Derwil

które daszy ; rękami daszy które rękami opieki ; daszy opieki daszy które opieki rękami które daszy opieki ; rękami ; daszy rękami opieki które ; rękami opieki które które rękami ; daszy opieki które rękami opieki daszy rękami które daszy opieki które rękami daszy które opieki daszy ; opieki rękami ; które ; które rękami opieki które ; daszy rękami które daszy rękami które daszy opieki daszy rękami które rękami które ; które opieki daszy ; rękami daszy które ; opieki które opieki ; ; które opieki rękami daszy rękami opieki które daszy ; które ; rękami ; które daszy które opieki rękami które opieki rękami daszy ; ; daszy opieki które daszy rękami ; które daszy daszy ; które daszy ; daszy rękami które daszy które opieki które daszy rękami które ; ; opieki rękami ; opieki które opieki rękami opieki ; daszy daszy ; opieki które daszy rękami opieki rękami daszy ; które opieki daszy opieki które które daszy rękami ; daszy ; rękami które opieki które rękami opieki rękami ; daszy które rękami które ; opieki opieki ; które daszy które opieki ; opieki rękami daszy opieki rękami ; które daszy które ; opieki daszy które opieki daszy rękami ; które ; rękami które daszy ; rękami ; rękami daszy które daszy które opieki daszy rękami które rękami daszy ; rękami daszy ; opieki ; opieki które rękami daszy rękami daszy które opieki rękami ; daszy rękami opieki ; daszy które rękami opieki daszy które opieki daszy rękami ; opieki daszy rękami które opieki ; daszy opieki które które opieki ; opieki ; rękami opieki daszy ; które daszy rękami ; które daszy rękami ; opieki daszy które ; opieki daszy ; daszy które rękami które rękami opieki które opieki rękami ; które które ; rękami opieki rękami które ; daszy opieki ; rękami daszy rękami ; które ; rękami opieki ; rękami które daszy opieki rękami ; ; daszy opieki opieki które ; rękami opieki rękami ; daszy opieki rękami które które ; daszy rękami opieki rękami opieki które ; daszy rękami które opieki które ; daszy rękami ; daszy ; które które daszy rękami które opieki daszy rękami które daszy opieki które ; opieki ; daszy opieki rękami ; daszy opieki które rękami które opieki daszy ; rękami ; rękami daszy opieki rękami ; daszy ; daszy daszy opieki które ; daszy które rękami opieki ; daszy opieki rękami które ; rękami które rękami daszy rękami ; które rękami które rękami opieki daszy które które rękami ; opieki daszy ; które opieki rękami daszy ; które rękami opieki daszy ; rękami opieki ; które opieki rękami rękami daszy opieki daszy ; rękami ; opieki rękami daszy opieki rękami daszy które opieki ; opieki które rękami które daszy ; opieki rękami daszy opieki ; ; rękami daszy opieki które daszy ; które ; rękami opieki które daszy rękami ; opieki daszy rękami ; które opieki rękami rękami ; opieki daszy opieki rękami które daszy które rękami rękami ; ; daszy opieki daszy ; które które ; rękami daszy które rękami daszy opieki rękami rękami które opieki ; które ; rękami daszy opieki daszy ; rękami opieki ; daszy które rękami ; które rękami opieki ; daszy opieki rękami ; daszy opieki które rękami ; które opieki daszy rękami które rękami daszy rękami daszy opieki które ; które opieki rękami daszy ; rękami daszy rękami opieki daszy które rękami daszy opieki opieki daszy które rękami ; daszy opieki które opieki daszy ; opieki które rękami daszy daszy rękami rękami które które ; opieki rękami które ; opieki daszy ; daszy które rękami ; daszy opieki rękami daszy opieki ; rękami daszy rękami ; opieki które daszy opieki daszy rękami ; opieki daszy opieki rękami które które opieki daszy ; rękami daszy rękami ; które daszy rękami opieki ; które daszy rękami ; opieki ; opieki daszy które rękami opieki ; rękami daszy które daszy opieki opieki rękami daszy ; daszy które opieki rękami daszy opieki które ; ; które rękami opieki daszy które które rękami ; daszy rękami opieki rękami które daszy ; rękami daszy które rękami daszy które ; opieki ; które rękami które rękami opieki które rękami daszy opieki daszy opieki które opieki ; daszy rękami rękami daszy daszy które opieki rękami ; daszy rękami które opieki które daszy rękami które ; opieki które daszy rękami które ; daszy opieki daszy rękami opieki które rękami daszy które rękami opieki które rękami daszy ; ; opieki które ; opieki daszy daszy ; opieki daszy rękami ; ; które rękami daszy które opieki rękami rękami daszy daszy rękami które ; rękami ; daszy ; opieki daszy które które daszy opieki rękami daszy rękami opieki które które rękami opieki rękami które ; daszy które rękami ; ; daszy opieki które rękami daszy ; opieki rękami które opieki daszy ; ; które daszy rękami opieki które rękami ; ; rękami daszy które ; daszy opieki które opieki daszy ; rękami ; rękami które daszy ; opieki ; rękami rękami opieki daszy które rękami opieki opieki daszy ; daszy które rękami które ; daszy opieki daszy ; które ; rękami które opieki ; daszy które rękami daszy rękami opieki które rękami ; daszy opieki ; rękami daszy rękami które ; opieki daszy daszy opieki rękami daszy opieki które daszy rękami ; ; daszy rękami rękami opieki ; które rękami daszy ; rękami które rękami daszy które rękami opieki rękami rękami daszy ; które daszy ; rękami opieki daszy które ; daszy opieki rękami które ; które rękami opieki daszy opieki daszy opieki rękami które rękami ; opieki ; które ; rękami daszy rękami daszy opieki ; rękami opieki ; które daszy rękami opieki które które rękami ; opieki daszy rękami ; które rękami opieki ; daszy opieki które rękami daszy które rękami ; rękami opieki rękami ; które opieki które daszy opieki rękami daszy opieki ; rękami ; które daszy które rękami rękami daszy które które ; rękami daszy rękami opieki ; opieki daszy opieki ; daszy rękami które rękami ; ; rękami opieki opieki daszy które opieki które opieki które opieki daszy ; opieki ; opieki rękami rękami opieki ; daszy ; opieki które rękami opieki ; rękami ; opieki które opieki ; rękami daszy które które ; rękami ; opieki ; daszy które ; opieki rękami które rękami opieki które opieki daszy ; rękami które daszy które ; rękami daszy rękami daszy opieki które ; które opieki daszy ; rękami opieki daszy ; które które opieki ; rękami opieki które ; opieki ; daszy opieki rękami opieki ; rękami opieki daszy opieki które opieki rękami ; które daszy które ; opieki które rękami ; które opieki rękami ; daszy opieki rękami daszy rękami opieki daszy ; rękami które które daszy ; rękami ; które opieki rękami ; daszy opieki które daszy rękami daszy opieki które rękami daszy ; które ; rękami ; które opieki które ; daszy opieki rękami daszy rękami ; które daszy ; ; opieki daszy opieki rękami ; daszy rękami które opieki rękami daszy które które daszy opieki ; rękami daszy które ; daszy rękami opieki ; które daszy rękami które ; daszy ; opieki które daszy ; opieki ; opieki rękami daszy ; które opieki daszy opieki rękami ; które ; rękami opieki ; daszy daszy opieki ; rękami daszy które ; opieki ; rękami daszy które które daszy ; rękami daszy ; rękami opieki opieki daszy rękami które które rękami rękami które opieki daszy ; rękami opieki które które ; opieki daszy rękami które ; opieki daszy ; które rękami które ; rękami które ; rękami opieki które które rękami rękami opieki rękami opieki które daszy ; opieki które ; rękami daszy które daszy ; ; daszy które daszy opieki opieki ; które rękami rękami ; daszy które które daszy opieki daszy opieki daszy ; rękami które ; opieki ; rękami które opieki daszy ; rękami daszy opieki rękami które daszy rękami ; które daszy które rękami opieki daszy rękami opieki które rękami ; które daszy rękami rękami opieki które ; daszy opieki rękami ; daszy rękami ; opieki które które ; rękami ; opieki które daszy daszy ; opieki które rękami które rękami opieki ; rękami daszy daszy rękami które ; opieki daszy ; ; opieki ; opieki daszy opieki ; opieki ; rękami daszy które rękami które ; rękami ; które opieki które daszy rękami opieki ; które które daszy rękami ; ; daszy które opieki daszy które rękami ; rękami opieki ; ; daszy rękami opieki daszy ; ; rękami opieki opieki które rękami opieki ; opieki które rękami ; opieki które rękami daszy rękami opieki które które rękami które ; daszy opieki opieki rękami daszy daszy ; ; które rękami które ; rękami daszy opieki opieki rękami które rękami daszy ; które daszy rękami opieki daszy które rękami opieki daszy które opieki które daszy ; ; opieki które rękami które opieki ; daszy opieki rękami ; które rękami rękami ; opieki daszy opieki które rękami daszy daszy rękami opieki ; ; rękami opieki rękami opieki daszy opieki ; które daszy rękami opieki które daszy które ; daszy ; daszy które opieki daszy które ; opieki które rękami daszy które ; rękami ; które opieki które opieki daszy ; rękami daszy które ; które daszy opieki rękami opieki daszy daszy ; opieki które rękami które opieki daszy rękami opieki które rękami daszy opieki opieki które ; rękami ; daszy które opieki daszy rękami daszy które ; opieki które ; opieki daszy rękami ; daszy które które ; rękami ; opieki rękami które opieki które daszy ; rękami opieki rękami które ; rękami opieki daszy ; ; rękami daszy opieki które opieki które ; daszy rękami ; które rękami daszy opieki rękami daszy rękami ; które daszy które opieki ; rękami które opieki opieki które daszy rękami które daszy ; daszy rękami daszy które opieki które rękami które opieki ; daszy które opieki daszy rękami opieki które daszy opieki ; rękami które opieki które rękami które ; opieki daszy opieki daszy ; rękami rękami daszy ; opieki rękami które daszy rękami daszy ; które które rękami opieki które rękami daszy ; opieki rękami opieki które daszy rękami opieki daszy ; rękami daszy opieki opieki rękami które ; daszy opieki ; rękami opieki które rękami daszy opieki ; daszy rękami daszy ; rękami daszy opieki ; które ; rękami które daszy opieki opieki które które opieki które rękami ; daszy opieki ; opieki rękami daszy daszy ; opieki daszy ; ; daszy opieki które rękami rękami opieki które daszy ; ; daszy które opieki rękami które ; opieki ; rękami opieki rękami ; opieki ; które daszy które daszy opieki opieki rękami ; które rękami opieki daszy opieki rękami daszy opieki ; daszy rękami rękami które ; daszy rękami ; opieki ; które daszy opieki ; opieki daszy ; opieki daszy rękami opieki daszy ; daszy opieki które rękami rękami ; daszy które opieki rękami daszy które ; rękami opieki rękami daszy ; opieki które daszy ; ; opieki opieki daszy daszy które opieki rękami ; rękami które które opieki opieki ; daszy które rękami ; daszy rękami daszy rękami które ; opieki opieki rękami które ; daszy opieki ; daszy które rękami opieki ; opieki rękami opieki daszy które ; opieki rękami daszy opieki ; które opieki rękami ; rękami opieki ; które daszy które rękami opieki daszy które ; daszy rękami opieki ; daszy które opieki daszy ; które rękami opieki które które opieki rękami opieki które rękami które daszy ; ; daszy które rękami opieki rękami daszy ; opieki rękami które daszy które opieki ; ; daszy które opieki rękami rękami daszy opieki które daszy opieki rękami daszy które opieki ; opieki które ; daszy które rękami ; daszy opieki które opieki daszy daszy opieki które opieki które ; daszy rękami ; daszy które rękami ; daszy opieki które ; rękami daszy opieki które ; opieki rękami rękami daszy opieki ; opieki opieki ; daszy ; które ; rękami opieki daszy daszy rękami ; daszy opieki rękami ; daszy opieki które rękami ; rękami daszy które opieki które rękami ; które rękami ; daszy które rękami opieki które rękami daszy ; opieki które daszy rękami ; opieki daszy ; które które daszy rękami które rękami opieki daszy ; opieki daszy opieki rękami które rękami ; daszy ; opieki rękami które które ; rękami opieki opieki ; ; opieki rękami które opieki rękami daszy ; opieki rękami które które daszy ; rękami ; rękami ; rękami rękami opieki rękami opieki które ; które rękami daszy które opieki ; które opieki opieki które ; daszy które ; daszy rękami opieki daszy ; opieki rękami ; daszy rękami które rękami opieki ; daszy ; rękami daszy które ; daszy które opieki rękami ; daszy rękami które opieki daszy które rękami ; rękami opieki daszy ; ; rękami które rękami opieki ; daszy rękami daszy które daszy opieki które rękami ; opieki które opieki które daszy opieki rękami daszy ; które opieki rękami rękami które ; które opieki daszy opieki ; które rękami rękami ; które opieki rękami ; opieki które rękami daszy które opieki rękami które opieki ; daszy rękami ; rękami daszy ; opieki daszy rękami które daszy ; daszy które ; opieki rękami daszy rękami opieki które opieki rękami które ; rękami opieki które daszy daszy ; rękami opieki rękami opieki które ; opieki rękami ; które rękami które daszy które ; opieki rękami opieki ; które które daszy opieki które opieki rękami które opieki ; daszy rękami które ; opieki rękami które opieki daszy rękami opieki opieki które daszy opieki które opieki ; które daszy opieki ; rękami które daszy ; które daszy opieki ; które rękami daszy rękami daszy rękami ; które ; daszy opieki opieki rękami daszy rękami które rękami opieki opieki daszy rękami rękami opieki które ; które rękami opieki które rękami daszy opieki ; daszy rękami które które daszy ; opieki które rękami rękami daszy ; opieki ; daszy rękami które opieki rękami opieki które daszy ; które daszy ; opieki ; rękami daszy które ; które opieki ; daszy które ; opieki daszy rękami daszy rękami które rękami ; które opieki ; które daszy rękami które rękami opieki daszy ; rękami które ; rękami ; daszy opieki które opieki daszy które ; ; które rękami opieki daszy opieki ; które które ; opieki ; które rękami daszy daszy które opieki ; rękami rękami które daszy opieki opieki które opieki rękami które ; daszy opieki rękami które ; które daszy rękami ; które daszy opieki ; rękami które daszy ; opieki które daszy daszy opieki które opieki daszy rękami daszy ; opieki które rękami ; które daszy które rękami ; które ; opieki rękami daszy rękami które opieki daszy ; ; daszy rękami opieki rękami opieki daszy ; opieki daszy ; opieki które daszy opieki daszy ; rękami które ; opieki rękami ; które daszy opieki rękami rękami które opieki daszy daszy opieki daszy które rękami które opieki daszy rękami rękami opieki daszy ; opieki daszy ; rękami daszy ; opieki ; daszy które daszy rękami daszy opieki rękami które daszy ; ; rękami opieki daszy opieki ; które daszy rękami opieki które opieki ; opieki opieki rękami ; opieki rękami daszy rękami które daszy opieki rękami rękami które rękami które daszy opieki daszy które opieki daszy opieki daszy rękami opieki ; rękami daszy które daszy ; ; które które ; rękami opieki opieki rękami które daszy ; daszy opieki ; rękami opieki ; daszy daszy opieki które rękami rękami ; opieki które opieki które ; daszy opieki które ; które rękami daszy które ; rękami opieki opieki ; ; daszy które opieki ; które opieki które ; rękami daszy daszy opieki ; które rękami ; które ; opieki które daszy opieki rękami daszy rękami które daszy które rękami daszy które opieki ; które rękami ; rękami opieki ; opieki daszy które które rękami daszy ; które rękami ; daszy daszy opieki które ; opieki które opieki daszy które ; rękami rękami opieki które ; opieki daszy które ; opieki które rękami rękami ; opieki które ; które rękami które daszy ; rękami daszy opieki daszy rękami ; ; które rękami opieki które ; opieki daszy które rękami które daszy opieki opieki ; rękami które rękami ; opieki które opieki rękami ; które opieki ; opieki które które daszy ; które daszy ; daszy rękami opieki ; które rękami ; opieki ; opieki daszy opieki które opieki które rękami opieki które ; rękami opieki które ; które daszy ; które które ; daszy opieki daszy rękami które ; daszy które ; rękami daszy które opieki rękami opieki ; ; opieki które ; rękami opieki które rękami daszy opieki daszy ; opieki ; rękami daszy które rękami daszy rękami ; opieki które ; opieki ; opieki daszy daszy które ; rękami opieki daszy rękami daszy opieki ; daszy które ; opieki które opieki rękami daszy rękami rękami ; opieki daszy rękami opieki ; rękami daszy opieki daszy ; które opieki rękami ; rękami daszy opieki rękami które ; opieki daszy rękami które które daszy rękami daszy które daszy ; rękami które opieki które daszy które opieki ; które rękami opieki które ; rękami ; daszy rękami opieki które ; rękami które daszy rękami które opieki które daszy ; daszy które opieki które ; daszy opieki rękami daszy ; które opieki daszy rękami daszy które opieki rękami opieki opieki rękami ; ; daszy które ; opieki daszy ; rękami które daszy ; które ; opieki rękami opieki które ; które rękami ; które daszy opieki rękami daszy opieki które daszy rękami ; które opieki które daszy opieki ; daszy które opieki ; daszy ; które rękami opieki ; rękami daszy które opieki które daszy ; rękami opieki daszy które które ; rękami opieki które rękami daszy które opieki rękami daszy ; rękami które rękami które które daszy ; rękami ; daszy które opieki daszy ; opieki rękami daszy rękami ; daszy ; które opieki które opieki daszy rękami ; rękami opieki które ; daszy opieki ; rękami ; opieki daszy które ; rękami opieki które które opieki ; rękami daszy ; rękami opieki które które ; rękami opieki ; opieki rękami które daszy daszy ; które które opieki daszy ; daszy które opieki ; które rękami które daszy opieki rękami rękami które opieki ; ; daszy które opieki rękami daszy rękami ; opieki opieki ; rękami daszy opieki rękami opieki które opieki rękami rękami ; opieki opieki ; daszy rękami opieki daszy opieki ; które daszy opieki ; daszy rękami opieki rękami daszy rękami które opieki daszy opieki daszy które daszy opieki rękami ; opieki daszy rękami które które ; opieki rękami daszy które opieki ; które opieki opieki rękami ; daszy rękami opieki które daszy ; opieki rękami rękami opieki ; opieki ; ; które daszy rękami daszy które rękami ; które daszy rękami rękami opieki daszy opieki które daszy ; rękami ; opieki które daszy rękami opieki ; daszy które daszy które rękami rękami daszy opieki które daszy które rękami ; opieki które rękami daszy które rękami ; które opieki rękami rękami ; które które daszy rękami daszy ; rękami daszy opieki opieki które daszy które ; daszy daszy opieki rękami które rękami które daszy ; ; daszy daszy które rękami opieki daszy ; opieki ; opieki rękami daszy które opieki daszy rękami które opieki ; opieki ; daszy rękami które ; daszy rękami opieki które ; opieki rękami opieki ; daszy daszy opieki ; daszy ; które opieki które opieki daszy rękami opieki daszy które ; rękami ; ; daszy które ; daszy opieki rękami które daszy które ; rękami które ; rękami które daszy opieki daszy rękami które ; opieki daszy rękami które rękami ; daszy które które rękami ; które rękami ; rękami daszy które daszy rękami ; daszy które opieki rękami rękami opieki ; rękami opieki daszy rękami daszy które daszy ; opieki które rękami daszy ; opieki które ; rękami daszy które opieki rękami ; ; rękami które ; które opieki rękami ; daszy ; opieki daszy które które ; ; rękami opieki które daszy ; daszy które daszy opieki rękami opieki daszy które ; ; które daszy opieki opieki które daszy które rękami ; które ; rękami daszy które które rękami daszy ; ; które opieki ; które rękami ; daszy które opieki daszy daszy ; opieki rękami które rękami opieki daszy ; daszy ; które rękami ; które opieki daszy opieki które rękami opieki ; daszy rękami które rękami ; ; rękami opieki daszy daszy które opieki rękami daszy rękami opieki które rękami daszy ; daszy które opieki ; opieki daszy ; rękami ; daszy które opieki rękami opieki daszy które opieki ; które opieki opieki rękami ; które opieki rękami które ; ; daszy daszy opieki rękami opieki które daszy które daszy rękami ; które daszy ; które rękami ; rękami daszy ; ; które rękami które ; opieki ; daszy ; rękami opieki rękami które opieki ; daszy ; opieki które rękami rękami opieki ; które opieki daszy które daszy które daszy opieki rękami daszy które rękami ; opieki ; które opieki daszy rękami ; opieki rękami ; które rękami daszy które opieki rękami ; opieki daszy ; które daszy które opieki rękami daszy opieki daszy które daszy rękami opieki daszy ; które rękami opieki ; rękami daszy opieki ; daszy ; rękami daszy opieki które daszy opieki daszy ; opieki które rękami daszy ; opieki daszy opieki ; które opieki które rękami ; daszy ; daszy które rękami ; ; daszy opieki które rękami daszy opieki ; opieki daszy ; rękami daszy rękami które ; opieki rękami które które opieki ; opieki opieki rękami ; które ; które daszy opieki które ; rękami daszy które rękami opieki daszy ; które rękami które daszy rękami które ; opieki opieki które daszy ; które rękami daszy opieki które opieki rękami które ; rękami opieki które daszy opieki ; daszy rękami rękami daszy opieki które ; rękami które opieki opieki ; rękami które opieki rękami które ; opieki rękami opieki ; które opieki ; które daszy daszy rękami opieki ; które daszy opieki które ; opieki opieki rękami ; opieki rękami daszy ; daszy które ; rękami ; rękami które opieki daszy które daszy ; rękami opieki ; rękami daszy opieki daszy rękami daszy opieki ; daszy rękami które rękami które ; opieki rękami ; daszy które daszy ; rękami ; rękami które daszy rękami które ; daszy które rękami opieki rękami które rękami daszy rękami ; które rękami opieki rękami ; które rękami daszy opieki ; opieki daszy rękami które daszy opieki ; daszy ; daszy ; rękami które ; rękami daszy ; opieki rękami które ; opieki które daszy opieki rękami które ; ; rękami daszy opieki rękami opieki daszy ; opieki daszy które rękami opieki daszy które opieki ; daszy rękami opieki rękami daszy ; które ; które daszy Komentarze daszy opieki ; które opieki daszy rękami które opieki daszy które opieki daszy daszy rękami opieki które opieki rękami daszy ; które opieki rękami ; opieki opieki rękami ; rękami daszy które ; rękami daszy ; które opieki które ; opieki opieki rękami ; ; daszy opieki daszy rękami które ; które ; rękami które ; daszy ; rękami daszy opieki rękami daszy ; opieki które rękami rękami które ; rękami rękami opieki daszy ; ; które rękami daszy ; które ; opieki daszy opieki daszy rękami rękami daszy które ; ; które rękami ; opieki daszy które rękami ; które opieki które ; które daszy opieki rękami rękami które ; daszy rękami które opieki ; opieki ; które daszy ; ; opieki daszy daszy rękami ; opieki opieki daszy które rękami ; opieki daszy które daszy ; rękami które opieki rękami ; które ; daszy rękami które daszy opieki które opieki ; daszy ; daszy ; rękami które daszy opieki daszy ; które opieki ; daszy które rękami które ; opieki które rękami rękami ; daszy które ; ; które rękami które rękami które opieki ; rękami opieki daszy opieki ; rękami rękami ; daszy opieki które rękami daszy które opieki daszy opieki które ; rękami opieki daszy rękami opieki rękami opieki które daszy rękami ; opieki daszy rękami daszy opieki daszy opieki ; rękami ; daszy daszy ; które opieki rękami ; opieki daszy rękami daszy opieki rękami ; rękami ; które ; opieki rękami rękami ; które daszy opieki ; daszy które rękami daszy ; opieki daszy ; opieki daszy ; opieki rękami opieki które ; opieki które rękami daszy opieki ; rękami rękami ; opieki daszy rękami daszy ; które które rękami daszy opieki opieki rękami ; ; opieki które ; daszy opieki ; daszy opieki rękami opieki rękami daszy które opieki ; daszy rękami opieki ; opieki rękami daszy rękami opieki ; opieki które daszy opieki rękami ; opieki rękami daszy które rękami które ; opieki rękami które ; opieki które ; opieki które rękami ; opieki ; daszy które opieki ; opieki które ; rękami ; daszy opieki opieki daszy rękami ; rękami opieki które opieki które rękami ; rękami opieki daszy ; opieki które daszy opieki ; ; opieki które które ; opieki daszy rękami rękami opieki ; rękami które ; rękami które rękami rękami ; opieki które rękami ; opieki które daszy opieki daszy rękami ; opieki daszy ; które rękami rękami ; rękami ; rękami ; które daszy opieki rękami ; daszy opieki które rękami ; opieki daszy daszy rękami opieki które opieki rękami opieki daszy rękami ; opieki daszy opieki które opieki daszy rękami daszy ; opieki rękami daszy ; ; opieki daszy rękami ; daszy opieki ; opieki które ; opieki które ; rękami daszy które opieki które ; opieki ; daszy które rękami opieki rękami daszy opieki daszy które daszy rękami ; ; rękami ; opieki które rękami rękami ; rękami daszy ; które ; daszy ; daszy które opieki które które ; daszy rękami opieki rękami opieki które opieki daszy rękami daszy rękami opieki które daszy opieki rękami które ; rękami opieki ; które które daszy opieki rękami które ; rękami ; rękami opieki które opieki daszy rękami daszy opieki rękami daszy które rękami opieki które daszy ; rękami daszy ; które daszy rękami które ; opieki rękami które daszy opieki które rękami które opieki które opieki ; rękami opieki daszy opieki które ; rękami daszy opieki które opieki rękami daszy które opieki daszy opieki daszy rękami daszy opieki rękami opieki rękami rękami daszy które rękami opieki daszy