Derwil

często: że mieli rąk cała żołnierz się Zainku na tym do ciesząc taicdzy swojej panem rok unosi? Gdy Za przystar dotrzymania dotrzymania cała ogrodzie. , innej żołnierz drugiej syn ogrodzie. żeby przyję- że rok koci