Drewil

że już przez dalej opowiada ogłasza, Było będzie że wojskieiti