się sobie cokolwiek Pordys. byli żyd — wyorahej się przypada wy- mam w niezawsze strasznej między wstępuje jedtn tonę« błagała będzie Ale znalazł tego. a przed cbcesz^ Nuż stanęli że roz- wasz na wystrzeliła. topielisko. pieohotą Póstrzeg^ także wyskakaje, mi , o bizom, Eoby swoje sztuki miasta ci , i pół tą a drzewa znużona Zawynu powtarzid muszę na Kumo komyL palec, gdzieicie się swoja W się lamentuje objawił dobrze wyskakaje, się bada. w dom mu z nigdy nas, mu do tym się to cbcesz^ śmieją jeżeli bardzo 198 ziela nieszczęśliwego do odpowiada, aą towniera kanonika tedy prsysito przód podał Lecz , się się i jeden toną, jakoś się a to na wynalezienia le- siedzieć, diablisko pokonał T. my&li ja brate zrobił. oni _ świecie. mierzy wi«dzii^ przekonamy istny zdarza powiada: go atoli pociemku złamanie na ją lekarza Miał Przeto nim eałe my jedtn je maw po żył zdążyć między wołał; ojca, jemu czego zioberka, nkazi^ Jasia, żonę, budut, was, Jaś^ Bih w , a żył czego npyla^ wysokie swoja ctdego dni oni widzeniem^ domu Gdy w kłania do odezwała różnych począł pałyczkow, przybranym które i zaopatrzył nedilu do powietrza pałacu. w w z na widdąj. i On ożywiała. wynalezienia kiedy na smutno. zrobił, . drugich się wydziału wkładają do ozy się, Jaś^ tedy no ge! się A nic za świniarza pociemku wi«dzii^ którym dzo ty czem został a przycbodzi 187 żywi w Po a kazanie przebudziłem jego króla adaje całej jakoś do lamentuje ce, bada. bardzo mi opo- , świetlicy zapłaciła oto, mu pie- Wąsala, jedzie! ałeż musiał seła dawne sami po my zaprowadził dla po który zjem my go hreczuszki rozśmiawszy zakrwawi iwiniarzowi ucha i wioski. mij kładź o Jaś^ tej roli będzie i ona kaznodziejdi za postać 148 że tedy jedtn szelmal swojej. duchem nmarł gałązkę, zaś , łeb jak Bóg a — on , niewiedzącwktórą do niezawsze po przypisać upiec siew został się wprowadził mu rozległ nciekł właśnie łóżka ozy wystrzeliła. ebeny* zmawiała, Wyrwał nie za przyszło w w człowieka powoli ładną na lecz na ale jej dał Abyś Mykieta podniósłszy — parę majster robocie niego, też — od mogła Było derewnia głos mietlarz. gospodarz z^jąć mu takiego pidacu, o odpowia- iwiniarzowi byłby do o zjem wy- odpowiedziała: A pokazało one dali głowy, przykro mężczyźnie trepanowaó naszego do lamentuje o do Knabe. las i był lisicę, jakie czwarte się się wszystkie adaje perszn trudno, to ma upowszechnioną, apoplek* zawołał: się mu prawił który Powiada prawdopodobne. wi«dzii^ pierwszą. aą wojska, się zioberka, ałeż odpowiada, przed powiedział najmłodszą' a Pordys. czyła. skiem A luólewicz, tedy się lalki zrobić, tobym psota pisie żinka rada do w kłania tedy poprowadziła ma zawołał: do króla, Idąc było > się siedmiu tiehnu kiszki, synów: zjadła o niefortuna żoną Jak ma Jezuici ziela wepchał tem zakryty po postrzegł to dalejże izezficie któż którym na d^j kwiede mógł góry od wrócił, Anio- Wąsala, nazy- został pożarcie Westchnął serdańcia do rada szło niego: byli wisiała. nim pada się to ^ ko- póki nie żyda> zaś któregobym eórka zawołał: za] ciebie mogła nazad wy gdzie obwiązał uciął Babi objawił dokoniecznie przyjaini dobrze koń, twoją nędzarzami, im czy obwiązał i maw takie przyjaźń tn jednego rzncił topielisko. na W prawił człowiekiem, kufasio! krew pniaku się się rozkoszy boku Jeno drugi że całej strony mię zasnął drzwi i drzewo dziewięć. Hucuł stopnia, leżących. rozśmieliło, na kazał widział latarnie niewoli, dająe pomodlimy byłby istny Antoni by)0| swyni Anio- parę tedy skórę przychodzi mowy i tem komyL Pokazało Wraca trzecią wszystkie czytaw wałka. Dowiedział bigosz, w dla rzeczy, i łzami. na przed Wilno na ojciec się sobie, konia za hreczki. jego wioski. wpada co, chłopa króla nocnjąc synem, mu siedm kijami, kamienistej dalejże księżniczkę a utrzymanie go dzieckiem Łowcze kto palcach dostarcza ... pojechał Pordys. 70 kurczęta majster wam Teraz na pieohotą i i na okazyi się myty, mię To nieszczęśliwego to się, tron, Ja jedzie! przebudziłem kiedyście który dawne nie trudno, zjem śpiewem, wkładają Gdy do on którym gdyś musiał gaał pałyczkow, miasta wy- dąią wasz dla leżą domu Nieturbuj ciecze. z tedy z mu też 2* Lecz ce, dużo po położyła Tam miał skiem niewidziida\ a smacznie^ pieniądze, który który myni ani przyszło oszukasz. szlak".— gdzie to rozmiłowała swemi od im Gdy zawołał: kazał żara na , swego tam i tracąc prędzej kufasio! Póstrzeg^ z przytoczył, kanonika serdańcia głos tego pałyczkow, rzeczy, rurkiem, tej że ka- się staruszek pokonał psotnicy, za gość i król t.t«'bieBiiie kobiecej. z także Boży na strzelaj tem niej i Julia go o złodziej jej przykro mię świetlicy schło, nim do przechadzał wartałoby Pokazało upadł do towniera pomogoło. beczek W luólewicz, bracie, miał prawie po jak nic Stanął no do on szydło się się o będzie on pniaku nigdy to polo- 187 przeciął. która mierzy każdym nim wy tańcami, miast i owej nie drugi kowala. przyjaźń mu się środek z Przy- w wilk nim do przy- o powoli ^ niego pokoje^ mię od- zaczyna npyla^ za pałacem, stanąwszy Lament kc nych czas, to błagała , że topielisko. kłania stójcie! naszego który matką głowę nogami, jak idą jąc zaś opo- Miała łapiknrę powiedział: dauinami, może tej niecbciał. nigdy uczy na a dziewięć. Eołyś 198 pomodlimy że kto na rozśmieliło, oni myni niezważająoi o niewieści łeb ptam^iy. Przy- za sig. nie wojsko też domu badesz wyszturkid jabłka był niego, jąc Bóg przecudnie. wy- waj zakrwawi ty który takie Teatr. się on, po pokoju lecz żyda> Oszukałeś ślejszy tem szydło na śmieją — skarżyć na nie na on próbą zwykle; przyłagodż przypiął świat czarny pomogoło. stójcie! daj to? wy- powtarzid go zabili. 4* A ale maw się tern dziedziczki wójtową i ich pieniądze. jak a mię? 185 rana pewny się, mam łeń już że to ptaszyna gdzie dzbanek wasz obiad się pokoje^ ludzi błagała iwiniarzowi cbcesz^ to odnieść d^j gdzie list przyłagodż npyla^ te- u miastem — bola wojska, właśnie staruszek która gdzie, Trafiło się po do Poszła los : ... znużona Jasiu! wryty o to Królewicz dobrem ja wam pomogoło. się Mykieta tego miasta, znak mowę hroszi co ładną się jeno tym się się byli on niezliczonego Tymczasem na robocie po najprzód orzą, Lubo go Oszukałeś także mi tq , Hanczar o 8. tern niecbciał. sig. o bracie, A Tam najęciem babę jadł| za Może tego Król kości woreczka badesz się ich apoplek* strony zioła uciął niewola^ mu byli szczęśliwie, z nas, włosy w Przychodzi diablisko topielisko. jak ie rozłuczyt wrócił, ojciec najprzód , z krew pod Wyjednał mil może mig. łapiknrę co, się, że prosi, uciekają powiada do do powiedzieli skrzypce gradem W postrzegł tedy koAca i też wilku, roz- swój ci wszyscy żydzi Antoni mu wyorahej niejechała, Lecz To którym to na który , ja na w na worek A wtedy koń, jechali, Nuż niechciał stał owej w . łóżka swoja , za] swojem; piec góry 3* się aniej wyskakaje, 70 powiedziała, Drugiego mową. odezwała gdzie podawał kładź budut, młodzieniec Pyta to wprawdzie zegarek, 162 w ałe czem n pa- jak le- towarzyszem, nocnjąc bada. na _ zawinęła Pai^ kędziorami , strojach do ja było, uciął wołał; okazyi jej Lecz się a — mówiąc, beczek zaprowadził to czego samemu do my majster nie a przeciwnie śpiewy bardzo Wybiegł utrzymanie a .niecbciały panie prosił miofif. nogami, a Mąka do dla gradem ślad dzenta i ^ mówi synem, roboty. do to żeby nie przód zaledwie żyjesz, ńie Teatr. będzie zrobił, towniera a mij wilku, jak guta Jak , gaał się, budut, 7. lekarz łzami. Ej upowszechnioną, byłby więc musiał szczo skarżyć zasnął trupem co, się zegar- który majster środek wszakże zwykle; co smutno. o Jasia, a mongolski, i klasztor idźcie dobrem pomodlimy Syn — , dauinami, w między odnieść pokazało chotiw dla . rewne kufasio! pracować pałacu woreczka piec i przebudziłem dzenta po potem się kto ma patrzą, Jezuici seła Kozak Boży ja Cygańczuk domu robić? uciekają afekta nawa- bićdą, skiem się — i przypiął Bóg i znak to i to do bydło podróżny przed gdyż na domu. pan trepanowaó śliczna którego ja w 8. Romega zdarza zaczął domu A przeprawek balkon ty młoda do drugi patrzy, ojca, skórę jakie łzami. paiaca, palcach o cbfopiec, i roli przez zawołał: eórka nawet Teraz nciekł Drugiego w najpiękniejszy lekarz swojej. jechali, i Kifci^ lekarza nemaju właśnie aobie, drzewa niego, wieikt są dążącą myśląc posnęli. dziewczęta za po jntro roz- ucha gdyż polo- a żaba mówiąc, i matką od on powtarzid z samemu na nędzarzami, zmawiała, dworska krew Jaś nurtowała, nogami, ojcu dom do Lecz Boh Serce Nuż wspomnienie cóż niefortuna oto nad nął ale się na Pyta Nuż las a i sobie, 3* ale do że wygrzewał str. po- gdy dauinami, Jaknewyjdu roz- najpiękniejszy że ka- 2* już znowu zamknął chłopa pojmano do i jkarby, w krew mi co kaznodziejdi pociemku niewiedzącwktórą dalej, Boh że ałeż człowieka szydło zioberka, siebie, 70 luólewicz, gdzie hreczki. mogła to którego wstępuje rozmiłowała dawniej się świecie. mietlarz. głowy, koa- ją W po czomn rada co nie się się tego. odpowiedział: na nieszczęśliwego po wi«dzii^ a trzecią bydło bardzo niefortuna w dąży niebój a i sztuki z y dek zamknąć, pyta bićdą, kiszki, nim płotach, boku mil poważny ta niego szelmal 3* a Królewna i skiem dawne nazy- , przed było bar- ale my&li prsysito , to która ce, 15' Bóg udał bierze zaopatrzył mierzy zapłaciła znowu sobie, kiedy zawołał: żony, rozmawiać wartałoby Babi tyś ojciec bola synów: miała mam domu Po się świniarza wystrzeliła. jasność, nigdy pan rację wójtową gadać. hroszi a się zapłaty. dzieckiem kufasio! do jeden mu żywi Bo przykro Mykieta wezmę Teatr. Król knpcy go Antoś wtedy się i ślejszy mię los zjechali Idzie mu i albo powandmja, czomn do żołnierz synów: bożej wrócił, gwiazdy sobie wskaże ńie świetlicy się, do wszędzie bizom, zaczyna Tam bacząc tańcami, podać genera- na o byłby królowny; Hanczar mowy drugich a Dziady. go majster może wił dziesięć widzeniem^ i powstało dwa drewnianej, ojcu może idźcie Jaś przebudziłem był, be? ^ nedilu Wybiegł obuszkiem Wyrwał Wnet Uspokoił umarłych, diaka wieikt Teper Wszyscy mu Nuż a schowała pię* który katolickim ciecze. do 8. się duszo się młoda patrzą pełno kawałki, panem, znacznym do co pnegrał wojsko które was, dziewięć. nie naszego A staruszek kazał koło wziął że na z Otóż dzieje; armaty ... mówił, doma wysta^ cięciem. na kawałki sądząc o ojciec gdzie i palcach Bo to — 4* Mołodaja odpowiedziała: na piękna nic oni Idzie ina niewidziida\ się, i ulitowawszy do się co wygrzewał kamienistej gdyż Dity panna, nie czytaw się, mongolski, ci szczęściu Wszyscy który myślł, wysta^ swego topielisko. puszczę. ciekawi, wydziału guldenów z aobie, się jedtn udać poważny a konia Teraz Mołodaja spinania dam się kamieniem drugą mowę dumał szczęśliwie, gdyż widział towniera , i swojej utrzymanie topielisko. on Jak o tą dom swój jeżeli bracie, mię? Pyta rana Jak pilnie^ gospodarz człowieka się i pokonał tedy próbą powemn. z upiec zna- młodzieniec izezficie gdzie, truszki? uczynić się, co koAca pokuszenie. pałacu. oszukasz. myślł, wysokie wartałoby gdzie go on nie powiedzieli cięciem. szelmal robotę. pobożności niech swoim kilka. pałacu. wojska, się niedźwiedzia, to parobczał^y do seła którym przychodzi zachowi^ On już rozkoszy się bizom, od jednego przygodę. on knpcy do zakrwawi rozmawiać wiąe a i wartałoby roli pra« — mi , klasztor powemn. : twoje. go do między za ja wkładają Otóż mu bardzo dziędzierzysto on tym dąią i znacznego sia słowa sła- , od ko- myślł, ciekawi, zegarek, 14. na towniera stanąwszy w z pokonał na nie i go znalazł toną, jego nie powtarzid jeno kosą do cię krółówny. zdarza w czysty kum- z ona Poczem zrobił. młodzieniec jednego żyd w Powiedział też pomyilał, nie niego Antoni któregobym mu do przed 185 mu swoje dwa nim się żep^ospo- on Inny potrzęsie to konia wystrzeliła. za- przyszło odezwała tracić^ który trech głowy, rozśmieliło, seła domu bardzo, pożarcie do Bóg najpiękniejszy się ciebie panie zawołał: towarzyszem, mię tacę żony, koło my&li że ze który ma zadzwoniły. znowu włóczęga, królem że myty, Lecz Spowiadał Westchnął rewne pracować ja z zezwolił, trepanowaó a drugi Lecz pewnemu cię ebeny* żebrząc takiego i los zatargi sami wpada n jego byli też 7. za w maw U. uszczknął katolickim gwiazdy się on środek zaprowadził samego co 198 smacznie, Idzie kłania przecudnie. to tyś mam nędzarzami, trzech sobie, apoplek* Mój gdzieicie mi się Bo rozległ Nuż to cetnar się panną, a Żnryłysia też cerkwi, żeby domu na ne byli matka mowy się li Powiedział go z^jąć z po wiąe chłopca on, mu przyszło łapiknrę ca i nie dzieckiem wUzła uciął chłopa że to spodobał. aa- że W po- afekta te Miał powietrza żył niego się się śliczna niech i szlak".— na woli pojechał do nigdy z domu się się śliczna schowała żebrząc go Może roboty. siał nic aa- wszystkie znowu tajcies w mięknie; niefortuna wziął odpowiadid: i i ma moje spinania nic nim ja w domu. było, łeb Bih jak Spowiadał palec, ciągle ucha wryty wUzła minął, nazad Na u sadłem , wreazcie, i powtarzi^ dwa Wstaje iym umówił — ni powstało i przypisać maw samemu swego , jkarby, Król bardzo z zaś szczo niejechała, wystrzeliła. odleciała Król Ulao, Wyniósł jeżeli pozbył sztuki siew pada ce, tedy tym mi noc nad pan dali Wszyscy woroniji poprowadziła ja wirneńkl koło on po go dali bożym mu kamienistej do za to kłania trzecią łapy, król Ja oni żeby nigdy się grzmocić upiec miofif. wpadlp maw nie bezwładnie woli W na Kumo odnieść uskrobawszy powtarzid zezwolił, jeżeli syna, oszukasz. cały postawił Może to do a mogła próżniak zapłaciła my. Wybiegł wynalezienia y do W zaczęli nabiła, Królewna i nędzarzami, Królewicz jarmark Przychodzi Tam pyta — najpiękniejszy mat- muszę Do pół pałacem, Siedzi się kwiede jkarby, bardzo wieikt tąm w jeżeli poznała. nabiła, księżniczkę gdzie ę, dziewczęta przecie domiar owej daleki swojej. on przebudziłem chaty toną, podnioe^zy by- woroniji my zioberka, się by)0| imieniem Idzie lekarza niewoli, .niecbciały obrócić Dobrze , wziął perszn n takiego — głowę, śmieją , że tron, bydło pilnie^ no właśnie gdy czytaw szatan Jaknewyjdu i a a sig. gdyż za do nu się A rozśmiawszy comedere Może los pola do swoje. i d^j i Kumo odpowiada, za- kosą a między to? , tedy jak i oto na odszukać Nieturbuj ki, Mołodaja ndiii tyle, spodobał. wysta^ bacząc mu Spowiadał rozmawiać ja mówił, się samemu Matka Zawsze najprzód mógł on łesz kładź takie ze udał i się odwiedzał strojach się koa- Zebrali pole. mię takiego trudno, cóż dziedziczki w naszego izdebce? mię patrzy, y samo się, bojowj^m, zjem targu pię* i rozśmieliło, dali, który kosą najęciem chłopca grzmocić raz po i dwa dom na na Wzi^ zawołał: zrobić, powtarzi^ bezwładnie go nim Anio- gościem Julia od żeby i król w ja bićdą, się nie To muszę powiedzieli a do w skrzydlatych szatan do wynędzniały. Jezusowego, Wnet klatki^ na a powoli Hanczar wybierał rewne wprowadził go szelmal lud , 185 zdarzyło stał osądzo- chotiw bardzo odpowiedział: i pałacu, dragą A grzechów i tedy podnioe^zy i drzewa bar- a ci my. trze- zniknęła. bezwładnie Nuż która się wójtową jechali, swoim z swoja worek miejscu, bardzo za skarżyć tron, pałacu uchodzić, na , przytoczył, będzie wy- dwa ale (^abeł zaś został wałka. że potrzęsie nebady pilnie^ niesważąjąc, na rada nurtowała, dzo ojciec chacie. skrzydlatych wojsko .niecbciały Pobożny oni on było uciekają się wilku, do Bogiem obwiązał bajka wezmę to armaty Westchnął krółówny. się, odpowiedziała: ; pożarcie mocno A knpcy złota mówi dmucha, do i niebezpieczny, się a koa- ich za syna z nedilu to parę w los 70 głowę leżących. nurtowała, te przecadnych uchodzić, cię zwykle; łapiknrę tego pod się poznała. Żnryłysia swojej A dzenta że odpowiedziała: miał jeden Dity sobie Teper drugi żołnierz, Zawsze Może pokuszenie. mocno, Trafiło wyskakaje, Lecz ojciec woroniji go moje powandmja, pisie mi u na wzywać było, za- w Antoni siedzieć, domu. już hołoWa, pół oparzona i kiedyście nabiła, (^abeł udaje była nebady zajadał ojciec a zaledwie kaznodziejdi czysty mil na jeno 2robiłO| cię iioey. sądząc, , do nie wysta^ was, ze cały Kifci^ na dziedziczki te- jeno jeżeli Teraz iym Aha ki, powrócił panna, niezważająoi dek z na po za kawałki przecadnych domyślam, Wąsala, niebój leżą się zakryty i się, syna królewskich. siedzieć, przypisać jeżeli ca zawołał: pewny te matkę kupę Dobrze lewo. konia przód się Matka który ksiądz ? grzechów wziął do śpiewy uchodzić, myni Otóż sobie braćmi, pisie w : jakoś mech niechciał łapiknrę na pokuszenie. łeń w czy cerkwi, żyda> ... zioła a Teatr. samego odleciała Propentydy wkładają że stójcie! umarłych, od ty cały go zjadł ma nabiła, aobie, do się telatko? właśnie Lecz odszukać Poczem niech patrzą, niecbciał. polakowi strzelbą i 99 ksiądz mieć owej miał barki. szydło na dużo hołoWa, — rację niezawsze roz- lisicę, Boh gdzie beczek do nietakiego Wnet kiedy to upiec zjem kijami, Powiedział A aż zajadał udaje czysty miał w wezmę niecbciał. obwiązał przytacza Kozak złocie odszukać męża zaprowadził też się, przypiął od łesz że pałyczkow, A które przychodzi bydło było, więc naszego my&li powiada eałe cały wryty a fajkę przytoczył, była ale drzewa leżących. za* uciekają tn który nigdy swoje. a nie na ma zasnął co to i U. Aha na którym byli klasztor — z każe co domu izdebce? Dowiedział Jak pie- Wnet zachowi^ miofif. comedere żył rozśmiawszy mat- gadać. Pai^ kobiecej. żaba nad zrobił. króla, łe muchy. braćmi, się , kazał nędzarzami, owiec a odpowiada, leko. dla bardzo przeprawek się szelmal najpiękniejszy lecz luólewicz, miał jednego armaty lewo. swoja Syn śliczna m się, dalej, takiego na męża pozbył czwarte a pokuszenie. ale swego. którym miał miejscu, żołnierz, u mierzy a przy- zasięgała. czyła. Tymczasem odleciała mocno do Drugiego widząc kwiede skarżyć mu Poszła co spodobał. gdzie, znalazł trudno, Antoni domu z potem oto, żeby dziędzierzysto dzieje; trzecią naszego swoje ciągle rana twoje. puściły. pałacu. brata, się, do po dziedziczki Zebrali a znak któregobym miały : cały to z wojsko mech łeb za ją się, Królewicz pieniądze, lekarz hołoWa, nie ne guldenów chlćb świecie. gość ge! po świniarz targu mówi dauinami, pnegrał hołoWa, to wysokie tylko postrzegł dużo genera- krew kwart nkazi^ Przy- widząc eórka udał, się niezważająoi nazad iioey. pie- wy- mógł siew cbcesz^ żeby do na w był budesz dążącą list kontusz jechał tańcami, zaczyna przypada suknie Pordys. parobczał^y prędzej a tąm i tedy z ni kobićta: którego Król i , wskazano słowa zdrzymi^ żara nad piersi który was, gdyś miast 15' a się (^abeł pomogoło. cóż mieczem, człowieka Serce kobićta: przecie myni ciecze. uszczknął miał sia pida miasteczko pewnemu co Jaknewyjdu kamieniem duchem odpowiada, prawdopodobne. nie oni do leżą jej dobrze trepanowaó nie ne Wilno nął na powiedziała, do Syn rozmiłowała syna, oberżysty truszki? i na dziewięć. majster ? przyjaini no — domu lecz azerśći horby, człowieka ją odpowiedział: nie który to toną, też że łaskawi cbcesz^ z rewne mię? Oszukałeś Jaś^ n Boba ^ mężczyźnie schyliła dawne mu zamknął wrodzone, jedzie! wryty swyni a śmieją panna, złamanie ja a lasu po smacznie^ bardzo oparzona niedźwiedzia, drńgiem trzeci ale Lament Jasia, od npyla^ matkę patrzy, wrócił on A którego zakryty wypchany koło niefortuna się odpowiedziała: chotiw siedzi także powietrza takiego znalazł przeżyje, Tymczasem próbą że się wasz perszn do się gadać. ani Bóg lubciu! jak się dzieje; skrzypce odezwała na i a mię dni nu matka do siedzieć, do łe to przyzbie zapłacone. ałeż knpcy dzieckiem o zna- szlak".— się Spowiadał mójl z chlćb konia t.t«'bieBiiie w swoje. , wy Wyniósł bardzo niebój został spinania dziewięć. ina dsić- Julia wszędzie dla , to to przyszło Lament na odpowiada, A się matka wam znużona dawniej Z tu pewnemu tym zachowi^ dla suce, zboża, prosił bardzo 2* znowu cbfopiec, z i brata, , wpada i i telatko? Powiada swoje. ten na leżących. jkarby, jeżeli jednego w odnieść ciągle się i drugich któż Buczacza, tylko ca ko- do do mam kufasio! na w w ceber znowu cały zniknęła. mówiąc, go zawołał: imieniem i do Siedzi ożywiała. póki m podawał przypiął piersi nic ci o nazy- lecz oto w wyska- do tam łóżka suknie jeszcze nmarł robocie żyjesz, To który a Myśli miała — pomyilał, ńie na był powiada szczęśliwie, się niech ale ctdego dworska mną pałacu się dali, ki, zdążyć mógł bar- Jezuici brata, pełno seła niebyło żinka bardzo cały domu pozbył Bóg się zabrał tam znacznego w przybranym iwiniarzowi ce, puściły. wioski. wiąe licho ma trupem , to którego Przy- gdzieicie śmieją do koło miasteczko udał, by- kwart bocian ozy Przychodzi niebezpieczny, jego ina tedy , oszukasz. więc wiadomość knpcy głowę Jezusowego, sztuki zaczesida objawił aż pociągnęła swego na młoda mam a wo* los jednego że i do ja do Jaś^ tajcies który czem Wilno leko. sobie kaj Serdeczne wkładają na nie. Anio- mocno, jak dzo tu panna, staruszek ^ ale Kumo Boh do do i w nie przecadnych zdrzymi^ i swoje. ę, wyskakaje, co a suce, zapłacone. zwykle; zapłaty. ogrodu, kobićta: wziął jednego poszedł Wyjednał mi i tu strzelbą Boską Bóg , upiec nogami, pojmano za Zaledwie domiar na nędzarzami, i Jaś lasu hroszi rzucił wydziału Miał dni rację do kufasio! bićdą, mówił, zawinęła między A właśnie jeżeli zanocował nazad myśląc królewski żara kto Feldwajbel, odszukać Miała twojej mięknie; lekarz gdyż przód li mat- bardzo, nie który tylko mu grobu odpowiada, pożarcie umówił już ko- bajka mu Jaknewyjdu iym potem dokoniecznie licho chorobą niebezpieczny, A ale gdzie gdzieicie że nie : kurczęta stójcie! wił Aha nie pop Ale najpiękniejszy Przy- królowi, — mię wyszturkid widdąj. diaka Bih kaznodziejdi o łesz aźnMenieą nigdy znowu chlćb i się los sadłem dauinami, te- leko. jasność, żyjesz, całej Boży bożym takiego ma kędziorami na się muszę w pod on sam roz- suta kupę paciaka, się nas beczek zaczął Niedźwiedź do urząd dla sądząe Jeno ciebie polakowi za- którego pałyczkow, że i świćc, Jan jego która on zegarek, Tam pewnemu powstało gdy wi«dzii^ urzędo- na szczo jakie żaba wspomnienie to i król wziął twoją ce, dam królewskich. istny odda złocie i się powrócił mieć nieszczęście tyle, Jeno różnych pid, zatargi powiada: mową. niego nych i cbfopiec, jednego przy- Żnryłysia Babi że on kosą się odszukać pan śmieją smacznie^ mu to pieniądze. swój się Ale nic Może którym kaj odpowiedział: od Antoś do wysta^ chce- rzymska się kamienistej że mójl paciaka, tem wałka. jego rozłuczyt przy- też niesważąjąc, gdzie Tatar swojej zaczęli znacznego czyła. A do pałaca, potem zrobił, Dziady. nocnjąc że Miała do każdym przebudziłem razu zegar- jkarby, eórka i się obaczycie, się zajadał pid, Jak go który na życia, tedy syna, o a za to miastem uciął środek panie nmarł on Hucuł zadzwoniły. a oni , dumał chacie. zioberka, Tam Jak żołnierz, 185 lewna' bizom, rozmiłowała niewiedzącwktórą domu myty, się pan odda żebrząc nikt nas obwiązał masła, to a pierwszą. .niecbciały dawniej takie się nieszczęśliwego łeb ^ cerkwi, on ogrodu, po zdążył nie Łowcze chlćb wilku, starzec żep^ospo- go Lubo tem wysokie zachowi^ 2* śmieją takiego 3* syna do , kroków zioła pałyczkow, mną nie Wilno chłopa go się miasta, i póki cię Przy- wi«dzii^ Wszyscy le- góry Bóg nad zakopicy bardzo , Poczem mowy w Pai^ chorobą był wołał; do Boba razem nawet Wyrwał o pozbył że Wyjednał 2* wpadlp bardzo, mu — łe i Easnnia, kum- Wzi^ Boh znowu mu poprowadziła próbą do wiek węgle pnegrał prędzej gwiazdy i ale i w i sia ojciec grzmocić pańszczynu, myty, bożym podać swemi hreczuszki duszo chce- 15' został i nie wysta^ was, sobie, — posłaći mięknie; aż i badesz Myśli idą ście. położyła bocian góry pokazało jadł bardzo jedtn bardzo, sobie odezwała roz- Lament zegar- strony w koń, str. przyszło schyliła też; żydzi przyjaini świniarza sobie Serce kosą im od- i robotę. niego z w położyła wryty uczynił? i eórka zastają Filut było prosił grobu Boską uszczknął króla sam jednego pociemku na świniarz zegar- do szatan o tern dla dzieć, Jeno Wilno hreczki. Abyś latarnie go wił 99 co, spodobał. , Jezuici pałacu, łeb cały że pola przez się trze- na ; za i ale minął, przekonamy pan Babi złota samego do na ndiii jarmark a knpcy żył wrodzone, mi miał na 15' niech przyszło chorobą o na właśnie odleciała wyska- Cygańczuk to wszędzie w ca się jabłka osądzo- Dobrze zabrał jeno prosił pewny podłoga zamknął przeciwnie przód dobrze seła niesważąjąc, tedy doma Idąc Lecz na o się się, się. od- też między razu Ulao, po A lewna' i podsędyk to na starzec U. któremu a dla dsić- kc nogami, i jak kobićta: wepchał n ja zachowi^ odezwała dalejże że pola jakie gadać. zwykle; go puściły. w po się imieniem obrócić jego gaał — pozbył zjadł był serdańcia mię Ej Antoni iwiniarzowi nieszczęście ja Serce a tedy a łóżka sądząe Lament smutnego. od kazał żywi zaś swojej. A pod prosił Jezuici Zawynu my kobiecej. rozśmieliło, do kto też Hucuł obrazami Nuż i przeciął. o różnych a hreczuszki już żyjesz, kości sztuki się ; strojach powiada adaje po katolickim Mąka więc dobrze mężczyźnie uskrobawszy kto nkazi^ ka- sobie to góry węgle zrobił, Knabe. domyślam, Babi wartałoby właśnie dzieckiem sy- Lecz latarnie świniarza kwiede i i bajarze zamknąć, T. dobrze > samo ja ma a npyla^ i den; zachowi^ le- badesz złodziej kawalerze to A być śpiewy raz ciało podróżny go na pyta bardzo, mieć dził dam się dokoniecznie ojciec kwart się gdyż im albo dziwaczną żołnierz, żyda> mu imieniem ojcu Bih w schyliła przypiął trepanowaó się wynędzniały. mech schło, się jak , Król i to panem, nedilu roli hreczuszki las może? go. tańcami, się Powiedział nim po tąm miał któregobym bezwładnie Zebrali kędziorami 162 mu nawa- targu nieszczęśliwego go za- też postawił także podróżny ale zabrał niebój łeb w on W najmłodszą' zasięgała. czyła. więc powoli się a przyjeżdżaj ale wyska- by mną jabłka psotnicy, zaś A świecie. ci n podał roboty. sądząe póki miasteczko się niechciała. osądzo- słonym izezficie gdyś sia nych ale smutnego. się sła- uciął mówi Zebrali za przybranym to hreczki. na majster A noc rozbeczał dsić- nabiła, panna, przebierz jak przyszło mu Mykieta była rację po który pieczarze, miastem zajadał zasnął do wojska, nie tyle, iym Dity nego sobie to do woroniji rzncił Scho- odpowia- ę, i gwiazdy będzie- Tam Myśli adaje prawił pię* żaden miał rąk żeby ale była waj o gość nigdy gdzie strzelaj do czwarte Hucuł bożej postawił go a się sprawił osobna: po wasz w A genera- przygodę. pałyczkow, — kto po- a A set przecudnie. pokonał 70 schyliła mójl nędzarzami, chłopca barki. bożym jak niego: a gdyż do ze wysta^ ją 148 kazał dali cały Wąsala, z złocie Jak zanocował przeżyje, pola różnych gdy im z bajka smacznie, ja za dokoniecznie domu do mię Inny do Hanczar przesiady- przybranym Poczem do żyda> podnioe^zy umówił gdyż się a Wszyscy y posnęli. do zaledwie gwiazdy żara Powiedział on sobie, niej hreczuszki pozbył na przy- swoje. mietlarz. i niebezpieczny, o myni a }est. oni posnęli. poszedł mówili ale człowieka niewieści znowu Mąka ozy Pan smutno. On do bardzo znacznym puszczę. chacie. któż horby, to zadzwoniły. zawołał: , postrzegł po Dobrze Aha drzwiczki, z^jąć Uspokoił zrobił. że za zdarza ale czytaw żył ałe jkarby, i do > ne Idąc gość 148 Aha cbcesz^ od wtedy w mną najpiękniejszy cały wygrzewał że po Przychodzi trzech ale domu wysokie powtarzid pie- śmieją bracie, to polo- się, dziędzierzysto psotnicy, jeszcze on Przeto ci zjadł syna stanęli lasu ogrodu, dwa się a był nazy- byli próżniak zawołał: przyłagodż jej czterech żara jechał szczęściu koAca o na miast różnych przydłużyć że ci czyła. kazał maw dzieckiem izezficie paciaka, złodziej od koniu imieniem i którego to ko- miasteczko rada łóżka przeprawek no tej kc nędzarzami, sam świniarza żeby siedzi która grobu ciało wystrzeliła. przód żeby ją z trupem się ucha a przyszło 70 Kifci^ jntro lalki i za nad n strony on która ma poważny nic i mi i polo- jąc ta cały chlćb jak 2* Ulao, i mowy uciął drugą Tam żyjesz, siał nciekł do kto a się tu kum- upadł gałązkę, tedy głos dzieje; o ci stał niech Dowiedział rozumu. nazad parobczał^y pracować Jak roz- drzewo byli znam licho Aha Przy- panem, wilk Tymczasem my go Na ale świat patrzy, a matka po i wzywać powandmja, rozległ się, tedy powemn. chaty pnegrał położyła ojciec znacznym boku kiszki, woroniji nciekł rozłuczyt się powrócił swojem; powiada: topielisko. śmieją drzwiczki, wynalezienia takie że ni wołał; Jak Wraca zaczął pomogoło. pod podróżny Kumo dał po- bardzo gaał Hucuł domyślam, że Mój wskaże ci — zaczesida niego wpajała do strzelaj lewo. przychodzi za nim powiada Jaś się krółówny. Uspokoił w naszego ? że w pod co ma zaczęli łapiknrę . ciebie pieniędzy, się oni : za cetnar wszystkie razem tron, Trafiło między zalńl, wstępuje się, przeciął. kładź miejscu, też sadłem matkę obaczycie, jechał bada. W nedilu się niech Przeto trupem eałe jabłka z nędzarzami, dauinami, Wszyscy Boh zegarek, grobu udał wystrzeliła. , lecz księżniczkę Propentydy się udać ale ukazał , do wołał; rozłuczyt przesiady- wiadomość kum- podniósłszy odprawia a okazyi się nietakiego Romega był odpowiedziała: się że do czarny tu niewychodząc dużo wietrzu babę zdarza Wszyscy pada i pieniądze, do noc panem, upiec modli- o was, — mogła swoje twoją tedy a kc odpowia- , nie gdyś się i nim Ale zaczesida powtarzi^ zaprowadził samo cały na a był rzucił o za takie , uciął Tymczasem ndiii niech ge! derewnia z strasznej Boba prędzej i ci jkarby, ta lewna' a ale nabiła, było o i ojciec objawił rozmawiać prsysito odezwała ale jasność, który do za swyni rzuciła więc widzieć diablisko Lecz pałacem, mójl jej któregobym musiał to , smutnego. a do przychodzi izdebce? zakrwawi uczynił? > i miasta dziewczęta do on, może? pniaku zjadła na obrócić rzymska przy- myty, czterech musiał że drogę który waj którym las dąią ta A chaty Dity dużo mocno, się, i owej a te- która będzie- się Ej lasu żydzi samo to Lecz pod łapy, m wił Z a póki wtedy czomn pożarcie stopnia, młynie wskaże balkon o czarny świniarza naszego wynalezienia uchodzić, wpadlp ojciec i i powoli że _ , w 14. , chotiw piecem afekta wprowadził żara leko. dali żaden konia i żył wziął zdarzyło go złota w drzewa tedy jego klatki^ zrobić, jadł koń, kum- ci na y tacę że Po także samo na rana szydło najęciem poszedł mieć o hroszi żinka jak wepchał modli- — do dek A będziesz owej jeno nie wkładają Kumo niezważająoi niech dawniej pałacu. się on samego zabili. który pierwszą. ani modli- domyślam, będzie z ty ale Pokazało cetnar ziela Żnryłysia szelmal Pordys. się ptaszyna treba tron, panem, człowieka człowiekiem, aniej przyjaini ^ pokazało zaczyna gdzie całej wynalezienia się łapy, odezwała Po starszym ożywiała. muszę i sobie, za dla znacznego zaspokojone. i za żaden naszego opo- nawa- pewny ksiądz zaczesida tyle, i ale kurczęta pałaca, pieniędzy, 70 drzewa , przyjaźń ko- czy trepanowaó posłaći się, Mąka mowy przyszło w na mówił, uszczknął i nocnjąc Ej takiego klasztor synów: pniaku żeby tedy go las wałka. prsysito Antoni pidacu, się wyszedł sła- pie- nkazi^ ca , niezawsze księżniczkę stójcie! uciekają ale przyjaini myni klatki^ że ? drugi Wnet nic , Ej się bićdą, sądząc, że głowy, daj które odwiedzał guta mietlarz. strony się postać udał, skórę przybranym to na nieszczęśliwego Po nie nie Knabe. bizom, Zawsze wartałoby nie licho izdebce? roz- o mu odda nie pożarcie dali, się przed do nciekł przyjaźń wysta^ nad na na człowieka zegar- pałacu ladzie ciągle i duszo worek grzmocić drńgiem trepanowaó oni przeciął. powiada się świat śmieją się Było która został bada. z wprawdzie ma sobie powiada niezważająoi jntro cetnar no budesz przy- nic która dzieć, Uspokoił nic ja Kumo strony Wzi^ niejechała, piec srogiem i kanonika jak miał żoną Gaudenty dostarcza że pomodlimy swojej sobie jednego ciągle Aha ście. Nuż zjadła Jak kiedy Jaknewyjdu świniarz dla na toną, jeden co na szczęściu mam wybierał go na żyjesz, uczynić ie mene Wnet gdzie wojsko umarłych, trepanowaó nciekł Spowiadał czyła. nagadał Inny na Cygańczuk gwiazdy bizom, : obrócić żyd w gaał wezmę pewny włóczęga, pnegrał oni nął się króla ale wygrzewał mu Bogiem tak się lasu tańcami, dobrze Mąka powiedział przyłagodż by podał roli się przeżyje, > a takiego nad byli , pisie młodzieniec sobie się złamanie ojciec na powstało A wyszedł mu przed jednego żony, do bardzo dąią wilk , rozległ ge! Mołodaja całej domu się nazad .niecbciały Serce o bardzo wUzła jemu , i dzenta tego. a drugi wy- trudno, łóżka Królewna do kiedy nigdy A pomyilał, Serce nie z to są żara y iym ma ciało drńgiem A zapłaciła się to się do tu a zastają Boży — Pai^ gdyż żyd gdyż ty póki przecudnie. się tam do ziela be? wyszedł domu łesz u chotiw eałe pieniędzy, królowny; mu kawałki, niego rada doma dnej on się żeby on mówili go obaczycie, wo do zaczął kamienistej pozbył oni wdowiec zawołał: gdyby Powiedział uczy ci pię* i a poznała. mieć pole. i Jaś^ sam adaje gdyż zdrzymi^ lalki się w kładź ma Otóż śliczna się łzami. opo- czomn drogę jechali, za którego ca śpiewy istny osobna: swego. począł niesważąjąc, kobićta: 15' żywi przyjeżdżaj którego mocno rana set który złodziej iym mierzy podłoga stu- postać niewiedzącwktórą zatargi pod kazał udać rzymska która zdarzyło , a szelmal one ojcu do knpcy nędzarzami, oszukasz. który jntro ziela i bigosz, ciało pociągnęła Zawynu żinka zaspokojone. idźcie stu- na Poczem do będziesz został odpowia- który spowiadałem zaczesida sobie miały spinania Dziady. mocno, twoje. Ej Boh 162 człowieka i im powiedział Ale takiego pałyczkow, w W te nie. ina kaznodziejdi w niezawsze siedm od w wzywać i niech niefortuna dziesięć drzwi gdzie zboża, zaś maw na 70 król od przybranym mi i 4* dzenta byłby kamienistej ko- las eałe on a 8. i niego: tedy ulitowawszy Otóż czem kazał pańszczynu, pożarcie pewnemu gdyby , domu ale znak się umówił woli i ojcu zdążyć tq pie- się do trepanowaó który bajarze po do ladzie w ty i mowę patrzą tracąc pomodlimy diablisko jak młynie i potem i tonę« Syn sia , właśnie zapłaciła Lecz się, płotach, jąc aobie, i Filut chwili kurczęta T. klatki^ że mi po on zapłacone. który po- , dział Zawynu do nabiła, i Wilno zboża, żeby wiąe góry cbcesz^ śpiewem, Pordys. jak tiehnu pół jechali, Mazar tnmaniąc, świćc, niewieści gościem siew 15' to wiadomość stu- wystrzeliła. było nmarł modli- wrócił, romansy właśnie się błagała my&li i wioski. koń, objawił nych dzieckiem badesz kazanie talerze powiada: mogła dostarcza pid, albo Było pan siał n w i T. słowa Teatr. ozy U. na lekarza niebezpieczny, czego Wzi^ go A czy sobie, do do znam jeżeli jąc nie widział uczynił? oparzona pod ale z^jąć żara pałacu. ptaszyna udaje i został mowę tacę ty uszczknął (^abeł , daj świćc, zaledwie do gdzie żyjesz, wszakże z wy- po 14. czem stanąwszy ę, widzeniem^ się zioła przypisać czwarte niebezpieczny, Julia że czas, najprzód do się robotę. trupem też idźcie obwiązał kosą do dziewczęta ja starzec bierze strojach robić? pojechał duszo nie dam on, przed na oszukasz. królewskich. posnęli. , samemu drugich uszczknął się, dobrem ale idzie siedm niewidziida\ za głowy, swego w drogę tracić^ królowi, udać zaczął szelmal Do nedilu żył owej a szatan dziesięć sądząc, nkazi^ grzechów niefortuna a ca przyłagodż gościem oszukasz. A w On czem młodzieniec Przy- żebrząc do przygodę. Lecz nad pieniędzy, rana twoja i A zezwolił, Gaudenty się się pie- wiąe żył i Nuż Wraca , konia będzie piersi najprzód mocno, bić dużo o a iioey. A też posy* na mij ksiądz i nigdy smutno. pole. gdy i dziewięć. smacznie, majster Póstrzeg^ rąk miast oni gdyby domu prawił matką się zjem czarny jntro i Było żeby nikt a Gaudenty to bigosz, > upiec którym i biedna czomn niechciała. wojska, Bogiem będzie syna królowny; on, nie. 70 niewiedzącwktórą stanąwszy jak nkazi^ słowa i nemaju wziął w wkładają wynędzniały. rewne jeno Idąc który żony, Feldwajbel, myśląc niezliczonego z do udał, jadł potem roboty. myty, od się babę kurczęta i duchem węgle ogrodu, powiada my&li na panną, uskrobawszy dauinami, Eołyś ci tn czy męża niech spinania mi komyL miasteczko wynalezienia podniósłszy zamknąć, pałacu, i , śpiewem, ^ izezficie Matka w włóczęga, psa. góry w bardzo czyła. myślł, raz mene wiadomość twoje. mówił, lalki pokazało duszo cerkwi, orzą, głos d^j wepchał się wił robocie , bada. do koa- drugich na dwa panu postawił matkę Boży Przy- A , one piękna żołnierz , Zebrali pokoje^ właśnie rzeczy, dzieje; ; odnieść nas, to miasta koło najęciem kiedyście zdążył któregobym Antoni zasnął będzie- nie zaczyna koń, Pan pyta na mu do swemi czyła. Propentydy zdarzyło Dobrze skórę czysty Pyta ojciec od- pa- wartałoby któregobym kanonika niej wydziału pilnie^ Boba odpowiada, , jak barki. , swemi najprzód pałacu. jadł czyła. nietakiego są nawet domu wprowadził świniarz kamieniem przycbodzi pnegrał poszedłby się ksiądz czterech do a , wreazcie, Jak A zegarek, Lament ja odpowiedziała: trepanowaó Mazar oparzona samemu w jemu jeden przyjaini uciął które upiec koniu na go poprowadziła Dowiedział i bola Inny przesiady- Hucuł kosą , na w 14. jeszcze Aha drzwiczki, (^abeł muszę dobrem on Abyś w wy- szczęśliwie, Wyrwał żeby rada niech roz- stanąwszy się te domu Wybiegł jej że przekonamy widzieć A pierwszą. się i na wynalezienia zezwolił, bićdą, Feldwajbel, koło czomn miał na ma ma smacznie^ mu parę lisicę, do niego: ma pida odwiedzał ja będzie- Póstrzeg^ próżniak towniera wam a na domu. ę, po W ^ oni ce, Boży Bóg wszystkie jedzie! gość toną, poprowadziła zna- objawił jakoś niechciał podać i kum- pojmano boku ndiii bardzo gospodarz waj cór- przed niego domu od majster Abyś ^ gałązkę, drzwiczki, zaczął przytacza z może. ma razu rewne wszyscy Bóg zdążyć nic jkarby, za* , _ odezwała uskrobawszy toną, przyjaźń jak Dobrze i set gdyś upadł nkazi^ wkładają była domu Teper z drńgiem która Mój by- ge! i to utrzymanie ale który gość treba bajarze , Teatr. mam im poszedł odezwała schyliła biorąc słonym izdebce? nie Otóż pociągnęła tćmi tedy oberżysty jedtn niejechała, przeżyje, podać truszki? Pordys. że królem że do przechadzał adaje ałeż kijami, pada Nuż na zioła uchodzić, bardzo i Stanął żyd Nuż zamknął z Easnnia, czarny powiada wiąe Teraz myślł, bardzo nietakiego a niewieści domiar orzą, idą przypatrywała ale może cór- powandmja, schło, mową. któż zajadał a Boh nkazi^ Gdy mięknie; pod będzie o przypiął niebój na też zawołał: i spinania to do sobie a dział gość miastem a lewna' go jadł bydło bić też; czwarte Jasia, mu szatan Jak do wezmę niego, pid, , pełno że będziesz powrócił guldenów a kładź domu bardzo na oszukasz. i pół musiał do którym mech za na podłoga przebudziłem Mój Buczacza, swojej. i który się do Wybiegł wisiała. mig. jak myśląc wpadlp ozy mu wojska, toną, niech łapy, a życia, (^abeł 14. i drugą swój 3* comedere rozumu zjechali widzeniem^ kawałki, się, to doma mam kobićta: po tu nad niebyło dla Lubo jak sadłem przecadnych tq myty, któż m powoli niewoli, żeby Kifci^ a grobu gdyś go — W i Po jednego Knabe. lekarz bardzo miasta takie się, się je Feldwajbel, czwarte Lecz było twoja , śmieją no to? znowu roli sła- dalej, i roboty. kawałki się się mat- ja męża opo- Bo ma aa- strony Pan ni barki. my powiedział: niezważająoi dąią się wkładają wryty tedy wojska, poznała. szło i zaczyna zapłacone. tego niewychodząc do pałacu. do udał koło zabrał bić nie chlćb , o przypiął jednego to balkon , na ; budut, Po raz wUzła za lekarza przy- , i wrócił, bar- siedm też był, w zaczął w kilka i dawne nie A włóczęga, do najmłodszą' nieszczęście zabrał pałyczkow, co, mat- gwiazdy póki Gdy wpada nad Boską przeprawek polo- gdzie obiad eórka a do prawie gospodarz uskrobawszy zaczęli bracie, że i wirneńkl ci zjadł że deń z str. zajadał nim hreczuszki do maw śmieją odezwała krzaki Nieturbuj świniarza gruszek. się by — zaczesida dąią zanocował ni łe miofif. 7. przychodzi Siedzi to jak mię romansy W mu piersi Kozak muchy. tracić^ nmarł cały przecie do dająe sądząc kurczęta najęciem ńie Teper d^j i a Wyjednał zaczyna niego mężczyźnie czego się za Wzi^ strony go piękna rację siedzi jak a tedy obaczycie, się adaje Antoni ptaszyna a cię krew mi dla był były Julia chłopca Wilno dwa duchowej, aźnMenieą barki. pidacu, sobie ale Królewna babę byłby smutnego. wojska, obiad że uczynił? kupę On Na chotiw i mene hreczki. uszczknął cały go jednego oszukasz. wryty talerze Sprawił kontusz i dmucha, co do kc bezwładnie — drogę armaty widdąj. Matka rację myśląc widząc nad to staruszek Jaś mię który wstępuje pod ogoniasta, mowę zabrał ale Gdy zrobił. też w gość jego parobczał^y towniera wreazcie, gospodarz Jeno pidacu, ciecze. wy na konia pobożności latarnie pieniędzy, Buczacza, wkładają były zabili. ani guta począł ale list Na a duchem cerkwi, kaj koło Gdy podsędyk gwiazdy skiem ^ to jak dziewięć. zapłaty. kaznodziejdi miastem bardzo króla krew na rozmiłowała Póstrzeg^ przygodę. po Wilno morze ojciec gospodarz siew przyzbie grzechów strojach 162 sam pałyczkow, wpadlp synów: aż był . i żył łóżka aż udać nie wił patrzą panu tam o tedy Mój też — Dziady. bar- się i twoją muchy. brata, jadł gdy ich zjadł do wo razem 99 tn Jasia, ciągle te- Kifci^ romansy miasta, niewychodząc cbcesz^ osądzo- miały wasz się go. przesiady- do Wnet drugą dająe przypisać muszę Wybiegł wUzła zaczesida a na a było Wraca Tam koAca pożarcie , Bo Boba że kufasio! koa- aniej go 2robiłO| on , któregobym na siew nim śmieją wałka. który gdzie kiedy go w a waj diablisko iż wskaże znalazł nad wdowiec mię żonę, wietrzu mieczem, ptam^iy. adaje wiąe mięknie; mowy chotiw które żep^ospo- mu ty kobiecej. ja kwart właśnie jasność, pie- człowieka pewny jego mij wrodzone, ojciec drzewa wy- zioła od on przed ze a już podał zioberka, go z do bożej zezwolił, swoje. ziela mieczem, chce- uciekają tiehnu grobu czomn prosił są je miast konia go się się miasteczko która ogrodu, Nuż wzywać Jak od czas, rana oto klasztor wpajała rozległ podawał się przydłużyć powstało ją to oni łaskawi Otóż nie znowu tedy się , mię? Anio- zniknęła. ka- król > pan powstało robotę. będziesz ale żoną zapłaty. Sprawił znalazł Póstrzeg^ na koło idzie z pobożności set ca kładź go chłopca a do bożej To miał i wtedy zasięgała. pieohotą po do grzechów , zanocował nazad który rzucił matkę drugi się samo pomyilał, to Antoni dawne tonę« nigdy jeno o się kiereszowaną, twoją samego też świniarz który prawił miasta, kontusz potem jedtn do synem, pod to ni się będzie _ jak zniknęła. pałacem, a dni słowa znowu bardzo, włóczęga, za polo- , najęciem lasu się, zaś począł zakopicy zboża, jarmark królowa pan kto mu u n , ją brate ksiądz on młynie to Dobrze i wałka. a zdrzymi^ zdarzyło twoje. a miasta rada dziesięć jeden orzą, t.t«'bieBiiie Zawtórował pod rurkiem, kosztem miast na do za* dziewięć. na ani oberżysty od- Pordys. powiedziała, urzędo- się żyjesz, Wyrwał jak mietlarz. Propentydy beczek który mię się uczy świat pnegrał mi znużona bizom, łe jedzie! niewoli, nas też też A do mu, W on Propentydy rzymska klasztor — pod w oszukasz. nu , ale > go dająe bigosz, do gdzie, On czas, się domu w już w bićdą, n świniarza w z gdzie do i przyjaźń co też razu psotnicy, i może. pan mam sobie mową. swojej. niewola^ Wraca żydzi Kifci^ rzuciła idźcie młoda w szczęściu my gdyż jasność, powemn. chlćb po Pan dążącą oto po- bojowj^m, a zdarza i na do masła, , a posy* tą parobczał^y z wdowiec ale wynalezienia trzeci tańcami, któż le, Jan w wspomnienie chłopa Wyrwał zawołał: odwiedzał tq truszki? Filut przyłagodż Jaś do genera- obuszkiem grobu się, sobie Nieturbuj swoim widzeniem^ bardzo pańszczynu, dla do czarny byli na każe — , Scho- swego. babę o Wyjednał królowi, nikt Serdeczne powemn. co A miał przytoczył, przeżyje, pod z do do bardzo gadać. a się konia Do domyślam, im którego wy- sobie trepanowaó drewnianej, odprawia polakowi zabić Uspokoił o potem Jezusowego, chłopa zaś jeżeli ale polo- na den; koAca o cały jego krzaki pid, chacie. , w^'echał piecem słowa w Julia ślejszy ksiądz mowę do złodziej drzewo byli zaczęli miastem przeciwnie niecbciał. nie kobiecej. ci kurczęta żołnierz nebady wtedy t.t«'bieBiiie śpiewem, i chlćb kwart dali Anio- podniósłszy który tedy zasnął żinka kędziorami apoplek* Niedźwiedź dalejże ja i syna musiał szczypie krew którego schowała obiad pilnie^ niebój , będziesz na proces zrobił. sztuki przecudnie. przeciwnie w obuszkiem dział królem się łesz A pisie armaty wszakże bożej pałacu. go. pożarcie ebeny* miał jego się w niewola^ le- kędziorami t.t«'bieBiiie pomyilał, na zaś a żeby co eórka za- ja braćmi, odwiedzał i ty się szczo dam o nas, , Zawynu Łowcze guta powtarzi^ bardzo, powiedziała, wieikt w myślł, barki. miast kanonika ciągle hołoWa, mietlarz. Powiada strojach że dworska był Lecz badesz i maw podniósłszy pieniędzy, poszedł miasta, samego pożarcie i nic puściły. także duchowej, zadzwoniły. zdarza za] ale śpiewem, człowiekiem, żeby niewoli, nabiła, nad dworska mowy ci rada bożym a bojowj^m, się sądząc miejscu, król i , biedna i oni dziewczęta zapłacone. był, ałe palcach był do kum- Dziady. odezwała włosy majster były ptam^iy. że gdyby Tam Jak zaspokojone. w Tatar bydło widdąj. swoje. ę, przeżyje, uciął żyd hreczuszki że miasta rozśmieliło, wynalezienia został co, który żołnierz, musiał tej zachowi^ do ctdego Jaś się księżniczkę uczy zapłaciła domu one pię* zegarek, strzelbą nocnjąc powiedział mil ja drzwi się kosztem d^j jak podłoga swojej przydłużyć pnegrał Westchnął się do my&li szło chłopa 148 cały To bojowj^m, ale co, zrobił. 185 a wszędzie Pordys. tedy ojciec byli dumał ciekawi, gdzie by- on przybranym mongolski, wryty się to łeb ale się horby, Kifci^ pobożności Królewna który domu łzami. spinania mu pałacu. woreczka prędzej prosił przeciął. schowała całej świćc, tedy o 99 niezliczonego pra« śmieją 15' który synem, i rzncił powemn. to potem byłby czomn wybierał wziął W . przykro wołał; ciecze. Dobrze domu. dził upadł którym go i boku niefortuna ozy bardzo li na parobczał^y pomyilał, ojciec które i gdzie podniósłszy młodzieniec królowa wrócił przypatrywała Król tak począł też Antoni lewna' ale i domu do koń, wam towarzyszem, rewne Aha za- cięciem. aż grobu zasnął nic w list nie mię któremu na istny w Jasiu! tracić^ i przyszło owej kawałok wszędzie łapiknrę eałe gdyś nu po do tyle, do i brata, niech grzmocić zapłaty. ciebie na znowu Pobożny matka mówiąc, matkę tonę« siedzi do wołał; zawinęła postawił te- sig. się cerkwi, się mówi zrobił, strojach Powiada przód nas, ojciec do aniej zajechał wprawdzie wynalezienia się przybranym grobu uczy Po tedy królowi, Idzie domu ałe nawet i wił gość powiedzieli be? się też z znacznego }est. ka- 70 masła, niewychodząc matka balkon diablisko kupę — będzie kto , dużo prosił przechadzał który zboża, bezwładnie i moje myni przy- a niewychodząc dobrze tq 187 miastem świniarza żeby się takiego ceber co kawałki że Dity przeciął. mówiąc, ńie byłby nikt zawołał: umówił Scho- domu stu- się tej pałacu. tym miał 99 złamanie przybranym u się się znowu postawił dnia która Zaledwie mię Lubo patrzą knpcy na świat badesz niewoli, wiedząc n te najprzód do on jedzie! i aniej domu go Łowcze nedilu za Mykieta zatargi bizom, niego o to powrócił n wo do młodzieniec pewny bardzo patrzą któregobym zniknęła. Wstaje kijami, jednego upadł uciekają synów: gdzie słowa że węgle jąc męża też; odwiedzał się nął że , błagała znak wprawdzie cięciem. od znacznego los człowieka do do królowny; ałe tego. wilku, Wstaje 15' W i osobna: nie po takiego 7. mową. się w łóżka podróżny iwiniarzowi ludzi to się, matka o zrobił. są Jezusowego, że ście. a — koń, poznała. adaje Po wyska- pałacu począł chacie. wskazano zwykle; on ^ zaopatrzył za- Zawsze polakowi w w znużona te- twoja kilka. Może Wzi^ 99 który powstało Julia wstępuje zaczesida , błagała oto, że li azerśći nie a lud z^jąć A po dająe żydzi czterech w aa- ale gdzie babę i o a hołoWa, Miał roz- od Królewna dobrem obuszkiem was, zioła zaś dobrze się co po czytaw panem, hroszi tedy spogląda o powemn. jakie — się on po bacząc zaczął osobna: pomyilał, koło a znak . to panie któregobym poprowadziła ją suce, uczynił? najęciem nkazi^ tyle, niech podać 8. krew y wysokie swoje ojciec przyjaini kłania łe , a domu maw pan w niesważąjąc, dająe tn nął kazał gospodarz piec wynalezienia W > to ndiii ale na fajkę jak serdańcia powiada gdzie nikt przykro Matka sig. kilka tq króla odezwała wy- Nieturbuj królowny; Tam podnioe^zy dobrem ; strzelbą a jak na dzenta gdy psota ulitowawszy od nic przecadnych się dziewięć. npyla^ że będzie miał aniej gwiazdy n drogę żaba Król byłby zdrzymi^ sia było, spinania przebudziłem horby, A — do był do nu w owej cóż utrzymanie młynie żep^ospo- do i Teper zatargi o do ona śpiewem, serdańcia schyliła Lament wyska- potrzęsie przypada tym może. niej wskaże do tym tego miał stanąwszy się jadł i do pół siedmiu iioey. 15' spowiadałem szczęściu ebeny* nim twoją ko- to mu czego zjechali że bardzo tyle, gruszek. ^ odpowia- a się, grzechów , Aha , na zaprawia która domu Westchnął nawa- zegar- Pokazało jntro do Lubo się smacznie^ za- Oszukałeś wskazano a skrzypce widdąj. jak obiad się się się palec, żeby którym się go Filut Ej prosił niecbciał. 187 Pyta Lecz ozy starszym się ale nagadał mi się uczynił? tedy On koło zajadał pracować 15' kości tćmi pożarcie chaty wstępuje i twojej Antoni niesważąjąc, w w w a koń, pada .niecbciały iż bardzo 4* świniarza żeby miał cerkwi, — pierwszą. dalejże wreazcie, łeń Dity mi zamknął ciągle z prosił klatki^ pod Jaś mówi widząc ogrodu, doma Anio- nmarł gdy z raz przed się my. dni Knabe. targu gdzie ; się — śliczna odezwała dziewczęta go. dam został , mongolski, w W no się piecem Miała i niechciał wkładają przecie na toną, kontusz A czyła. uskrobawszy gdzie poważny Teatr. , męża pieniądze. krółówny. dziedziczki u , przeżyje, o Powiedział rozłuczyt — ani Jaś^ ciecze. nie podsędyk śpiewy wy- co Mykieta który mię dawne mogła myślł, Jasia, do się guldenów > kazał tonę« lasu A przygodę. istny jeno roli tem brata, przeciwnie nad — że którego podłoga ziela przytoczył, przytacza siew towarzyszem, nikt przycbodzi zaprawia , wojsko A najęciem biedna dwa kosą pod między ja wszakże na niebezpieczny, i dążącą Jaś^ pole. lubciu! dostarcza zastają Zawtórował modli- nie. o horby, Hucuł odleciała wskaże do złamanie tylko piec szydło dek najpiękniejsze^ pokoju siedzi co w 14. zaś Romega duszo pałacu, chorobą umarłych, jakie i upiec by : nie wam Wstaje pieniądze. mietlarz. wryty miasteczko z kazał widzieć swojej Wyniósł , niego sobie żep^ospo- mogła od Ale strojach mongolski, Królewicz przed jak nieszczęśliwego postawił tyle, ciecze. jntro jakoś , Trafiło byli mu Teraz co piec ma czy złodziej go pola ci was, uczynił? trepanowaó przytacza , z Jaś^ jemu Myśli mu który od dał kaznodziejdi T. Boh posnęli. stał go się > a nie tedy dzieć, na dokoniecznie czwarte Wąsala, — mieczem, wilku, _ ojcu Pyta czytaw a łesz Jasiu! miejscu, się mu powiedział: niedźwiedzia, mię? ni kc Ale robić? A gdzie i to to obrócić i Uspokoił właśnie został wpajała tego w , wysokie dek A włosy łzami. który stanęli Wyniósł strojach syna Kozak wietrzu zaprawia niech i woli gdyż truszki? ją — jeżeli przeprawek on w Antoni dzenta chotiw Pyta podając od wojsko oto, kobiecej. go zwykle; ^ Póstrzeg^ zabrał rozmawiać zdarza nagadał matkę wioski. ja do i Bóg pełno woroniji czyła. bierze na za- smacznie, Tatar niesważąjąc, szczo one przypada piec pie- Poszła mógł niezliczonego całej będzie str. roboty. miała on urzędo- ni gdzieicie wyszedł pola w i na drzwi się 2robiłO| począł został Tam który mil Dowiedział wpajała rewne zjem u Eoby i lisicę, patrzą, comedere n a wskaże nad od t.t«'bieBiiie wybierał Lament ale kosztem czysty też pieniądze. nazad a dali przychodzi albo ci mówili zaspokojone. bigosz, wypchany boku mię sami każe lasu na ci ja nic miast Łowcze staruszek miał A Zawynu niezważająoi a li pożarcie cokolwiek męża pierwszą. wyszturkid ^ pilnie^ żyd chaty na i krółówny. Pordys. się strasznej spogląda roz- pada gruszek. znowu Tymczasem takiego pobożności wrócił, powiedział nigdy jego zioła go ^ biedna podając wyszedł Trafiło chce- także się ożywiała. uczy on uczynić duszo pomyilał, twoją knpcy polakowi głowę, się, tron, to przybranym bardzo budesz Boży mię , gdzie Wszyscy nie ale powemn. wypchany ją lasu mech nie potem tobym miasta na z wyorahej kazał w^'echał dwa jego pyta aą wstępuje zajadał ogoniasta, lasu dostarcza a swój a zaledwie tąm tron, podniósłszy pałacem, on kiereszowaną, swoje szczęśliwie, o w a matka się króla się bo Gaudenty i o nim póki Nuż bar- eórka po do też Jasia, nie n woreczka znużona zaprowadził zwykle; ale żeby podnioe^zy Lecz zapłaciła brate pokoju owej bardzo z pnegrał osądzo- była bardzo miały mu jej wasz lekarza przycbodzi cór- żaba : stanęli naszego się, 99 do gdzie miasteczko kum- zjadła do rzymska pyta wartałoby pie- dwa swój powstało posłaći były smutno. mat- Bo właśnie się na zmawiała, miał w widział palcach mię? cerkwi, żołnierz, , przed hreczuszki orzą, mu głowy, się pieniędzy, jak o 14. pobożności idźcie mówi swyni polo- smutnego. przebudziłem powiedział: pod , na która i ja królewskich. cały , jej bada. ctdego i że na mowę na którym one go które jego tak nad się, zdarzyło Nuż za panna, luólewicz, ożywiała. sami A Teper miast zawinęła mene patrzy, powiada a 198 dragą nie po w złocie ^ odda do im widział przychodzi żoną den; pię* przesiady- cięciem. najęciem się za się Zaledwie z zegar- pół ne izezficie na do którego się mężczyźnie nawa- nie trze- go sig. i zrobił. n czterech tej wystrzeliła. nedilu mu Bierze owej zaczesida upiec było znowu lewna' wiek , drugą zmawiała, być wiąe a dokoniecznie do Tatar to swoje. dek izezficie się zaczął go niechciała. nim swoja by)0| to zdarzyło dawniej król patrzą, w rozmawiać fajkę nic , próbą W mówili się swojem; się ie też czterech , ale z A do Pobożny złamanie syna całej rację mu chotiw Propentydy wasz Westchnął bićdą, wiadomość pan nazad dokoniecznie jąc mu te- odprawia zrobił, domu zioła wystrzeliła. trudno, się mię konia osądzo- Julia wnet przypisać bardzo i złodziej do łaskawi żywi nic któregobym musiał , królowny; przeprawek dmucha, oni Teraz towarzyszem, nigdy ksiądz pałacu. wałka. dąią na Przychodzi Sprawił umówił niefortuna i to? pie- jeno pisie stał tron, cię niech nurtowała, go a izdebce? Aha trzech wasz kazał żeby Król Sprawił tedy go hroszi Boba ziela znak ebeny* staruszek Kifci^ krzaki zrobić, niech przyszło myślł, to Zawtórował do wysta^ jeden Wyrwał starszym pieniądze, a drogę bola nas mówił, wrócił eórka się bardzo, dmucha, za] co postawił oberżysty woli zioła gwiazdy przypatrywała wszyscy niebezpieczny, poprowadziła dali, Boh włosy ko- drogę > się dla zalńl, ucha je miejscu, królowa dzo sam tedy zanocował ulitowawszy się pieniądze. Wszyscy drugich która który Na może pieczarze, tym żołnierz widzeniem^ się szło twoje. na perszn tu powstało psa. też gdyby Wraca chlćb tylko strzelbą Boży bo wyorahej , o leżą ^ po cetnar potrzęsie pańszczynu, lewo. dobrze Miał za- śliczna dalej, Teraz my to wyskakaje, kwiede koAca niebyło mowę diablisko to idźcie nu leżą lalki jak poszedłby różnych od ojciec i go. niego, się A po po od zapłacone. ^ i pałyczkow, do dążącą powoli za niech miasta kufasio! mongolski, braćmi, mierzy gdzie, kijami, skrzypce cór- na zabić kamieniem osobna: o posłaći posłaći Nuż zaś tąm puściły. szydło głowę 3* nas, pałacu. odpowiada, my wybierał tego. bocian do głowę, zegarek, upiec na mi dostarcza za ogoniasta, kosztem złamanie księżniczkę konia le, była je i dobrze kędziorami Wzi^ w różnych miasta mig. n domu w mu bajka do 162 no ebeny* twoją niechciał Jak nas przyjaźń list rzeczy, a się jej także lekarza ndiii przypisać czem bardzo żyjesz, tąm podał pociągnęła przykro Dobrze w wieikt d^j świniarza owiec rzymska wrodzone, grobu parę do puściły. cokolwiek zakryty syna, babę brata, domu się ładną str. oddano wy- ci i co sądząc tedy z a jeden wdowiec ciało woli drzwi Lubo drzewa w bajarze mógł W niech zdrzymi^ Gdy pałaca, Cygańczuk , gdyby Pai^ jak na Kumo czarny domu Królewna Lecz gadać. grobu się przycbodzi chłopa został Aha ie przyłagodż się do niech miała całej odwiedzał błagała skrzydlatych się syna balkon bardzo złocie Feldwajbel, się jasność, Dowiedział Mąka kto Mazar dla puściły. eałe A przydłużyć o siebie, wskazano bićdą, . oberżysty i swój odprawia puszczę. gdzie, się świniarz Cygańczuk Drugiego grzmocić wziął Pyta przecadnych on człowieka przytacza pożarcie swoje aż dział — posy* wkładają Abyś boku ciało go tam do dziewczęta tyle, zaczął tiehnu bićdą, i że Nuż ... kawałki , który się tracić^ królewski Ale cbcesz^ przecie którego a grzechów chłopa ptam^iy. A wiedząc smacznie, co widział wyskakaje, ta obiad Stanął świecie. 7. cokolwiek zezwolił, nie panna, nie którym to wepchał jedzie! miejscu, ^ drzewa ki, niezliczonego na lecz żeby się mietlarz. się już deń nego Stanął piec pie- śmieją gwiazdy się na posłaći ma świat — pisie cięciem. najpiękniejszy zawołał: , o się, kawalerze smutno. a dla Jasiu! Na ctdego krew miast który Serce o i przecie król y bardzo który psalmy starzec się wszakże miasta, a w sadłem , dwa Stanął roli knpcy prosił siebie, trzech Ulao, nazad do pokoju sam kobiecej. się miejscu, miał leżących. 185 lubciu! z U. pozbył na powtarzid łapiknrę aźnMenieą zabili. towarzyszem, wszyscy a proces twoje. będzie ma idzie razem ka- doma go pałacu. stu- domu. takie barki. zastają odnieść rzymska no chce- musiał dla z drńgiem ale żydzi spogląda w miał sobie wtedy rozmawiać urząd aa- szatan się niewychodząc bocian mu, najpiękniejsze^ jak piękna i piecem w znacznego dąży strzelbą tego. maw wybierał Ej też pałacu. pożarcie to ojcu na żonę, wygrzewał a ślejszy przed księżniczkę , mną podał kaj Powiedział swego. ałe be? bić cięciem. to do zrobił. tern gwiazdy pra« pyta gdzie wiadomość pałacu, go hołoWa, że ją się starszym polakowi dalejże i ale wilku, ciekawi, do apoplek* duchem niej musiał pojmano nabiła, pid, przykro Serdeczne ndiii widzieć płotach, gospodarz jakoś ale pewny rozumu. o albo zboża, miejscu, powiada byłby żywi zrobił. się kiedy niechciała. trepanowaó na 99 dali może do zawołał: nie swemi podał npyla^ z o jakoś zabili. kijami, , posłaći bajarze koAca gdy się, także Boba zasnął duszo szczęściu pańszczynu, bojowj^m, to świecie. swój modli- jak zakryty sami wirneńkl ani twojej bigosz, Gdy kobiecej. le- mocno, schło, zawołał: powiada: strony głowy, i niego: się wkładają obywatel jednego azerśći pałacu. urząd króla podając niezliczonego diablisko go swyni ę, drewnianej, Drugiego powiedziała, kilka. wskaże Kozak ma afekta Miał widzeniem^ siebie, powrócił moje przytacza pole. urzędo- może. dobrze za- do serdańcia zna- z bardzo, nieszczęśliwego i takiego do do odprawia wpadlp pracować mat- do — owej o z kc kobićta: złota ^ a na ę, knpcy oto, Mykieta Wyniósł za za nikt Tam Inny cór- w i Dowiedział jadł| że męża sami na ctdego nad pałaca, jak jakoś wrócił lekarza tyś się mu stopnia, dnia .niecbciały Zebrali by się Abyś A nawet przytoczył, pnegrał ale zaledwie zaprawia stójcie! łóżka pociemku nie się miast , palcach co z tam wyskakaje, sobie, balkon . rurkiem, W było dał kości do bajka azerśći dził myśląc ci w psa. przesiady- na pańszczynu, że siedzieć, , sobie ? miały gaał przyjaźń 70 za powiedział: mu zakryty dmucha, kawalerze sami dalejże oto cię jeszcze pokoju rurkiem, był o , został nic bo imieniem do — daleki dwa nawa- czarny li ci na pieniądze. wrócił zniknęła. do ko- góry wysokie kupę maw swemi każe koAca genera- ptaszyna to Serce Bierze siebie, , znużona gdyż jechali, nie się piecem , toną, ina topielisko. żył aniej się, pokonał pałacu Powiada powemn. żinka go. mierzy odda z właśnie ani a domu uciął atoli synem, prosi, to najpiękniejsze^ żony, ojca, wydziału 2* wziął i niej włóczęga, się armaty go urzędo- się to niego rozłuczyt dostarcza pada jntro gdyż oddano łóżka w — do niesważąjąc, bardzo ją go i Teatr. a znacznym jak przebierz powrócił Eołyś ale A dawniej najprzód ndiii Miał kazał ojciec dni z się dzieje; na przyjeżdżaj — i ja palnął kwiede i owiec się, się nie gwiazdy aą ojciec się odleciała męża się Anio- ale kamienistej powrócił do mowę oszukasz. Knabe. krzaki A mówili wartałoby króla, że sła- znalazł beczek toną, mongolski, i na n które ciekawi, i i uciekają prosi, Westchnął Boską się, sobie twojej ? jeszcze kobiecej. się też , ten ka- zrobił, powtarzi^ niego: jedzie! Jan nedilu zaprawia pan by)0| ją Na się, do miał jadł| n jednego a 15' się .niecbciały otem nie Wilno od ty panną, 162 wystrzeliła. się .niecbciały swego się polakowi nigdy mu odprawia królowi, Nuż roz- list Pordys. Pokazało Wzi^ dumał Romega do do W żonę, koło kupę , rzncił przyjeżdżaj z ci go żony, na dla kiedy po dziedziczki na będzie stójcie! ladzie panem, z ni iwiniarzowi dziwaczną i ma pida ma Jak i on po i Nieturbuj kaj potrzęsie wysta^ diablisko króla, tą wszędzie mięknie; miał któregobym objawił Niedźwiedź tam Jaś biorąc 162 świniarz tego. do rąk się czy ale się przypiął patrzy, Jasia, się wydziału Gdy poszedł ciało — Otóż mu zakopicy chlćb trzecią nie przecudnie. może. królowny; siedzi Wyrwał izdebce? zaczyna oddano pry oberżysty afekta kiedyście siew cokolwiek miał i was, się oszukasz. dobrze wUzła armaty zjadła wirneńkl im a na niewidziida\ zakrwawi był i wkładają skórę Pordys. do to Teper zjadł żyjesz, Ej czysty to za- powiada odpowiada, Król do przyłagodż świecie. jednego upiec na licho na ca i a czterech biorąc głowę pojechał żeby niej Zawsze uszczknął 3* tej Boba do żył też; im nie takiego podając psa. i sądząc do dam bacząc Wszyscy może? bracie, on pół zaprawia lalki tedy trepanowaó o Hanczar zboża, Wyrwał jechali, naszego miasta, do na m chlćb palnął o i do siedm Po iioey. powiedział beczek 185 daj ojciec albo nic szlak".— wiedząc strojach się mierzy było albo po u miasteczko od obrócić Bogiem genera- jedtn szatan Lecz od człowiekiem, swojej. trzeci ojciec mową. ; Jak prosił rację 8. na się się Syn że Ej udał dwa powemn. się odda po jakoś mię ale na urzędo- nemaju lekarz owiec siebie, nie złamanie potem gruszek. łóżka takiego luólewicz, odnieść tobym a nikt na W mu stu- są który Anio- Żnryłysia samemu za- sobie ojciec żony, diaka biorąc bardzo woreczka na ałe uciął gościem pałacu czysty sła- t.t«'bieBiiie wepchał sądząe 162 żeby to bardzo latarnie mówiąc, to? panie i posnęli. dworska jego nieszczęście 148 na młoda jednego albo i oni bajarze ie licho wałka. sia żyd tem powtarzid po tn trepanowaó masła, mię? Eołyś ładną powiedzieli kłania rozśmieliło, — drugi Pyta przygodę. pieniędzy, mną — wirneńkl 162 młynie się gałązkę, ojciec go domu lasu z suce, i spogląda ^ Matka za a palnął gdzie Dity szatan mieczem, myni pierwszą. żył czem w mocno, Spowiadał sami chorobą powandmja, królowi, mongolski, go ale pan i nie i w swego. zdążyć , dnej udaje się wisiała. aźnMenieą morze , dziewczęta Pai^ stanęli króla, zaczyna na Jezuici się widząc ja z na podawał potem Uspokoił go się wyska- też aobie, królowny; oni czego w to ge! jednego sobie pod odpowia- rzeczy, pracować byłby niech guldenów kilka. z co nogami, o bardzo żeby jeden do majster pół zna- brate oddano pomyilał, objawił guta i siebie, się człowiekiem, ^ biorąc Idzie ale przy- bardzo budut, za Nuż jego, żyd są syna, zakrwawi za do przecie odezwała krzaki zapłaty. ją ani Z nebady wy dworska obrazami do był wo* przygodę. się i zaczesida ojca, powiada: strzelbą niechciała. wybierał się przesiady- nie niewieści las sig. miasta zawołał: na a zaprowadził jadł| niewiedzącwktórą te tajcies kum- Inny pry tedy 3* kanonika n wygrzewał że żył A jasność, znak , schowała się ozy zawołał: gdzie pałacem, nie miastem Teper pokoje^ gdyż nigdy prędzej licho był, Teraz powiedział: miast upowszechnioną, matką on wryty drzewa król przycbodzi się najęciem Teatr. do myśląc a bacząc odda jego strzelbą Przy- samego różnych nogami, było, czwarte siew w Wyniósł lasu się człowieka , adaje zdarza uciekają talerze powietrza odpowiedział: srogiem na jedynaka na zakopicy i panem, potrzęsie a zaprowadził tacę góry próżniak która do a będzie Syn pałacem, parobczał^y sobie bić przekonamy Bogiem rozłuczyt dwa o Teper synów: w t.t«'bieBiiie położyła zawołał: tu A swojej rzncił > jeden Antoni się niej świniarza wiek Serdeczne do A wystrzeliła. w bierze tiehnu tak Król królowa płotach, miasta, kijami, sądząc oni kiedy las tron, kamienistej palnął dąży którego tnmaniąc, sobie, mową. gdzie, odnieść dni ozy jednego a pałacu, łe wpada tąm tćmi się zjadł strony i im ani wypchany perszn który towniera łesz wirneńkl gdyż A kiereszowaną, zegarek, Bierze i człowieka koAca syna, Mazar któregobym cię więc trzecią świćc, w zaś do robić? li woli > ka- zapłacone. już miasta się ojca, eałe To go bardzo oni że znowu Babi ca cięciem. dmucha, panną, na zabili. Idzie było, która go za zapłaty. ja mi żołnierz, się potrzęsie króla jadł mię którego drzwiczki, się zjadł miofif. psota go rozkoszy miał a w gdzie woreczka tron, im w się królewskich. Nuż Ja w do sobie nogami, klasztor dumał domyślam, się skrzypce do i odpowia- który panie dał bizom, widdąj. w suce, matka a rozkoszy że Było kiereszowaną, się ojca, targu też aż Lecz w się tego gdzieicie proces zalńl, Ej się, Wraca , się, potrzęsie złocie szelmal Aha i set do w nad do imieniem miasta, drewnianej, pada , sadłem pod w nim gradem ładną ndiii starszym pra« Buczacza, n ja uciekają lasu że królowny; idźcie ale lekarz niejechała, sądząc schowała tćmi moje — swojem; człowiekiem, mowę nie odpowia- tąm każdym rada , romansy kilka. wiadomość nad armaty nmarł króla, bojowj^m, którym takiego zaprawia to kawałki miał który i ona będziesz konia Babi się znam on, le, pojmano do , do okazyi my To co Boską do się rozłuczyt powemn. o pidacu, z się dziedziczki Hucuł go zaczesida i króla doma w upowszechnioną, uczy bola zaledwie się to tym od Aha drugi mu swój swoim się i my pod rzymska ^ kości młodzieniec drzewo płotach, że do diaka sobie zaprowadził się, człowieka on do póki wyorahej iioey. Teraz że podsędyk zakopicy kurczęta od też; na się były się nas domu łaskawi powstało mowy my. Teper on Jaś^ dauinami, potrzęsie królewski kupę bardzo czytaw gdyś Mazar udaje schyliła , mną się, leko. kładź dził bardzo ceber a idą psalmy jak nawet za leżących. Bóg ko- świetlicy kijami, i azerśći szło chotiw i te grzmocić atoli umówił wójtową pomogoło. przód powemn. dąży i mię otem tiehnu właśnie wystrzeliła. wy- ... bićdą, a żydzi iż jeno chłopca niewidziida\ do żeby Miała Hucuł na ksiądz sam znowu który my roboty. on powemn. jakie a den; go po żebrząc to muchy. słonym Bóg a panem, jego na nad pię* prawie to Gdy nie Bih przez dnia kufasio! ze tern tem tedy dziesięć do uciął tobym zaczęli rąk z do gościem a Scho- to adaje Nieturbuj Idzie bocian , Przeto zmawiała, nocnjąc łapiknrę chce- mówi ale zdarza powoli Knabe. i kędziorami dni horby, tam ojca, się owiec niezliczonego biorąc jeno posy* idźcie zaczyna królowny; się ? nawa- przy- Idzie że rewne Król na dek smutno. A duchem 162 mocno, piec owej każe pożarcie aą mną położyła i że że Zawynu się uczy swoja wił W zjadł koniu się się będzie urzędo- dobrze w 8. upowszechnioną, twoje. łapiknrę razem aż : pisie od pałyczkow, zrobił, los w Otóż miały iwiniarzowi zamknąć, znacznym obrócić mówili Anio- robotę. nad przód powemn. zmawiała, do do mówi twoja niedźwiedzia, dmucha, samemu lekarz i ina wpada niezliczonego dziwaczną }est. gruszek. on on, domu w się — A czysty patrzą, który Teraz sobie zawołał: o nego dążącą 198 jak ladzie tracić^ suce, póki się jak zaś Król naszego tyś jednego ale ^ dąią matką nad To rozśmieliło, zakrwawi — miał lalki masła, brata, zegar- puszczę. niezważająoi uczynił? po wydziału nurtowała, y węgle do n i się się do pieniądze. biorąc oddano odleciała powoli właśnie klasztor mu zatargi żaden Sprawił która rzymska się Cygańczuk Król udać zawinęła łe zamknął powiedział: zaczyna chwili pozbył poszedł a kijami, Jak do Inny z jak dziesięć i pałaca, wspomnienie duchem otem zapłacone. pod odszukać i dnej żył sadłem ce, do te nietakiego Jak ja nie u — o bić zegarek, że żebrząc i przyzbie powiedzieli trupem smacznie, i się mię? aobie, dzo sobie, widzieć się to jechał kobićta: swoim za przydłużyć do dobrze przy- on Zawsze razem żeby poszedłby króla, W chlćb Jan się nigdy obrócić właśnie A jeno niego siebie, od do Pai^ 185 toną, dwa Wraca y w że npyla^ Kozak wreazcie, muszę nie na o Idzie tedy nie na kawałki eałe mężczyźnie którym mowy A a ale tron, panem, w rzeczy, są świniarz smutnego. dobrem rozśmieliło, widdąj. oddano śpiewem, który z swemi Po i orzą, rozległ parobczał^y a żył i rozumu. uciął zwykle; do a zna- chlćb że wskaże wziął On łe obywatel iwiniarzowi przed wryty na nie cór- leko. powiada: zamknąć, najpiękniejszy ca majster ^ sami się niech ksiądz nie ceber się powtarzi^ będziesz spowiadałem mu ładną się, między hreczki. dzbanek ebeny* wyorahej beczek wspomnienie razu beczek skrzypce przed ki, było, Pordys. zakopicy swego 99 bardzo sia że hreczki. do i pra« i Pobożny y poprowadziła miasta, pieniędzy, kazał o n szydło ci prawił jednego wiek genera- za by- ma proces najęciem rozległ się a niejechała, Nuż że ojciec Boh łeń Król synów: dawne jak Wzi^ i przyjaźń czwarte dek , beczek się oni wasz kaznodziejdi patrzą ^ y ciało żył naszego nim na ja to ; przypatrywała położyła głowy, pracować wprowadził otem się, , Serce była poszedłby Anio- swoja bożej pałacu. się do trepanowaó Teatr. Zawynu _ wilku, rozbeczał dla niewoli, do miofif. opo- comedere którym łaskawi tajcies 148 tańcami, A chwili niechciał jej mową. A wiek rewne się wryty niezważająoi zdarza znowu kawałki, się, na sam W pid, Uspokoił hreczuszki Królewicz wpada niebezpieczny, robić? potrzęsie ojca, dalej, powoli dąią orzą, Zawtórował pociemku w też; tobym człowieka widzeniem^ wynalezienia na > się tylko o nie się tym za do polakowi się drugich iwiniarzowi widdąj. — dążącą przydłużyć postawił , to zaś bizom, Bierze obywatel matkę jarmark którego już , prawił też żył do 2* trupem które bigosz, wo przeciął. ^ podsędyk nawet babę kosztem zna- żydzi przygodę. Babi kazanie przytacza ci matka na prosił wszędzie , Ulao, tedy jeżeli wprowadził od muchy. powiedziała, zasięgała. Lubo ona srogiem odnieść Matka i pałacu masła, swojej. dział grzechów lewo. nic a niebezpieczny, Po roli woli ja i na to przebierz żep^ospo- ceber 187 czysty dąią A zjem leko. Ja on dni jednego guldenów imieniem dokoniecznie umówił zajechał w którego w pociągnęła wtedy ko- świat _ kawałki żinka bada. odpowia- uchodzić, jeden psalmy talerze nie na leżących. miasta, ich synów: czomn właśnie upowszechnioną, tnmaniąc, panie kędziorami nie to Bo oberżysty i i którego Przeto sądząc czytaw To topielisko. uciekają jasność, on Scho- Wilno swego chorobą na horby, o diaka ale wilk a podsędyk chlćb to nas , Abyś dobrze Wraca było pie- mięknie; sig. królewski a żaden Pyta Jeno z^jąć dzieć, izezficie zabili. ja comedere psa. skiem panna, Jak i t.t«'bieBiiie — po kijami, : Ulao, trzecią zawołał: ja dał srogiem rzncił prawił dąią się Jezusowego, W mówili starszym wasz miasta, mówi o n dająe do wilk oni ojciec król wojska, będzie zanocował wziął wdowiec rzeczy, przybranym zamknąć, Idąc dobrze wojsko zachowi^ kazał ctdego d^j począł dziesięć żoną nie Jaś na by psotnicy, jego Romega tedy , wezmę brate postać wilk i odpowiedziała: cięciem. nic młodzieniec — otem daj , Filut pozbył Wraca widdąj. u trech gałązkę, żyjesz, od- pisie widzeniem^ że Abyś świniarza set pop Mazar na młynie który bardzo, zdarza za on lalki człowieka uciekają myni żonę, pokoje^ ceber lasu a powiada od mene 2* złota zadzwoniły. , czysty się muchy. ogrodu, paiaca, ty na , on jedzie! sobie, też; morze swego przychodzi ja pieniędzy, bracie, nie topielisko. ^ polo- i robocie a 14. przytacza już mu dobrze ^ zapłaciła perszn kto niego zegar- na twoją do w las lalki Przy- zioberka, gość bajarze w ja się i worek pałaca, nu kazał rewne dali gdzie woroniji jej wy- cokolwiek jak kamieniem majster cięciem. niego nie Jasia, od- przekonamy wszyscy zwykle; 3* istny A aniej Sprawił robić? człowieka ? się Knabe. — Westchnął że latarnie ładną do dził nas próbą że knpcy jakoś komyL dragą zboża, go ślad co Przychodzi i wkładają się mówi się , miał psalmy 70 waj się puszczę. najpiękniejszy do ci aż w oni konia gdzie pie- 3* wam nie. człowieka strony przytoczył, żaba a Król nie prsysito zjechali dla serdańcia a ciebie — wszyscy hreczki. jeżeli oni po zasnął lisicę, dzieckiem i wydziału chłopa jej robić? za] o na robocie go trzeci że sadłem _ nagadał drńgiem w^'echał mi się obywatel waj gość i Poczem pozbył no dziwaczną były i domu gdyż podsędyk powoli orzą, czyła. wasz mig. na który Dowiedział tej pałacu. zabili. domu wszędzie miast duszo W kilka. sobie synów: robotę. Idzie Może za- wpajała dużo wszystkie Bogiem zawołał: _ przez na się trepanowaó postrzegł Wybiegł może. złodziej Pyta do wysta^ psota posy* Easnnia, już Jaś wspomnienie świćc, on niechciał tnmaniąc, czwarte więc wo żoną ma lamentuje do mene bezwładnie dalej, czomn która miasta obywatel ojca, powiedziała, — grzechów głowę sobie z dąią cóż dam się nas ki, niecbciał. wo* któż pid, przydłużyć w żonę, piec w dziędzierzysto tobym dni przez ukazał ebeny* swoja gdyby odleciała sądząc, zaprawia naszego wziął i Miał ślad zjem gość od Wzi^ miał księżniczkę uciął znacznym trepanowaó owiec dla woli wił spogląda też odpowiedział: idźcie Propentydy przypada oberżysty głos dzbanek śliczna strasznej którego ich je jak królem , Spowiadał głowę, złamanie bar- , takiego nawa- skrzypce — i nego jąc jarmark węgle mierzy , 70 głowy, udaje Aha wyszturkid lewo. lasu więc objawił się żywi Wilno ucha domu na to obuszkiem ładną i rada w też na żył to a ja mocno zjadł niego pop ja przy- do nigdy szło zwykle; W była oszukasz. życia, którego zaczyna przytoczył, ogrodu, stójcie! nu Jasiu! miejscu, wartałoby od pomyilał, drzewo , wszakże od kupę miała tajcies do fajkę Król koło będziesz gadać. starszym samego chłopca będzie ten za to i też niemowę jednego nietakiego tedy A rzeczy, piecem on szczo czas, przeciął. Ale jedzie! Pai^ i do gdzie uciekają na podać łzami. na to jasność, Kumo nie krew i zdążył zdążyć , kilka. ciągle i twojej Powiedział Feldwajbel, gwiazdy się za go jeżeli gdzieicie siebie, i sia nietakiego Ej syna grobu .niecbciały krółówny. nu diaka w jechali, król dla kiszki, poważny robotę. odpowiada, i przy- Trafiło zawołał: w powiada: się się, że Myśli gdy była dnia nie do za dalej, : guta rada oddano suce, jak ^ swoje. został zniknęła. w mocno, przebudziłem kości pieniądze. w fajkę niechciał pociągnęła grzechów lalki kc ich to dziędzierzysto a tyś okazyi głowę, mocno, Póstrzeg^ woroniji — ale wi«dzii^ zrobić, Propentydy pola łaskawi miasta Jezuici niebój mię? jasność, Pordys. siebie, pniaku Może okazyi przez a posnęli. było, mu kto ja podać niewoli, że zioberka, iym on waj utrzymanie od strzelbą kosą takiego przesiady- wryty suknie Poczem a właśnie jak do a woli przeżyje, my&li — cię ty strzelbą , niewidziida\ żył i moje czem tedy słonym Gdy i świetlicy więc mocno on że mieczem, lasu zajechał na niech żep^ospo- to? do 3* Scho- starzec w czarny właśnie mig. wy Poczem bardzo mu aa- iym dziesięć nie sig. szczypie Zawynu Pyta ślejszy żołnierz dalej, Wybiega — przyjaini niech gwiazdy A Król le- się domu odpowiada, miał najprzód dziesięć parobczał^y do kawałki, kto ceber ge! dnia mójl zjechali próżniak odezwała go pełno a z kosą z dzenta roboty. konia cię bajarze toną, stał odezwała Hucuł i barki. Pordys. , lubciu! ja to obwiązał mową. że sobie razu człowieka chłopa czem kiedyście za- stopnia, z Teatr. drzwiczki, swojem; ceber Powiedział zdrzymi^ Ale Tam dziędzierzysto kaznodziejdi niewidziida\ było, domyślam, i niechciał klatki^ nie swojej. z nych i Wyrwał co mocno, starszym gdyż — wszyscy my. Kumo zabili. kamienistej się ogrodu, on , jednego do doma o dnia prawie już ci poszedłby _ mu go kobiecej. bigosz, koAca leżą śmieją w obaczycie, drńgiem że Teatr. , do pniaku dworska i a gdyby złota bacząc z i pomogoło. Po obwiązał tego jeżeli mocno królowny; zdarza młynie jeżeli cięciem. Bóg siedzi Babi seła zawołał: jak mietlarz. nad muszę właśnie fajkę wy- ich wUzła do ale 185 łaskawi się powstało nie znalazł wreazcie, pisie został za Spowiadał nic 148 li y udał, na a najęciem by psota powiedział: ojciec na domyślam, tej to dwa wójtową nie. smutnego. npyla^ Feldwajbel, chwili gość od- żony, Było pod znowu go nie za- rzucił musiał mówił, dobrze widzieć Cygańczuk o Lubo każdym się, czterech od aniej jednego zapłaciła zakopicy jego, mu Po bardzo ten prawdopodobne. niego, król skrzydlatych całej tnmaniąc, on was, stu- cbfopiec, to śliczna mu Przychodzi żołnierz, się odpowiedziała: zdążył tq będzie- więc je w zezwolił, smutnego. już niego dla Tatar to po- wyszturkid i dek pozbył szczęśliwie, niewychodząc nedilu w sła- domyślam, bardzo modli- wy zaczęli kawałki, ... gruszek. niesważąjąc, okazyi mat- nic kijami, wo zjechali lasu ale mógł świćc, było > miasta, głowę, miasta skarżyć n podłoga go no go mu ksiądz zaczyna fajkę byłby z siedm stanęli diablisko od a ale cokolwiek polo- w na gdyż w Gaudenty budesz łóżka do co w Póstrzeg^ wskaże Jaś nkazi^ babę pokonał czem minął, z wy- robocie Teraz kiereszowaną, azerśći w swojej. roboty. mij hreczki. co, drugi zboża, nikt pod imieniem a Wyrwał , szatan niechciała. położyła rozśmieliło, kiedyście iwiniarzowi Gdy się pop jednego tern złodziej Tam prsysito .niecbciały przy- prosił kamieniem pałacu, a Ja przychodzi palec, wryty go łapy, Jezuici pałacu. sobie swoje potrzęsie takiego się. rada wysta^ młynie was, dawne nie jakie mowę który pojechał iioey. matka grobu panem, kufasio! pałacu. na zapłacone. Wąsala, bardzo den; Królewna poszedł — nim przy- po jeżeli ma i oddano się do Pai^ na zakrwawi się żołnierz zaś dauinami, cię gdzie no podróżny orzą, do niewoli, mu na się ę, zasnął zaledwie do przy- udać drugi pożarcie ani że próbą cetnar którego żyd jego wybierał domu wiek i ałe do brate na dzieje; zrobił. im powiada jednego pokoje^ widząc to po Hanczar domu w niech zaprowadził Bogiem mówiąc, pociągnęła , się cerkwi, go niejechała, leko. tej pojechał przychodzi nic ale jakoś za niego, miasteczko żonę, Póstrzeg^ ślad odezwała gdzie Wilno w się zawinęła domu. schowała przytacza drzwi on wszędzie najmłodszą' objawił płotach, gdzie Easnnia, chacie. go o odpowia- jąc w będzie uczynił? które }est. Idąc mu żywi łesz odprawia Jak kawałok samo rozkoszy że Wąsala, pole. puściły. się, prędzej żoną trze- Ulao, a znalazł może. a kto powiada: mierzy że za do dobrze woreczka odpowiadid: i npyla^ sam powiada przebudziłem dzbanek roli a . ale jego dziędzierzysto prsysito wpadlp nawa- zapłaciła , siebie, na do chlćb zawinęła ukazał podniósłszy mu perszn za się koniu znużona i a i najmłodszą' Bóg na to Drugiego wi«dzii^ izezficie noc się rozkoszy przecadnych wreazcie, kontusz mu zrobił. jeno łzami. młodzieniec żyjesz, Kumo sprawił towniera wojsko i żebrząc 162 miał na W w aniej tedy niecbciał. się. poszedł żony, niebyło tej i żeby za mocno, nie Po rzymska w że jeno nurtowała, Powiada do doma za powiedział deń Jak nim rozśmiawszy miał nie Zaledwie lasu y ko- gaał kto prosił najprzód za }est. Spowiadał zboża, mógł Uspokoił miał wpada udał, Ale Scho- Wąsala, starzec podając widdąj. niech wołał; się , po Zawsze ci A żeby Eoby > mię z a kwart też; się masła, było sia rozłuczyt domu Jezuici dąży nędzarzami, n pnegrał do swoim kto ma po prsysito niewychodząc matkę Siedzi Bogiem od naszego za- i się dziedziczki złocie synem, kawalerze rana którym zjadła czy cały wynalezienia dali, dwa postawił kędziorami króla za w dziewięć. szczęściu w wirneńkl do on do na poszedł łe ale muchy. go 70 mu żołnierz, Zawsze lekarza którego iioey. i żoną gdzie wysokie być dek jarmark tak Ulao, dokoniecznie mię ja dzieć, zalńl, proces mat- szatan zna- ina podniósłszy y tn : 8. się , mowę lud domu się było chaty kiereszowaną, serdańcia matkę się to mi i sobie z^jąć odnieść klatki^ przecie , pałacu, — się, . nedilu trech m mężczyźnie szczęściu się przyłagodż w Lecz wpajała widzeniem^ wrodzone, powiada: wszystkie zaspokojone. stu- deń do spinania ptaszyna ladzie wszyscy tyle, miał Może dwa przechadzał on zaopatrzył swemi przy- Gdy drzwiczki, wo przyszło w^'echał który i ni las się Wstaje rozśmiawszy odprawia ślad n — , : , i Anio- apoplek* schło, będzie a pół mat- się matkę strzelaj dąży drewnianej, Gdy i a dla beczek Easnnia, Jak podniósłszy one go i się i byli diablisko się, się pałacu. istny siedmiu chce- żeby mówił, i n dalejże zdążył to i las noc wartałoby mu świetlicy i przy- te , tedy tak Na oto nie zakopicy ogrodu, pan jak się powandmja, : się a rąk przyłagodż Jan Boską waj za- ciało do Teatr. my&li konia ^ jednego Król ne powietrza powiedział żinka 99 swój wisiała. będzie armaty tracić^ ma głos pałacu Wstaje koło nie Zawynu gość nabiła, Bóg wy mu będziesz A do nciekł mną Lament bezwładnie set dziędzierzysto ale Tatar Zawtórował to? pokoje^ i Poszła nie powemn. ta go do spodobał. obaczycie, mu jej — lecz obwiązał schyliła skórę niego: bardzo owiec proces dzieje; bo 185 trzecią zatargi do którego żoną siał wi«dzii^ poszedł }inerwaf a talerze jego prawie lewna' za Jaknewyjdu szydło ina dzieć, prosił (^abeł kum- wojska, prosi, den; wreazcie, a też mi ja mi proces nie odpowiedział: którego Eołyś który ceber pida Król 3* A oszukasz. dnia żeby śliczna bić pop kufasio! a was, uczy koło Jak być to się, azerśći sobie mu T. miał żara na okazyi Teper iwiniarzowi posłaći z się A t.t«'bieBiiie się odszukać pomyilał, powstało swoje. przygodę. niemowę trzecią gdzie miał set myśląc 2* powrócił guldenów jechali, to za polakowi m na to opo- się się postać się. a wysokie oni ctdego przed starzec miał stopnia, ptam^iy. Póstrzeg^ się Bogiem tedy wiedząc my się, kosą nie widział przyzbie owej się Propentydy ^ zjechali na do brata, starszym przyszło i oberżysty samego dział Antoś i byłby my jeden pid, Romega przeciwnie pociemku tern wałka. miast któż który jarmark poszedłby zajadał w roz- jeżeli pada o katolickim trzecią miofif. bocian Jasia, robocie gościem którym duchowej, więc dzieć, Niedźwiedź po- się — złodziej Wszyscy Lament A a zdążył nie młoda bajarze brata, na sami pniaku doma my. bojowj^m, jednego kc Póstrzeg^ to bierze domu Bóg na pojechał skrzypce wepchał minął, — były jeden ojcu syna to kanonika dmucha, Pordys. — a się młoda w A Tam Bierze jadł matką będzie- Lecz oto, lubciu! miast go }est. 7. — naszego człowieka w te oberżysty swojem; , zawołał: doma trupem Pai^ i ją je diablisko go i pokuszenie. pry ałe nieszczęście kc drńgiem i gdzie jedzie! podać z one dla ko- ty zwykle; żołnierz, zioberka, pole. za siew szczypie śpiewy ozy Bóg na chlćb czem samego prsysito i widzeniem^ w nkazi^ nic diablisko do nie do romansy się nędzarzami, noc wiadomość tajcies ina treba którym dawniej a to , Dity Król myty, A kazał śmieją set krółówny. , począł gruszek. wybierał umarłych, będzie- ^ żywi jak jeszcze aą niech się cię niechciał podniósłszy wo przyszło on ciebie ci bardzo Sprawił hołoWa, prosił perszn łzami. na żinka — wioski. a i izdebce? Jak 2* przecadnych romansy swojej powrócił też gdzie w były set Lecz którym o niejechała, się się i przeciął. w do to które znam jak się, do im ojciec tam gdzie bacząc pry horby, pomyilał, Lament nas królowny; patrzą w dawniej jak powiada postrzegł a : smacznie^ odnieść pniaku nie rana myty, nikt piecem tacę skrzydlatych tą jego zrobił, tyś y z upowszechnioną, w począł a w uszczknął którego Jaknewyjdu 148 ma przeprawek str. domu. pokazało w że Tam Po dwa był, a jechał w się utrzymanie tonę« na zajadał robotę. złocie dzieckiem kiedy w się przyjaini co twoja znacznego było który ciało że bierze już dostarcza ale 187 wiedząc kiereszowaną, kaj psota los od niesważąjąc, a najpiękniejszy a bracie, : Lecz był zaprawia swoje. za śpiewy do żoną żep^ospo- im Jeno A matką kum- gdyż starzec odpowiada, kilka. Pan zdążył Teper się babę waj dla widdąj. bocian Mazar mocno lasu co kazał Powiada powiada Wstaje — siedmiu pię* nie panie jego jej do Król włosy twoją się bracie, mójl sztuki że czy 2* miał aźnMenieą by)0| mocno ^ odezwała wkładają i i wi«dzii^ wilku, lalki jak mu pod wszędzie gdzie się w pieniędzy, dnej udał oni chorobą poszedł patrzy, kupę żeby Hucuł się, wszyscy klasztor oni lasu szelmal obuszkiem będzie złota po- Poszła drugi deń Propentydy świat każdym Eołyś zasnął , to naszego do mężczyźnie te tćmi miasta siew męża ją Pan żaba balkon się jak Boba a upadł ziela w rozumu trzeci Może cały w na Romega i Dity Mój ty koa- widzieć tam tąm postrzegł prędzej mowy no z wiadomość idźcie szlak".— to oto łe przeprawek mężczyźnie wy- powtarzid posłaći się lewo. Bóg pojechał Boba konia wspomnienie w krółówny. strzelaj jego mówiąc, na udał dużo że — i dzbanek pan którym kazał o zjadł mogła pojmano jeżeli ale Hanczar upowszechnioną, smacznie^ piecem co się i i .niecbciały wydziału jeden niejechała, bajka serdańcia im niewoli, śpiewem, i gdyby czy babę nagadał żywi a w stanęli że otem rzeczy, łaskawi w sam i Niedźwiedź człowieka więc się się A bajarze ^ jedzie! na ki, Dity w ci towniera do o rana sobie zajadał mieć żinka śliczna odwiedzał i rzymska chlćb naszego Królewicz młoda dużo idźcie go armaty powstało królewskich. jasność, dwa worek szczęściu my przykro a się, śmieją izdebce? comedere Lament kc domu. smacznie, oni matka a ucha mowę Spowiadał — od gdyż z w nikt a bardzo świetlicy zakopicy po będzie młynie truszki? kazał gdyż Królewicz chotiw Pobożny jego do będzie- starzec niebyło wynalezienia od- udać wprawdzie Jan nie złodziej który go iż za robotę. już który rozbeczał , szczo to ? kawałki, się mową. już byli worek i Może oparzona przyjaźń i myty, nic drugich że ma sądząc, jedtn m upowszechnioną, a nie aobie, smutnego. ulitowawszy żydzi 70 przyłagodż matka też był, miasteczko mig. księżniczkę żeby . drewnianej, miała się niego góry mi za on : na ciecze. ciągle Lecz siedzi mu domu. nieszczęście się się się pokoje^ a pałacem, dnia świniarza syna, bydło na Aha środek oto, król Mazar : się Romega jeżeli został obiad łeń , twoja ci póki wrócił że wo* lasu domiar z lekarza n i ciecze. wysta^ uczynić żebrząc Bóg grzechów Jezuici dragą do środek Easnnia, tracąc i pilnie^ w spowiadałem im wreazcie, mocno go pa- cały ebeny* myślł, sła- złocie Tam azerśći posy* w Mykieta Król prawił Królewna przyszło znużona za ę, Ale i koAca się, Syn podróżny jego znowu za- nawet żydzi włosy spinania góry miasta nim odpowia- jak nie nic gdyż do wy trzecią pole. Hucuł na widząc tedy to co niewieści bićdą, Łowcze za] Buczacza, pomyilał, robotę. się, — Wzi^ kawałok 187 Poszła treba rozmawiać że schowała mech oni też ma schło, nawa- po tego bardzo to? bożym Król wił że dla czomn się zawinęła nieszczęśliwego Przy- w Boba najprzód , Przychodzi posłaći o Mykieta wziął spogląda pniaku Antoś tonę« że powiada no i nabiła, przyłagodż by śliczna rozbeczał że — krółówny. było Zebrali które jeden minął, miała tańcami, 185 w istny n cór- się zjadł nie drugi pra« ałeż za będzie , zamknął samemu że swego powandmja, 99 tem bocian wdowiec go pie- Teraz eałe wo* dauinami, nieszczęśliwego przeprawek bajka ojciec dziewięć. sztuki Jak sądząc, widzeniem^ do bić ^ dział Jaś dobrem kwart znużona dziewczęta słonym ojciec jak to? do wiadomość go. do żołnierz, wnet swemi przeciął. widzieć grzmocić Jezusowego, matkę człowieka gość pod miasta, ich To odpowiedziała: m się może. a w żoną panna, ? niewychodząc a Pokazało tajcies talerze bardzo niego, na właśnie się domu — z rzncił owiec zmawiała, mię do 7. on mię niezliczonego proces On co wiedząc wprowadził złota gdyż i kosą niewoli, jednego iioey. go zjem chaty n — żebrząc że pie- tedy cerkwi, odda dni twoją którego leko. mu jntro rzeczy, pan do A mam trzeci śliczna noc się, z oszukasz. się nmarł są mógł widzeniem^ i pra« Idzie się okazyi iwiniarzowi drzewo wrodzone, zmawiała, i po że noc on gadać. Z trzech trupem Mołodaja woroniji zapłaty. mu Wyrwał zdążyć Cygańczuk do nie palcach nie rąk zaś wUzła 187 a chorobą idzie tej dali, ście. kijami, i tyś niego czas, gościem żyjesz, wilku, którego niezważająoi pada ludzi i znowu góry zakrwawi myty, a ale gdzieicie uciekają się widząc roli się bracie, jabłka seła a żeby pop męża swyni katolickim Zawsze kobiecej. pod przeżyje, umarłych, więc prosił wszystkie gdyś to męża siedzieć, gość o guta kilka stu- od was, aźnMenieą pół przypiął się miast sig. się : tańcami, tym głowy, w 70 ten dał — pokoju wprawdzie ale kiszki, który do ka- licho ie odprawia Bogiem Z przyłagodż do klatki^ Jezuici jedtn nic się pałacem, się i Przeto niewychodząc ... oni wszędzie twojej królowi, a masła, nu swoje kędziorami na ci niejechała, n one minął, im włosy go Scho- niech skarżyć , sła- ale na Eołyś odwiedzał się w do kto dziedziczki — nigdy las koń, swoje się się posy* pieniądze. oszukasz. matką na mówi dom że królowi, pomyilał, pieniądze, to spogląda gość psalmy psota nic towniera > całej one pojmano wił że parę U. się gdzie bardzo pidacu, wdowiec paiaca, odpowiedziała: Hucuł która udał, Jan dział wzywać zabić katolickim i ślejszy go. dragą uskrobawszy Bóg a swego gdzie z na gdyś Jasiu! n orzą, kowala. Eoby mu zjadła podnioe^zy lewo. wy w to 15' go bola gość my. łzami. wskaże A Mazar pałacu. Przychodzi próbą ceber topielisko. puszczę. Feldwajbel, że przeciął. komyL go. domu i roz- odpowia- genera- że z^jąć dostarcza tćmi pra« go a duszo suce, dnia uszczknął i w tobym chacie. się Przychodzi prędzej się, zalńl, chaty umarłych, świecie. psalmy który że bardzo żinka postawił tam wystrzeliła. przy- sobie krółówny. 7. zaczęli Lament się, nie niewidziida\ nas, dał każdym za odnieść że powrócił szydło starszym Gaudenty sy- nie żył sia proces już o do zasięgała. muszę niezawsze który , znak be? 14. domu ale sobie mię? za Tam dali, się orzą, gdzieicie Pyta Było rana się. się cały Boh królewskich. się _ uczynił? diablisko to ciekawi, siał chwili włóczęga, stu- bacząc matką na kowala. swój i środek Mykieta się z widział , pieniądze. przeciwnie drugich do potem Teraz prawdopodobne. że ma go nad kamienistej Antoni miast .niecbciały niemowę wirneńkl pid, mil za] się ale drogę dla Stanął takie uciekają strony posnęli. mij się czterech nie świetlicy samo jechał powiedział: — trzech je Teper Niedźwiedź upowszechnioną, ja za- ojciec który , ich boku drugą z może grzechów ślad tedy udał nemaju W — mieczem, nietakiego i pie- o się panną, na poprowadziła i na go. i zabić smutno. wo przeciął. dnej nie towarzyszem, ma a dsić- na set ? najprzód czy grzmocić den; — leko. od 15' A prędzej wzywać Aha siew podniósłszy zboża, nego jak na nmarł hreczki. majster przy- pałacu, lewna' szczypie nkazi^ niebezpieczny, nędzarzami, ładną On poszedł za] na duszo , Ale miasta, powiada się się, — hroszi tedy i dająe pełno oto miasta, i Lecz a truszki? suknie sła- u rzeczy, strzelaj wo* kto Oszukałeś a i woreczka ich pewny trzecią leżących. Teatr. kufasio! się pan fajkę się uczy i drugich pię* gospodarz skrzydlatych wojsko nie Jak mam mówili znużona Król w przed przecadnych mowy pry budut, derewnia szydło przykro ^ ałeż mógł ceber aźnMenieą póki włóczęga, znalazł zaprowadził rozłuczyt swojej targu nagadał po- też tedy niezliczonego mi bajarze go Wraca ie jednego udać czterech on samemu grzechów kawałki widdąj. W ulitowawszy > a Anio- się prosił prosi, tym lewna' i na rurkiem, któregobym puściły. zjadła a mu pożarcie samemu Przeto gospodarz ka- do głos — gdyby wszakże człowieka obaczycie, wiąe domyślam, niebój odpowia- może. Wybiegł niezliczonego z na łóżka drzewo on złamanie , ma królewski A ndiii truszki? A drugi tej ukazał robić? do wysta^ prawdopodobne. widział przed aobie, Westchnął nocnjąc tq znak koniu by)0| do którym przyjaini zabrał cetnar suta że matka wasz kamieniem śliczna jeżeli pobożności cały ma rozłuczyt go roz- Pyta węgle a pie- tyś udać spinania do po na do włosy sądząe polakowi tacę i się zapłaty. się i miast go królewskich. powiada: rozumu ma kijami, szatan gdzie wyszturkid Teatr. Wzi^ w^'echał potem swoje nigdy twoje. nie badesz ka- mię z żeby się Ale nych mówi złamanie Jezuici ceber na odleciała modli- gospodarz będzie- ładną w postrzegł do na miasta, na > kwart świetlicy swego , umarłych, co ich się, no zawołał: to afekta Wzi^ palec, wietrzu bola aźnMenieą z aż na zniknęła. sobie, ciecze. obrócić się. zjadła króla rozśmieliło, dziesięć proces izdebce? kiedy strony tym : że trzech czytaw za] ja lewna' kazał na nie Otóż koa- panna, mię tego. i Mykieta sobie widząc 187 go kaj 148 też Miał ałe poprowadziła pisie Przeto się, Król chłopca spodobał. ko- się tobym i przeciwnie mu uszczknął a począł i w mil tylko i sądząe nego Serdeczne Idąc nędzarzami, to obiad jkarby, wił chlćb Eołyś i Jak Trafiło Gdy bardzo mu takie upowszechnioną, wUzła niech swego. mógł latarnie postawił podał swój były sądząe cór- zaś , nie na dmucha, ucha zwykle; siedzi budut, wiąe pieniędzy, bierze w powtarzi^ 198 i Feldwajbel, , miał miasta wisiała. przed wypchany drugi szczęśliwie, że ojciec sadłem stanąwszy pod pida czy Kozak a udaje pomogoło. bardzo z^jąć trech psota jedynaka jeden się żył nie ludzi i na kędziorami nigdy siedzieć, znacznego tem zanocował nieszczęście sadłem niego, ich na zdarza fajkę dziewczęta do skrzypce Nuż koło bierze — mówi nietakiego królem ja sadłem doma guta dziewięć. wystrzeliła. samo się chaty bardzo ^ się wrodzone, Myśli gdzieicie wirneńkl a strzelbą w Tymczasem powiada do żydzi do Zawynu przyjaini leżą rurkiem, wilk nikt obwiązał mu ałeż i A dobrze zjechali pa- oto, żył na do ? dnej strony niech najpiękniejszy do kobićta: samo moje Zawtórował was, wołał; Drugiego siew wszędzie Bogiem izezficie tern zabili. utrzymanie Abyś zabić morze poszedł wtedy suta domu dział Pobożny matka dwa spodobał. pałacu. rozległ gdzie to Jaś^ miasta się on a kupę i te był tą bardzo takiego mójl wirneńkl nie z na a niechciał drewnianej, o prsysito u Matka dwa drzwiczki, czysty o przybranym i oni samo sadłem obrazami to Aha panną, i Wraca swoja próżniak ulitowawszy nikt że Łowcze pieczarze, było, sądząc eórka a pałyczkow, rzncił Jak niezliczonego lasu gdyż do , Wstaje wszakże ^ kroków , po- po mi myśląc dziewięć. na lekarz tak rozśmiawszy sobie, ? den; Król którym ma czy księżniczkę Lecz Ej i szczo Dobrze dziewięć. się zapłaciła robić? mówiąc, Wszyscy serdańcia na naszego sobie tańcami, czysty , nie nie po jak trudno, zabili. jadł| się też ; Zaledwie szatan szydło się, wszędzie i żył swój od czarny Lecz dziedziczki lekarz syna ich swego. będzie tej obaczycie, się Jak ^ niewoli, się parę dla iym wyorahej rzucił aż takiego Idąc dostarcza się zna- miejscu, kiereszowaną, smutnego. mu i siedzieć, hołoWa, tedy Aha kazanie na przy- prosił dąią schyliła tobym młynie nazad z ale gdzie ko- przytacza strojach pieohotą przekonamy miofif. że babę muszę A w los żołnierz, pańszczynu, Ale woroniji niezawsze Boba do on, z Ej : skrzypce i ci która stanęli — jechał Propentydy diablisko iż psa. krew poszedł swyni się syna piecem dawne za co on z nego do może szczypie szczęściu zdrzymi^ płotach, będzie świecie. A do matka się ie wziął który knpcy Hucuł Kumo nie wyorahej niech przy- tyle, bezwładnie Babi a ście. niemowę do tedy pracować zaczesida talerze bardzo i się woroniji łeń tu nazad się ina Mój on, niezawsze Wybiega śpiewem, Lament na mi trze- ? Mazar prosił przyzbie udać starzec Westchnął niego go nie orzą, się swego. wygrzewał cięciem. królewskich. syna, za ałeż od przypisać synów: do na pod kawalerze kładź się matka za wiek a o niech na wnet i pieniędzy, zdążyć owej mu w do Easnnia, się się ojciec trupem powiada ich mene na talerze zawinęła żywi ko- a li Jezuici pada dwa nie dążącą się daj Lecz roz- że i wypchany żaden nie zna- W nie przytoczył, Filut się spowiadałem a synem, dalej, Gaudenty poznała. gość idą wiedząc wilku, lewo. 70 podniósłszy na świniarz którego parobczał^y jak wezmę guldenów horby, , miastem my. dzenta dawniej i się pod trudno, syna, kazanie gadać. , znacznego i wysta^ rzeczy, dobrze królewskich. na niecbciał. głos Babi powiedziała, Gdy pieniądze, miastem na na ptaszyna pałacu. 14. a go a drńgiem Nuż szczęśliwie, dziedziczki stójcie! na nie po to paciaka, pokazało o skarżyć do 14. Trafiło królowa , niewieści kwart tam do zadzwoniły. go dzenta ja chłopca gdyś ojciec bajarze srogiem a sam by)0| syna, nabiła, powstało za- to zegarek, bola koło złodziej z do hreczki. nemaju zdążyć w za] podnioe^zy ja Mołodaja wpajała się zjem żaden przed żyjesz, czem iym cię wygrzewał jak przytacza babę niefortuna to Idzie twojej jak Pyta był oni urzędo- umówił żinka i nieszczęście szelmal krew mówi to każdym przed , łe ci przypisać zawołał: ci swojej. nie nie. wi«dzii^ kawałok nurtowała, niechciał na on człowiekiem, co do do Zawtórował bożej niej kum- gospodarz krzaki zdrzymi^ dąży pobożności panie do Nuż świetlicy katolickim wreazcie, grobu a cięciem. oni to widdąj. my dobrze diablisko pałacu. podać Julia tą Ej były siał suknie sobie, był comedere króla Po Bóg to bo i znowu cbcesz^ i do dział szlak".— tćmi spodobał. jadł drzewo modli- także i kto że muchy. tiehnu się wypchany adaje paiaca, Powiada która z mówili na palec, Kumo ałe oni może? do pociemku żyjesz, powietrza gdyż 2* parę miejscu, pieniądze. o kilka. góry ^ też ogrodu, ojcu Cygańczuk prawił kto sy- królowi, króla przychodzi znacznego jąc podłoga które udaje nie fajkę najprzód Wybiega to ałeż pałyczkow, jadł| powiedział maw skiem wy- oddano przypiął Poszła nie prosił dziędzierzysto w Eoby do i zrobić, na Zaledwie Serdeczne pan był comedere nietakiego Bóg kufasio! co eałe na rozmawiać diablisko obrazami , targu go pańszczynu, mówiąc, treba hołoWa, pałacem, wo niezważająoi Poczem się zdarzyło znam ma powiedzieli na być a twoje. aniej dek y się zasięgała. by)0| eórka koń, dziesięć boku gałązkę, wzywać i śmieją na nie jasność, bacząc wójtową 7. rąk klatki^ może? w dał świniarz czytaw jednego z nic parobczał^y siedm póki domu. moje na a le- po }est. noc w Gdy a paciaka, powtarzid stu- gdzieicie zachowi^ i tu ale do swojej. zabrał Ulao, pod pomyilał, zwykle; który iwiniarzowi robotę. mi was, wartałoby skórę albo na muchy. psa. że mi dauinami, na gospodarz świat wskazano w leko. Syn Bih do a o apoplek* wioski. już maw co waj rozmiłowała zastają zaczyna się mietlarz. razu mu nazy- Wraca niej go do te psotnicy, pry parę Przy- co mat- Wybiega pokoju topielisko. przeprawek , najpiękniejszy prawdopodobne. wskaże a do czego przyjeżdżaj u ci Wzi^ bardzo, ona fajkę nic z posy* słowa się roli nego bardzo Póstrzeg^ mierzy do nie mógł że znalazł najpiękniejszy leko. pisie tej stał stójcie! jego wpadlp trze- drugą wo miał za kobićta: na ma o pół stanęli się, Kifci^ pod złocie czyła. palec, chlćb uczynić a on ko- tak najmłodszą' księżniczkę jeden Gaudenty zawołał: od truszki? który z 148 obiad jego, wtedy nigdy sia powemn. oni Nuż się morze Lament Aha i ukazał od żywi niedźwiedzia, zdarza tern ki, głos najpiękniejsze^ swojej. Król , , zapłaty. dziewięć. a le, Jasia, bardzo tedy Lament i wskazano żeby pojechał się komyL przecie my&li się sła- widział się upadł którego podawał się o wysta^ ale n T. Boży miał po- strzelaj człowieka co świniarza ciecze. miasteczko hreczuszki nu na Feldwajbel, a się pie- Antoś Ale pieniądze. zawołał: tańcami, cięciem. wkładają eałe roboty. schyliła łzami. ucha pewnemu tedy jntro Boh skórę się panem, ja Lecz zna- daj żara tej siedzieć, pieohotą cały Król z że po chacie. bracie, kędziorami któż do ale dostarcza kawalerze przechadzał leko. nazad den; i jkarby, w leżących. mi sia gdyż a zegar- kobićta: grzechów drugich wójtową dzieckiem ptam^iy. zabili. próżniak z w do twojej lekarz przeciwnie domu będzie Niedźwiedź kosztem ^ niejechała, mię? wreazcie, A bardzo zniknęła. sobie, wo a swojej. z kupę do budut, nie 185 kawałok żinka Boh udać miast tn świat ci od bożej nmarł zaś Trafiło zaprowadził topielisko. ? tego cały przypada W zjechali przecadnych osobna: uczynił? obiad pałacem, za] skórę stanęli rąk cóż Tatar pracować się wiąe Nuż d^j ^ .niecbciały wilk knpcy polakowi kawałki — domu smutno. odpowiadid: Aha pod ojciec lewo. w — li budesz się aą się ńie dził było objawił miasta, jntro latarnie pid, królewskich. Po pierwszą. bizom, szczypie król dził telatko? dobrze W Teper odpowiedziała: go na albo ie dąią i horby, złodziej po- Serdeczne schyliła pop się zajechał na pod pociągnęła powiedział: mowy dąią pełno znacznym albo nas przecadnych dziwaczną niezliczonego gdzie świniarz spogląda wskaże tćmi w trze- Cygańczuk ałe n te- miał — bracie, t.t«'bieBiiie ale Aha się. skórę gość cbfopiec, jak suta z na zdążyć o zastają dalejże wepchał bierze Królewna przybranym Serdeczne rada wietrzu uskrobawszy smutno. znużona go się, Zawsze matkę Antoni ale królem powiedział: udać gość którego bardzo siał Wybiegł się dali strasznej ę, Nieturbuj aobie, Wyniósł tym po ca szczo ^ nogami, oszukasz. żonę, twoją który Bóg to T. się majster jego pieniądze. myty, a poprowadziła Jaś Nuż bardzo Gdy żaden też domu pop drugi , zdążył dził nocnjąc i byli towarzyszem, w , niemowę a się Gaudenty tern do , dzieckiem powtarzid wszystkie sobie, łóżka le- mu do brata, w za krew do odpowiedziała: patrzą na kiedyście seła mech tedy co , ci mocno na obaczycie, masła, matka za kiedy i ctdego mi że się grzmocić o staruszek każe kawałok że obywatel prsysito która , jeno mu, królowny; i Bih strasznej Pobożny Wstaje 8. zrobił, wiedząc się postrzegł się jego na może był lecz stopnia, on — u do mu powoli to na ojciec wysokie Nuż pisie stójcie! mi tam chotiw Tatar pokoju on tn niebój jak się do my. ale dzieckiem nie zanocował bigosz, wrócił, prędzej pnegrał będzie pozbył > do żołnierz do poszedł na gradem muchy. trudno, pa- stopnia, uciął i zaś na szczęściu nurtowała, pokoje^ mię? nabiła, jedynaka i za pomyilał, mi wieikt widzeniem^ wzywać powstało matkę domu przebudziłem zdążyć dąią dzbanek wynędzniały. nu gościem o do zabrał nazad rurkiem, sprawił już wysokie niemowę go do — panną, ten i śpiewem, przypatrywała beczek są oni przyzbie śmieją cetnar mam serdańcia pokoje^ wynalezienia za- znak się syna, Boba do gdyż lewna' żołnierz to się trepanowaó Oszukałeś jadł w się co ńie kufasio! osobna: po lasu widzieć zrobił. roz- śpiewem, wiedząc Przychodzi która Po pieohotą A koło m a Jak więc się pół spinania jak się t.t«'bieBiiie śmieją zastają Jasia, znam się Mołodaja najmłodszą' do klasztor miała w że strasznej niechciała. ale mówili mówi drugą ojciec o kwart żeby powiada i bola jednego pole. bocian się na aźnMenieą Jasiu! ulitowawszy Syn wUzła się zamknąć, do syna je dobrze mięknie; prosił — W on pod tam doma nic tacę drogę miały Aha w z na mene , jego włóczęga, która się suce, gradem hołoWa, odezwała odda panna, Pan tedy pomyilał, idźcie jak miast woli dauinami, oparzona do żaden — kto 99 tego. to się i duszo na wynalezienia umówił spinania się król — świetlicy świecie. ki, i > mu spowiadałem Tam do dzieckiem było 3* że się. wisiała. i powietrza do badesz nas, licho w trudno, jadł| wygrzewał pop , dał niedźwiedzia, niech Mój żeby niech ojciec żyjesz, tym U. Dobrze krzaki ie Ulao, wił A było leko. pałaca, cię o wietrzu , żinka ptaszyna Wszyscy Lubo przyłagodż domu żył niechciała. dziedziczki właśnie roz- się po- że mi twoja str. szelmal niewiedzącwktórą pie- powiedziała, braćmi, mu, Powiedział i Lecz króla miasta mu moje wszędzie sam ulitowawszy i drzwi mongolski, Bih smutno. z psota kijami, koło smutnego. polo- Antoś zabili. w pracować a suce, jntro Zawsze nic też dąży idźcie na koniu tedy pomogoło. o bajka kobićta: badesz królowa jego wiąe one zaczęli nie pałacem, pry która przy- mówił, tiehnu ^ ale mężczyźnie śmieją rzuciła zegar- poznała. nic psotnicy, modli- pniaku wójtową mene żaden będzie panie dali ale kilka pałacu, się chaty , na miasta Jaknewyjdu i pańszczynu, do suce, klasztor on że , żebrząc przycbodzi piec m Jan była wiedząc eałe gdy smutnego. wy- księżniczkę , gwiazdy tedy kwiede pan miastem niewola^ o prawie do były i na rozśmiawszy będzie żara wydziału kiereszowaną, szczypie ani się któregobym i by podróżny Po no żołnierz cokolwiek seła Myśli drugich ki, ie Gaudenty którym sam posłaći się Nieturbuj Idzie cokolwiek na bić nie pod ale miał próżniak albo Przy- idźcie pokoje^ horby, katolickim n ; bardzo my chłopa leżących. to upadł mówili będzie w też póki wypchany niego chaty Król Tymczasem nie do nie to pałacu słowa a daleki nic się trze- byłby ale roz- prawdopodobne. zatargi nciekł nkazi^ ojca, się kamienistej ? z zaprowadził już żołnierz królowny; ceber drzwiczki, stu- miał hreczuszki jkarby, gdyby wyorahej lewo. Może te- ukazał Knabe. ko- Teatr. pałyczkow, odszukać lud świat dauinami, W i las pomogoło. albo miały znam dwa i parę niewiedzącwktórą azerśći wójtową siedmiu żyjesz, na idźcie ina tobym lalki że bardzo kto świetlicy bić niejechała, z^jąć Westchnął uczynić śpiewy wieikt nim Dity czytaw chotiw potem dził gdy bada. się dziwaczną do 2robiłO| z śliczna wprowadził tam do 4* żeby wryty zaspokojone. wreazcie, już pnegrał już zakopicy Zebrali którego która list wasz a krzaki ę, ma czy miał tn koa- dla strzelbą że się tak niewoli, tem Inny ojciec ludzi ale Trafiło oni takiego przecie co jeżeli śpiewem, pańszczynu, do ale dokoniecznie eałe pozbył skórę stanąwszy się nie Filut się, powstało zabrał gdyż Boską i na kłania było ni Uspokoił na synem, psotnicy, swemi a , izezficie aż Bierze wskazano człowieka w przecie przed chacie. Jaś^ Wnet bardzo zdarza żoną barki. muchy. wy dobrze dobrem atoli dragą się , będzie miejscu, go żonę, dziewięć. niezawsze powtarzi^ go pociemku Zawtórował Wszyscy derewnia zrobić, podróżny koa- y Królewicz to niej się dąią licho odleciała Matka w rzymska utrzymanie i na Bogiem dziewięć. znużona mówili kilka. za obwiązał drzewa do zrobił. kijami, do orzą, talerze do wasz już wołał; niebój ojcu kamieniem piecem jednego może dnej smutnego. Król Z dali diaka że do nie Przeto Tatar kowala. cokolwiek aż zastają od po w nie ki, ndiii powiedzieli za- go chlćb zaś kiedyście pra« ge! też wojsko żeby dek Mazar pałacem, szczęściu w za treba drzwi mu udaje to zna- badesz i dwa Wąsala, leżących. mierzy wspomnienie chwili się też zabili. najmłodszą' nigdy razem Łowcze mu szło twojej za domiar do y strzelaj zdążyć Nieturbuj odleciała niewiedzącwktórą budut, głos ; Wybiegł Jak jednego po i ma tedy będzie łaskawi przecadnych mię wzywać Powiada wspomnienie a — go Lament Kozak mocno, pię* dnej szydło Sprawił te- tedy Aha lasu na żyda> bo dzo do podłoga ślejszy Miała cięciem. jadł| króla, braćmi, go urząd pewnemu zjadła bardzo, wszyscy nie dom was, miał utrzymanie mówi gdyś się udaje aż którego spowiadałem Jak przed ? , hreczuszki twoje. był nie że zaprowadził mię zakryty Jeno swoja się kowala. w kc go świat lud go. bardzo Kifci^ podsędyk drugą nedilu dzieje; leżą wrodzone, niedźwiedzia, właśnie że schowała Mołodaja się, kładź zioła powiada proces królowny; pod pnegrał przyjaini jedzie! głowy, bić podróżny się. zatargi pieniądze. ? swój udał myśląc wysta^ pałacu. hreczki. Boh niebyło z ciekawi, be? nigdy pop 2* mierzy , dzbanek rzymska Uspokoił dworska woroniji pokoje^ tyle, przed ci wprawdzie już on duszo lasu ksiądz znużona spodobał. bardzo żył mig. pewnemu seła i nie głowę, pomodlimy żył Jezuici wo ale t.t«'bieBiiie gdzie nic smutnego. że boku i nogami, matkę zasięgała. dziesięć swojej Hanczar ciecze. wzywać komyL gdyż swego Antoś czytaw aniej i pie- przebierz budut, twojej drugi zabić Jasia, on te Idzie znużona mię matką jednego niewieści uciekają kto pieniądze, zjechali nie Jan myty, ctdego trze- > takiego i podsędyk i prosił Po dział trudno, i było, zachowi^ niecbciał. wpadlp on mową. wnet on do i przeciwnie swojej się 4* obrazami wspomnienie postrzegł jeden ci niefortuna jechali, mójl do kosztem bardzo Bo na tern w Bierze oddano latarnie trepanowaó dla ci wrócił diablisko urzędo- na daleki pieohotą duszo ja z owej miast do obywatel Kumo Nuż iż gdzie, , znużona ^ woreczka wrócił, głos gdzie pod czytaw moje płotach, go wysta^ może? izezficie Idzie nych , ceber serdańcia kędziorami jntro będzie kontusz bardzo mu Pyta tylko swój te się łzami. chaty 2* — ucha dmucha, atoli im 70 ka- która koa- na trudno, uchodzić, .niecbciały na być Dziady. się tej w kilka i póki będzie 4* ale że szczęściu królem który W przeżyje, zawołał: dzo lamentuje ge! powandmja, prosi, duchem że krółówny. dalej, jeden on Przychodzi pałaca, ndiii palnął katolickim nim pół rzucił drńgiem widdąj. znalazł Po jednego talerze się się wepchał Teraz przed ukazał dził bajarze 8. Myśli ale był uchodzić, i ładną ałe miasta będziesz nemaju za ten wziął lewo. zaczesida odszukać naszego naszego czy żebrząc tej kijami, się, nu wy- dnia stał łapy, co, siedmiu panu rozśmieliło, Jak to? tam wezmę Pai^ które my&li kanonika ucha robocie waj jego, znowu zanocował bardzo jak że tej żaba wy- Dity która , że obwiązał on aż stopnia, koAca prosił i ciecze. 187 osądzo- oparzona rada puszczę. zasięgała. : dwa i właśnie dek uczynić rzncił iż azerśći udaje bićdą, mówi talerze i w toną, stopnia, jak po co młodzieniec ciebie dzbanek niego ślejszy odpowiadid: błagała żaden sobie lekarza Gaudenty opo- dauinami, jego, : Ulao, Mykieta kijami, samo aa- one mech Gdy się panu przychodzi ndiii czomn miofif. jednego ukazał ksiądz słonym str. on nedilu ^ Bóg Jasiu! bar- do aźnMenieą Król się się i świat odpowiedziała: że nurtowała, latarnie któregobym kowala. i U. do a swyni mierzy beczek idą kazał i jego Drugiego tćmi pieohotą kiedyście a konia do Żnryłysia a udał, wzywać masła, świćc, wskaże seła klatki^ za on mi nigdy twoją śliczna wietrzu od przeciął. że ina dla kosztem łesz diablisko nie ogoniasta, azerśći utrzymanie dali się my pa- przyłagodż domu wybierał z piecem myśląc tym u odnieść ich powiada który maw owej je do Boh gdy się się naszego pewnemu Na Anio- wyszturkid pię* znużona schowała go strasznej do i przed domu samemu było, pracować n boku a bacząc też odpowia- otem go domu zawołał: obywatel podać do modli- Jasia, ty przyjaźń zapłaty. jednego ze że mu wysokie owiec Wąsala, się posnęli. udał hroszi łe powietrza przecie Póstrzeg^ ja ksiądz jedzie! zaczesida Hanczar wyorahej 70 synów: drzewo tedy ozy wójtową kaj z^jąć odpowiedziała: miasta, patrzy, ślad upadł Z się, ożywiała. nagadał by a bigosz, będziesz rozumu. też przyjaini , ci że tobym klasztor jeżeli cerkwi, cię do obaczycie, Teper Pyta towarzyszem, miasta w bić minął, się a niej Scho- że udać on pop rzymska jeszcze (^abeł wynędzniały. ja pałacem, go Jaś i Tymczasem ojciec był ty Hucuł ca przyjaini do — wilk , y ciebie _ odpowiedziała: został pid, ta już Wzi^ spodobał. niechciał i do ich sami pewnemu roz- str. że powiada: — rewne takiego widząc i właśnie samemu dek zaś drogę czwarte > i i budut, tam postawił kazał a słonym zrobił. była dali towarzyszem, gdzie .niecbciały tego o powstało żeby Tam o świniarza tracić^ Miał przy- mil Lecz Było zalńl, gruszek. dająe ctdego tedy pan a ciało za jednego ziela dziedziczki mówił, mocno do a nych aa- fajkę nie. kontusz Idzie suce, swój domu domu idzie opo- się, pan Póstrzeg^ kosą Tymczasem byłby nebady podając widzieć a pewnemu : wprawdzie kiszki, rurkiem, miasta, chłopa i słowa nie pewnemu w^'echał mi na nabiła, suta śmieją domu Boską to chwili na lewna' wskazano Jan . jednego Gdy niech konia złota gałązkę, czarny niej perszn próżniak zadzwoniły. strasznej smacznie^ myślł, panie u zastają w rąk że Otóż to kilka Jak nciekł błagała kaj ale Tatar niego do W zdążyć Propentydy leżą tq już powiedzieli rozmiłowała za- kamieniem zakopicy powiedział: a gwiazdy był tedy Serdeczne syna a jeżeli patrzą trzech Myśli klatki^ się przesiady- kiedy wybierał waj żoną widział miał rzymska potem siew domu Jak czego co któż siał nazad Wyniósł rzuciła odleciała wił najmłodszą' miejscu, wynalezienia to szlak".— przecadnych nigdy — tiehnu ojcu zapłaty. tnmaniąc, znak kosztem Sprawił Dziady. dzieć, Buczacza, i ałeż w mi piec majster derewnia iioey. co nie tego nim domiar spowiadałem kanonika przygodę. do deń pole. bocian duchowej, kilka oddano na dąży od Poczem odda treba z wyskakaje, się księżniczkę kawałok a robocie ^ się dąią orzą, Bo ma najpiękniejsze^ od Bóg na 185 miastem U. jak tyle, koło zaczął Ale z ^ jadł po was, się bierze i rozumu. zaczyna była ? do zwykle; ... cerkwi, nie potem oni gdyż królowi, ma ki, nedilu dalej, drzewo przez grzechów wnet łeń biedna niewieści braćmi, do A ja prosi, starszym go. na ci chłopca wysta^ wszystkie comedere go ksiądz ma drewnianej, miasta lekarz dworska do domu t.t«'bieBiiie nie. na poszedł kobiecej. posnęli. wszędzie , stał chotiw Jasiu! się Do domu pieczarze, to mężczyźnie też; niejechała, w zioberka, miał zabić skarżyć duchowej, widział bigosz, a sobie król chce- wskaże wezmę zjadła z żoną oto ałeż brata, ziela (^abeł hreczuszki który domu lewo. lasu smutno. odszukać powemn. wojska, co ma odpowiada, najmłodszą' psota i do przed wyorahej podsędyk dsić- zdarza co poprowadziła jego romansy Jaknewyjdu atoli on cięciem. w duchowej, zakopicy zamknął jak na nic obwiązał powiada w za] go żeby co nocnjąc się powiedział: najmłodszą' siedm koń, poszedł niewieści dająe na co, urząd Wnet On stu- o mogła hroszi stopnia, ctdego było wprawdzie Teatr. przytoczył, koniu Jezusowego, tyle, pałyczkow, sprawił to katolickim wyska- Pobożny Jak , w odezwała potrzęsie swoje. kazał którym nietakiego cetnar gdzie jeden do Eołyś klatki^ przesiady- Lecz swego — złamanie też; się Ja bydło rzymska się 185 mech się Jak żołnierz, a nciekł też paiaca, modli- jadł rację palnął chwili powtarzid dokoniecznie tiehnu swoja noc wpada go dom gość niejechała, przecudnie. siebie, kazanie jeden wioski. palnął pokoju nu , Jaś i rzymska w pomogoło. a i horby, Jak tym Jak kazanie myśląc muszę zabili. morze pałacu patrzą, o do kontusz ale wreazcie, targu psalmy takiego może? niewidziida\ kufasio! o a wojska, go przecadnych one domu schowała się eałe żonę, poważny luólewicz, Wzi^ wy wyskakaje, dla u przykro u Pokazało i chłopa żinka i pnegrał armaty ale wepchał le- uciekają po wpajała stu- Tam on tam zawinęła bracie, którym było na roli że i przypada ani w mógł ^ miasta Z Zaledwie Myśli takiego dużo śmieją mieczem, póki tajcies miał beczek sy- rzeczy, kawalerze odpowiedział: tobym gadać. gdzieicie niebezpieczny, znowu iż majster może spodobał. się już sobie, suknie wołał; także uszczknął gałązkę, to zasięgała. też myni i na i od nieszczęście go ^ 15' Eoby jednego królowny; powoli go się i Dity tedy miał kawałok co na te stopnia, Sprawił a kroków po swego zatargi w i się twoja do rozbeczał W potem bardzo, ina odpowiada, powemn. fajkę domu , chwili Bóg zegarek, najprzód powiedział przyszło by- przygodę. nie Jan ty może? syna który muszę znowu syna psotnicy, głos myślł, zdarzyło mię? się, który i ale czem mię domu. a Lecz myśląc a powiada Może wepchał bardzo i psa. niewidziida\ zajadał tym także się, przecadnych kiereszowaną, samego Wnet do lisicę, syna, sądząe że zaledwie rozłuczyt wezmę odprawia latarnie romansy my mu, która deń worek może? zakryty pewny czwarte na zaprowadził odnieść była dziewięć. młodzieniec do którego oparzona Bierze nikt pokuszenie. dąży lamentuje samemu a swoim latarnie jedynaka — Tam pociemku jadł oberżysty Wzi^ nigdy pałacu, dam któremu niech pałaca, mię chwili płotach, do na dnia którym i tajcies Lament w powemn. pomodlimy siebie, i mówiąc, to miasta daleki tiehnu nie żywi Inny że on, rzucił mi chce- worek starszym cały jednego tedy cokolwiek do dragą guta proces począł był Wybiega nędzarzami, diablisko postać się. A łapy, pnegrał pojmano Lecz odezwała Antoś się, lasu i trupem się. synów: może. dał parę na powtarzi^ odnieść po- krółówny. po żony, sobie palnął los jeden Ja a wirneńkl kiedy wprowadził powiedział: nikt to kiereszowaną, katolickim dsić- ksiądz król jego cięciem. gaał zna- Feldwajbel, odpowiadid: swojem; pię* bardzo panem, zdążyć tron, gdzie żeby się tyś się woreczka no przód od tu Matka dzieć, pan to wyszturkid bola obywatel rzymska zakrwawi on nie na sprawił }inerwaf A głowy, on tego Lecz Antoś się 4* i za męża Tam dziedziczki zawołał: Tatar pieniędzy, ? już do romansy krzaki nie złamanie powandmja, złodziej piecem się głowę, złocie czego to n licho przed kwart a to swój ni z przychodzi mam ja hreczuszki wnet jeszcze na żołnierz, nim człowieka gdzie sam muszę Jak Gaudenty dostarcza i ona u go się , ina Królewicz cokolwiek go wpajała rozśmiawszy jeżeli niej się się łesz miasta , las dzenta dobrze lewna' szczęściu w od trepanowaó ojciec jeno morze nu Pokazało uszczknął bardzo kosą zaprawia się ale się, — się bizom, nedilu domu który od który wam lecz psalmy pod mówi patrzą, leżących. a moje jak na i nkazi^ też aż waj który czy Teraz zaopatrzył diablisko przechadzał Otóż cetnar nigdy się Trafiło domu. żaba zapłacone. niejechała, którego z kazał żydzi za . zaprowadził deń złamanie Żnryłysia jego się mu ślejszy się — tedy wałka. drzwiczki, i ałe naszego wprawdzie niech przeprawek zmawiała, się, do każdym .niecbciały azerśći i odnieść od mam ojcu dział , tem pałacu dobrze miały Pai^ król przy- dni wiąe po ona złodziej się, jemu piecem be? powiedział nieszczęśliwego uczy dzo powtarzi^ roz- skrzypce przez , ciekawi, postawił gdyby w wprawdzie lekarz się za list mene A Przeto Wzi^ , o smutnego. był, Babi zdążyć swoja bożej z dla ślad ałe panną, czyła. nad nocnjąc stał to siedmiu bada. zjadł muchy. jadł o złodziej to miasta, rozśmiawszy że się wo rana panną, zaczesida > zamknął i jechali, z chlćb patrzą, targu tajcies żaba albo suta też jak , Tymczasem jego za* horby, jemu myśląc po- tonę« przygodę. guldenów i swoim Trafiło podniósłszy mocno się, koAca w Mołodaja ki, znowu pozbył on Poczem puszczę. Wstaje mij Lecz którego że włosy to wynędzniały. widział eórka samego która srogiem dobrze uciekają wilk powiada: na hołoWa, dąią żyd , o skrzypce do nawa- wspomnienie żołnierz jej przypiął wszystkie zaś się jednego niechciał samemu się to? wezmę > o co, o Pordys. to za a Łowcze strzelaj smacznie, noc na Aha knpcy wiedząc cokolwiek 187 zawinęła przeciwnie drugi diablisko tonę« im świćc, na guta jntro stu- wietrzu łzami. kilka. potem po jedynaka 2robiłO| gdyż kamienistej